Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 8. júna 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Program práce
 11.Miera úpravy priamych platieb, pokiaľ ide o rok 2015 (rozprava)
 12.Stratégia EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 (rozprava)
 13.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 14.Práva duševného vlastníctva v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 15.Práva duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ (stručná prezentácia)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (468 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2089 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia