Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Roghnaithe)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Níl an doiciméad seo ar fáil i do theanga féin. Roghnaítear teanga eile as na teangacha atá ar fáil.

 Innéacs 
 Téacs iomlán 
Rozpravy
Utorok, 9. júna 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Stratégia EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Rok 2015 je veľmi dôležitým rokom v oblasti hodnotenia pokrokov, ktoré Európska únia dosiahla v oblasti rodovej rovnosti. Napriek existencii rôznych iniciatív totiž stále pretrváva nerovnaký prístup a podmienky zamestnávania sa z dôvodu rodovej diskriminácie. Predkladaná správa potvrdzuje zistenia z predošlých rokov, a to najmä tú skutočnosť, že zabezpečovanie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života napreduje veľmi pomaly. Stratégie, ktoré Európska únia prijala na zlepšenie situácie, sú neúčinné a neefektívne. Práve z tohto dôvodu sa v najbližších rokoch potrebujeme zamerať na prijímanie veľmi efektívnej a presne mierenej legislatívy, ktorá odstráni všetky formy diskriminácie žien, ale aj mužov.

Občania členských štátov Európskej únie si nezaslúžia, aby sme sa donekonečna vyhovárali na hospodársku a finančnú krízu a konsolidáciu rozpočtu. Musíme si uvedomiť, že dosiahnutie rodovej rovnosti má veľký význam aj pre ekonomiku a hospodárstvo a je dôležité z pohľadu udržateľného a inkluzívneho rastu. V budúcnosti sa musíme zamerať na prijímanie takých opatrení a prijímanie legislatívy, ktorá bude aktívne bojovať s násilím páchaným na ženách, vytvorí rovnaké podmienky pre mužov aj ženy na pracovnom trhu, umožní ženám vo väčšej miere zastávať vedúce a riadiace pozície v podnikateľskom sektore a viac zapojí ženy do rozhodovacích procesov.

 
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais