Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Roghnaithe)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Níl an doiciméad seo ar fáil i do theanga féin. Roghnaítear teanga eile as na teangacha atá ar fáil.

 Innéacs 
 Téacs iomlán 
Rozpravy
Utorok, 9. júna 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Práva duševného vlastníctva v tretích krajinách (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Európska únia by nemala bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva iba na svojom území v rámci členských štátov Európskej únie, ale mala by zamerať svoju pozornosť aj na tretie krajiny, pretože falšovanie sa už dotýka aj bežne používaných výrobkov, ktoré môžu spôsobiť zranenia alebo spotrebiteľov vystaviť vážnym zdravotným rizikám. Colné orgány Európskej únie zaistili v roku 2013 takmer 36 miliónov predmetov, pri ktorých existuje podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva, pričom hodnota zadržaného tovaru presahovala 760 miliónov EUR. Ide o čísla, ktoré by Európska komisia rozhodne nemala brať na ľahkú váhu. Európska komisia preto stojí pred neľahkou úlohou, ako možno uskutočniť odbornú a transparentnú verejnú diskusiu o ochrane a presadzovaní duševného vlastníctva a čo to znamená pre spotrebiteľov. Nesmieme zabudnúť ani na výzvu na zlepšenie zapojenia zainteresovaných strán do diskusie o právach duševného vlastníctva. Lepšia ochrana práv duševného vlastníctva a účinné uplatňovanie pravidiel, ktoré s nimi súvisia, v tretích krajinách by boli pre investorov z Európskej únie a z iných krajín veľkým stimulom k tomu, aby investovali, umožnili spoločné využívanie svojich technologických zručností a uskutočnili modernizáciu existujúcich technológií.

 
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais