Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 9. juni 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Status over forholdet mellem EU og Rusland (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski) (afstemning)
  4.2.EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl) (afstemning)
  4.3.Intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca) (afstemning)
  4.4.Intellektuelle ejendomsrettigheder: En EU-handlingsplan (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)
 5.Højtideligt møde - Mongoliet
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
  6.3.Intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
  6.4.Intellektuelle ejendomsrettigheder: En EU-handlingsplan (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Indgåelse af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen - Aftale mellem EU og Island om Islands deltagelse i den anden forpligtelsesperiode, der er fastsat i Kyotoprotokollen (forhandling)
 10.Europæisk energisikkerhedsstrategi (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Pakken om intelligente grænser (forhandling)
 13.OLAF-Overvågningsudvalgets årsrapport for 2014 (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 15.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1707 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5905 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik