Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 9. kesäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.EU:n ja Venäjän suhteiden tila (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski) (äänestys)
  4.2.EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen (A8-0163/2015 - Maria Noichl) (äänestys)
  4.3.Teollis- ja tekijänoikeudet kolmansissa maissa (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca) (äänestys)
  4.4.Teollis- ja tekijänoikeudet: EU:n toimintasuunnitelma (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda) (äänestys)
 5.Juhlaistunto - Mongolia
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.EU:n naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
  6.3.Teollis- ja tekijänoikeudet kolmansissa maissa (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
  6.4.Teollis- ja tekijänoikeudet: EU:n toimintasuunnitelma (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Dohan muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan - EU:n ja Islannin välinen sopimus Islannin osallistumisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana (keskustelu)
 10.Euroopan energiaturvallisuusstrategia (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Älykkäät rajat -paketti (keskustelu)
 13.OLAFin valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014 (keskustelu)
 14.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 15.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1707 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5905 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö