Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 9 czerwca 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Stan stosunków UE-Rosja (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich w odniesieniu do 2015 r. (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski) (głosowanie)
  4.2.Strategia UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r. (A8-0163/2015 - Maria Noichl) (głosowanie)
  4.3.Prawa własności intelektualnej w państwach trzecich (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca) (głosowanie)
  4.4.Prawa własności intelektualnej: plan działania UE (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
 5.Uroczyste posiedzenie - Mongolia
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich w odniesieniu do 2015 r. (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Strategia UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r. (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
  6.3.Prawa własności intelektualnej w państwach trzecich (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
  6.4.Prawa własności intelektualnej: plan działania UE (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (debata)
 10.Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Pakiet dotyczący inteligentnych granic (debata)
 13.Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (debata)
 14.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1707 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5905 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności