Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 9 iunie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Rata de ajustare pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski) (vot)
  4.2.Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl) (vot)
  4.3.Drepturile de proprietate intelectuală în ţări terţe (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca) (vot)
  4.4.Drepturile de proprietate intelectuală: un plan de acţiune al UE (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda) (vot)
 5.Ședință solemnă - Mongolie
 6.Explicații privind votul
  6.1.Rata de ajustare pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 (A8-0174/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2.Strategia UE pentru egalitatea între femei și bărbați post-2015 (A8-0163/2015 - Maria Noichl)
  6.3.Drepturile de proprietate intelectuală în ţări terţe (A8-0161/2015 - Alessia Maria Mosca)
  6.4.Drepturile de proprietate intelectuală: un plan de acţiune al UE (A8-0169/2015 - Pavel Svoboda)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Adoptarea modificării de la Doha a Protocolului de la Kyoto - Acordul dintre UE și Islanda cu privire la participarea Islandei în cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto (dezbatere)
 10.Strategia europeană pentru securitate energetică (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 12.Pachetul privind frontierele inteligente (dezbatere)
 13.Raportul anual al Comitetului de supraveghere a OLAF pe 2014 (dezbatere)
 14.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 15.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1707 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5905 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate