Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0321(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0156/2015

Ingediende teksten :

A8-0156/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/06/2015 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0223

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

9.3. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
MPphoto
 
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados Miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Nach seinem Beitritt zur EU im Juli 2013 tritt Kroatien nun als 28. Mitgliedstaat dem Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dem dazugehörigen Protokoll bei. Ich begrüße diesen Beitritt zu diesem Abkommen, welches dem Bereich Justiz und Inneres zuzuordnen ist, denn es erleichtert die Rechtshilfe zwischen den zuständigen Behörden und Gerichten der Mitgliedstaaten, um eine effiziente und rasche Zusammenarbeit zu garantieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This should be a matter for the sovereign government of Croatia. I oppose corruption, and therefore abstained rather than voting against.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car depuis que la Croatie est un membre à part entière de l'Union européenne, il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques. L'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion prévoit simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose. Šia Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo siekiama atlikti suderinimus, kurie būtini dėl to, kad Kroatija prisijungia prie Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose ir prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. – Je ne me suis pas opposé à cette adhésion prévue par l’acte même de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne. Une adhésion dont je me demande si les Croates ne la regrettent pas déjà.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La Croatie étant membre à part entière de l'Union européenne, il est normal qu'elle adhère à la convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Recomendación porque un error relativo a la entrada en vigor del Convenio entre Croacia y los Estados Miembros genera confusión. El artículo 1 de la Recomendación fija la entrada en vigor el primer día del primer mes siguiente a la fecha de adopción de la Decisión, y el artículo 3 de la Decisión determina que lo hará a los veinte días de su publicación en el DOCE. El Parlamento considera que la publicación es requisito esencial y la Decisión debe entrar en vigor en la fecha fijada en ella.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ Ce rapport concerne l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.

L'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie a simplifié son adhésion aux conventions (et protocoles) conclus par les États membres sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne. Il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devaient être ratifiés par les vingt-huit États membres).

La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie à la convention et au protocole.

Néanmoins, il existe une exigence de publication puisque sans publication, un acte est considéré comme inexistant par la CJUE. Or, l'acte d'adhésion de la Croatie à l'Union suppose une adhésion quasi-automatique de ce pays à cette convention.

Je me suis donc abstenue sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ La relazione non presenta particolari criticità ed è pienamente condivisibile. Il suo scopo è aggiornare, in seguito all'adesione della Croazia all'Unione, la convenzione UE volta a facilitare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane in materia penale. Per questi motivi ho votato in suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe que asume la propuesta realizada por la Comisión mediante la cual se pretende subsanar un error técnico que afecta a la disposición de la Recomendación de la Comisión relativa a la fecha de entrada en vigor del Convenio entre Croacia y los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Komisijos rekomendacijai dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000 m. Konvencijos dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos atitinkamų protokolų. 2012 m. Aktu dėl Kroatijos stojimo į ES sąlygų buvo supaprastintas Kroatijos prisijungimas prie konvencijų ir protokolų, kuriuos valstybės narės yra sudariusios pagal ES sutarties 34 straipsnį. Stojimo akte pažymima, kad Taryba priims sprendimą, kuriame bus nustatyta šių konvencijų įsigaliojimo Kroatijai data ir atlikti visi suderinimai, reikalingi šiai naujai valstybei narei prie minėtųjų konvencijų prisijungti. Taigi, šiuo sprendimu siekiama atlikti suderinimus, kurie būtini dėl to, kad Kroatija prisijungia prie minėtųjų konvencijos ir protokolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovu preporuku jer će otvoriti put dovršetku pristupanja Hrvatske Konvenciji 2000. o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije i njezinih protokola (MLA Konvencija). Ova će odluka Vijeća napraviti potrebne prilagodbe na MLA Konvenciju, tehničke je prirode i niti jedan dio nije sporan te ima podršku svih političkih grupacija u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato "si" a questa risoluzione perché credo che la Croazia, in quanto nuovo Stato membro, debba partecipare a tutte le convenzioni concluse nel quadro dell'Unione, ivi compresa quella relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu lors du vote relatif au rapport sur l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Ce vote relève de la pure forme : l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne induit également celle à la convention en question.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea recomandării de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la protocolul din 16 octombrie 2001 la aceasta, deoarece Actul din 2012 privind condițiile de aderare a Republicii Croația la Uniunea Europeană a simplificat aderarea acestei țări la convențiile (și protocoalele) încheiate de statele membre în temeiul articolului 34 din tratatul privind Uniunea Europeană.

Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene vizează sprijinirea și facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare, polițienești și vamale în materie penală. Aceasta completează, în special, Convenția din 1959 a Consiliului Europei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală și protocolul acesteia din 1978.

Este binevenit un asemenea act deoarece un schimb spontan de informații (fără cerere prealabilă) poate avea loc oricând între statele membre, referitor la fapte care pot fi pedepsite din punct de vedere penal precum și la infracțiuni administrative a căror sancționare sau tratament este de competența autorității destinatare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole. Lo scopo della convenzione a cui aderirà la Croazia è quello di facilitare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Depuis son adhésion à l’Union européenne en juillet 2013, la Croatie a pu adhérer aux différentes conventions et protocoles conclus par les États membres. Cette recommandation, purement technique, vise à permettre les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion du pays à la convention du 29 mai 2000. Cette convention vise à faciliter l'entraide judiciaire entre les autorités compétentes des États membres afin de rendre la coopération en matière pénale plus efficace et plus rapide. J’ai voté en faveur de ce rapport

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It was a technical report which was concerned with the accession of a Member State to a single Convention signed and ratified between the EU Member States (instead of entering in 28 bilateral agreements).

I am of the belief that it is the decision of the sovereign nation to accede to international or European conventions.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this vote because accession to international agreements is a matter for the sovereign government of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ The Act of 2012 concerning the conditions of accession of the Republic of Croatia to the European Union simplified its accession to the conventions and protocols concluded by the Member States on the basis of Article 34 of the Treaty on European Union (ex Article K 3 TEU). I voted in favour of this report as I agree with the procedural recommendations and timeline proposed in this report to make the adjustments required by reason of the accession of Croatia to the aforementioned Convention, in accordance with Article 3(4) and 3(5) of the Act of Accession.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'adesione della Croazia, ultimo Stato membro entrato nell'Unione, alla convenzione, in modo che anche questa sia parte alla stessa e soggetta alle stesse regole che già valgono per gli altri Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai préféré m'abstenir sur ce rapport qui prévoit l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et judiciaire.

Si, en effet, je m'oppose à la logique d'élargissement sous-tendue par de telles procédures, force est de constater que cette adhésion à la convention par la Croatie est rendue logique par son adhésion même à l'Union européenne.

Comme rappelé dans l'exposé des motifs du rapport, "[i]l n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devraient être ratifiés par les 28 États membres): l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion prévoit simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte".

La simplification juridique opérée par les traités rendait donc quasi automatique l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l'entraide juridique en matière pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ A distanza di quasi due anni dall'ingresso della Croazia nell'UE è importante assicurare la piena operatività per tale paese della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri e del relativo protocollo del 16 ottobre 2001.

Tali strumenti sono infatti finalizzati ad agevolare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane attraverso una serie di meccanismi che riguardano, ad esempio, il trasferimento temporaneo o il transito di persone detenute, la trasmissione di notifiche, lo scambio diretto di informazioni tra le autorità interessate, la messa a disposizione dei beni oggetto di furto ai fini della restituzione al proprietario, l'audizione di testimoni o periti anche attraverso videoconferenze.

La convenzione si occupa inoltre di misure di grande importanza ai fini della lotta alla criminalità – in particolare alla criminalità organizzata – quali la costituzione di squadre investigative comuni, il ricorso a operazioni di infiltrazione e l'intercettazione di telecomunicazioni.

La raccomandazione, che con la presente risoluzione legislativa viene approvata, rappresenta una misura necessaria per risolvere alcune questioni tecniche connesse all'adesione della Croazia alla convenzione e al protocollo richiamati, e pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, ho votato favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento in esame concernente l'adesione della Croazia alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Il testo ha natura tecnica e ha come obiettivo quello di apportare gli adattamenti resisi necessari in seguito all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione e al protocollo in conformità all'articolo 3, par. 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea, quale 28° Stato membro, il 1° luglio 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ L'adesione della Croazia all'Unione europea implica la sua automatica adesione alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri. Tuttavia il Consiglio adotta una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia. Tramite la pubblicazione di questa convenzione non ci saranno dubbi circa la sua entrata in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione. Vista l'assenza di questioni politiche controverse, ho votato a favore di questa proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Este relatório, sobretudo de natureza técnica, vem dar o consentimento do Parlamento Europeu para que a Comissão Europeia proceda às alterações necessárias para a adesão da Croácia à Convenção de auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados—Membros da União Europeia e ao seu Protocolo de 16 de outubro de 2001.

Deve ser assinalado que ainda são bastantes os instrumentos que necessitam de ser modernizados no âmbito da cooperação policial e judicial, sobretudo em matéria penal. Por outro lado, congratulo-me por ver a Croácia o mais recente Estado-Membro a dar mais um passo na sua integração na União.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Sulla base dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione la Commissione raccomanda di apportare gli adattamenti necessari per la partecipazione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al suo protocollo del 16 ottobre 2001. Accolgo con favore la raccomandazione della Commissione e spero che si possano ancora fare ulteriori progressi, come ad esempio: la riforma del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, così come nell'ambito della tutela delle minoranze.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This vote reflects the accession of Croatia to the European Union. I have thus voted in favor of the report which is technical in nature and which makes the existing provision clear on the accession of Croatia to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, and its Protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ L'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Croazia all'UE ha semplificato la sua adesione alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli stati membri ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'UE. Non è più necessario negoziare e concludere specifici protocolli di adesione, l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione afferma semplicemente che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione. L'atto di adesione prevede che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione del nuovo Stato membro.

L'allegato I all'atto di adesione elenca i sei protocolli e convenzioni in questione nel settore della giustizia e degli affari interni. Nell'elenco figurano la convenzione del 29 maggio 2000 del Consiglio, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE, e il suo protocollo del 16 ottobre 2011.

Ho votato a favore della relazione in quanto l'obiettivo della raccomandazione è di apportare gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione della Croazia alla convenzione e al protocollo richiamati, in conformità all'atto di adesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados Miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A jelentés néppárti felelőseként fontosnak tartom Horvátország csatlakozását az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez, ezért az ajánlást megszavaztam. A csatlakozás által beteljesedik Horvátország EU-s tagsága. Az egyezmény célja a tagállamok illetékes hatóságai, ideértve a rendőri, vámügyi vagy bírói szolgálatok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély előmozdítása a hatékonyabb és gyorsabb bűnügyi együttműködés érdekében.

Abban az Unióban, ahol nem léteznek határok, és a személyek, termékek, szolgáltatások, illetve a tőke szabadon áramolhat, ott a bűncselekményeknek sem szab határt már nemzeti határ. Ilyenkor a bűnüldözés sem maradhat nemzeti szinten. Csak egy európai szintű hatékony együttműködés hozhat megfelelő eredményt. Ehhez viszont kölcsönös bizalom kell, hisz a bűnüldözés eddig főként nemzeti hatáskörbe tartozott, és az egyes tagállamok illetékes hatóságai nem szívesen osztják meg információikat a másik tagállam hatóságaival. Az egyezmény pont ezt célozza meg, hisz ösztönzi és elősegíti a tagállamok közti kölcsönös támogatást és bizalmat, ami a hatékony igazságügyi együttműködés egyik alappillére. Kitér a kölcsönös jogsegély egyes formáira, például közös nyomozócsoportok létrehozására, fedett nyomozásokra is. Remélem, hogy a horvát csatlakozás pozitív előrelépést hoz majd az összeurópai bűnüldözés hatékonyságában.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this technical proposal which will pave the way for Croatia to complete its accession to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (the MLA Convention), between the Member States of the EU, and the Protocol thereto.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. Le présent rapport propose de permettre à la Croatie d’adhérer à la convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (TUE), relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et à son protocole du 16 octobre 2001. Considérant qu'il est normal que la Croatie, étant membre à part entière de l'Union européenne, devienne partie à cette convention, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’adhésion de la Croatie à l’Union européenne entraîne l’adhésion de ce pays à de nombreuses conventions et protocoles conclus entre les États membres. Afin d’éviter des procédures trop lourdes et des délais trop longs, le Conseil peut décider de l’adhésion de la Croatie à de telles conventions et protocoles, sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement. En l’espèce, le Parlement européen a approuvé l’adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Celle-ci, signée le 29 mai 2000, permet de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires, policières et douanières des États membres en matière pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a approuvé la recommandation de décision du Conseil pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union et améliorer la coopération judiciaire en matière pénale. Cela permettra d'améliorer l'efficience des enquêtes et le système pénal européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue lors du vote relatif au rapport sur l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Ce vote relève de la pure forme : l'adhésion de la Croatie à l'Union induit également celle à la convention en question.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на присъединяването на Хърватия към Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между държавите – членки на ЕС. Дълбоко съм убеден, че сътрудничеството между страните – членки на ЕС, по наказателно-правните въпроси е от изключителна важност. Свободното придвижване на хора в ЕС е фундаментално право, но понякога то позволява на престъпници да избягат в друга страна членка. Затова е важно и Хърватия като нова членка на ЕС да бъде част от Конвенцията за взаимопомощ, така че в подобни ситуации да има бърза комуникация между органите на реда в различните страни и реакцията да бъде навременна.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση καθώς η Κροατία ανέκαθεν ακολουθεί μια σταθερή ανθελληνική πολιτική σε όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της Ελλάδας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, την οικονομική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο κτλ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Ato, de 2012, relativo às condições de adesão da República da Croácia à União Europeia simplificou a adesão deste país às convenções e aos protocolos celebrados pelos Estados—Membros, deixando de ser necessário negociar e celebrar protocolos de adesão específicos.

No entanto, um erro técnico afeta o disposto na recomendação da Comissão relativamente à data de entrada em vigor da Convenção entre a Croácia e os Estados-Membros, considerado inexistente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Concordo com a necessidade de correção do acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette délibération parce qu'elle renferme une dimension politique sur l'élargissement et, par conséquent, sur le fonctionnement intrinsèque de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ È indispensabile agevolare e migliorare l’assistenza tra le autorità giudiziarie in materia penale anche nei confronti della Croazia. Il mio voto non può essere che a favore di ogni azione che renda al più presto fruibili tutti gli strumenti che il diritto europeo prevede per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati europei in questo settore. Bisogna insistere su questa direzione per perseguire reati e illeciti con più efficacia e rapidità, nel rispetto dei principi fondamentali dei differenti ordinamenti degli Stai Membri e nel rispetto dei diritti individuali. La lotta contro la criminalità, in particolare la criminalità organizzata, il riciclaggio del denaro e la criminalità finanziaria, non può essere limitata agli angusti limiti dei confini nazionali ma deve andare oltre. Tutte le mie azioni in questa lotta, saranno sempre informate a fare in modo che essa acquisti una maggiore caratterizzazione europea e transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal, de que Portugal faz parte, mereceu o nosso acordo, aquando da sua discussão no Parlamento Nacional, por tratar adequadamente de questões indiscutivelmente relevantes no domínio da cooperação judiciária em matéria penal.

Este relatório decorre da adesão da Croácia à União Europeia e do facto de passar a fazer parte desta Convenção. Votámos favoravelmente.

Ao contrário da larga maioria dos países que integram a UE, o processo de integração da Croácia foi sujeito a escrutínio popular, uma afirmação de soberania, ainda que num ato contraditório, mas que respeitamos e aceitamos.

Será, todavia, oportuno assinalar que o processo a que o relatório reporta, ainda que simples, está integrado no processo mais amplo de integração da Croácia na UE, um processo de integração de que resultam graves ataques à soberania dos Estados e dos povos, subjugando-os à lógica de integração capitalista ao serviço das grandes potências e dos grandes grupos económicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour because I believe this will assist in fighting crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Pristúpenie Chorvátska k EÚ zjednodušilo aj pristúpenie tejto krajiny k dohovorom a protokolom uzavretým členskými štátmi v zmysle článku 34 Zmluvy o Európskej únii. V odporúčaní Európskej komisie však nastala chyba, ktorá sa týka dátumu nadobudnutia platnosti dohovoru medzi Chorvátskom a členskými štátmi a takéto ustanovenia by mohli viesť k nejasným konaniam.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore della convezione a cui ora aderirà anche la Croazia al fine di facilitare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This Commission recommendation for a Council decision will pave the way for Croatia to complete its accession to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (‘the MLA Convention’), between the Member States of the European Union, and its Protocol.

It follows from the 2011 Treaty of Accession concerning Croatia, which lists six conventions and protocols in the area of Justice and Home Affairs to which Croatia would accede by way of Council decisions. This Council decision will make the adjustments to the MLA Convention which are required by reason of Croatia’s accession. I backed this proposal in the plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ With today’s vote we gave our consent to the Commission recommendation to the Council to allow Croatia to adhere to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union.

The Act of 2011 concerning the conditions of accession of Croatia to the European Union simplified its accession to the conventions and protocols concluded by the Member States. It is no longer necessary to negotiate and conclude specific accession protocols: the Act of Accession simply states that Croatia accedes to the conventions and protocols by virtue of the Act.

We voted therefore in favour and welcome this concrete step towards mutual assistance in criminal matters between the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Sippel report, which mainly concerns a number of purely technical adjustments to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and its Protocol, which are required by reason of Croatia’s accession to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Croacia es ya un Estado miembro de la UE con todas las consecuencias. Es lógico, por tanto, que se adhiera al Convenio de 29 de mayo de 2001 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE. Estoy convencido de que la participación de Croacia en este Convenio y la cooperación resultante entre los servicios de policía, de aduana y los tribunales contribuirán a una justicia más eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour Party colleagues, voted in favour of this report as it will pave the way for Croatia to complete its accession to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and its Protocol (‘the MLA Convention’).

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už rezoliuciją dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir prie jos pridedamo 2001 m. spalio 16 d. protokolo. Parlamentas patvirtino rezoliuciją, pagal kurią buvo pakeistos teisinės šio akto detalės, susijusios su akto publikacija ir įsigaliojimu. Manau, kad tinkamas teisinių procedūrų nustatymas ir įgyvendinimas padės ES tapti geriau funkcionuojančia bei skaidresne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. Mutual assistance in criminal matters provides EU countries with valuable tools in the fight against serious organised crime and cross-border offences. It is a matter of extreme concern that, at the very moment Croatia is acceding to this Convention, the UK is led by a government intent on ending EU cooperation and ripping up the European Convention on Human Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o preporuci za Odluku Vijeća o pristupanje Hrvatske Konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije i njenom protokolu od 16. listopada 2001. jer se ovom konvencijom unapređuje pravosudna suradnja među državama članicama u kaznenim stvarima te se inzistira na tome da uzajamna pravna pomoć bude dostupna na što brži i učinkovitiji način. Stoga, važno je pristupanje Hrvatske konvenciji radi preuzetih obaveza i prilagođavanju ostalim konvencijama i protokolima koje su sklopile države članice, ali i zbog unapređenja svog internog sustava u toj domeni.

 
  
MPphoto
 
 

   Marc Joulaud (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Birgit Sippel sur l’adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Ce rapport, technique, vise à prendre en compte l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne et donc à procéder aux modifications du traité pour qu'elle en soit partie. Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Es handelt sich hierbei um einen reinen Formalakt zur Richtigstellung eines technischen Fehlers. Ich stimme deshalb für den vorliegenden Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I support this report’s approval of the Commission recommendation for a Council decision regarding the accession of Croatia to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. The accession will encourage and facilitate mutual assistance between judicial, police and customs authorities on criminal matters in Croatia and other Member States. This can only lead to improved safety and justice within EU Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as the proposal is technical. It will pave the way for Croatia to complete its accession to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, and its Protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – A bűnözés nemzetközivé vált és ennek a kihívásnak megfelelően kell alakítani a bűnüldözés feltételeit is, bizonyos ésszerű keretek között, így ezt a jelentést támogatni tudtam. Közös érdekünk, hogy Horvátország is részese legyen az EU bűnügyi jogsegélyrendszerének az adott egyezményhez és jegyzőkönyvhöz való csatlakozása által.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato favorevolmente la proposta della collega Sippel sull'adesione della Croazia alla convenzione relativa all’assistenza giuridica in materia penale. L'obiettivo della presente raccomandazione è di apportare gli adattamenti resisi necessari a causa dell'adesione della Croazia alla convenzione e al protocollo richiamati, in conformità dell’articolo 3, ai paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Esta Recomendación de la Comisión para una Decisión del Consejo facilitará que Croacia complete su adhesión al Convenio de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y a su Protocolo. Esta cuestión deriva del Acta de adhesión de Croacia de 2011, que enumera seis convenios y protocolos en el área de Justicia e Interior a los que Croacia debe adherirse mediante decisión del Consejo. La decisión del Consejo efectuará los ajustes necesarios en el Convenio derivados del acceso de Croacia. Estando de acuerdo con estas consideraciones, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados Miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Izvješće zastupnice Brigit Sippel podržava preporuku Komisije da Republika Hrvatska pristupi Konvenciji o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije i provedbi potrebnih prilagodba radi pristupanja. Konvenciju je Vijeće ministara Europske unije usvojilo 29. svibnja 2000.

Konvencija za cilj ima poboljšati pravosudnu suradnju među državama članicama i potaknuti suradnju među sudskim, policijskim i carinskim tijelima unutar Unije poštujući pritom ljudska prava i zaštitu osobnih sloboda. Svim državama članicama u interesu je što brže rješavanje pojedinih slučajeva koji se najčešće odnose na organizirani kriminal - trgovina ljudima, prijevare, šverc oružjem i zlouporaba droga.

Podržavam izvješće jer će nam pristupanje Konvenciji o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije osigurati učinkovitiju suradnju s ostalim državama članicama i brže rješavanje kaznenih slučajeva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), por escrito. Con la entrada de Croacia en la UE, se impone la cuestión de integrar a este país en el sistema internacional de asistencia mutua en los asuntos penales. Voté a favor. Aunque es una decisión más bien formal, es necesaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Odporúčanie vychádza z Aktu o pristúpení Chorvátska. Cieľom je vykonať potrebné úpravy, ktoré sa vyžadujú z Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλό της 16ης Οκτωβρίου 2001, διότι με την εν λόγω έκθεση απλοποιείται η προσχώρηση της Κροατίας στις Συμβάσεις (και τα πρωτόκολλα) που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 34 της ΣΕΕ (πρώην άρθρο Κ. 3 της ΣΕΕ).

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote. Du fait de son adhésion à l’Union européenne l’adhésion de la Croatie à cette convention d’entraide judiciaire en matière pénal est pratiquement automatique. Toute discussion à ce sujet semble donc totalement inutile.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'adesione della Croazia alla convenzione circa l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La finalità concreta della convenzione, il cui testo definitivo è stato adottato il 29 maggio 2000, risponde all’esigenza di integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici, allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza rapida, efficace e compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'atto del 2012, relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, ha semplificato le modalità di adesione da parte del nuovo Stato membro alle convenzioni, e ai protocolli, conclusi dagli Stati membri ai sensi all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea. Ho votato a favore della relazione Sippel, poiché ritengo auspicabile una facilitazione dei rapporti con la Croazia, anche in materia di assistenza giudiziaria penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El informe sobre la Recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Croacia al Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y a su protocolo muestra su apoyo a cumplir este trámite tras la adhesión de Croacia a la UE.

Mi apoyo a esta resolución y a su petición de que se clarifiquen algunos aspectos de la Recomendación relativos a la fecha de entrada en vigor del Convenio.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Da es sich nur um einen reinen Formalakt ohne inhaltliche Änderung bzw. um die Richtigstellung eines technischen Fehlers handelt, habe ich dem Bericht meine Zustimmung gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale vise à encourager et à faciliter l'entraide entre les autorités judiciaires, policières et douanières en matière pénale. Lors de son acte d'adhésion à l’Union européenne, la Croatie a également approuvé cette convention. Il s'agit maintenant d'en valider la date de publication et d'entrée en vigueur dans le pays. Je suis opposée à l'élargissement de l'Union, mais je défends le choix souverain d'un État de participer à une convention européenne ou internationale. La convention similaire du Conseil de l'Europe est similaire à cette législation et aurait pu suffire. Dans ces conditions, je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável à resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 10 de junho de 2015, sobre a recomendação de decisão do Conselho referente à adesão da Croácia à Convenção de 29 de maio de 2000, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros da União Europeia.

A entrada em vigor do instrumento na Croácia depende da decisão do Conselho, que delibera por unanimidade. A Croácia compromete-se a adaptar o direito interno para a adesão e a facilitar a cooperação prática entre as instituições e organizações dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I chose to support this report as it is largely a technical matter concerning the date when the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters enters into force with Croatia, following its accession to the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l’adhésion de la Croatie à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. Dans un monde globalisé, dominé par l'internationalisation de la vie de chacun d'entre nous, il est essentiel qu’une coopération optimale soit mise en place en Europe en matière pénale, afin d’assurer que la lutte contre le crime, et notamment la criminalité transnationale organisée, s’effectue de manière vigoureuse et efficace. Une meilleure coopération judiciaire en matière pénale représente l'autre face de la libre circulation des personnes et de la simplification des formalités administratives. La justice doit répondre à cette criminalité internationale Cette adhésion va dans ce sens et je la soutiens pleinement.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I supported the report on Croatia’s accession to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Horvátország az Unióhoz történő csatlakozásával vállalta, hogy csatlakozik egy sor, a tagállamok által az EUSZ 34. cikke alapján korábban megkötött egyezményhez. A Tanács ezzel kapcsolatban a Bizottság ajánlására, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határozatot fogad el, amelyben meghatározza az egyezmények Horvátország vonatkozásában történő hatálybalépésének időpontját, és elvégzi az új tagállam csatlakozása miatt szükséges kiigazításokat. A jelentés támogatása tehát lényegében Horvátország uniós csatlakozása kiteljesítésének támogatását jelenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A recomendação de decisão do Conselho proposta pela Comissão visa introduzir as alterações necessárias em virtude da adesão da Croácia à Convenção acima mencionada, em conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 4 e 5, do Ato de Adesão.

De modo a esclarecer as possíveis dúvidas existentes em relação ao início da vigência da Convenção entre a Croácia e os Estados-Membros, e por motivos de segurança jurídica, voto favoravelmente à recomendação da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. ‒ Ce rapport concerne l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.

L'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie a simplifié son adhésion aux conventions (et protocoles) conclus par les États membres sur la base de l'article 34 du traité sur l'UE. Il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devraient être ratifiés par les 28 États membres). La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie à la convention et au protocole.

Néanmoins, il existe une exigence de publication puisque sans publication, un acte est considéré comme inexistant par la CJUE mais la Croatie, du fait de l'acte d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, suppose une adhésion quasi-automatique à cette convention. Je me suis donc abstenue sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as this Commission Recommendation for a Council decision will pave the way for Croatia to complete its accession to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and its Protocol (‘the MLA Convention’).

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte purement technique, concernant la date d’adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Cette entraide est essentielle pour pouvoir poursuivre les auteurs de crimes au sein de l’Union européenne. C’est pourquoi j’ai voté ce texte de mise en conformité avec le droit européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Obiettivo della raccomandazione oggi qui approvata è semplicemente quello di apportare gli adattamenti resisi necessari in seguito all'adesione della Croazia alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione. Si tratta di una questione puramente tecnica che non solleva alcun problema dal punto di vista giuridico o politico.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour, au vu de la recommandation de la Commission au Conseil, au vu du rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, mais aussi au vu de l'article 3 de l'acte d'adhésion de la Croatie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è di apportare le modifiche che si sono rese necessarie in virtù dell'adesione della Croazia alla convenzione e al protocollo richiamati, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto concernente le condizioni di adesione all'Unione europea del 2012. L'atto in questione ha semplificato la sua adesione alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri ai sensi all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3 del TUE). Non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione (con conseguente ratifica dei 28 Stati membri). L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, stabilisce semplicemente che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell’atto medesimo. Pertanto, per le ragioni summenzionate, ho espresso il mio voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Üdvözlöm a jelentést és Horvátország csatlakozását ehhez a nagyon fontos egyezményhez. Jó látni, hogy lassan-lassan Horvátország mint az EU legfrissebb tagállama valóban lezárja a csatlakozással velejáró valamennyi procedúrát, csatlakozik a többi tagállam által már elfogadott és működtetett egyezményekhez. Ez az út előre, így lehet a horvát uniós polgároknak maximálisan profitálni hazájuk uniós tagságából és az uniós vívmányokból. Bízom benne, hogy a polgárok a mindennapi életben is mihamarabb saját bőrükön érzik meg az összetartozás, az együttműködés előnyeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ On 30 June, Croatia became the 28th Member State of the European Union. Today, I have voted for this report to continue its accession to the conventions and protocols concluded by the other Member States of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht stellt eine reine Ergänzung bereits bestehender Abkommen dar, die aufgrund des Beitritts Kroatiens zur EU notwendig wurden. Da unsere bisherigen Kritikpunkte nicht berücksichtigt worden sind, es sich gleichzeitig aber um einen rein technischen Vorgang handelt, habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on kohanduste tegemisega seoses Horvaatia ühinemisega nimetatud konventsiooni ja protokolliga.

 
  
MPphoto
 
 

   Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ceci est un rapport technique visant l'adhésion de la Croatie, le nouvel État membre de l'Union européenne, à une convention signée et ratifiée par l'Union et tous ses États membres, en l'occurrence ici la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, qui recoupe six conventions relevant du domaine de la justice et des affaires intérieures. Je n'ai vu aucune raison valable pour m'opposer à ce rapport, et j'ai donc voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la relazione della collega Sippel perché ritengo necessaria una maggiore chiarezza riguardo all'entrata in vigore della convenzione del 29 maggio concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati membri alla quale la Croazia ha aderito, in maniera automatica, a seguito all'ingresso nell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam izvješće kojim Europski parlament, uz preporuku Europske komisije, daje Vijeću suglasnost za određivanje datuma stupanja na snagu pristupanja Hrvatske Konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije i njezinom protokolu od 16. listopada 2001. Ova Konvencija je posebno važna za Hrvatsku, jer omogućuje efikasnu suradnju pravosudnih tijela država članica Europske unije, što se za Hrvatsku pokazalo vrlo značajnim.

Borba protiv korupcije i omogućavanje procesuiranja teških kaznenih djela zahtijeva suradnju i preko granica država članica te uređen i transparentan sustav pravosudne suradnje unutar EU-a. Smatram ovo ispravnim putem suradnje unutar Europske unije koji jamči osiguranje vladavine prava. Ovakvo osiguranje vladavine prava mora postojati i u zemljama koje pristupaju Europskoj uniji i usklađuju zakonodavstvo u području pravosuđa.

Zato još jednom upozoravam na slučaj Republike Srbije koja grubo krši međunarodno pravo i vladavinu prava pri primjeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa Srbije u postupcima za ratne zločine, čiji članci 2. i 3. moraju biti uklonjeni ukoliko Republika Srbija želi nastaviti svoj europski put.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. L'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie a simplifié son adhésion aux conventions (et protocoles) conclus par les États membres sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne. Il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devraient être ratifiés par les 28 États membres). La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie à la convention et au protocole. Néanmoins, il existe une exigence de publication puisque sans publication, un acte est considéré comme inexistant par la CJUE mais l'acte d'adhésion de la Croatie à l'Union suppose une adhésion quasi-automatique à cette convention. Je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće kolegice Sippel o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 29. svibnja 2000., utvrđenoj od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije i njezinom Protokolu od 16. listopada 2001.

Ovom Konvencijom želi se poboljšati pravosudna suradnja u kaznenim stvarima među državama članicama Unije, budući da je zajednički interes država članica osiguravanje pružanja uzajamne pravne pomoći među državama članicama na brz i učinkovit način u skladu s temeljnim načelima njihovog nacionalnog prava te u skladu s pojedinačnim pravima i načelima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Akt o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji smisleno određuje da nije potrebno pregovarati i zaključivati posebne protokole o pristupanju koji bi onda trebali biti ratificirani od svih 28 država članica, nego propisuje da će Vijeće odlučiti o datumu kada se konvencijske odredbe počinju primjenjivati u odnosu na Hrvatsku te da će ih prilagoditi ulasku 28. države članice. S obzirom na kompleksnost pravne stečevine Europske unije, koordinacija i suradnja među državama članicama, posebno u pogledu građanskih sloboda, pravosuđa i unutarnjih poslova strateško je pitanje od općeg interesa za sve njezine građane.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Si tratta di un passaggio obbligato quando c'è l'adesione di un nuovo Stato membro all'UE e ho votato naturalmente a favore. La Croazia semplicemente aderisce alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale dell'UE. Spetta poi al Consiglio apportare gli adattamenti alla convenzione che sono necessari a seguito dell'adesione della Croazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Vítám přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech. Osobně jsem v minulosti několikrát jednal s představiteli chorvatské justice v době, kdy se tato země chystala na vstup do Unie, a předpokládám proto, že i toto přistoupení k úmluvě dále posílí budování právního státu v nejmladší členské zemi EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur de cette recommandation. Ce texte essentiellement technique vise à autoriser l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, et précise les modalités de cette adhésion. Cette adhésion s'inscrit dans le processus d'adoption de la Croatie des différentes conventions de l'Union suite à son adhésion en juillet 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Nos termos do artigo 3.º, n.º 4 e n.º 5, do Ato relativo às condições de adesão da República da Croácia à União Europeia, foi definido um sistema simplificado para a adesão deste país às convenções e aos protocolos celebrados pelos Estados-Membros com base no artigo 34.º do TUE, de acordo com o qual a Croácia adere a tais instrumentos por força do referido Ato, competindo ao Conselho adotar uma decisão, sob recomendação da Comissão e após consulta do Parlamento Europeu, que determina a data em que as convenções entram em vigor relativamente a este novo Estado-Membro e procede a todas as adaptações necessárias para o efeito.

Ora, a presente recomendação de decisão do Conselho proposta pela Comissão visa introduzir as alterações necessárias em virtude da adesão da Croácia à Convenção de 29 de maio de 2000, relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros da União Europeia, bem como ao respetivo Protocolo de 16 de outubro de 2001. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce midi le rapport sur la recommandation de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Croatie à la convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et à son protocole du 16 octobre 2001.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Trata-se aqui apenas de proceder às adaptações necessárias em virtude da adesão deste novo Estado-Membro à referida convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución que asume la propuesta realizada por la Comisión mediante la cual se pretende subsanar un error técnico que afecta a la disposición de la Recomendación de la Comisión relativa a la fecha de entrada en vigor del Convenio entre Croacia y los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne a simplifié l'adhésion de ce pays aux conventions conclues par les États membres sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne.

Il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devaient être ratifiés par les vingt-huit États membres). L'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion prévoit simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte. Ces mêmes paragraphes disposent à cet effet que le Conseil prend une décision fixant la date à laquelle ces conventions entrent en vigueur à l'égard de la Croatie et procède à toutes les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de ce nouvel État membre auxdites conventions.

L'annexe I de l'acte d'adhésion dresse la liste des six conventions et protocoles concernés dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. La convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne figure sur cette liste. Le rapport voté aujourd'hui vise donc à procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie à la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A Convenção de 29 de maio de 2000 relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal tem por objetivo completar as disposições e facilitar a aplicação entre os Estados-Membros da União Europeia da Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal.

A aprovação desta resolução decorre, portanto, da adesão da Croácia à União Europeia e por força de, nesta sua nova condição de Estado-Membro, este país dever igualmente passar a ser parte integrante desta Convenção.

Não existindo quaisquer óbices à adesão da Croácia a esta Convenção, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ La convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale vise à encourager et à faciliter l'entraide entre les autorités judiciaires, policières et douanières en matière pénale. Ainsi, l'État membre à qui l'entraide est demandée doit respecter les formalités et procédures indiquées par l'État membre qui en fait la demande et l’exécuter dès que possible en tenant compte au mieux des échéances indiquées.

J'ai soutenu ce texte qui permet à la Croatie d'adhérer à cette convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione presentata dall'on. Sippel, la quale ha una natura puramente tecnica, e che, in sostanza, consente alla Croazia, ultimo paese in ordine cronologico ad aver ottenuto l'adesione all'Unione europea, di aderire alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore perché riconosco l'importanza di facilitare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane degli Stati membri in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This Commission Recommendation for a Council decision will pave the way for Croatia to complete its accession to the 2000 Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and its Protocol (‘the MLA Convention’).

It follows from the 2011 Treaty of Accession concerning Croatia, which lists six conventions and protocols in the area of Justice and Home Affairs to which Croatia would accede by way of Council decisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Hlasoval som za návrh legislatívneho uznesenia o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, nakoľko predmetom návrhu bola jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržavam pristupanje Republike Hrvatske Konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, jer su granice EU-a ukinute za pojedince, ali ne i za tijela vlasti poput policije, tijela progona i sudove. Iz tih razloga se slažem kako će navedeno pristupanje pridonijeti izravnom slanju zahtjeva za uzajamnu pomoć između sudskih vlasti država članica, dopustiti kvalitetniju razmjenu informacija između država članica uz poštovanje procedure države zahtjevatelja.

Svrha ove Konvencije je provođenje načela međusobnog priznavanja sudskih odluka o osiguranju imovine i dokaza za potrebe kaznenog postupka među državama članicama. Također, olakšano je izvršenje novčanih kazni u državi članici različitoj od one u kojoj je kazna određena. U borbi protiv kriminalnih aktivnosti pomoći će i formiranje zajedničkih istražnih timova između dvije ili više država u kojima se provodi istraga.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Chorvátsko je právoplatným členským štátom Európskej únie, z čoho mu plynú práva aj povinnosti. Implementácia právnych noriem je neodmysliteľnou súčasťou členstva krajiny v EÚ. Je nevyhnutné, aby Chorvátsko prijalo všetky záväzky vyplývajúce z pristúpenia k tomuto dohovoru, a tak prispelo k vzájomnej pomoci členských krajín v oblasti trestných vecí.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće o preporuci za Odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 29. svibnja 2000. utvrđenoj od strane Vijeća u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije i njezinom protokolu od 16. listopada 2001., jer smatram da je za bolji rad sustava vezanog za kaznene stvari i svih povezanih djelatnosti u Hrvatskoj potrebna suradnja Hrvatske i ostalih članica Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam nacrt ovog izvješća s obzirom na to da je kriminal postao vrlo složena međunarodna pojava te je potrebno razviti zajedničko europsko kaznenopravno područje koje se temelji na međusobnom povjerenju i potpori među nacionalnim policijskim tijelima. Za Hrvatsku je pristup konvenciji bitan zbog relativno visoke stope kriminala i korupcije u ovoj zemlji, posebice u poslovnom svijetu s naglaskom na privatni sektor.

Ovaj izvještaj je tehničke prirode sa svrhom određivanja datuma pristupa Republike Hrvatske ovoj Konvenciji, za koju postojeća odredba nije bila dovoljno jasna. Naime, prema članku 1. ove preporuke, Konvencija će stupiti na snagu prvog dana prvog mjeseca nakon dana donošenja odluke. Prema članku 3., odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ove odredbe daju zbunjujuće vremenske linije provedbe Konvencije.

Službena objava je esencijalni uvjet cjelokupne procedure, jer se bez publikacije nijedan akt ne priznaje kao važeći od strane Suda. Stoga se slažem s time da bi se odluka prvo trebala donijeti i objaviti te ujedno sadržavati datum na koji bi Konvencija trebala stupiti na snagu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne ‒ Návrh som podporil, keďže len zohľadňuje vstup Chorvátska do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za Poročilo o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije. Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo leta 2013 se je poenostavil njen pristop h konvencijam in protokolom, ki so jih sklenile države članice, saj pogajanja o posameznih pridružitvenih protokolih in njihova sklenitev niso več potrebni. S podporo temu poročilu bomo sprejeli vse prilagoditve, ki so potrebne zaradi pristopa Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η Κροατία ανέκαθεν ακολουθεί μια σταθερή ανθελληνική πολιτική σε όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της Ελλάδας, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, την οικονομική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο κτλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte. Dans sa lettre de saisine, le secrétariat général du Conseil a informé le secrétariat général du Parlement d'une erreur technique affectant la présentation de la recommandation de la Commission, liée à la date d'entrée en vigueur de la convention entre la Croatie et les États membres.

En effet, conformément à l'article premier de la recommandation, la convention entre en vigueur – entre la Croatie et les États membres pour lesquels la convention est en vigueur à cette date – le premier jour du premier mois suivant la date d'adoption de la décision. Or, selon son article 3, la décision "prend effet" le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Ces dispositions pourraient entraîner une situation d'incertitude quant à la date réelle. L'exigence de publication est une exigence procédurale essentielle. Sans publication, un acte est considéré comme inexistant par la Cour de justice de l'Union européenne. Par conséquent, la décision doit tout d'abord être adoptée et publiée; elle doit ensuite entrer en vigueur à la date qu'elle prévoit. Enfin, la convention devrait entrer en vigueur en conséquence de la publication et de l'entrée en vigueur en bonne et due forme de la décision.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the accession of Croatia to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. The Act concerns the conditions of accession of the Republic of Croatia to the European Union and simplifies its accession to the conventions and protocols concluded by the Member States. It will no longer be necessary to negotiate and conclude specific accession protocols, which will simplify the procedures both for Croatia and for the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Preporuka Komisije se odnosi na izmjenu Odluke Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 29. svibnja 2000. o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Unije i njezinom protokolu od 16. listopada 2001.

Svrha ove preporuke je provesti prilagodbe koje uključuju i usvajanje konvencije na hrvatskom jeziku kako bi se osigurala što učinkovitija suradnja u međunarodnoj borbi protiv kriminala kao i pružanju kaznenopravne pomoći. U globalizacijskim tokovima u kojima suvremeni oblici teškog kriminaliteta ulaze na velika vrata važno je odlučno reagirati još u najranijem stadiju počinjenja kaznenog dijela.

Držim da ova preporuka u potpunosti respektira načelo supsidijarnosti te opravdano daje dodanu vrijednost segmentu međunarodnog kaznenopravnog progona, koju države članice Unije ne bi mogle dovoljno niti približno efikasno ostvariti samostalno.

Teški zločini koji imaju organizirani i transnacionalni karakter zahtijevaju odgovore koji su djelotvorniji i u kojima države članice neće ograničiti svoja zakonodavstva i kazneni progon na osiguranje samo svoje nacionalne sigurnosti, nego će kroz suradnju uspješno pridonijeti sigurnosti ostalih država i svjetske zajednice. Stoga u potpunosti podržavam ovu preporuku kojom će se omogućiti potrebne prilagodbe kako bi Republika Hrvatska od 1. srpnja 2015. godine zajedno s ostalim članicama Unije ravnopravno sudjelovala u pravosudnoj suradnji.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo sem podprla. V današnjem, globaliziranem svetu, prežetim s kriminalom vseh oblik, je sodelovanje med državami še toliko bolj pomembno. Prav gotovo je v skupnem interesu držav članic zagotavljanje medsebojne pravne pomoči na hiter in učinkovit način, ki je združljiv s temeljnimi načeli in svobodo posameznika.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado favorablemente a los dos informes que buscan aumentar la cooperación entre Croacia y la UE en materia de lucha contra el crimen, y especialmente contra la corrupción.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. Hablamos de un asunto meramente técnico y que por lo tanto ha de ser votado positivamente en la Cámara.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados Miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Da es sich nur um einen reinen Formalakt ohne inhaltliche Änderung bzw. um die Richtigstellung eines technischen Fehlers handelt, habe ich dem Bericht meine Zustimmung gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Der Empfehlung für einen Beschluss des Rates betreffend den Beitritt Kroatiens zu dem Übereinkommen vom 29. Mai 2000 – gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Europäische Union vom Rat erstellt – über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zu dem dazugehörigen Protokoll vom 16. Oktober 2001 habe ich mit meiner Fraktion zugestimmt. Ich lehne die Erweiterung der EU um weitere Mitglieder ab. Allerdings ist es sinnvoll, die Regeln über Rechtshilfe in Strafsachen auf andere Staaten auszuweiten – egal, ob sie Mitglied der EU sind oder nicht.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid