Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2014/0322(NLE)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A8-0157/2015

Textos apresentados :

A8-0157/2015

Debates :

Votação :

PV 10/06/2015 - 8.4
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2015)0224

Debates
Quarta-feira, 10 de Junho de 2015 - Estrasburgo Edição revista

9.4. Adesão da Croácia à Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
MPphoto
 
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Adhesión de Croacia al Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros.

El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la lucha contra la corrupción. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Nach Kroatiens EU-Beitritt im Jahr 2013 tritt das Land nun auch dem Abkommen über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind, bei.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This should be a matter for the sovereign government of Croatia. I oppose corruption, and therefore abstained rather than voting against.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais. Šia Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo siekiama atlikti suderinimus, kurie būtini dėl to, kad Kroatija prisijungia prie Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose ir prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. – Je ne me suis pas opposé à cette adhésion prévue par l’acte même de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne. L’Union européenne est-elle vraiment bien placée pour donner des leçons en matière de lutte contre la corruption ?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La Croatie étant membre à part entière de l'Union européenne, il est normal qu'elle adhère à la convention du 26 mai 1997, établie sur la base du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ Cette résolution concerne la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 26 mai 1997 sur la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne. Depuis l’acte d’adhésion de 2011 de la Croatie à l'Union, ce pays doit adhérer aux conventions et protocoles conclues par les États membres de l’Union par une procédure simplifiée.

La recommandation de la Commission sur la convention entre la Croatie et les États membres comporte une erreur technique relative à la date d’entrée en vigueur faisant peser une incertitude quant à la date réelle et, de ce fait, menace l’existence même de l’acte.

Cependant, comme pour le vote précédent, l'adhésion de la Croatie à cette convention est de facto quasi automatique par le truchement de l'acte d'adhésion de la Croatie à l'Union. C'est pourquoi, je me suis aussi abstenue sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ La relazione Hyusmenova è pienamente condivisibile e non presenta particolari criticità. Con questo provvedimento anche la Croazia si unisce agli Stati UE che hanno già aderito alla convenzione sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. Per tutti questi motivi l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe que asume la propuesta realizada por la Comisión mediante la cual se pretende subsanar un error técnico que afecta a la disposición de la Recomendación de la Comisión relativa a la fecha de entrada en vigor del Convenio entre Croacia y los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas išreiškia pritarimą Kroatijos prisijungimui prie 1997 m. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su ES pareigūnais ar valstybių narių pareigūnais. Kroatijos stojimo sutartimi nustatyta supaprastinta Kroatijos prisijungimo prie ES sutarties pagrindu valstybių narių sudarytų konvencijų ir protokolų sistema. Stojimo akto I priede pateikiamas susijusių konvencijų ir protokolų sąrašas. Į sąrašą įtraukta 1997 m. Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su ES pareigūnais ar valstybių narių pareigūnais. O Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo būtent ir siekiama atlikti suderinimus, kurie būtini Kroatijai prisijungiant prie minėtosios konvencijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovu preporuku, jer će otvoriti put završetku pristupanja Hrvatske Konvenciji iz 1997. godine o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju dužnosnici Europskih zajednica ili dužnosnici država članica Europske unije („PIF Konvencija”).

Ova odluka će napraviti potrebne prilagodbe PIF Konvenciji, a radi se o tehničkom prijedlogu koji u niti jednom pogledu nije sporan i ima podršku svih političkih skupina u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato "sì" a questa risoluzione perché credo che la Croazia, in quanto nuovo Stato membro, debba partecipare a tutte le convenzioni concluse nel quadro dell'Unione, ivi compresa quella relativa alla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu lors du vote relatif au rapport sur l'adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres. À l'instar du rapport relatif à l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, ce texte ne porte que sur la forme et non sur le fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Secretariatul General al Consiliului a atras atenția asupra unei erori tehnice în recomandarea Comisiei care afectează dispoziția privind data intrării în vigoare a Convenției dintre Croația și statele membre.

Într-adevăr, în conformitate cu articolul 1 din Recomandare, Convenția intră în vigoare între Croația și statele membre pentru care aceasta este în vigoare în prima zi din prima lună care urmează datei de adoptare a deciziei. În conformitate cu articolul 3, decizia „intră în vigoare” în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial.

Așadar, Articolul 3(5) din Actul de aderare prevede că, în acest scop, Consiliul adoptă o decizie privind stabilirea datei la care aceste convenții intră în vigoare cu privire la Croația și adaptările care trebuie aduse acestora ca urmare a aderării noului stat membru (ceea ce ar include, în orice caz, adoptarea convențiilor în limba croată, astfel încât aceste versiuni să fie „în egală măsură autentice”).

Am votat în favoarea acestei recomandări de decizie a Consiliului, deoarece consider că cerința de publicare este o cerință procedurală esențială precum și pentru faptul că dispozițiile prevăzute reglementează în mod clar termenele.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole. Si conferma l'inserimento della Croazia nella convenzione. Voto tecnico di mera presa d'atto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La Croatie est un nouvel État membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013. À ce titre, il est nécessaire qu'elle approfondisse son intégration et puisse suivre la ligne de conduite et les conventions établies par les États membres. La convention du 26 mai 1997 a pour objectif de lutter contre toute pratique de corruption qui pourrait être utilisée par des fonctionnaires des institutions européennes ou des États membres de l'Union européenne. Elle constitue ainsi un pilier fondamental à la bonne marche des institutions. Cette convention permet de garantir un climat de confiance pour nos concitoyens vis-à-vis des institutions nationales et européennes. J'ai voté en faveur de l'adhésion de la Croatie à cette convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It was a technical report which was concerned with the accession of a Member State to a single Convention signed and ratified between the EU Member States (instead of entering into 28 bilateral agreements)

I am of the belief that it is the decision of the sovereign nation to accede to international or European conventions.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this vote because we believe that accession to international agreements is a matter for the sovereign government of Croatia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I fully agree with the procedural recommendations and timeline proposed in this report to make the adjustments required by reason of the accession of Croatia to the aforementioned Convention, in accordance with Article 3(4) and 3(5) of the Act of Accession. I therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ É importante che anche la Croazia, nuovo Stato membro dell'Unione, sia soggetta alle norme elaborate in ambito UE in merito alla lotta alla corruzione e ho quindi espresso un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai choisi de m'abstenir sur ce rapport qui concerne l'adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.

En effet, si je m'oppose à la logique d'élargissement sous-tendue par de telles procédures, force est de constater que l'adhésion de la Croatie à cette convention est logique au regard de son adhésion à l'Union européenne.

Comme rappelé dans l'exposé des motifs du rapport, "[i]l n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devraient être ratifiés par les vingt-huit États membres): l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion prévoit simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte".

La simplification juridique opérée par les traités rendait donc quasi automatique l'adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento in esame concernente l'adesione della Croazia alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri. Il testo ha natura tecnica e ha come obiettivo quello di apportare gli adattamenti resisi necessari in seguito all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione e al protocollo in conformità all'articolo 3, par. 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea, quale 28° Stato membro, il 1° luglio 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Come per la relazione precedente, anche in questo caso si tratta di un aggiustamento tecnico, che non prevede nodi politici. Il voto del Parlamento europeo è una formalità, necessaria per evitare che vengano prese decisioni avventate, ma allo stesso tempo scontata per questo caso specifico. Ho votato, infatti, naturalmente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Este relatório, sobretudo de natureza técnica, vem dar o consentimento do Parlamento Europeu para que a Comissão Europeia proceda às alterações necessárias para a adesão da Croácia à Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União Europeia.

Deve ser assinalado que ainda são bastantes os instrumentos que necessitam de ser modernizados no âmbito da cooperação policial e judicial, sobretudo em matéria penal. Por outro lado, congratulo-me por ver a Croácia o mais recente Estado-Membro a dar mais um passo na sua integração na União.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di tale relazione del collega Hyusmenova la quale verte essenzialmente su una questione procedurale legata al sollevamento di errore tecnico che interessa la disposizione della raccomandazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore della convenzione del 26 maggio 1997 tra Croazia e gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This vote reflects the accession of Croatia to the European Union. I have thus voted in favour of the report, which is technical in nature and which makes the existing provision clear on the accession of Croatia to the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and its Protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ L'atto di adesione della Croazia del 2011 ha introdotto un sistema semplificato di adesione della Croazia alle convenzioni concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del TUE. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto stabilisce che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'atto di adesione prevede che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle convenzioni stesse tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione del nuovo Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione contiene l'elenco delle convenzioni e dei protocolli di cui trattasi. Nell'elenco figura la convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'UE. Voto a favore della relazione poiché la raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è volta ad apportare gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione della Croazia alla richiamata convenzione, in conformità all'atto di adesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la lucha contra la corrupción. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Megszavaztam Horvátországnak a korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997-es egyezményhez történő csatlakozásáról szóló ajánlást. Bár Horvátország csatlakozását az egyezményhez tekinthetjük formalitásnak, mégis kiemelt jelentőséggel bír, hisz ezáltal válik az Unióhoz való csatlakozása teljessé, és végeredményben egy jobban működő Európai Unióhoz járul hozzá. Mint a jelentés néppárti felelőse, kiemelten fontosnak tartom Horvátország csatlakozását az adott egyezményhez, hisz az EU-s tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény elszámoltathatóvá teszi az Uniót a polgárok felé.

A megállapodás értelmében a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy bűncselekménynek minősüljön úgy a passzív, mint az aktív korrupció. Csak ez biztosítja a hatalmi visszaélések hatékony felszámolását. Bűncselekménynek kell minősíteni nemcsak azt, amikor valaki bármiféle előnyt ígér vagy ad egy tisztviselőnek, azaz a közvetlen, aktív korrupciót, hanem amikor egy tisztviselő, legyen nemzeti vagy európai intézményi tisztviselő bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja azért, hogy hivatali kötelességét megszegve, hatáskörébe tartozó intézkedést vagy hatásköre gyakorlása során intézkedést tegyen vagy ne tegyen. Sőt, mivel a schengeni EU-ban a bűncselekmények sem állnak meg az államhatáron, az egyezmény együttműködésre szólítja fel a tagállamokat, amennyiben a korrupcióellenes eljárás legalább két tagállamot érint, legyen szó együttműködésről a nyomozásban, a büntetőeljárás során, illetve a kiszabott büntetés végrehajtásában.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this technical proposal which paves the way for Croatia to complete its accession to the 1997 Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the EU (the PIF Convention).

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport propose de permettre à la Croatie, suite à son accession à l'Union européenne, d’adhérer à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres du 26 mai 1997, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne (TUE). Considérant qu'il est normal que la Croatie, étant membre à part entière de l'Union européenne, devienne partie à cette convention, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’acte d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, signé en 2011, prévoit une procédure simplifiée permettant au vingt-huitième État membre d’adhérer rapidement aux six conventions et protocoles de l’Union relevant de la justice et des affaires intérieures. J’ai ainsi soutenu la décision du Conseil visant à faire adhérer la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union européenne ou des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a statué favorablement sur ce rapport qui vise à procéder aux adaptations que requiert l'adhésion de la Croatie à la convention de lutte contre la corruption des fonctionnaires européens. La lutte contre la corruption doit rester une priorité dans ces États membres nouvellement arrivés afin d'améliorer l'efficacité des politiques européennes mises en place.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue lors du vote relatif au rapport sur l'adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres. A l'instar du rapport sur l'adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, ce texte n'est qu'apparence. La meilleure manière de ne pas participer à ces jeux de rôle est de s'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на доклада относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите – членки на ЕС . Въпреки че до голяма степен този доклад е технически, гласувайки “за”, аз бих искал да изразя подкрепата си за равенството пред закона на всички поданици на всички държави – членки на ЕС .

Хърватия е на 61-во място от 174 страни според индекса за възприятие на корупцията на организацията „Прозрачност без граници“. Очевидно това е голям проблем за най-новата страна – членка на ЕС. В тази връзка без значение дали става въпрос за длъжностно лице или друг обикновен гражданин, законът по отношение на корупцията трябва да се прилага за всички. Надявам се, че чрез подкрепата за този доклад ще изпратим ясно послание както към Хърватия, така и към България и другите членки на ЕС за това колко е важна борбата с корупцията не само по високите етажи на обществото, но и изобщо.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα καθώς η Κροατία ανέκαθεν ακολουθεί μια σταθερή ανθελληνική πολιτική σε όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της Ελλάδας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, την οικονομική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο κτλ

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Tratado de Adesão da República da Croácia de 2011 introduziu um sistema simplificado para a adesão deste país às convenções e protocolos concluídos pelos Estados-Membros. Prevê-se ainda que o Conselho adote uma decisão que determine a data em que estas convenções entram em vigor para que a Croácia proceda a todas as adaptações necessárias destas convenções, em virtude da sua adesão como Estado—Membro.

No entanto, um erro técnico afeta o disposto na recomendação da Comissão relativamente à data de entrada em vigor da Convenção entre a Croácia e os Estados-Membros, considerado inexistente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Concordo com a necessidade de correção do acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette délibération parce qu'elle comprend pour l'essentiel une délibération relative à l'élargissement et donc au fonctionnement essentiel de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros, de que Portugal também faz parte, merece genericamente o nosso acordo.

Este relatório decorre da adesão da Croácia à União Europeia e do facto de passar a fazer parte desta Convenção. Nada tendo a opor, votámos favoravelmente.

Ao contrário da larga maioria dos países que integram a UE, o processo de integração da Croácia foi sujeito a escrutínio popular, uma afirmação de soberania, ainda que num ato contraditório, mas que respeitamos e aceitamos.

Será, todavia, oportuno assinalar que o processo a que o relatório reporta, ainda que simples, está integrado no processo mais amplo de integração da Croácia na UE, um processo de integração de que resultam graves ataques à soberania dos Estados e dos povos, subjugando-os à lógica de integração capitalista ao serviço das grandes potências e dos grandes grupos económicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Po upozornení na technickú chybu v odporúčaní Európskej komisie, ktorá sa týka dátumu nadobudnutia platnosti Dohovoru medzi Chorvátskom a členskými štátmi dochádza k technickej náprave, nakoľko požiadavka uverejnenia je podstatnou procedurálnou požiadavkou a bez jej uverejnenia SD EÚ považuje takýto akt za neexistujúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Come nel voto precedente voto a favore della convezione a cui ora aderirà la Croazia al fine di facilitare la lotta contro la corruzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This Commission recommendation for a Council decision will pave the way for Croatia to complete its accession to the 1997 Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the European Union (‘the PIF Convention’).

It follows from the 2011 Treaty of Accession concerning Croatia, which lists six conventions and protocols in the area of justice and home affairs to which Croatia would accede by way of Council decisions. This Council decision will make the adjustments to the PIF Convention which are required by reason of Croatia’s accession. I voted in favour of the proposal in plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ With today’s vote we gave our consent to the Commission recommendation to the Council to allow Croatia to adhere to the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States.

The Act of 2011 concerning the conditions of accession of Croatia to the European Union simplified its accession to the conventions and protocols concluded by the Member States. It is no longer necessary to negotiate and conclude specific accession protocols: the Act of Accession simply states that Croatia accedes to the conventions and protocols by virtue of the Act.

The Council, in order to take a decision determining the date on which this convention will enter into force in relation to Croatia and making all the adjustments required by reason of the accession of this new Member State to this convention, will act on a recommendation by the Commission, after consulting Parliament.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs recommended that Parliament give its consent to the Commission recommendation.

We voted therefore in favour and welcome Croatia’s contribution to the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Hyusmenova report, which mainly concerns a number of purely technical adjustments to the Convention on the fight against corruption involving European Communities officials or officials of Member States, which are required by reason of Croatia’s accession to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ La lucha contra la corrupción en la vida pública debe ser una prioridad de la UE. Por ello, apoyo plenamente la adhesión de Croacia, último país en unirse a la UE, al Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros, que tiene como objetivo reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros en este ámbito. Así, cada país debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que la corrupción es considerada un delito y que sus autores son condenados. El ser funcionario no puede servir como escudo para evitar la condena. Al revés, estar a cargo de lo público impone una responsabilidad especial de cara a los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour Party colleagues, voted in favour of this report as it will pave the way for Croatia to complete its accession to the 1997 Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the European Union (‘the PIF Convention’).

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu. Manau, kad turime užtikrinti, kad visos teisinės procedūros ES viduje būtų vykdomos sklandžiai ir efektyviai, nesukeldamos papildomų nesutarimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Присъединяването към Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите – членки на ЕС, е важно не само за Хърватия, но и за целия ЕС, тъй като касае въпрос от общ интерес – подобряването на съдебното сътрудничество в борбата срещу корупцията.

Корупцията е проблем, който засяга дългосрочния икономически растеж, устойчивото развитие и равенството в Съюза, и в крайна сметка – интересите на европейските данъкоплатци. Предвид значението на Конвенцията като общ инструмент на ЕС за справяне с проблема, се радвам, че докладът за присъединяване на Хърватия към Конвенцията беше гласуван с такова убедително мнозинство.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o preporuci za Odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica EU-a zbog toga što je potrebno osigurati potrebne prilagodbe kako bi Hrvatska pristupila navedenoj konvenciji u skladu s njenim članstvom u Europskoj uniji i slijedom pravnih akata koji to predviđaju.

Nadalje, ova je Konvencija od posebne važnosti obzirom da ima za cilj poboljšanje pravosudne suradnje u borbi protiv korupcije diljem cijele Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Ovom konvencijom, ali i ostalim konvencijama i protokolima te kroz pojednostavljeni sustav, Hrvatska nastavlja s ispunjavanjem obaveza koje je preuzela Ugovorom o pristupanju iz 2011.

 
  
MPphoto
 
 

   Marc Joulaud (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Filiz Hyusmenova sur l’adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires de la communauté. Ce rapport, technique, vise à prendre en compte l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne et donc de procéder aux modifications du traité pour qu'elle en soit partie. Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Es handelt sich hierbei um einen reinen Formalakt zur Richtigstellung eines technischen Fehlers. Ich stimme deshalb für den vorliegenden Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. ‒ I support this report’s approval of the Commission Recommendation for a Council decision regarding the accession of Croatia to the Convention on the fight against corruption involving EC officials or officials of Member States. This accession will underline the EU’s – and particularly Croatia’s – commitment to transparency, openness and accountability in governance. This can only serve to improve public confidence in their national and European representatives, and to improve the quality of governance within EU Member States

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as the proposal is technical. It will pave the way for Croatia to complete its accession to the 1997 Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Korrupciós ügyektől hangos a sajtó nap, mint nap, akár a sport, akár a politikával összefonódott gazdasági bűnözés felszínre került eseteire gondolunk. Az ilyen, nagyon súlyos erkölcsi és társadalmi károkat okozó folyamatoknak minden lehetséges eszközzel gátat kell vetni, ezért szívesen támogattam a jelentést, hogy Horvátország is részese legyen az EU korrupció elleni rendszerének az adott egyezményhez való csatlakozása által.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho espresso il mio voto positivo alla proposta della collega Hyusmenova relativa all'adesione della Croazia alla convenzione alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri. La raccomandazione è volta ad apportare gli adattamenti resi necessari a causa dell’adesione della Croazia alla richiamata convenzione, in conformità dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Esta Recomendación de la Comisión para una Decisión del Consejo tiene por objeto facilitar la adhesión de Croacia al Convenio de 1997 relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros. Este asunto surge a partir del Acta de adhesión para Croacia de 2011 que enumera seis convenciones y protocolos en el área de Justicia e Interior a los que esta debe acceder mediante decisión del Consejo. La decisión del Consejo debe realizar los ajustes necesarios en el Convenio requeridos por la adhesión de Croacia. Estando de acuerdo con estas consideraciones, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la lucha contra la corrupción. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Izvješće zastupnice Filiz Hyusmenove podržava prijedlog Komisije o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije i provedbu potrebnih prilagodbi radi pristupanja.

Konvencija je usvojena s ciljem poticanja zajedničke borbe protiv pasivne i aktivne korupcije u kojima sudjeluju nacionalni službenici ili službenici Unije, a kojima se nanosi financijska šteta. Propisuju se pravila suradnje u svrhu izjednačavanja kaznenog prava država članica s Konvencijom.

Korupcija koči ekonomski i društveni napredak. Prema indeksu percepcije korupcije, Hrvatska je u 2014. bila na 61. mjestu od 175. U odnosu na 2013. nazadovala je za četiri mjesta, što upućuje na nedovoljnu borbu protiv korupcije.

Podržavam pristupanje Hrvatske Konvenciji, jer ćemo ispravnom provedbom prilagodbe ojačati zakonodavni okvir i borbu protiv korupcije. Hrvatska treba poticati ispravne vrijednosti i stvarati poslovno okruženje bez korupcije kako bi osigurala gospodarski razvoj i investicije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), por escrito. Croacia es el miembro más joven de la UE y debe unirse al Convenio internacional relativo a la lucha contra la corrupción entre altos funcionarios. Esto es muy importante para preservar la cultura política y la imagen pública del poder en la UE. Voté a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Odporúčanie vychádza z Aktu o pristúpení Chorvátska. Cieľom je vykonať potrebné úpravy, ktoré sa vyžadujú z Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov ES alebo úradníkov členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου K.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι με την εν λόγω έκθεση θεσπίζονται απλουστευμένες ρυθμίσεις σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στις συμβάσεις (και τα πρωτόκολλα) που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 34 ΣΕΕ (πρώην άρθρο Κ. 3 της ΣΕΕ).

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Abstention sur ce vote. Comme pour le vote précédent, l’adhésion de la Croatie à cette convention est de toute façon automatique du fait de son adhésion à l’Union européenne. Tout débat à ce sujet semble donc inutile.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho sostenuto l'adesione della Croazia alla convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'UE in base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c, del trattato sull'Unione europea. La convenzione contro la corruzione è necessaria ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Gli Stati membri ritengono il miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una questione di interesse comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ha semplificato l'adesione da parte di quest'ultima alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri ai sensi all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea. Nella prospettiva di supportare una completa partecipazione della Croazia alle attività dell'Unione europea, ho deciso di votare con favore questo documento, il quale sancisce l'adesione del nuovo Stato membro alla convenzione sulla lotta contro la corruzione in caso di coinvolgimento di funzionari delle Comunità europee, o degli Stati membri

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Diesem Bericht habe ich meine Zustimmung erteilt, da es sich hier nur um einen reinen Formalakt ohne inhaltliche Änderung handelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Lors de son acte d'adhésion à l’Union européenne, la Croatie a également approuvé un paquet de conventions européennes dont celle sur la lutte contre la corruption. Il s'agit maintenant d'en valider la date de publication et d'entrée en vigueur dans le pays. Je suis opposé à l'élargissement de l'Union mais je défends le choix souverain d'un État de participer à une convention européenne ou internationale. Dans ces conditions, je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável à resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 10 de junho de 2015, sobre a recomendação de decisão do Conselho referente à adesão da Croácia à Convenção de 26 de maio de 1997, relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados—Membros da União Europeia.

Com base nesta Convenção, cada Estado-Membro está obrigado a tomar as medidas necessárias para que os comportamentos que constituem atos de corrupção passiva ou ativa cometidos por funcionários sejam penalmente sancionados.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I chose to support this report as it is largely a technical matter concerning the date when the Convention on the fight against corruption involving EC officials or officials of Member States enters into force with Croatia, following its accession to the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l’adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne. La lutte contre la corruption et la fraude au sein des institutions européennes est une priorité absolue pour l'Union. Toute corruption, et particulièrement celle des fonctionnaires, doit être combattue avec vigueur afin d’assurer la bonne gouvernance de notre Union. Cette coopération de la Croatie est un pas dans la bonne direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on Croatia’s accession to the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Horvátország az Unióhoz történő csatlakozásával vállalta, hogy csatlakozik egy sor, a tagállamok által az EUSZ 34. cikke alapján korábban megkötött egyezményhez. A Tanács ezzel kapcsolatban a Bizottság ajánlására, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határozatot fogad el, amelyben meghatározza az egyezmények Horvátország vonatkozásában történő hatálybalépésének időpontját, és elvégzi az új tagállam csatlakozása miatt szükséges kiigazításokat. A jelentés támogatása tehát lényegében Horvátország uniós csatlakozása kiteljesítésének támogatását jelenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A recomendação de decisão do Conselho proposta pela Comissão visa introduzir as alterações necessárias em virtude da adesão da Croácia à convenção acima mencionada, em conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 4 e 5, do Ato de Adesão.

De modo a esclarecer as possíveis dúvidas existentes em relação ao início da vigência Convenção entre a Croácia e os Estados-Membros, e por motivos de segurança jurídica, voto favoravelmente à recomendação da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. ‒ Cette résolution concerne la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 26 mai 1997 sur la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne.

En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 5 de l’acte d’adhésion de 2011 de la Croatie à l’Union européenne, la Croatie doit adhérer aux conventions et protocoles conclues par les États membres par une procédure simplifiée. Le Conseil doit décider de la date d’entrée en vigueur de ces conventions à l’égard de la Croatie, mais aussi de les adapter (traduction des conventions en langue croate, etc.). La recommandation de la Commission sur la convention entre la Croatie et les États membres présente une erreur technique relative à la date d’entrée en vigueur faisant peser une incertitude quant à la date réelle et, de ce fait, menace l’existence même de l’acte.

Cependant, nous nions cette volonté d’élargissement infini de l’Union européenne et la procédure simplifiée d’adhésion de la Croatie aux conventions dont les États membres de l’UE sont parties. Dans ces circonstances, je me suis abstenue lors de ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as this Commission Recommendation for a Council decision will pave the way for Croatia to complete its accession to the 1997 Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the European Union (‘the PIF Convention’).

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte purement technique concernant la date d’adhésion de la Croatie à la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne. La lutte contre la corruption est un enjeu majeur pour maintenir la confiance des européens dans leurs institutions. C’est pourquoi j’ai voté ce texte de mise en conformité avec le droit européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Obiettivo della raccomandazione oggi qui approvata è semplicemente quello di apportare gli adattamenti resisi necessari in seguito all'adesione della Croazia alla convenzione PIF, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di una questione puramente tecnica che non solleva alcun problema dal punto di vista giuridico o politico.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour, au vu de la recommandation de la Commission au Conseil, de l'article 3 de l'adhésion de la Croatie, de l'article 59 de son règlement et au vu du rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è di apportare le modifiche che si sono rese necessarie in virtù dell'adesione della Croazia alla convenzione alla lotta contro la corruzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto concernente le condizioni di adesione all'Unione europea del 2012. L'atto in questione ha semplificato la sua adesione alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri ai sensi all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3 del TUE). Non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione (con conseguente ratifica dei 28 Stati membri). L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, stabilisce semplicemente che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell’atto medesimo. Per tali ragioni, ho espresso il mio voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Üdvözlöm a jelentést és Horvátország csatlakozását ehhez a nagyon fontos egyezményhez.

Jó látni, hogy lassan-lassan Horvátország, mint az EU legfrissebb tagállama valóban lezárja a csatlakozással velejáró valamennyi procedúrát, csatlakozik a többi tagállam által már elfogadott és működtetett egyezményekhez. Ez az út előre, így lehet a horvát uniós polgároknak maximálisan profitálni hazájuk uniós tagságából és az uniós vívmányokból. Bízom benne, hogy a polgárok a mindennapi életben is mihamarabb saját bőrükön érzik meg az összetartozás, az együttműködés előnyeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ The 2011 Accession Treaty of the Republic of Croatia introduced a simplified system for the accession of Croatia to the European Union’s conventions and protocols. I have voted for this report, which recommended that the Council determine when these conventions enter into force for the 28th Member State of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, da der Kampf gegen Korruption ganz entscheidend für das Funktionieren der Europäischen Union ist und erst recht neue Mitglieder in ihrem Kampf gegen dieses Phänomen unterstützt werden müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ceci est un rapport technique visant l'adhésion de la Croatie, le nouvel État membre de l'Union européenne, à une convention signée et ratifiée par l'Union et tous ses États membres, en l'occurrence ici la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres. Je n'ai vu aucune raison valable pour m'opposer à ce rapport, et j'ai donc voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on kohanduste tegemisega seoses Horvaatia ühinemisega nimetatud konventsiooniga.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole alla presente relazione poiché ritengo che il requisito di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale debba essere chiaro e non dia motivo di dubbi sull'entrata in vigore della convenzione riguardante la lotta contro la corruzione che trova coinvolti funzionari nazionali e/o europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam izvješće te pozdravljam odluku Europskog parlamenta kojom daje suglasnost Vijeću, prema preporuci Europske komisije, o datumu stupanja na snagu pristupanja Hrvatske Konvenciji koja ima za cilj borbu protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije.

Člankom 3. stavkom 4. Akta o pristupanju predviđa se pristupanje Hrvatske konvencijama i protokolima sklopljenima između država članica, navedenima u Prilogu I. Aktu o pristupanju, među kojima je i Konvencija o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije.

Hrvatska je transponirala u nacionalno zakonodavstvo sve zakonodavne obveze prema Europskoj uniji, pa tako i one predviđene Konvencijom, ali izrazito važnim smatram njegovu primjenu i dosljednu implementaciju. Borba protiv korupcije mora biti snažan prioritet, kako za Europsku uniju tako i za države članice, pri obavljanju javne službe, na službeničkoj razini i na pozicijama donošenja odluka.

S obzirom da se pri obavljanju dužnosti u ovim slučajevima može govoriti i iznimnoj odgovornosti rukovođenja Europskim fondovima, zakonodavne mjere, transparentnost rada i dodjela sredstava moraju biti u svakom pogledu definirani i osigurani.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution traite la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 26 mai 1997 sur la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne.

En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 5 de l’acte d’adhésion de 2011 de la Croatie à l’Union européenne, la Croatie doit adhérer aux conventions et protocoles conclus par les États membres par une procédure simplifiée. Le Conseil doit décider de la date d’entrée en vigueur de ces conventions à l’égard de la Croatie mais aussi de les adapter (traduction des conventions en langue croate, etc.).

La recommandation de la Commission sur la convention entre la Croatie et les États membres présente une erreur technique relative à la date d’entrée en vigueur faisant peser une incertitude quant à la date réelle et, de ce fait, menace l’existence même de l’acte. Je rejette cette volonté d’élargissement infini de l’Union européenne et la procédure simplifiée d’adhésion de la Croatie aux conventions dont les États membres de l’Union sont parties. Dans ces circonstances, je me suis abstenu lors de ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće kolegice Hyusmenove o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. svibnja 1997. sastavljenoj na temelju članka K.3 stavka 2. točke c Ugovora o Europskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije.

Hrvatski je parlament trenutno u postupku donošenja Akcijskog plana suzbijanja korupcije te Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Također, pozvani su i hrvatski građani da do 21. lipnja dostave svoje komentare o spomenutom Akcijskom planu. Ovi strateški dokumenti nastavak su nacionalnih napora od 2002. stupanjem na snagu prvog u nizu Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije.

Prema izvješću Transparency Internationala iz 2014., Republika Hrvatska je prema indeksu percepcije korupcije na 61. mjestu od ukupno 175 zemalja obuhvaćenih istraživanjem. S obzirom da je Hrvatska od srpnja 2013. godine punopravna članica Unije, a njezin je indeks (48) ispod prosjeka Unije (66), pristupanje ovoj Konvenciji doprinijeti će hrvatskim nastojanjima u borbi protiv korupcije.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Anche in questo caso si tratta di un passaggio obbligato a seguito dell'adesione della Croazia all'UE, quindi il mio voto è favorevole. Nel caso della specifica convenzione è compito del Consiglio apportare gli adattamenti necessari per adeguarla all'adesione del nuovo Stato membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport relatif à la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 26 mai 1997, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union. Ce texte s'inscrit dans le processus d'intégration de la Croatie des valeurs et héritages réglementaires de l'Union, suite à son adhésion à l'Union en juillet 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Nos termos do artigo 3.º, n.º 4 e n.º 5, do Ato relativo às condições de adesão da República da Croácia à União Europeia, foi definido um sistema simplificado para adesão deste país às convenções e aos protocolos celebrados pelos Estados-Membros com base no artigo 34.º do TUE, de acordo com o qual a Croácia adere a tais instrumentos por força do referido Ato, competindo ao Conselho adotar uma decisão, sob recomendação da Comissão e após consulta do Parlamento Europeu, que determina a data em que as convenções entram em vigor relativamente a este novo Estado-Membro e procede a todas as adaptações necessárias para o efeito.

Ora, a presente recomendação de decisão do Conselho proposta pela Comissão visa introduzir as alterações necessárias em virtude da adesão da Croácia à Convenção de 26 de maio de 1997, relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados—Membros da União Europeia. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce midi le rapport sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 26 mai 1997, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. Trata-se aqui apenas de proceder às adaptações necessárias em virtude da adesão deste novo Estado-Membro à referida convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución que asume la propuesta realizada por la Comisión mediante la cual se pretende subsanar un error técnico que afecta a la disposición de la Recomendación de la Comisión relativa a la fecha de entrada en vigor del Convenio entre Croacia y los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la Croatie a simplifié son adhésion aux conventions conclues par les États membres sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne.

Il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devaient être ratifiés par les 28 États membres): l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion prévoit simplement que la Croatie adhère aux conventions et protocoles en vertu dudit acte. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 3 de l'acte d'adhésion disposent à cet effet que le Conseil prend une décision fixant la date à laquelle ces conventions entrent en vigueur à l'égard de la Croatie et procède à toutes les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de ce nouvel État membre à ces conventions. L'annexe I de l'acte d'adhésion dresse la liste des six conventions et protocoles concernés dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, au rang desquels, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l'Union européenne.

Le rapport voté aujourd'hui vise donc à procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie à la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da UE estabelece a obrigação dos Estados-Membros tomarem as medidas necessárias para assegurar que a corrupção ativa e passiva, tal como definida pela Convenção, seja considerada infração penal a nível nacional.

À semelhança do que sucedeu com a Convenção relativa ao «Auxilio Judiciário Mutuo», a aprovação desta resolução decorre da adesão da Croácia à União Europeia, pelo que o país deverá igualmente passar a ser parte integrante desta Convenção.

Por não haver quaisquer constrangimentos que obstem à sua adesão, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ Cette convention vise à lutter contre la corruption impliquant des fonctionnaires européens ou des fonctionnaires nationaux des États membres de l'Union européenne. Ainsi, chaque État membre est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que les comportements constituant des actes de corruption passive ou active de fonctionnaires soient punis pénalement. La lutte contre la corruption et la fraude est une priorité absolue de l'Union européenne qui a toujours été défendue.

J'ai soutenu ce texte qui permet à la Croatie d'adhérer à cette convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del testo presentato dall'on. Hyusmenova. Si tratta di una relazione tecnica che permette alla Croazia, ultimo paese in ordine cronologico ad aver ottenuto l'adesione all'Unione europea, di aderire alla convenzione del 16 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore in quanto trattasi di mera presa d'atto dell'adesione da parte della Croazia alla convenzione in oggetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This Commission Recommendation for a Council decision will pave the way for Croatia to complete its accession to the 1997 Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the European Union (‘the PIF Convention’).

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam pristupanje Republike Hrvatske Konvenciji o borbi protiv korupcije koja je potpisana među državama članicama EU-a još 1997. te je stupila na snagu 2005. godine. Članak 3. stavak 4. Akta o pristupanju predviđa pristupanje Hrvatske konvencijama i protokolima sklopljenima između država članica, pa tako i Konvenciji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije.

Smatram kako je poboljšanje pravosudne suradnje u borbi protiv korupcije u zajedničkom interesu svih država članica Unije. Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara socijalni kapital te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Borba protiv korupcije je preduvjet za razvoj transparentnog i demokratskog društva.

Podržavam jačanje pravne infrastrukture u borbi protiv korupcije te smatram kako će pristupanje Republike Hrvatske Konvenciji pridonijeti efektivnijem provođenju antikorupcijskih mjera.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Pristúpenie k Dohovoru je ďalším pozitívnym krokom krajiny v implementácii záväzkov vyplývajúcich z jej členstva a jeho snahe bojovať proti korupcii úradníkov ES alebo úradníkov členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Aktom o pristupanju Republika Hrvatska je uvela pojednostavljeni sustav za pristupanje konvencijama i protokolima. Na temelju članka 3. Akta o pristupanju, Vijeće donosi odluku o datumu stupanja Konvencije na snagu kako bi se mogle osigurati sve potrebne prilagodbe.

Uvjet objave je bitna procesna pretpostavka bez koje se pojedini akt smatra kao da ne postoji. Preporuka Komisije za Odluku Vijeća o navedenoj Konvenciji je da se usklade odredbe u vezi s danom stupanja na snagu Konvencije u skladu s člankom 3. Akta o pristupanju. Na temelju navedenog podražavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam nacrt izvješća o prijedlogu Odluke Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. svibnja 1997. sastavljenoj na temelju članka K.3 stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije.

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske uveo je pojednostavljeni sustav za pristupanje Hrvatske konvencijama i protokolima sklopljenima od strane država članica. Vijeće donosi odluku, kako se određuje datum na koji ova Konvencija stupa na snagu za Republiku Hrvatsku. Isto tako na prijedlog Komisije, Vijeće odlučuje nakon savjetovanja s Europskim parlamentom o usvajanju konvencija na hrvatskom jeziku.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za Poročilo o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije. Podobno kot pri poročilu o pristopu Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah bomo s sprejetjem poročila o pristopu Hrvaške h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic sprejeli vse prilagoditve, ki so potrebne za uveljavitev omenjene Konvencije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η Κροατία ανέκαθεν ακολουθεί μια σταθερή ανθελληνική πολιτική σε όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της Ελλάδας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, όπως στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, την οικονομική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο κτλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur du texte. La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à procéder aux adaptations que requiert l'adhésion de la Croatie à la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the Accession of Croatia to the Convention on the fight against corruption involving EC officials or officials of Member States. It is a simple technical report aimed at allowing Croatia to be bound to this convention on the fight against corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za izvješće o pristupanju Hrvatske Konvenciji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici država članica Unije. Državni službenici i javni zaposlenici u pogledu svojih dužnosti razlikuju se od zaposlenika u privatnom sektoru, jer su kroz rad obavezni poštivati ustavne vrijednosti kao i pravni poredak države, ali i načela nepristranosti, izbjegavanja sukoba interesa kao i jednakog postupanja prema svim građanima.

Smatram da se u povredi ovih načela kao i namjerama za ostvarivanje vlastite koristi, a nauštrb države, trebaju provoditi rigorozne kazne kojima se jasno osuđuju motivi za počinjenjem korupcijskih djela. Kao nova država članica, Hrvatska je svojim primjerom pokazala da je sposobna iskoristiti pravne instrumente kako bi osudila kaznena dijela te pokazala da je spremna na operativno djelovanje u području sigurnosti i pravde.

Držim da države članice moraju još više ustrajati na pravosudnoj suradnji kako bi mogle pravovremeno reagirati na koruptivna dijela, a sve s ciljem upućivanja jasne poruke o osudi koruptivnih i kriminalnih aktivnosti. Stoga pozivam i na daljnje jačanje mjera predostrožnosti kao i rigoroznijih propisa u sankcioniranju ovih postupaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Podprla sem poročilo. O korupciji je bilo prelitega že veliko črnila. Kljub stalnemu boju proti njej, je še vedno zelo aktualna, bolj kot kadarkoli prej. Lahko bi ji rekli kar kuga 21. stoletja. Gre za konvencijo, ki tvori pravni okvir za sodelovanje držav članic pri boju zoper korupcijo. In prav sodelovanje oziroma kolektivni upor proti takim dejanjem lahko prinese rezultate.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de la adhesión de Croacia al Convenio; ello solo implica la inclusión de Croacia en un convenio celebrado con anterioridad a la entrada de Croacia en la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado favorablemente a los dos informes que buscan aumentar la cooperación entre Croacia y la UE en materia de lucha contra el crimen, y especialmente contra la corrupción.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. Hablamos de un asunto meramente técnico y que por lo tanto ha de ser votado positivamente en la Cámara.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El anexo I del Acta de adhesión recoge un listado de convenios y protocolos a los que los Estados miembros han de adherirse, que incluye el Convenio relativo a la lucha contra la corrupción. Ya que Croacia se adhiere a dicho Convenio en el marco de su adhesión a la Unión Europea de manera independiente y como Estado soberano, he votado a favor de que se respeten sus decisiones de acuerdo con el principio de autodeterminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Diesem Bericht habe ich meine Zustimmung erteilt, da es sich hier nur um einen reinen Formalakt ohne inhaltliche Änderung handelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Der Empfehlung für einen Beschluss des Rates betreffend den Beitritt Kroatiens zu dem Übereinkommen vom 26. Mai 1997 aufgrund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Europäische Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind, habe ich mit meiner Fraktion zugestimmt. Ich lehne die Erweiterung der EU um weitere Mitglieder ab. Allerdings ist es sinnvoll, die Regeln über die Bestechung von EU-Beamten auf andere Staaten auszuweiten – egal, ob sie Mitglied der EU sind oder nicht.

 
Aviso legal - Política de privacidade