Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 10 юни 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Трансфер на бюджетни средства
 5.Внасяне на документи: вж. протоколи
 6.Положението в Унгария (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Промяна в дневния ред
 8.Време за гласуване
  8.1.Сключване на изменението от Доха на Протокола от Киото (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini) (гласуване)
  8.2.Споразумение между ЕС и Исландия относно участието на Исландия във втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото (A8-0166/2015 - Giovanni La Via) (гласуване)
  8.3.Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на ЕС (A8-0156/2015 - Birgit Sippel) (гласуване)
  8.4.Присъединяване на Хърватия към Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на ЕС (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova) (гласуване)
  8.5.Състояние на отношенията между ЕС и Русия (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis) (гласуване)
  8.6.Европейска стратегия за енергийна сигурност (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas) (гласуване)
  8.7.Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015) (гласуване)
  8.8.Положението в Унгария (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015) (гласуване)
  8.9.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (B8-0455/2015) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Сключване на изменението от Доха на Протокола от Киото (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini)
  9.2.Споразумение между ЕС и Исландия относно участието на Исландия във втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото (A8-0166/2015 - Giovanni La Via)
  9.3.Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на ЕС (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
  9.4.Присъединяване на Хърватия към Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на ЕС (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
  9.5.Състояние на отношенията между ЕС и Русия (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.6.Европейска стратегия за енергийна сигурност (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas)
  9.7.Годишен доклад за 2014 г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
  9.8.Положението в Унгария (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
  9.9.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (B8-0455/2015)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Състав на комисиите: вж. протокола
 13.Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия (разискване)
 14.Положението в Бурунди (разискване)
 15.Процедурно предложение
 16.Положението в Бурунди (продължение на разискването)
 17.Неотдавнашни разкрития във връзка със случаи на корупция на високо равнище във ФИФА (разискване)
 18.Спортът и правата на човека, включително във връзка с Европейските игри в Баку (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2386 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7828 kb)
Правна информация - Политика за поверителност