Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 10. juuni 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Olukord Ungaris (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Päevakorra muutmine
 8.Hääletused
  8.1.Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimine (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini) (hääletus)
  8.2.ELi ja Islandi leping Islandi osalemise kohta Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil (A8-0166/2015 - Giovanni La Via) (hääletus)
  8.3.Horvaatia ühinemine vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooniga (A8-0156/2015 - Birgit Sippel) (hääletus)
  8.4.Horvaatia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või ELi liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova) (hääletus)
  8.5.ELi ja Venemaa suhete seis (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hääletus)
  8.6.Euroopa energiajulgeoleku strateegia (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas) (hääletus)
  8.7.OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015) (hääletus)
  8.8.Olukord Ungaris (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015) (hääletus)
  8.9.Türgi 2014. aasta eduaruanne (B8-0455/2015) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimine (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini)
  9.2.ELi ja Islandi leping Islandi osalemise kohta Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil (A8-0166/2015 - Giovanni La Via)
  9.3.Horvaatia ühinemine vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva konventsiooniga (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
  9.4.Horvaatia ühinemine Euroopa ühenduste ametnike või ELi liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
  9.5.ELi ja Venemaa suhete seis (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.6.Euroopa energiajulgeoleku strateegia (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas)
  9.7.OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
  9.8.Olukord Ungaris (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
  9.9.Türgi 2014. aasta eduaruanne (B8-0455/2015)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 13.Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (arutelu)
 14.Olukord Burundis (arutelu)
 15.Menetlusega seotud ettepanek
 16.Olukord Burundis (arutelu jätkamine)
 17.Hiljutised teated kõrgel tasemel toimunud korruptsioonijuhtumitest FIFAs (arutelu)
 18.Sport, inimõigused ja Bakuus toimuvad Euroopa mängud (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2386 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7828 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika