Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 10 juni 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Wijziging agenda
 8.Stemmingen
  8.1.Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini) (stemming)
  8.2.Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto (A8-0166/2015 - Giovanni La Via) (stemming)
  8.3.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (A8-0156/2015 - Birgit Sippel) (stemming)
  8.4.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de EG of van de lidstaten van de EU betrokken zijn (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova) (stemming)
  8.5.De stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis) (stemming)
  8.6.Europese strategie voor energiezekerheid (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas) (stemming)
  8.7.Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015) (stemming)
  8.8.De situatie in Hongarije (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015) (stemming)
  8.9.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (B8-0455/2015) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini)
  9.2.Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto (A8-0166/2015 - Giovanni La Via)
  9.3.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
  9.4.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de EG of van de lidstaten van de EU betrokken zijn (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
  9.5.De stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.6.Europese strategie voor energiezekerheid (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas)
  9.7.Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
  9.8.De situatie in Hongarije (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
  9.9.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (B8-0455/2015)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Samenstelling commissies: zie notulen
 13.De strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland (debat)
 14.De situatie in Burundi (debat)
 15.Motie van orde
 16.De situatie in Burundi (voortzetting van het debat)
 17.Recente onthullingen van corruptiezaken op hoog niveau in de FIFA (debat)
 18.Sport en mensenrechten, en de Europese Spelen in Bakoe (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2386 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7828 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid