Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 10 czerwca 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Zmiana porządku obrad
 8.Głosowanie
  8.1.Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini) (głosowanie)
  8.2.Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (A8-0166/2015 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  8.3.Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych (A8-0156/2015 - Birgit Sippel) (głosowanie)
  8.4.Przystąpienie Chorwacji do konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy państw członkowskich (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova) (głosowanie)
  8.5.Stan stosunków UE-Rosja (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis) (głosowanie)
  8.6.Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas) (głosowanie)
  8.7.Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015) (głosowanie)
  8.8.Sytuacja na Węgrzech (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015) (głosowanie)
  8.9.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (B8-0455/2015) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini)
  9.2.Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (A8-0166/2015 - Giovanni La Via)
  9.3.Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
  9.4.Przystąpienie Chorwacji do konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy państw członkowskich (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
  9.5.Stan stosunków UE-Rosja (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.6.Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas)
  9.7.Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
  9.8.Sytuacja na Węgrzech (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
  9.9.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (B8-0455/2015)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Skład komisji: Patrz protokól
 13.Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (debata)
 14.Sytuacja w Burundi (debata)
 15.Wniosek proceduralny
 16.Sytuacja w Burundi (ciąg dalszy debat)
 17.Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (debata)
 18.Sport a prawa człowieka, w tym w kontekście Igrzysk Europejskich w Baku (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2386 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7828 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności