Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 10. júna 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Zmena programu schôdze
 8.Hlasovanie
  8.1.Uzavretie dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda medzi EÚ a Islandom o účasti Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu (A8-0166/2015 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  8.3.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (A8-0156/2015 - Birgit Sippel) (hlasovanie)
  8.4.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov ES alebo úradníkov členských štátov (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova) (hlasovanie)
  8.5.Stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hlasovanie)
  8.6.Európska stratégia energetickej bezpečnosti (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas) (hlasovanie)
  8.7.Vyšetrovania úradu OLAF (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015) (hlasovanie)
  8.8.Situácia v Maďarsku (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015) (hlasovanie)
  8.9.Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (B8-0455/2015) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Uzavretie dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini)
  9.2.Dohoda medzi EÚ a Islandom o účasti Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu (A8-0166/2015 - Giovanni La Via)
  9.3.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
  9.4.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov ES alebo úradníkov členských štátov (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
  9.5.Stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.6.Európska stratégia energetickej bezpečnosti (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas)
  9.7.Vyšetrovania úradu OLAF (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
  9.8.Situácia v Maďarsku (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
  9.9.Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (B8-0455/2015)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 13.Strategická vojenská situácia v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom (rozprava)
 14.Situácia v Burundi (rozprava)
 15.Procedurálny návrh
 16.Situácia v Burundi (pokračovanie rozpravy)
 17.Nedávne odhalenia prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA (rozprava)
 18.Šport a ľudské práva, a to aj v kontexte Európskych hier v Baku (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2386 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7828 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia