Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 10. junij 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Sprememba dnevnega reda
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sklenitev spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini) (glasovanje)
  8.2.Sporazum med EU in Islandijo o sodelovanju Islandije v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola (A8-0166/2015 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  8.3.Pristop Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (A8-0156/2015 - Birgit Sippel) (glasovanje)
  8.4.Pristop Hrvaške h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova) (glasovanje)
  8.5.Stanje odnosov med EU in Rusijo (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis) (glasovanje)
  8.6.Evropska strategija za energetsko varnost (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas) (glasovanje)
  8.7.Letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015) (glasovanje)
  8.8.Razmere na Madžarskem (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015) (glasovanje)
  8.9.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (B8-0455/2015) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Sklenitev spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu (A8-0167/2015 - Elisabetta Gardini)
  9.2.Sporazum med EU in Islandijo o sodelovanju Islandije v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola (A8-0166/2015 - Giovanni La Via)
  9.3.Pristop Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (A8-0156/2015 - Birgit Sippel)
  9.4.Pristop Hrvaške h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic (A8-0157/2015 - Filiz Hyusmenova)
  9.5.Stanje odnosov med EU in Rusijo (A8-0162/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.6.Evropska strategija za energetsko varnost (A8-0164/2015 - Algirdas Saudargas)
  9.7.Letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (B8-0539/2015, B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015)
  9.8.Razmere na Madžarskem (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
  9.9.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (B8-0455/2015)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Sestava odborov: gl. zapisnik
 13.Strateške vojaške razmere na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji (razprava)
 14.Razmere v Burundiju (razprava)
 15.Postopkovni predlog
 16.Razmere v Burundiju (nadaljevanje razprave)
 17.Nedavna razkritja korupcije na visoki ravni pri FIFI (razprava)
 18.Šport in človekove pravice, vključno v zvezi z evropskimi igrami v Bakuju (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2386 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7828 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov