Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 11 juni 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

1. Opening van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(La seduta è aperta alle 10.00)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid