Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2730(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0548/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0233

Συζητήσεις
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.2. Πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλόβαθμων στελεχών στην FIFA (RC-B8-0548/2015, B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015, B8-0574/2015)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

   Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). Madam President, I welcome this resolution. I think it is important that the European Union speaks with one voice when it comes to dealing with the corruption cases that have dogged FIFA for many years. Good governance is absolutely essential in the beautiful game and is something that we all very much welcome across the European Union because of the importance of football as the great international sport that it is.

I would like to refer to one issue which has arisen as a consequence of this entire sorry saga and which involves the Football Association of Ireland (FAI) in my own country, where a payment of EUR 5 million was given to the FAI to deal with an issue that went back to the qualifiers for the 2010 World Cup in South Africa. In my view, what was given to the FAI – an unusual payment – was nonetheless small change by comparison to the great injustice that was meted out to Ireland on that occasion, because of the fact that we did not get through to the World Cup qualifiers.

On that occasion the issue was addressed. The rules of the qualifiers were changed by Mr Blatter and, indeed, Mr Blatter broke a confidentiality clause. So in terms of the payment given to the FAI: yes, it was unusual, but that was put back into the purchasing of a stadium and, ultimately, into Irish football. In my view this was small change by comparison to what should have happened to Ireland on that occasion.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin! Es war schon blamabel. Da werden in einem gemeinnützigen Verein korrupte Netzwerke aufgebaut, und keiner merkt etwas. Hilfe kam hier von den Vereinigten Staaten, die brachten dann das korrupte Netzwerk zu Fall. Heute gehen die nationalen Gliederungen der FIFA nach dem Motto vor: „Haltet den Dieb!“ und übertreffen sich mit Verbesserungsvorschlägen. Um es klar zu sagen: Es geht hier nicht nur um die Aufklärung von ein paar falschen Banküberweisungen. Nein, es geht hier um die Beseitigung von korrupten Netzwerken in der FIFA. Es geht auch darum, dass in den vielen örtlichen Vereinen, die im wahrsten Sinne des Wortes ihre Knochen hinhalten, wieder Vertrauen einziehen kann. Meine Forderung an dieser Stelle ist ganz einfach: Alle Präsidenten und Vorstände der nationalen Gliederungen und Vorstände sollten die Vertrauensfrage stellen, um wiedergewählt zu werden, sodass dann der Neuanfang wirklich richtig und wirklich beginnen kann.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Já naprosto souhlasím se svým kolegou panem Jahrem a pouze řeknu, že si nemyslím, že by se EU měla vyjadřovat ke všemu. Nicméně problém dlouhodobé korupce, který byl zcela zřejmý a psalo o něm již mnoho periodik, představuje výjimku a EU má právo se v této věci k fotbalu vyjádřit.

Já jsem hrál fotbal, dívám se na fotbal a musím říci, že fotbal už, podle mého názoru, není nádherná hra. Není nádherná hra právě proto, že byla zdiskreditována sítí, kterou vybudovalo představenstvo nebo vrcholné orgány FIFA. Já jsem rád, že stanovisko evropského svazu UEFA bylo od počátku velmi jasně protikorupční, a myslím si, že FIFA má teď jedinečnou příležitost, aby se očistila, aby skutečně fotbal byla zase nádherná hra.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, bhí áthas orm páirt a ghlacadh sa díospóireacht anseo aréir faoin ábhar seo. Bhí sé soiléir go raibh gach taobh den Pharlaimint i bhfabhar teachtaireacht a thabhairt do FIFA maidir leis an tslí a dhéanann siad a gcuid oibre agus tá sé sin tábhachtach.

Dar ndóigh, is trua i ndáiríre nach raibh vóta le glao rolla againn ag an deireadh mar bheadh na figiúirí againn maidir le guth na Parlaiminte. Ach ba léir, mar a dúirt tú féin, go raibh tromlach mór i bhfabhar na tuarascála seo.

Tá súil agam go nglacfaidh údaráis FIFA leis an teachtaireacht agus go dtabharfaidh siad isteach na leasuithe atá ag teastáil ó thaobh riaracháin de chomh luath agus is féidir leo, mar tá siad ag déanamh éagóra ar dhaoine óga ach go háirithe sa tslí ina bhfuil siad á n-iompar féin faoi láthair.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Madam President, there were a number of amendments to this report which I supported, but unfortunately the entire Parliament did not. These referred to the appalling situation in Qatar, where 1 993 migrant workers have already died building infrastructure for the World Cup, and also to the fact that the ILO tells us that, in certain cases, the three requirements for the definition of ‘forced labour’ are in place in Qatar. I find it extremely unfortunate that the House could not see its way to supporting those amendments today.

The other issue raised by some of my colleagues here today, and indeed last night, is that of the EUR 5 million pay-out to the Irish authorities by FIFA. While I accept that this money was used to support small clubs, etcetera, I disagree with my colleague Brian Hayes when I ask the question: ‘does the end justify the means?’ In this case, I think it does not.

At best, this was an improper transaction and, because of that, the money should be returned. Given that it has already been spent on small clubs, etcetera, I believe it is now the duty of the state to step in and give that money to the Football Association of Ireland. But we should return the money to FIFA.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Madam President, I feel that I have maybe done the European Union a bit of a disservice. I have been here for16 years and I have been railing against fraud, waste and corruption – and heaven knows, there is plenty of it – but maybe I was unfair to pick on the European Union simply for sharing attributes that go with almost all global bureaucracies, including this one.

The basic problem here is not that the EU attracts bad people. Of course it attracts some bad people – man is fallen, and there are always some individuals who will give in to temptation – but no more than any national government and no more than any other bureaucracy. The difference is the lack of accountability. The businessman is answerable to customers, clients and shareholders. We politicians are answerable to voters, at least in theory. But the Eurocrat, the FIFA delegate, the UN official, the member of the International Olympics Committee – you name it – they are accountable only to themselves and so can concentrate on making themselves comfortable, which is why the only solution, instead of setting up more probes and more inquiries, is to take power closer to the people so that you cut out the opportunity for the corruption.

 
  
MPphoto
 

  Jill Seymour (EFDD). Madam President, I voted against Amendment 19. While I totally agree that we should all condemn the alleged corruption in FIFA, I find it astonishing that, once again, politicians in this Chamber should call for more gender quotas, this time hidden within a resolution about corruption in FIFA. How is this going to resolve the corruption?

 
  
MPphoto
 

  President. – That concludes the explanations of vote.

 
  
MPphoto
 
 

   Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Lo scandalo legato agli episodi di corruzione dei vertici FIFA è qualcosa che mortifica tutto il mondo del calcio e getta pesanti ombre su uno degli sport più popolari e amati. I valori genuini dello sport, come l'amicizia, la sana rivalità e competizione, il senso del limite, il rispetto delle regole e dell'avversario, che dovrebbero informare tutto il movimento calcistico, sembrano essere stati completamente accantonati.

Le scelte degli organi direttivi della FIFA, e a volte anche quelle delle varie federazioni nazionali, non sembrano essere informate a quei principi di fair play finanziario, good governance e trasparenza, troppo spesso solo proclamati. Si rende necessaria quindi una profonda e assai radicale riforma della FIFA, e del sistema in generale, che sembra ormai completamente fuori controllo e governato dalla sola logica del profitto ad ogni costo: innumerevoli sono i casi, anche nel nostro paese, di partite truccate, episodi di riciclaggio e frodi. Ciò sembra necessario anche alla luce del ruolo sociale ed educativo rivestito oggigiorno dai calciatori e dagli addetti ai lavori, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. La risoluzione mira a sollevare tutti questi temi ed esorta ad avviare il processo di riforma, perciò il mio voto è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.). Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución porque comparto la necesidad de combatir la corrupción en el fútbol. Me entristece que los valores deportivos sean sustituidos por el puro interés mercantil: algo de ello sabemos en España, donde los escándalos urbanísticos y los impagos a Hacienda y la Seguridad Social en el fútbol están a la orden del día.

Con todo, es importante señalar que bajo la corrupción de la FIFA se ampara una realidad todavía más grave: la explotación de trabajadores esclavos en beneficio del consumo y el espectáculo en un mundo globalizado, como hacen otras multinacionales que sí reconocen su ánimo de lucro. Son 1 200 los trabajadores muertos en Qatar durante la preparación del Mundial de Fútbol: ese es el auténtico escándalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße den in dem Entschließungsantrag geforderten sofortigen Rücktritt von FIFA-Präsident Joseph Blatter. Die korrupten Praktiken in der FIFA haben dazu geführt, dass das Ansehen des Weltfußballs in allen Klassen bis hin zu Amateurvereinen nachhaltig zerstört ist. Fußball ist aber mehr als Korruption. Er hat große soziale Wirkung, vor allem für Jugendliche.

Eine grundlegende Reform der FIFA ist dringend notwendig, um Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Was die FIFA jetzt braucht, ist eine umgehende transparente Ernennung einer neuen Führung und eines geeigneten Übergangspräsidenten an der Spitze, der sich glaubhaft für Reformen einsetzt.

Wichtig ist in meinen Augen auch die Forderung an alle internationalen Sportverbände, dafür zu sorgen, dass sich Bewerberländer für Großereignisse für die Achtung der Grundrechte einsetzen müssen. Völlig menschenverachtend sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar. Recherchen der „Washington Post“ zufolge sollen dort bereits 1 200 Gastarbeiter ums Leben gekommen sein. Das darf die Weltöffentlichkeit nicht einfach so hinnehmen!

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Cette résolution sur les récentes révélations de corruption au sein de la FIFA est globalement positive. Il y est rappelé certains principes comme le fait que les pays candidats à l'organisation d'une compétition internationale doivent respecter les droits fondamentaux.

Les conditions de travail inadmissibles et inhumaines des travailleurs étrangers au Qatar y sont par exemple dénoncées.

La corruption, qui est un frein au développement et qui réduit la confiance entre les divers partenaires, doit être combattue et je me félicite que l'Union prenne le problème en considération.

Je suis favorable à une réforme de l'organisation, mais je me félicite que la résolution ne soit pas trop intrusive sur ce point.

J'ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This report calls upon the Commission to take action with regard to the governance of football. Whilst I deplore what has been going on in FIFA, this EU power grab is all about the politicisation of sport. I therefore voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Le fédéralisme a ses vertus. Nos vingt—huit justices européennes ont été bien incapables de mettre en cause les turpitudes de la FIFA dans le monde du football. De même, si la Suisse a renoncé au secret bancaire, c'est sous la pression des autorités américaines, les Européens ayant jusqu'à présent campé dans la pusillanimité.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją dėl neseniai organizacijoje FIFA atskleistų aukšto lygio korupcijos atvejų ir tarptautinių sporto renginių vietos parinkimo. Pritariu raginimams atsižvelgti į žmogaus teisių padėtį šalyje, kuri pretenduoja tapti renginio šeimininke. Dideli sporto renginiai, tokie kaip birželio 12 d. Baku prasidėsiančios pirmosios Europos žaidynės, turėtų propaguoti pagarbą žmogaus teisėms ir universalioms vertybėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. – Le Qatar ne se contenterait donc pas de subventionner une partie des islamistes qui sévissent en Syrie et en Irak ?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Dernièrement, la Fédération internationale de football association (FIFA) s'est vu associée à des actes de corruption. De plus, sur les chantiers des futurs stades au Qatar, des pratiques d'esclavagisme sont à déplorer. Il est inimaginable, à l'heure actuelle, que de telles pratiques subsistent. Au regard des droits de l'homme et afin de lutter contre la corruption et l'esclavagisme moderne, je suis favorable à la déclaration du Conseil et de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. ‒ Cette résolution sur les dernières révélations concernant les cas de corruption au sein de la FIFA condamne fermement la corruption dans le sport et appelle à une réforme claire et transparente de la FIFA. Ce texte réussit même à ne pas être trop intrusif, même s'il mentionne des points sur l'intolérance et la lutte contre les discriminations.

Depuis des années d'ailleurs, de nombreux soupçons pèsent sur les motivations qui ont poussé la FIFA à attribuer au Qatar la Coupe du monde de football en 2022. Émirat gazier sans tradition sportive, la décision est apparue d'autant plus surprenante. Il est d'ailleurs moralement intolérable d'avoir cautionné cette attribution puisque nous cautionnons ainsi les agissements de la dictature qatarie: financement du terrorisme, pas de droit pour les femmes, persécution des homosexuels, conditions de travail ignobles pour les travailleurs népalais et indiens qui meurent en nombre sur les chantiers, etc. Ce pays ose ainsi s'infiltrer dans les affaires d'autres pays en investissant massivement dans des entreprises stratégiques ou des quartiers, mais surtout en poursuivant en justice ceux qui osent l'attaquer, y compris des parlementaires.

J'ai donc voté pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. – La relazione non presenta particolari criticità, la condivido soprattutto nella parte in cui condanna i casi di diffusa corruzione all'interno dei vertici della FIFA e ritengo sia necessario un maggiore controllo e trasparenza, per questi motivi l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.).

Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas išreiškė pasipiktinimą dėl sistemingos ir šokiruojančios korupcijos, atskleistos FIFA, ir paragino sporto organizacijas, valstybes nares ir ES visapusiškai bendradarbiauti šiuo metu ir ateityje vykstant visiems tyrimams dėl tariamai korumpuotos organizacijos FIFA praktikos. Parlamentas taip pat pabrėžė, kad itin svarbu, jog Šveicarijos ir JAV teisminės institucijos ištirtų FIFA vykdomojo komiteto sprendimą suteikti teisę 1998, 2010, 2018 ir 2022 m. Pasaulio futbolo čempionatus surengti atitinkamai Prancūzijoje, Pietų Afrikoje, Rusijoje ir Katare.

Parlamentas taip pat pabrėžė, jog svarbu užtikrinti, kad tolesnis buvusios korupcijos praktikos organizacijoje FIFA tyrimas apimtų, jeigu pagrįsta, visų pareigūnų, dariusių finansinius pažeidimus, pašalinimą ir sprendimų, susijusių su korupcija ar kriminaline veika, persvarstymą ir paragino ES atidžiai stebėti šį procesą ir sudaryti reikiamas sąlygas nešališkam išorės tyrimui. Galiausiai Parlamentas pritarė organizacijos FIFA audito ir atitikties reikalavimams komiteto vadovo pareiškimui, kad suteiktos teisės rengti 2018 ir 2022 m. Pasaulio futbolo čempionatus galėtų būti anuliuotos, jei bus rasta įrodymų, kad šių teisių suteikimą lėmė korupcija.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A labdarúgás és általában véve a sport jelentős pozitív társadalmi hatást gyakorol polgárok – és különösen a fiatalok – millióinak mindennapi életére. A sport az Unió gazdaságának nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Joseph Blatter lemondása és a FIFA-tisztviselők letartóztatása megteremtette a feltételeket a FIFA struktúráinak és gyakorlatainak radikális reformjához, amelyre a szervezet irányításának javítása és korrupciótól való megtisztítása érdekében van szükség, és amelyet sürgősen végre kell hajtani. A labdarúgás messze a legnépszerűbb sport a világon. Ezért rendkívül fontos, hogy véget vessünk a korrupció minden formájának, amely homályosíthatja a labdarúgás integritását és hírnevét.

Az Európai Parlament sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a FIFA-n belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében. Kérjük az UEFA-t és a nemzeti labdarúgó szövetségeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a FIFA alapvető belső reformjainak, és különösen a ma elfogadott állásfoglalás ajánlásainak 2016-ig történő végrehajtása érdekében. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Resolucijo o korupcijskem škandalu v Fifi podpiram. Menim, da je prav, da o tem problemu na glas spregovorimo tudi v Evropskem parlamentu. Ta korupcijski škandal med najvišjimi funkcionarji mednarodne nogometne zveze je namreč naredil škodo, ne le nogometu, pač pa športu kot celoti.

Nogomet postaja iz leta v leto večji posel, v njem se obračajo milijoni, milijarde, kar predstavlja idealno podlago za korupcijo. Tisti posamezniki, ki so se ukvarjali s temi nečednimi posli in posledično nezakonito bogateli, morajo biti pripeljani pred sodišče. Plačati morajo za škodo, ki so jo naredili nogometu.

Čeprav Evropski parlament nima formalnih vzvodov, s katerimi bi lahko vplival na delovanje mednarodnih organizacij kot je FIFA, je zelo pomembno, da o tem problemu spregovorimo in z našim vplivom ter pritiskom vplivamo na reformiranje tovrstnih organizacij. S tem bomo posredno vplivali tudi na izkoreninjenje korupcije v športu.

Sedaj je optimalna priložnost, da se tudi v športu kaj konkretnega spremeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Pozdravljam akciju istražnih organa SAD-a koji su se uhvatili u koštac s kažnjavanjem nevjerojatne korupcije u najvišim tijelima FIFA-e. Nogomet je najpopularniji svjetski sport, no to se ne može reći za krovnu svjetsku nogometnu organizaciju.

Moralni integritet sportskih organizacija je iznimno važan, jer i profesionalni i amaterski sport imaju ključnu ulogu u promicanju mira u svijetu i poštovanja ljudskih prava i solidarnosti. Tu ulogu ne mogu potpuno ispunjavati ako su opterećeni skandalima.

Pozivam Europsku komisiju da nastavi s osmišljanjem koordiniranoga pristupa borbi protiv organiziranoga kriminala u sportu usklađivanjem napora sportskih organizacija te nacionalnih policijskih i pravosudnih tijela. Iako za to nije nadležna EU, želim iskoristiti ovu priliku da upozorim na brojne negativne pojave u hrvatskom nogometu i radu njegove krovne organizacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché credo che le recenti rivelazioni sui casi di corruzione in seno alla FIFA dimostrino che il gioco del calcio è stato governato in maniera indegna negli ultimi vent'anni. Visti gli enormi interessi economici in gioco, ritengo che sia importante richiedere un radicale rinnovamento dei vertici di questo sport e una maggiore trasparenza in tutti gli ambiti di azione della FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Scandalul de la nivelul conducerii FIFA afectează grav credibilitatea celei mai cunoscute federații sportive la nivel mondial.

Este trist faptul că, pe de o parte sportivii promovează atitudini pozitive și spiritul de fair play, iar pe de altă parte investigațiile scot la iveală fapte grave de corupție și spălare de bani, știrbind integritatea federației.

Sunt convins că sumele foarte consistente investite în industria fotbalului și lipsa unei autorități de reglementare au creat premisele apariției actelor de corupție și crearea unei structuri cleptocratice care deținea controlul întregii structuri a Federației. Demisia lui Sepp Blater de la președinția FIFA nu rezolvă în totalitate problema, este nevoie de o revizuire integrală a modului de organizare a federației.

Un organism de supraveghere și reglementare a activității federațiilor sportive ar fi o metodă de a stopa abuzurile, iar limitarea mandatelor celor desemnați în structurile de conducere ar înlătura instalarea clanurilor pentru care sportul reprezintă o afacere ilicită.

Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece sunt convins că la nivelul FIFA se impun reforme structurale, atât pentru restabilirea imaginii, cât și pentru creșterea transparenței decizionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento. Il mondo del calcio è sempre più sporco e corrotto. Serve maggiore trasparenza e controllo, le mani sporche non devono toccare un pallone.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.). Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Le football est un sport fédérateur et générateur de cohésion sociale. Les institutions qui le gouvernent se doivent d'être éthiquement irréprochables. Les récents scandales mettant en cause de nombreux dirigeants de haut niveau de la FIFA décrédibilisent le monde du football dans son entièreté, ce qui est inacceptable. Dans cette résolution, nous demandons plus de transparence dans la gouvernance mondiale du football. J'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta di risoluzione sulle recenti rivelazioni su casi di corruzione al vertice della FIFA. Mi auguro che la risoluzione approvata dal Parlamento riesca a contribuire ad una discussione seria sulle modalità con cui estirpare la corruzione dal mondo del calcio, la cui immagine, a tutti i livelli, rischia di essere offuscata da queste vicende.

Si proceda dunque in maniera spedita a una revisione dello statuto, della struttura, dei codici e delle politiche e pratiche operative della FIFA in direzione di un miglioramento della trasparenza per quanto riguarda sia i processi decisionali, sia le modalità di remunerazione dei funzionari della federazione; i tifosi, gli appassionati e gli addetti ai lavori seri se lo meritano.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ It is absolutely imperative that the revelations of high level corruption are brought to the public’s attention and are dealt with appropriately. Furthermore, the continuing treatment of migrant workers is the real scandal. The fact that FIFA and others are turning a blind eye to the terrible abuses of migrant construction workers is absolutely unacceptable. More than 4 000 workers will have died by the time the Qatar World Cup kicks off. The tragic cost of this corruption in FIFA is modern-day slavery. FIFA is not just corrupt, it is implicitly endorsing the Qatari Government’s abuse of migrant workers’ rights. In light of the deaths of almost 2 000 workers so far, FIFA has no option but to reopen the discussion on the location of the World Cup 2022.

The EU cannot continue to look the other way. It should be defending ILO conventions above any other interest. It was for these reasons that I voted in favour of this joint motion for a resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of a resolution concerning the recent corruption allegations against the international football federation FIFA, which in my view have seriously damaged the credibility and the integrity of global football. Through this resolution Parliament called for a zero-tolerance policy on corruption in football and underlined that in-depth structural reforms within the organisation are now urgently needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole in quanto sono stati accolti nella relazione i nostri punti su una maggiore trasparenza e democrazia nei processi decisionali e sulla tutela dei diritti fondamentali quando si assegnano competizioni sportive di alto livello.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport car il est urgent de s'attaquer aux problèmes de corruption dans le milieu du sport international. Les scandales qui touchent actuellement la FIFA montrent la nécessité d'une réévaluation dans l'organisation et les choix opérés par les plus hautes instances en matière de compétition internationale.

Ainsi, on peut s'interroger sur les éléments qui ont prévalu au choix du Qatar comme organisateur de la Coupe du monde 2022 – malgré des faits avérés de torture, de violations des droits de l'homme, et autres multiples infractions au droit international – et il est positif que cette résolution demande à ce que les pays candidats à l'organisation d'une compétition internationale aient une obligation de respecter les droits fondamentaux pour toutes les activités liées à l'évènement sportif concerné.

Il était évident que, face aux scandales des affaires en cours, on ne pouvait que remettre aux voix l'organisation de la Coupe du monde 2022 et les dirigeants qataris devront s'expliquer sur leurs implications dans des affaires de financement occultes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ Sepp Blatter should step down immediately and be replaced by an interim leader, the Qatar 2022 decision should be re-run and the World Cup should only be held in countries that are respectful of fundamental human and social rights.

This resolution on FIFA underlines the utmost importance of the investigation by the Swiss and US justice systems into the decision by FIFA’s Executive Committee to award the 2018 and 2022 World Cups to Russia and Qatar, respectively.

The Commission, in coordination with Member States and in cooperation with Interpol, Europol and Eurojust, must take all appropriate measures to tackle any possible indication of corruption on the part of FIFA officials on EU territory.

Corruption and high-level scandals also corrode the public’s trust in the integrity of sport and our national authorities must not look away when there are human rights abuses associated to sporting events, as is the case with the widespread reports of egregious labour abuses in Qatar.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore sulla proposta di risoluzione sulle recenti rivelazioni su casi di corruzione al vertice della FIFA. Il 27 maggio 2015 le autorità svizzere hanno arrestato a Zurigo 14 dirigenti FIFA con accuse di riciclaggio di denaro, racket, corruzione e frode per un danno complessivo di oltre 150 milioni di USD. È stata avviata un'indagine penale sull'assegnazione dei Mondiali di calcio in Russia e Qatar. Nonostante gli arresti, il Presidente FIFA Joseph Blatter riusciva a farsi eleggere per un quinto mandato per poi dimettersi qualche giorno dopo a causa di ulteriori sviluppi nell'indagine. Il PE chiede quindi che le dimissioni di Blatter portino a riformare profondamente la FIFA e invita tutti gli Stati membri UE ad agire affinché non solo il calcio ma tutti gli sport siano improntati al rispetto di criteri di trasparenza, responsabilità e democrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Le rivelazioni emerse nei giorni scorsi rispetto al comportamento della FIFA sono piuttosto sconcertanti. Io amo lo sport, lo pratico quando posso e lo seguo con passione, e devo dire che certe accuse fanno male a chi, come me, ritiene che lo sport sia e debba essere il simbolo e l'emblema della correttezza. Posto che i fatti vanno accertati, e io sono un garantista convinto, ho votato a favore di questa risoluzione per lasciare scritto, nero su bianco, che lo sport e la corruzione non dovrebbero essere mai associati, e che il calcio deve rimanere bello perché pulito. Mi auguro che le accuse si rivelino infondate o che, in caso contrario, chi ha sbagliato paghi in maniera esemplare.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A integridade das organizações desportivas é importante, uma vez que tanto o desporto profissional como o desporto amador desempenham um papel fundamental na promoção da paz, do respeito dos direitos humanos e da solidariedade a nível mundial, trazendo à sociedade benefícios para a saúde e para a economia e sendo essenciais na chamada de atenção para os valores culturais e educativos fundamentais, bem como na promoção da inclusão social.

Infelizmente, durante vários anos a FIFA funcionou como uma organização inimputável, opaca e manifestamente corrupta e as recentes detenções confirmam que a fraude e a corrupção na FIFA são sistemáticas.

Apoio esta resolução pois considero necessário que a Comissão e os Estados—Membros tomem medidas para combater todo e qualquer indício de atos de corrupção cometidos por funcionários da FIFA ou das Federações nacionais de futebol no território da UE.

Por outro lado, a cooperação policial na Europa deve ser reforçada através da constituição de equipas de investigação conjuntas e de uma maior cooperação entre autoridades judiciais.

Considero igualmente fundamental que todos os países candidatos a acolher grandes eventos desportivos respeitem, em todas as atividades relacionadas com a organização e a realização do evento, as normas internacionais em matéria da Direitos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für die Resolution gestimmt, denn angesichts der laufenden Ermittlungen in den USA, Südafrika und Australien sind ein Umdenken und Reformen des Weltfußballverbandes angezeigt. Bei der Vergabe von Weltmeisterschaften muss mehr Transparenz herrschen und die Korruption muss eingedämmt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Innanzitutto non posso che esprimere il mio dispiacere riguardo ai fatti che hanno coinvolto la FIFA, gli arresti e l'indagine penale in corso sulle modalità di assegnazione della Coppa del mondo 2008 e 2022. Tale situazione ha gravemente danneggiato l'integrità del calcio mondiale e dello sport in generale, non solo a livello professionistico ma anche a livello dilettantistico, compromettendo la fiducia nelle istituzioni sportive. Non dimentichiamo che tali organizzazioni rivestono un'importanza fondamentale nella promozione a livello globale dei valori pedagogici e culturali, dell'inclusione, della pace, della solidarietà, della lealtà e del rispetto dei diritti umani.

Pertanto auspico una riforma della FIFA, attraverso l'attuazione di norme etiche rigorose e di un codice di condotta per la sua dirigenza e per il comitato esecutivo, al fine di garantire in futuro una maggiore democrazia, trasparenza, legittimità e responsabilità. È compito dell'UE, di ciascun Stato membro, delle organizzazioni sportive e degli sponsor, sostenere la buona governance dello sport e cooperare per contrastare le minacce transnazionali all'integrità e all'etica dello sport, quali il doping, le partite truccate, la violenza e tutte le forme di intolleranza e discriminazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Football is a sport upon which the livelihood of many depend, more so since its top levels have developed into a global commodity. It is not therefore surprising that its failures affect those third parties too. The FIFA scandal does not damage FIFA itself alone but has ramifications in other sectors such as the media, broadcasting, marketing and banking sectors. It also plays a social role, being based on support from sports fans, who are consumers.

Sports fans, as consumers, together with other economic players that have a direct or indirect role deserve the highest standards of integrity in this sport. The current allegations beg the question as to whether FIFA can govern itself and how long it should remain free of external regulations. Sport seems to be based on self-regulation without proper checks and balances, yet sports like football show that the commercial dynamics and markets are comparable to any other economic activity.

If we want to preserve the credibility of our sport for future generations, action is needed. Together we must reiterate our calls for greater transparency and accountability on the side of sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. ‒ Vi delar till fullo kritiken mot Fifa och välkomnar den rättsprocess som nu pågår. Det är bra att Svenska fotbollsförbundet inte bara tagit avstånd från korruptionen i Fifa utan att det arbetar hårt och långsiktigt för att motverka oegentligheter inom fotbollen. Men det är inte Europaparlamentets sak att detaljstyra hur föreningslivet i medlemsstaterna ska organisera sig. Det gäller oavsett storlek på förening. Vi utgår från att om utredningar visar att Ryssland eller Qatar fått värdskapen efter mutor och annan korruption kommer Fifa att vidta åtgärder och flytta tävlingarna. Och visst kan det finnas anledning att överväga om Sveriges landslag ska åka till fotbolls-VM i Ryssland och anledning att kritisera arbetsförhållandena på VM-byggena i Qatar. Men det är i grund och botten de enskilda fotbollsförbunden som har att avgöra om de ska delta eller inte. Det är inte något EU ska besluta om. Om ledamöter av Europaparlamentet vill bilda opinion i dessa frågor kan de faktiskt göra det utan att använda Europaparlamentets lagstiftningsinstrument som plattform.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución porque comparto la necesidad de combatir la corrupción en el fútbol. Me entristece que los valores deportivos sean sustituidos por el puro interés mercantil: algo de ello sabemos en España, donde los escándalos urbanísticos y los impagos a Hacienda y la Seguridad Social en el fútbol están a la orden del día.

Con todo, es importante señalar que bajo la corrupción de la FIFA se ampara una realidad todavía más grave: la explotación de trabajadores esclavos en beneficio del consumo y el espectáculo en un mundo globalizado, como hacen otras multinacionales que sí reconocen su ánimo de lucro. Son 1 200 los trabajadores muertos en Qatar durante la preparación del Mundial de Fútbol: ese es el auténtico escándalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A labdarúgás a legnépszerűbb sport a világon. A FIFA-val kapcsolatos korrupciós ügyek nem csak politikusként, hanem magánemberként, sportkedvelőként is érzékenyen érintenek. Úgy vélem, nagyon fontos, hogy véget vessünk a korrupció minden formájának, amely homályosíthatja a labdarúgás integritását és hírnevét. Az Európai Parlament által elfogadott határozat sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a FIFA-n belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében. Kérjük az UEFA-t és a nemzeti labdarúgó szövetségeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a FIFA alapvető belső reformjainak, és különösen a ma elfogadott állásfoglalás ajánlásainak 2016-ig történő végrehajtása érdekében. Szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This resolution condemns the systemic and despicable corruption exposed at FIFA and puts on record its view that these allegations are far from surprising. It also calls on sports organisations, the Member States and the EU to cooperate fully with all ongoing investigations and underlines the utmost importance of the investigation by the Swiss and US justice authorities into the decision by FIFA’s Executive Committee to award the World Cup for 1998, 2010, 2018 and 2022 to France, South Africa, Russia and Qatar respectively. Since I believe that football, like any other sport, should be a platform that promotes sound moral and ethical values to our youngsters who are so exposed to the world of this sport, I supported this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Corruzione, riciclaggio e scommesse sono purtroppo entrate stabilmente nella sfera dello sport più diffuso nel mondo generando un effetto devastante sull'intero mondo del pallone, a partire dal livello più alto del calcio professionistico fino a quello delle società dilettantistiche locali.

Ho espresso, pertanto, voto favorevole alla risoluzione del Parlamento europeo riguardante le recenti rivelazioni su casi di corruzione al vertice della FIFA, perché è giunto il tempo di voltare pagina, adottando una politica di tolleranza zero rispetto alla corruzione nello sport ed eliminando ogni ombra sugli eventi degli ultimi anni.

Chiediamo, dunque, a gran voce un impegno senza riserve da parte della Fifa per un riesame approfondito delle decisioni passate e presenti e l'adozione di nuove riforme come: la modifica dello statuto, dei codici, della struttura, delle politiche operative e soprattutto l’introduzione di limiti di mandato che porti ad una trasparenza totale in futuro. L'integrità del calcio è a rischio e i tifosi attendono una nuova stagione nella quale il malaffare esca definitivamente dagli stadi.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ La présente résolution fait suite aux révélations de corruption de haut niveau au sein de la Fédération internationale de football (FIFA) et condamne fermement cette situation au sein de la FIFA et prie les organisations sportives, les États membres et l'Union européenne de coopérer pleinement dans le cadre de toutes les enquêtes en cours et futures sur les allégations de corruption. J'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Le recenti accuse di corruzione contro la Federazione internazionale di calcio (FIFA) hanno compromesso seriamente la credibilità e l'integrità del calcio mondiale. Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché è necessario adottare una politica di tolleranza zero per la corruzione nel calcio e delle profonde riforme strutturali all'interno della stessa organizzazione FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A labdarúgás és általában véve a sport jelentős pozitív társadalmi hatást gyakorol polgárok – és különösen a fiatalok – millióinak mindennapi életére. A sport az Unió gazdaságának nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Joseph Blatter lemondása és a FIFA-tisztviselők letartóztatása megteremtette a feltételeket a FIFA struktúráinak és gyakorlatainak radikális reformjához, amelyre a szervezet irányításának javítása és korrupciótól való megtisztítása érdekében van szükség, és amelyet sürgősen végre kell hajtani. A labdarúgás messze a legnépszerűbb sport a világon. Ezért rendkívül fontos, hogy véget vessünk a korrupció minden formájának, amely homályosíthatja a labdarúgás integritását és hírnevét.

Az Európai Parlament sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a FIFA-n belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében. Kérjük az UEFA-t és a nemzeti labdarúgó szövetségeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a FIFA alapvető belső reformjainak, és különösen a ma elfogadott állásfoglalás ajánlásainak 2016-ig történő végrehajtása érdekében. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai fermement soutenu la résolution commune relative au scandale de la FIFA. Si je regrette que ce soit à l'initiative des États-Unis que l'affaire ait été rendue publique, la succession d'informations divulguées ces dernières semaines concernant des soupçons de corruption à grande échelle ainsi que les arrestations et inculpations de plusieurs responsables de l'association, ont achevé de me convaincre qu'il est indispensable de revoir toute l'organisation de la FIFA.

Je soutiens donc la demande de démission du président de la FIFA afin qu'une réforme de l'organisation puisse être envisagée et qu'un président intérimaire soit nommé pour garantir la continuité de la FIFA. Je soutiens également la demande de mener une enquête approfondie sur les candidatures à la Coupe du monde au Qatar et en Russie. Enfin, nous devons nous assurer que la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux soit efficace et suffisante pour lutter contre la corruption dans le sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на общата резолюция относно случаите на корупция във ФИФА, защото намирам за недопустимо да се допуска корупция на такова високо равнище и още повече в международна организация от ранга на ФИФА.

Подкрепям казаното в текста на резолюцията, че, за съжаление, корупцията във ФИФА е дълбока и систематична и именно поради тази причина трябва да бъдат направени структурни реформи в организацията. Необходима е прозрачност, а фактът, че ФИФА не е публикувала пълния текста на доклада „Гарсия“, е осъдителен.

Във ФИФА трябва да бъде гарантиран отворен, балансиран и демократичен процес за вземане на решения и да не се проявява никаква толерантност по отношение на корупцията в спорта. Трябва да бъдат предприети мерки, които ефективно да доведат до справяне с корупцията и всякакви индикации за нейното наличие както във ФИФА, така и в националните футболни асоциации, по-специално тези на територията на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση, διότι οι έλεγχοι για την ανάληψη και κατασκευή έργων που αφορούν το παγκόσμιο κύπελλο πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηροί . Επίσης, οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων για τα έργα αυτά πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Η FIFA καλό είναι, αντί να ξοδεύει τα χρήματα σε ανούσιες αντιρατσιστικές εκστρατείες ( και τα χρήματα αυτά πάνε σε κάποιες τσέπες), να τα διαθέτει για το καλό του ποδοσφαίρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente questo testo su quanto accaduto il 27 Maggio 2015, quando 14 dirigenti FIFA sono stati arrestati con le gravi accuse di riciclaggio di danaro, racket, corruzione e frode per un importo di circa 150 mln di euro. Tale grave avvenimento, in realtà, non ha fatto altro che puntare nuovamente il faro su un´organizzazione la cui poca trasparenza e corruzione è nota da tempo.

Il Parlamento europeo auspica ora che le organizzazioni sportive e gli Stati membri cooperino in tutte le indagini in corso e che il percorso di controllo delle passate pratiche di corruzione possa portare all'allentamento di tutti i dirigenti eventualmente responsabili. Assolutamente condivisibile, inoltre, la richiesta alla FIFA di rendere finalmente pubblico il testo integrale della relazione Garcia sulla controversa procedura di assegnazione delle Coppe del Mondo 2018 e 2022. É stato, quindi, opportuno che il Parlamento europeo si sia espresso così duramente su un problema che invade un settore che ha grande influenza su milioni di europei.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A situação atualmente vivida no seio da FIFA não é fácil e urge uma investigação célere, imparcial e, caso seja necessário, com consequências. A atribuição da realização dos campeonatos mundiais de 2018 e 2022 deve ser invalidada se surgirem provas de que essa atribuição resultou de atividades corruptas e a questão da liderança deve ser resolvida, num primeiro momento, com um presidente interino.

O inquérito iniciado pelas autoridades suíças e norte-americanas é de extrema importância para se perceber o alcance de todo este caso. Concordo que a atribuição da realização dos campeonatos mundiais de 2018 e 2022 seja invalidada se surgirem provas de que essa atribuição resultou de atividades de corrupção, bem como com o afastamento de todos os funcionários envolvidos em irregularidades.

A FIFA deve adotar normas éticas rigorosas e um código de conduta para o seu pessoal dirigente e Comité Executivo, que sejam controlados por um órgão de supervisão independente. A cooperação policial na Europa deve ser reforçada através da constituição de equipas de investigação conjuntas e de uma maior cooperação entre as autoridades judiciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. J'ai voté en faveur de ce rapport, parce qu'il s'attache à dénoncer la corruption au sein de la FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. – Lo scenario che emerge sullo sfondo dello scandalo che ha coinvolto la FIFA è veramente inquietante: corruzione, bieco affarismo criminale, frode sportiva, sfruttamento dei lavoratori impiegati per la realizzazione delle infrastrutture per i mondiali in Qatar e, non ultimo, arroganza del potere.

È davvero arrivato il momento di dire basta a questo mercimonio messo in atto ai danni di milioni di sportivi, appassionati seguaci del calcio, ovvero dello sport più popolare del mondo. I valori positivi insiti nello sport, e tra questi nel calcio, non hanno nulla a che vedere con la gestione corrotta e paramafiosa della FIFA. Pertanto chiediamo di avviare ogni iniziativa volta ad assicurare trasparenza e democrazia all’interno della sistemi di governance del mondo del calcio a partire dalla FIFA.

Occorre, inoltre, fare chiarezza sulle presunte assegnazioni illecite delle ultime coppe del mondo e, se del caso, invalidare l’assegnazione delle edizioni 2018 e 2020 qualora dovesse emergere che esse sono il frutto di attività corruttive.

Di contro, occorre rilanciare i valori positivi dello sport, incoraggiando progetti educativi ed attività sportive fondate sulla promozione dell’integrità e dell’etica dei comportamenti sia individuali sia collettivi. Ci vuole lealtà, onestà e correttezza, altrimenti, come gioco, il calcio non ci piace più.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. ‒ Vi delar till fullo kritiken mot Fifa och välkomnar den rättsprocess som nu pågår. Det är bra att Svenska fotbollsförbundet inte bara tagit avstånd från korruptionen i Fifa utan att det arbetar hårt och långsiktigt för att motverka oegentligheter inom fotbollen. Men det är inte Europaparlamentets sak att detaljstyra hur föreningslivet ska styras och lagar kring detta utformas. Det gäller oavsett storlek på förening. Vi utgår från att om utredningar visar att Ryssland eller Qatar fått värdskapen efter mutor och annan korruption kommer Fifa att vidta åtgärder och flytta tävlingarna. Och visst kan det finnas anledning att överväga om Sveriges landslag ska åka till fotbolls-VM i Ryssland och anledning att kritisera arbetsförhållandena på VM-byggena i Qatar. Men det är i grund och botten de enskilda fotbollsförbunden som har att avgöra om de ska delta eller inte. Det är inte något EU ska besluta om. Om ledamöter av Europaparlamentet vill bilda opinion i dessa frågor kan de faktiskt göra det utan att använda Europaparlamentets lagstiftningsinstrument som plattform.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted to abstain as I could not really care less about a bag of wind when there are more important things happening. It is a distraction. I say this as a football fan.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ FIFA otriasa škandál, aký v jej histórii nemá obdobu. 27. mája švajčiarske orgány v spolupráci s americkými zložkami spravodlivosti zatkli 14 vysokopostavených funkcionárov FIFA a obvinili ich z korupcie a z prijímania úplatkov. Vzniknutej situácii nepomohol ani samotný šéf FIFA Sepp Blatter, ktorý len 4 dni po obhájení funkcie prezidenta FIFA z tejto pozície odstúpil. Je veľmi dôležité, aby FIFA prešla vnútornou reformou a napravila svoju pošramotenú reputáciu v očiach európskej, ale aj svetovej verejnosti, keďže futbal predstavuje celosvetový fenomén. FIFA vážne poškodila meno svetového futbalu a je veľmi dôležité, aby boli vyvrátené všetky podozrenia z možnej korupcie, klientelizmu a prania špinavých peňazí, nakoľko panujú aj vážne pochybnosti o udelení konania svetového šampionátu Ruskej federácii v roku 2018 a Kataru v roku 2022.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Giusto e doveroso condannare il mondo sempre più sporco del calcio a seguito delle indagini che stanno sconvolgendo la FIFA. Si richiama a una maggiore trasparenza e controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted for this resolution. FIFA has been seriously damaged by the recent allegations of corruption and I question Sepp Blatter’s decision to remain as interim leader. We need a thorough examination of past events in full cooperation with law enforcement agencies, and to ensure that FIFA upholds the highest standards of governance, transparency and accountability going forward.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The existence of corruption at the highest levels of the football world – with football now being the ‘world’s game’ – is a proven fact that must be roundly condemned. This endemic corruption not only compromises the quality of play on the field but also reduces fan support for the sport and tarnishes the beauty of the game.

FIFA is still structured in a way that fosters corruption: it is clear that the decision-making system must be revised. It is time to reform FIFA, creating a separate institution that functions with transparency and oversight, and also to deal with the broader problems that the World Cup creates in hosting nations, such as the increase in public debt, evictions and the militarisation of public spaces.

The recent revelations are very discouraging for the millions of football fans who deserve a clean, transparent sport. But they are also an opportunity to raise the authority of international football governance to the level of the sport it represents.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Pozitív szavazatommal támogattam az indítványt, ugyanis 2015. május 27-én a svájci hatóságok Zürichben letartóztatták a FIFA 14 tisztségviselőjét, köztük az alelnököt. A letartóztatásokra az USA igazságügyi minisztériumának kérésére, 150 millió amerikai dollár értékben történt pénzmosás, zsarolás, csalás és vesztegetés vádjával került sor. Továbbá tekintettel arra, hogy a svájci és az egyesült államokbeli hatóságok külön bűnügyi nyomozást indítottak a 2018-as és a 2022-es világbajnokság Oroszország és Katar számára történő odaítélésének módjával kapcsolatban, szintén figyelmet és alapos kivizsgálást igényel a kérdés.

A FIFA sok éve működött nem elszámoltatható, nem átlátható és hírhedten korrupt szervezetként; mivel a közelmúltbeli letartóztatások megerősítik, hogy a FIFA-n belüli csalás és korrupció rendszerszintű, széles körben elterjedt és tartós. A fentiek alapján sürgetem a FIFA-t, hogy írjon elő szigorú etikai normákat és magatartási kódexet a vezetőség és a végrehajtó bizottság számára, és ezek betartását egy független ellenőrző testület felügyelje. Támogatom a javaslatot, mely szerint a sportirányítással foglalkozó testületek helyes irányítási gyakorlatok és az átláthatóság növelése melletti elkötelezettségükkel csökkentsék annak kockázatát, hogy áldozatául esnek a korrupciónak.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución porque denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.).

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.). Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Lo sport è per sua natura portatore nella società di valori sani, messaggero di pace e inclusione sociale, strumento per inserire i giovani ed educarli al fair play, al rispetto dell'altro anche nella gara, alla competizione moralmente integra.

Nel momento in cui lo sport, e soprattutto il calcio in particolare – il gioco più diffuso su scala mondiale – si trasforma in simbolo della corruzione e di sconsiderati interessi economici, come purtroppo nel caso che sta interessando la FIFA proprio in questi giorni, il profondo impatto sociale positivo e il suo significato intrinseco rischiano di venire snaturati e minacciati. L'Europa intervenga pertanto per aiutare a ricordare quali sono i veri valori universali alla base dello sport e adotti ogni misura in suo possesso affinché questi ultimi deprecabili avvenimenti si superino, ripristinando al più presto la fiducia nel mondo dello sport e recuperando senso della responsabilità e reputazione. Mi rallegro pertanto della proposta di risoluzione presentata e apprezzo enormemente gli sforzi già compiuti in tal senso dall'UE grazie al lancio del programma Erasmus + che proprio su tali obiettivi si muove.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione congiunta sulle recenti rivelazioni di casi di corruzione di alto livello nella FIFA perché ritengo che le recenti indagini sulla corruzione all’interno della FIFA, culminate con l’arresto di 14 dirigenti, mostrino chiaramente quanto grande sia il problema della corruzione transazionale nello sport. L'attività criminale, che assume diverse forme, influenza i processi decisionali relativi alle manifestazioni sportive, macchia indelebilmente l’immagine dello sport, offuscandone i valori educativi di promozione della pace, della solidarietà, della lotta al razzismo e del rispetto dei diritti umani. Tutti gli sport, e il calcio in particolare, hanno un profondo impatto sociale e non possono essere macchiati in alcun modo da una cultura corruttiva e predatoria.

Accolgo, quindi, con favore il richiamo agli organi di governo dello sport affinché promuovano riforme e provvedimenti che portino maggiore trasparenza, democraticità e controllo di processi decisionali che coinvolgono rilevanti interessi economici e sportivi. L'auto regolazione dello sport professionistico deve basarsi su principi di buon governo, trasparenza e rispetto della legge. Ritengo, infine, necessario rafforzare la cooperazione e il confronto tra autorità sportive, autorità pubbliche e forze di polizia a tutti i livelli, creando meccanismi d'intervento che prevengano il verificarsi di simili episodi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Sport lebt von Fair Play. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um etwas überhaupt als Sport bezeichnen zu können. Dass nun ausgerechnet der Weltfußballverband Korruption betrieben haben soll, ist nicht zu entschuldigen. Deswegen war es ein wichtiger und notwendiger Schritt, dass Joseph Blatter seinen Rücktritt angekündigt hat. Durch die laufenden Ermittlungen gegen hochrangige FIFA-Funktionäre wird deutlich, dass ein korruptes System in keinem Fall hingenommen wird. Ich begrüße deshalb die Ermittlungen der USA und der Schweizer Bundesanwaltschaft, damit in Zukunft wieder der ungetrübte Spaß am Sport im Vordergrund steht. Die Vorwürfe müssen vorbehaltlos aufgeklärt werden. Darüber hinaus muss die Vergabe der WM-Turniere für die Jahre 2018 und 2022 nun neu geprüft werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the recent revelations of high-level corruption cases in FIFA because we cannot allow money laundering, racketeering, bribery and fraud to undermine our societies.

Done the right way, events like the World Cup have the potential to bring people together and create jobs and growth. But done the wrong way, as is the case with FIFA, it spreads corruption along with its devastating impact on society and eats away at quality employment.

One only needs to look at Qatar – whose appointment as host of the cup is incomprehensible – where migrant workers are enslaved on World Cup construction sites and are dying at a rate of one every two days, according to recent reports.

We cannot be complicit in this. The EU should exert pressure on FIFA when it operates in the European market and do all in its power to make sure FIFA starts playing by the rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as I believe greater transparency and accountability are needed in the governing of football. Football plays a huge role in the lives of many people, including many of my constituents, and they expect better when it comes to the operation of their sport.

Hosting the World Cup is not only a political badge of honour but draws the world’s attention, and a lot of its money, to the host nation. As we have seen, the lure of the World Cup has led to a worldwide scandal of corruption in football, implicating politicians and FIFA itself.

It is therefore beyond the right time for the international community to demand better standards of FIFA and the processes it uses to allocate the host countries of its premier competition.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Resolución con vistas a acabar con la corrupción de la FIFA en particular, y de los organismos deportivos en general. La FIFA ha operado de forma opaca y corrupta durante muchos años y los últimos escándalos lo confirman. Por tanto, exigimos que se mejore la transparencia y rendición de cuentas, en concreto en relación con su proceso de toma de decisiones y la remuneración de sus cuadros directivos y de gestión. Creemos necesario asimismo hacer hincapié en la importancia de la investigación que están llevando a cabo las autoridades de Suiza y los EE.UU. sobre la concesión de los Mundiales de 1998, 2010, 2018 y 2022 a Francia, Sudáfrica, Rusia y Qatar, respectivamente. Y aprovechamos para hacer un llamamiento por la democratización de los organismos deportivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Recent corruption allegations against the international football federation FIFA have seriously damaged the credibility and the integrity of global football. I therefore voted in favour of a resolution calling for a zero-tolerance policy on corruption in football, underlining that in-depth structural reforms within the organisation are now urgently needed. The resolution also welcomes Joseph Blatter’s resignation as FIFA President and calls on the federation to select an interim leader to replace him. FIFA should put in place a transparent, balanced and democratic decision-making process, including for the election of the new president, to restore its integrity.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už rezoliuciją dėl neseniai organizacijoje FIFA atskleistų aukšto lygio korupcijos atvejų. Sportas daugelio žmonių gyvenime yra labai svarbus, tad ir futbolas, viena iš populiariausių pasaulio sporto rūšių, neturėtų būti susietas su korupcija ir rodyti netinkamą pavyzdį. Mes turime kovoti su neskaidrumu ir korupcija. ES turi siekti, kad sporto organizacijos ir jų nariai būtų apsaugoti nuo tokių atsitikimų, kad būtų sukurti tam tikri apsaugos mechanizmai, padėsiantys pasaulinio mąsto sporto federacijoms veikti tinkamai ir išvengti tokių skandalingų situacijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.). Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A labdarúgás és általában véve a sport jelentős pozitív társadalmi hatást gyakorol polgárok – és különösen a fiatalok – millióinak mindennapi életére. A sport az Unió gazdaságának nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Joseph Blatter lemondása és a FIFA-tisztviselők letartóztatása megteremtette a feltételeket a FIFA struktúráinak és gyakorlatainak radikális reformjához, amelyre a szervezet irányításának javítása és korrupciótól való megtisztítása érdekében van szükség, és amelyet sürgősen végre kell hajtani. A labdarúgás messze a legnépszerűbb sport a világon. Ezért rendkívül fontos, hogy véget vessünk a korrupció minden formájának, amely homályosíthatja a labdarúgás integritását és hírnevét.

Az Európai Parlament sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hajtson végre szerkezeti reformokat a FIFA-n belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében. Kérjük az UEFA-t és a nemzeti labdarúgó szövetségeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a FIFA alapvető belső reformjainak, és különösen a ma elfogadott állásfoglalás ajánlásainak 2016-ig történő végrehajtása érdekében. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A labdarúgás, és általában véve a sport, jelentős pozitív társadalmi hatást gyakorol polgárok – és különösen a fiatalok – millióinak mindennapi életére. A sport az Unió gazdaságának nagy és gyorsan növekvő ágazata, amely jelentős mértékben hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Joseph Blatter lemondása és a FIFA-tisztviselők letartóztatása megteremtette a feltételeket a FIFA struktúráinak és gyakorlatainak radikális reformjához, amelyre a szervezet irányításának javítása és korrupciótól való megtisztítása érdekében van szükség, és amelyet sürgősen végre kell hajtani. A labdarúgás messze a legnépszerűbb sport a világon. Ezért rendkívül fontos, hogy véget vessünk a korrupció minden formájának, amely mérgezi ezt a sportágat és rontja annak jóhírnevét.

Az Európai Parlament sürgeti a FIFA végrehajtó bizottságát, hogy hozza meg a szükséges szerkezeti reformokat a FIFA-n belüli átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósítása, valamint a nyílt, kiegyensúlyozott és demokratikus döntéshozatali folyamatok biztosítása érdekében. Kérjük az UEFA-t és a nemzeti labdarúgó szövetségeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a FIFA alapvető belső reformjainak, és különösen a ma elfogadott állásfoglalás ajánlásainak 2016-ig történő végrehajtása érdekében. A Fidesz-KDNP képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Resolución con vistas a acabar con la corrupción de la FIFA en particular, y de los organismos deportivos en general. La FIFA ha operado de forma opaca y corrupta durante muchos años y los últimos escándalos lo confirman. Por tanto, exigimos que se mejore la transparencia y rendición de cuentas, en concreto en relación con su proceso de toma de decisiones y la remuneración de sus cuadros directivos y de gestión. Creemos necesario asimismo hacer hincapié en la importancia de la investigación que están llevando a cabo las autoridades de Suiza y los EE.UU. sobre la concesión de los Mundiales de 1998, 2010, 2018 y 2022 a Francia, Sudáfrica, Rusia y Qatar, respectivamente. Y aprovechamos para hacer un llamamiento por la democratización de los organismos deportivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za rezoluciju Europskog parlamenta o nedavnim otkrićima slučajeva korupcije na visokoj razini u FIFA-i, zbog socijalnog učinka koji sportovi, a pogotovo nogomet kao najpopularniji svjetski sport, imaju na svakodnevnicu građana svih kontinenata.

Stoga, potrebno je lišiti sporta od svake povezanosti s korupcijom i malverzacijama kako bi se istakli njegovi pozitivni učinci, odnosno solidarnost, poštivanje ljudskih prava, ali i zdravstvene i ekonomske koristi. U tom kontekstu nužno je podignuti razinu transparentnosti, demokratskog postupanja, odgovornosti, etičke standarde, ali i pravila ponašanja Upravljačkog i Izvršnog odbora FIFA-e, kao i ostalih sportskih tijela.

Potrebna je također veća suradnja među državama, dionicima, sportskim organizacijama, agencijama, javnim institucijama i drugima, obzirom na međunarodnu narav korupcije u sportu. U konkretnom slučaju, smatram da su potrebne dodatne istrage kako bi se s preciznošću dokazalo kakve su malverzacije učinjene i kako su zapravo tekli procesi dodjeljivanja domaćinstva svjetskih prvenstava.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ L'incroyable gabegie qu'est la FIFA exige que l'on s'arrête à ses lourds problèmes qui ont une signification politique. Cette résolution sur les récentes révélations de corruption au sein de la FIFA est d'ailleurs globalement bonne.

Les conditions de travail inadmissible et inhumaines des migrants et des travailleurs au Qatar sont vigoureusement dénoncées.

La résolution, qui appelle à une réforme de l'organisation, n'est pas trop intrusive et, mis à part quelques propos sur l'intolérance et les discriminations dans le milieu sportif, cette résolution est acceptable.

La corruption, qui est un frein au développement et qui réduit la confiance entre les divers partenaires, doit être combattue et je me félicite que l'Union prenne le problème en considération.

Parce que les conditions de travail déplorables au Qatar ont été condamnées, parce que la résolution n'est pas trop intrusive dans la réforme de l'organisation de la FIFA, j'ai décidé de voter pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ FIFA vážně poškodila integritu světového fotbalu a její reforma je nevyhnutelná. Je nadmíru důležité řádně prošetřit okolnosti, za nichž bylo přiděleno konání mistrovství světa Rusku a Kataru. Pokud došlo ke korupci, musí se co nejdříve uskutečnit nové výběrové řízení. Za podstatnou považuji i výzvu Komisi, aby monitorovala evropskou legislativu proti praní špinavých peněz a zajistila, aby zákony dostatečně fungovaly k potírání korupce i ve sportu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. – Je me suis abstenu sur la résolution sur les cas de corruption au sein de la FIFA. Si je condamne fermement les cas de corruption avérés dans le football et tous les abus qui nuisent à l’image du sport en général, je regrette le ton inapproprié et le fait que la résolution se disperse sur certains thèmes sans lien avec son objet.

S’il est clair que la FIFA a besoin de renouveler sa crédibilité en menant les réformes urgentes nécessaires et qu'il faut mener des enquêtes diligentes pour éclaircir les conditions d'attribution des Coupes du monde au Qatar et à la Russie, le mélange des genres prévalant dans la résolution n’a contribué qu’à brouiller le message, c’est pourquoi j’ai décidé de m’abstenir sur le vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich hierbei meiner Stimme. Dem Text stehe ich grundsätzlich positiv gegenüber, doch aufgrund der überbordenden „Political Correctness“ kann ich leider nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I strongly supported the resolution. With it Parliament asks for a strong commitment from FIFA, as well as other sports organisations, to fight corruption and implement a code of conduct and a zero-tolerance policy on corruption in sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) musela od svého založení v roce 1904 čelit mnoha komplikacím. Přestože se zdálo, že největším problémem budou pro organizaci světové války, ukazuje se, že FIFA se v prvé řadě není schopna vyrovnat sama se sebou. Jak se z fotbalu stával čím dál výdělečnější byznys, tím více v organizaci bujela korupce, která ho nakonec ochromila. Dnes již bývalý prezident FIFA Sepp Blatter vedl organizaci v období, které na povrchu vypadalo jako jedno z nejúspěšnějších v dějinách, avšak uvnitř docházelo k rozkladu. Přestože je oficiálně FIFA neziskovou organizací, mohly by jiné neziskovky závidět. Velký byznys však opět bohužel pohltil něco, co mělo být čisté a mělo sloužit k radosti.

V současné chvíli je vážně poškozena integrita světového fotbalu. Dosavadní praktiky FIFA mají ničivý dopad na celou fotbalovou pyramidu od nejvyšších pater profesionálního fotbalu až po amatérské kluby na té nejnižší úrovni, a je čas nápravy. Přes všechno řečené jsem se rozhodla zdržet hlasování o společném návrhu usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA. Domnívám se, že změna způsobu fungování organizace by měla vycházet primárně z organizace jako takové, přičemž by se FIFA měla zaměřit na to, co říkají fanoušci, a nikoliv nadnárodní instituce.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ Bribery, racketeering, money laundering and fraud are some of the charges against FIFA officials who have been arrested last week in Zurich. The corruption charges brought by the US Department of Justice are grave, and the misconduct of the 14 people arrested has been seriously undermining all the educational and cultural values that sport should inspire people with. Their cases involve more than USD 150 million-worth of bribes, and the arrests come as a result of long unaccountable operation and systematic fraud practices. It has to be noted that, since sports make an important contribution to growth and jobs, the EU economy suffers major loses from any malpractice in the sector. The EU has an obligation to act in the anticorruption field, and there is a cross border dimension of these crimes that should not be disregarded. Safeguarding the integrity of sport and fighting corruption should remain at the core of the EU activities, and for this reason I am in favour of the DMR on these cases.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – In seguito alle recenti notizie riguardo la corruzione delle alte sfere della Federazione internazionale di calcio (FIFA), il Parlamento europeo ha deciso di manifestare la propria opinione attraverso una proposta di risoluzione. L'inchiesta, partita dagli Stati Uniti, ha dimostrato il coinvolgimento del segretario generale della FIFA, e presumibilmente della Presidenza, in possibili casi di corruzione nell'assegnazione delle sedi dei mondiali di calcio a Sud Africa, Russia e Qatar, rispettivamente per il 2010, 2018 e 2022. Ho votato favorevolmente perché ritengo che la corruzione sia un atto vile, da condannare in tutti i settori, sia pubblici che privati, e a maggior ragione in casi di manifestazioni sportive di così alto livello. Lo sport e i suoi valori devono essere scevri da logiche puramente economiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ J'ai voté pour. Ce texte rappelle que les pays candidats à l'organisation d'une compétition internationale ont l'obligation de respecter un certain nombre de droits fondamentaux et que la FIFA se trouve dans la même obligation. Une polémique est notamment née suite à des accusations concernant les conditions de travail sur les chantiers qataris avec la mise en cause du respect des travailleurs, notamment immigrés (passeport confisqué), avec suspicion de travail forcé. De plus, certains d'entre eux ont trouvé la mort sur leur lieu de travail. Ce texte condamne donc toute forme de corruption au sein de la FIFA suite aux dernières révélations et l'engage à se réformer.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución porque comparto la necesidad de combatir la corrupción en el fútbol. Me entristece que los valores deportivos sean sustituidos por el puro interés mercantil: algo de ello sabemos en España, donde los escándalos urbanísticos y los impagos a Hacienda y la Seguridad Social en el fútbol están a la orden del día.

Con todo, es importante señalar que bajo la corrupción de la FIFA se ampara una realidad todavía más grave: la explotación de trabajadores esclavos en beneficio del consumo y el espectáculo en un mundo global, como hacen otras multinacionales que sí reconocen su ánimo de lucro. Son 1 200 los trabajadores muertos en Qatar durante la preparación del Mundial de Fútbol: ese es el auténtico escándalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Nogomet i sport općenito imaju snažan pozitivan društveni učinak na svakodnevni život milijuna građana, a posebno mladih generacija. Sportske organizacije, profesionalne i amaterske na svim razinama moraju biti transparente. Njihova je ključna uloga promicanje mira, poštovanja ljudskih prava i solidarnosti u svijetu.

Teške optužbe za korupciju u krovnoj nogometnoj organizaciji FIFA-i vrlo su zabrinjavajuće. Transparentnost, odgovornost i demokracija, odnosno dobro upravljanje u sportskim organizacijama, temeljni su preduvjet za to da se takva samoregulatorna tijela uspješno bave sprečavanjem i suzbijanjem sustavne prijevare i korupcije u sportu, a upravo je to u ovom slučaju izostalo.

Podržavam usvojenu rezoluciju i pozivam sportske organizacije, države članice i EU da u potpunosti surađuju u istragama u vezi s navodnim slučajevima korupcije. Nužno je da FIFA postavi i primjeni stroge etičke norme i kodeks ponašanja na svoju Upravu i Izvršni odbor, te da oni budu nadzirani od strane neovisnog nadzornog tijela.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Kad sports pārtop par milzīgu koruptīvu shēmu, tas vairs nav sports. Es nobalsoju par, jo visi šie gadījumi FIFĀ ir jānosoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Šport predstavuje odvetvie hospodárstva EÚ, ktoré významnou mierou prispieva k rastu a zvyšovaniu zamestnanosti. Akákoľvek korupcia, kupovanie zápasov a iná trestná činnosť, prepojená dokonca so zločineckými organizáciami pôsobiacimi na medzinárodnej úrovni, poškodzuje hospodárske a finančné záujmy Európskej únie a zároveň výrazne znižuje dôveryhodnosť a obraz o športe v povedomí obyvateľov EÚ. To všetko vyvoláva prirodzene pochybnosti o spôsoboch, zdrojoch a zákonnosti financovania športu.

Komisia a členské štáty preto musia zvýšiť vyšetrovaciu a kontrolnú funkciu pri financovaní športu a prijať potrebné opatrenia na odstránenie tohto nežiaduceho stavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα την κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA διότι είναι τεκμηριωμένη παρουσιάζοντας, με αδιάσειστα στοιχεία, τη διαφθορά που επικρατούσε στους κόλπους της FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J’ai voté pour cette proposition de résolution. Bien que quelques amendements qui nous tenaient à cœur ne soient pas passés, le résultat final est acceptable: la résolution condamne la corruption dans le sport dans son ensemble, et au sein de la FIFA en particulier, et appelle à une réforme de l’organisation. Nous apprécions également que le texte final indique clairement que les candidats à l’organisation d’une compétition internationale doivent respecter les droits fondamentaux pour toutes les activités liées à l’événement sportif en question. On ne peut qu’espérer que cela sera respecté dans le futur.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Oltre il lato puramente salutare, lo sport contribuisce all'inserimento e all'integrazione sociale, promuove gli scambi culturali e crea posti di lavoro all'interno dell'Unione europea. La vicenda FIFA è un grave caso di corruzione e criminalità in questa disciplina che rischia di offuscare l’immagine di questo sport nel suo complesso. Considero necessario per arrestare casi simili, intensificare il processo di riforma e migliorare la trasparenza per quanto riguarda sia i processi decisionali, sia le modalità di remunerazione dei funzionari della federazione. Per tali ragioni ho ritenuto opportuno votare a favore della suddetta relazione

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this report as it calls for a pro-active response from the EU and UEFA to tackle corruption in an organisation well known across the EU and the world – an organisation that should be promoting human rights and setting an example to the young people who are so invested in football.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ La trasparenza, la responsabilità e la democrazia in seno alle organizzazioni sportive rappresentano i tre principi a cui è necessario attenersi, per combattere in maniera efficace la corruzione sportiva. Avvenimenti recenti hanno dimostrato come il fenomeno della corruzione possa compromettere la fiducia nelle istituzioni sportive, minacciando la credibilità dello sport in generale. Per tali ragioni ho deciso di sostenere con voto favorevole questa risoluzione, attraverso la quale il Parlamento europeo esprime una totale opposizione nei confronti di qualsiasi forma di corruzione legata al mondo dello sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ É preciso combater a corrupção onde quer que ela se encontre. Nos últimos dias revelaram-nos como a FIFA e os organismos desportivos têm atuado ao longo dos anos de forma corrupta. É essencial uma maior transparência e prestação de contas, nomeadamente quanto ao processo de tomada de decisões e às remunerações dos quadros de direção e de gestão destes organismos. É necessária uma investigação séria dos processos de atribuição dos Mundiais de Futebol quer no passado, como os de França ou da África do Sul, quer quanto aos próximos, como os da Rússia ou do Catar, onde não se pode ignorar todas as denúncias de violação dos direitos humanos, nomeadamente o recurso a mão-de-obra escrava para a construção das infraestruturas.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La situación en la FIFA tras las últimas acusaciones de corrupción que hemos ido conociendo es realmente preocupante. Se está produciendo un daño irreparable a la credibilidad e integridad del mundo del fútbol.

Doy mi pleno apoyo a la Resolución que hemos aprobado en el Parlamento Europeo para condenar esta situación y pedir tolerancia cero hacia la corrupción en el fútbol.

Creemos además indispensable aclarar todo lo necesario sobre las adjudicaciones de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, para revisar esas decisiones si se demuestra que hubo irregularidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Mavrides (S&D), in writing. ‒ The resolution regarding the recent high-level corruption cases in FIFA manages to capture the importance of sports in society by underlining its key role in promoting peace, solidarity and social inclusion. Moreover it takes into account its significance as a large and fast-growing sector of the EU economy which makes an important contribution to growth and jobs. The allegations of corruption in FIFA bring about devastating consequences for the reputation of the sport and profoundly stigmatise it. Considering the influence of football in society, these could lead to a negative impact on the daily lives of millions of people. To combat this, the resolution urges FIFA’s Executive Committee to implement structural reforms in order to create transparency and accountability. For example, it proposes the implementation of strict ethical standards and a code of conduct for its management and Executive Committee, as well as an independent monitoring body. Along with this, the introduction of term limits for members of FIFA’s Executive Committee is considered essential to restore its credibility. Furthermore, it calls on the Member States to enhance European law enforcement cooperation through joint investigation teams and cooperation between prosecution authorities. Therefore, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Obwohl ich jegliche Art der Korruption verurteile, habe ich mich bei der Abstimmung des Antrages über neue Enthüllungen der Korruptionsfälle auf höchster Ebene der FIFA der Stimme enthalten. Meiner Ansicht nach fällt es nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU, da die FIFA eine eigenständige und internationale Organisation ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La FIFA est au cœur d'un scandale de corruption. Quatorze personnes (dont le vice-président) ont été arrêtées et de graves soupçons pèsent sur la manière dont les Coupes du monde 1998, 2010, 2018 ou 2022 ont été attribuées. La résolution condamne la corruption. Elle demande également une réforme de la FIFA et que les pays hôtes respectent les droits de l'homme et la liberté de la presse. Je déplore que le sort des travailleurs migrants employés pour construire les stades du Qatar ne soit pas évoqué explicitement. Néanmoins, je vote pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution sur les récentes révélations de corruption au sein de la FIFA est globalement bonne.

En effet, il y est rappelé le principe du respect des droits fondamentaux, notamment lors d’une candidature à l'organisation d'une compétition internationale. Les conditions de travail inhumaines des travailleurs au Qatar y sont dénoncées. La corruption, qui est un frein au développement et qui réduit la confiance entre les divers partenaires, est amenée à être combattue.

Cette résolution n’est pas trop intrusive.

J'ai donc voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as I agree that it is imperative that sports organisations, Member States and the EU cooperate fully with all ongoing and future investigations into the alleged corrupt practices within FIFA. It is also crucial that sports governing bodies commit to good governance practices and increasing transparency in order to reduce the risk of falling victim to corruption and money laundering.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – De financiële mistoestanden bij de FIFA hebben de integriteit van de sport ernstige schade toegebracht. Als de FIFA haar geloofwaardigheid wil terugwinnen dan moet ze zonder uitstel een interim-voorzitter aanduiden die snel nieuwe verkiezingen organiseert, haar structuren grondig hervormen en een financieel beleid voeren dat gebaseerd is op absolute transparantie en volgens strikte ethische codes. Het is ook aan te bevelen dat de FIFA volledige klaarheid schept in alle dossiers en aanbestedingen die onderwerp zijn van mogelijke fraude of corruptie. Om de integriteit van de sport, die gestoeld is op universele waarden zoals fair play, vrede en solidariteit tussen de volkeren te herstellen, is het sterk aan te bevelen dat de FIFA en ook andere sportorganisaties in de toekomst het respect voor de mensenrechten als criterium hanteren bij de toewijzing van grote internationale sportevenementen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne ‒ Nedávny korupčný škandál FIFA má ďalekosiahle dôsledky nielen na medzinárodný futbal, ale aj na politiku štátov spätú s organizáciou medzinárodných futbalových podujatí. Kriminálne stíhanie bolo začaté proti štrnástim vysoko postaveným činiteľom organizácie s ohľadom na pridelenie organizačného práva Rusku a Kataru, kde je hrozba zneužívania ľudských práv, čo je v rozpore s mierovou ideológiou futbalu. Ako vyšlo najavo, korupcia je širokosiahla a systematická a netýka sa iba ojedinelých prípadov. Nakoľko futbal by mal zbližovať, je potrebné prehodnotiť hodnoty FIFA ako organizácie zastrešujúcej medzinárodný futbal. Je neprijateľné, aby korupcia viedla výberové konania v prípade výberu usporiadateľa, pretože to znehodnocuje férový proces. Preto podporujem stíhanie korupcie na medzinárodnej úrovni a súhlasím s tým, aby členské štáty EÚ medzi sebou spolupracovali pri odhaľovaní korupcie vo futbale, nakoľko výberové konania musia byť transparentné, demokratické a musí byť možnosť vyvodenia zodpovednosti za korupčné priestupky. FIFA je medzinárodná organizácia bez dozornej rady s potrebou reformy, nakoľko jej činnosť má dosah na širokú verejnosť a na reputáciu krajín. Nemôžeme dopustiť, aby si krajiny mohli zlepšovať svoju povesť za peniaze, ale za svoje skutky.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Mind a hét parlamenti képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalás-tervezetet, valamennyi elítélte a FIFÁ-nál napvilágra került korrupt gyakorlatot, aggodalmát fejezte ki a FIFA elvesztett hitelessége miatt és olyan lépéseket sürgetett, amelyek e hitelesség mielőbbi helyreállítását szorgalmazzák. A szavazásra bocsátott állásfoglalás-tervezet e hét benyújtott indítvány alapján kidolgozott közös javaslat volt, amely tehát élvezte az EP-ben képviselt valamennyi politikai erő támogatását. A tervezet helyesen állapítja meg, hogy a labdarúgás egyfelől a világ legnépszerűbb sportja, amelyet meg kell védeni attól, hogy a FIFÁ-nál történtek beárnyékolják, másfelől viszont hatalmas pénzösszegeket megmozgató gazdasági ágazat, így a korrupt gyakorlat közvetlen és nagyarányú anyagi károkat képes okozni. Kiáll nem csak a napvilágra került eset rendezése és a konzekvenciák levonása, hanem amellett is, hogy a nyilvános, átlátható és demokratikus működés megteremtésével hosszú távra vegyék elejét annak, hogy ehhez hasonló eset megismétlődhessék. A tervezetben foglaltakkal teljes mértékben egyetértettem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (NI), par écrit. ‒ Le rapport tente de condamner les dérives du foot business, en rebondissant sur l'affaire des pots de vins de la FIFA. Il faut assurément condamner ces pratiques institutionnalisés dans une organisation qui se soucie moins du sport que de l'argent et demander sa réforme en profondeur. À noter également la mise en exergue du travail forcé sur les chantiers de la Coupe du monde 2022 au Qatar, régulièrement dénoncé par les ONG, sans qu'aucune initiative diplomatique n'ait été entreprise pour faire cesser ce scandale. Le rapport doit donc être soutenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A FIFA tem vindo a ser suspeita de várias irregularidades económicas e financeiras que se prendem com a designação dos países que organizam os campeonatos do mundo de futebol. Esta desconfiança já existe há uma série de anos e aumentou recentemente devido à atribuição do mundial à Rússia (2018) e ao Catar (2022).

Voto favoravelmente a presente resolução que defende uma maior transparência na liderança do futebol mundial, a eliminação de toda e qualquer suspeita de corrupção e a adoção de processos mais claros no que diz respeito à tomada de decisões.

Entendo ainda como positivo que exista uma nova liderança no futebol mundial, com novos protagonistas que credibilizem a modalidade à escala internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Le Parlement européen déplore les récentes allégations de corruption au sein de la FIFA, appelle à la tolérance zéro contre la corruption dans le football ainsi qu’à une réforme de l’organisation de la FIFA, et il se félicite de la démission de Sepp Blatter.‬‬ Cependant, cette démission ne suffira pas. Il est donc proposé d’annuler l’attribution des coupes du monde 2018 et 2022, si les faits de corruption reprochés s’avèrent exacts.

L’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar pose particulièrement problème. Ainsi, depuis des années, de lourds soupçons pèsent sur les conditions d’attribution de la compétition à cet émirat gazier n’ayant aucune tradition sportive. En dehors de cela, il est particulièrement choquant qu’une compétition aussi importante ait été attribuée à un pays dictatorial aux pratiques moralement condamnables, telles que la persécution des homosexuels voués à la prison ou au fouet, la mort de milliers de travailleurs népalais et indiens sur les chantiers, la quasi-absence de droits pour les femmes, ou encore le financement du terrorisme djihadiste. En outre, ce pays ose recourir aux manœuvres d’intimidation en poursuivant tous ceux qui veulent briser l’omerta, y compris des parlementaires.

Refusant cette soumission à cette dictature wahhabite, j’ai décidé de voter pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour cette résolution relative aux cas récents de corruption au sein de la FIFA. Cette résolution fait suite à l’arrestation de quatorze responsables de la FIFA à la demande de la justice des États-Unis. Elle appelle toutes les instances dirigeantes du sport à œuvrer en faveur de pratiques de bonne gouvernance et à accroître la transparence afin de réduire le risque d'être victime de corruption. Elle demande également de mieux respecter l’équilibre hommes-femmes lors de la nomination des membres siégeant aux conseils d’administration et aux comités exécutifs de toutes les organisations. Elle rappelle que le sport, y compris le football, n’est pas une prérogative réservée aux hommes.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. ‒ Già in passato sulla FIFA erano calati sospetti di cattiva governance e mancanza di trasparenza. I recenti arresti fanno temere che si tratti condizioni sistemiche costanti all’interno del calcio internazionale, e non episodi isolati. Questa risoluzione risultava allora inderogabile proprio per ripristinare la credibilità di un organo direttivo del calcio mondiale che è chiamato ad attuare fin da subito norme etiche rigorose e un codice di condotta per la sua dirigenza. Il mio voto sulla risoluzione riguardante i recenti casi di corruzione ai vertici della FIFA non poteva che essere favorevole. I comportamenti illeciti danneggiano l'integrità del calcio mondiale e determinano abusi nella pratica calcistica.

Sono quindi necessarie una politica di tolleranza zero nei confronti di queste attività illegali e corrosive nel mondo dello sport e una riforma che istituisca procedure di autoregolamentazione e introduca meccanismi efficaci di accertamento, indagine e sanzione: una riforma che contempli la modifica dello statuto, della struttura, dei codici e delle prassi operative della FIFA. Promuovere e diffondere i valori sportivi tra i giovani è essenziale, ancora di più da parte di coloro che si occupano dell'organizzazione del calcio mondiale, che devono fare prova di responsabilità quando assumono una funzione "educativa".

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution faisant suite aux révélations de cas de corruption au plus haut niveau de la Fédération internationale de football (FIFA). En réponse à l'arrestation de plusieurs responsables de la FIFA et à l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les modalités d'attribution de la Coupe du monde 2018, le Parlement a tenu à condamner fermement la corruption au sein de la FIFA.

Cette résolution demande aux institutions sportives, aux États membres et à l'Union européenne de coopérer pleinement à toutes les enquêtes portant sur les allégations de corruption. Le Parlement européen, avec ce texte, met l'accent sur la nécessité de prendre des mesures favorisant l'éthique et prévenant la corruption dans le milieu sportif.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Dopo i recenti scandali che hanno coinvolto alcuni alti funzionari della FIFA e considerata la natura transnazionale della corruzione nello sport, con questa risoluzione, intendiamo sottolineare la necessità di una cooperazione più efficace tra tutti i soggetti interessati. Il nuovo programma sportivo UE, nell'ambito di Erasmus + ,va nella giusta direzione: sostiene infatti nuovi progetti educativi, di tipo transnazionale, che affrontano le minacce transfrontaliere per l'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, insieme a tutte le forme di intolleranza e discriminazione, e si propone di promuovere e sostenere una buona governance del settore.

La corruzione ha spesso implicazioni, non solo finanziarie, che vanno al di là dei confini comunitari, per questo motivo rappresenta una delle priorità dell'azione della Commissione europea contenute nel programma di Stoccolma. Esortiamo oggi il Comitato esecutivo FIFA ad attuare le riforme strutturali necessarie per garantire maggiore trasparenza nei processi decisionali e più rigorosi standard etici e di condotta, requisito questo essenziale per ripristinare la credibilità internazionale nello sport più amato e praticato al mondo. Chiediamo, infine, ad Interpol, Europol e Eurojust di intraprendere delle proprie indagini volte a verificare eventuali casi di corruzione da parte di funzionari FIFA sul territorio UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Il calcio, grazie alla sua popolarità e diffusione capillare, ha un grande impatto sociale e non solo. Rappresenta un grande strumento di integrazione ed è un formidabile collante, in grado di unire popolazioni del tutto differenti. È quindi nostro compito contribuire alla difesa di questo sport e lo dobbiamo soprattutto ai giovani e giovanissimi, che con entusiasmo e passione, e spesso con sacrifici, dedicano la loro vita a questo gioco. Pertanto, difendere l'onestà di molti contro il marcio della corruzione è un nostro dovere morale. Per tali ragioni ho deciso di sostenere con voto favorevole questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom a FIFA magas fokú korrupciójának csökkentésére szánt intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy a futballnak, amely az EU egyik legnépszerűbb sportága, előre lefektetett szabályok szerint kell zajlaniuk, a „fair play” jegyében. A népszerűség megőrzése miatt is tartom fontosnak a sportág transzparensségét. E cél eléréséhez kihagyhatatlannak tartom az EU, a tagállamok és a FIFA őszinte, átlátható együttműködését. Szavazatommal tehát támogattam az indítványt.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – The formation of FIFA took place on 21 May 1904 (111 years ago) to oversee international competition. Headquartered in Zürich, its membership now comprises 209 national associations.

FIFA is today responsible for both the organisation and the promotion of a number of tournaments, which generate revenue from sponsorship. In 2013 FIFA had revenues of over USD 1.3 billion, for a net profit of 72 million, and had cash reserves of over USD 1.4 billion. I voted in favour of this motion for a resolution that opposes the corruption scandal among FIFA’s high-level officials and proposes solutions to avoid such situations in the future through more transparency, self-regulation and activity reports.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestei propuneri comune de rezoluție pe tema dezvăluirilor recente privind cazurile de corupție din cadrul FIFA, deoarece aceasta exprimă părerea unui număr foarte mare de cetățeni revoltați de amploarea sistemică a corupției din FIFA.

De foarte mult timp se vorbea, iar jurnaliștii de investigație au indicat de foarte multe ori suspiciuni de corupție gravă în cadrul acestei organizații, și este de apreciat faptul că o anchetă internațională și foarte amănunțită a fost demarată.

Este revoltător faptul că această organizație, care promovează corectitudinea și fairplayul prin sportul pe care îl reprezintă, este de fapt măcinată de o corupție sistemică care pune sub semnul întrebării multe, dacă nu toate, deciziile luate în tot acest timp.

Din păcate, acesta este rezultatul atunci când vorbim despre sume enorme de bani gestionate de organizații închise, netransparente și fără un control independent și permanent.

Toți cei care au comis ilegalități trebuie să plătească, iar această organizație trebuie refăcută pe baze democratice și transparente pentru ca aceste fapte să nu se mai repete.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem usnesení reagující na aktuální vývoj v mezinárodní fotbalové asociaci FIFA. Nejde v něm o vměšování politiky do sportu, ale o deklarování nesouhlasu s vážným podezřením na tolerování či krytí korupčních či přinejmenším eticky pochybných praktik ve světovém fotbale. Tolerance tohoto jednání vyvolává dojem, že takovéto chování je přijatelné, a je pak na místě otázka, kde leží jeho hranice. Nejrozvinutější země světa, což znamená i EU, by měly podstatně snížit toleranci pro takovéto chování všude, kde to má na ně a jejich občany vliv. A to pro fotbal, který se těší často i různé formě veřejných podpor, nepochybně platí.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin eelnõu FIFA korruptsiooniskandaali kohta. Rahapesu, vandenõud, korruptsioon ja pettused ei tohi olla osa spordist. Kümnete aastatega on juurutatud süstemaatiline ja sügav skeem, mille abil kõrged FIFA ametnikud on alusetult rikastunud. FIFA eesmärk on ülemaailmne jalgpalli reguleerimine ja promomine. Mängureeglid peavad olema kõigile õiglased ja eetilised ning lähtuma alati ausa mängu põhimõttest. Kõik spordiorganisatsioonid peaksid siinkohal FIFA tegevuse kindlalt hukka mõistma ja näitama üles nulltolerantsi. FIFAs tuleb läbi viia ulatuslikud struktuursed muudatused, otsustusprotsessid peavad edaspidi olema läbipaistvamad ja karistused rikkumiste eest mõjusamad.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Bet kokio pobūdžio korupcijai ir kitiems neteisėtiems veiksmams sporto srityje turi būti užkirtas kelias. Skandalas dėl FIFA neigiamai paveikė ne tik futbolo, bet ir visą sporto pasaulį. Todėl siekiant didinti ir atkurti organizacijos sąžiningumą, demokratiją ir skaidrumą, reikia vykdyti plačią struktūrinę reformą bei FIFA etikos kodekso peržiūrą. FIFA privalo išsamiai peržiūrėti ankstesnius ir dabartinius sprendimus ir užtikrinti visišką skaidrumą ateityje.

Geras sporto organizacijų valdymas yra itin svarbus siekiant mūsų visuomenėje populiarinti demokratijos principus. Jis turi būti pagrįstas didžiausios pagarbos demokratijai, skaidrumui, etikai, finansiškai sąžiningam žaidimui, teisėtumui ir žmogaus teisėms principu. Reikia sukurti veiksmingą reguliavimo sistemą, kuri stiprintų kovą su organizuotu nusikalstamumu, ir policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimą kovojant su korupcija. Būtina ištirti visus galimus kaltinimus dėl FIFA pareigūnų ES teritorijoje vykdytų korupcinių veiksmų.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In merito ai fatti accaduti recentemente riguardo i casi di corruzione al vertice della FIFA, voterei in favore della relazione proposta dei miei colleghi del PPE, in quanto condivido pienamente l'idea che sia necessario combattere in generale la corruzione transnazionale e in particolare nel settore dello sport, il quale gioca un ruolo chiave nella promozione della pace, della solidarietà e dei diritti fondamentali, oltre a rappresentare un grande settore in continua crescita dell'economia europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ The lack of rule of law inevitably leads to corruption and the main reason lies in the lack of values, allowing self-interest to override the purpose for common good. The highest problem of corruption and the ethical problem with which we are confronted is that the cost is usually shared by everybody. In the case of the FIFA scandal, I encourage European national football associations to step up their own efforts to push for the implementation of fundamental reform measures within FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Cjelokupna javnost šokirana je informacijom koju je američko tužiteljstvo, u suradnji sa švicarskim pravosuđem, iznijelo o sumnji na pronevjeru i pranje novca na najvišim razinama upravljanja u FIFA-i.

Optužbe koje su iznijete i koje se velikim dijelom odnose na komercijalna prava za sve glavne nogometne turnire organizirane u protekla dva desetljeća, kao i na sumnje u pronevjeru i pranje novca tijekom izbora zemalja domaćina svjetskih prvenstava 2018. i 2022. godine, te procjena da su do sada na svoje račune čelnici FIFA-e izvukli oko 110 milijuna dolara, što je trećina svih legitimnih troškova potrebnih za organizaciju tih turnira, uistinu su šokantne.

Nogomet ne pripada nekolicini osoba koje se nalaze na njegovom čelu, nego milijunima ljudi širom svijeta koji vole ovaj sport. Korupcija nagriza povjerenje građana u demokraciju i javne institucije, ona podriva tržište, izvlači milijune eura iz džepova poreznih obveznika, a u ovom slučaju služi i za pranje nepošteno stečenog novca.

Procjenjuje se da korupcija na godišnjoj razini košta EU oko 120 milijardi eura, što je iznos godišnjeg proračuna EU-a. Podržavam opredjeljenje za veću posvećenost Europske unije suzbijanju korupcije kao i istragu u FIFA-i, jer smatram da je vrijeme za promjene i transparentnost poslovanja u nogometu.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Une démission au sommet de la FIFA ne suffira pas. C'est un système de corruption généralisée qui est mis au jour, ce que les amoureux du sport et du bien commun ne peuvent tolérer. Depuis des années de lourds soupçons pèsent sur les motivations qui ont poussé la FIFA à attribuer la Coupe du monde au Qatar, émirat gazier sans tradition sportive.

Je demande que tout soit remis à plat pour 2022 et que la Coupe du monde soit attribuée à un autre pays. Il est indigne de cautionner les pratiques de la dictature islamiste du Qatar: financement du terrorisme, aucun droit pour les femmes, persécution des homosexuels voués à la prison et au fouet, mort de milliers de travailleurs népalais et indiens sur les chantiers, etc. Cette tyrannie cherche à intimider nos démocraties en poursuivant en justice ceux qui critiquent, aujourd'hui des parlementaires, demain les journalistes et les militants des droits de l'homme! Elle attaque quand elle ne parvient pas à corrompre.

Le texte proposé tient compte de ces critiques, sans aller aussi loin qu'il serait souhaitable. Néanmoins, il est un premier pas dans la réévaluation de nos rapports avec cette théocratie liberticide. C'est pourquoi je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Nogomet, koji se smatra najpopularnijim sportom na svijetu, ne smije biti okaljan korupcijom i nužno ga je zaštiti od nedavnih zbivanja oko FIFA-e, a ne ga osuđivati zbog toga. Valja istaknuti kako i nogomet i sport općenito imaju snažan pozitivan društveni učinak na svakodnevni život milijuna građana, a posebno mladih, te da su nedavna događanja u FIFA-i snažno naštetila ugledu nogometa u cjelini.

Smatram kako je važno da se sva sportska upravljačka tijela opredijele za dobru praksu upravljanja i veću transparentnost kako bi se umanjio rizik od korupcije i pranja novca. Slijedom navedenog, podržao sam rezoluciju o nedavnom otkriću slučajeva korupcije na visokoj razini u FIFA-i budući da se slažem s činjenicom da je neophodno da sportske organizacije, države članice i EU u potpunosti surađuju u svim tekućim i budućim istragama u vezi s navodnim slučajevima korupcije u FIFA-i.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Současná aféra ve světové federaci FIFA bohužel nese příznaky nemoci, kterou je korupce v některých mezinárodních organizacích. Vítám proto, že předseda FIFA Blatter odstoupil, ač takový krok měl přijít už dávno, když se objevily první pochyby o čistotě rozhodování vedení FIFA. Jsem rád, že evropské fotbalové federace, včetně té české, poslední Blatterovy kroky nepodporovaly a že ač byly poraženy, nakonec vychází z celé situace jako morální vítězové. Věřím proto, že budoucí vedení FIFA světový fotbal od korupčních obvinění očistí a bude také lépe a více transparentně rozhodovat o místech konání světových fotbalových turnajů. Usnesení považuji za vyvážené, a proto má moji podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A integridade das organizações de desporto é de vital importância para a UE e os seus cidadãos, em virtude do papel-chave que o desporto profissional e amador desempenha no fomento da paz, do respeito pelos direitos humanos e valores sociais. Em paralelo, o desporto concede benefícios económicos e para a saúde pública, fazendo-o com a vantagem acrescida da inclusão social e do incremento educacional e de valores culturais, que facilita por via do seu peculiar carácter agregador.

Para nossa consternação, as mais recentes revelações dos casos de corrupção ao mais alto nível da FIFA enfraquecem a confiança dos cidadãos e dos adeptos nas instituições de desporto e ameaçam a integridade do desporto no seu todo.

Considerando que a FIFA operou durante largos anos como uma organização notoriamente opaca, corrupta e à margem de qualquer escrutínio e, considerando ainda que as recentes detenções atestam a sistematicidade, generalidade e constância dos casos de fraude e corrupção na FIFA, o Parlamento Europeu vem registar na presente posição do relator, que subscrevo, a indignação pelas práticas da FIFA e o apoio concedido à campanha para o estabelecimento de uma Comissão de Reforma da FIFA, não-governamental, independente e supervisionada por uma autoridade internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ FIFA, 4 lettres qui riment aujourd'hui avec corruption. Les faisceaux d'indices existaient depuis longtemps, bien avant l'attribution des Coupes du monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Il aura fallu les investigations américaines pour mettre à jour le scandale de corruption au sein de la FIFA.

En tant que signataire de la résolution commune, je suis évidemment indignée par ces manquements les plus flagrants à l'éthique sportive en provenance d'une institution qui devrait montrer l'exemple. C'est aussi une insulte pour les 280 millions de joueurs à travers le monde et les milliards de supporters.

La transparence et la coopération à tous les niveaux doivent dorénavant être la règle comme souligné dans le paragraphe 2 de la résolution qui "prie les organisations sportives, les États membres et l'Union européenne de coopérer dans le cadre de toutes les enquêtes en cours et futures sur les allégations de corruption au sein de la FIFA". À l'évidence, les chefs d'État et de gouvernement et l'Union européenne devraient s'impliquer davantage dans l'organisation du droit du sport, de par les valeurs universelles véhiculées. Cela vaut aussi pour le contrôle par la Commission du respect des règles de concurrence par toutes les organisations sportives.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu cette résolution qui condamne fermement la corruption révélée au sein de la FIFA.

Nous demandons, si l'enquête le justifie, que les responsables impliqués dans cette affaire soient exclus et que les décisions liées à des activités de corruption ou criminelles au sein de la FIFA soient réexaminées.

Nous nous félicitons de la démission de Joseph Blatter de la présidence de la FIFA. Il faut que la FIFA élise immédiatement et de manière ouverte un président provisoire, qui devra mener des réformes structurelles vers plus de transparence, de responsabilité et de démocratie. Des normes de déontologie strictes ainsi qu'un code de conduite doivent être adoptés, le tout contrôlé par un organisme de surveillance indépendant. Le temps du changement est venu.

Rappelons enfin qu'il est indispensable, sur le long terme, que toutes les parties prenantes apprennent à réagir et à coopérer entre elles afin de lutter efficacement contre la corruption au sein de la FIFA ainsi que de toute autre association de football nationale sur le territoire de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Com esta resolução, o Parlamento Europeu pede um forte compromisso da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), bem como de outras organizações desportivas, de maneira a combater a corrupção e a implementar um código de conduta e uma política de tolerância zero contra a corrupção no desporto. Sem transparência e sem uma boa governação por parte das organizações desportivas estamos a violar os valores e princípios fundamentais do desporto.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.). Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai cosigné cette résolution qui se réjouit de la démission de Joseph Blatter comme président de la FIFA et qui demande à la fédération de nommer un remplaçant pour assurer l’intérim.

Le texte de la résolution souligne en outre que les officiels impliqués dans des scandales financiers doivent être démis de leurs fonctions, et que les décisions liées à des activités de corruption ou criminelles devraient être annulées. La résolution vient aussi saluer la déclaration du président de la commission d'audit et de conformité de la FIFA, qui a affirmé que l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 pourrait être annulée s'il est avéré que ces attributions résultent uniquement d'activités de corruption. Depuis longtemps, la corruption au sein de la FIFA est endémique, systémique et profondément ancrée.

La fédération doit initier des réformes, qui doivent porter sur les statuts, la structure, les codes et les politiques et pratiques opérationnelles de la FIFA et prévoir l'instauration d'une limitation du nombre des mandats et d'un contrôle indépendant des membres de son comité exécutif. La résolution invite enfin la FIFA à adopter des normes déontologiques strictes ainsi qu'un code de conduite, destinés à sa direction et à son comité exécutif, dont le respect sera contrôlé par un organisme de surveillance indépendant.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A presente resolução do Parlamento Europeu surgiu no seguimento das recentes revelações dos casos de corrupção de alto nível na FIFA, após a detenção de 14 oficiais desta organização, incluindo o seu Vice-Presidente, no passado dia 27 de maio, pelas autoridades suíças em Zurique.

Merece total condenação a corrupção que grassa no seio da FIFA, que não só mina a credibilidade do desporto de competição, como principalmente a integridade do futebol mundial, produzindo um impacto devastador desde os escalões de futebol profissional, no topo da pirâmide, até aos clubes amadores, na base da mesma.

Nesse sentido, é fundamental implementar reformas estruturais, capazes de garantir a transparência, o rigor e o sentido de responsabilidade que uma Federação deste cariz deve possuir, que têm obrigatoriamente que ser pautados por padrões éticos rigorosos e de tolerância zero em matéria de corrupção, favorecimentos ou omissões convenientes.

Por essa razão, dei o meu voto favorável a esta resolução, por considerar absolutamente essencial que as instituições europeias e os Estados-Membros adotem todas as medidas ao seu alcance para combater todo e qualquer indício de atos de corrupção cometidos no âmbito deste caso, mas também no desporto em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione congiunta presentata dai gruppi politici del Parlamento europeo sulle "recenti rivelazioni su casi di corruzione al vertice della FIFA". Visti i recenti scandali che hanno coinvolto i vertici della Federazione internazionale di calcio, portando all'arresto di quattordici dirigenti della FIFA e alle dimissioni del presidente Blatter, il Parlamento europeo ha chiesto con urgenza alla FIFA di implementare le riforme strutturali in modo da garantire una maggiore trasparenza e un processo decisionale più democratico. L'obiettivo è chiaro: eliminare ogni forma di corruzione dal calcio, lo sport più famoso al mondo, in questo momento fortemente minacciato nella sua integrità e credibilità. La risoluzione che ho votato chiede inoltre di fare luce sui casi di corruzione relativi anche all'assegnazione dei mondiali di calcio, tra cui ricordiamo quello del 2018 che dovrebbe svolgersi in Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Resolución con vistas a acabar con la corrupción de la FIFA en particular, y de los organismos deportivos en general. La FIFA ha operado de forma opaca y corrupta durante muchos años y los últimos escándalos lo confirman. Por tanto, exigimos que se mejore la transparencia y rendición de cuentas, en concreto en relación con su proceso de toma de decisiones y la remuneración de sus cuadros directivos y de gestión. Creemos necesario asimismo hacer hincapié en la importancia de la investigación que están llevando a cabo las autoridades de Suiza y los EE.UU. sobre la concesión de los Mundiales de 1998, 2010, 2018 y 2022 a Francia, Sudáfrica, Rusia y Qatar, respectivamente. Y aprovechamos para hacer un llamamiento por la democratización de los organismos deportivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ FIFA has operated for many years as an unaccountable, opaque and notoriously corrupt organisation. The recent arrests confirm that the fraud and corruption in FIFA are systemic, widespread and persistent rather than involving isolated cases of misconduct, as claimed by former FIFA President Joseph Blatter.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Hlasoval som za uznesenie. Škandály ako FIFA nám otvárajú oči. Preto by sme nemali hovoriť len o predstaviteľoch medzinárodných organizácií, ale aj o systéme fungovania vplyvných inštitúcií, ktoré sa prakticky nikomu nezodpovedajú. Nebojme sa ich prevetrať a postaviť na transparentných základoch. Tak, aby slúžili spoločnosti, nie osobným záujmom.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Na pôde EP sme už v roku 2013 upozorňovali na nárast korupcie v športe. V tomto období sme hovorili o manipulácii futbalových zápasov, kupovaní rozhodcov a ovplyvňovaní výsledkov prostredníctvom stávkových kancelárii. V posledných dňoch sa na Medzinárodnú futbalovú federáciu valí škandál za škandálom a na povrch sa dostávajú nové a nové korupčné aféry. Futbal je hra, ktorej sa venuje veľa ľudí, či už amatérsky, alebo profesionálne. Pre mládež sú mnohí vrcholoví športovci – futbalisti príkladom, chcú ich nasledovať a sú pre nich vzorom. Aj preto problémy FIFA je potrebné riešiť čo najskôr naštartovaním reforiem na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry FIFA. Sama sa však pýtam, je to iba problém futbalu? Kde sa stratila fair-play, a či je vôbec možné vrátiť sa k pôvodným hodnotám športu, ktorý by mal ľudí spájať na celom svete. Nedovoľme, aby sa šport stal riadeným procesom skupinou špekulantov, manipulátorov a korupčníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Nedavno razkritje korupcije na visoki ravni pri Fifi je vsekakor početje, ki je za tako organizacijo nesprejemljivo in sramotno. Menim, da je potrebno zavarovati integriteto športa, saj tako amaterski kot profesionalni šport spodbujata ohranjanje miru, spoštovanje človekovih pravic in solidarnosti. Prav tako šport predstavlja zdravstvene in ekonomske koristi za družno nasploh. FIFA je po dokazanih dejstvih vrsto leto delovala kot nepoštena in korupcijska organizacija. Nedavne aretacije pa so dokaz, da so bile te dejavnosti goljufije sistematične in zelo razvejane. Za dobro vladanje v športnih organizacijah so potrebna transparentnost, demokracija in odgovornost. Zavarovati je potrebno igralce pred možnim izsiljevanjem in ustrahovanjem, ki spadajo pod težka kriminalna dejanja. Poleg tega so pri sponzorstvu potrebna jasna merila za pogajanja in razdelitev sredstev. Potreben je usklajen pristop boja proti organiziranemu kriminalu. Pri tem je pomembno sodelovanje glavnih deležnikov, kot so športne organizacije, policija in državni sodni organi. Spodbujati je potrebno izobraževalne programe, ki dvigujejo zavedanje o dobrih športnih vrednotah. Taki programi so potrebni posebej za mlade in kasneje za športnike amaterje in profesionalce. V sami organizaciji Fife so potrebne korenite strukturne spremembe, sploh po odstopu nekdanjega predsednika Seppa Blatterja. Na podlagi vseh predhodno napisanih razlogov sem glasoval za sprejetje resolucije v Evropskem parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Šport by mal ľudí učiť princípom fair play. Ak sa jeho predstavitelia uchýlia ku korupcii, svedčí to o veľkom morálnom, ale aj inštitucionálnom zlyhaní. Európska únia nemôže zasahovať do vnútorných rozhodnutí FIFA. Môže však vytvoriť také prostredie, v ktorom si každý radšej dvakrát rozmyslí, či dá, alebo vezme úplatok.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ It has been deeply disconcerting to witness the FIFA corruption scandal unfold. Integrity is a vital component of sport, strongly linked to the values of solidarity, the promotion of peace and social inclusion that football can engender. This is why we must restore trust in sporting institutions and fight against all forms of corruption. Therefore I voted in favour of Parliamentʼs resolution calling for a greater collaboration between all stakeholders – including public authorities, sports associations, athletes and supporters – to urgently and thoroughly address the issue of corruption. I particularly welcome the emphasis the resolution places on the need to promote education and strengthen preventative actions. I strongly agree that FIFA must implement structural reforms in order to bring about transparency and accountability.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Svjedoci smo nedavnih šokantnih otkrića i optužbi o postojanju kriminalnih radnji u FIFA-i, jednoj od najvećih i najpoznatijih svjetskih sportskih organizacija. FIFA je utemeljena prije više od 100 godina (1904.) i ima preko 200 nogometnih saveza članova (208), što je više nego što Ujedinjeni narodi imaju članica. Postojanje kriminala u takvoj organizaciji poražavajući je podatak koji izaziva veliku zabrinutost.

Optužbe su usmjerene na visoke dužnosnike FIFA-e. Optužbe o milijunskim iznosima mita kojima su se navodno dobivala marketinška i medijska prava, optužbe o ucjenama, prijevarama i pranju novca u trajanju skoro dva desetljeća katastrofalna su činjenica. Kada uzmemo u obzir da ovakvi postupci utječu na milijune ljudi i mladih diljem svijeta koji se bave sportom, Europska unija koja počiva na temeljima i vrijednostima transparentnog poslovanja mora jasno osuditi ovakvo postupanje te podražavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne ‒ Vítam rozhodnutie predstaviteľov FIFA odstúpiť zo svojich pozícií. Zároveň však zdôrazňujem potrebu autonómie súkromných športových spoločností. Aj vzhľadom na to som presvedčený, že Európsky parlament by sa takýmito témami nemal zaoberať, a preto som sa v tomto prípade hlasovania zdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za resolucijo Evropske ljudske stranke o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri Fifi. Kot poudarja že resolucija Evropskega parlamenta iz leta 2012 o evropski razsežnosti v športu, šport prispeva k uresničevanju strateških ciljev Unije, poudarja temeljne pedagoške in kulturne vrednote ter je gibalna sila povezovanja, saj je namenjen vsem državljanom, ne glede na njihov spol, etnično pripadnost, veroizpoved, starost, narodnost, socialne razmere ali spolno usmerjenost. Pri tem igrajo pomembno vlogo športne organizacije, pri katerih ne sme biti dvoma glede njihove integritete. Zato se pridružujem pozivom Komisiji in držav članic, naj okrepijo in prednostno ukrepajo v zvezi z dobrim upravljanjem v okviru delovnega načrta EU za šport, ter da zagotovijo, da so nacionalna združenja v celoti vključena v ukrepe, usmerjene v boljše upravljanje na evropski in mednarodni ravni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemnĕ. ‒ Podpořil jsem dnešní Usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni FIFA. Domnívám se, že fotbal, nebo sport obecně, který je ve výsledku velice pozitivním fenoménem současnosti, jelikož přispívá k prosazování míru, respektu k lidským právům, solidaritě, rozvoji méně rozvinutých společností apod., nesmí být řízen organizací fungující na korupčním základě. Ačkoli respektuji princip samosprávného řízení, je jasné, že takto rozsáhlá a systematická korupce již není jen „soukromým“ problémem samosprávné organizace, ale problémem, který je třeba řešit v obecném zájmu. Tímto řešením není jen odstoupení současného vedení, ale především založení zcela jiného systému fungování a řízení FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το ΑΚΕΛ αλλά και η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στηρίζει κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο και σε κάθε τομέα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση ως ένα θετικό βήμα προς την πάταξη της διαφθοράς στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η διαδικασία συντελείται σε συνεργασία με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στις οποίες ισχύουν διαφορετικοί νόμοι. Προκύπτουν, λοιπόν, εύλογες ανησυχίες για τον τρόπο συνεργασίας. Επίσης, η έκθεση επικαλείται το πρόγραμμα της Στοκχόλμης με το οποίο διαφωνούμε, καθώς στόχο έχει την εναρμόνιση και ομογενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών, την ενδυνάμωση των υπαρχόντων κατασταλτικών μηχανισμών καθώς και τη δημιουργία νέων μηχανισμών, μέτρα δηλαδή που περιορίζουν και θέτουν σε κίνδυνο τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. ‒ For many years the allegations of corruption and foul play against FIFA have been wide and varied. The resignation of Sepp Blatter and the subsequent criminal investigations will shed light on much of this and will mark a chance for the organisation to clean up its reputation, finding space in the headlines related to football rather than scandal. Clearly there needs to be an investigation into the awarding of the 2018 and 2022 World Cups to Russia and Qatar respectively. A key aim of FIFA is to further the causes of democracy, the rule of law and human rights. Few could legitimately argue that a country waging war against a sovereign state and another employing migrant workers with few rights to build the infrastructure for the event itself embody those values. On this note, I think we should also take time to question the value in awarding the inaugural European Games to Azerbaijan by the European Olympic Committee. Civil and human right abuses are well documented in that country and I would question the value in offering any international endorsement to such a regime.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ La démission de M. Blatter ne fera pas revenir les 1 200 morts sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar, ni ne gommera les manipulations et malversations sur lesquelles il devra un jour s'expliquer, espérons-le, devant la justice. Cette décision est une bonne nouvelle pour l'éthique et le football à travers le monde, mais elle n'est pas suffisante.

Il n'y a pas de quoi le féliciter, il est juste temps de lui faire nos adieux. La position de Sepp Blatter était devenue intenable. Le président de la FIFA s'est trop longtemps pris pour un marionnettiste dont nous avons trop longtemps été les pantins et le football corrompu, le théâtre.

Ce que nous avons voulu souligner dans cette résolution, c'est qu'une profonde réforme de la FIFA s'impose, instaurant une gouvernance au-dessus de tous soupçons, ainsi qu'un cadre juste et sain dans lesquels les sportifs du monde entier pourront croire et se reconnaître.

Il est de la responsabilité du Parlement européen de jouer de toute son influence pour donner un carton rouge aux pratiques de corruption, et de tacler les tricheries répétées qui permettent le détournement de l'intérêt général vers l'intérêt très particulier d’une minorité avide de pouvoirs et d’argent au mépris de toute éthique.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The recent revelations about FIFA have seriously damaged the integrity of global football and this is why I voted in favour of this resolution. Indeed the organisation needs urgent in-depth structural reforms. It is also important to underline that FIFA is constituted of national federations and among them European ones. Therefore, Member States, in cooperation with Interpol, Europol and Eurojust, should take all appropriate measures to tackle any possible indication of corruption of FIFA officials or of a national football association on EU territory.

By voting in favour of this resolution I also wanted to underline that this scandal is not just another financial crime accomplished by rich and powerful men, but that these actions have a real implication on human rights. The most obvious example is Qatar. The decision to award the 2022 World Cup to a state with a terrible human rights record has a real impact on the people working to build the infrastructure for this competition.

This is why I believe the award of the World Cup for 2022 should be invalidated if evidence emerges that the awards only came about as a result of corrupt activities.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Lo scandalo che sta investendo i livelli più alti della FIFA lascia attoniti. Giorno per giorno stiamo scoprendo di come l´organizzazione che regola lo sport più praticato e amato a livello mondiale sia stata gestita in maniera clientelistica dai suoi dirigenti. Tangenti e pressioni indebite sono l'opposto rispetto ai valori di onestà, lealtà e rispetto che uno sport come il calcio dovrebbe veicolare. Fa male sapere che dietro all'organizzazione delle ultime edizioni dei Mondiali di calcio, che solitamente sono l'evento sportivo più seguito a livello globale, ci siano stati acclarati casi di corruzione per spostare voti decisivi all´assegnazione dei Giochi. Mi auguro che il mondo del calcio sappia fare pulizia al proprio interno e che si torni a porre al centro della discussione lo sport e non gli scandali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržavam izjavu Vijeća i Komisije kojom su pohvaljena nedavna otkrića visoke korupcije u FIFA-i, najvišoj svjetskoj nogometnoj organizaciji. Budući da je FIFA odgovorna za organizaciju međunarodnih nogometnih natjecanja, smatram da njezini djelatnici moraju djelovati u skladu sa sportskim načelima, a to se prije svega odnosi na poštivanje zakona i pravila organizacije kako bi svim sudionicima natjecanja omogućili jednake prilike te na taj način pokazali svoju obzirnost prema natjecateljima, ali i gledateljima.

Kako bi se organizaciji vratio ugled, a gledateljima i natjecateljima vjera u poštena nogometna natjecanja na najvišim razinama, držim da je nužno prikladno kazniti sve sudionike ukoliko im se dokaže krivnja za prevaru, reketarenje, pranje novca, sklapanje marketinških ugovora i ako se pronevjere u višemilijunskim iznosima pokažu istinitima.

Slijedom navedenih optužbi u samom vrhu svjetskog nogometa u posljednje 24 godine pozdravljam ostavku Seppa Blattera koji je nedugo nakon uhićenja po peti puta izabran za predsjednika FIFA-e.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Podprla sem resolucijo o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri Fifi. Potrebno je zagotoviti pogoje za čimprejšnjo korenito reformo njenih struktur in praks, s katerimi bi izboljšali njeno upravljanje in se borili proti korupciji v tej organizaciji.

Integriteta športnih organizacij je zelo pomembna, saj imata tako profesionalni kot ljubiteljski šport pomembno vlogo pri uveljavljanju miru, spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti. Družbi prinašata zdravstvene in gospodarske koristi, bistveno vlogo pa imata tudi pri poudarjanju temeljnih izobraževalnih in kulturnih vrednot ter spodbujanju socialnega vključevanja.

Sistematična korupcija v Fifi je potrebna najstrožje obsodbe. Nogomet, prav gotovo najbolj priljubljen šport na svetu, ima učinek na vsakodnevno življenje milijonov državljanov. Zlasti pri mladih je izjemno priljubljen. Poskrbimo, da ta za mlade ne bo le vir zabave, temveč tudi vzor zdravega, poštenega življenja.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Resolución con vistas a acabar con la corrupción de la FIFA en particular, y de los organismos deportivos en general. La FIFA ha operado de forma opaca y corrupta durante muchos años y los últimos escándalos lo confirman. Por tanto, exigimos que se mejore la transparencia y rendición de cuentas, en concreto en relación con su proceso de toma de decisiones y la remuneración de sus cuadros directivos y de gestión. Creemos necesario asimismo hacer hincapié en la importancia de la investigación que están llevando a cabo las autoridades de Suiza y los EE.UU. sobre la concesión de los Mundiales de 1998, 2010, 2018 y 2022 a Francia, Sudáfrica, Rusia y Qatar, respectivamente. Y aprovechamos para hacer un llamamiento por la democratización de los organismos deportivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la Resolución con vistas a acabar con la corrupción de la FIFA en particular, y de los organismos deportivos en general. La FIFA ha operado de forma opaca y corrupta durante muchos años y los últimos escándalos lo confirman. Por tanto, exigimos que se mejore la transparencia y rendición de cuentas, en concreto en relación con su proceso de toma de decisiones y la remuneración de sus cuadros directivos y de gestión. Creemos necesario asimismo hacer hincapié en la importancia de la investigación que están llevando a cabo las autoridades de Suiza y los EE.UU. sobre la concesión de los Mundiales de 1998, 2010, 2018 y 2022 a Francia, Sudáfrica, Rusia y Qatar, respectivamente. Y aprovechamos para hacer un llamamiento por la democratización de los organismos deportivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de la Resolución sobre las recientes revelaciones sobre casos de corrupción de alto nivel en la FIFA ya que es importante que las instituciones europeas jueguen un papel activo en la reforma de la FIFA. Es también importante que se pida el cumplimiento de los derechos humanos como prerrequisito para la adjudicación de cualquier torneo y que se trabaje para acabar con la falta de equilibrio de género en esta organización.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution concerning the recent revelations of high- level corruption cases in FIFA. We should start investigating the FIFA scandal immediately, as well as the Russian and Qatari World Cup bid; if not the integrity of global football will be damaged even more. I hope that the Commission will continue monitoring the EU anti-money laundering legislation and also make sure that the current legislation is sufficient to fight against corruption in sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ La Resolución denuncia los hechos de corrupción en la FIFA y el impacto negativo que esto tiene tanto en el fútbol como en el deporte en general. Concretamente, pide que la FIFA realice una reforma estructural en la que destaquen la transparencia y las garantías financieras, y que revise sus estatutos y códigos de conducta, así como sus prácticas en la toma de decisiones.

Asimismo, pide el apoyo de patrocinadores en este proceso de reforma en el que se destaca que una de las prioridades de la UE es la lucha contra la corrupción, incluida también en el deporte, y que, para ello, pondrá en marcha todos los recursos disponibles y necesarios (Interpol, Europol, Eurojust, Plan Europeo del Deporte, etc.). Por todos estos motivos he votado a favor de esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución porque comparto la necesidad de combatir la corrupción en el fútbol. El caso de la FIFA refleja cómo el puro interés mercantil ha sustituido cualquier otro valor positivo asociable al deporte: algo que ya conocemos en el Estado español, donde los escándalos urbanísticos y los impagos a Hacienda y la Seguridad Social en el fútbol están a la orden del día.

Con todo, es importante señalar que bajo la corrupción de la FIFA se ampara una realidad todavía más grave: la explotación de trabajadores esclavos en beneficio del consumo y el espectáculo en un mundo globalizado, como hacen otras multinacionales que sí reconocen su ánimo de lucro. Son 1 200 los trabajadores muertos en Qatar durante la preparación del Mundial de Fútbol: ese es el auténtico escándalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of Parliamentʼs resolution calling for a greater collaboration between all stakeholders, including public authorities, sports associations, athletes and supporters, to urgently and thoroughly address the issue of corruption. I particularly welcome the emphasis the resolution places on the need to promote education and strengthen preventative actions. I strongly agree that FIFA must implement structural reforms in order to bring about transparency and accountability.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Obwohl ich jegliche Art der Korruption verurteile, habe ich mich bei der Abstimmung des Antrages über neue Enthüllungen der Korruptionsfälle auf höchster Ebene der FIFA der Stimme enthalten. Meiner Ansicht nach fällt es nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU, da die FIFA eine eigenständige und internationale Organisation ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Lo scandalo che ha investito la FIFA ha colpito durante la credibilità dell'organo di governo del calcio mondiale. Lo sport deve trasmettere valori e sana competitività, non essere trascinato in vergognosi traffici che oscurano anche le vittorie più limpide. La FIFA deve modernizzarsi e accettare lo scrutinio della comunità internazionale. Per questo motivo ho votato a favore di questa relazione e auspico che serva che base per una sana discussione sulla governance sportiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Jetzt kümmert sich das EU-Parlament um die Haushaltsführung einer internationalen Fußballorganisation. Eine gemeinschaftsrechtliche Zuständigkeit des EU-Parlaments gegenüber der FIFA konnte auch während der Aussprache im Plenum kein Kollege belegen. Das Parlament gibt seine Ansicht zu Protokoll. Meine Ansicht dazu ist: Die Ereignisse bei der FIFA muss man nicht gutheißen. Aber es ist zunächst die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die Vorgänge aufzuklären, zu bewerten und zu bestrafen. Das EU-Parlament sollte sich da heraushalten. Deshalb habe ich bei dieser Entschließung nicht mitgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ It has been deeply disconcerting to witness the FIFA corruption scandal unfold. Integrity is a vital component of sport, strongly linked to the values of solidarity, the promotion of peace and social inclusion that football can engender. This is why we must restore trust in sporting institutions and fight against all forms of corruption. Therefore I voted in favour of Parliamentʼs resolution calling for a greater collaboration between all stakeholders, including public authorities, sports associations, athletes and supporters, to urgently and thoroughly address the issue of corruption. I particularly welcome the emphasis the resolution places on the need to promote education and strengthen preventative actions. I strongly agree that FIFA must implement structural reforms in order to bring about transparency and accountability.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne ‒ Odhalenie o korupcii na najvyššej úrovni FIFA demonštrovalo stav v celom jednom systéme. Ako najpopulárnejší šport na svete, ktorý zvyšuje nádeje miliónov mladých, futbal by mal byť riadený transparentnými štruktúrami, a nie takými ako v posledných rokoch. Napriek tomu, že si myslím, že je to téma, ktorá nepatrila na pôdu Európskeho parlamentu, vyjadrujem uznanie môjmu kolegovi, belgickému poslancovi Ivovi Beletovi za jeho prácu na správe o budúcnosti profesionálneho futbalu. Rezolúciu som podporila, lebo vysiela jasné posolstvo voči súčasným i budúcim predstaviteľom FIFA.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Lo scorso 27 maggio le autorità svizzere hanno arrestato a Zurigo 14 dirigenti FIFA, tra cui il vicepresidente, arresti richiesti dal dipartimento statunitense della giustizia con accuse di riciclaggio di denaro, racket, corruzione e frode, per un importo superiore a 150 milioni di dollari. Tali indagini hanno dimostrato che la FIFA ha operato per molti anni come un'organizzazione irresponsabile, priva di trasparenza e notoriamente corrotta, e che tali condizioni sono sistemiche, diffuse e costanti anziché essere casi isolati di comportamento illecito, come sostenuto dall'ex presidente della FIFA Joseph Blatter. Gli arresti dei dirigenti FIFA e le dimissioni del presidente Blatter hanno creato le condizioni necessarie per riformare in modo radicale le strutture e le pratiche della Federazione, così da poterne migliorare la governance e lottare senza indugio contro la corruzione al suo interno. Va considerato che l'integrità delle organizzazioni sportive riveste un'importanza fondamentale, dal momento che lo sport sia professionistico che dilettantistico svolge un ruolo chiave nella promozione a livello globale della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà. Gli organi direttivi sportivi s'impegnino ad applicare le pratiche di buona governance e ad aumentare la trasparenza, riducendo il rischio di cadere vittime della corruzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Čestnosť športových organizácií je veľmi dôležitá, pretože profesionálny aj amatérsky šport zohrávajú kľúčovú úlohu v celosvetovom presadzovaní mieru, dodržiavania ľudských práv a solidarity, majú zdravotný a hospodársky prínos pre spoločnosť a nenahraditeľnú úlohu pri presadzovaní sociálneho začleňovania.

Medzi fanúšikmi futbalu je aj množstvo mladých ľudí, ktorí k futbalistom vzhliadajú ako ku svojim vzorom, ktoré ich inšpirujú a ktoré chcú nasledovať. To posledné, s čím by sa mal šport spájať, je korupcia. Verím, že aj tlak zo strany Európskeho parlamentu dopomôže k reforme FIFA a k obnoveniu dôveryhodnosti futbalových funkcionárov.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου