Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 11 juni 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  2.1.Syrien, situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish
  2.2.Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter
  2.3.Situationen i Nepal efter jordbävningarna
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Omröstning
  5.1.Syrien, situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish (RC-B8-0575/2015, B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015) (omröstning)
  5.2.Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter (RC-B8-0546/2015, B8-0546/2015, RC-B8-0547/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015) (omröstning)
  5.3.Situationen i Nepal efter jordbävningarna (RC-B8-0580/2015, B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015) (omröstning)
  5.4.Den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim (A8-0171/2015 - Ioan Mircea Paşcu) (omröstning)
  5.5.Den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (RC-B8-0548/2015, B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015, B8-0574/2015) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim (A8-0171/2015 - Ioan Mircea Paşcu)
  6.2.Den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (RC-B8-0548/2015, B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015, B8-0574/2015)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Framställningar: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (737 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2613 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy