Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

   ***

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). Hr. formand! I disse dage sejler igen den tredje frihedsflotille af sted til Gaza til det indespærrede folk der. Jeg vil gerne opfordre alle til at støtte denne fredelige demonstration, så vi således også kan vise det arme folk i Gaza, at de ikke er glemt af det internationale samfund, og at vi også vil tage skarpt afstand fra Israels trussel om igen at angribe en ikkevoldelig aktion, som de gjorde for fem år siden, hvor adskillige mennesker blev dræbt. Jeg vil også sige til Rådet, at nu må der altså tages affære, så vi har en chance for at ændre retning i denne ulykkelige region.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου