Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 24. juni 2015 - Bruxelles Revideret udgave

16. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25.6.) (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo (25 e 26 giugno 2015)(2015/2629(RSP)).

Ricordo che per questo punto non è prevista la procedura "catch-the-eye" né saranno accettate domande "cartellino blu".

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, amatā esošā Padomes priekšsēdētāja. Godātais priekšsēdētāja kungs! Augsti godātie deputāti! Pirms pievērsties darba kārtības jautājumam, es gribu atzīmēt, ka šī ir pēdējā Eiropas Parlamenta plenārsēde Latvijas prezidentūras laikā. Tā iekrīt dienā, kad mana valsts atzīmē ļoti nozīmīgus svētkus, patiesus tautas svētkus — Līgo jeb vasaras saulgriežus. Par godu šiem svētkiem un tam, ka šī ir noslēdzošā plenārsēde mūsu prezidentūras laikā, es šodien runāšu latviski.

Latvijas prezidentūra noslēdz savu dalību Eiropas Parlamenta plenārsesijā ar šo ļoti nozīmīgo debati par gatavošanos Eiropadomei — nozīmīgāko notikumu, ar ko tiek noslēgts Eiropas semestris.

Gaidāmā Eiropadomes darba kārtība ir ļoti piesātināta. Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji spriedīs par migrāciju, drošību un ekonomikas jautājumiem.

Taču, pirms es pievēršos šiem jautājumiem, es vēlētos jūs īsumā informēt par pirmdien notikušo neformālo eurozonas valstu un valdību vadītāju sanāksmi, kas tika sasaukta pēc Eiropadomes prezidenta Tuska kunga iniciatīvas. Tās mērķis bija kliedēt bīstamo neskaidrību attiecībā uz Grieķiju. Eurogrupas valstu un valdību vadītāji apmainījās viedokļiem par situāciju Grieķijā, kā arī apsprieda sarunu gaitu starp Grieķiju un starptautiskajiem aizdevējiem. Ar šo sanāksmi prezidents Tusks vēlējās mainīt līdzšinējo sarunu dinamiku, piešķirot tām jaunu pozitīvu impulsu.

Pirmdienas sanāksme tik tiešām deva pozitīvu impulsu. Kā jau ir norādījis prezidents Tusks, saskaņā ar starptautisko aizdevēju sākotnējo vērtējumu jaunie Grieķijas valdības priekšlikumi ir pozitīvs solis pareizajā virzienā. Šobrīd ir svarīgi nekavēties ar rīcību. Premjerministrs Ciprs un starptautiskie aizdevēji jau strādā, lai šovakar notiekošajā eurogrupas sanāksmē būtu iespējams panākt rezultātus, noslēdzot darbu pie grieķu reformu plāna elementiem, ko rītdien varēs prezentēt valstu un valdību vadītājiem.

Godātie deputāti! Atgriežoties pie Eiropadomes darba kārtības, es vēlētos sākt izklāstu ar jautājumu par migrāciju. Tas neapšaubāmi būs viens no svarīgākajiem rīt notiekošās Eiropadomes darba kārtības jautājumiem.

Kā mēs visi ļoti labi zinām, jau 2015. gada aprīlī Eiropadome pieņēma lēmumu par ārkārtas pasākumiem, lai nepieļautu turpmāku cilvēku bojāeju jūrā un rastu jaunus veidus, kā vērsties pret kontrabandistiem. Daudzi — tostarp arī Eiropas Parlamentā — uzskatīja, ka aprīļa Eiropadomes sanāksmes iznākums nav pietiekams.

Es uzreiz pateikšu, ka aprīļa Eiropadomes sanāksmes uzdevums nebija un arī nevarēja būt tūlītēja visu migrācijas jomas problēmu atrisināšana. Šajā ļoti sarežģītā situācijā ātru risinājumu nav. Ilgtspējīgs risinājums ir iespējams tikai mērķtiecīgas, visaptverošas un sabalansētas pieejas ietvaros, kas sistemātiski tiek ieviesta soli pa solim. Rītdienas Eiropadomes diskusija būs kārtējais solis šādas pieejas īstenošanas virzienā.

Dažos mēnešos, kas pagāja kopš aprīļa Eiropadomes, Padome un Komisija ir sniegušas vērtīgu ieguldījumu risinājuma rašanai. Prezidentūra kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu iesniedza Eiropadomes priekšsēdētājam atjaunotu rīcības plānu aprīļa Eiropadomē nolemtā ieviešanai.

Komisija, kā mēs zinām, arī ir publicējusi savu paziņojumu par Eiropas programmu migrācijas jomā. Padome nekavējoties ir sākusi strādāt ar paziņojuma dažādajiem aspektiem, kā arī ar Komisijas konkrētajiem priekšlikumiem Eiropas migrācijas programmā ietverto pasākumu īstenošanai.

Rīt Eiropadome īpaši pievērsīsies šīs politikas trīs nozīmīgiem elementiem:

1) pārcelšanai, pārmitināšanai, reintegrācijai,

2) atgriešanai, atpakaļuzņemšanai un

3) sadarbībai ar izcelsmes un tranzīta valstīm.

Šie minētie elementi savā starpā ir cieši saistīti, un to efektīva ieviešana ļaus vislabāk aizsargāt tos, kam aizsardzība ir nepieciešama. Taču aizsardzības pasākumi paši par sevi nebūs pietiekami. Tiem ir jāiet roku rokā ar efektīvu sistēmu nelikumīgu migrantu atgriešanai.

Nav noslēpums, ka Padomē visasākās diskusijas šobrīd ir izraisījis Komisijas priekšlikums patvēruma meklētāju pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vakardienas Vispārējo lietu padomes diskusijas apliecināja, ka valda vienprātība, ka ir nepieciešama kopīga Eiropas Savienības atbilde migrācijas izaicinājumam. Ir jāatrod līdzsvars starp solidaritāti un atbildību, kas ir būtiskas Eiropas Savienības migrācijas politikas sastāvdaļas.

Ministri arī apliecināja gatavību izrādīt solidaritāti un atrast risinājumu šai migrācijas plūsmu radītajai ārkārtas situācijai. Ir vienota izpratne, ka ir vajadzība pēc piemērota mehānisma, kas ļautu atbilstoši reaģēt uz šo ārkārtas situāciju un kas sniedz atbalstu tā dēvētajām priekšposteņa dalībvalstīm.

Taču pirms tam vēl būs jāatrisina virkne ļoti svarīgu politisku un tehnisku jautājumu. Dalībvalstu viedokļi atšķiras, kādai tieši būtu jābūt Eiropas Savienības atbildei un kā tā atsauksies uz katru atsevišķo ES dalībvalsti. Tādēļ vēl jo vairāk ir nepieciešama Eiropadomes iesaiste un norādes, kas palīdzētu pieņemt jau tālākos lēmumus. Migrācijas jautājums ir ļoti sarežģīts un politiski jūtīgs. Tas prasa viedu un līdzsvarotu pieeju un nepaģēr risinājumus „uz ātru roku”.

Satraucoša ir šodien izskanējusī informācija, ka Ungārija vienpusēji plāno apturēt Dublinas sistēmas darbību. Vienpusēja rīcība no atsevišķu dalībvalstu puses nav risinājums; tikai dialogā un kopējā rīcībā, konsekventi ieviešot spēkā esošo tiesību aktu kopumu, ir iespējams rast atbildi esošajiem izaicinājumiem.

Tādēļ, kā jau minēju, svarīga ir tieši visaptveroša pieeja, kas konsekventi tiek ieviesta praksē un tādējādi nodrošina nepieciešamo atbalstu īstermiņā un ilgtspējīgu risinājumu nākotnē. Jau tagad ir skaidrs, ka migrācijas izaicinājumi būs mūsu kopējās darba kārtības priekšgalā vēl ilgu laiku un intensīvs darbs turpināsies arī pēc Eiropadomes.

Godātie deputāti! Nākamais punkts Eiropadomes sanāksmes darba kārtībā ir veltīts drošības izaicinājumiem. Eiropas Savienības iekšējā un ārējā drošība pēdējā gada laikā ir sastapusies ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Eiropa un pasaule ir piedzīvojusi dramatiskas pārmaiņas, tādēļ šobrīd dzīvojam pavisam atšķirīgā ģeopolitiskā situācijā.

Eiropadome aplūkos darbu, kas tiek veikts iekšējās drošības jomā, un ir jāatzīmē, ka Latvijas prezidentūras laikā Padome ir tiešām daudz paveikusi, stiprinot drošību Eiropas Savienībā. Ir jāatzīmē, ka 16. jūnijā Padome apstiprināja atjaunoto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju, kuras izstrādē tika ņemts vērā arī Eiropas Parlamenta ieguldījums.

Mēs esam panākuši virzību vairākos jautājumos, piemēram, ievērojami palielinājusies informācijas apmaiņa starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un no 1. jūlija sāks darboties Eiropola izveidotā Eiropas Savienības vienība ziņošanai par interneta saturu.

Taču vienlaikus mums ir jāturpina darbs, lai ieviestu pastiprinātas pārbaudes uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Tāpat līdz gada beigām ir jāvienojas par Pasažieru datu reģistra direktīvu. Tādēļ Padome aicina Eiropas Parlamentu apstiprināt savu nostāju, lai mums būtu iespēja kopīgi turpināt darbu, uzsākot trialogu.

Līdzīgi kā migrācijas jomā prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu ir sagatavojusi un iesniegs Eiropadomes priekšsēdētājam pārskatu par paveikto cīņā pret terorismu.

Savukārt, runājot par drošības ārējiem aspektiem, Eiropadomē notiks diskusija par drošības un aizsardzības politiku, un tiks izvērtēts progress, kas šajā jomā panākts kopš Eiropadomes 2013. gada decembra secinājumiem. Šī diskusija notiks situācijā, kur pastāv jauna un ievērojami atšķirīga iekšējās un ārējās drošības vide ar jauna veida drošības izaicinājumiem.

Šajā sakarā svarīgi atzīmēt, ka Padome ir vienojusies par kopējās drošības un aizsardzības politikas operācijas (EUNAVFOR MED) uzsākšanu Vidusjūrā. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna stratēģija, kuru Eiropadome lūgs sagatavot augstajai pārstāvei.

Prezidentūra arī īpaši apsveic Augstās pārstāves vadībā sagatavoto rīcības plānu par stratēģisko komunikāciju. Šis ir svarīgs solis, lai koordinētu un stiprinātu Eiropas Savienības spējas pretoties trešo pušu īstenotajām dezinformācijas kampaņām. Vakar ministri turpināja diskusijas Vispārējo lietu padomē par iespējām tālāk stiprināt Eiropas Savienības stratēģisko komunikāciju.

Jaunie drošības izaicinājumi ir arī skaidri apliecinājuši, ka Eiropas Savienībai jāstiprina spējas pret hibrīdajiem draudiem. Tādēļ apsveicam 18. maija Ārlietu padomes lēmumu līdz 2015. gada beigām izstrādāt priekšlikumus Eiropas Savienības cīņai ar hibrīddraudiem. Mēs sagaidām, ka arī Eiropadome uzsvērs nepieciešamību mobilizēt Eiropas Savienības instrumentus, kas palīdzētu labāk pretoties hibrīddraudiem.

Kā prezidentūra mēs apsveicām plānu arī turpmāk paturēt drošības un aizsardzības politikas jautājumus Eiropadomes dienaskārtībā regulāri.

Godātie deputāti! Protams, ka šīs Eiropadomes sanāksmes darba kārtībā būs arī ekonomikas jautājumi.

Eiropas Savienības izaugsmes rādītāji liecina, ka ES dalībvalstīs ir nostabilizējusies ekonomikas atlabšana. Ir paredzams, ka ES ekonomika šogad pieaugs par 1,8 % un nākamgad izaugsmes tempi paātrināsies līdz 2,1 %. Turpina samazināties bezdarba līmenis. Pozitīvu pavērsienu ir veicinājuši gan ārējie faktori, gan politikas pasākumi. Tas iedrošina, tomēr izaugsmes rādītāji ir nelieli, un ir tiešām daudz jāstrādā, lai ekonomikas izaugsme būtu ilglaicīga un ilgtspējīga.

Nupat noslēgtā ikgadējā ekonomikas politikas koordinācijas cikla jeb Eiropas semestra trīs prioritātes bija: pirmkārt, veicināt investīcijas, otrkārt, īstenot strukturālās reformas un, treškārt, veidot atbildīgu fiskālo politiku. Saskaņā ar šīm prioritātēm katrai Eiropas Savienības dalībvalstij un eurozonai kopumā izvirzītas rekomendācijas, kas vakar tika pieņemtas Vispārējo lietu padomē un rīt tiks apstiprinātas Eiropadomē.

(Runātāja norādīja, ka ir problēmas ar mutisko tulkojumu, un pauda cerību, ka tās tiks atrisinātas.)

Turpinot par ekonomiku, ir jāuzsver, ka …

(Tehnisku problēmu dēļ runātāja pārtrauca runu.)

Ekonomikas pārvaldības jomā viena prezidentūras prioritāte bija nodrošināt Eiropas semestra veiksmīgu norisi tā jaunajā, pilnveidotajā veidolā.

(Tehnisku problēmu dēļ runātāja pārtrauca runu.)

Godātie deputāti! Kā jau es minēju, ekonomikas pārvaldības jomā viena no prezidentūras prioritātēm bija nodrošināt Eiropas semestra veiksmīgu norisi tā jaunajā, pilnveidotajā veidolā. Tam, ka agrīni tiek publicēta valstu analīze un lielāka uzmanība tiek pievērsta konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem, ir pozitīva ietekme uz atbildības apziņu valstu līmenī. Tas, savukārt, sekmē strukturālo reformu īstenošanu. Šīs reformas ir būtiskas Eiropas konkurētspējas uzlabošanai un mūsu ekonomikas atveseļošanās veicināšanai.

Latvijas prezidentūra ir ielikusi labus pamatus regulārām diskusijām par svarīgākajām strukturālajām reformām, kas ir aktuālas šobrīd un tuvākajā nākotnē. Padome arī daudz paveikusi, lai radītu priekšnosacījumus ilglaicīgai un ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei.

Es minēšu tikai trīs piemērus. Pirmkārt, mums ir izdevies rekordīsā laikā panākt vienošanos par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu. Es vēlos no sirds pateikties Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai par intensīvo darbu, kas, es ceru, vainagosies ar pozitīvu Eiropas Parlamenta balsojumu šovakar.

Otrkārt, Padome šajā pusgadā ir daudz pievērsusies Eiropas Savienības vienotā tirgus potenciāla attīstīšanai, tai skaitā izvērsti apspriežot šķēršļus un prioritātes digitālā vienotā tirgus pilnveidei.

Mēs visi zinām, ka, nepielāgojot savu sabiedrību digitālajam laikmetam, mēs zaudēsim visās jomās — nodarbinātībā, izaugsmē, konkurētspējā. Digitālo tehnoloģiju nozīmi inovācijai, ekonomikas izaugsmei un jaunu darbvietu radīšanai vakar īpaši atzīmēja arī ministri Vispārējo lietu padomē. Tieši tāpēc, ņemot vērā Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Eiropadome plāno izvirzīt prioritātes turpmākajam darbam. Šis darbs skars plašāku jomu un nevis tikai šķēršļus labi funkcionējošam digitālajam vienotajam tirgum.

Sagaidām, ka Eiropadome sniegs papildu impulsu darbam pie digitālā vienotā tirgus izveidei būtisko tiesību aktu apstiprināšanas. Latvijas prezidentūra ir veltījusi visas pūles, lai nodrošinātu Datu aizsardzības regulas, Telesakaru vienotā tirgus un Tīklu un informācijas drošības direktīvas virzību.

Un visbeidzot, runājot par ekonomiku, Eiropadome pievērsīsies Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidei.

22. jūnijā tika publicēts piecu prezidentu ziņojums par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi. Tās izstrādē, kā mēs zinām, piedalījies arī Eiropas Parlamenta prezidents.

Eiropadomē ir paredzēta pirmā domu apmaiņa par piecu prezidentu ziņojumu, un turpmāk jau Luksemburgas prezidentūras laikā tiks turpināts strādāt pie ziņojumā ieskicētajiem jautājumiem visos atbilstošajos Padomes formātos.

Ziņojumā ir sniegta virkne ieteikumu, kā labāk pārvaldīt ekonomisko un monetāro savienību (EMS), un šo ziņojumu Eiropadomes jūnija sanāksmē izskatīs Eiropas valstu un valdību vadītāji. Es negribu pāragri spriest par viņu vērtējumu. Manuprāt, ziņojumā ir ietvertas idejas, lai ekonomisko un monetāro savienību pakāpeniski padarītu īstermiņā efektīvāku un lai arī pabeigtu šīs struktūras izveidi ilgākā termiņā.

Es gribu uzsvērt, ka ir jāpieliek visas pūles, lai veicinātu konverģenci. Eurozonas dalībvalstu starpā pastāvošās atšķirības var apdraudēt Savienības nākotni un ekonomisko attīstību kopumā.

Godātie deputāti! Kā redzams, gaidāmās Eiropadomes darba kārtība ir piesātināta ar ļoti daudziem aktuāliem un svarīgiem jautājumiem. Es vēlos uzklausīt jūsu komentārus un viedokli un sagaidu interesantu un intensīvu diskusiju. Liels paldies par jūsu uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les députés.

Lorsque le président Juncker s'est adressé à ce Parlement le 15 juillet de l'année dernière, il vous a dit que sa mission première est de reconstruire des ponts en Europe. En fait, construire des ponts en Europe, et au-delà de l'Europe, est une tâche éminemment européenne et c'est pour cela qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il aurait voulu être ici, parmi vous, maintenant, mais il essaie de bâtir des ponts avec la Grèce en ce moment même.

C'est ce que nous avons fait tous ces derniers mois, ces derniers jours avec la Grèce: bâtir des ponts! Parce que l'Union européenne n'est pas faite pour exclure, mais pour inclure, et qu'en Europe, tout tient à un dialogue permanent qui doit être fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on y arrive quand chacun est prêt à bâtir sa partie du pont. Et nous devons trouver un accord, cette semaine, sur la Grèce. Le temps presse et nous devons aller droit au but. Il n'y a pas de prolongation possible. Il est impératif de répondre aux attentes des Grecs qui souffrent. C'est à eux que la Commission et le président Juncker pensent. C'est pour eux que nous travaillons, pour les aider à lutter contre le chômage et la précarité sociale et construire leur avenir sur des bases saines et solides. Cela signifie que nous devons tous prendre nos responsabilités: le gouvernement grec, l'Eurogroupe, le FMI, le Parlement européen et la Commission européenne.

Nous devons tous nous engager pour que la Grèce prenne un nouveau départ pour l'emploi, la croissance et les investissements grâce aux réformes qu'elle va mettre en œuvre, mais aussi grâce aux Fonds européens.

Dès que toutes les conditions nécessaires à un accord seront réunies, la Commission est prête à activer ou plutôt, à réactiver, 35 milliards d'euros du budget européen pour soutenir la Grèce.

Le président Juncker proposera des solutions pour faciliter l'absorption des Fonds structurels et d'investissement européens et mobiliser immédiatement, via un préfinancement, des sommes importantes pour démarrer des projets d'investissement dans l'économie réelle.

Ce n'est qu'au terme d'efforts conjoints que nous trouverons un accord acceptable pour tous, et nous sommes convaincus que tel sera le cas à l'issue du Conseil européen de ces deux prochains jours.

Bâtir des ponts, c'est une fois encore ce à quoi nous devons consacrer nos efforts tout au long de ce Conseil européen. Tout d'abord, bien sûr, sur la question de l'immigration – le Conseil en a parlé –, car s'il y a bien un domaine dans lequel la solidarité européenne peut se manifester, c'est l'immigration.

J'ai assisté au Conseil hier et on est parfois surpris par la facilité avec laquelle certains États membres demandent de la solidarité, et par leur silence quand la solidarité leur est demandée.

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est urgent de répondre à la crise migratoire et humanitaire à laquelle tous nos pays sont confrontés. On doit le faire d'une façon ou d'une autre, parce que tous y seront confrontés tôt ou tard. Cela dit – et c'est bien de l'avoir dit –, l'urgence maintenant, c'est de se mettre d'accord sur ce qui doit être fait, pour que la solidarité européenne ne soit pas un vain mot, ou une larme à verser à chaque tragédie dans la Méditerranée, et l'Europe reste fidèle à ses valeurs et à ses intérêts. La minute de silence lors du Conseil européen ne doit tout de même pas être suivie par des mois de silence quand on a besoin de réponses.

(Applaudissements)

Ce que nous devons faire, c'est tendre la main à ces malheureux qui, au péril de leur vie, quittent leur pays déchiré par les conflits, en quête d'une protection internationale à laquelle ils ont droit. C'est une question de respect pour la dignité humaine.

Nous devons aussi exprimer concrètement notre solidarité à l'égard des États membres qui font face à une forte pression migratoire. Ce sont aujourd'hui l'Italie et la Grèce. Demain, cela pourrait être d'autres pays.

Dans tous les cas, des mécanismes de solidarité sont nécessaires, et c'est maintenant que nous devons les mettre en place, en agissant ensemble et non pas les uns contre les autres. C'est maintenant, pas demain, car des gens sont encore en train de mourir en Méditerranée.

Soyons clairs, nous ne parlons pas de quotas lorsqu'on parle d'êtres humains. C'est un malentendu. On parle d'une clé de redistribution et on ne parle pas de contingenter le droit d'asile. Nous avons tous une obligation de solidarité.

Le président Juncker défendra donc fermement les propositions de la Commission sur la relocalisation et la réinstallation, parce que ces propositions sont nécessaires et qu'elles assurent un bon équilibre entre solidarité et responsabilité. Aucun État membre ne nous a présenté de meilleures solutions.

(Applaudissements)

On nous a dit à plusieurs reprises: "Nous ne voulons pas cela", mais on ne nous a pas proposé d'autre solution. Et j'insiste, la répartition entre États membres doit se faire sur une base effective, car l'expérience nous a montré que si c'est volontaire, cela ne fonctionne pas.

Il va donc falloir que nous nous mettions d'accord, d'ici à la fin du mois de juillet, sur les modalités pratiques d'une répartition solidaire et équitable entre les États membres pour mettre en œuvre ces mesures au plus vite.

Le coût de notre inaction, aujourd'hui, serait tout aussi lourd pour les migrants que pour l'Europe, où la solidarité doit être partagée. On doit faire ce pas solidaire. Ne rien faire maintenant équivaudrait à nier nos valeurs, les valeurs auxquelles nous sommes fortement attachés.

(Applaudissements)

Nous savons très bien que certains pays ont des opt in, d'autres des opt out, mais l'Europe est d'autant plus crédible quand elle accorde son appui à ceux qui sont les plus vulnérables et quand elle agit unie et solidaire. Et je me félicite que l'Irlande, mais aussi la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein aient fait connaître leur intention de participer à ce mécanisme de relocalisation. Nous invitons d'autres pays à s'inspirer de leur exemple.

En revanche, si nous devons être généreux à l'égard de ceux qui ont besoin de protection internationale, nous devons être fermes à l'égard de ceux qui n'ont aucune raison de rester en Europe, ni aucun besoin de protection internationale. C'est pourquoi nous avons présenté des propositions pour renforcer nos politiques en matière de retour et de réadmission. Il est clair que le soutien de nos populations en faveur d'une politique d'asile humaine diminue lorsque les gens ont l'impression que ceux qui n'ont pas droit à l'asile abusent de cet asile pour rester quand même. Nous avons vraiment besoin de considérer cette question des deux côtés. Et comme il ne suffit pas de combattre les symptômes de la crise, il convient aussi de renforcer notre coopération avec les pays d'origine et de transit pour s'attaquer aux causes de la crise. Nous connaissons bien ces causes. Ce sont l'instabilité, la guerre et la pauvreté en Libye, en Syrie, en Irak et à travers l'Afrique. Là aussi, il faut bâtir des ponts et développer plus de responsabilités partagées et de coopération avec nos partenaires africains. Il faut qu'à tout prix les États membres augmentent leur aide au développement. C'est indispensable. Nous avons besoin de 0,7 % maintenant, pas demain, pas l'année prochaine, mais maintenant!

S'agissant de la défense, de l'Ukraine à la Syrie, en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, notre voisinage est de plus en plus fragile et instable. Il faudrait être naïf pour penser que l'Europe ne pourrait être qu'un soft power. Il ne peut pas y avoir de soft power durable sans hard power, sans des capacités de défense intégrée. Là aussi, c'est une question de crédibilité. Il ne s'agit pas de bâtir du jour au lendemain une armée européenne. C'est un vieux projet européen, un projet sur le long terme. Il ne s'agit pas non plus de faire de l'Union européenne un contre-projet face à l'OTAN. Nous ne sommes pas concurrents, mais partenaires, nous devons travailler de concert et être en phase.

Ce dont nous avons besoin dans le domaine de la défense, c'est d'une coopération renforcée, comme le prévoit d'ailleurs le traité de Lisbonne. Nous devons agir davantage ensemble et nous abstenir de prendre des initiatives séparées et divisées à l'échelle nationale.

Aujourd'hui, dans l'Union européenne, plus de 80 % des investissements en équipements de défense sont dépensés au niveau national. Donc, ne serait-ce que, pour des raisons budgétaires, là aussi, il faut bâtir des ponts et coopérer davantage dans les marchés de la défense, dans la recherche et l'innovation pour répondre à des besoins et à des défis communs.

Enfin, nous devons bâtir des ponts vers l'avenir et réaliser l'union économique et monétaire tout en préservant l'intégrité du marché unique.

La crise nous a montré que l'euro nous protège. Il nous a apporté la stabilité monétaire. Sans l'euro, nous aurions vécu des moments très désagréables de défoulement des égoïsmes nationaux. Mais les vertus protectrices de l'euro ne tombent pas du ciel: elles sont directement liées à notre capacité à mettre en œuvre des politiques axées sur la stabilité, sur une croissance économique équilibrée, sur une économie sociale de marché compétitive au service du plein emploi, du progrès social et de la prospérité des citoyens. C'est précisément l'objectif des propositions du rapport – je constate que l'interprétation en anglais fonctionne bien – qui est devenu celui des cinq présidents, puisque le président Juncker a tenu à y associer aussi le président Schulz.

Le rapport comprend une feuille de route pour réaliser l'union économique et monétaire qui est ambitieuse et néanmoins pragmatique. Certaines des initiatives qui y sont proposées peuvent et devraient être mises en place sans délai. Les premières mesures devraient être lancées par les institutions dès le 1er juillet 2015; les autres requièrent plus de temps. Ce rapport offre surtout une direction claire, essentielle pour les citoyens et les acteurs économiques et pour la confiance dans la monnaie unique. La première phase, ou l'approfondissement par la pratique, commence dès aujourd'hui jusqu'en juin 2017. Elle s'appuie sur les instruments existants et les traités en vigueur pour stimuler la compétitivité et la convergence, assurer des politiques budgétaires responsables, achever l'union financière et renforcer la responsabilité démocratique de l'union économique et monétaire. La deuxième phase de l'achèvement de l'union économique et monétaire nous permettra des actions de plus grande ampleur pour rendre le processus de convergence plus contraignant et créer un trésor de la zone euro. La phase finale d'ici à 2015 offrira un cadre stable et prospère pour tous les États membres de l'Union européenne ayant adopté la monnaie unique et un environnement attractif pour les autres.

Construire intelligemment et sereinement par étapes, comme nous le proposons, une union économique, une union financière, une union budgétaire et une union politique, ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen de répondre aux attentes des citoyens et de préparer l'Union aux futurs défis mondiaux. Parce que l'Europe, c'est plus que le marché unique et la monnaie unique, l'Europe, c'est un projet large, vaste et ambitieux pour ses citoyens, mais pas uniquement pour ses citoyens.

Ik wil eindigen in mijn moedertaal. Vandaag is in Nederland een zeer bekende en geliefde zanger en muzikant overleden, Thé Lau, en ik wil hem aan het slot van mijn betoog citeren, omdat zijn meest beroemde vers van zeer grote toepassing is op de Europese Raad en op de geest die zich, naar ik hoop, meester zal maken van de leden van de Europese Raad.

Ik citeer: "Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen".

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Vertreterin des Europäischen Rates, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich heute auf zwei Punkte beschränken, die im Rat sicher an vorderster Front diskutiert werden und die uns alle am meisten umtreiben und bewegen.

Das eine ist zunächst unsere Eurozone, unsere Währung in der Europäischen Union, und vor allem natürlich Griechenland. Die Europäische Volkspartei will, dass Griechenland im Euro bleibt. Wir spüren, dass die Situation ernst ist in diesen Tagen, dass es schwierige Entscheidungen zu fällen gilt. Und da hat vor allem Jean-Claude Juncker für seine Verhandlungen, die er jetzt maßgeblich führt, die volle Unterstützung seiner Fraktion.

Ich möchte auch zum Ausdruck bringen, dass wir – ob der Krise, die wir mit der Wirtschafts- und Finanzkrise bereits vor fünf Jahren erlebt haben – als Europäer auch einmal ein bisschen stolz sein dürfen auf das, was wir in anderen Ländern erreicht haben. Portugal, Spanien, Irland und Zypern sind vier Staaten, die Programmstaaten waren und das Programm bereits hinter sich gelassen haben, wieder eigenständig unterwegs sind.

Jetzt bleibt in dieser Woche Griechenland als große Frage zu klären. Ich möchte zunächst einmal Frustration darüber zum Ausdruck bringen, dass enorm viel Zeit verschwendet worden ist. Wir haben jetzt Monate lang auf technischer Ebene beraten, es ist geredet worden, es ist geschwafelt worden. Es ist nichts herausgekommen, wir haben Zeit verplempert ohne Ende, weil Griechenland – die neue griechische Regierung – nicht in der Lage war, konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen.

Jetzt ist es am Montag Gott sei Dank gelungen, dass wir erstmals zumindest einen Text bekommen haben. Es lohnt, denke ich, schon – nach den ersten fünf Monaten einer kommunistischen Regierung – einmal einen Blick darauf zu werfen, was denn diese neuen Politiker erreicht haben, was denn bewegt worden ist. Es wurde auch gesagt, dass sie ein kaputtes Land übernommen hätten und jetzt den Aufbau wagen würden.

Ich werfe einmal einen Blick auf diese Bilanz. Wir hatten im Januar die Situation, dass im Staatshaushalt Griechenlands ein leichter Überschuss erwirtschaftet wurde. Jetzt ist dieser Überschuss zusammengeschmolzen, es ist wieder ein Defizit im Haushalt vorhanden. Die Renten können Ende des Monats nicht mehr ausgezahlt werden. Es war im Januar die Situation, dass wir ein leichtes Wachstum hatten. Nach Jahren der ganz schwierigen, katastrophalen Wirtschaftsentwicklung hatten wir im Januar ein leichtes Wachstum. Was haben wir jetzt? Eine starke Rezession: Es investiert niemand mehr in Griechenland.

Wir hatten Banken, die einigermaßen stabil dagestanden sind. Heute stehen die griechischen Banken vor einem Bankenrun. Milliarden werden fast täglich abgehoben, weil die eigenen Bürger kein Vertrauen mehr in die dortigen Finanzinstitute haben. Das größte Versprechen lautete, dass jetzt endlich die Reichen in Griechenland zahlen müssen. Ich denke, nach fünf Monaten darf man mal fragen, was aus diesem Versprechen geworden ist. Dürfen die Reichen jetzt endlich zur Kasse gebeten werden? Wir haben eine kommunistische Regierung, die dieses Land in den letzten Monaten zugrunde gerichtet hat, und das muss auch einmal gesagt werden.

Das ist die Bilanz, vor der wir nach fünf Monaten Tsipras stehen. Trotzdem bemühen wir uns, trotzdem wird verhandelt. Als EVP-Fraktion ist für uns die Konditionalität ein wichtiger Punkt, weil Griechenland einen Plan braucht, wie es aus dieser Negativspirale herauskommt, die dort zu beobachten ist. Deswegen fordern wir ein Programm, auf das sich die Geldgeber gemeinsam mit Griechenland einigen, das am Ende der Tage auch eine Perspektive für Griechenland bietet.

Ich sage ausdrücklich dazu, dass der Ball dafür in Athen liegt. Wir brauchen aus Athen heraus Vorschläge, wie die Probleme zu lösen sind. Wir werden auch für dieses Programm eine Parlamentsmehrheit in Athen brauchen. Einfache Unterschriften von Tsipras und Varoufakis werden nicht mehr reichen, um das Vertrauen der Europäer zu gewinnen.

Das ist die Lage, in der wir uns befinden. Sie spüren, dass bei uns in der Fraktion viele ob des Verhaltens des griechischen Partners frustriert sind. Trotz alledem werden wir alle Anstrengungen unterstützen, damit wir Griechenland im Euro halten. Das sind wir den Menschen in Griechenland schuldig – nicht der Regierung, aber den Menschen. Es haben die letzten Tage Tausende auf den Straßen von Athen demonstriert, die im Euro bleiben wollen und die Hilfe der Europäer wollen. Wir als EVP-Fraktion stehen an der Seite dieser Menschen.

Ich möchte einen zweiten Punkt aufgreifen, nämlich die Migrationsthematik, die besprochen worden ist. Wir brauchen legale Wege für die, die nach Europa kommen, vor allem für die, die unseren Schutz brauchen. Der Vorschlag der EU-Kommission, vor allem zur Verteilung syrischer Flüchtlinge, ist ein guter Vorschlag. Ein Vorschlag, den eigentlich normalerweise niemand ablehnen kann. Deswegen unterstützen wir die Kommission, da hartnäckig zu bleiben und bei den Staaten Hilfe für syrische Flüchtlinge – vom UNHCR definierte Flüchtlinge – auch wirklich einzufordern.

Allerdings sage ich für die EVP-Fraktion auch, wir müssen uns die Zahlen und den Missbrauch vergegenwärtigen. Im letzten Jahr wurden zwei Drittel aller Bewerber in der Europäischen Union abgelehnt. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann müssen wir auch klar sagen, dass Europa daran arbeiten muss, die Außengrenze besser zu sichern. Auch an der Außengrenze eines Kontinents darf man sagen: Du darfst rein. Und man darf zu jemandem, der keinen legalen Grund hat, auch sagen: Du musst draußen bleiben.

Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass aus Ländern, die Beitrittskandidaten zur EU sind, mit denen wir verhandeln, wie Serbien zum Beispiel, Flüchtlinge kommen. Wir brauchen da Klarstellungen, dass es sich hier um sichere Drittstaaten handelt. Übrigens auch bei der Türkei, die die Rückführung von abgelehnten Bewerbern bitte auch übernehmen sollte. Ich glaube auch, dass bei der Rückführungspolitik, Herr Vizepräsident, die Kommission mit den afrikanischen und asiatischen Herkunftsstaaten intensiver sprechen sollte, damit diese Rückführungsabkommen auch endlich abgeschlossen werden.

Wir brauchen einen balancierten Vorschlag: Hilfe auf der einen Seite, Abgrenzung zu den extremen Kräften, die wir in Europa haben, die alle Ausländer leider Gottes in einen Topf werfen, und auf der anderen Seite aber auch eine ordentliche Grenzsicherung und die Bekämpfung von Missbrauch.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie alla Presidenza lettone per il lavoro svolto. Quest'oggi sinceramente avrei voluto commentare l'esito finale dei negoziati sulla Grecia, e invece siamo ancora a discutere "se".

Ricordo che in febbraio si disse che si era trovato l'accordo; in aprile si disse la stessa cosa. Lunedì scorso sembrava che si fosse finalmente raggiunta l'intesa. Io credo che questa sia la volta buona, però sento ancora voci critiche: esponenti del Fondo monetario internazionale, qualche personalità della destra europea... E mi spiace che una persona che stimo molto, come il collega Weber, dica ancora oggi alle ore 15 che il governo greco deve fare ancora proposte.

L'accordo c'è, è sul tavolo, e lo si è raggiunto soprattutto grazie allo sforzo del Presidente Juncker e della Commissione europea, a cui bisogna dare atto di essersi comportata con equilibrio e responsabilità. Ma se l'accordo c'è, perché aspettare? Che cosa dobbiamo aspettare?

Io non oso immaginare... Saremmo nel ridicolo se per qualche punto di IVA sulla ristorazione greca si volesse mettere in pericolo l'integrità della zona euro e il futuro dell'Europa. A che gioco stiamo giocando? Se qualcuno vuole dilatare i tempi per umiliare il popolo greco noi gli diciamo che sbaglia.

Il governi – e noi non siamo nel governo Tsipras – si cambiano con il voto dei cittadini. E ora non è in discussione il governo Tsipras, né il giudizio sul governo Tsipras: ora è in discussione la salvezza del popolo greco e la salvezza e l'integrità della zona euro.

L'estenuante prolungarsi di discussioni tecniche rivela il pericolo di un'Europa burocratica senza visione, anche sull'immigrazione.

Io ringrazio il presidente Timmermans per aver fatto un discorso robusto, fermo, di visione. Ma non è la stessa cosa nell'ambito del Consiglio. Lo devo dire con grande sincerità e anche con grande tristezza.

Da un lato ci sono paesi come l'Italia che si impegnano a fare tutto il possibile per salvare vite umane nel Mediterraneo, dall'altro ci sono governi come quello ungherese che unilateralmente alzano muri di protezione contro i migranti. E devo dire che provo grande tristezza che sia proprio un paese come l'Ungheria, che ha patito sulla sua pelle la cortina di ferro, a costruire nuovi muri contro i migranti.

La strategia della Commissione europea è stata giusta e in parte sembra accettata dagli Stati membri, solo in parte. Bene la conferma dei quarantamila migranti che saranno accolti in Europa. Bene l'istituzione degli hotspot. Ma non basta. Io capisco la diplomazia, ma non possiamo ridurre tutto ad un esercizio lessicale ambiguo.

Sento dire che alcuni Stati sono a favore della solidarietà ma sono contro meccanismi obbligatori. Che significa? Mi si deve spiegare che cosa significa che non devono essere meccanismi obbligatori. Spiegatemelo concretamente che cosa significa. E vogliamo, di fronte ad un tema così immane, rifugiarci nell'esercizio lessicale di una distinzione di parole? O dobbiamo andare nella sostanza e mostrare gli attributi e dimostrare che siamo all'altezza di essere leader di un'Europa? Se non siamo leader di un'Europa... Lo dico ai governi.

Perché ci spaventiamo e ci lamentiamo della deriva populistica? La deriva populistica è antieuropea; è il frutto della mancanza degli attributi se Orbán fa quelle cose. Se uno Stato si mette contro un altro Stato è perché manca una decisione europea. Se ci fosse e se ci sarà una visione europea queste cose finiranno.

Ecco perché il Parlamento europeo ha tutto il diritto di far sentire la sua voce. Quest'Aula – malgrado alcune minoranze che io rispetto, ma di cui non condivido la posizione – ha anche su questo tema espresso sempre posizioni forti che io voglio ribadire attraverso il mio intervento.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. Mr President, I would also like to thank the Latvian Presidency for their time in office. I know this is their last part-session. One of the problems holding back competitiveness in the EU is that, whatever the problem, the solutions proposed here seem to be more Europe and more regulation; and while we in the ECR campaign against red tape that holds back businesses from creating jobs, as we consider the issues to be discussed at the summit – Greece and the Mediterranean crisis – the solution seems to be not more red tape, but more sticking plaster, more Band-Aid.

Consider the patient that is the Greek economy. Each time we approach another Greek crisis, rather than sticking to the medicine, we propose more sticking plaster. The solution is yet again more expensive sticking plaster in the form of a bailout, until the next Greek crisis when the solution is yet again more sticking plaster – bailout or restructuring – until the next Greek crisis, and so on. If and when we reach another deal, how long will it be before we are back here again in this Chamber debating the same issues? How long until the eurozone runs out of sticking plaster? How long will this blame game go on between the Member States, with northern eurozone countries arguing that they can afford to keep Greece in the euro but not being honest with their taxpayers that a currency union requires fiscal transfers from the richer countries to the poorer countries – probably for ever? The Greek Government has to play its role and also behave responsibly, as other group leaders have said. It is time to stop the sticking plaster. It is time to start sticking to the rules.

If we look at the crisis in the Mediterranean, there is no easy answer, despite what many people claim. We cannot let no one in, yet we cannot let everyone in. But until we have a strategy, we will simply be providing lifeboats, plucking unfortunate desperate people from the sea. The Commission’s plan raises some important issues – targeting traffickers, processing applications and returning those not fleeing persecution; helping those in failing states on the front line. But while some EU countries could probably do more to help, proposing a quota system was a mistake because, instead of cooperation, the Commission has proposed coercion. So instead of solidarity, we now have polarity. Instead of countries working with each other, we have countries arguing with each other. Let us come together in a spirit of cooperation to alleviate the suffering of those in countries from which people flee, to process genuine applications before they make that hazardous journey, and to target the people traffickers who sell a false hope – not another sticking plaster solution until a future summit. And on security and defence, cooperation on coordination, not coercion, should be the principle that we will abide by.

In country after country, election after election, the voters are saying what the ECR has been saying: Europe cannot go on as it, Europe has to change. So as the British Prime Minister David Cameron introduces ideas for reform, do not see it as simply a shopping list for Britain, but seize it as a chance for genuine reform of the EU. Then, maybe, all of us in the EU will be better placed to face the challenges: the challenges within our borders, the challenges at our borders, and the challenges beyond our borders.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, first of all, I want to say to Mr Timmermans – I thought you were singing at the end but you were not – that I fully agree with what you said on migration and with the proposals that you have made. The only point that I would like to make is that you have to follow through on what you said. What you said is true, but what we see now in Hungary – and Mr Pittella referred to this – is a scandal in itself, because it goes against the acquis communautaire. It goes against the common and solidarity-based approach that you have defended here in this House. So I hope that, at the end of your second intervention and in the coming days, the Commission will be clear that what Mr Orbán is doing is against the rules of Europe and that it will not go through. That is what I accept with regard to both the wall and the other issues.

My second point is on Greece. I think that we will have a deal. I do not think there is any other choice than to make a deal. There is no other choice, because a Grexit would be the worst thing for everybody: the worst thing for the Greek people, because the first thing that would happen would be a devaluation and another loss of their purchasing power of 30—40% on top of all the efforts of the past; and it would be a bad thing for Europe and for the eurozone, because it would in fact be indicating that the euro is not a stable currency, as you can come in and go out. It would be like a party where you enter when you have money and you go out when you no longer have any money.

So I think we are going to find a solution – but will it be long-lasting solution? Let us be honest. What we are talking about is EUR 7 billion in the second package. We are not talking about a solution for Greece, but about how to give these last EUR 7 billion of the second package. Everybody knows – and everybody is writing – that we will discuss a third package in the future and that it is absolutely necessary to have a fundamental solution for Greece. What we are talking about is not a fundamental solution.

A fundamental solution for Greece would be based on two elements. The first element is that in Greece they would really start to end the clientelistic and corrupt systems, the oversized public sector and the non—opening of the private markets. That has not been done. It is not about picking a little at low pensions or low wages but about changing the social system that exists. That is not happening – not with the deal that they are making at the moment.

A second point is that we must have a structural solution for governing the debt in Europe. I think it would have been far better if they had listened to Parliament and if we had started three years ago with the redemption contract. That should have solved the problem. But now we are dealing with a country like Greece, which is asking for money, and the others say: ‘We will not give money to Greece because what have we received? Why did we not receive the same help?’ With the redemption fund, everybody could have the same help in the future. That was the right way to do it.

Finally, on the report: I am pleased with the report by the five Presidents on completing Europe’s economic and monetary union, Mr Timmermans. I think it is a good basis. It is not complete – for example, the redemption fund is not in it – but it is a good basis to start. I hope that we in Parliament can support this approach. Having said that, I have to tell you something – and I am saying this directly to Mr Pittella and Mr Weber: we are going to vote in four or five hours from now on a report – the Berès report. What are we talking about? We are going to vote on the Berès report, and it has less ambition than the paper by the five Presidents. What are we doing? This Parliament, which has always been ahead in economic governance in the European Union, is now going to vote on a report which does not even deal with all these problems.

Mr Weber, I know how it works and that you have made a little deal downsizing the whole thing and saying that it is an own initiative report. I can tell you that I have seen better reports from Pervenche Berès. It is not a question of the intelligence of Pervenche Berès, but it is not the best that you have ever done. Having said that, I think that we are going to ask to have it sent back to committee before the start of the vote, because it is completely crazy and completely useless. I say to all my colleagues – and certainly to the EPP – that you will now start voting now on a report that has already been taken off the table due to a good proposal from President Juncker.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα είδα ανακοινώσεις που θεωρούσαν επί θύραις τη λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Η ανακοίνωση του Εurogroup τη θεώρησε πολύ καλή, η Επιτροπή την χαιρέτησε ως μια πολύ καλή βάση, στη σύνοδο κορυφής όλοι έλεγαν ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και, ξαφνικά, άρχισε η εσωτερική υπονόμευση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάποιες συντηρητικές κυβερνήσεις, που αποτελούν μειοψηφία μέσα στην Ευρώπη, δείχνουν να μη θέλουν συμφωνία, παρότι αυτό είναι το κοινό συμφέρον και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αντίθετα, θέλουν να την υπονομεύσουν και θέλουν να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό, να αμφισβητήσουν την ανάγκη να σεβόμαστε, όχι μόνο τους κανόνες, αλλά και τη Δημοκρατία.

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, κατέθεσε μια πρόταση που εξασφαλίζει νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά με πρωτογενή πλεονάσματα, που προωθεί μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, του πελατειακού κράτους. Που βάζει τέλος στο αίσχος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων ανθρώπων σε ηλικία σαράντα και πενήντα ετών, που οι δικοί σας πολιτικοί φίλοι, κύριε Βέμπερ, ψήφισαν και εφάρμοσαν στην Ελλάδα επί δεκαετίες και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας παρακαλώ να αφήσετε τη μισαλλοδοξία.

Είναι ώρα να συμβάλουν όλοι στο να υπάρξουν λύσεις για να φύγει η λέξη Grexit από το λεξιλόγιο της ευρωπαϊκής συζήτησης, για να μπει ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης. Για αυτό, μην μας κουνάτε το δάχτυλο κύριοι του συντηρητικού κόμματος, γιατί εφαρμόσατε μαζί με την τρόικα - παραβιάζοντας τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μια πολιτική που προκάλεσε περικοπές μισθών και συντάξεων τριάντα τοις εκατό, τριπλασίασε την ανεργία, έφερε ύφεση είκοσι πέντε τοις εκατό και εκτίναξε το χρέος από το εκατόν είκοσι πέντε τοις εκατό, στο εκατόν ογδόντα τοις εκατό του ΑΕΠ.

Χρειαζόμαστε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά και ανάπτυξη καθώς και βιώσιμο χρέος και αυτό είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό, πολιτικό και πρέπει να λυθεί με κοινή ευθύνη.

Καταθέσαμε προτάσεις, καταθέσαμε ισοδύναμα και τώρα λένε κάποιοι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν μας αρέσουν τα ισοδύναμα. Γιατί; Γιατί φορολογούμε τους πλούσιους, γιατί φορολογούμε αυτούς που έχουν εισόδημα πάνω από πενήντα χιλιάδες ευρώ το χρόνο, αυτούς που έχουν κέρδη πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ το χρόνο σε μια χώρα που έχει ενάμισι εκατομμύριο ανέργους και που εννιά στους δέκα ανέργους δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ.

Το μήνυμα της πολιτικής μου ομάδας είναι σαφές: χρειάζεται λύση, επείγει, είναι απολύτως εφικτή είναι έτοιμη στη βάση αυτών που κατατέθηκαν και θεωρήθηκαν βάση συζήτησης τη Δευτέρα.

Κύριε Timmermans, εργαστείτε πάνω σε αυτά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στην καρδιά της Ευρώπης εσαεί, η Ευρώπη έχει και τους μηχανισμούς και τους θεσμούς για να δώσει απάντηση σε αυτά.

Σεβόμενη τη δημοκρατία η Ελλάδα, και η ελληνική κυβέρνηση, είναι έτοιμη να συμφωνήσει, αλλά δεν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να γονατίσει και να ταπεινωθεί, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, chers collègues, les ingrédients d'une sortie de crise pour la Grèce sont connus. Il s'agit tout d'abord de réformes de structures qui permettraient à la Grèce de se remettre d'aplomb. Je pense, en particulier, à la mise en place d'une fiscalité socialement juste, économiquement efficace et respectueuse de l'environnement. Il s'agit de réformer le système de pensions pour le rendre financièrement supportable, tout en respectant les droits des plus fragiles et des plus précaires des pensionnés. Il s'agit notamment de réduire les dépenses militaires qui font de la Grèce un des champions – je suis désolé de le dire – de l'OTAN. Il s'agit de mettre en place une administration efficace. Il s'agit de lutter avec efficacité contre la corruption et le clientélisme. Premier élément.

Sur tous ces points, le gouvernement grec, élu en janvier, a peut-être parfois tardivement, parfois maladroitement, prouvé qu'il était prêt à s'engager.

Le deuxième élément, c'est l'investissement. Tout le monde sait bien qu'aujourd'hui investir en Grèce est hors de portée de l'économie grecque. Je remercie la Commission qui, par la voix du commissaire Timmermans, a montré qu'elle était prête à s'engager. Je voudrais bien que, du côté du Conseil, on soit prêt à cibler le plan Juncker, en particulier sur les pays qui en ont le plus besoin, en premier lieu desquels la Grèce.

Le troisième élément consiste à rendre la dette grecque soutenable. Cette dernière était insoutenable en 2010. Elle l'était en 2012 après le premier plan d'aide à la Grèce. Elle l'est toujours après le deuxième plan d'aide à la Grèce, et j'ajoute que les réformes de structures qui ont été imposées à la Grèce ont aggravé la situation. Celles et ceux qui refusaient de considérer une restructuration de la dette grecque ont fait preuve, et font encore preuve aujourd'hui, soit d'incompétence économique crasse, soit d'un déni de réalité coupable, soit d'une obsession idéologique les incitant à vouloir faire payer le prix de l'irresponsabilité aux seuls emprunteurs, en laissant les créditeurs, tout aussi irresponsables, en toute liberté. Aujourd'hui, il faut que la restructuration de la dette grecque figure à l'ordre du jour et que des engagements fermes soient pris sur ce sujet.

Albert Einstein disait que la folie consiste à faire, refaire et refaire encore la même chose en espérant des résultats différents. J'espère qu'au lieu de la folie, l'intelligence collective prévaudra lors du Conseil. Je sais que d'aucuns au sein de certains gouvernements créditeurs, au sein de la Banque centrale européenne – même au sein de la Banque centrale européenne! – souhaitent l'échec et souhaitent la sortie de la Grèce de l'eurozone. Je le sais et je l'entends, car ils m'en ont parlé personnellement. J'estime que cette attitude est irresponsable. Je peux parfaitement comprendre que l'émergence de forces politiques et d'options politiques qui se démarquent de la pensée unique puissent agacer ou insupporter certains. J'estime toutefois qu'il serait politiquement irresponsable de refuser cette option, parce que ceci équivaudrait à ouvrir la voie à celles et ceux – il y en a dans cette Assemblée – qui font de la peur, de la stigmatisation et du rejet de l'autre leur fonds de commerce.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, on behalf of the EFDD Group. Mr President, during last year’s European elections we in UKIP were told that we were mad – crazy – when we spoke about a European army. Now Mr Timmermans has just said – and I quote – ‘a European army is a long-term European objective’. So thank you very much, Mr Timmermans, for clarifying that position before the referendum. It is clear to me that the three most important issues at this European Council are: how the European Union will deal with the issue of immigration; the controversial TTIP deal; and, of course, Greece.

Firstly, the problems surrounding migration were brought home to MEPs yesterday, because a number of British representatives could not get here because of the chaos in Calais, where a workers’ strike resulted in migrants running amok and boarding lorries and cars trying to make their way to the UK, and as a consequence, the Channel Tunnel was closed. But this is nothing compared to what is to come. There are half a million migrants in the Mediterranean waiting to make their way through Europe, and frighteningly, there are another half a million making their way through Africa and the Middle East – and what is worse is that we do not know who these people really are. We are told that ISIS is using this chaos to import their wicked and warped ideology onto our continent, which makes the next terrorist attack not a case of if, but when and where. The answer is not a common EU asylum policy. Mr Timmermans, I have a better suggestion. The answer is an Australian-style ring of steel, which protects our borders and sends out a clear message that Europe is not a soft touch.

Now, let us move on to TTIP. We all know how worried you lot are about TTIP by the way you behaved in Strasbourg earlier this month. You cancelled the vote on TTIP; you silenced any debate on the issue; you ignored millions of citizens across Europe who have legitimate concerns. Let me make this clear: TTIP is a corporatist scam which will hurt workers, consumers, pensions, farmers and small businesses. It gives an unfair advantage to large corporations. It is a lobbyist’s dream. There are 30 000 lobbyists here in Brussels – that is over 40 per MEP. There are more lobbyists here than there are in Washington DC, and therefore it is no surprise to me that the Commission and the big groups in this Parliament support TTIP. People are concerned about the damaging effects of TTIP. We should put aside our political differences and stand united against this secretive stitch-up.

On a final note, my heart goes out to the people of Greece, who are being impoverished by the European Union. To witness the cradle of democracy being threatened by the Brussels bully-boys is a truly sickening sight. So let us stand together against TTIP and stand united in our support of the people of Greece.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Per correttezza di informazione, il Presidente Schulz aveva deciso di rinviare il voto e l'Assemblea plenaria sovrana ha deciso di rinviare il dibattito. Quindi non è stato né annullato il voto, né annullata la discussione. Sono stati soltanto rinviati.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, vous me cherchiez au premier rang, je suppose? Mais, la démocratie a du mal à avancer dans ce Parlement, nous le savions. Alors elle est déjà descendue de quelques gradins, il lui en reste cinq, mais je ne doute pas que ce Parlement, qui est tellement attaché à la démocratie et au respect de l'ensemble des groupes, arrivera à trouver une solution et mettra fin à ce qui apparaît à tous comme une terrifiante discrimination.

Alors, Messieurs les députés, les négociations que mène actuellement l'Union européenne avec la Grèce sont féroces. Bruxelles ne veut rien lâcher et essaie d'imposer aux Grecs la poursuite d'une hyperaustérité qui détruit leur pays. La diminution des retraites et du salaire minimum et l'augmentation de la TVA ont déjà détruit l'économie grecque et n'ont aucun sens, même du point de vue financier. Vous demandez pourtant aux Grecs de repartir pour un tour de ce scénario mortifère. Tout le monde sait que la Grèce, plombée par une dette égale à 180 % de son PIB, ne peut pas rembourser ses créanciers, mais vous demandez au peuple grec de continuer à porter le fardeau d'une dette publique absolument insoutenable. Vous pratiquez ainsi l'esclavage pour dette à l'encontre de ce peuple, le même esclavage pour dette qui avait été supprimé par Solon en 500 avant Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit là, tout de même, d'une belle régression.

Si Tsipras refuse vos conditions implacables, l'État grec fera défaut sur sa dette publique le 30 juin. En conséquence, les fragiles banques grecques feront faillite. Nous savons tous que devrait alors s'appliquer le texte voté en 2014 par ce Parlement, que nous avons surnommé "le mur": mécanisme unique de résolution. Vous enverrez alors dans ce mur tous les épargnants grecs.

Avez-vous dit aux peuples européens que ce texte impose la saisie de tous leurs dépôts et comptes bancaires d'épargne au-dessus de 100 000 euros, s'il faut recapitaliser leurs banques en faillite? Non? Vous l'avez soigneusement caché à vos électeurs? Avez -vous dit que l'article 6 de ce texte permet à la Commission européenne de baisser ce seuil de spoliation de l'épargne de 100 000 euros, à quoi, 20 000, 10 000, 5 000 ou zéro euros? Je vous relis rapidement l'article 6 pour vous vous rafraîchir la mémoire, le montant visé – les 100 000 euros donc – fait l'objet d'un réexamen périodique en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l'Union. Ce réexamen n'aura pas lieu avant le 3 juillet 2020. Ouf! Sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée. Cette règle est non seulement tyrannique, mais elle est aussi des plus stupides. Lorsque les citoyens des pays européens comprendront vos manœuvres, la confiance des déposants envers leur système bancaire sera détruite, ce qui accélérera les Bank Runs dans les situations de crise. Mais vous n'avez pas le choix, pour tenter de sauver une fois de plus, l'euro, fût-ce au prix d'une confiscation des dépôts bancaires de vos citoyens. Vous avez donc honteusement voté ce texte puis caché à tous les épargnants que vous pourrez les spolier de leurs économies en cas de faillite de leur banque.

Messieurs les députés, il est temps de se débarrasser du veau d'or qu'est l'euro et d'arrêter ces folies, il est temps de revenir à la démocratie et de rendre à chaque peuple sa monnaie nationale!

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές, μπροστά στη σύνοδο κορυφής, οδηγεί στην καρμανιόλα την εργατική λαϊκή οικογένεια στην Ελλάδα, ενώ προβλέπει νέα αντιλαϊκά μέτρα, διατηρώντας τα σκληρά μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Aπό το λεγόμενο σκίσιμο των μνημονίων που υποσχόταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, εισηγείται τώρα στους δανειστές νέο μνημόνιο για να εξυπηρετείται στο ακέραιο το αβάσταχτο χρέος της πλουτοκρατίας που δεν οφείλει ο λαός. Με αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών φέρνουν νέες αβάσταχτες απώλειες στο ήδη πετσοκομμένο λαϊκό εισόδημα.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καλεί το λαό, χωρίς αναμονή, να απορρίψει τους εκβιασμούς, να απορρίψει τα κυβερνητικά καλέσματα για υποταγή στο ρεαλισμό του ευρωμονόδρομου και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που φέρει την εξαθλίωση και τη φτώχεια. Να εναντιωθεί στη νέα αντιλαϊκή συμφωνία και να μπλοκάρει τα αντιλαϊκά μέτρα, αρνούμενος το χρέος. Να απαιτήσει την κατάργηση των μνημονίων και την ανάκτηση όλων των απωλειών στον δρόμο της πραγματικής ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και την εξουσία τους.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik