Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 24 юни 2015 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Образуване на политическа група: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Състав на комисиите: вж. протокола
 7.Предложение за акт на Съюза: вж. протокола
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Внасяне на документи: вж. протоколи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Трансфер на бюджетни средства
 13.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Ред на работа
 16.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (разискване)
 17.Приветствие с добре дошли
 18.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (продължeние на разискването)
 19.Европейски фонд за стратегически инвестиции (разискване)
 20.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (разискване)
 21.Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (разискване)
 22.Състав на политическите групи: вж. протокола
 23.Време за гласуване
  23.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (A8-0191/2015 - Laura Ferrara) (гласуване)
  23.2.Искане за снемане на парламенарния имунитет на Удо Фогт (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  23.3.Европейски фонд за стратегически инвестиции (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (гласуване)
  23.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (A8-0185/2015 - Gérard Deprez) (гласуване)
  23.5.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (A8-0190/2015 - Pervenche Berès) (гласуване)
 24.Решение, прието във връзка с плана за действие за по-справедлива система на корпоративния данък в ЕС (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Обяснение на вот
  26.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сотириос Зарианопулос (A8-0191/2015 - Laura Ferrara)
  26.2.Искане за снемане на парламенарния имунитет на Удо Фогт (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.3.Европейски фонд за стратегически инвестиции (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  26.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2015/000 TA 2015 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (A8-0185/2015 - Gérard Deprez)
  26.5.Преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)
 27.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 28.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 29.График на следващите заседания: вж. протокола
 30.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1549 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5471 kb)
Правна информация - Политика за поверителност