Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 24. června 2015 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 3.Vytvoření politické skupiny: viz zápis
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 6.Členství ve výborech: viz zápis
 7.Návrh aktu Unie: viz zápis
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Předložení dokumentů: viz zápis
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 12.Převod prostředků: viz zápis
 13.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 15.Plán práce
 16.Příprava zasedání Evropské rady (25.-26. června 2015) (rozprava)
 17.Přivítání
 18.Příprava zasedání Evropské rady (25.-26. června 2015) (pokračování rozpravy)
 19.Evropský fond pro strategické investice (rozprava)
 20.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (rozprava)
 21.Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (rozprava)
 22.Členství v politických skupinách: viz zápis
 23.Hlasování
  23.1.Žádost, aby byl pan Sotirios Zarianopoulos zbaven poslanecké imunity (A8-0191/2015 - Laura Ferrara) (hlasování)
  23.2.Žádost o zbavení Uda Voigta poslanecké imunity (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  23.3.Evropský fond pro strategické investice (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (hlasování)
  23.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise (A8-0185/2015 - Gérard Deprez) (hlasování)
  23.5.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (A8-0190/2015 - Pervenche Berès) (hlasování)
 24.Přijaté rozhodnutí o akčním plánu pro spravedlivější systém zdanění obchodních společností v EU (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Vysvětlení hlasování
  26.1.Žádost, aby byl pan Sotirios Zarianopoulos zbaven poslanecké imunity (A8-0191/2015 - Laura Ferrara)
  26.2.Žádost o zbavení Uda Voigta poslanecké imunity (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.3.Evropský fond pro strategické investice (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  26.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise (A8-0185/2015 - Gérard Deprez)
  26.5.Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)
 27.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 28.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 29.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 30.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1549 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5471 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí