Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 24. juuni 2015 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Fraktsiooni moodustamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 7.Liidu seadusandliku akti ettepanek (vt protokoll)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ettevalmistamine (arutelu)
 17.Tervitus
 18.Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ettevalmistamine (arutelu jätkamine)
 19.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (arutelu)
 20.Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid (arutelu)
 21.Stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamise läbipaistvus (arutelu)
 22.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 23.Hääletused
  23.1.Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0191/2015 - Laura Ferrara) (hääletus)
  23.2.Udo Voigti parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  23.3.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (hääletus)
  23.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2015/000 TA 2015 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0185/2015 - Gérard Deprez) (hääletus)
  23.5.Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid (A8-0190/2015 - Pervenche Berès) (hääletus)
 24.ELis õiglasemat äriühingu tulumaksu süsteemi käsitleva tegevuskava kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Selgitused hääletuse kohta
  26.1.Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0191/2015 - Laura Ferrara)
  26.2.Udo Voigti parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.3.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  26.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2015/000 TA 2015 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0185/2015 - Gérard Deprez)
  26.5.Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)
 27.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 28.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 29.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 30.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1549 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5471 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika