Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 24 juni 2015 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Oprichting van een fractie: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Samenstelling commissies: zie notulen
 7.Voorstel voor een besluit van de Unie: zie notulen
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (debat)
 17.Welkomstwoord
 18.Voorbereiding van de Europese Raad (25-26 juni 2015) (voortzetting van het debat)
 19.Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)
 20.Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (debat)
 21.Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (debat)
 22.Samenstelling fracties: zie notulen
 23.Stemmingen
  23.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (A8-0191/2015 - Laura Ferrara) (stemming)
  23.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  23.3.Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (stemming)
  23.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/000 TA 2015 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A8-0185/2015 - Gérard Deprez) (stemming)
  23.5.Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (A8-0190/2015 - Pervenche Berès) (stemming)
 24.Besluit over het actieplan voor een billijker stelsel van vennootschapsbelasting in de EU (debat)
 25.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Stemverklaringen
  26.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sotirios Zarianopoulos (A8-0191/2015 - Laura Ferrara)
  26.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Udo Voigt (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.3.Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  26.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/000 TA 2015 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A8-0185/2015 - Gérard Deprez)
  26.5.Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)
 27.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 28.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 29.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 30.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1549 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5471 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid