Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 24. júna 2015 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Utvorenie politickej skupiny: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 7.Návrh aktu Únie: pozri zápisnicu
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Príprava zasadnutia Európskej rady (25. – 26. júna 2015) (rozprava)
 17.Oficiálne privítanie
 18.Príprava zasadnutia Európskej rady (25. – 26. júna 2015) (pokračovanie rozpravy)
 19.Európsky fond pre strategické investície (rozprava)
 20.Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: hodnotenie a výzvy (rozprava)
 21.Transparentnosť uplatňovania Paktu stability a rastu (rozprava)
 22.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 23.Hlasovanie
  23.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0191/2015 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  23.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Uda Voigta (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  23.3.Európsky fond pre strategické investície (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (hlasovanie)
  23.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – technická pomoc na podnet Komisie (A8-0185/2015 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  23.5.Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: hodnotenie a výzvy (A8-0190/2015 - Pervenche Berès) (hlasovanie)
 24.Prijaté rozhodnutie o akčnom pláne pre spravodlivejší systém dane z príjmov právnických osôb v EÚ (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Vysvetlenia hlasovania
  26.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (A8-0191/2015 - Laura Ferrara)
  26.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Uda Voigta (A8-0192/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.3.Európsky fond pre strategické investície (A8-0139/2015 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  26.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/000 TA 2015 – technická pomoc na podnet Komisie (A8-0185/2015 - Gérard Deprez)
  26.5.Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: hodnotenie a výzvy (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)
 27.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 28.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 29.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 30.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1549 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5471 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia