Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 6. juuli 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus (Srebrenica mälestamine)
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Kapitaliturgude liidu loomine (arutelu)
 13.Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (arutelu)
 14.Piimapaketi rakendamise läbivaatamine (arutelu)
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju avaliku ja erasektori partnerluste algatustele (lühiettekanne)
 17.Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi (lühiettekanne)
 18.Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas (lühiettekanne)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (535 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2315 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika