Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 6. júla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva (Spomienka na Srebrenicu)
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Vytváranie únie kapitálových trhov (rozprava)
 13.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (rozprava)
 14.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (stručná prezentácia)
 17.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (stručná prezentácia)
 18.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (stručná prezentácia)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (535 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2315 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia