Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2146(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0187/2015

Ingediende teksten :

A8-0187/2015

Debatten :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Stemmingen :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0249

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 7 juli 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

6.12. Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (A8-0187/2015 - James Nicholson)
Video van de redevoeringen
MPphoto
 

   Explications de vote oral

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Madam President, I was glad to support this report from my colleague Mr Jim Nicholson. It comes at a crucial time. The global dairy index is now at 634, which is just less than half of what it was in 2014. It is just 61 points below its lowest ever point, which occurred in 2009, and for an Irish dairy farmer with 75 cows that equates to a loss of approximately EUR 35 000 per year.

As I speak, people in the town of Monaghan, Ireland, are now paying 29 cents per litre for milk, but that is going in the wrong direction. That is why I was pleased to see such strong support in this Parliament for stating that the existing safety net measures alone – such as public intervention and private storage aids – were not sufficient tools for addressing the persistent volatility or indeed for any crisis in the milk sector. I am calling on Commissioner Phil Hogan to implement more responsive and realistic safety net measures, and to ensure that the intervention price must better reflect real production costs and real market prices.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). Señorías, lo que importa aquí es cuánto cuesta producir la leche y a cuánto la van a poder vender los ganaderos, no los mercados de valores. Votamos en contra de este informe porque antepone los intereses de los mercados a las necesidades de la gente.

Tenemos un deber como diputados al Parlamento Europeo: decir la verdad. Y la verdad es que, con este tipo de políticas, estamos matando el campo y cerrando toda posibilidad de alcanzar una soberanía alimentaria plena. Soy asturiana. Me duele que se acabe con el campo asturiano, así como con el campo de otros tantos territorios y pueblos que luchan cada día por sobrevivir, apegados a lo propio. Porque matar el campo es matar aquello que somos.

Y, Señorías, no vamos a permitir que nos sigan robando nuestra identidad. En este Parlamento pueden sonar voces discordantes y tal vez no seamos mayoría aquí, pero el pulso de la Historia lo marca la gente. Y la gente no olvidará jamás que ustedes prefieren repartirse el pastel con los grandes especuladores en lugar de proteger a las personas. No lo olvidaremos. La Historia la hacen los pueblos y no les quepa ninguna duda de que tendremos memoria.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). Madam President, the ending of the quota for milk production after 30 years presents a challenge for the dairy industry, but also a wonderful opportunity. It has been met with a positive reaction in Ireland, where farmers, as we speak, are looking at investing and upgrading their systems to improve and increase production.

I welcomed the report and was happy to support it, particularly given the fact that it recognises the importance of the dairy sector for feeding our own people and particularly for exports. It also looks at the implementation of measures to address price volatility, which are a point of major concern to those farmers who are in the business of producing milk. I think that is somewhere where the Commissioner can – and should – make a clear statement, because there is uncertainty there, particularly for farmers who want to invest but whose relationship with their bank is not as good as it could be in many cases. Certainly, certainty in the area of intervention would help.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Ruski embargo in ukinitev mlečnih kvot imata za posledico padec cen, zato je v mlečnem sektorju veliko težav, kar je tudi jasno zapisano v poročilu gospoda Nicholsona, ki sem ga tudi z veseljem podprl.

Prihajam iz Slovenije, kjer je mlečna proizvodnja ključna kmetijska panoga. V deželi je približno 60 % kmetijskih površin pokritih s travnatim svetom, večina našega območja je območje s težkimi pridelovalnimi pogoji, spadamo v alpsko območje.

In na takšnih območjih, kjer so majhne kmetije, težki pogoji, kmetje še posebej čutijo pritiske, ko enkrat cena na področju mleka tako pada in ko se tako spreminja, kot se v zadnjih letih.

Zato podpiram, da Evropska komisija spremlja stanje na tem področju, da izdela jasno varnostno mrežo, v kateri se lahko pridelovalci mleka rešijo pred težkim položajem na trgu, zagotovo pa je rešitev tudi v večjem izvozu in v visokokakovostnih pridelkih iz mleka.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Г-жо Председател, мерките, които бяха предложени от Европейската комисия в новата реалност пред млечния сектор, са крайно недостатъчни и далеч не отговарят на предизвикателствата, които стоят пред голяма част от европейските млекопреработватели.

Преди дни Русия издаде указ за удължаване на забраната за внос с още една година. Тази новина българските млекопреработватели приеха с притеснение и разочарование. Разочарование, защото механизмите за интервенция, които предложи Европейската комисия миналата година, се оказаха неадекватни за техните потребности. Това не се дължи на нежелание за участие по схемите, а недопускане от страна на Европейската комисия на бели и жълти сирена в тези механизми.

Чрез подкрепата си за този доклад призовавам Комисията да задейства адекватни механизми в кратки срокове и да разшири списъка на продуктите, които могат да бъдат обект на подпомагане. Свободният пазар в сектора води до свободно падане на не една и две млекопреработвателни индустрии в Европейския съюз. Силно вярвам, че Съюзът трябва да се намеси с адекватни спешни мерки.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētājas kundze! Es nobalsoju par šo ziņojumu, jo 2015. gada 31. martā piena kvotu sistēmas darbības izbeigšanās sakrita ar Krievijas 2014. gada augustā noteikto ievešanas aizliegumu Eiropas piena produktiem. Baltijas zemniekus tas skāra visvairāk, un, piena iepirkuma cenām dramatiski samazinoties, Latvijas ražotāji zaudēja konkurētspēju. Godātie kolēģi, runa ir nevis par cipariem un grafikiem, bet par konkrētām ģimenēm, kuras var zaudēt visu, ko viņas godīgi nopelnījušas. Un zaudēt ne tikai ģeopolitikas dēļ, bet arī tāpēc, ka kādiem ierēdņiem viņu jautājums nelikās svarīgs. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums, un es gribu paust nožēlot, ka līdz šim visi pasākumi tika veikti ar nokavējumu un nepietiekamā apjomā. Es uzskatu, ka Komisijas pienākums ir pilnvērtīgi palīdzēt Baltijas valstu un citu valstu, tai skaitā Latvijas, piensaimniekiem, kas cietuši no sankciju kara. Paldies!

 
  
MPphoto
 

   Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Adaktusson (PPE), skriftlig. ‒ Idag röstade parlamentet om ett initiativbetänkande som behandlar den allmänna situationen för mjölkbönder i EU och hur de avskaffade mjölkkvoterna påverkat situationen. Läget är allvarligt, inte minst i Sverige där i genomsnitt en mjölkbonde om dagen lägger ner.

Jag röstade ja till betänkandet eftersom det präglas av en krisinsikt som läget onekligen kräver. Men också för att betänkandet är tydlig med att det var rätt att avskaffa mjölkvotssystemet. En annan viktig poäng i rapporten är vikten av att minska byråkrati och administrativa bördor för mjölkproducenterna.

Kristdemokraterna vill se en i grunden förändrad Europeisk jordbrukspolitik, där avreglering och naturlig konkurrenskraft spelar en mer framträdande roll. Därför röstade jag mot många delar av rapporten. Exempelvis krav på höjning av interventionspriset på mjölk (prisreglering), kritik mot globaliseringen och krav på nya subventionsmekanismer.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque fomenta la expansión de la gran industria del sector lácteo y las grandes explotaciones intensivas, a costa de la destrucción de pequeñas y medianas explotaciones y de un modo de producción extensivo sostenible.

Asimismo, el informe está centrado en una economía basada en la exportación y una expansión del mercado a través de la conquista de nuevos mercados, lo cual considero que no solo es irreal sino que puede acarrear graves problemas tanto para las explotaciones de leche de la UE, ya sumidas en una gravísima crisis debida a la desaparición de las cuotas lácteas, como de terceros países.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ My colleague Matt Carthy, as Shadow Rapporteur of this file, worked hard at trying to have the interests of small farmers reflected within the provisions. Unfortunately the final report had no tangible obligations contained within which would result in the Irish Dairy sector prospering in coming years; or see smaller family farms supported during turbulent times.

The report could have been much more progressive in its proposals in terms of supports to farmers affected by extreme price volatility.

Farmers deserve a fair price for their produce and an ongoing situation whereby milk is often a loss-making product is unsustainable. There are ways in which the Commission can and should be more proactive in offering support. For example, an intervention price can be a strong tool to balance a market but the intervention price has to reflect the cost of production.

Much of the positive predications of what the post-quota era would mean for milk farmers have abated in recent times. It is clear that many in the dairy sector are finding the increasing price volatility difficult to manage and if action is not taken many small farmers will be forced out of the sector.

Therefore, I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Die am 31. März 2015 ausgelaufene Milchquotenregelung stellt den europäischen Milchsektor vor große Herausforderungen. Insbesondere die Preisschwankungen stellen ernstzunehmende Schwierigkeiten für die Milchbauern dar. Ich begrüße die vorliegende Entschließung, da in ihr Regulierungsinstrumente für Krisenfälle sowie eine Stärkung der Marktbeobachtungsstelle eingefordert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La fin des quotas laitiers qui a pris effet au 31 mars dernier, accompagnée d'un embargo russe sur cette filière, a mis dans la difficulté les producteurs. Ce sont les zones rurales qui sont évidemment les plus touchées, plus particulièrement les zones isolées comme les régions montagneuses.

L'Union européenne tente par cette proposition de résoudre les problèmes dont elle est à l'origine. Ce rapport tente de réintroduire quelques mesures de marché. Il s'agit donc d'une initiative, certes modeste, mais qui va dans le bon sens, raison pour laquelle je l'ai soutenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This review fails to take into account the UK national interest or the huge percentage of our dairy trade which is in fresh milk. Therefore, I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Dans un contexte particulièrement difficile pour la filière laitière européenne, j'ai voté en faveur de ce rapport. Le "paquet lait" est un instrument utile pour maintenir la stabilité des revenus des exploitants laitiers et permet d'anticiper certains accidents conjoncturels. Je souhaiterais que la Commission face de ce texte l'une de ses priorités et qu'elle accentue les contrôles vis-à-vis de la grande distribution et qu'elle incite également à une concentration de la filière et d'une plus grande différenciation territoriale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Tikslas stiprinti pieno rinkos stebėjimą, ieškoti papildomų priemonių krizėms įveikti. Nuo 2012 m. spalio galiojantis Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys suteikia ūkininkams priemonių, skirtų reaguoti į pieno sektoriuje kylančius iššūkius. Gamintojų organizacijų ir Tarpšakinių organizacijų pagalba buvo sukurti stipresni sutartiniai santykiai ir didesnės derybinės galios. Oficialios rašytinės sutartys ir stipresni sutartiniai santykiai suteikė ūkininkams tinkamą priemonę ir sustiprino pieno grandinės veikėjų prievolę atsižvelgti į rinkos signalus, padidinti kainų pokyčių poveikį galutinei kainai ir priderinti pasiūlą prie paklausos, taip pat padėti išvengti nesąžiningų komercinių praktikų.

Pritariu, kad Komisija turėtų imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad pieno rinkos stebėjimo centras visapusiškai išnaudotų savo potencialą. Taip pat Komisija turėtų išnagrinėti galimybę ateities rinkose nuspėti kainų nustatymo struktūrą vidutinės trukmės laikotarpiu ir sustiprinti sektoriaus konkurencingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Jusqu'au 31 mars dernier, des quotas laitiers limitaient la production de lait dans chaque pays afin d'éviter une trop forte baisse du prix payé aux exploitants: la suppression de ces quotas constitue une grave menace pour les producteurs français.

En effet, si les agriculteurs européens peuvent désormais produire les quantités qu'ils souhaitent, ce sont avant tout les pays où les coûts de production sont faibles qui vont en bénéficier. La fin des quotas va ainsi renforcer la concurrence entre la filière française (deuxième producteur européen de lait de vache derrière l'Allemagne) et les grands producteurs d'Europe du Nord, lesquels ne sont pas soumis aux mêmes normes que nos éleveurs.

La concurrence internationale favorisera donc toutes les formes de dumping et une hausse des importations, entraînant une perte de part de marché des produits laitiers fabriqués en France.

Ce rapport entendait introduire quelques mesurettes pour remédier aux effets délétères les plus évidemment de cette libéralisation totale du marché du lait. Cependant, la timidité des mesures proposées et leur côté fourre-tout m'a poussé à l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Le secteur laitier a été particulièrement touché par la fin des quotas laitiers au 31 mars dernier et l'impact de l'embargo russe.

Ce rapport, que j'ai approuvé, demande à la Commission de mettre en œuvre une série de mesures afin de contrer ces effets négatifs. Il lui demande notamment de mettre en place de nouvelles possibilités de financement du secteur via des aides de la BEI, de réviser les prix d'intervention et de mettre en œuvre de nouvelles mesures de régulation pour permettre la stabilisation de l'offre et des prix payés aux producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. El informe para evaluar el «Paquete lácteo» tiene especial importancia para el sector ya que coincide con el fin de las cuotas lácteas. El paquete recoge una serie de medidas para regular mejor el sector, promoviendo una mejora en el poder de negociación de los productores y reforzando su posición negociadora.

El mercado lácteo mundial es cada vez más volátil y alcanzó los precios más altos jamás registrados en enero de 2014, tras lo cual se produjeron unas caídas considerables de los precios durante el resto de 2014.

Para garantizar un libre mercado justo y equilibrado, hay que corregir determinados defectos e imperfecciones del mismo, cosa que se manifiesta más que nunca en el caso que estamos tratando. Es cierto que el distinto grado de desarrollo y de tamaño de las explotaciones ganaderas en función de los distintos países da una lectura diferente de la situación, pero en una gran mayoría de países los problemas en cuanto a desequilibrios persisten y es necesario abordarlos. Teniendo en cuenta los problemas específicos de este sector, se justifican una serie de medidas y mecanismos que garanticen la transparencia y el desarrollo de un verdadero libre mercado, y el informe contribuye a ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta porque la misma insta a la Comisión a que haga frente a la crisis que atraviesa el mercado lácteo nacional por distintos motivos, entre los que se encuentra el embargo ruso. Creo por ello que es necesario también que el Consejo reflexione sobre el restablecimiento de ayuda a los productores que abandonen la actividad así como sobre el mantenimiento de las anteriores decisiones sobre cuotas lácteas. Por ello necesitamos instrumentos de regulación que permitan prevenir y gestionar crisis en el sector lácteo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Depuis le 31 mars 2015, la fin des quotas laitiers est effective et définitive dans l'Union. Cette mesure a provoqué de graves tensions et des inquiétudes énormes pour les professionnels du secteur du lait. Déjà durement touchés par la crise, la dérégulation des marchés et les normes tatillonnes de l'Union, nos agriculteurs, notamment les petites exploitations, risquent de perdre encore en pouvoir d'achat (beaucoup vendent souvent à perte dans ce secteur!). De plus, l'embargo russe pris suite aux mesures de l'Union a aggravé les difficultés de la filière.

Même si ce texte comporte des mesures allant dans le sens de la protection des agriculteurs comme la mise en place d'aides concrètes dans les zones en danger et le renforcement du pouvoir des organisations de producteurs dans les négociations de contrats, il ne remet en aucun cas en cause les politiques libérales en matière agricole menées par l'Union depuis des années.

Pire, son paragraphe 72 mentionne "la possibilité d'utiliser des instruments de gestion du risque, comme les marchés à terme, afin de profiter de la volatilité du secteur pour accroître sa compétitivité". Un secteur totalement libéralisé en somme et soumis aux lois du marché ! Je me suis donc abstenue sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ L'Europa non ha saputo rispondere in modo efficace alla fine del sistema delle quote latte, con conseguenze disastrose in Italia e in Veneto per i produttori di latte. Questa relazione d'iniziativa, pur non denunciando chiaramente i ritardi e le mancanze delle azioni comunitarie, fornisce utili richiami alla Commissione perché metta in campo strategie capaci di stabilizzare il comparto produttivo.

Pur avendo molte riserve sulla capacità dell'UE di tradurre in azioni concrete i buoni propositi elencati nel testo, non posso fare altro che supportarlo col mio voto e continuare a battermi al fianco dei nostri produttori e dei nostri territori.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de esta propuesta de Resolución que señala el momento especialmente grave por el que atraviesan las explotaciones lecheras, con alta volatilidad de los precios y crisis recurrentes que dificultan las inversiones en las explotaciones, así como los serios problemas de funcionamiento del mercado único de la leche.

La propuesta de Resolución manifiesta además la decepción por las medidas implementadas tras la adopción del «Paquete lácteo», con un bajo nivel de aplicación de los contratos obligatorios y el hecho de que en algunos Estados miembros contengan cláusulas abusivas que neutralizan el objetivo inicial de estabilidad de las entregas, tal y como está ocurriendo en España y, singularmente, en Galicia.

Por ello, se hace necesario reforzar el papel de las organizaciones de productores para preservar el poder de negociación e influencia en la cadena de suministro y reforzar también el Observatorio del Mercado de la Leche.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. Rusijos nustatytas draudimas iš Europos Sąjungos importuoti pieno produktus padarė neigiamą poveikį ES vidaus rinkai. Taigi, ši situacija parodė, kad reikia būti pasirengusiems su krizėmis susijusių rinkos priemonių taikymui, neatsižvelgiant į jų pobūdį. Be to, svarbu užtikrinti įvairią ES produktų eksporto rinką, ypač dėl to, kad tikėtina, jog pasaulinė pieno paklausa augs, taip pat svarbu užtikrinti stabilią, mokią vidaus rinką. Europos Parlamentas primena, kad pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio tikslas – perspektyvus, tvarus ir konkurencingas pieno sektorius Europos Sąjungos teritorijoje, kuriame taikomos operatyvios priemonės, padedančios užtikrinti teisingą atlygį pieno gamintojams. Nestabilumas ir toliau išliks iššūkiu pieno sektoriui. Pieno sektoriaus ūkininkai yra ypač priklausomi nuo pajamų svyravimų, susijusių su didelėmis kapitalo išlaidomis, nestabiliomis pieno produktų kainomis ir svyruojančiomis sunaudojamų išteklių bei energijos kainomis. Be to, pieno sektoriaus ūkininkai dažnai užima silpną poziciją visoje maisto tiekimo grandinėje ir yra ypatingai priklausomi nuo nesąžiningos prekybos praktikos. Vis didesnis pieno gamintojų amžius taip pat kelia rūpestį, todėl raginti ir skatinti kartų atsinaujinimą pasitelkiant jau turimas ir naujas priemones yra būtina, siekiant šio sektoriaus plėtros ateityje bei stabilumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Egyetértek azzal, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. További erőfeszítéseket kell tenni a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges. Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ovo izvješće koje se bavi posljedicama za mljekare nakon ukidanja kvota za mlijeko te ruskog embarga. Izvješće je poboljšano mnogim amandmanima zastupnika socijalista i demokrata te sadrži prijedloge i mjere koje za cilj imaju zaštitu mljekara u teškoj situaciji u kojoj su se našli, od toga kako se nositi s rizicima u mljekarskom sektoru, efektima nepoštene trgovačke prakse i slično.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against the report as there was no tangible obligations contained within which would result in the Irish Dairy sector prospering in coming years; or see smaller family farms supported during turbulent times.

The report should have been much more adventurous in its proposals in terms of supports to farmers affected by extreme price volatility.

Farmers deserve a fair price for their produce and an ongoing situation whereby milk is often a loss-making product is unsustainable. There are ways in which the Commission can and should be more proactive in offering support. For example, an intervention price can be a strong tool to balance a market but the intervention price has to reflect the cost of production.

Much of the positive predications of what the post-quota era would mean for milk farmers have abated in recent times. It is clear that many in the dairy sector are finding the increasing price volatility difficult to manage and if action is not taken many small farmers will be forced out of the sector. They need more than platitudes from the European Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. Ho votato in favore di questa risoluzione perché ritengo che il settore lattiero-caseario rappresenti non solo un settore che permette il sostentamento e lo sviluppo di una parte non trascurabile della popolazione europea, ma anche, e soprattutto, un'eccellenza del nostro continente e che, pertanto, debba essere supportato e salvaguardato.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La proposition de résolution sur la mise en œuvre du paquet lait laisse encore une fois penser que l'Union européenne doit corriger les effets indésirables de sa politique agricole, et ceci au détriment des professionnels du secteur laitier. La fin des quotas laitiers, introduites précédemment par l'Union, est effective depuis mars 2015. Celle-ci a provoqué une forte inquiétude sur une baisse des prix et sur la disparition des petites exploitations dans les territoires ruraux, et ce dans un contexte de contre—sanctions russes qui ont aggravé les difficultés de la filière.

Le texte proposé par la Commission propose de prendre des mesures d'aide concrètes afin de préserver l'équilibre territorial et de permettre au secteur de faire face à la libéralisation imposée par l'Union. Cette proposition de résolution tente de résoudre les difficultés d'un secteur stratégique pour l'économie française. Elle démontre également le caractère dirigiste de l'Union européenne, en ne permettant pas aux États membres de suivre leur propre politique. Pour ces raisons, je me suis abstenu sur le vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole. Il "pacchetto latte", in vigore dall'ottobre 2012 ad oggi, rappresenta l'unica iniziativa comunitaria rivolta ai produttori per fornire loro gli strumenti necessari a far fronte alle sfide poste al settore lattiero-caseario, soprattutto dopo la fine del regime delle quote. Implementato successivamente attraverso la nuova PAC nel 2013, per la prima volta istituisce le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario.

Pur racchiudendo in sé alcuni strumenti importanti (strutturazione della filiera, programmazione produttiva, inter-professione, nuova contrattualistica, ecc.…), la poco uniforme applicazione dello stesso all'interno dell'UE e all'interno di molti Stati membri, oltre alla difficoltà di relazione tra produttori, trasformatori e, soprattutto, grande distribuzione, ne hanno impedito una corretta attuazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione in questione perché l'Unione europea deve fare di più per aiutare i produttori di latte per adeguarsi alla nuova realtà di mercato. I produttori di latte europei operano in uno scenario di crisi causata dalla fine del regime delle quote latte, dal calo dei consumi interni, dall'embargo russo e dall'estrema volatilità dei prezzi che andrebbe contrastata con un quadro giuridico adeguato che consenta di organizzare la produzione attraverso la gestione dell'offerta nel settore lattiero-caseario.

Penso sia essenziale incoraggiare la ricerca e l'innovazione per permettere a tutti i produttori e i trasformatori di adeguare le loro tecniche di produzione e soddisfare le aspettative economiche, ambientali e sociali. Un'altra sfida riguarda il rinnovamento generazionale. Accolgo con favore, a tale proposito, le possibilità di finanziamento concesse ai produttori del settore lattiero-caseario dal nuovo fondo della BEI, che concede tassi di interesse minori per facilitare gli investimenti e la modernizzazione in azienda, offrendo nel contempo opportunità di finanziamento ai giovani produttori per far crescere la propria attività.

Segnalo infine che la domanda mondiale di latte e formaggi è in crescita e che si stanno aprendo mercati straordinari. È quindi essenziale incentivare l'export per tutelare il settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ As Shadow Rapporteur of this file, I worked hard at trying to have the interests of small farmers reflected within the provisions. However, I had no option but to vote against the report as there was no tangible obligations contained within which would result in the Irish dairy sector prospering in coming years.

And of course, while I commend Jim Nicolson for his work on the report, I would have preferred if the report was more adventurous in its proposals in terms of supports to farmers affected by extreme price volatility.

Farmers deserve a fair price for their produce and an ongoing situation whereby milk is often a loss-making product is unsustainable.

Much of the positive predications of what the post-quota era would mean for milk farmers have abated in recent times. It is clear that many in the dairy sector are finding the increasing price volatility difficult to manage and if action is not taken many small farmers will be forced out of the sector.

I have called on the Commission to introduce strengthened supports for dairy farmers who are dealing with increased price volatility in their sector and in the coming months.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ This review fails to take into account the UK national interest or the huge percentage of our dairy trade which is in fresh milk. Therefore, I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour as I agree with the points raised in this report on the repercussions of the end of the quota for milk production after 30 years in place. The report questions the capacity of the EU regulatory framework to deal with episodes of extreme market volatility or with a crisis situation. Dairy farmers are particularly vulnerable to income variations due to high capital costs, volatile dairy commodity prices and fluctuating input and energy costs. In many disadvantaged areas dairying remains the sole farm income and employment and its continuation is essential to avoid land abandonment. It is important to work towards a viable, sustainable and competitive diary sector across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione risulta alquanto vaga, tralasciando alcuni problemi che gli operatori del settore e gli agricoltori stanno vivendo sia sulla filiera che nelle pratiche di produzione. Non ci sono accenni alla questione del latte in polvere, ad eventuali etichette "ad hoc" sui formaggi prodotti con tale latte, si parla di DOP e IGP senza però mettere in evidenza in maniera appropriata come questi marchi stiano soffrendo la competizione nei mercati esteri, specie con il TTIP ed il CETA. ll testo andrebbe migliorato ma poiché non si può emendare la delegazione M5S ha deciso di astenersi.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ J'ai souhaité soutenir ce rapport qui tente d'endiguer notamment les effets désastreux de la fin des quotas laitiers qui ont expiré le 31 mars 2015 conformément à la décision prise dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la PAC de 2003.

Le texte rappelle ainsi le rôle important de l'élevage laitier en termes d'aménagement du territoire, d'emplois en zone rurale et de développement économique, environnemental et social de nombreuses régions agricoles européennes.

Prenant en compte les conséquences néfastes de l'embargo russe sur notre production agricole, le rapport porte une véritable reconnaissance de la crise du secteur laitier et demande à la Commission d'intervenir en introduisant des mesures de marché ciblées supplémentaires, notamment pour lutter contre les effets de la pression à la baisse imposée sur les prix qui résulte de l'absence d'instruments adéquats de prévention de la crise, d'une baisse de la demande mondiale, de la volatilité des prix au niveau mondial.

Bien qu'il reste timide sur les mesures à prendre pour protéger nos agriculteurs, j'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η ρωσική απαγόρευση στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα από τον Αύγουστο του 2014 είχε αρνητικό αντίκτυπο στα γαλακτοκομικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η λήψη δέσμης μέτρων για τον τομέα γάλακτος που θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα στήριξης που θα βοηθούν τους παραγωγούς. Σημειώνω ότι οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων θα βρεθούν σε ακόμη ασθενέστερη θέση εάν δεν υπάρξει πρόγραμμα στήριξης .

Γι ’αυτούς τους λόγους στηρίζω θετικά .

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE e sulla revisione dell'attuazione del pacchetto latte. Nel complesso, le prospettive di medio e lungo termine per il settore lattiero-caseario sono positive sia sul mercato interno sia su quello mondiale. La domanda è forte, specialmente nelle economie emergenti. Per ciò che concerne l'attuazione del pacchetto latte, i risultati sono deludenti e l'attuazione delle misure previste non è stata uniforme negli Stati membri. Pertanto le parti interessate nella filiera lattiero-casearia sono invitate ad avvalersi delle misure previste dal pacchetto latte e a formulare altresì raccomandazioni sui nuovi strumenti che dovrebbero essere valutati dalla Commissione e dall'industria. Infine, è sottolineato il ruolo che ricoprirà l'Osservatorio per il mercato del latte, istituito ad aprile 2014, il cui compito principale è di divulgare e analizzare i dati di mercato, consentendo alle parti interessate di prendere le migliori decisioni finanziarie e d'investimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espresso favorevolmente sulle prospettive del settore lattiero-caseario in quanto il latte e in particolar modo i prodotti a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e le specialità tradizionali garantite prodotte in tutta l'UE rappresentano una componente essenziale dell'industria agroalimentare europea. Inoltre costituiscono un importante traino per lo sviluppo agricolo e rurale in tutta l'Europa, specialmente in aree svantaggiate, montane ed insulari e nelle zone ultra periferiche dove l'allevamento è spesso l'unica attività agricola praticabile. Con l'abolizione del sistema delle quote latte tuttavia la volatilità dei prezzi costituirà inizialmente uno scoglio per i produttori del settore che sono particolarmente sensibili alle variazioni di reddito a causa degli elevati costi del capitale.

Purtroppo il livello di attuazione delle misure previste dal pacchetto latte è stato finora deludente, ma auspico che in futuro ci si atterrà maggiormente alle stesse. Anche per questo motivo è stato istituito l'Osservatorio sul mercato del latte per la divulgazione e l'analisi dei dati di mercato che è destinato in futuro ad assumere un ruolo strategico nella creazione di un settore lattiero-caseario remunerativo, sostenibile e competitivo nel territorio dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil wir mit Auslaufen der Quotenregelung neue Maßnahmen zur Stabilisierung der Situation der Milcherzeuger brauchen. Der Bericht macht konstruktive Vorschläge für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Milchwirtschaft.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ This is unfair to the British dairy farmers who produce for a market which, unlike many other EU countries, demands fresh milk. It also risks creating another wasteful surplus such as was seen in the worst days of the CAP.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Il pacchetto latte in vigore dall'ottobre del 2012 ha offerto ai produttori molteplici strumenti per far fronte alle sfide poste al settore lattiero-caseario, inoltre ha consolidato i rapporti contrattuali e rafforzato il potere negoziale. È anche vero, che l'attuazione delle misure introdotte da tale pacchetto non è stata uniforme in tutti gli Stati membri, minando così la solidità del settore.

L'obiettivo iniziale era la creazione di un settore redditizio, sostenibile e competitivo, dotato di strumenti di risposta che consentano una compensazione equa dei produttori lattiero-caseari, in particolare per le piccole aziende agricole le quali sono particolarmente vulnerabili alle variazioni di reddito e ai rischi a causa degli elevati costi del capitale, della deperibilità della produzione, della volatilità dei prezzi nonché dei costi dell'energia e dei fattori di produzione. Purtroppo l'abolizione delle quote latte, avvenuta lo scorso 31 marzo, ha cominciato a creare una soluzione di instabilità a vantaggio delle grandi aziende. A mio avviso, è necessario confermare le precedenti decisioni relative alle quote latte e prevedere nuove opportunità di finanziamento, anche grazie all'aiuto della BEI in modo da incentivare gli investimenti e la modernizzazione delle aziende e per permettere ai giovani produttori di far crescere la propria attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. ‒ (M) stödjer avskaffandet av det europeiska systemet för mjölkkvoter. På lång sikt är det positivt att låta utbud och efterfrågan styra denna marknad. Nu i övergångsfasen skapar det dock vissa negativa följdverkningar med bristande lönsamhet och nedläggningar.

(M) värnar om en levande landsbygd och att det ska vara möjligt att leva i hela Sverige. Vi röstade därför för denna rapport som syftar till att dämpa dessa negativa effekter. Däremot anser vi att handelsrestriktioner och olika former av finansiellt stöd inte är långsiktigt hållbara lösningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque fomenta la expansión de la gran industria del sector lácteo y las grandes explotaciones intensivas, a costa de la destrucción de pequeñas y medianas explotaciones y de un modo de producción extensivo sostenible.

Asimismo, el informe está centrado en una economía basada en la exportación y una expansión del mercado a través de la conquista de nuevos mercados, lo cual considero que no solo es irreal sino que puede acarrear graves problemas tanto para las explotaciones de leche de la UE, ya sumidas en una gravísima crisis debida a la desaparición de las cuotas lácteas, como de terceros países.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report focuses on the various measures implemented in the dairy package that effect farmers, namely the opening of the possibility to introduce compulsory contracts to help producers and processors plan their production volumes and the enhanced recognition of producer organisations and the crucial role that cooperatives play. It evaluated the impact of the Russian embargo in this sector and other current challenges. The report focuses greatly on disadvantaged regions, of which Malta qualifies as and makes an emphasis on the need for safety net provisions to be made for such regions. The need to have extra assistance to disadvantaged areas from the Rural Development Programmes fund – a notion which Malta is very much in favour is also mentioned. Hence I supported this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa D'Amato (EFDD), per iscritto. ‒ Questa relazione è senz'altro un punto di partenza per riaprire il dibattito sul pacchetto latte. Siamo tutti d'accordo nel dover garantire un sostegno al reddito dei nostri agricoltori che negli ultimi mesi hanno subito importanti perdite in seguito all'embargo russo, perdite che purtroppo non cesseranno se si continuerà a negoziare con giganti economici che producono senza rispetto di qualità e sicurezza.

Quello che ci preoccupa, pero, è vedere che anche in questa relazione non si è dato il dovuto peso ad un problema che rischia di minare la qualità dei nostri prodotti, ovvero la presenza sui mercati di prodotti lattiero-caseari secchi e di formaggi senza latte. Chiediamo quindi di riaprire la discussione sul pacchetto del 2012, tenendo conto dei nuovi scenari che noi tutti stiamo subendo. Ed è per questo che mi sono astenuta su questo report, che non rispecchia nessuna delle nostre istanze e che risulta ambiguo e inconcludente.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Pentru contracararea posibilelor consecințe datorate eliminării cotelor de lapte, consider binevenite următoare acțiuni:

- plăți compensatorii de venit – cea mai afectată categorie sunt fermierii din producția primară. Nivelul acestei compensări ar trebui să țină seama de pierderile reale de venit și să provină din fonduri extra-PAC;

- introducerea de măsuri temporare de descurajare a retailerilor de a profita de situația pieței și de a menține prețurile ridicate la comercializare;

- introducerea unui sprijin pentru restricționarea livrării de lapte în cazul în care situația de pe piață o impune.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport d'initiative vise à dresser le bilan de la mise en œuvre du paquet lait ainsi que de proposer une nouvelle politique européenne laitière suite à la fin du système de quotas. Face à la gravité de la situation d'un secteur laitier voyant ses prix diminuer, je suis convaincu que la seule loi du marché ne permettra pas d'éviter une nouvelle crise comparable à celle de 2008. De nouveaux outils de régulation doivent être mis en place afin d'éviter sur le long terme une surproduction qui se ferait au détriment de l'Europe entière.

À ce titre, certaines solutions existent, telles que le renforcement de la contractualisation entre producteurs et distributeurs, le développement d'outils dynamiques de gestion de crise et l'utilisation essentielle de l'Observatoire du marché du lait, mis en place lors de la dernière réforme de la PAC.

Considérant qu'il est indispensable de venir en aide aux exploitations laitières et de veiller à ce que les agriculteurs soient en mesure de répondre aux demandes du marché, j'ai voté en faveur de ce rapport qui ne doit pas tomber aux oubliettes et doit être entendu par la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La politique agricole commune aura longtemps été marquée par le système des quotas laitiers. Ce dernier a expiré au 31 mars 2015 et un nouveau mode de régulation de la production laitière a été mis en place.

J'ai voté pour ce texte qui fait le bilan de la mise en œuvre de ce nouveau modèle de régulation. Depuis deux mois, les agriculteurs et les transformateurs doivent remplir des déclarations obligatoires de volumes de lait fournis. Celles-ci sont assorties de contrats passés entre les États et les organisations de producteurs, visant à planifier la production tout en assurant l'équilibre entre les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement en lait.

Enfin, le changement de régime du secteur laitier doit s'accompagner d'une vigilance accrue aux perturbations du marché. Les données fournies par l'Observatoire européen du marché du lait seront précieuses à cet égard.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Nel 2003, con la revisione di medio termine della PAC, gli Stati membri dell'Unione europea hanno convenuto di porre fine al sistema di quote latte a partire dal 31 marzo 2015. Il pacchetto latte approvato la scorsa legislatura si è dimostrato inadeguato a offrire ai produttori lattieri-caseari gli strumenti necessari per far fronte alle nuove sfide poste in questo settore. Per tali ragioni ho votato favorevolmente a questa proposta che chiede alla Commissione europea di mettere in atto misure per meglio gestire la crisi che stanno vivendo i produttori di latte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Les producteurs de lait européens sont confrontés à d'importants défis structurels avec la fin des quotas laitiers et conjoncturels avec les conséquences de l'embargo russe. Ils doivent bénéficier d'une assistance de la part de l'Union pour y faire face.

Tout d'abord, l'Union doit disposer d'outils permettant de répondre aux situations de crise, le marché des denrées alimentaires étant particulièrement volatile. Elle doit aussi pouvoir protéger les producteurs contre certaines pratiques commerciales déloyales en provenance de pays tiers.

Ensuite, l'Union doit aider le secteur laitier à regagner en compétitivité. Ce secteur a besoin de tout notre soutien car il a été très déstabilisé par la suppression des quotas laitiers. Les marchés à l'exportation doivent être diversifiés et de nouveaux débouchés doivent être identifiés.

Enfin, la reconnaissance des organisations de producteurs et d'agriculteurs doit être améliorée.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Alors que les quotas laitiers ont pris fin le 31 mars 2015, ce rapport dresse un bilan opportun et utile de la mise en œuvre du "paquet lait", c'est pourquoi j'ai voté pour.

L'élevage laitier joue un rôle important dans de nombreuses régions agricoles européennes, en termes d'aménagement du territoire, d'emplois en zone rurale, de développement économique et social. Même si le secteur laitier dispose à long terme d'un potentiel de croissance et de création d'emplois, les perspectives de marché sont aujourd'hui incertaines, avec une volatilité des prix très forte, dans le contexte de l'embargo russe prolongé.

Il est donc important: de faciliter les échanges d'informations et la concertation des producteurs afin de leur permettre de prendre en compte les évolutions du marché et d'anticiper les crises; de promouvoir les outils de gestion interprofessionnels; d'adapter les outils d'intervention sur le marché, les prix d'intervention devant être adaptés aux coûts de production dans les États membres; de mettre en place un observatoire des marchés qui soit également un outil de pilotage en temps réel. Enfin, il faut lutter contre les pratiques commerciales déloyales, qui limitent fortement la rentabilité et la capacité des entreprises à investir et donc à s'adapter aux marchés.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy Erdős Norbert képviselőtársamnak a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslata bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur l'avenir du secteur laitier européen: bilan de la mise en œuvre du "paquet lait".

Il tente tant bien que mal d'apporter quelques mesures à la crise laissée par la disparition des quotas de lait. De nombreux éleveurs dénoncent cette suppression en faveur des grands groupes industriels capables de produire en masse, pesant à la baisse sur le prix final du lait. Les petites structures subissent les conséquences directes de cette suppression en vendant leur lait à perte. Il convient de remarquer d'ailleurs que cela n'encourage en rien les circuits courts, portés par les agriculteurs et éleveurs locaux et non par les puissants du secteur.

L'Union essaye donc de remédier à une situation qu'elle a elle-même provoquée.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ This report considers the success thus far of the measures put forward under the 2012 Milk Package and identifies where action is needed to ensure a viable, sustainable and competitive dairy sector in the post-quota market.

The report calls on the Commission to address the current crisis facing the sector as a result of the Russian embargo, a dip in global demand, global price volatility and the imbalance of power in the dairy supply chain. In particular, the report calls on the Commission to strengthen the role of the Milk Market Observatory in providing the sector with market data, including market indicators, price and consumption trends. The report also recommends that the Commission work with the sector to explore the feasibility of a futures market for dairy.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση, διότι, αν και η έκθεση είναι προς την σωστή κατεύθυνση, οι λύσεις που προτείνει θεωρούμε πως θα προκαλέσουν επιπλέον στρεβλώσεις στην αγορά και δεν προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των παραγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslatom bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Il contesto in cui si inserisce questa relazione è quello dei cambiamenti e delle prospettive nel settore lattiero-caseario soprattutto dopo la riforma di medio termine della PAC, politica agricola comune, del 2003 che ha previsto la fine definitiva del sistema delle quote latte a partire dal marzo 2015. Per i produttori italiani questo è stato un provvedimento a doppio taglio, da una parte chi era costretto a limitare la propria produzione non lo è più, dall´altra l'eliminazione delle quote porterà ad un inevitabile aumento dell´offerta (soprattutto proveniente dagli Stati membri più attrezzati), con conseguente drastico calo dei prezzi. Oltre alla questione delle quote, il testo tocca altri punti importanti per il settore lattiero-caseario, ma ne lascia fuori altri per noi essenziali quali, per esempio, la questione latte in polvere e prodotti caseari ottenuti da esso, nemmeno accennata, e tutto il discorso DOP e IGP che, seppur accennato, non fa mai riferimento alla sofferenza che questi prodotti stanno affrontando a causa di un mercato estero molto competitivo e a volte sleale. Quindi, nonostante il testo in sé non presenti nessun particolare problema, ho ritenuto di dovermi astenere considerata l'assenza di passaggi che avrebbero potuto renderlo un testo più coraggioso.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce rapport, parce qu'au-delà de certaines mesures de bon sens, il préconise une titrisation des productions agricoles, notamment sur les marchés à terme, à laquelle je suis totalement opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos últimos meses, verificou-se, como vínhamos observando e alertando, uma queda na demanda dos mercados externos. A volatilidade do preço global e os efeitos do embargo russo têm colocado uma pressão acrescida sobre o sector do leite e uma pressão descendente sobre os preços. É, assim evidente, que as medidas de crise da UE para o sector leiteiro são muitíssimo insuficientes e não se ajustam à realidade e às necessidades do conjunto dos Estados-Membros.

As medidas de segurança existentes, como a intervenção pública e ajuda à armazenagem privada, não são adequadas nem suficientes. O quadro regulamentar da UE não permite lidar com episódios de extrema volatilidade do mercado ou com uma situação de crise após o termo do regime de quotas.

Este «pacote do leite» defende que as condições de mercado são favoráveis e que existem grandes oportunidades de exportação por explorar, recomendando que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos deve ser utilizado na condução dessa expansão.

Enfim, pretendem esconder que só a regulação da produção, nomeadamente através de um sistema de quotas ajustadas às necessidades e ao potencial de cada país, poderá salvaguardar a produção em países como Portugal e impedir situações verdadeiramente liquidatárias, que desde já se anunciam.

Obviamente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour because I believe realistic supports, reflecting the cost of production must be put in place.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Na základe hodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2003 sa členské štáty dohodli na skončení režimu kvót pre mlieko a mliečne výrobky k 31. 3. 2015. Skončenie kvót predstavuje pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov nové výzvy a príležitosti. Celkovo má tento sektor kladné vyhliadky na vnútornom, ale aj svetovom trhu, najmä z dôvodu vysokého dopytu zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev. Napriek tomu v uplynulých mesiacoch pokles dopytu na vonkajších trhoch, nestálosť svetových cien a ruské embargo spôsobili zvýšenie tlaku na tento sektor a vytvorili enormný tlak na zníženie cien. Súčasné krízové opatrenia a nástroje EU nie sú žiaľ narhnuté tak, aby zodpovedali realite moderného mliekarénstva. Preto je našou povinnosťou prijímať, ale najmä zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré budú podporovať konkurencieschopný a udržateľný sektor mlieka a mliečnych výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Questa relazione non è perfetta ma trova il mio sostegno in quanto il “pacchetto latte”, in vigore da ottobre 2012, rappresenta ad oggi l’unica iniziativa comunitaria per fornire ai produttori degli strumenti per far fronte alle difficoltà e alle sfide del momento, soprattutto dopo la fine del regime delle quote.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, διότι, αν και η έκθεση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οι λύσεις που προτείνει θεωρώ πως θα προκαλέσουν επιπλέον στρεβλώσεις στην αγορά και δεν προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα των παραγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the dairy sector.

The ECR is committed to better regulation and scrutiny of legislation. This review identifies areas that need action and reacts to changes in the sector. Reviewing and reforming previous legislation is key to reduce the regulatory burden to our own constituents and the dairy sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Volatility will be a continuing challenge facing the dairy sector. Dairy farmers are particularly vulnerable to income variations due to high capital costs, volatile dairy commodity prices and fluctuating input and energy costs. Furthermore, dairy farmers often occupy a weak position in the overall food supply chain and are particularly exposed to unfair trading practices. The ageing demographic of dairy producers is also a matter of concern and encouraging and supporting generational renewal via new and existing tools is essential for future growth and sustainability for the sector. The strengthening of contractual relations, foreseen in the Milk Package, represents a concrete method of ensuring a more equitable distribution along the supply chain.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslat bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy Erdős Norbert képviselőtársamnak a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslata bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Il settore lattiero-caseario si trova in una fase di grande difficoltà. Ai problemi derivati da un complesso adeguamento rispetto a un nuovo rivoluzionato quadro regolamentare, alla volatilità dei prezzi, ai costi dell'energia e dei fattori di produzione, solo per citarne alcuni, si sono aggiunte le gravissime ripercussioni effetto delle scellerate sanzioni imposte alla Russia. Nella relazione odierna abbiamo analizzato la situazione e fatto un bilancio dell'attuazione del pacchetto latte. È necessario che la Commissione intervenga al più presto con proposte concrete per porre rimedio a queste problematiche ed evitare che la crisi si aggravi, così come è necessario che gli Stati membri siano richiamati rispetto all'implementazione di tutte quelle misure ancora non implementate del pacchetto latte che potrebbero portare un sostegno ulteriore al settore lattiero-caseario.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sulle prospettive future del settore lattiero-caseario dell'UE - revisione dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario, perché condivido la richiesta del PE alla Commissione di presentare un piano specifico per affrontare i diversi problemi del settore lattiero-caseario. La revisione si rende necessaria per effetto della fine del regime delle quote latte e dell’embargo russo sulle importazioni UE. La conseguente volatilità dei prezzi sui mercati senza precedenti, all'origine del calo dei margini dei produttori, infatti, mostra ampiamente le insufficienze dell'attuale pacchetto latte.

Si tratta di temi importanti, che l’UE deve affrontare con urgenza se vogliamo un settore lattiero-caseario innovativo, competitivo e sostenibile, condivido, pertanto, il richiamo alla questione del potere contrattuale dei produttori rispetto ai trasformatori e alla questione del rafforzamento delle organizzazioni dei produttori, onde eliminare la concorrenza sleale e aumentare il reddito degli stessi.

Trovo fondamentale, infine, il richiamo alle zone svantaggiate, periferiche, insulari e montane e al ruolo che il settore caseario svolge in quei territori in termini di coesione sociale e territoriale, sussistenza delle famiglie, sviluppo rurale e dell’occupazione e preservazione delle pratiche agricole tradizionali. Si tratta di una visione giusta, che guarda ai territori nell'ottica del recupero delle tradizioni innovando.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht über die Perspektiven für den EU-Milchsektor – Überprüfung der Umsetzung des Milchpakets gestimmt – im Besonderen für die Artikel 9, 24, 26 (gesonderte Abstimmungen) und Artikel 70 (getrennte Abstimmung). Mir ist wichtig, dass unsere Landwirte einen fairen Preis für ihre Milch bekommen und ihre Familienbetriebe Zukunft haben. Abgelehnt habe ich Artikel 69: Subventionierte Trockenmilch zerstört heimische Märkte in Afrika.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted against the Nicholson report given it openly undermines the free market arrangements in the dairy sector by making the case for a return to supply management of the sector.

The definitive phasing out of milk quotas in April this year marked a success of years of hard work to bring competitiveness and efficiency to one of the key sectors of the EU’s rural economy. The end of milk quotas marked a beginning of a new era of productivity and fairness for farmers.

I am disappointed that, instead of trying to focus on viable solutions, the Tories and the Liberals chose instead to make an irresponsible case to get back to market management and intervention. It was even more surprising to see some Eurosceptic Tories voting for the European Commission to effectively commit more funds to market-distorting intervention.

Farmers are at the heart of our rural communities and everyone, from Commissioners to consumers, must act to ensure they get a fairer deal.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ La storia delle quote latte, che negli anni ha tanto animato il dibattito europeo, si è conclusa dopo 30 anni. È inutile chiedersi ancora se sia stato un bene o un male, è inutile riaprire la polemica. Oggi servono proposte, serve trasformare la fine delle quote latte da selvaggia liberalizzazione a opportunità. Le stime dicono che senza le briglie delle quote la produzione di latte aumenterà, dobbiamo quindi mettere i nostri produttori nelle condizioni di poter crescere, di poter produrre in quantità maggiori, eliminando tutti gli altri ostacoli che li incatenano e li limitano molto più di quando non facessero le quote. Bisogna agire su tutte quelle barriere che sono da ostacolo alla produzione e alla concorrenza, sull'embargo russo prima di tutto, ma anche sui vincoli fiscali e lungaggini burocratiche che fanno solo lievitare i costi di produzione. E poi puntare sulla qualità e la valorizzazione dei famosi know how e made in, vere tutele e garanzie di produzioni agroalimentari straordinarie, patrimonio dell'intera Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra porque el enfoque general de este informe no se ajusta a las necesidades reales de los productores lecheros ni de la sociedad. Existen partes importantes en su redacción que incluyen un marcado enfoque neoliberal, al proponer, por ejemplo, que se utilicen mecanismos financieros de riesgo para sacar provecho de la volatilidad de los precios en el sector, en lugar de establecer otros instrumentos orientados a reducir dicha volatilidad. Además, queda claro el interés del ponente por la apertura a los mercados exteriores cuando nuestra perspectiva es priorizar y proteger la producción tradicional, así como fortalecer los mercados locales con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za tym sprawozdaniem, ponieważ kryzys w sektorze mlecznym wymaga zdecydowanych działań ze strony Komisji. Wdrażany obecnie pakiet mleczny nie poprawia sytuacji producentów mleka, a zawarte w nim mechanizmy są nieskuteczne i zbyt biurokratyczne. W wielu krajach UE, w tym moim kraju, w Polsce, propozycje dotyczące organizacji producenckich nie sprawdziły się. Rozwiązania te nie odpowiadają na problemy sektora mlecznego, tj. spadek światowego popytu, zmienność cen oraz brak równowagi w łańcuchu dostaw, które dodatkowo potęgowane są przez skutki rosyjskiego embarga.

Poparłam to sprawozdanie również ze względu na zapis zwracający uwagę Komisji na problem wysokich kar za przekroczenie kwot mlecznych w ostatnich dwóch latach kwotowania. Poprawka ta była promowana przeze mnie i moich kolegów z polskiej delegacji ECR. Kary, które w szczególności dotknęły polskich rolników, nie są uzasadnione względami ekonomicznymi, ponieważ limity w całej UE nie zostały przekroczone.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it demonstrates our solidarity with dairy farmers affected by the global slump in milk prices. While we support measures aimed at reducing market inequalities in food supply chains, Labour MEPs are calling for government action to strengthen the powers of the Groceries Code Adjudicator to defend farmers’ interests against supermarkets driving down farm-gate prices, and for greater consumer action.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport, car le "paquet lait", entré en vigueur en 2012, est un outil important pour faire face aux défis rencontrés par le secteur laitier, notamment concernant la gestion des marchés maintenant que le système des quotas a disparu. L'abolition des quotas pourrait en effet aboutir à une concentration supplémentaire de la production de lait au profit des plus grandes exploitations laitières et au détriment des plus petits producteurs, que nous devons donc protéger.

Je regrette cependant que la mise en œuvre du "paquet lait" ait été assez décevante jusque-là. Elle doit être améliorée, et je soutiens notamment le développement d'outils supplémentaires pour mieux anticiper et faire faire aux situations de crise et à la volatilité du marché, défi majeur pour les producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą "ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga".

Kadangi nuo 2012 m. spalio galiojantis Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinys, kuris suteikia ūkininkams priemonių, skirtų reaguoti į pieno sektoriuje kylančius iššūkius, nuvylė ir nepadėjo įgyvendinti užsibrėžtų tikslų, ES turi imtis naujų priemonių. Šiame pranešime pateikiama pozicija, kuria remdamasi Komisija turėtų imtis veiksmų, reikalingų norint užtikrinti, kad pieno rinkos stebėjimo centras visapusiškai išnaudotų savo potencialą. Pieno rinkos stebėjimo centro teikiama informacija turėtų apimti rinkos ir kainų tendencijų naujienas bei turėtų būti lengviau prieinama ir patogesnė vartoti nei dabartinis jos pateikimas. Pieno rinkos stebėjimo centro veikla turėtų būti remiama valstybių narių, laiku suteikiant tinkamą informaciją, o Komisijai rekomenduojama išnagrinėti papildomus tokios informacijos gavimo tinkamu laiku būdus. Sutartinių santykių stiprinimas, numatytas Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinyje, yra konkretus metodas siekiant užtikrinti tolygesnį paskirstymą visoje tiekimo grandinėje. Pranešime Komisijos ir kitų ES pieno sektoriaus veikėjų prašoma išnagrinėti ilgalaikių integruotų tiekimo grandinės sandorių, išankstinių sandorių, fiksuotos maržos sandorių, AB sandorių ir galimybės užfiksuoti pieno kainą tam tikram laikotarpiui, galimą potencialą. Tai turėtų padėti ateityje sustiprinti pieno sektoriaus pramonę, kuri yra tokia svarbi ir Lietuvoje.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Üdvözlöm, hogy Erdős Norbert képviselőtársamnak a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslata bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ Prospects for the EU dairy sector – Review of the implementation of the dairy package outlines the opportunities and threats to the sector in the medium to long term in the context of the new era for milk producers post quota abolition.

The report highlights the importance of adequate market measures for the sector, which I support.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy Erdős Norbert képviselőtársamnak a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslata bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ The UK dairy farmers are hit hard by this legislation since they, unlike their European colleagues, cater for a market which predominantly is involved in a market with a high demand for fresh milk rather than powdered or UHT.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ La crise que traversent les producteurs laitiers depuis la fin du système de quotas laitiers prouve que l'Union européenne était insuffisamment préparée à une situation d'une extrême gravité que nous aurions pourtant pu prédire.

L'existence des exploitations laitières n'est pas seulement essentielle pour nos économies, elle l'est aussi pour l'identité de nos campagnes.

L'épisode actuel d'extrême volatilité des prix combiné à des pratiques commerciales déloyales de certains secteurs de la chaîne d'approvisionnement expose les agriculteurs à une situation instable, les plongeant dans un état de vulnérabilité et de découragement qui est strictement intolérable.

Le rôle de l'Europe est d'accompagner les efforts de modernisation et d'investissement du monde agricole pour pouvoir faire face à la concurrence mondiale. Il n'est certainement pas de l'anéantir par la seule force de la loi du marché.

Il est urgent de proposer une nouvelle politique européenne laitière qui instaurera des mécanismes permettant de réguler plus sereinement le secteur laitier.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ This report notes that the dairy sector has to date not fully engaged with such schemes as the protected geographical indicator status. Many areas of the EU produce wonderful traditional dairy products and I include amongst those the Cambus O’May cheese from my own constituency. PGI status adds value to these excellent products and I was happy to support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Съществува голям риск за млекопроизводителите в малка страна като България след премахването на квотите за мляко. Общоизвестен факт е, че само в нашето кисело мляко съществува бактерията лактобацилус булгарикус, която го прави вкусно, здравословно и търсено по света. Ето защо се надявам ЕС да съумее да използва всички възможности за експанзия на икономиката, за да не се лишим от такива ценни продукти при липсата на квоти за млякото.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra porque el enfoque general de este informe no se ajusta a las necesidades reales de los productores lecheros ni de la sociedad. Existen partes importantes en su redacción que incluyen un marcado enfoque neoliberal, al proponer, por ejemplo, que se utilicen mecanismos financieros de riesgo para sacar provecho de la volatilidad de los precios en el sector, en lugar de establecer otros instrumentos orientados a reducir dicha volatilidad. Además, queda claro el interés del ponente por la apertura a los mercados exteriores cuando nuestra perspectiva es priorizar y proteger la producción tradicional, así como fortalecer los mercados locales con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. He votado a favor de este informe sobre el «Paquete lácteo». El informe subraya que la PAC reformada ofrece una amplia variedad de instrumentos para ayudar a un sector lechero competitivo y sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), schriftlich. ‒ Das Auslaufen der EU-weiten Quotenregelung für die Milcherzeugung birgt für die europäischen Milchbauern die große Chance, von der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen weltweiten Nachfrage nach Milchprodukten zu profitieren. Aktuell befindet sich der europäische Milchsektor aufgrund der Auswirkungen des russischen Handelsembargos und sinkender Erzeugerpreise jedoch in einer ernstzunehmenden Krisensituation. Das Europäische Parlament hat sich heute dafür ausgesprochen, auf diese Herausforderungen angemessen zu reagieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des EU-Milchsektors zu verbessern.

Ich fordere die Kommission auf, europaweit einheitliche Regeln für die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Milchprodukten zu erarbeiten und angemessene Kriseninstrumente bereitzustellen. Außerdem muss aufgrund der gegenwärtigen Situation die Intervention eröffnet werden. Jetzt ist der späteste Zeitpunkt, um durch Interventionskäufe den Markt zu entlasten.

Insgesamt muss innerhalb Europas viel stärker darauf geachtet werden, die Position der Erzeuger gegenüber den oft übermächtigen Handelsketten zu stärken und sie vor unlauterem Geschäftsgebaren besser zu schützen. Der Preiskampf der Discounter darf nicht auf dem Rücken der Milchbauern ausgetragen werden, die angesichts des immer stärkeren Preisdrucks längst am unteren Ende der Fahnenstange angekommen sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog Rezolucije Europskog parlamenta o budućnosti sektora mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a – revizija provedbe „mliječnog paketa” jer se ovim prijedlogom podiže razina konkurentnosti i održivosti navedenog sektora koji trpi posljedice krize. Rješenje problema koji su nastali krizom nije u svakoj državi članici isto, već bi se mogli primijeniti različiti načini rješavanja kao što je na npr. prerada mlijeka u viši stupanj proizvoda.

Važnost sektora mlijeka i mliječnih proizvoda proizlazi također iz činjenice da je isti iznimno bitan dio poljoprivredno-prehrambene industrije, u smislu otvaranja radnih mjesta i dugoročnog rasta, pogotovo u ruralnim, najudaljenijim i otočnim mjestima te regijama. Potrebno je stoga osigurati tržišnu stabilnost kroz dodatne programe promicanja i kvalitete kako bi se osigurao rast i unaprjeđenje sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La fin des quotas laitiers qui a pris effet au 31 mars dernier, accompagnée d'un embargo russe dans cette filière, a mis dans la difficulté les producteurs. Ce sont les zones rurales qui sont évidemment les plus touchées, plus particulièrement les zones isolées comme les régions montagneuses.

L'Union européenne tente par cette proposition de résoudre les problèmes dont elle est à l'origine.

Ce rapport tente de réintroduire quelques mesures de marchés.

J'ai, par conséquent, décider de voter pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue John Nicholson sur le bilan de la mise en œuvre du "paquet lait". Dans la perspective de la fin des quotas laitiers le 31 mars 2015, l'Union avait mis en place une mesure devant permettre un meilleur équilibre entre les producteurs de lait et leurs acheteurs afin que les producteurs ne soient pas lésés par les négociants.

Ce rapport rappelle l'importance des producteurs de lait pour l'indépendance alimentaire de l'Europe ainsi que leur vulnérabilité. Le texte souligne également l'insuffisance des mesures de sécurité prévues actuellement pour faire face aux nouveaux défis que la fin des quotas laitiers va créer.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution sur l'avenir du secteur laitier européen. Face aux difficultés qui touchent les marchés laitiers nationaux, dues notamment à l'embargo russe, il est essentiel de donner la priorité à ce sujet et de renforcer les mesures de marchés ciblées afin de rendre le secteur laitier viable, compétitif et durable sur le territoire de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. ‒ Wygaśnięcie systemu kwotowania produkcji mleka bardzo mocno uderza w europejski sektor mleczarski, już od dawna borykający się z trudnościami wynikającymi z wprowadzenia embarga rosyjskiego. Średnia cena mleka, którą otrzymują producenci, spadła w ciągu ostatniego roku o ponad 16%, a analogiczną sytuację obserwujemy też w przypadku produktów mlecznych, wśród których cena np. odtłuszczonego mleka w proszku obniżyła się o ok. 35%. Ponadto wciąż rośnie podaż, a mleczarnie pękają w szwach, nie znajdując odpowiednio dużego rynku zbytu na swe produkty. Jeśli dodamy do tego kary, jakie państwa członkowskie będą musiały zapłacić za przekroczenie kwot (w niektórych krajach będą to setki milionów EUR), kryzys w sektorze staje się niezwykle poważny.

Podjęte przez Komisję Europejską działania, dążące do poprawienia sytuacji na unijnym rynku mleka, są niestety wciąż niewystarczające. Kluczowe jest wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą zredukować dotkliwe skutki embarga rosyjskiego i zakończenia systemu kwotowania. Wzrost cen interwencyjnych wydaje się niezbędny, aby rolnicy mogli uzyskać przynajmniej rekompensatę równą kosztom produkcji. Natomiast rozłożenie kar za przekroczenie kwot na raty złagodzi konsekwencje finansowe. Apeluję też, aby środki pochodzące z ww. opłat trafiły z powrotem do sektora mleczarskiego, gdyż znajduje się on w naprawdę ciężkiej sytuacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht schafft ein kohärentes Bild des europäischen Milchsektors. Es freut mich besonders, dass er die Chancen hervorhebt, die sich durch die Abschaffung der Milchquote eröffnen. Ich stimme deshalb für den Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Rikke Karlsson (ECR), skriftlig. – Inden denne afstemning er overstået, vil mælkepriserne være faldet yderligere, og sådan vil det fortsætte. EU's lovgivning på dette område har aldrig virket efter hensigten og kommer formodentlig heller ikke til det. Det er stadig landmændene, der kommer til at betale den højeste pris, hvilket er særdeles bekymrende, men Nicholsons forslag kan måske kaste mere lys over de udfordringer, vi står med.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Návrh zprávy o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků se primárně zabývá prováděním balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků (tzv. mléčného balíčku), který platí od 3. 10. 2012 až do 30. 6. 2020. Zpráva konstatuje, že producenti mléka jsou obzvláště zranitelní vzhledem k výkyvům na trhu a kolísání cen. Současná situace je negativně ovlivněna ruským embargem. Mléčný balíček má dle zprávy nízkou úroveň provádění. Zpráva doporučuje více využít potenciál plynoucí z dlouhodobých smluv. Dále navrhuje, aby bylo více využito propagačních opatření a bylo lépe zacházeno s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Ve zprávě je také zdůrazněno, že současná opatření záchranné sítě SOT jako veřejná intervence a soukromé skladování nejsou dostatečná a Evropská komise je vyzývána, aby zavedla další ochranná opatření. Bez váhání jsem proto hlasovala pro návrh zprávy, protože je v zájmu českých občanů, aby Evropská komise přijala další opatření a stabilizovala tak trh s mlékem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk. Külön erőfeszítéseket kell tenni továbbá a hátrányos helyzetű területeken és a hegyvidékeken gazdálkodó tejtermelők védelmében. A tejtermelési illeték által elvont összegeket pedig az agrárköltségvetésen belül kell tartani és a tejágazat versenyképességére kell fordítani. A termelői szervezetek jogosítványait tovább szükséges erősíteni, a kollektív beszállítói szerződések kialakítására vonatkozó befolyásukat tovább kell növelni. A Tejpiaci Megfigyelőközpont teljesítményén pedig még javítani szükséges.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy Erdős Norbert képviselőtársamnak a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslata bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore della proposta del collega Nicholson. Il "pacchetto latte" è entrato in vigore il 3 ottobre 2012 ed è applicabile fino al 30 giugno 2020 e, come stabilito nella revisione intermedia della PAC del 2003, le quote latte arriveranno a scadenza il 31 marzo 2015. Il divieto imposto dalla Russia sui prodotti lattiero-caseari europei, nell'agosto 2014, ha avuto un impatto negativo sul mercato interno dell'UE e ha quindi messo in luce la necessità di essere pronti ad applicare misure di mercato connesse alle crisi, indipendentemente dalla loro natura, e l'importanza di garantire la diversificazione dei mercati delle esportazioni per i prodotti dell'Unione. Tengo, infine, a sottolineare, il ruolo della produzione lattiero-casearia in termini di gestione dei terreni, occupazione rurale e sviluppo economico, ambientale e sociale di molte regioni agricole europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'année passée a vu les prix du lait et de certains composants permettant de produire le lait fluctuer violement. En l'état, les prix payés aux producteurs sont largement inférieurs aux coûts de production. Pour couronner le tout, la fin des quotas de production aggrave ces tendances en ne garantissant plus des revenus équitables et en mettant grandement à mal la viabilité des petites exploitations.

Au final, on assiste à un renforcement des gros producteurs au détriment des petits, concentrant toujours plus la production, à l'encontre du choix du consommateur, des règles environnementales, et de l'activité des territoires ruraux

Cette résolution tire avec raison la sonnette d'alarme pour les éleveurs laitiers, mais sans pour autant demander de changer les règles actuelles de production. Elle se contente d'appeler à jouer avec les instruments actuels alors que ceux-ci n'ont aucun impact sur les tendances de fonds!

Je soutiens au contraire la mise en place d'une surveillance des prix et demande un mécanisme de prix rémunérateurs sur des volumes de production pour rémunérer le travail paysan. Voilà pourquoi je me suis opposé à l'adoption de ce rapport qui n'apporte aucune solution de fonds au drame en cours dans nos campagnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte. Certes, il a le mérite d'essayer d'aider les producteurs de lait qui sont dans une situation économique préoccupante. Il vise notamment à renforcer le pouvoir des organisations de producteurs afin qu'ils puissent mieux négocier les contrats de vente de lait.

Cependant, ce texte ne fera pas de miracles. La fin des quotas laitiers a plongé les producteurs de lait dans des difficultés durables, en livrant sans précautions leur production à la loi du marché.

Beaucoup plus grave encore, ce texte cautionne le nouveau système en cédant à l'ultralibéralisme ambiant, notamment à son paragraphe 72.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu. La fin des quotas laitiers est une mauvaise nouvelle pour la filière. Ce projet contient de bonnes propositions, comme le soutien aux exploitations des zones défavorisées, aux organisations de producteurs et la volonté annoncée d'éviter les conséquences d'une trop grande dérégulation. Il y a donc volonté de pousser la Commission à agir, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à ce maintenant.

Cela étant dit, d'autres points sont inquiétants. Suggérer de se reposer sur les marchés à terme pour la gestion des risques et de profiter de la volatilité des prix pour rendre le secteur plus compétitif apparaît comme une menace pour le secteur. C'est la conséquence du modèle libéral qui pousse à la concentration des exploitations pour les rendre plus productives et compétitives. Cela se fait toutefois au détriment d'autres exploitations plus fragiles avec des impacts négatifs sur les territoires ruraux.

Il y a donc une forme de contradiction dans ce rapport fourre-tout. Avec mes collègues, je ne veux pas prendre le risque de sacrifier nos exploitations sur l'autel du productivisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. La propuesta de Resolución del PE identifica como principales retos del sector la elevada volatilidad de los precios y las crisis recurrentes que dificultan las inversiones en las explotaciones, así como los problemas de funcionamiento del mercado único de la leche. Sobre el «Paquete lácteo» se destaca la decepción ante el bajo nivel de aplicación de los contratos obligatorios y el hecho de que en algunos Estados miembros contengan cláusulas abusivas que neutralizan el objetivo inicial de estabilidad en las entregas, como está ocurriendo en España. Se pide el refuerzo del Observatorio del Mercado de la Leche, para el que se pide una función más importante en la recomendación de medidas basadas en análisis de mercados y de prevención de crisis. Estando de acuerdo con estas consideraciones, he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque fomenta la expansión de la gran industria del sector lácteo y las grandes explotaciones intensivas, a costa de la destrucción de pequeñas y medianas explotaciones y de un modo de producción extensivo sostenible.

Asimismo, el informe está centrado en una economía basada en la exportación y una expansión del mercado a través de la conquista de nuevos mercados, lo cual considero que no solo es irreal sino que puede acarrear graves problemas tanto para las explotaciones de leche de la UE, ya sumidas en una gravísima crisis debida a la desaparición de las cuotas lácteas, como de terceros países.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ „Mliječni paket” ima za cilj jačanje položaja proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u lancu nabave mlijeka i mliječnih proizvoda i priprema sektora na održivu i tržišno usmjerenu budućnost. Kako je došlo do znatnih promjena u raznim segmentima Europske unije, potrebno je analizirati učinke u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a.

U Izvješću se navodi da sektor mlijeka i mliječnih proizvoda ima dugoročnu perspektivu, ali i da je potražnja za mlijekom i mliječnim proizvodima nestalna. Osim toga, potrebno je otvoriti mogućnost dobivanja sredstava od Europske investicijske banke za pomoć državama članicama koje će provoditi potrebne reforme. Važno je jačati nacionalne inicijative u provedbi reformi.

Statistički pokazatelji za Republiku Hrvatsku pokazuju da je u 2014. godini broj isporučitelja mlijeka pao je za 11 posto, a broj mliječnih krava u posljednjih 5 godina pao je za čak 25 posto. S druge strane, kvaliteta hrvatskog mlijeka je na zavidnoj razini. Jasno je da je potrebna reforma u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda što ovo Izvješće ističe i zato sam isto i podržala.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), por escrito. ¿De qué cuotas podemos hablar cuando en la Europa del Este se cierran las empresas lecheras una detrás de otra? Voté a favor porque eso será un mecanismo adicional para ayudar a los agricultores de mi país, Letonia.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ – επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στη σχετική ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6/7/2015 καθώς και διότι δεν λαμβάνεται υπόψη το πλήγμα που έχει υποστεί η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, με την τρόικα να έχει διαλύσει τον πρωτογενή τομέα καταβαραθρώνοντας τους συμπατριώτες μου κτηνοτρόφους στην ένδεια και την εξαθλίωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport. Ce texte tente de pallier les incertitudes liées à la fin des quotas laitiers, effective depuis le 31 mars 2015. Cette fin des quotas avait provoqué une vive inquiétude chez les professionnels qui craignaient que les lois du marché ne provoquent une baisse des prix et une perte d'exploitation. Ce texte propose à la Commission de remettre en place des quotas dans certaines zones en danger, sous couvert de protéger l'équilibre territorial.

Ce rapport est une tentative de l'Union de faire marche arrière, maintenant qu'elle a conscience de son erreur. Nous lui reprochons sa décision de mettre fin aux quotas qui est à l'origine du problème, mais nous accueillons favorablement cette tentative de remédier à la crise subie par la filière.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ This report stresses that dairy producers, especially small-scale dairy producers, are particularly vulnerable to imbalances in the supply chain, in particular owing to fluctuating demand, rising production costs and decreasing farm-gate prices, but also to the economic priorities in each Member State.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Esprimo voto favorevole sulla relazione concernente l'attuazione del pacchetto lattiero - caseario.

Il settore lattiero - caseario contribuisce in modo determinante alla promozione dell'immagine dell'industria agroalimentare Europea nel mondo, rappresenta pertanto un pilastro fondamentale dell'economia.

Il mini-pacchetto latte è stato uno dei primi atti legislativi agricoli importanti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria, che si applica all'agricoltura dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

La presente relazione pone l'accento sulla necessità, per tutte le parti interessate nella filiera lattiero - casearia, di adottare ed avvalersi degli strumenti previsti dal pacchetto latte, (considerando che l'attuazione delle misure previste dal pacchetto latte si sono rilevate inadeguate) per stabilizzare il mercato del latte e conseguentemente i redditi dei produttori di latte in periodi di crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'obiettivo del pacchetto latte è quello di favorire le condizioni per un settore lattiero-caseario redditizio, sostenibile e competitivo nel territorio comunitario. Ho deciso di sostenere con voto favorevole questa relazione conscia del fatto che il consolidamento e il miglioramento dei rapporti contrattuali contribuirebbero a garantire una più equa distribuzione dei proventi lungo la filiera produttiva, conferendo alla stessa valore aggiunto.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El sector lácteo está pasando por una época de gran incertidumbre y nuestros productores tienen una lógica preocupación por una situación de crisis que parece no tener fin.

Mi apoyo al informe en el que se plantean medidas concretas para apoyar a los ganaderos. Espero que tanto desde la Comisión como desde los Estados miembros se atiendan estas propuestas para mejorar la capacidad de las organizaciones de productores y crear un sistema de alertas eficaz para actuar de forma inmediata en caso de una caída de los precios.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe diesem Bericht zugestimmt, da er teilweise dazu in der Lage ist, die derzeitige Situation von Milchbauern in der EU nachhaltig zu verbessern. Trotz einiger positiver Aspekte wie dem Ausbau von Sicherheitsinstrumenten, um dem Verfall des Milchpreises entgegenzuwirken, bleibt das Kernproblem, die Abschaffung der Milchquote, leider unangetastet.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Rusijos embargas ES pieno produktų importui skaudžiai palietė Europos, tarp jų ir Lietuvos, ūkininkus. Pieno sektoriaus ūkininkai, ypač nedideli šeimos ūkiai, yra menkai apsaugoti nuo pajamų dydžio svyravimo, o jų pragyvenimas iš pienininkystės yra nuolatinis uždavinys, nes gamybos sąnaudos dažnai yra lygios supirkimo kainoms arba jas viršija. Be to, įsigaliojęs pieno kvotų panaikinimas taip pat kelia nemažai klausimų ir iššūkių, kuriems spręsti reikia naujų priemonių ir Komisijos pasiūlymų.

Atsižvelgiant į šias bei eilę kitų pieno gamintojams ir perdirbėjams aktualių problemų, Europos Parlamentas savo pranešime ragina Komisiją numatyti naujus valstybių narių finansavimo būdus, taip pat ir pasitelkiant Europos investicijų banko (EIB) paramą, ir įgyvendinti pieno pramonės reformą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ Prospects for the EU dairy sector – review of the implementation of the dairy package, outlines the opportunities and threats to the sector in the medium to long term in the context of the new era for milk producers post quota abolition.

The report highlights the important of adequate market measures for the sector, which I support.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le 31 mars 2015, les quotas laitiers ont expiré, conformément à la décision prise dans le cadre de l'examen à mi-parcours de la PAC de 2003. Dans un contexte de marché mondial de plus en plus dérégulé et de volatilité des prix, les prix de vente sont bien souvent inférieurs aux coûts de production. Le texte regrette à juste titre la disparition des quotas et propose un "paquet lait" qui devrait permettre, par contractualisation entre les acteurs de la production et ceux de la transformation/distribution, de planifier les volumes de production et de renforcer les filières. Retour à la case départ?

Cependant, le texte n'envisage pas un instant de réorienter les productions agricoles européennes au niveau de sa consommation ou à instaurer un protectionnisme sur ces produits. Il se contente de "demander à la Commission de définir un cadre juridique adéquat pour permettre une organisation de la production par la gestion de l'offre dans le secteur laitier". Je vote contre ce texte qui ne prend pas la mesure des enjeux écologiques et commerciaux soulevés.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La fin des quotas laitiers, qui a pris effet au 31 mars dernier, accompagnée d'un embargo russe dans cette filière, a mis dans la difficulté les producteurs. Ce sont les zones rurales qui sont évidemment les plus touchées, plus particulièrement les zones isolées comme les régions montagneuses.

L'Union européenne tente par cette proposition de résoudre les problèmes dont elle est à l'origine. Ce rapport tente de réintroduire quelques mesures de marchés. Cette solution constituant un moindre mal, la députée a voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ É urgente que a Comissão Europeia tome medidas de mercado adicionais para a resolução da crise do sector do leite. No seguimento da pressão para a diminuição dos preços, resultante da inexistência de instrumentos de prevenção de crise adequados, de uma quebra da procura mundial, da volatilidade dos preços e do embargo imposto pela Rússia aos produtos lácteos europeus, afigura-se de extrema importância a defesa de um sector com um destacado contributo socioeconómico para o desenvolvimento agrícola e rural.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I supported the review of the implementation of the dairy package, which aims at helping EU dairy producers to boost their bargaining power. We need to secure various export opportunities for EU produce shut out of the Russian market and improve the current volatility confronting dairy farmers. The report covers all these aspects plus the impact of the Russian embargo, broader challenges and opportunities in the sector, and the particular problems faced by disadvantaged, mountainous and outermost regions.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A KAP az Unió politikájának különös, sajátos ismereteket és felkészültséget igénylő szelete. Fenntartás nélkül megbízom a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ilyen irányú kompetenciájában, az előterjesztést erre alapozva szavaztam meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O denominado «pacote do leite» entrou em vigor a 3 de outubro de 2012 e é válido até 30 de junho de 2020. Foi decidido na revisão intercalar de 2003 da Política Agrícola Comum (PAC) que as quotas leiteiras expiravam a 31 de março de 2015. Não obstante, dada a especificidade da produção de leite nas zonas montanhosas, nas zonas desfavorecidas e nas regiões ultraperiféricas da União Europeia, as medidas plasmadas na resolução de 11 de dezembro de 2013 defendem a manutenção dessa produção após a expiração do regime de quotas leiteiras.

Voto favoravelmente o presente relatório porque defende que a supressão das quotas teria um efeito amplamente prejudicial nas regiões ultraperiféricas, especialmente na Região Autónoma dos Açores, em que a produção de leite é a principal atividade económica, representando cerca de 46% da economia regional.

Pelo exposto, e pelo facto de o relator salientar a importância de criar nas regiões ultraperiféricas um mecanismo de transição entre o fim das quotas e a liberalização dos mercados que permita proteger os produtores e o sector nestas regiões, este relatório tem o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport Nicholson sur la mise en œuvre du "paquet lait" arrive dans le cadre de la fin des quotas laitiers effective depuis le 31 mars 2015. Cette décision a pu soulever les inquiétudes voire l'indignation des acteurs de la filière lait. En effet, nos exploitants ont déjà lourdement été touchés par la crise et la dérégulation des marchés, et risquent désormais une perte substantielle de leurs revenus au profit des plus grands producteurs. Beaucoup se retrouvent donc dans l'obligation de vendre à perte. L'embargo contre la Russie a également substantiellement affecté les exportations des exploitants français.

Ce texte ne remet pas en cause ces politiques de dérégulation menée par l'Union depuis des années et confirme le démantèlement de la préférence communautaire, même s'il tente pusillanimement de protéger un peu plus les agriculteurs, notamment avec la mise en place d'aides dans les zones de dangers et le renforcement des pouvoirs des organisations de producteurs dans les négociations. Je me suis donc abstenue lors du vote de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it demonstrates our solidarity with dairy farmers affected by the slump in milk prices. The report also includes useful policy suggestions aiming at reducing market imbalances in the food supply chains which has traditionally been a strong Labour line. The report is also right in arguing in favour of enhancement of farmers’ participation in producers’ organisations, expansion in export opportunities for EU dairy produce and moving up the value chain in terms of innovation and improvement of quality of our dairy products.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte relatif à la mise en œuvre du "paquet lait" et aux perspectives pour le secteur laitier. J'ai notamment, dans l'optique de défendre les intérêts de nos producteurs de lait, soutenu l'adoption du paragraphe 9, qui condamne l'immobilisme du Conseil sur la mise en œuvre d'une aide aux producteurs qui réduisent volontairement leur production en période de crise. Par ailleurs, j'ai voté en faveur des paragraphes du texte visant à mieux structurer la filière laitière et à introduire des instruments de stabilisation des revenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Nicholson sur l'avenir du secteur laitier européen et du bilan de la mise en œuvre du "paquet lait". Ce dernier, en vigueur depuis octobre 2012, a mis à la disposition des exploitants des outils permettant de faire face aux défis rencontrés par le secteur laitier. Il a permis de renforcer les relations contractuelles et d'augmenter le pouvoir de négociation par l'intermédiaire des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. Cependant, je rappelle que les mesures de gestion de l'offre, qui contribuent à la stabilité du marché laitier, doivent être soutenues, ainsi que toutes les mesures visant à sanctionner les agriculteurs en surproduction en période de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Dichiariamo il nostro sostegno a questo importante progetto di risoluzione, dal momento che i produttori del settore sono particolarmente vulnerabili alle variazioni di reddito dovute agli elevati costi del capitale, alla volatilità dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari e alla fluttuazione dei costi dell'energia e dei fattori di produzione. Inoltre, vogliamo porre l'accento sul fatto che i produttori lattiero-caseari spesso occupano una posizione debole nella filiera alimentare globale e sono particolarmente esposti alle pratiche commerciali sleali.

Anche l'invecchiamento demografico dei produttori di latte è per noi un motivo di preoccupazione. Pertanto, è essenziale per la crescita e la sostenibilità futura del settore incoraggiare e sostenere il rinnovamento generazionale, avvalendosi sia degli strumenti nuovi che di quelli esistenti. È inoltre indubbio l'effetto negativo sui produttori di questo settore che ha avuto l'embargo imposto dalla Russia. È stato infine importante, nel decidere di sostenere la risoluzione, la costatazione che in molte aree svantaggiate e regioni ultra-periferiche, la produzione lattiero-casearia rimane l'unica fonte di reddito e di occupazione delle aziende agricole: pertanto, la sua sopravvivenza è essenziale per evitare l'abbandono delle terre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Poiché il livello di esecuzione delle misure previste dal pacchetto latte si è rivelato insoddisfacente, la relazione esorta le parti coinvolte nella filiera lattiero-casearia a utilizzare le misure previste dal pacchetto latte, esprimendo altresì raccomandazioni sui nuovi strumenti che dovrebbero essere valutati dalla Commissione e dall'industria. La relazione pone l'accento, infine, sul ruolo strategico che l'Osservatorio per il mercato del latte, istituito ad aprile 2014, dovrà svolgere negli anni a venire. Alla luce di quanto esposto, ho deciso di sostenere favorevolmente la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

   Victor Negrescu (S&D), in writing. – I have voted for this report on the prospects for the EU dairy sector – review of the implementation of the dairy package, to tackle the current crisis in the dairy sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), i scríbhinn. ‒ D’oibrigh mo chomhghleacaí, Matt Carthy, a bhí mar scáthrapóirtéir ar an gcomhad seo, go dian ionas go mbeadh leasanna feirmeoirí beaga tugtha san áireamh i bhforálacha na tuarascála. Ar deireadh, áfach, ní raibh aon rogha fágtha againn ach vótáil i gcoinne na tuarascála toisc nach raibh faic ann a chinnteodh go rachadh an earnáil déiríochta i bhfeabhas sna blianta atá romhainn; nó go mbeidh cosaint ag feirmeacha teaghlaigh beaga i rith tréimhsí neamhsheasmhacha.

Tá sé de cheart ag feirmeoirí praghas cóir a fháil ar a gcuid torthaí agus níl sé inbhuanaithe a thuilleadh go mbeadh bainne, an-chuid den am, mar earra talmhaíochta neamhbhrabúsach. Tá bealaí ann ina bhféadfadh an Coimisiún a bheith níos tacúla; mar shampla, is uirlis láidir é praghas idirghabhála chun an margadh a chomhardú, ach caithfidh an praghas idirghabhála sin an costas táirgeachta a aithint.

Tá sé soiléir anois go bhfuil an-chuid feirmeoirí déirí ag streachailt le luaineacht na bpraghsanna agus mura gcuirtear san áireamh sna tuarascálacha gníomhaíocht chun feirmeoirí beaga a chosaint, ní bheidh Sinn Féin sásta tacú leo.

Leanfaimid ar aghaidh ag cur brú ar an gCoimisiún gníomhú ar bhealach suntasach ionas gur féidir leis an earnáil déiríochta a acmhainneacht iomlán a bhaint amach.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ While I voted in favour of this report, as I believe it is an important document in the reform of our agricultural sector, I could not support paragraph 22 in the same way my Group chose to. Milk quotas are a highly sensitive issue and we need to take more into account the needs of producers also in Eastern and Central Europe when it comes to the end of the milk quotas.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Bericht ausgesprochen, da er zahlreiche positive Aspekte beinhaltet. So fordert er unter anderem die Wiederaufnahme der Diskussion über Beihilfen für die Produzenten, die freiwillig die Produktion drosseln, und will die Tür offenhalten für Maßnahmen wie Milchquoten, gegen deren Abschaffung ich mich schon vor längerem ausgesprochen hatte.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Raport annab ülevaate ELi piimasektori olukorrast ning osutab erinevatele murekohtadele, muu hulgas käsitletakse seda, kuidas tõhusamalt ja kiiremini reageerida kriisiolukordades, kuidas luua jätkusuutlikke töökohti ja stimuleerida majanduskasvu kõigis ELi maapiirkondades.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. El informe para evaluar el «Paquete lácteo» tiene especial importancia para el sector ya que coincide con el fin de las cuotas lácteas. El paquete recoge una serie de medidas para regular mejor el sector, promoviendo una mejora en el poder de negociación de los productores y reforzando su posición negociadora.

El mercado lácteo mundial es cada vez más volátil y alcanzó los precios más altos jamás registrados en enero de 2014, tras lo cual se produjeron unas caídas considerables de los precios durante el resto de 2014.

Para garantizar un libre mercado justo y equilibrado, hay que corregir determinados defectos e imperfecciones del mismo, cosa que se manifiesta más que nunca en el caso que estamos tratando. Es cierto que el distinto grado de desarrollo y de tamaño de las explotaciones ganaderas en función de los distintos países da una lectura diferente de la situación, pero en una gran mayoría de países los problemas en cuanto a desequilibrios persisten y es necesario abordarlos. Teniendo en cuenta los problemas específicos de este sector, se justifican una serie de medidas y mecanismos que garanticen la transparencia y el desarrollo de un verdadero libre mercado, y el informe contribuye a ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ritenendo , alla luce di quanto esposto, che per un numero consistente di aziende lattiero-casearie ubicate in zone svantaggiate, insulari, remote e montane o in regioni ultraperiferiche, i costi di produzione, raccolta e immissione sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari al di fuori della loro zona di produzione sono molto più alti che in altre zone e che tali aziende non possono sfruttare in egual misura le opportunità di crescita offerte dall'abolizione delle quote a causa dei vincoli naturali di tali regioni; per i suddetti motivi, tali produttori potrebbero essere minacciati da una maggiore concentrazione della produzione nelle zone caratterizzate da una posizione economica migliore all'interno dell'Unione, esprimo quindi il mio parere favorevole in merito a tale revisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Europski sektor mlijeka i mliječnih proizvoda najosjetljiviji je sektor poljoprivrede, a posebice je naišao je na velike izazove i poteškoće nakon ovogodišnjeg isteka režima kvota.

Kriza utječe na sektor mlijeka i mliječnih proizvoda na negativan način. Jedan od problema mliječne industrije jest što troškovi proizvodnje premašuju cijene samih poljoprivrednih proizvoda, što negativno utječe na proizvođače čiji se broj smanjuje. Postojeće mjere za pomoć mliječnom sektoru nisu dovoljno dobar alat jer ne rješavaju probleme kao što je nestabilnost i kriza u sektoru mlijeka stoga je potrebno skrenuti pažnju na moguće fiksne cijene mlijeka koje bi trebale biti usmjerene na troškove proizvodnje.

Neuravnoteženost lanca opskrbe negativno utječe na male i srednje poduzetnike koji često budu ranjivi zbog rasta troškova i pada cijena zbog čega postoji potreba za uvođenjem kriznog programa kako bi se spriječila moć velikih prehrambenih korporacija nad proizvođačima mlijeka i mliječnih proizvoda.

Sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda potrebna je pomoć kako bi se proizvođači mogli nositi s krizom koja se javila, što se posebno odnosi na ruralna područja koja ovise o ovoj djelatnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur la mise en œuvre du "paquet lait" s'inscrit dans le cadre de la fin des quotas laitiers, effective depuis le 31 mars 2015. Cette décision a soulevé les inquiétudes, voire l'indignation, des acteurs de la filière lait. En effet, nos exploitants sont déjà lourdement touchés par la crise et la dérégulation des marchés et risquent désormais une perte substantielle de revenu au profit des plus grands producteurs. Beaucoup se voient désormais contraints de vendre à perte. L'embargo contre la Russie a aussi considérablement affecté les exportations des exploitants français.

Ce texte ne remet pas en cause les politiques de dérégulation menées par l'Union depuis des années et confirme le démantèlement de la préférence communautaire, même s'il tente pusillanimement de protéger un peu plus les agriculteurs comme la mise en place d'aides dans les zones de dangers et le renforcement des pouvoirs des organisations de producteurs dans les négociations. Je me suis donc abstenu lors du vote de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Republika Hrvatska po razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje mlijeka značajno zaostaje za članicama Europske unije te je u 2014. godini proizvela 522,7 milijuna kilograma svježeg sirovog mlijeka. Okolnosti koje su dovele mljekarstvo Hrvatske u nepovoljan položaj su mnogostruke i velikim se dijelom odnose na posljedice u proizvodnji nastale tijekom i poslije Domovinskog rata, nepovoljne rezultate procesa obnove i privatizacije, nerazvijenost agrarne strukture, male proizvodne kapacitete te veliki broj malih gospodarstava. Hrvatska iz vlastite proizvodnje podmiruje oko 80% godišnje potrebe za mlijekom i mliječnim prerađevinama. Udio uvoza gotovih mliječnih proizvoda je u ogromnom porastu te se očekuje nastavak tog trenda kojem će svakako doprinijeti ukidanje mliječnih kvota ranije ove godine.

Podržavam stoga ovo izvješće, a posebno njegov dio koji ističe da su proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda, naročito mali proizvođači, posebno ranjivi na neravnoteže u lancu opskrbe, osobito zbog promjena u potražnji, rasta troškova proizvodnje i pada cijena poljoprivrednih proizvoda prodavanih izravno s poljoprivrednih gospodarstava, ali i zbog ekonomskih prioriteta u pojedinim državama članicama. Potrebno je pronaći mehanizam koji učinkovito štite poljoprivrednike od iskorištavanja industrije i distributera zbog čega se pridružujem pozivima Komisiji da što je prije moguće predstavi svoj prijedlog o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi i da razmotri mogućnost sektorskog pristupa pravu tržišnog natjecanja i nepoštenim trgovačkim praksama.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Mlijeko se proizvodi u svakoj državi članici EU-a i njegova proizvodnja neprekidno raste. Kao vodeći svjetski izvoznik različitih mliječnih proizvoda, EU igra glavnu ulogu u globalnom mliječnom tržištu. Unutar Unije, mliječna proizvodnja je bitan poljoprivredni sektor od značajne ekonomske, socijalne i teritorijalne važnosti. Više od 30 godina opskrbom mlijeka u EU-u je upravljao sustav kvota koji je istekao krajem ožujka 2015. godine. Iako su dugoročne tržišne perspektive uglavnom pozitivne, izazovi s kojima se EU suočava u narednim godinama su brojni. Sadašnje tenzije u vezi cijene mlijeka i mliječne krize iz 2009. pokazuju da je liberalizacija tržišta i ovisnost o inozemnim tržištima faktor nestabilnosti i nepostojanih cijena.

U izvješću je iskazana zabrinutost koja proizlazi iz prekida sustava mliječnih kvota i svake daljnje nestabilnosti na tržištu. Treba stvoriti seriju alata koji će se dalje razvijati i poboljšavati kako bi se pomoglo proizvođačima mlijeka, između ostalog i stočarima u Hrvatskoj. Podržavam ovaj prijedlog jer smatram da će biti od velike pomoći u ovim teškim vremenima.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Dne 31. března 2015, po třiceti letech, ukončila EU režim mléčných kvót, což představuje velkou výzvu pro celý sektor mléka a mléčných výrobků, který je typický svou cenovou kolísavostí, velkou poptávkou po mléce na trhu, ale zároveň komplikovaným postavením primárních producentů. Evropský parlament doporučil řadu opatření pro lepší zvládnutí ukončení kvót i pro budoucí růst konkurenceschopnosti odvětví mléka a mléčných výrobků, nalézání nových vývozních trhů, ale i lepších technologií pro trvale udržitelnou výrobu. V tomto ohledu chci zdůraznit roli balíčku předpisů týkajících se mléka z roku 2012, který posiluje smluvní vztahy a vyjednávací sílu producentů. Jeho implementace vykázala řadu praktických pozitivních dopadů, ovšem pouze ve státech, které implementaci dostatečně podporovaly. V tom má řada členských států ještě velké rezervy. Je důležité, aby Komise přijala vstřícnější a realističtější opatření, co se týká intervenční ceny (neaktualizované od roku 2008!), která musí více zohledňovat výrobní náklady. Dále je nutno zvýšit potenciál střediska pro sledování trhu s mlékem zřízeného v dubnu 2014. Středisko zpracovává údaje o stavu trhu a musí být schopno posílat útvarům Komise včasná varování, která jí umožní jednat rychleji v počátečních fázích případné krize v sektoru. Jsem přesvědčen, že význam přesných a včasných informací v době po zrušení kvót silně vzroste.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La fine del contingentamento della produzione di latte rappresenta una sfida per tutto il settore lattiero-caseario. I produttori di latte sono particolarmente vulnerabili alle variazioni di reddito a causa degli elevati prezzi delle materie prime e i fluttuanti costi dei fattori produttivi e delle risorse energetiche necessarie alla produzione. Inoltre, i produttori di latte spesso occupano una posizione di debolezza nella catena globale di approvvigionamento alimentare e sono particolarmente esposti a pratiche commerciali sleali. Ritengo necessario creare le condizioni in grado di garantire lo sviluppo equilibrato della produzione di latte in tutta l'UE, salvaguardando al contempo le esigenze dei produttori. Per questo motivo e per poter proseguire il lavoro di monitoraggio delle prospettive del settore lattiero-caseario, ho ritenuto opportuno votare a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ En 2003, les États membres ont réévalué la PAC et ont décidé de mettre fin au régime des quotas à partir du 31 mars 2015. Après une période de quotas longue de 30 ans, cette décision aura plusieurs impacts sur le secteur laitier. Le rapport adopté par le Parlement dresse la liste des différents défis et perspectives pour le secteur laitier au sein de l'Union et fait état du bilan de la mise en œuvre du "paquet lait".

J'ai voté en faveur de ce rapport. Cependant, je regrette que certains points n'aient pas été intégrés, notamment concernant l'inclusion des mesures de gestion de l'offre. Ces mesures devraient être soutenues, car elles contribuent à la stabilité du marché laitier.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O relatório realizou um primeiro esforço no sentido de avaliar os efeitos do «pacote do leite» no sector dos lacticínios, adotado no âmbito do processo de codecisão em 2012, com o objetivo de reforçar a posição dos produtores de leite e produtos lácteos na cadeia de abastecimento e preparar o sector para um futuro sustentável e mais orientado para o mercado. O fim das quotas para a produção de leite, após 30 anos de execução, apresenta desafios no que concerne a volatilidade do mercado ou de uma situação de crise, e que «o pacote do leite» considera, por forma a preparar o sector para um futuro sustentável. Em termos do funcionamento do «pacote do leite», o relatório indica que este melhorou as relações em toda a cadeia de abastecimento, ressalvando que é demasiado cedo para observar efeitos significativos. Ainda assim, o relator insiste que uma maior transparência e a análise continuada e exaustiva dos dados relativos à produção de leite conduzirão ao reforço das relações contratuais, reforçando a sustentabilidade de um sector, estruturalmente, volátil. Votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurențiu Rebega (S&D), în scris. ‒ Prin acest vot, Parlamentul European a cerut în mod clar Comisiei Europene să vină cu un nou plan pentru a face față consecințelor negative pentru producătorii de lapte în urma eliminării cotelor din acest sector. Salut rezultatul acestui vot, pentru că demonstrează necesitatea de a acționa rapid și cu măsuri concrete în vederea sprijinirii producătorilor din sectorul laptelui din toată Uniunea Europeană, în mod special a micilor producători care, din cauza crizei generale, a eliminării cotelor și a restricționării comerțului cu Rusia, sunt la limita supraviețuirii între costurile de producție și profitul obținut.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Nicholson qui est la réponse du Parlement européen à celui de la Commission sur l'évolution de la situation du marché des produits laitiers et de la mise en œuvre du «paquet lait». Cela, dans le contexte de la fin du système des quotas laitiers depuis le 31 mars 2015.

Évidemment la nouvelle approche européenne est faite d'incertitudes et personne ne peut prédire si sa mesure phare, qui est la possibilité donnée aux agriculteurs de négocier collectivement des contrats d’approvisionnement avec les laiteries, sera suffisante pour garantir un avenir viable aux producteurs.

En Belgique par exemple, cet accord n'est pas obligatoire et consiste en un code de bonnes pratiques signé par 98% des transformateurs et les trois principales organisations agricoles. Parmi les propositions judicieuses figure la facilité donnée aux agriculteurs de s’affilier à des organisations de producteurs (OP) qui peuvent négocier collectivement les clauses des contrats, y compris le prix du lait cru. Un pouvoir de négociation renforcé pour les producteurs laitiers qui s'inscrit dans un environnement plutôt favorable, avec la hausse du prix moyen du lait dans l'Union européenne, à plus de 40 ct/kg, et celle de la demande des produits laitiers par les consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O meu colega Ricardo Serrão Santos, eurodeputado açoriano pelo S&D, foi o relator-sombra deste relatório da comissão parlamentar da Agricultura. Nele se constata que uma parte significativa das explorações leiteiras na UE se situa em regiões desfavorecidas, ultraperiféricas, insulares ou montanhosas, onde os custos de produção, recolha e comercialização no mercado do leite e dos produtos lácteos costumam ser muito mais elevados do que noutras zonas mais bem localizadas dentro da UE. Prevê-se que a supressão das quotas tenha um impacto muito negativo nestas regiões ultraperiféricas, como é o caso da Região Autónoma dos Açores, onde a produção de leite é a principal atividade económica, representando cerca de 46 % da economia regional. É, pois, necessário que a Comissão Europeia tome medidas de mercado adicionais para resolver a crise com que este sector se confronta, levando a cabo políticas ambiciosas de apoio a essas regiões, aumentando o poder de negociação e a influência dos produtores, empenhando—se na abertura de novos mercados em países terceiros e na eliminação dos obstáculos ao comércio, sempre equilibrando as exportações com um mercado interno estável.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta de Resolución que señala el momento especialmente grave por el que atraviesan las explotaciones lecheras, con alta volatilidad de los precios y crisis recurrentes que dificultan las inversiones en las explotaciones, así como los serios problemas de funcionamiento del mercado único de la leche.

La propuesta de Resolución manifiesta además la decepción por las medidas implementadas tras la adopción del «Paquete lácteo», con un bajo nivel de aplicación de los contratos obligatorios y el hecho de que en algunos Estados miembros contengan cláusulas abusivas que neutralizan el objetivo inicial de estabilidad de las entregas, tal y como está ocurriendo en España y, singularmente, en Galicia.

Por ello, se hace necesario reforzar el papel de las organizaciones de productores para preservar el poder de negociación e influencia en la cadena de suministro y reforzar también el Observatorio del Mercado de la Leche.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'Union doit garantir un meilleur équilibre dans la chaîne d'approvisionnement, introduire de meilleurs outils contre les perturbations sur le marché et aider les agriculteurs à trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits: c'est ce qu'a demandé le Parlement européen en adoptant, hier, un rapport sur le secteur du lait et des produits laitiers.

Le Parlement demande ainsi à la Commission d'intervenir, en introduisant des mesures de marché ciblées supplémentaires, face à la crise qui touche actuellement les marchés laitiers nationaux, du fait de la pression à la baisse imposée sur les prix qui résulte de l'absence d'instruments adéquats de prévention de la crise, d'une baisse de la demande mondiale, de la volatilité des prix au niveau mondial et de l'embargo russe.

Le Parlement regrette que le Conseil ait rejeté sa demande qui prévoyait de mettre en place, en cas de crise grave, une aide aux producteurs réduisant volontairement leur production. Le Parlement prie également la Commission de mettre en œuvre des filets de sécurité plus efficaces et réalistes et de faire en sorte que les prix d'intervention (qui sont bien trop bas...) reflètent davantage les coûts réels de production et les prix réels du marché, et soient mieux adaptés aux variations du marché.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ São vários os desafios que se colocam ao sector dos lacticínios, após o fim das quotas leiteiras, em 31 de março deste ano. Destaca-se a volatilidade dos preços, o impacto do embargo russo e a necessidade de prestar especial atenção às regiões ultraperiféricas, em particular aos Açores, onde a produção de leite é a principal atividade económica, representando, aproximadamente, 46% do valor total da economia regional.

Nessa medida, concordo com as recomendações formuladas pelo relator, designadamente no que respeita à existência de instrumentos de regulação, à adaptação dos preços de intervenção, tornando-os mais elevados, à definição de indicadores sobre os custos de produção, ao desenvolvimento de instrumentos de proteção contra as diminuições do preço do leite, à análise de novos instrumentos de estabilização dos rendimentos e à necessidade de criar uma limitação para as práticas comerciais desleais.

Concordo, por isso, com a aprovação deste relatório, que vem também propor a atribuição de recursos adicionais ao programa POSEI, criando um mecanismo de transição entre o fim das quotas e a liberalização dos mercados. Destaco ainda a importância das negociações comerciais bilaterais, a abertura a novos mercados em países terceiros e a eliminação de barreiras ao comércio e à exportação.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ Étant donné la fin des quotas laitiers, l'Union européenne se doit de réfléchir à une nouvelle politique laitière européenne afin d'éviter toute crise comme le secteur laitier a pu en connaitre, notamment en 2008.

La fin des quotas laitiers représente un véritable défi économique pour la filière laitière et il est indispensable de venir en aide aux agriculteurs et d'assurer qu'ils seront bien en mesure de répondre aux demandes du marché. La Commission doit ainsi réfléchir à des solutions comme le renforcement de la contractualisation entre producteurs et distributeurs ou le développement d'outils de gestion de crise. L'Observatoire du marché du lait doit également jouer un rôle moteur dans la prévention des crises et, sur le long terme, il est impératif de réfléchir à des mécanismes pour éviter toute surproduction.

C'est en ce sens que j'ai soutenu ce rapport qui permet au Parlement d'exprimer ses préoccupations et de faire des propositions en matière de politique européenne laitière.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione presentata dall'on. Nicholson sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE. La fine della politica delle quote latte dopo trent'anni dalla sua entrata in vigore ha aperto nuove e importanti sfide per il settore lattiero-caseario. Da un bilancio dell'attuazione del pacchetto latte emerge un quadro abbastanza deludente, per questo motivo sono d'accordo nell'esortare le parti interessate nella filiera lattiero-casearia ad avvalersi delle misure previste da tale pacchetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore apprezzando alcuni utili richiami alla Commissione affinché metta in campo una serie di strategie (revisione dei compiti dell’Osservatorio, aggiornamento e miglioramento della rete di sicurezza) che ritengo utili per il comparto produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra porque el enfoque general de este informe no se ajusta a las necesidades reales de los productores lecheros ni de la sociedad. Existen partes importantes en su redacción que incluyen un marcado enfoque neoliberal, al proponer, por ejemplo, que se utilicen mecanismos financieros de riesgo para sacar provecho de la volatilidad de los precios en el sector, en lugar de establecer otros instrumentos orientados a reducir dicha volatilidad. Además, queda claro el interés del ponente por la apertura a los mercados exteriores cuando nuestra perspectiva es priorizar y proteger la producción tradicional, así como fortalecer los mercados locales con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru Raportul Nicholson. Avem nevoie de instrumente de piață care să garanteze stabilitatea prețurilor în domeniul lactatelor și consider că eliminarea cotelor din acest sector a fost o decizie luată prematur.

În ultimele luni, scăderea cererii de pe piețele externe, volatilitatea prețurilor la nivel mondial și mai ales embargoul rusesc au crescut presiunea exercitată asupra sectorului laptelui. Deși Comisia Europeană a luat măsuri de limitare a efectului acestui embargo, sectorul a suferit pierderi importante, venitul fermierilor fiind puternic afectat.

Eliminarea cotelor necesită crearea unor instrumente de intervenție pe piață funcționale și sper că, în perioada următoare, Comisia va veni cu niște propuneri concrete pentru a evita crize în acest sector, și așa destul de sensibil.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque considero que debería empezar por reconocer que la situación del sector tiene que ver con las decisiones que se han ido tomando sobre el abandono de los instrumentos de control de la producción.

Sin embargo, afirma que para dar estabilidad al sector no debe cuestionarse el abandono de las cuotas. Tampoco reconoce que se equivocaron cuando decían que teníamos grandes oportunidades en el mercado mundial (hablaban de China, Rusia...) aunque la realidad sea claramente otra. Sigue insistiendo en esa vía y propone medidas totalmente especulativas como los «mercados de futuros», que traerán más volatilidad de precios y harán al sector mucho más vulnerable.

También insiste en los contratos pero sin plantear una política clara de fijación de precios remuneradores. Para un sector lácteo europeo justo y sostenible, este documento debería proponer una política láctea pública clara para dar estabilidad y prevenir crisis.

Sin embargo, ahonda en las decisiones que nos trajeron esta crisis y se limita a hablar de gestión de crisis. En definitiva, profundiza en la liberalización y en el abandono de los productores y productoras de leche en manos de los intereses de las empresas y del negocio agroexportador.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Per poter sussistere, i produttori lattiero-caseari e in particolare le piccole aziende agricole devono quotidianamente far fronte a molteplici sfide quali, ad esempio, gli elevati costi del capitale, la deperibilità della produzione, la forte volatilità dei prezzi, la fluttuazione dei costi dell'energia e dei fattori di produzione. Ci siamo lasciati alle spalle l'era delle quote latte che si è conclusa il 1° aprile scorso. È ora importante che l'Unione europea accompagni i produttori lattiero-caseari in questo nuovo scenario, garantendo loro maggiore flessibilità per rispondere alla crescente domanda nel mercato mondiale e assicurando al contempo che il settore resti competitivo e redditizio. Ho deciso di votare a favore della relazione di iniziativa poiché ritengo che ponga correttamente in evidenza non solo le sfide, ma anche le opportunità per i produttori europei. Grazie ai nuovi strumenti che saranno messi a disposizione dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dobbiamo aiutare il settore a raggiungere il suo massimo potenziale e a promuovere in tal modo la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nelle aree rurali dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Congratulo-me com o conteúdo deste relatório, que faz uma identificação das necessidades do sector do leite, em especial nos Açores, e solicita à Comissão Europeia que aja de forma célere para promover a estabilização do mercado interno. O efeito combinado do final das quotas, do embargo russo e da quebra prolongada e contínua de preços limita as opções de futuro para os produtores de leite e os incentivos à renovação geracional e ao investimento nas explorações.

Esta questão adquire maior importância em zonas com constrangimentos naturais e desvantagens económicas, como os Açores, em que a atividade leiteira como atividade económica é dificilmente substituível. Ficou reconhecida esta especificidade e a relevância da coesão territorial, que é um dos objetivos da PAC, e o PE solicita à Comissão Europeia medidas consequentes. Entre outras, figuram o reforço do POSEI, medidas para amparar o impacto do fim das quotas nos Açores, a gestão da oferta, a transparência da cadeia de valor, a garantia de que as práticas da grande distribuição não prejudicam o pagamento de um preço justo ao produtor, o reforço do observatório do leite, mecanismos que protejam contra perdas bruscas de rendimento no sector do leite e novos instrumentos de gestão de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it demonstrates solidarity with dairy farmers affected by the slump in milk prices.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Malí výrobcovia mlieka vrátane tých slovenských v súčasnosti čelia tlakom z viacerých strán. Na Slovensku je to spôsobené najmä zrušením kvót a embargom zo strany Ruska. Z tohto dôvodu som hlasoval za prijatie uznesenia o vyhliadkach sektora mlieka v EÚ. Uznesenie totiž poukazuje na to, že prebytok mliečnych výrobkov z niektorých členských štátov vytvára na domácich trhoch veľkú nerovnováhu, čo má za následok prudký pokles cien i to, že miestni malí výrobcovia strácajú konkurencieschopnosť. Uznesenie preto vyzýva Komisiu, aby prijala urgentné opatrenia, ktoré vytvoria nové možnosti financovania pre členské štáty s využitím Európskej investičnej banky, garančného fondu a revolvingového fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Hlasovala som za správu, lebo si myslím, že v súvislosti s ukončením platnosti kvót na mlieko k 31. marcu 2015 a vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti produkcie mlieka a mliečnych výrobkov je nevyhnutné prehodnotiť vykonávanie balíka predpisov týkajúcich sa mlieka, ktorý by sa mal uplatňovať do 30. júna 2020. V danom kontexte považujem za nesmierne dôležité, aby Komisia pripravila nové možnosti podpory mliekarenského priemyslu, ktorý je celosvetovo čoraz nestabilnejší. S poľutovaním musím konštatovať, že aj na Slovensku, odkiaľ pochádzam, sa sektor mlieka nachádza v kríze, a verím, že táto kríza nebude taká ako v roku 2008 – 2009, keď došlo k výraznému poklesu nákupných cien na Slovensku a desiatky podnikov skončili s prvovýrobou mlieka. Aj keď od zrušenia kvót uplynula len veľmi krátka doba, podobne ako v Európe, tak aj na Slovensku jediným regulačným nástrojom na trhu sa stala cena, ktorá spôsobila nerovnováhu na trhu. Očakávam, že Komisia v spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými z mliekarenského priemyslu vytvoria účinné a primerané nástroje na zabezpečenie proti náhlym a výrazným poklesom cien mlieka.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće o budućnosti sektora mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a. Smatram da je „mliječni paket” važan s obzirom na nestabilno svjetsko tržište mlijeka. Cilj ovog paketa je ostvarivanje održivog i konkurentnog tržišta mlijeka te pružanje pomoći malim i obiteljskim poduzećima koji su jako osjetljivi na nestabilnosti na tržištu. Također, ovim paketom se proizvođačima mlijeka i mliječnih proizvoda daje više pregovaračke snage.

Također, mišljenja sam da Komisija može više napraviti kako bi se proveo „mliječni paket” i u perifernim krajevima Europske unije kako bi se osigurala daljnja proizvodnja na tim prostorima iz razloga što je mliječna proizvodnja jedini oblik novčanih primanja u određenom broju regija.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted against the report on prospects for the EU dairy sector. While it does demonstrate how farmers are affected by the slump in milk prices and includes useful policy suggestions aiming at reducing market imbalances in the food supply chains, the final report voted on in plenary included an amendment that would pose the risk of the reintroduction of milk quotas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014.

Završetak kvote za proizvodnju mlijeka nakon trideset godina predstavlja izazove za mliječni sektor. Proizvođači mlijeka su posebno osjetljivi na varijacije na dohodak, zbog visokih troškova kapitala, nestabilnih cijena mliječnih roba i promjenjivih ulaznih i energetskih troškova.

Nadalje, proizvođači mlijeka često zauzimaju slabu poziciju u ukupnom lancu opskrbe hranom, a naročito su izloženi nepoštenoj trgovinskoj praksi. U mnogim ugroženim područjima, npr. planinama, najudaljenijim otočnim područjima mužnja ostaje jedini generator prihoda farmi i zapošljavanja, stoga je neophodno zadržati je kako bi se spriječilo napuštanje zemlje.

Postojeće sigurnosne mreže mjera kao što su javne intervencije i privatne potpore za pohranu nisu prikladne za rješavanje krize u sektoru mlijeka.

Članovi Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj zajedno s izvjestiteljem podnijeli su 482 amandmana, a o 35 kompromisnih amandmana pregovaralo se među političkim skupinama. S izmjenama kompromisa pokrivaju se ključna pitanja kao što su održiv i konkurentan sektor diljem EU-a i poštena naknada za mlijeko.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o obetih za sektor mleka v EU – pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko. Prenehanje veljave mlečnih kvot konec marca 2015 ter ruski embargo na mlečne proizvode od avgusta 2014, ki negativno vpliva na notranji trg EU, sta pripeljala do precejšnjega padca cen, kar je imelo za posledico zelo veliko negotovost. Vse to je kmete, ki se preživljajo s proizvodnjo mleka, pripeljalo v velike težave. Zato podpiram poziv iz poročila, naj Komisija razpravlja o krizi, s katero se trenutno sooča sektor mleka, ter naj sprejme ukrepe za preprečevanje prihodnjih kriz.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemnĕ. ‒ Podpořil jsem dnes zprávu o výhledech odvětví mléka a mléčných výrobků EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků, jelikož může přispět ke zlepšení složitého postavení producentů mléka, kteří mohou být postiženi velkými výkyvy v cenách mléka či velkými náklady např. na energie. Důležité také je se touto problematikou zabývat na evropské úrovni a efektivně tak přispět k zájmům českých zemědělců. Přijetí zprávy doporučilo Ministerstvo zemědělství ČR.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η Ένωση, επιδοτώντας την απόσυρση γεωργικών προϊόντων, επιλέγει να συνεχίζει την πολιτική που κατάστρεψε την ελληνική παραγωγή ενώ, ταυτόχρονα, με την εξωτερική της πολιτική, προκαλεί τεράστια ζημιά που δεν είναι πρόθυμη να επανορθώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a tejágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. James Nicholson északír képviselőtársam egy termelőközpontú jelentést tett le az asztalra. Egyetértek vele abban, hogy a Tejcsomagnak a termelői szervezetekre épülő politikája és a termelők tárgyalási alkupozíciójának a megerősítése az az út, melyen tovább kell lépnünk.

Jelentős siker Magyarország számára, hogy Erdős Norbert képviselőtársamnak a válságkezelés hatékonyságának növelésére vonatkozó mindkét javaslata bekerült a jelentésbe. Fel kell szólítani az Európai Bizottságot, hogy az intervenciós árakat a valós piaci árhoz és a termelési költségekhez igazítsa. Továbbá súlyos válság esetén ideiglenes jelleggel aktiválni kell az export-visszatérítések alkalmazását. Ezek a javaslatok az uniós válságkezelés alapvető hiányosságaira világítanak rá, és minden termékpálya piaci működését érintik.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a tejtermékekre vonatkozó javaslatot, mivel az ágazatot érintő, több mint 30 éves szabályozás lejárt és a jelentés hasznos elemeket tartalmaz az új szabályozás kialakításához. A jelentés foglalkozik a kvótarendszer eltörlésével is, mely miatt több tagország is aggodalmát fejezte ki. Úgy vélem, hogy az esetleges negatív hatás csökkentése érdekében segítséget nyújthat a termelők és feldolgozók közötti kötelező szerződés, a Tejpiaci Megfigyelőközpont szerepének növelése, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem, az információs és promóciós programok javítása, valamint a termelők haszonkulcsának védelmére szolgáló új eszközök rendszere.

Biztos vagyok benne, hogy a világszintű keresletnövekedés minden tagállam számára lehetőséget biztosít, amellyel élni lehet. Ehhez azonban a kormányok részéről nem propagandára, hanem az uniós tárgyalások során aktív részvételre, hazámban, Magyarországon pedig konkrét lépésekre van szükség! Éppen ezért sürgetem a magyar szektor szereplőinek felkészítését, társadalmi egyeztetést, a civil–szakmai szervezetek bevonását egy valós és kristálytiszta stratégia kialakításához. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a már jócskán megkésett vidékfejlesztési forrásokat azonnal el kell indítani az ágazat érdekében és a piacszerzést is ösztönözni kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Produsele lactate reprezintă un capitol important al politicii agricole comune a Uniunii Europene. Ele constituie un element esențial în alimentația sănătoasă a cetățenilor europeni, așa cum o demonstrează studiile realizate de specialiștii în domeniu și, de aceea, trebuie sprijinite în mod activ prin programele de profil ale Uniunii. În acest sens, merită a fi amintit Pachetul privind laptele, adoptat în octombrie 2012 și aplicabil până în 2020. Acest sprijin este menit să contribuie la evoluția pozitivă a regiunilor rurale muntoase mai puțin dezvoltate ale Uniunii și la menținerea unul nivel la fel de ridicat în regiunile producătoare principale, care sunt vulnerabile la oscilațiile prețului laptelui la nivel mondial.

În același timp, embargoul impus de Federația Rusă împotriva produselor lactate europene a condus la apariția unei crize în acest domeniu. De aceea, se impune luarea de măsuri pentru sprijinirea producătorilor în domeniu, inclusiv prin Instrumentul de stabilizare a veniturilor, având în vedere potențialul deosebit al acestor produse la nivel internațional.

Raportul de față este un pas important în direcția îmbunătățirii situației producătorilor de lactate din cadrul UE și, din acest motiv, trebuie susținut de Parlamentul European, ca for instituțional major al cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Le Parlement européen a dressé aujourd’hui le bilan du « paquet lait », alors que les quotas laitiers n’existent plus depuis le 31 mars dernier.

Les eurodéputé-e-s socialistes et radicaux se sont toujours opposés à la fin des quotas laitiers. Pour nous, il s’agissait du système de régulation publique de l'offre permettant à la fois une maîtrise efficace de la production indispensable au maintien des prix et des revenus, et un maintien de nombreuses exploitations familiales sur tous les territoires.

Malheureusement, lors des réformes de la PAC de 2003 et 2008, la droite a décidé de libéraliser le secteur du lait et mis fin aux quotas laitiers : depuis le 31 mars dernier, plus rien ne s’oppose au mouvement de concentration géographique de la production sur le territoire. Ce sont les exploitations familiales, de taille moyenne et isolées, qui sont les plus menacées.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Following the Russian ban on EU milk and the end of the milk quota, the European milk market needs to adapt. For this reason I supported the European Parliament resolution on the review of the implementation of the dairy package. The EU farmers entered the international market which brings the opportunity to become more competitive.

I voted to ensure the resolution is in line with the agenda on better regulation: I opposed provisions on coming back to imposing quotas or fixed prices. On the contrary, I welcomed the implementation of incentives to create producer organisations: I think they are the appropriate tool to address imbalances in the supply chain. I also encourage the use of EU quality labels which can bring a real added value to European products in a highly competitive international market.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Les quotas laitiers ont expiré fin mars 2015, mettant fin à la régulation publique de l'offre, qui permettait de limiter la concentration géographique de la production et les fluctuations des prix sur le marché. Le rapport Nicholson fait le bilan du "paquet lait" mis en place en 2009 pour faire face à cette échéance.

Le rapport déplore que la mise en œuvre du "paquet lait" n'ait pas été une priorité de la Commission. La protection du secteur laitier face à la volatilité des prix reste insuffisante et ne permet pas de garantir les revenus des agriculteurs. Le Parlement a proposé une amélioration de l'Observatoire du marché du lait et l'élaboration d'outils de gestion de crises efficaces; il s'agit d'anticiper les accidents de marché pour limiter leur influence sur les producteurs. Des outils de régulation de l'offre devraient être mis en place. Le rapport attire l'attention sur les zones les plus vulnérables qui vont être particulièrement impactées par la fin des quotas laitiers. Il invite à mettre en place des mesures de soutien au développement rural.

Ce rapport soulève les multiples défis du secteur laitier et engage la Commission à réagir de manière décisive. J'ai donc voté en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Pohvaljujem veliki trud koji je izvjestitelj uložio u analizu dosadašnjih utjecaja i uspjeha mjera koje su predstavljene kroz „mliječni paket” iz. 2012. te konkretne prijedloge koje je kreirao u svrhu osiguravanja vitalnog, održivog i kompetitivnog mliječnog sektora na tržištu nakon ukidanja mliječnih kvota.

Izvjestitelj je odlično detektirao ranjivost europskih proizvođača mlijeka, te njihovu izloženost proizvoljnosti tržišta, povećanju cijena inputa te izgradnji percepcije o mlijeku kao lidera po gubitcima između prodavača na malo.

Zbog embarga koji je Rusija dala na mliječne proizvode, posebice podupirem prijedlog izvjestitelja o jačanju uloge Europskog opservatorija za tržište mlijeka, čija bi uloga bila opskrbljivanje mliječnog sektora s relevantnim informacijama, tržišnim indikatorima te trendovima u konzumiranju.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Umik kvot na proizvodnjo mleka zagotovo predstavlja enega izmed izzivov za sektor mleka in mlečnih izdelkov. Sposobnost EU, da se spopade s skrajno nestanovitnim trgom ali kriznimi razmerami je vprašljiva, zato predlog poudarja pomembnost izgradnje uspešnega, trajnostnega in konkurenčnega mlečnega sektorja po celotni EU (odprava koncentracije v nekaterih regijah) ter predlaga oblikovanje ustreznih kriznih instrumentov za odziv na visoko stopnjo nestanovitnosti cen in drugih težav, s katerimi se sektor sooča. Prav tako je nujno odpraviti nepoštene trgovinske prakse in tako zaščititi kmete, ki so že tako v šibkem položaju, zato sem ta predlog podprla.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra porque el enfoque general de este informe no se ajusta a las necesidades reales de los productores lecheros ni de la sociedad. Existen partes importantes en su redacción que incluyen un marcado enfoque neoliberal, al proponer, por ejemplo, que se utilicen mecanismos financieros de riesgo para sacar provecho de la volatilidad de los precios en el sector, en lugar de establecer otros instrumentos orientados a reducir dicha volatilidad. Además, queda claro el interés del ponente por la apertura a los mercados exteriores cuando nuestra perspectiva es priorizar y proteger la producción tradicional, así como fortalecer los mercados locales con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I think that the Commission made a mistake last year in abolishing quotas for milk products, and this is why I have voted against paragraph 22. I am also of the opinion that, when prices are too low due to a crisis, more intervention should be possible to sustain producers.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue. La fin des quotas laitiers est une mauvaise nouvelle pour la filière. Ce projet contient de bonnes propositions, comme le soutien aux exploitations des zones défavorisées, aux organisations de producteurs et la volonté annoncée d'éviter les conséquences d'une trop grande dérégulation. Il y a donc volonté de pousser la Commission à agir, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant.

Cela étant dit, d'autres points sont inquiétants. Suggérer de se reposer sur les marchés à terme pour la gestion des risques et de profiter de la volatilité des prix pour rendre le secteur plus compétitif apparaît comme une menace pour le secteur. C'est le modèle du libre-échange qui pousse à la concentration des exploitations pour les rendre plus productives et compétitives. Cela se fait toutefois au détriment d'autres exploitations plus fragiles. Il y a donc une forme de contradiction dans ce rapport fourre-tout.

La délégation du Front National ne veut pas non plus prendre le risque de sacrifier nos exploitations sur l'autel du productivisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra porque el enfoque general de este informe no se ajusta a las necesidades reales de los productores lecheros ni de la sociedad. Existen partes importantes en su redacción que incluyen un marcado enfoque neoliberal, al proponer, por ejemplo, que se utilicen mecanismos financieros de riesgo para sacar provecho de la volatilidad de los precios en el sector, en lugar de establecer otros instrumentos orientados a reducir dicha volatilidad. Además, queda claro el interés del ponente por la apertura a los mercados exteriores cuando nuestra perspectiva es priorizar y proteger la producción tradicional, así como fortalecer los mercados locales con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe ya que se busca incrementar las exportaciones de leche (cosa que hace necesario importar más piensos), en lugar de buscar un equilibrio entre la producción y el consumo local.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Pieno produktų sektorius yra labai svarbus Lietuvai. Šioje srityje dirbantieji patiria itin didelį spaudimą, kadangi pieno produktų kaina mažėja. Lietuvai ypač aktualu, kad pieno produktai būtų eksportuojami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this non-binding resolution, which aims to tackle new challenges that have recently arisen such as the end of milk quotas, the Russian embargo on EU foodstuffs and price volatility. The EU must do more to help its dairy sector and use the existing tools more effectively, in order to take full advantage of the many long-term opportunities. Export markets must be diversified in order to help EU producers deal with new contingencies like the ban on EU imports imposed by Russia. Overall, the EU must better balance the food supply chain, further improve milk market monitoring, introduce better tools for dealing with market disturbances and provide further incentives for dairy farmers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Tras analizar el informe de la Comisión en relación con la situación del mercado lácteo, el Parlamento decidió realizar un informe de propia iniciativa al respecto. Este informe recuerda la importancia de la ganadería de leche para la economía y ordenación rural y avala la validez del «Paquete lácteo» como instrumento de reequilibrio de la cadena de suministro. Como bien indica el informe, es necesario que la Comisión utilice los instrumentos disponibles para evitar la alta volatilidad de los precios que los productores llevan sufriendo los últimos años. Por todo ello, creo necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque fomenta la expansión de la gran industria del sector lácteo y las grandes explotaciones intensivas, a costa de la destrucción de pequeñas y medianas explotaciones y de un modo de producción extensivo sostenible.

Asimismo, el informe está centrado en una economía basada en la exportación y una expansión del mercado a través de la conquista de nuevos mercados, lo cual considero que no solo es irreal sino que puede acarrear graves problemas tanto para las explotaciones de leche de la UE, ya sumidas en una gravísima crisis debida a la desaparición de las cuotas lácteas, como de terceros países.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le système de quotas laitiers a pris fin le 31 mars. Ce rapport du Parlement européen fait le point sur les possibles évolutions en la matière. Dans la droite ligne des rapports précédents, on nous dit que, puisque la demande mondiale "reste dynamique", que la production "pourrait augmenter" et que les prix sont en "légère hausse", le secteur va bien. Ce n'est pas vrai.

La fin des quotas place beaucoup de producteurs dans une situation difficile, les laissant à la merci des industries laitières. La production va se concentrer entre les mains des plus gros producteurs et les plus petits ne s'en relèveront pas. Laisser à ces industries le pouvoir d'imposer leurs conditions, c'est détruire des milliers d'emplois et bouleverser des territoires entiers.

Nous alertons depuis des mois sur la suppression des quotas et rien n'a été fait pour protéger nos producteurs. Il faut se donner les moyens de leur assurer une rémunération juste et d'assurer la souveraineté alimentaire. Or, ce n'est pas comme ça que nous y parviendrons. Je vote contre ce rapport béat ventant les prétendus bénéfices d'une concurrence libre et non faussée sur ce bien commun qu'est le lait.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Como é reconhecido, o “Pacote do Leite” falhou na sua tentativa de trazer melhorias na posição dos produtores de leite do mercado. Mesmo com contratos integrados em organizações, os produtores de leite são incapazes de negociar um preço aceitável para o seu produto com a indústria.

Por outro lado, e sem nenhum mecanismo alternativo de regulação da oferta, este pacote mostrou-se incapaz de poder dar resposta à instabilidade dos preços cada vez maior e de caráter imprevisível.

Pensamos que a gestão da oferta e a fixação de preços não pode ser feita apenas numa lógica mercantil. Propomos assim, a partir do Observatório Europeu do Leite em articulação com as autoridades nacionais, a introdução de critérios de sustentabilidade que tenham em conta os custos de produção e a viabilidade económico-financeira das explorações.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Ich hätte diesem Bericht zugestimmt, da er teilweise dazu in der Lage ist, die derzeitige Situation von Milchbauern in der EU nachhaltig zu verbessern. Trotz einiger positiver Aspekte wie dem Ausbau von Sicherheitsinstrumenten, um dem Verfall des Milchpreises entgegenzuwirken, bleibt das Kernproblem, die Abschaffung der Milchquote, leider unangetastet.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Der Entschließung des Parlaments zu den Perspektiven für den EU-Milchsektor – Überprüfung der Umsetzung des Milchpakets – habe ich aus Gründen der Fraktionsdisziplin zugestimmt. Dieser Initiativbericht erwägt die Auswirkungen und den bisherigen Erfolg des Milchpaketes von 2012 und identifiziert die Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht, um einen lebensfähigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Milchsektor im Post-Quotenmarkt sicherzustellen.

Der Bericht fordert die Kommission auf, sich mit der von der EU hausgemachten Krise der Branche zu befassen, die auf Grund des russischen Embargos, eines Sprungs in der globalen Nachfrage und der globalen Preisvolatilität zustande gekommen ist. Der Bericht verweist auch auf die spezifischen Herausforderungen für Milcherzeuger in benachteiligten, abgelegenen und bergigen Regionen, und identifiziert Maßnahmen, die Produzenten in diesen Bereichen weiterhelfen könnten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (ECR), písemně. ‒ Současná situace v odvětví mléka a mléčných výrobků EU je složitá a samozřejmě je nutné najít řešení, ale k dosažení vytyčených cílů je nutné využívat ty správné nástroje. Odmítám zásahy do tohoto odvětví, zvláště v podobě mléčných kvót, které měly využití v odlišné době než nyní. Mléčné kvóty by v současnosti pouze fungovaly jako brzda konkurenceschopnosti mléčného sektoru a svazovaly ruce farmářům, kteří by mohli se ziskem jinak zvýšit produkci.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Dle mého názoru je zásadní si v této oblasti předávat znalosti, výzkumy, inovace a opatření ke zvýšení kvality a označování výrobků. Jen tím se zvýší konkurenceschopnost evropských výrobků na mezinárodním trhu. Je důležité, aby se využilo příležitosti pro růst a rozvoj tohoto sektoru pomocí financí z evropského fondu a usnadnit tak dosažení úspěchu v tomto odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Uznesenie hodnotí doterajší dopad opatrení zahrnutých v balíku predpisov týkajúcich sa mlieka, a to aj v súvislosti so zrušenými mliečnymi kvótami pre malovýrobcov a v súvislosti s embargom, ktoré na dovoz našich mliečnych výrobkov uvalilo Rusko.

Za správu som hlasovala, pretože obsahuje množstvo užitočných odporúčaní, ktorých realizácia môže prispieť k posilneniu mliečneho priemyslu: k spravodlivejšiemu nastavovaniu cien za surové mlieko, k väčšiemu exportu výrobkov na nové zahraničné trhy a k vytváraniu pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O «Pacote do Leite» falhou na sua tentativa de trazer melhorias na posição dos produtores de leite no mercado. Mesmo com contratos integrados em organizações, os produtores de leite são incapazes de negociar um preço aceitável para o seu produto com a indústria.

Por outro lado, e sem nenhum mecanismo alternativo de regulação da oferta, este pacote é incapaz de dar resposta à instabilidade dos preços, que é cada vez maior e de caráter imprevisível. Os mecanismos alternativos de regulação da oferta são essenciais para resolver este problema e este relatório não o assume.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Ho scelto di astenermi sulla relazione sul pacchetto latte perché, a fronte di alcune analisi corrette, mancano purtroppo delle risposte concrete per risolvere i problemi evidenziati. La fine del regime delle quote latte a partire dall'aprile di quest'anno, infatti, liberalizza un mercato che finora è stato rigidamente regolamentato, esponendolo al contempo ai rischi di un mercato aperto e non più contingentato. I produttori del settore sono infatti particolarmente vulnerabili alle variazioni di reddito dovute agli elevati costi del capitale, alla volatilità dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari e alla fluttuazione dei costi dell'energia e dei fattori di produzione. Inoltre, i produttori lattiero-caseari spesso occupano una posizione debole nella filiera alimentare globale e sono particolarmente esposti alle pratiche commerciali sleali.

La relazione però si limita a suggerire di rafforzare le competenze dell'Osservatorio del latte ed il potenziamento dei rapporti contrattuali per garantire una distribuzione più equa del profitto lungo la filiera, senza proporre un meccanismo valido per il monitoraggio del prezzo e per la risoluzione di eventuali crisi di mercato al fine di tutelare i produttori.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid