Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 7. juli 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Evaluering af det lettiske formandskab (forhandling)
 4.Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (afstemning)
  5.2.Udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (afstemning)
  5.3.Beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (afstemning)
  5.4.Fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (A8-0195/2015 - João Ferreira) (afstemning)
  5.5.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2015: overskuddet fra 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  5.6.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2015: anvendelse af EU's solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  5.7.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien og Italien (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  5.8.Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (afstemning)
  5.9.Forlængelse af mandatet for Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (afstemning)
  5.10.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2015: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  5.11.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 - Tackling af migrationspres (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  5.12.Status over gennemførelsen af mælkepakken (A8-0187/2015 - James Nicholson) (afstemning)
  5.13.Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (afstemning)
  5.14.Sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2015: overskuddet fra 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2015: anvendelse af EU's solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: oversvømmelser i Rumænien, Bulgarien og Italien (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Opstilling af multimodal integreret billetudstedelse i Europa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Forlængelse af mandatet for Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
  6.10.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2015: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2015 - Tackling af migrationspres (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Status over gennemførelsen af mælkepakken (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Sektoren for frugt og grøntsager siden 2007-reformen (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (forhandling)
 10.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 12.Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF (forhandling)
 13.Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (forhandling)
 14.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (forhandling)
 15.Grønt beskæftigelsesinitiativ - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
 16.FN's internationale konference om udviklingsfinansiering (13.-16. juli 2015) - Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (forhandling)
 17.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3281 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (10789 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik