Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 7. juuli 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Läti eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)
 4.Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (hääletus)
  5.2.Rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (hääletus)
  5.3.Kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (hääletus)
  5.4.Kalapüügivõimaluste andmine ELi vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana ranniku läheduses (A8-0195/2015 - João Ferreira) (hääletus)
  5.5.Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  5.6.Paranduseelarve projekt nr 4/2015: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtt Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  5.7.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  5.8.Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (hääletus)
  5.9.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni mandaadi pikendamine (hääletus)
  5.10.Paranduseelarve projekt nr 1/2015: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  5.11.Paranduseelarve projekt nr 5/2015 – Rändesurvele reageerimine (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  5.12.Piimapaketi rakendamise läbivaatamine (A8-0187/2015 - James Nicholson) (hääletus)
  5.13.ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju avaliku ja erasektori partnerluste algatustele (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (hääletus)
  5.14.Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest tulenevate liidu õiguste kasutamine (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Kalapüügivõimaluste andmine ELi vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana ranniku läheduses (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Paranduseelarve projekt nr 3/2015: 2014. aasta ülejääk (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Paranduseelarve projekt nr 4/2015: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtt Rumeenia, Bulgaaria ja Itaalia toetuseks (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemi loomine Euroopas (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni mandaadi pikendamine
  6.10.Paranduseelarve projekt nr 1/2015: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Paranduseelarve projekt nr 5/2015 – Rändesurvele reageerimine (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Piimapaketi rakendamise läbivaatamine (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju avaliku ja erasektori partnerluste algatustele (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Puu- ja köögiviljasektor pärast 2007. aasta reformi (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (arutelu)
 10.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 12.Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv (arutelu)
 13.2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 14.Euroopa julgeoleku tegevuskava (arutelu)
 15.Keskkonnasäästliku tööhõive algatus - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
 16.ÜRO rahvusvaheline konverents arengu rahastamise teemal (13.–16. juuli 2015) - Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid (arutelu)
 17.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3281 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (10789 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika