Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Latvian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 4.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (äänestys)
  5.2.Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (äänestys)
  5.3.Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (äänestys)
  5.4.Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla (A8-0195/2015 - João Ferreira) (äänestys)
  5.5.Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  5.6.Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  5.7.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  5.8.Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (äänestys)
  5.9.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen (äänestys)
  5.10.Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  5.11.Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  5.12.Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (A8-0187/2015 - James Nicholson) (äänestys)
  5.13.EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (äänestys)
  5.14.Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen oikeuksien käyttäminen (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautuminen (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Kalastusmahdollisuuksien myöntäminen EU:n vesillä Venezuelan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Lisätalousarvioesitys nro 3/2015: vuoden 2014 ylijäämä (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Lisätalousarvioesitys nro 4/2015: EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Bulgarian ja Italian hyväksi (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Romanian, Bulgarian ja Italian tulvat (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Yhtenäinen multimodaalinen lipunkirjoitus Euroopassa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentäminen
  6.10.Lisätalousarvioesitys nro 1/2015: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Lisätalousarvioesitys nro 5/2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Maitoalan paketin täytäntöönpanon tarkastelu (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Hedelmä- ja vihannesala vuoden 2007 uudistuksen jälkeen (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Komission työohjelman 2016 valmistelu (keskustelu)
 10.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään (keskustelu)
 13.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 14.Euroopan turvallisuusagenda (keskustelu)
 15.Vihreän työllisyyden aloite - Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat
 16.YK:n kansainvälinen kehitysrahoitusta koskeva konferenssi (13.–16. heinäkuuta 2015) - Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (keskustelu)
 17.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3281 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (10789 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö