Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Latvijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)
 4.Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (balsavimas)
  5.2.Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (balsavimas)
  5.3.Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (balsavimas)
  5.4.Žvejybos ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto galimybės su Venesuelos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams (A8-0195/2015 - João Ferreira) (balsavimas)
  5.5.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  5.6.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  5.7.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  5.8.Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (balsavimas)
  5.9.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
  5.10.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  5.11.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  5.12.ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (A8-0187/2015 - James Nicholson) (balsavimas)
  5.13.ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (balsavimas)
  5.14.Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Žvejybos ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto galimybės su Venesuelos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas
  6.10.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 10.Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas (diskusijos)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 12.Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas (diskusijos)
 13.2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)
 14.Europos saugumo darbotvarkė (diskusijos)
 15.Žaliojo užimtumo iniciatyva - Valstybių narių užimtumo politikos gairės
 16.JT tarptautinė konferencija dėl vystymosi finansavimo (2015 m. liepos 13–16 d.) – Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos (diskusijos)
 17.Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (3281 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (10789 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika