Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 7 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Bilanțul Președinției letone (dezbatere)
 4.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (vot)
  5.2.Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (vot)
  5.3.Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (vot)
  5.4.Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze (A8-0195/2015 - João Ferreira) (vot)
  5.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  5.6.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria şi Italia (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  5.7.Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și Italia (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (vot)
  5.8.Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (vot)
  5.9.Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
  5.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  5.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  5.12.Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (A8-0187/2015 - James Nicholson) (vot)
  5.13.Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (vot)
  5.14.Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria şi Italia (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și Italia (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
  6.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (dezbatere)
 10.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 12.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (dezbatere)
 13.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (dezbatere)
 14.Agenda europeană privind securitatea (dezbatere)
 15.Inițiativa privind locurile de muncă verzi - Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
 16.Conferința internațională a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare (13-16 iulie 2015) - Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)
 17.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (3281 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (10789 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate