Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 7 juli 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Utvärdering av det lettiska ordförandeskapet (debatt)
 4.Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (omröstning)
  5.2.Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (omröstning)
  5.3.Skydd mot skadlig prissättning av fartyg (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (omröstning)
  5.4.Fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Venezuelas flagg utanför Franska Guyanas kust (A8-0195/2015 - João Ferreira) (omröstning)
  5.5.Förslag till ändringsbudget nr 3/2015: överskottet från 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  5.6.Förslag till ändringsbudget nr 4/2015: utnyttjande av medel ur EU:s solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  5.7.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  5.8.Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (omröstning)
  5.9.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  5.10.Förslag till ändringsbudget nr 1/2015: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  5.11.Förslag till ändringsbudget nr 5/2015: åtgärder för att hantera migrationstrycket (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  5.12.Översyn av genomförandet av mejeripaketet (A8-0187/2015 - James Nicholson) (omröstning)
  5.13.De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (omröstning)
  5.14.Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Skydd mot skadlig prissättning av fartyg (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Venezuelas flagg utanför Franska Guyanas kust (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Förslag till ändringsbudget nr 3/2015: överskottet från 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Förslag till ändringsbudget nr 4/2015: utnyttjande av medel ur EU:s solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
  6.10.Förslag till ändringsbudget nr 1/2015: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Förslag till ändringsbudget nr 5/2015: åtgärder för att hantera migrationstrycket (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Översyn av genomförandet av mejeripaketet (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)
 10.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem (debatt)
 13.Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 14.Den europeiska säkerhetsagendan (debatt)
 15.Initiativ för grön sysselsättning - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
 16.FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering (13–16 juli 2015) - Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (debatt)
 17.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3281 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (10789 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy