Index 
Verbatim report of proceedings
PDF 10789k
Tuesday, 7 July 2015 - Strasbourg Revised edition
1. Opening of the sitting
 2. Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (announcement of motions for resolutions tabled): see Minutes
 3. Review of the Latvian Presidency (debate)
 4. Negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (debate)
 5. Voting time
  5.1. Nomination of a Member of the Court of Auditors - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (vote)
  5.2. Exercise of the Union’s rights under international trade rules (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (vote)
  5.3. Protection against injurious pricing of vessels (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (vote)
  5.4. Fishing opportunities in EU waters for fishing vessels flying the flag of Venezuela off the coast of French Guiana (A8-0195/2015 - João Ferreira) (vote)
  5.5. Draft amending budget No 3/2015: surplus from 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)
  5.6. Draft amending budget No 4/2015: mobilisation of the EU Solidarity Fund for Romania, Bulgaria and Italy (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)
  5.7. Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Floods in Romania, Bulgaria and Italy (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (vote)
  5.8. Delivering multimodal integrated ticketing in Europe (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (vote)
  5.9. Extension of the term of office of the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (vote)
  5.10. Draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)
  5.11. Draft amending budget No 5/2015 - Responding to migratory pressures (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)
  5.12. Review of the implementation of the Dairy package (A8-0187/2015 - James Nicholson) (vote)
  5.13. External impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (vote)
  5.14. The fruit and vegetables sector since the 2007 reform (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (vote)
 6. Explanations of vote
  6.1. Nomination of a Member of the Court of Auditors - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2. Exercise of the Union’s rights under international trade rules (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3. Protection against injurious pricing of vessels (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4. Fishing opportunities in EU waters for fishing vessels flying the flag of Venezuela off the coast of French Guiana (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5. Draft amending budget No 3/2015: surplus from 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6. Draft amending budget No 4/2015: mobilisation of the EU Solidarity Fund for Romania, Bulgaria and Italy (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7. Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Floods in Romania, Bulgaria and Italy (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8. Delivering multimodal integrated ticketing in Europe (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9. Extension of the term of office of the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
  6.10. Draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11. Draft amending budget No 5/2015 - Responding to migratory pressures (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12. Review of the implementation of the Dairy package (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13. External impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14. The fruit and vegetables sector since the 2007 reform (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7. Corrections to votes and voting intentions : see Minutes
 8. Approval of the minutes of the previous sitting : see Minutes
 9. Preparation of the Commission Work Programme 2016 (debate)
 10. Long-term shareholder engagement and corporate governance statement (debate)
 11. Corrigendum (Rule 231): see Minutes
 12. Market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme (debate)
 13. 2016 Budget - Mandate for the trilogue (debate)
 14. European Agenda on Security (debate)
 15. Green employment initiative - Guidelines for the employment policies of the Member States
 16. UN International conference on financing for development (13-16 July 2015) - Tax avoidance and tax evasion as challenges in developing countries (debate)
 17. Composition of political groups: see Minutes
 18. Agenda for next sitting: see Minutes
 19. Closure of the sitting


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Opening of the sitting
Video of the speeches
 

(Die Sitzung wird um 8.30 Uhr eröffnet.)

 

2. Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (announcement of motions for resolutions tabled): see Minutes

3. Review of the Latvian Presidency (debate)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Bilanz des lettischen Ratsvorsitzes.

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es zu diesem Punkt kein Catch-the-eye-Verfahren und keine blauen Karten gibt.

 
  
MPphoto
 

  Laimdota Straujuma, amatā esošā Padomes priekšsēdētāja. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja kungs!

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja kungs!

Godātie deputāti!

Godātie komisāri!

Vispirms vēlos pateikties priekšsēdētājam Šulca kungam par labo sadarbību.

Man ir liels gods pēc sešiem mēnešiem ļoti intensīva darba atgriezties Eiropas Parlamentā, lai pārrunātu Latvijas prezidentūrā paveikto.

Aizvadītais periods ir bijis ļoti izaicinošs un dinamisks laiks Eiropai, kā arī liela atbildība un vienreizēja pieredze Latvijai.

Latvija izvirzīja trīs prioritātes – konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa.

Dzīve ienesa savas korekcijas. Teroristu uzbrukumi un humanitārā krīze pie Eiropas robežām prasīja nekavējošu Eiropas Savienības rīcību. Savukārt šobrīd visas domas ir par Grieķiju.

Lai arī Latvijai bija jāvada Eiropas Savienības Padomes darbs satricinājumu un neskaidrības apstākļos, varu būt lepna par savu valsti, kas ir veiksmīgi aizvadījusi savu pirmo prezidentūru pēc 10 gadu dalības Eiropas Savienībā. Mums ir izdevies īstenot savas stratēģiskās prioritātes.

Es vēlos īpaši atzīmēt, ka mūsu prezidentūras aktivitātes caurvija pilsoniskās sabiedrības iesaiste un sociālais dialogs.

Godātie deputāti!

Prezidentūras sagatavošanas posmā un tās norisē mēs uzturējām intensīvu dialogu ar Eiropas Parlamentu. Tas ir devis neatsveramu ieguldījumu veiksmīgai Latvijas prezidentūrai.

Es esmu pārliecināta, ka tikai institūcijām sadarbojoties un strādājot kopā, mēs Eiropas Savienībā varam sasniegt rezultātus, gūt panākumus un veicināt pilsoņu uzticību.

Latvijas prezidentūras vārdā vēlos pateikties Eiropas Parlamentam par lielisko sadarbību prezidentūras laikā. Labā un konstruktīvā sadarbība ir ļāvusi mums pragmatiski un efektīvi virzīt uz priekšu prioritāros jautājumus un ikdienas darbus, kā arī ļāvusi ātri reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem un krīzēm.

Godātie deputāti!

Kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu mēs esam apņēmīgi strādājuši pie tiesību aktiem. Mēs esam sasnieguši labu progresu daudzās jomās, panākuši būtiskas vienošanās un sasnieguši konkrētus rezultātus.

Šodien, atskatoties uz paveikto, vēlos izcelt būtiskākos prezidentūras sasniegumus. Sasniegumus, kas nodrošina ieguvumus ikvienam Eiropas iedzīvotājam.

Pirmkārt, Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

Mums izdevās rekordīsā laikā panākt vienošanos par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu. Jau šajā vasarā Fonds uzsāks darbu, veicinot investīciju piesaisti Eiropas ekonomikai. Vēlos pateikties Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai par intensīvo darbu pie šī Eiropai tik ļoti svarīgā jautājuma.

Otrkārt, Enerģētikas savienība

Esam likuši pamatu Eiropas Enerģētikas savienībai, kas vērsta uz ES enerģētiskās neatkarības nostiprināšanu un kopīgu enerģētikas politiku Eiropas Savienībā. Savā darbā mēs fokusējāmies uz nepieciešamību nodrošināt patērētājiem stabilas un pieņemamas enerģijas cenas, lielākas izvēles iespējas enerģijas tirgū un skaidrāku informāciju par enerģijas piegādātājiem. Latvijas prezidentūra panāca būtisku lēmumu pieņemšanu Eiropas Enerģētikas savienības izveidē, veicinot pāreju uz zemas oglekļa intensitātes ekonomiku un tādējādi vairojot ES enerģētisko neatkarību. Latvijas prezidentūra panāca vienošanos par ES saistību iesniegšanu klimata pārmaiņu samazināšanai pēc 2020. gada, nodrošinot savlaicīgu ES ieguldījumu Parīzes klimata konferences sagatavošanā.

Treškārt, digitālais vienotais tirgus

Esam vienisprātis, ka mums ir jāiet roku rokā ar digitālo tehnoloģiju attīstību, lai spētu pielāgot sabiedrību digitālajam laikmetam. Tāpēc esam vienojušies par darbībām, kas sekmēs digitālo risinājumu arvien plašāku izmantošanu uzņēmējdarbībā. Tie būs digitālo datu piekļuves un drošības aspekti, kā arī digitālo prasmju nodrošināšana.

Īpašu uzmanību Latvijas prezidentūra veltīja Eiropas digitālās ekonomikas potenciāla izmantošanai. Digitālā vienotā tirgus tālāka attīstīšana ir izšķiroši svarīga Eiropas Savienības konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanā. Latvijas prezidentūra veltīja visas pūles, lai nodrošinātu digitālā vienotā tirgus izveidei būtisko un reizē jūtīgo tiesību aktu virzību.

Esmu gandarīta par Padomē pieņemto Vispārējo pieeju par Datu aizsardzības regulas priekšlikumu, kas ļāva 24. jūnijā uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu. Datu aizsardzība ir būtisks nosacījums sekmīgai vienotā digitālā tirgus attīstīšanai un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzībai.

Prezidentūras pēdējās dienās panācām vienošanos par telesakaru vienotā tirgus priekšlikumu, kas paredz viesabonēšanas piemaksu atcelšanu un nodrošina atvērta interneta pieeju. Šis nozīmīgais mūsu prezidentūras sasniegums būs ieguvums ikvienam iedzīvotājam, jo vienošanās paredz būtisku viesabonēšanas maksas samazināšanu jau no nākamā gada 30. aprīļa.

Tāpat ar Eiropas Parlamentu vienojāmies par vispārējiem principiem attiecībā uz Tīklu un informācijas drošības direktīvu. Ceru, ka pēc priekšlikuma tehniskās precizēšanas jau pavisam drīz mūsu rīcībā būs ietvars, kas nodrošinās labāku aizsardzību pret kiberuzbrukumiem.

Ceturtkārt, migrācija

Pēdējos mēnešos migrācija ir kļuvusi par vienu no visaktuālākajiem Eiropas Savienības jautājumiem. Izpildot Eiropadomes apstiprinātās vadlīnijas, Padome ir sasniegusi progresu, lai novērstu cilvēku bojāeju Vidusjūrā, apkarotu cilvēku kontrabandistu noziedzīgos tīklus, stiprinātu sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm, kā arī lai palīdzētu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras izjūt vislielāko migrācijas spiedienu.

Migrācijas jautājums ir ļoti sarežģīts. Ilgtspējīgs risinājums ir iespējams tikai mērķtiecīgas, visaptverošas un sabalansētas pieejas ietvaros, kas sistemātiski tiek ieviesta soli pa solim. Ļoti svarīgi nodrošināt, lai piedāvāto risinājumu atbalstītu visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Mums jārod līdzsvars starp solidaritāti un atbildību, kas ir būtiskas Eiropas Savienības migrācijas politikas sastāvdaļas. Jānodrošina aizsardzība tiem, kam tā nepieciešama. Taču aizsardzības pasākumi paši par sevi nebūs pietiekoši. Tiem jāiet roku rokā ar efektīvu sistēmu nelikumīgu migrantu atgriešanai.

Piektkārt, drošība

Izaicinājumi drošības jomā ir likuši mums pārvērtēt izpratni gan par Eiropas Savienības iekšējo, gan ārējo drošību. Latvijas prezidentūras laikā Padome ir daudz paveikusi, stiprinot Eiropas Savienības iekšējo drošību.

Jūnijā Eiropas Savienības iekšlietu ministri apstiprināja atjaunoto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Līdz ar to prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem izvirza cīņu pret terorismu un radikalizāciju, organizēto noziedzību un kibernoziegumiem, kā arī vērš uzmanību uz jaunajiem drošības izaicinājumiem, ar ko saskaramies, tajā skaitā hibrīdajiem draudiem.

Pēdējo nedēļu notikumi vēlreiz atgādināja par terorisma draudiem, ar kuriem nākas saskarties Eiropas Savienībai. Gribu atgādināt, ka esam turējuši savu solījumu Padomē vienoties par Datu aizsardzības pakotni.

Ceram, ka līdz šī gada beigām izdosies panākt vienošanos par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru.

Augsti novērtēju augstās pārstāves, Komisijas viceprezidentes uzsākto Eiropas Savienības drošības stratēģijas pārskatu.

Sestkārt, Austrumu partnerība

Esam gandarīti, ka Rīgas samits apliecināja stabilas Eiropas Savienības attiecības ar Austrumu partnerības valstīm. Tajā pašā laikā, ņemot vērā diferencētas pieejas attīstību, turpmākajā Austrumu partnerības attīstības posmā svarīgs uzdevums būs saglabāt Austrumu partnerības vienotību. Kopā ar Eiropas Parlamentu Latvijas prezidentūrai izdevās panākt vienošanos par makrofinansiālo atbalstu Ukrainai.

Esam gandarīti, ka ES ir saglabājusi vienotību Krievijas jautājumā, atkārtoti uzsverot, cik būtiski ir pildīt Minskas vienošanās saistības.

Vēlos arī atzīmēt, ka mūsu prezidentūras laikā Centrālāzija ir atgriezusies aktīvajā Eiropas Savienības dienaskārtībā. Eiropas Savienībai nevajadzētu par zemu novērtēt šī reģiona nozīmi.

Septītkārt, transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerība

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanā būtiska nozīmē ir arī ārējai tirdzniecībai un investīciju piesaistei. Tādēļ uzskatu, ka ļoti svarīga ir savlaicīga Eiropas Savienības un ASV sarunu pabeigšana par visaptverošu un savstarpēji izdevīgu Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīgumu, par kuru Jūs diskutēsiet jau pavisam drīz. Ceram uz Eiropas Parlamenta atbalstu līguma noslēgšanas posmā, jo transatlantiskajai partnerībai ir ne tikai ekonomiska, bet arī ģeopolitiska nozīme.

Godātie deputāti!

Kopā ar Eiropas Parlamentu esam ļoti daudz strādājuši arī pie citām Eiropas konkurētspējai, izaugsmei un nodarbinātībai svarīgām likumdošanas iniciatīvām. Esam gandarīti, ka nodarbinātības veicināšanā akcentējām jautājumus, kuriem ekonomikas un finanšu krīzes ietekmē bija pievērsta mazāka uzmanība, proti, darba vietu ilgtspēja un kvalitāte, ienākumu pietiekamība, karjeras iespējas, droša pāreja no vienas darba vietas uz citu.

Šeit īpaši vēlos pieminēt jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Mēs esam panākuši vienošanos, lai paātrinātu Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai. Jau šogad iniciatīvai būs pieejams viens miljards eiro, lai katru gadu tiktu sniegts atbalsts līdz 650 000 jauniešu.

Vēlos pieminēt jaunos noteikumus, kas veicinās Eiropas dzelzceļu savietojamību un drošību, no kā ieguvēji būs gan pasažieri, gan nozare. Inovācijas veicinās un aizsargās arī panāktā vienošanās par preču zīmju sistēmas reformu. Jaunie noteikumi kompleksiem ceļojumiem nodrošinās labāku patērētāju tiesību aizsardzību un skaidrākus nosacījumus tūroperatoriem. Tāpat panāktas vienošanās lauksaimniecības, veselības un citās jomās.

Priecājos, ka 25. jūnijā Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Padome uzsāka sarunas par jaunu institūciju nolīgumu. Šī ir unikāla iespēja Eiropas Savienības institūcijām pilnveidot lēmumu pieņemšanas procesu. Eiropas pilsoņi sagaida efektīvu un labi funkcionējošu Eiropas Savienību, un mūsu kopējais pienākums ir to nodrošināt.

Godātie deputāti!

Latvijas prezidentūra ir mērķtiecīgi un efektīvi strādājusi, lai veidotu konkurētspējīgu, digitālu, iesaistītu un drošu Eiropu.

Mēs strādājām kopā ar Jums, Martin, un Eiropas Parlamenta deputātiem. Mēs strādājām ciešā sadarbībā ar Komisiju un Žanu Klodu.

Es ceru, ka mūsu pragmatisms ir palīdzējis likt stabilus pamatus jautājumu veiksmīgai virzīšanai nākamo prezidentūru laikā.

Ar labi padarīta darba sajūtu Latvija ir nodevusi Padomes vadīšanu Luksemburgai. Es vēlu viņiem veiksmi un izdošanos.

Mēs dzīvojam aizvien dinamiskākā un savstarpēji saistītākā pasaulē. Arī turpmāk tā radīs aizvien jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. Tādēļ tikai apņēmīgi un kopā strādājot visām Eiropas institūcijām Eiropas Savienība būs veiksmīga.

Vēlreiz paldies par uzmanību un arī paldies par sadarbību!

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les Députés, chers collègues, je voudrais de tout cœur rendre hommage au travail accompli par la présidence lettone. Ce fut – vous l'avez dit, Madame la Première ministre –  la première présidence de la Lettonie. Pour une première présidence, quelle expérience et quelle performance! Merci au nom de l'Europe!

(Applaudissements)

Ceux qui n'aiment pas l'Europe sont incapables de faire des compliments à ceux qui la servent!

Je crois que vous avez fait un travail exemplaire et je tiens à vous en féliciter. Je voudrais tout particulièrement vous remercier d'avoir su prendre à bras-le-corps, un certain nombre de propositions que la Commission avait introduites tout juste avant le début, ou pendant votre présidence, notamment en ce qui concerne le plan d'investissement. Quel beau travail que celui qui a été réalisé entre la présidence, et donc le Conseil, et le Parlement européen, pour mener à bien, en quelques mois, ce projet ambitieux. En vous rendant hommage, je rends également hommage au Parlement, qui a su répondre présent lorsqu'il le fallait.

Portée par une présidence ambitieuse, la Commission n'a pas a hésité à présenter une série de propositions – vous venez d'en mentionner quelques-unes – à savoir l'union de l'énergie, l'union des marchés de capitaux et l'union numérique. Tout cela a été possible parce que la Commission se sentait portée par les ambitions de la présidence.

Je voudrais également saluer vos talents de négociateur. Il est vrai que depuis l'entrée en vigueur du traité Lisbonne, le rôle des premiers ministres et des ministres des affaires étrangères a quelque peu changé. Il y a une présidence permanente du Conseil, donc le premier ministre n'a pas à présider les Conseils européens, la Haute représentante, qui préside le Conseil des relations extérieures, et une présidence permanente de l'Eurogroupe, les ministres des Finances étant ainsi quelque peu déchargés de leur travail. J'aurais tellement aimé pouvoir vivre ma dernière présidence –  comme Premier ministre luxembourgeois –  dans ces conditions. J'ai en effet présidé le Conseil européen, l'Ecofin, l'Eurogroupe, et je connais donc les contraintes, les honneurs et les malheurs d'une présidence.

Vous vous en êtes sortie avec élégance et je voudrais rendre hommage à vos nombreux talents de négociateur et saluer le travail exemplaire et élégant qui fut fait par votre représentante permanente. Nous sommes des génies, nous les premiers ministres présidents, mais sans ceux qui font le vrai travail, nous sommes nuls, et il faut donc rendre hommage aussi à la haute...

(Applaudissements)

Je voudrais rendre hommage, ici, à la fonction publique lettone. Elle est excellente.

Ce soir, nous aurons un autre conseil européen sur la Grèce.

Ich würde dazu gerne einige Worte – einige schnelle Worte – sagen.

Ich lese in der überregionalen deutschen Presse: „Juncker ist abgetaucht.“ Ich warne vor jeder Art der Vorfreude. Ich habe mich weder Sonntagabend noch gestern zum griechischen Referendum geäußert. Es muss manchmal auch erlaubt sein – und dasselbe Verhalten täte einigen anderen gut, auch den Zwischenrufern –, nachzudenken, bevor man das Wort ergreift. Ich bin nicht abgetaucht. Ich rede zum ersten Mal in Sachen griechisches Referendum vor dem Europäischen Parlament. Hier ist der Ort der Demokratie!

(Beifall)

Schnelle Interviews in der Presse ersetzen keine Debatte im Europäischen Parlament. Entweder man respektiert das Europäische Parlament, oder man gibt schnelle Interviews. Ich bin hier im Parlament, denn hier habe ich Verantwortung zu tragen, und hier habe ich Bericht zu erstatten.

(Beifall)

Ich möchte Folgendes sagen: Man hat – ich möchte nicht damit beginnen, aber ich beginne trotzdem damit – die Rolle der Europäischen Kommission in Sachen Griechenland in einigen Mitgliedstaaten heftigst kritisiert, vornehmlich in denen, die dieselbe Sprache sprechen wie die, die ich zurzeit benutze. Entweder möchte das Parlament eine politische Kommission haben, und dann muss diese sich auch in politicis äußern dürfen, oder das Parlament und andere möchten eine Kommission haben, die sich aus hohen Beamten zusammensetzt. Ich bin kein hoher Beamter, ich bin ein politischer Verantwortungsträger.

(Beifall)

Ich fände es trotzdem erstaunlich, wenn sich in Sachen Griechenland und zur Zukunft der Eurozone jeder äußern darf, nur nicht der Präsident der Kommission. Ich lasse mir den Mund nicht von anderen verbieten. Ich bin hier gewählt.

Das Gleiche gilt – das möchte ich sofort hinzufügen – auch für das Europäische Parlament und den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Der Präsident des Europäischen Parlaments nimmt regelmäßig an den Sitzungen das Europäischen Rates teil und trägt die Stimmungen und Befindlichkeiten, die Einschätzungen des Europäischen Parlaments vor, und er tut das in sehr angenehmer – wenn auch nicht immer für jeden angenehmer – Art und Weise. Die Vorstellung, dass der Präsident des Europäischen Parlaments in den Rat kommt, vorträgt, rausgeht und den Mund hält, bis er wieder vorgelassen wird, ist eine hirnrissige Vorstellung. Das Europäische Parlament ist kein Papiertiger und hat sich auch zwischen den Europäischen Räten über die Dinge, um die es in Europa geht, zu äußern. Ich bin dem Präsidenten des Europäischen Parlaments dankbar, dass er sich sehr oft im Namen des Europäischen Parlaments – wenn auch nicht immer durch sein Mandat abgedeckt, das bin ich auch nicht immer – manchmal forsch, manchmal eindringlich, manchmal zuredend, manchmal erklärend in die Debatte eingemischt hat. Das Europäische Parlament ist kein Papiertiger, und der Präsident des Europäischen Parlaments ist kein Bettvorleger. Er hat das zu tun, was er getan hat.

(Beifall)

Jetzt haben wir heute Abend einen weiteren Europäischen Rat in Sachen Griechenland – gut so! Jetzt sagt jeder: Wir müssen das Votum der Griechen respektieren. Das tue ich auch. Aber ich würde auch das Votum der griechischen Wähler und Wählerinnen, der Bürger und Bürgerinnen gerne verstehen. Man hat dem griechischen Volk eine Frage vorgelegt, die sich nicht stellt, weil man zu einem Votum über einen Textvorschlag …

(Zwischenruf: No is the answer!)

Ich könnte Sie jetzt mal fragen, mir im Detail zu erklären, welche Frage eigentlich vorgelegt wurde. Aber so weit möchte ich den Spaß hier nicht treiben.

(Zwischenrufe)

Ja, ja. Ich gehe davon aus. Dass die jetzt ihr Mütchen abgekühlt haben, und dann können wir in der Debatte weitermachen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Sie können sicher Zwischenrufe machen. Aber Sie können sich nicht von sich aus das Wort nehmen. Wir haben gegen Ihre Zwischenrufe nichts. Vor allen Dingen haben wir Sie, Herr Coburn, schon seit ein paar Wochen vermisst.

Herr Juncker, Sie können jetzt fortfahren.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission. Ich werde nicht gerne unterbrochen. Aber manchmal werde ich gerne von denen unterbrochen, die mich dauernd unterbrechen. Ich mag das sehr.

Ich wollte sagen: Wir müssen uns intensiv darüber unterhalten, was es heißt, dass wir das Votum der Griechen respektieren. Deshalb ist die Frage doch wichtig, zu was die Griechen Nein gesagt haben. Das griechische Volk hat in seiner Mehrheit Nein gesagt zu einem Textvorschlag der drei Institutionen, der schon längst überholt war, als er zum Votum vorgelegt wurde. Ich habe mich bis Donnerstag letzter Woche in intensiven Verhandlungen mit der griechischen Regierung und dem griechischen Ministerpräsidenten befunden, und der griechische Ministerpräsident weiß sehr genau, dass das, was dem griechischen Volk zum Votum vorgelegt wurde, nicht dem Stand der Dinge entsprach. Insofern werde ich heute Abend den griechischen Premierminister – ich habe das auch heute Nacht schon getan – auffordern, mir eine Erklärung des griechischen Votums vorzulegen. Denn die Frage, über die abgestimmt wurde, stellt sich längst nicht mehr, und das weiß jeder, der mit dem Verhandlungsprozess betraut ist.

Jetzt kommt es aber nicht so sehr darauf an, dass wir uns hier in Rechthaberei ergehen. Wir müssen unser kleines Ego und auch mein großes Ego zwischen Klammern setzen und uns jetzt mit der Lage beschäftigen, die wir vorfinden. Die Lage ist die, dass ich nach wie vor denke – und das werde ich denken bis zum Ende der Tage: Mein Petitum ist, mein Wille ist, einen Grexit zu verhindern. Ich bin gegen einen Grexit!

(Beifall)

Es gibt manche in der Europäischen Union, die sich offen oder versteckt für ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone einsetzen. Ich habe eine Lebenserfahrung. Die Lebenserfahrung ist, dass die einfachen Antworten meistens die falschen Antworten sind. Ich bin gegen einfache Antworten. In Europa gibt es keine einfachen Antworten. Europa ist das permanente Ringen um Kompromisslösungen, und das ist auch die Aufgabe, die sich die Europäische Kommission gestellt hat. Wir stellen uns diese Aufgabe weiterhin. Ich hätte gerne, dass Griechenland, diese große griechische Nation, nicht den Eindruck hat, dass wir sie und mit ihr die Griechen aus der europäischen Währungsunion oder aus der Europäischen Union hinauswerfen möchten. Niemand darf die Griechen hinauswerfen wollen!

(Beifall)

Weil dem so ist, wird sich die Europäische Kommission darum bemühen, dass die Verhandlungen mit Griechenland wieder aufgenommen werden. Was wäre das für eine Europäische Union, in der man plötzlich aufhört, miteinander zu sprechen? Wenn die europäischen Nationen aufhören, miteinander zu sprechen, dann gehen wir dem Ende der Europäischen Union entgegen. Ich glaube schon, dass jetzt die Stunde derjenigen gekommen ist, die sich mit Vernunft und Verstand – auch mit Herzblut von Zeit zu Zeit, denn ohne Gefühle geht es nicht – wieder an einen Tisch setzen. Ich habe es sehr bedauert, dass die griechische Delegation den Verhandlungstisch verlassen hat. Das tut man nicht in Europa! In Europa verhandelt man bis zur letzten Millisekunde. Das hat die griechische Regierung nicht getan, und das war ein schwerwiegender Fehler.

(Beifall)

Dass wir uns jetzt wieder um einen Tisch versammeln, ist eine europäische Selbstverständlichkeit, und wir müssen versuchen, eine Lösung zu finden. Diese Lösung wird es nicht heute geben können. Und wenn es heute eine Lösung gäbe, dann wäre es wiederum eine zu einfache Lösung. Aber wir werden heute den Weg ebnen, um im gemeinsamen Gespräch und in gegenseitigem Verständnis und auch in gegenseitiger Toleranz die Dinge in Ordnung zu bringen.

Dazu gehört auch, dass man der rhetorischen Aufrüstung ein schnelles, ein abruptes Ende bereiten muss. Ich akzeptiere nicht – ich sage dies hier am Ort der europäischen Demokratie –, dass die Vertreter der Institutionen – und ich akzeptiere das schon überhaupt nicht für die Kommission und ihren Präsidenten – von griechischer Regierungsseite als Terroristen bezeichnet werden. Das ist kein Umgang, den man in Europa pflegen kann!

(Beifall)

Alle haben sich redlich bemüht, die Kommission mehr als andere. Hätten sich alle so sehr bemüht wie die Kommission und ihr Präsident, dann wären wir jetzt nicht in der Lage, in der wir uns befinden.

Wir werden uns also heute Abend wieder zusammenfinden und werden uns bemühen, in Verhandlungen ohne rhetorisches Nebengeräusch die Dinge so in Gang zu bringen, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Die Europäische Kommission jedenfalls, bei allem Respekt für das, was die Griechen zum Ausdruck gebracht haben, möchte wissen, was dieses Votum heißt. Es ist ja kein Nein zu Europa, wird mir gesagt. Es ist kein Nein zum Euro, wird mir gesagt. Es kann kein Nein zu den Vorschlägen der Institutionen sein, denn die lagen nicht mehr auf dem Tisch. Also hätte ich gerne eine Votumerklärung des griechischen Premierministers.

Der Ball liegt überdeutlich im Lager der griechischen Regierung. Die griechische Regierung muss heute in Brüssel erklären, wie sie gedenkt, in dieser Gemengelage weiterzukommen. Die Europäische Kommission ihrerseits und auch ihr Präsident sind jedenfalls bereit, alles zu tun, damit wir in Zeitabständen, die hinnehmbar sind, zu einer Einigung kommen. Die Griechen und die Europäer können sich auf die Europäische Kommission verlassen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, sehr geehrter Herr Kommissionspräsident! Ich möchte zunächst der Ratspräsidentschaft für die geleistete Arbeit Danke sagen.

Roaming, Datenschutz, Energie, östliche Partnerschaft und vor allem der Investitionspakt, der beschlossen worden ist: eine stolze Erfolgsbilanz, die vorgelegt worden ist. Dazu Gratulation und auch ganz persönlich der Premierministerin Straujuma ein herzliches Dankeschön für den klaren Kurs, für die feste Hand, aber auch für die menschliche Art.

Welch moderne Regierung wir in Lettland haben, zeigen auch die ersten drei Reihen: Es sind nur Frauen in den ersten drei Reihen. Gratulation zu dieser modernen Präsidentschaft! Ja, Frau Harms, wir haben in der EVP-Fraktion auch 50 % Frauenanteil im Präsidium. Also insofern Gratulation, das ist eine tolle Bilanz.

Wir müssen uns entschuldigen, dass wir heute viel über Griechenland reden. Aber Sie haben sicher Verständnis dafür, und wir können eine Brücke bauen, nämlich die Brücke, dass Lettland auch schwierige Zeiten hinter sich hat: vor wenigen Jahren einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 14 %. Lettland hatte den Mut zur Veränderung, hatte den Mut zum Aufbruch, auch zu Kürzungen im Staatshaushalt, zu massiven Einschnitten im Staatshaushalt. Heute leistet Lettland mit 2 % Wachstum einen Beitrag zum europäischen Wachstum. Sie sind wieder zurück. Deswegen ist das Erste, was ich sagen will: Wir können es Austerität nennen oder wie immer man es nennen will. Aber wenn Europa nicht willens ist zu inneren Reformen, wenn wir denn nicht in der Lage sind, unsere Staatshaushalte in Ordnung zu bringen, dann wird dieser Kontinent keine gute Zukunft haben, und Lettland ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig macht.

Ich möchte als Zweites die Demokratie Debatte aufgreifen, die wir jetzt haben. Was haben wir denn am Sonntag gelernt? 61 % der Griechen lehnen weitere Kürzungen ab. Ist das so überraschend? Was ist denn jetzt, wenn wir in Finnland abstimmen? Wenn nun die Menschen in Finnland sagen: Wir sind nicht mehr bereit, unser Steuergeld für die Rettung Griechenlands oder anderer Staaten in Europa bereitzustellen? Ist das dann eine schlechte Demokratie, weil die böse sind und kein Geld bereitstellen wollen? Was haben wir denn gelernt? Wir haben gelernt, dass es nationale Perspektiven gibt. Ja, aber das bringt uns in Europa nicht weiter.

Europa ist die Idee, dass man an den Tisch geht und miteinander Kompromisse sucht. Das ist die Idee: nicht provoziert, nicht konfrontativ, sondern miteinander Kompromisse suchen. Deswegen war der Sonntag kein guter Tag für Europa. Ein Tag, an dem Europa auch Schaden genommen hat. Das zeigt ganz eindringlich der Applaus, den wir dann über die Pressemitteilungen von rechts und links gehört haben: wieder die Extremisten in großer Einigkeit vereint, weil es gegen Europa geht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es stand die Diskussion im Raum, dass es sich um einen unfairen Deal handelt. Ich möchte unserem Kommissionspräsidenten danken, weil er in den vielen Stunden, in denen er mit Tsipras und mit den griechischen Vertretern verhandelt hat, einen fairen Deal erarbeitet hat. Es standen keine Rentenkürzungen mehr drin. Es war der Vorschlag im Raum gestanden, eher beim Militär zu kürzen. Es war ein Angebot über ein 35-Milliarden Investitionspaket in die Wirtschaft Griechenlands, in die Zukunft Griechenlands, für Wachstum mit vorgesehen. Das hat die griechische Regierung leichtfertig ausgeschlagen.

Deswegen ja: Es war ein fairer Deal, der auf dem Tisch lag. Ich sage für meine Fraktion: Uns fehlt im Moment jede Fantasie, wie wir über diese Vorschläge, die bereits auf dem Tisch lagen, jetzt noch hinausgehen sollten. Uns fehlt die Fantasie dafür, jetzt noch weitergehende Vorschläge auf den Tisch zu legen.

Das Spiel von Syriza ist hochriskant. Wir haben Griechenland in einer schwierigen Situation vorgefunden. Griechenland hatte viele Kürzungen durchgeführt, hatte einen Wirtschaftsrückgang, das war sicher eine starke Belastung für das Land, aber in den letzten fünf Monaten ist leider Gottes die Spaltung weitergegangen. Die Medikamentenversorgung steht zur Disposition, die Banken sind geschlossen, Griechenland ist in einer ganz schwierigen Lage. Das hat auch Syriza – auch Tsipras – mit zu verantworten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute auf Griechenland blicken, dann handelt es sich dort um ein gespaltenes Land. Das ist die Bilanz einer Regierungspolitik von Tsipras und Syriza – keine gute Bilanz für Griechenland.

Zu guter Letzt möchte ich sagen: Europa, das wissen wir alle, basiert auf Werten, basiert aber auch auf Regeln. Beide Aspekte sind wichtig. Die Werte sind Demokratie und Solidarität, und ich glaube, dass Europa dort Maßstab auf der Welt ist. Auf der anderen Seite bedeutet Europa aber auch, Regeln und Recht einzuhalten. Vereinbarungen zu respektieren, beschlossene Verträge einzuhalten: Auch das ist Europa. Wir hoffen, dass es uns gelingt, in den nächsten Jahren wieder zurückzukommen zu diesem Prinzip, dass Regeln auch gelten müssen.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla Presidenza lettone bisogna dare atto di essersi mossa con buona volontà, con competenza e con signorilità. Sono stati raggiunti risultati importanti e penso, in particolar modo, all'approvazione del piano di investimenti e alle misure in materia di roaming.

Ma in queste ore, non si può negare il sentimento di preoccupazione che affiora in molti cittadini. Troppi vertici europei si sono risolti con risultati parziali; sull'immigrazione la Commissione ha presentato un programma ambizioso ma è stato il Consiglio che ha cercato di snaturarlo; gli Stati membri, tutti quanti noi, dobbiamo assumerci a fondo le nostre responsabilità. Mai come in questo caso, si può dire che l'Europa è di fronte ad un passaggio decisivo.

Neppure io credo che esista un'alternativa all'accordo tra la Grecia e i suoi creditori. Non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di una mancata intesa, perché non trovare un'intesa vorrebbe dire aprire le porte a uno scenario disastroso che minaccerebbe non solo la stabilità finanziaria della zona euro, ma anche il futuro dell'Europa. Allora io condivido pienamente la posizione del Presidente Juncker, che ringrazio per il suo impegno costruttivo, e dico che dobbiamo utilizzare ogni secondo, fino all'ultimo, per trovare un accordo con i creditori.

Il risultato del voto greco, per me e per noi socialisti e democratici, è chiaro: i greci non vogliono uscire dall'euro. Vogliono negoziare un accordo che permetta loro di costruire una prospettiva di vita dignitosa. I governi, tutti i governi della zona euro, devono ascoltare questo messaggio e fare uno sforzo per superare le rigidità perché la posta in gioco è troppo alta. A quel ministro delle Finanze che ieri ha detto che il Grexit è la sola opzione in campo, io rispondo: attenzione, noi ci opporremo a chi gioca allo sfascio, agli apprendisti stregoni che giocano col futuro dell'Europa. A Tsipras e al suo governo dico che è importante che formulino oggi al vertice proposte di buon senso. Questo è il tempo della responsabilità per tutti. E sono inaccettabili le accuse che un ex ministro greco ha fatto nei confronti dei creditori, definendoli terroristi.

È molto significativo che tutti i partiti greci abbiano firmato un documento unitario per sostenere le ragioni dell'intesa. Sulla base di un nuovo approccio costruttivo, il vertice di questa sera può aprire la strada a un prestito-ponte che permetta di far respirare i cittadini greci e crei le condizioni per un intervento di lungo periodo del Fondo salva Stati. Nelle prossime ore bisogna evitare che si crei il panico bancario: il sistema creditizio greco deve essere messo nelle condizioni di poter continuare a lavorare.

Gentile Presidente Schulz, gentile Presidente Juncker, gentile Presidente del Consiglio, questo è il tempo dell'azione e delle soluzioni. Voglio ricordare a tutti quanti noi che un'eventuale uscita della Grecia dalla zona euro rappresenterebbe probabilmente un punto di non ritorno. Contro il rischio della disgregazione, serve un sussulto di orgoglio e di responsabilità da parte di tutti per salvare l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, ECR grupas vārdā. Cienījamā premjerministres kundze, Komisijas prezident! Man ir uzticēts gods manas grupas vārdā pateikties Latvijas premjerministrei par lielisko darbu, un Vēbera kungs man īstenībā izņēma vārdus tieši no mutes, ka pirmajās trīs rindās šeit ir sievietes. Šī prezidentūra bija sekmīga tieši tāpēc, ka Latvijā, kā jūs redzat, pastāv dzimumu nevienlīdzība, un tāpēc šis panākums ir tāds, kāds viņš arī ir. Es gribētu teikt arī, ka mana kolēģe ļoti daudz teica labus vārdus par kultūras programmu un daudziem citiem pavisam tehniskiem un svarīgiem jautājumiem, kas parādīja, ka zeme, kura ir arī mana zeme un kurai ir šīs skaistās karoga krāsas, faktiski ir ļoti, ļoti būtiska Eiropas daudzveidībai.

The Latvian Presidency has achieved significant progress in a number of aspects of the single market, which of course is a crucial political flagship for the ECR Group, like the Telecommunications Package, which can move forward the whole digital agenda. It is the same for data protection issues and also in other fields of the single market, like the Railway Package in the transport sector, and moves towards the Energy Union.

So these achievements are moving Europe in a new direction, although the EFSI stands a little aside from this. Why? In my opinion, if Mr Juncker promises to do something in the six months, then it will be done, whichever Presidency it is, or it would be no Presidency at all. At the same time, I think the Juncker plan brings us new challenges. To be honest, I would not want to experience so-called ‘geographical neutrality’ towards investment turning into a ‘geographical concentration’ of projects in high—return places.

But the real priority – and the milestone – of the Latvian Presidency was the Eastern Partnership Summit. Did it really deliver? Ukrainians and Georgians, who chose a risky way to move to a Western future, are disappointed. They feel left in the other sphere of influence. We have to admit that, if the majority of Europeans are not ready to have a heightened confrontation with Russia, then perhaps we have to choose slightly different priorities if we cannot help those new democracies like Ukraine and Georgia.

Ending with the Greek deal, I agree that this has to be complex. It is not a simple idea, as the President of the Commission has said. But for Latvians, after the austerity programme, it is very important that it should be a fair deal.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, what Mr Juncker said is completely true. Let us keep a cool head and go back to common sense, because the number of irresponsible voices I have heard over the past two or three days about the Greek crisis is enormous. People are talking about a Grexit like it is nothing, whereas in reality we are not talking about Greece: we are talking about the possibility of having a healthy monetary union and of being capable, as a monetary union, of solving a problem like this. We are talking about a historic debt of EUR 300 billion – and that is in a monetary union with a gross domestic product of EUR 15 trillion. Nobody outside the European Union understands why we are not capable of managing it. That is the reality today, and so I fully support you. Let us get back to common sense and not start in different ways.

There is also the International Monetary Fund, which first of all made a deal round the table and then two days later published a document saying that the deal is not sustainable. How responsible is that? I think, Mr Juncker, that we have to come up with a new approach. We have to recognise that the way we have been dealing with the Greek crisis up until now has not worked. A new approach – and this something that has been said by most of the political leaders in Europe – to me means that Mr Tsipras has to come forward with a credible, real reform package. This cannot just be a number of accounting measures such as we have on the table today, but rather it has to be real in-depth reform. That means ending the clientelistic system – there is nothing in the seven pages today – as well as ending the corruption in the country and downsizing the public sector. It is an enormous public sector, with 800 000 civil servants for the moment. The public banks must finally be broken up, and there must be a private financing sector. The markets must be opened up, and so on. That is the first thing. Let him come now. He has to deliver. He has run away from the negotiating table.

Secondly, let us try to manage the debt in Europe together. If we had created a redemption fund a few years ago – and your idea of eurobonds – we would not have the problems we face today, and we would have a real instrument to govern this crisis.

Finally, let us also prepare – because you never know what may happen – to help the Greeks. If we do not help the Greek Government, then at least the Commission should prepare a number of emergency programmes to directly help Greek citizens and Greek families if it is necessary in the coming weeks and coming months. Good luck for this evening.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat ist es so, dass ich sehr gespannt bin, wie Herr Tsipras heute Abend Griechenland vertritt.

Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, das Nein und das Ja zu vertreten. Denn seine erste Aufgabe ist es ja, sein Land auch wieder zusammenzuführen. Nur ein geeintes Griechenland wird die Möglichkeit haben, in Brüssel erfolgreich zu verhandeln. Vieles von den Appellen an Herrn Tsipras, die in den letzten Tagen gekommen sind, teile ich. Ich muss aber heute auch sagen, dass es Appelle an Angela Merkel in Deutschland gibt, die ich überhaupt nicht teile.

Deshalb finde ich den Ton sehr gut, den Jean-Claude Juncker hier angeschlagen hat. Wenn die Bild-Zeitung heute fordert, dass das, was wir brauchen, die eiserne Kanzlerin ist, dann kann ich nur sagen: Bitte nicht! Dann möchte ich, dass die Deutschen sich daran erinnern, dass wir, wenn wir auf eiserne europäische Nachbarn getroffen wären – immer wieder –, nicht diese europäische Nation, dieses Deutschland wären, das eine ganz besondere Verantwortung hat.

Herr Juncker, ich finde, dass die beiden Themen klar sind. Es sind die Reformen auf der einen Seite, die übrigens auch im IWF-Papier angesprochen werden. Das IWF-Papier spricht nicht nur über die nicht nachhaltige Schuldensituation. Das IWF-Papier mahnt ganz klar die sozialen Reformen in Griechenland an. Auf der anderen Seite müssen die Schulden für Griechenland nachhaltig gemacht werden.

Frau Präsidentin, Ihr Land hat mich so begeistert, weil es ein Land ist, noch im Aufbau, mit großen Problemen, aber mit unglaublich viel europäischem Geist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass diese jungen Letten, die jungen Balten und die jungen Griechen sich darüber verständigen würden, was europäische Demokratie ist, statt auseinanderzudriften.

Ich glaube, dass gerade die kleinen Länder und die neuen Länder eine Brückenfunktion in dieser ganzen Debatte spielen müssen. Ich danke für Ihre Ratspräsidentschaft und wünsche ihrem Land und Europa Glück.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, on behalf of the EFDD Group. Mr President, Madam Prime Minister said that the Latvian Presidency was a job well done. I cannot believe what I am hearing: this is Alice-through-the-looking-glass stuff. I could, as we say in England, gild the lily like all the rest of you, but I am from the north of England and we are quite famous for straight—talking and telling it how it is. So I will.

The Latvian Presidency has been an unmitigated, unrivalled disaster. Let us just look at what has happened: Vladimir Putin continues to lead the European Union in a merry dance in Ukraine and there seems to be no let-up whatsoever. We have 500 000 migrants in the Mediterranean and another 500 000 waiting to come. Indeed, Eurojust admitted last night that ISIS are sending over jihadists onto our continent by boat. Finally, we have Greece, a country which could well leave the Euro. This has all happened on your watch, Madam Prime Minister: it is not a very good result, is it? In fact, I would go so far as to say that at least Nero fiddled while Rome burned, but you have done absolutely nothing while we watched the EU project fall to pieces. Finally, as a Eurosceptic, I would like to see Latvia extend their Presidency by another six months, because another half-a-year of this could see the whole EU fall to bits.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno, a nome del gruppo ENF. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rivolgo alla Presidenza uscente i miei miglior auguri ma il fatto di avere tre donne non vuol dire che vada tutto bene: è un po' un'ipocrisia. Ci sono donne brave e ci sono donne meno brave; ci sono uomini bravi e ci sono uomini meno bravi. Non è detto che tre donne siano meglio di tre uomini. Quindi, l'ipocrisia lasciamola stare.

Per quanto riguarda invece il Presidente Juncker, io lo vedo qua per la prima volta e posso parlargli e rivolgergli delle domande. La prima: ma lei sa quanto costa un litro di latte? Un chilo di pane? Un litro di benzina? Perché lei parla sempre di grandi cose, di grandi cifre, è in mezzo alle banche, alle multinazionali, vive con loro da sempre: ma la gente, il popolo ha altro da fare, ha bisogno di altre risposte!

Allora le faccio un esempio: questa è la bandiera della Germania; questa è la bandiera dell'Europa; io non voglio morire tedesco: o c'è l'Europa o c'è la Germania! Altrimenti, andando avanti così, l'Europa diventa piccola ma deve diventare piccola anche la Germania. Dobbiamo farla diventare più piccola: non può pretendere di comandare l'Europa, perché ci fu già uno che voleva prendersi l'Europa con il nazismo. Non vogliamo adesso il nazismo economico e quindi, secondo me, bisogna cambiare un po' registro.

E ancora, Presidente Juncker, le volevo chiedere: ma i 300 miliardi di investimenti, dove sono finiti? Oppure, ci sono due carte: questa è quella dell'euro e questa è la carta igienica. Secondo me oggi, grazie al vostro operato, in Europa è più importante questo di questo, perché voi fate andare l'Europa al macero; non state facendo quello che interessa al popolo e, quindi, lei sarebbe il primo che si dovrebbe dimettere. Dovrebbe dimettersi e chiedere scusa alla Grecia per quello che ha fatto e chiedere scusa a tutta l'Europa, perché la state mandando economicamente al collasso! La gente si suicida, siamo di fronte a un disastro economico, ci sono i clandestini… e poi cosa vogliamo ancora? I marziani?

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Az Európai Unió egyik másodosztályúnak tekintett országának vagyok a képviselője, egyik perifériaországnak, és ezért nagy várakozással voltam a lett elnökség iránt. Érdekes megfigyelésem volt most ezen a mai vitán, hogy a lett elnökséget képviselő kolléganő pontosan ugyanazon a hangon beszél, mint Juncker úr. Szerencsénkre ma még senkit nem pofozott meg, dehát változatlanul végig a mobiltelefonját nyomkodja, tehát a luxemburgi szerencsés nyugati országból, gazdag országból származó Juncker, illetve aztán figyeltem, hogy a többi mainstream politikus is a nyugati szerencsés első osztályú EU-tagállamokból származó politikusok. Közös ebben a nyelvezetben a teljes elidegenedés a valódi emberek valódi problémájától.

Önöknek, mint lett elnökségnek, kötelessége lett volna mindarról a szenvedésről és nyomorúságról itt számot adni, ami különösen is a perifériaországokat, volt kommunista országokat, illetőleg a déli államokat érinti! Önök semmit nem hoztak ide be mindabból, hogy vajon miért menekülnek gazdasági menekültként a saját hazájukból, az Önök országából is, az én országomból is, de egyébként a ma sokat emlegetett Görögországból is!

Mi folyik itt, kérem szépen? Meddig lesz még itt első osztályú és másodosztályú tagállam? Önöknek, mint lett elnökségnek, erről kellett volna hangsúlyosan beszélni, mert ezt várták volna el a saját állampolgárai is és az én hazám állampolgárai is.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire à la fin de ce débat que ceux qui, sans raison, insultent la présidence lettone ont tort. La présidence lettone a fait un excellent travail, et je m'inscris en faux contre ces attaques stupides, non fondées et injustifiées. Voilà un pays qui...

(Applaudissements)

Revenons maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la Grèce.

Je voudrais redire la volonté de la Commission de tout faire pour arriver à un accord. N'oublions pas que la zone euro se compose non pas d'une seule démocratie, mais de dix-neuf démocraties, qu'il faut aussi veiller aux intérêts de la zone tout entière et respecter les volontés exprimées par les dix-huit autres démocraties. Une démocratie ne vaut pas plus qu'une autre. Un citoyen est un citoyen.

(Applaudissements)

Enfin, cessez ce bavardage quant au fait que je regarde parfois mon téléphone. Je suis en texting, comme on dit en franglais, avec le Premier ministre grec. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire de même, mais je dois faire cela aujourd'hui. Je fais mon travail. Alors, cessez ce bavardage stupide qui n'a aucune raison d'être.

De plus, donner de la Commission et de l'Europe l'image que nous serions là dans nos salons dorés, que nous ne regarderions pas de près les conditions de vie de nos citoyens relève de l'absurdité, du populisme élémentaire, de la démagogie malsaine. Je m'entretiens chaque semaine avec des citoyens grecs. Je ne parle pas seulement au gouvernement grec et aux partis politiques grecs, je parle à des citoyens grecs et je suis parmi ceux qui se sont le plus occupés des conditions de vie et de travail des citoyens de Grèce. Par conséquent, ne donnez pas l'impression que nous serions loin de ces citoyens ou de ceux des autres pays. Pour m'occuper de très près de la réalité quotidienne des citoyens grecs, je n'oublie pas la réalité quotidienne de beaucoup d'autres. Il y a du chômage partout en Europe. Il y a de la pauvreté partout en Europe. Il y a des salaires sociaux minimaux inférieurs au salaire social minimum grec. Il y a des niveaux de vie inférieurs au niveau de vie grec et de nombreux autres États membres franchissent aussi des seuils de pauvreté.

Il faut donc voir toute la réalité et ne pas s'adonner au plaisir de quelques propos démagogiques. Ne vous vautrez pas dans ce genre de populisme et de démagogie. Faisons tout pour aider les citoyens grecs, qui sont très nombreux à vivre dans la misère, mais n'oublions pas les autres. Nous sommes là pour servir et la Grèce et l'Europe. N'oublions pas la Grèce, mais n'oublions pas le reste de l'Europe.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr De Masi! Sie müssen Ihr Schild richtig herum setzen, sonst heißt das IXO.

(Heiterkeit)

(Zwischenruf)

Frau Straujuma, bevor ich Ihnen das Wort erneut erteile, möchte ich im Namen der – so glaube ich – überwältigenden Mehrheit dieses Hauses sagen, dass wir Ihnen danken für den auch persönlich ungeheuren Einsatz, den Sie während Ihrer Präsidentschaft geleistet haben. Ich sage Ihnen das im Namen unserer Institution, weil es für kleine Länder sicher eine ganz große Herausforderung ist, die Präsidentschaft in der Union zu führen. Ich möchte Ihnen sagen: Die Art und Weise, wie Sie sie geführt haben, war vorbildlich. Dafür vielen Dank!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Laimdota Straujuma, amatā esošā Padomes priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja kungs! Godātie deputāti! Man bija prieks pārrunāt šeit mūsu prezidentūras devumu. Tai pašā laikā es ļoti labi apzinos, ka šodien galvenais jautājums ir Grieķija, un Grieķija ir pārņēmusi visus mūsu prātus, un nenoliedzami, ka situācija Grieķijā ir ietekmējusi Eiropas darba kārtību.

Kā prezidentūra mēs esam atbalstījuši mērķtiecīgus centienus panākt pozitīvu eurozonas un Grieķijas sarunu iznākumu. Šodien pēc neilga laika tiekas eirozonas finanšu ministri. Arī es taisnā ceļā no Eiropas Parlamenta došos uz Briseli, lai piedalītos ārkārtas Eurosamitā un, kā Žans Klods teica, mēs visi gaidīsim Grieķijas priekšlikumus un redzējumu par Grieķijas un Eiropas Savienības kopējo tālāko ceļu. Atceroties Latvijas krīzes pārvarēšanas ceļu, galvenais ir katras valsts un tās iedzīvotāju kopējā griba sakārtot savu valsti. Un laiks, vēlreiz atkārtoju — un laiks! Katrs nenoteiktības mirklis nes papildus zaudējumus. Un tāpēc es ļoti ceru, ka Grieķijas jaunais finanšu ministrs un Grieķijas premjers mums atnesīs patiešām konstruktīvus priekšlikumus.

Un nobeigumā es vēlreiz gribu pateikt paldies Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai. Kopā mums ir izdevies rast risinājumus būtiskiem Eiropas Savienības darba kārtības jautājumiem. Un es patiesi ceru, ka Eiropa šā pusgada laikā labāk iepazina mazo ziemeļvalsti Latviju, mūsu tradīcijas un kultūru, mūsu darbaspējas un neatlaidību. Vēlreiz paldies un uz redzēšanos līdz nākošai reizei!

 
  
MPphoto
 

   Der Präsident. - Die Aussprache ist geschlossen.

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Glezos hat mich gebeten, ihm das Wort zu erteilen, weil das heute seine letzte Plenarsitzung sei. Ich denke, dass wir deshalb Herrn Glezos das Wort für eine persönliche Erklärung geben sollten. Bitte sehr!

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, «πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε,/ ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽: οὐ γὰρ ἄρχεται/ ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐλευθέρα πόλις./ δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει/ ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς/

τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὡ πένης ἔχων ἴσον.».

Είναι η απάντηση του Θησέα όταν ο Θηβαίος ρώτησε ποιος είναι τύραννος στην Αθήνα. Επέλεξα αυτό το σημείο από τα Αρχαία Ελληνικά και θα επιλέξω κι άλλο ένα σημείο από τα Λατινικά, που πιστεύω τα γνωρίζει πολύ καλά ο Πρόεδρός μας, ο Martin Schulz. Ο Θωμάς Ακινάτης είπε: «timeo hominem unius libri».

Και τα δύο αυτά κείμενα είναι η απάντησή μου και για τη λετονική θητεία και για όλο το Κοινοβούλιο και για εσάς προσωπικά, αγαπητέ Πρόεδρε.

(χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

   Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), na piśmie. Pozytywnie oceniam przewodnictwo łotewskie w Radzie Unii Europejskiej. Łotwa, która nie jest wielkim państwem członkowskim Unii Europejskiej, zapewniła aktywną, profesjonalną i niepozbawioną indywidualizmu obsługę przewodnictwa Rady. Wyraźnie dostrzegałam wątek wschodnioeuropejski i zainteresowanie problematyką Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególnie pozytywnie oceniam inicjatywy podkreślające współpracę transatlantycką. Takim silnym akcentem było spotkanie TLD (Transatlantic Legislators’ Dialogue) w Rydze pod koniec półrocza. Mam nadzieję, że akcenty te będą kontynuowane także podczas kolejnej prezydencji w ramach ścisłej grupowej współpracy „trojki” Włochy-Łotwa-Luksemburg.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. I would like to congratulate the Latvian presidency for reaching the agreement with the EP on the European fund for strategic investments (EFSI), enabling new investments to begin already this summer, and helping to boost economic growth.

I am pleased, together with my colleagues that it managed to reach a general approach on the data protection regulation, as well as provisional agreement with the Parliament on abolishing roaming and open internet access. Moreover, it also managed to agree with the Parliament on the main principles for the directive on network and information security (NIS).

Finally, I believe that a key highlight of Latvia’s presidency, in view of the country’s position, was the Eastern Partnership summit in May, where the EU met with its Eastern counterparts. Latvia can be proud of the way it has handled its work and the progress it has made on many fronts.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Szanowni Państwo! Łotwa, przejmując półroczne, rotacyjne przewodnictwo od Włoch, miała przed sobą nie lada wyzwanie. Od 1 stycznia po hasłem „Europa konkurencyjna, cyfrowa, zaangażowana” musiała zmierzyć się z pogłębionym konfliktem na Ukrainie, kryzysem finansowym w Grecji i narastającą migracją ludności na Morzu Śródziemnym.

Te priorytetowe wydarzenia mogły odciągnąć uwagę od pobudzania wzrostu gospodarczego w krajach Unii, tak się jednak nie stało. Podczas sześciomiesięcznej prezydencji odbyło się blisko 1500 spotkań na różnych szczeblach w Brukseli i Luksemburgu oraz około 200 spotkań na Łotwie, których celem był wzrost konkurencyjności gospodarki UE. Wzmocnienie jednolitego rynku UE, zwłaszcza unijnego rynku cyfrowego i telekomunikacyjnego, zakończyło się sukcesem w postaci wypracowania terminu oficjalnego zniesienia opłat za roaming.

Z kolei w ramach polityki energetycznej prezydencja łotewska rozpoczęła prace w zakresie koncepcji utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. Ja sama, będąc głównym sprawozdawcą PE w negocjacjach w sprawie procedury tzw. drobnych roszczeń oraz pakietu znaków towarowych, oceniam naszą współpracę jako rzetelną i sprawną. Prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich w tylu arcyważnych tematach przypadło na kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE po raz pierwszy. W mojej jedenastoletniej obserwacji innych prezydencji z perspektywy posła do Parlamentu Europejskiego mogę śmiało uznać tę za udaną i pogratulować dobrze wykonanej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), in writing. Today the Latvian Prime Minister concludes the country’s first Presidency of the EU Council. Over the past six months, many priorities have been in the spotlight: the European Fund for Strategic Investments, energy policy, the Data Protection Regulation, the Eastern Partnership, roaming charges, immigration issues. Also developments in Ukraine and Russia, terrorism, and the financial crisis in Greece.

The Latvian Presidency has proven to be highly efficient and pragmatic. During the past months, they have concluded very difficult negotiations on Juncker’s investment package, the Market Stability Reserve, ILUC (Indirect Land Use Change) and the Telecoms Single Market Regulation. This would not have been possible without the dedicated, well prepared and professional approach of the Latvian Presidency. It has been a very valuable experience for Latvia. I am proud of my country and its people for such a successful performance.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Latvia is a country that serves as the best example of how to recover from deep economic crisis, pursue responsible fiscal and economic policies, and pay back debts in time. They have shown that with political will and people’s reason and trust, one can go from deepest recession to highest economic growth. And they have behaved as responsibly and reasonably also during the last six months. I am very pleased to see the successes of the Latvian EU Presidency.

Having had to adapt to terrorist attacks and ever growing security concerns in the EU close neighbourhood, Latvia did not lose the grip on what had to be done in the EU. In the very last days of the presidency they achieved agreements on ending the roaming fees by 2017 and an important breakthrough on the Network and Information Society Directive that will serve as a basis for protecting our critical information systems and infrastructures. An agreement on Strategic Investment Funds was on the table in record time. Also, a long desired agreement on a Data Protection Directive was agreed on. The Energy Union and Digital Single Market are on the track. In my view Latvia has lived up to the expectation of a small and efficient Member State bringing steady progress into many processes.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. Σήμερα κάνουμε τον απολογισμό της Λετονικής Προεδρίας, που ξεκίνησε επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015. Θα ήθελα μόνο να σταθώ στις τρεις βασικές προτεραιότητες της απελθούσας Προεδρίας, όπως αυτές είχαν εκφραστεί από την Πρωθυπουργό κα Στραουτζούμα. Θεωρώ ότι η Λετονική Προεδρία δεν κατάφερε να προωθήσει τους στόχους, τόσο της περίφημης ανταγωνιστικής Ευρώπης, όσο και της Ψηφιακής Ευρώπης. Επιπλέον, η παρουσία της Ένωσης στη διεθνή σκηνή υπολείπεται των σημαντικών φιλοδοξιών των λαών της Ευρώπης για μια ΕΕ της ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας. Επίσης, σε σχέση με την Ελλάδα, η Λετονική Προεδρία ακολούθησε την πεπατημένη των μνημονιακών πολιτικών που μετέτρεψαν την πατρίδα μου σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο, με στρατιές ανέργων, με χιλιάδες μαγαζιά κλειστά, με την ανεργία των νέων να χτυπάει κόκκινο. Μνημείο αποτυχίας λοιπόν η Λετονική Προεδρία, λαμβάνοντας επάξια τη σκυτάλη από την εξίσου αποτυχημένη Ελληνική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  David McAllister (PPE), in writing. Members of the European Parliament and United States Congress held their 76th Inter-Parliamentary Meeting of the Transatlantic Legislators’ Dialogue in Riga on 27 and 28 June. We discussed ways to deepen and strengthen our relationship, and in particular to increase readiness to jointly address the diverse set of global security, economic and environmental challenges that the nations currently face.

We exchanged views in three working sessions:

1. Achieving growth and jobs through trade. It was highlighted that TTIP should be an ambitious, balanced and comprehensive agreement. Ambitious approaches on public market access for defined services, mutual recognition of professional qualifications and mobility for professionals and individuals between the nations were discussed. Furthermore, the importance of energy issues was upheld in the negotiations.

2. Cooperating for energy security. Major global challenges to energy security were discussed. The tremendous potential of the United States in this case was highlighted, whilst European energy security was regarded as a solid framework for cooperation amongst Member States.

3. Reinforcing security and defence cooperation. It was reaffirmed that the key is a strategic partnership. Intensifying our cooperation on foreign and security policy in recent times was appreciated.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Plura (PPE), na piśmie. Szanowni Państwo! Pragnę podziękować prezydencji łotewskiej za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego i włączającego europejskiego rynku pracy. Chciałbym szczególnie podkreślić aktywność prezydencji na rzecz poprawy sytuacji młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Gratuluję prezydencji świetnie przygotowanego spotkania wysokiego szczebla i konferencji na temat niepełnosprawności, które odbyły się w maju w Rydze. Jestem przekonany, że konkluzje tego spotkania będą miały znaczący wpływ na przyszłe wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tym samym przyczynią się do poprawy sytuacji tej grupy obywateli UE.

Mam nadzieję, że prezydencja luksemburska z równym zaangażowaniem będzie kontynuowała działania na rzecz umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnej realizacji ich potencjału i korzystania z przynależnych im praw obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. Desde o início da legislatura que refiro a urgência de se dar sequência à regulamentação relativa às pescas no mar profundo das águas internacionais do Atlântico Nordeste. Este documento foi proposto pela Comissão Europeia em 2012, foi aprovado em plenário na legislatura anterior e, desde então, não há qualquer progresso ao nível do trílogo que se devia ter seguido. Termina agora a Presidência letã e constato que, mais uma vez, não houve qualquer avanço. Por isso, tenho de enfatizar novamente a importância desta regulamentação para reduzir a pressão das redes de arrasto de profundidade sobre as sensíveis populações de corais frios. Os habitats estruturados pela presença de corais são cruciais para a manutenção da biodiversidade marinha e prestam serviços ecológicos relevantes aos mananciais de pescado. Pela exploração sustentável dos recursos biológicos marinhos e pela conservação de espécies e habitats no Atlântico Nordeste é urgente dar sequência a esta regulamentação.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. Számos eredményt emelt ki a lett elnökség képviselője és hallhattunk megannyi dicsérő szót az elmúlt fél évről. Én most egy, számomra vállalhatatlan elemet emelnék ki: ez pedig a roaming-díjak kivezetésének kérdése. Az Európai Bizottság még 2013-ban irányozta elő a roaming-terhek kivezetését, ezt az Európai Parlament tavaly nagy többséggel elfogadta. Ennek értelmében már idén év végén megszüntetésre kerültek volna a barangolási díjak, a tagállami kormányokat megjelenítő Európai Tanács viszont a lett elnökség asszisztálásával megtorpedózta a döntést és végül a csúsztatott, fokozatos kivezetést erőszakolta ki kompromisszumos megoldásként.

Az mindenképpen üdvözlendő, hogy a lett elnökség és az Európai Parlament közötti tárgyalások végén megállapodás született a roaming-díjak végleges eltörléséről, az azonban szociáldemokrataként vállalhatatlan, hogy a tagállami kormányok (beleértve a magát unortodox rezsicsökkentőnek valló Orbán-kormányt is) inkább a befolyásos országok befolyásos lobbijának engedtek, mintsem teljes erővel az európai fogyasztók mellé álltak volna. Én, európai demokrataként csak olyan döntést tudok teljes szívvel támogatni, ami az emberek terheinek mielőbbi és minél érdemibb csökkentésével jár, egyúttal pedig a digitális világforradalom idején versenyképessé teszi Európát. Ez pedig, csak részben az.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. Laimdota Straujuma apresentou em janeiro deste ano as suas prioridades da Presidência letã do Conselho da UE. Para lá das habituais palavras vãs sobre "defender os valores europeus", destacou o registo dos dados dos passageiros como uma das prioridades da Presidência. Sublinhou igualmente a necessidade de continuar a apoiar o crescimento económico, bem como a implementação do mercado único digital. Ora, no fim do semestre, é óbvio que o balanço a ser feito é profundamente escasso. E é escasso porque se persiste nas mesmas políticas recessivas e nas mesmas soluções ditas orientadas para o mercado. Desta forma, continuaremos na mesma, porque o que a Europa precisa é de investimento, e se o setor privado não está em condições de o fazer, que sejam os Estados-Membros a fazê-lo, sob pena de continuarmos em recessão por muitos mais anos.

 

4. Negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (debate)
Video of the speeches
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Bernd Lange im Namen des Ausschusses für internationalen Handel mit den Empfehlungen des Europäischen Parlaments an die Kommission zu den Verhandlungen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) (2014/2228(INI) (A8-0175/2015).

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, Berichterstatter. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich in der globalen Wirtschaft umguckt, muss man feststellen, dass wir in einem Globalisierungsprozess sondergleichen sind und dass unsere Unternehmen, unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in globalen Wertschöpfungsketten verhangen sind.

Diesen Prozess zu gestalten, ist unsere demokratische Aufgabe hier im Europäischen Parlament: dass wir Standards und Regeln setzen, dass die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Bürgerinnen und Bürger respektiert werden. Das ist etwas anderes als frühere klassische Handelsabkommen, da ging es nur um Zölle. Jetzt geht es in der Tat um Standards, um Regeln, und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Grundvoraussetzung für das Setzen von Standards und Regeln, dass möglichst grundlegende Transparenz in die Verhandlungen hineinkommt, sonst können wir nicht seriös mitgestalten. Das ist eine zentrale Forderung in der Entschließung: größtmögliche Transparenz walten zu lassen und auch die Zivilgesellschaft in den Diskussionszusammenhang einzubeziehen. Denn es geht eben nicht um Zölle, es geht um sensible wichtige Dinge.

Deswegen machen wir auch eine Entschließung, weil ich in der Tat der Meinung bin, dass das die Zeit der Parlamente ist und nicht nur der Verhandlerinnen und Verhandler, sondern dass wir entscheiden, was – für uns – Prinzipien für Standardsetzung und für Regelsetzung sind.

Wenn man sich die Entschließung anguckt, wird das ja sehr deutlich. Wir wollen klarmachen, dass in Handelsverträgen eben Prinzipien des Datenschutzes gesichert werden müssen, dass unsere Werte des Datenschutzes in Handelsverträgen und in dem Agieren von Unternehmen gesichert werden müssen. Wir wollen klarstellen, dass unsere Tradition der Daseinsvorsorge – der Dienst im allgemeinen, im wirtschaftlichen Interesse – in Handelsverträgen nichts zu suchen hat. Es ist unsere regionale Verantwortung, wie etwa Wasserversorgung organisiert wird.

Wir wollen klarmachen, dass die Frage der Dienstleistungen nur in ein Handelsabkommen zu kommen hat, wenn sie eben positiv beschrieben wird, also an Positivlisten ansetzt. Wir wollen klarmachen, dass das Recht der Gesetzgebung, das Recht zur Regulierung durch keine regulatorischen Ausschüsse oder sonst etwas oder durch private Schiedsgerichte in Frage gestellt werden kann. Also eine klare Setzung von Regeln für einen Handelsvertrag. Insbesondere geht es darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in vernünftige Bedingungen zu setzen, damit wir einen fairen Wettbewerb im Handel haben, basierend auf Qualität und Effizienz und eben nicht auf Sozialdumping und Umweltdumping. Deswegen finden Sie in der Entschließung auch ein starkes Kapitel zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir nicht sicher, ob wir das letztendlich erreichen werden. Es kann auch scheitern, darüber müssen wir uns immer im Klaren sein. Wir entscheiden am Ende des Tages über ein Abkommen. Aber wer nicht streitet, wer nicht anfängt, der hat doch schon verloren. Wenn man kämpft, dann kann man verlieren. Aber wenn man gar nichts macht, dann hat man schon verloren. Deswegen lassen Sie uns streiten für ein gutes Abkommen.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. Mr President, TTIP is a broad negotiation. It covers traditional trade issues but also many other issues, from medical devices regulation and financial services to sustainable development. To get it right, we need the engagement of the whole of this Parliament, and this resolution is proving that engagement. The fact that 14 committees in addition to the Committee on International Trade were all active, proves that Members are very engaged in this and has enabled the whole Parliament to take part in discussions, in deliberations and in getting to know all the details of this agreement.

When President Juncker came here to present the agenda for his Commission last July, he made clear that TTIP was one of his core priorities, and this House at that time voted very strongly for his agenda. Why? Because TTIP is an essential part of the Commission’s strategy to open markets around the world. We are doing that not to benefit a small few, but in order to create opportunities for the whole of Europe: the people of Europe, the consumers of Europe, the entrepreneurs of Europe.

One in seven people in Europe have a job thanks to exports around the world. Those jobs are highly skilled and better paid than average. 4.7 million of those jobs are linked to exports to the US. TTIP would help increase that number. It would also make goods cheaper and more varied for consumers, and it would help to make our small and medium-sized companies more competitive. They would find it easier to export and to get their imported components and raw materials more cheaply. Those are solid economic advantages. We cannot afford to turn our backs on them now or in the future.

Second, TTIP is also a strategic alliance with the country that most closely shares Europe’s commitment to core values and to a high level of protection of people and of the environment in our regulation. We need an ally like this to shape the globalisation we see deepening before our eyes every day. We are more affected by economic and political decisions made in other countries than ever before. We particularly need an ally, because we know that the strength of our voice in the world is, in relative terms, decreasing. TTIP guarantees that partnership with America for the future, and we cannot afford to turn our backs on that either.

There is, honourable Members, as you know, an unprecedented debate about this agreement. That is a good thing. I respect people who have doubts and questions, across the continent and within this House. I take those concerns very seriously and have engaged a lot with national parliaments, with this Parliament, with NGOs, with civil society and other stakeholders to listen and to try to understand their concerns. I hope that all these people see the changes that we have made in order to take account of their views.

Since last November, I have opened up these negotiations to unprecedented public scrutiny. I have put EU negotiating proposals on the internet and increased the access of Members of this Parliament and representatives of the Member States to the process. I have visited 14 national parliaments so far to exchange and open channels. I am happy to say that TTIP is the world’s most transparent bilateral free trade negotiation.

We have also made clear where we stand on public services such as public health and water concessions. This is a concern I have heard very frequently. I have, together with Ambassador Froman, the US Trade Representative, made a joint statement: the EU and the US are fully united around a crystal-clear vision that nothing in TTIP will change the fact that only Member States choose how their public services should be organised.

We have also made it very clear where we stand on regulation. I have put the proposal on cooperating with the US online, and it says that there will be no limitations on the power of this Parliament or any national parliament or of European governments. We want the benefits of shared expertise and we want opportunities for our people. That is all.

I have made proposals for a deep reform of investment protection. The result is a completely new approach. We still want to foster job-creating investment but we are proposing a new system that sets down the right to regulate in black and white: a new system that takes us away from the private arbitration tribunals of the past. Instead, we want a future in which disputes are decided in an international investment court, by judges and with a right of appeal. TTIP will be a step towards that goal, not the final result. It is an essential step, given the role of the US as a global investor. Parliament’s resolution is a vital step in those negotiations, but it is certainly not the end of our conversation. The Commission will continue to be flexible and to take account of Members’ views.

Beyond investment, we also have important proposals to discuss how best to protect labour and environmental rights and digital commerce. There will be many more issues to debate over the course of these talks, which are far from over. These negotiations are far reaching, and a lot of work is still needed. I will continue to push the US on our offensive interests, including on public procurement, where we expect an ambitious proposal, but also on services, energy and geographical indications, to mention just a few examples. Parliament’s resolution will provide a vital basis for that conversation. It will also be vital for the negotiations themselves. Having Parliament’s priorities so clearly established helps the Commission explain why we need to tackle them in the final agreement.

So allow me to thank you for the work done, to look forward to the debate that we are about to have, and to pledge my full cooperation with Parliament as we jointly push for the results that Europeans need: a TTIP that leads to jobs, growth and investment while protecting our values and our democracies.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Señor Presidente, las negociaciones de la ATCI se celebran en un momento crucial desde la perspectiva de la política exterior. Los Estados Unidos prestan una creciente atención política y militar a la región de Asia—Pacífico, al tiempo que negocian el acuerdo de asociación con once países de la región. La ATCI reequilibrará esta situación. Será un ancla de nuestras relaciones con los Estados Unidos frente a su deriva hacia el Pacífico. Tiene, pues, una alta importancia política, más allá de su dimensión económica y comercial.

Los retos que vivimos en nuestra vecindad oriental y mediterránea son otro motivo adicional para fortalecer ahora nuestros vínculos con los Estados Unidos, nuestro aliado natural. Por otra parte, dado que las economías europea y estadounidense ocupan todavía un lugar importante en el mundo, las reglas de la ATCI tendrán muchas posibilidades de proyectarse globalmente, de convertirse en mundiales. Si no las hacemos ahora nosotros, serán las llamadas potencias emergentes quienes, próximamente, las elaboren, conforme a sus valores e intereses.

Pero la ATCI no debe ser un punto final. En el futuro, hemos de concluir con los Estados Unidos un acuerdo de carácter político, que refuerce nuestros vínculos y establezca marcos bilaterales de consulta y concertación, tan necesarios en el contexto de un mundo globalizado, multipolar y muy complejo.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Entwicklungsausschusses. Vielen Dank, Herr Präsident! Wie in meiner Stellungnahme im Entwicklungsausschuss zu TTIP gefordert, stelle ich drei wichtige Aspekte heraus.

Der Erste sind die Arbeitnehmerrechte und gute Arbeit, was in den acht IAO-Kernarbeitsnormen verankert ist. Deren Durchsetzung und Ratifizierung bei dem TTIP-Abkommen sowie bei anderen Handelsverträgen ist der Schlüssel zu guter Arbeit weltweit.

Der zweite Aspekt ist der Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung. Dieser muss auch in der TTIP verankert werden, denn Handel und Entwicklung lassen sich nicht voneinander trennen.

Ein dritter Aspekt ist die Ankündigung von Kommissarin Malmström, eine Analyse der Auswirkung der TTIP auf Entwicklungsländer und auf die künftigen Ziele für die nachhaltige Entwicklung vorzulegen. Diese soll von einer unabhängigen Institution angefertigt werden und komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar machen. Dazu gibt es noch viel zu wenig Informationen.

Die Kommission muss hier liefern, wie überparteilich in großer Mehrheit in der Stellungnahme gefordert wurde. Ich danke ebenfalls Bernd Lange und seinem Team für die intensive Arbeit zu dieser Entschließung. Herzlichen Dank.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod, rapporteur for the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. Mr President, in the debate it sounds way too often like TTIP is an end in itself, but that is absolutely not the case. I think the world’s biggest trade and investment partnership should be a means, a tool to ensure jobs and prosperity for all Europeans and Americans. But fundamentally, it is also a unique opportunity for the EU and US – the dominant forces of the western world – to ensure that trade and investment rules are based on our democratic values and control in a situation of increased competition from non-democratic powers in an ever more globalised world.

So the choice of this Parliament is very simple: if we want, we can start taking back democratic control of economic globalisation. The Lange resolution, with its focus on labour rights, democratic values, high standards, sustainability and a clear ‘no’ to the old ISDS system, is crucially important. It should therefore be adopted if this Parliament wants to make a real difference.

We all know that there are politicians in this Parliament who will reject any TTIP agreement. This is no solution; we should adopt a strong resolution, and I think we have it in front of us. I look forward to adopting it tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. Mr President, first of all, I want to thank Bernd Lange for his considerable efforts in engaging with all the opinion—giving committees.

Secondly, I want to say to the very many citizens who contacted me that we are not deciding on TTIP today. This is our third opportunity. We had two reports in the last parliament, but this is our third opportunity for Parliament to lay down our principles and our requirements for a sustainable TTIP.

In the Committee on Employment and Social Affairs, we clearly laid out our requirements for TTIP. We want to ensure that labour, environmental and social standards are enforceable. We want to guarantee the rights of Member States to legislate, organise, fund and regulate all public services, and we want the explicit exclusion of public services from the deal. We aim for full and effective implementation and enforcement of the fundamental ILO Conventions and the ILO Decent Work Agenda.

Finally, we were very clear on our rejection of the Investor State Dispute Settlement (ISDS) with our rejection of any form of private arbitration courts in TTIP.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Binnen de Milieucommissie bestaat onrust over de mogelijke impact van TTIP op de beleidsterreinen milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Nu reeds voelen we in ons wetgevend werk de druk van TTIP. Ik denk daarbij onder meer aan het debat over de behandeling van rundvlees met melkzuur of aan het debat inzake kloonvlees.

Rapporteur Lange nam veel zaken van ons advies over. Onze basisbeginselen en standaarden, het voorzorgsbeginsel incluis, mogen niet worden aangetast. Geen toegevingen ook op de tenuitvoerlegging van REACH, hormonen, kloonvlees of genetisch gemodificeerde organismen. Geen TTIP over watervoorziening of volksgezondheid.

Toch, collega's, zijn er verbeteringen mogelijk, vandaar de negen amendementen die ik indiende. De Milieucommissie sprak zich ook uit tegen het ISDS-mechanisme in TTIP. Het voorgestelde compromis voldoet ter zake niet. Daarom mijn steun aan de amendementen 27 of 40 die ISDS uit TTIP willen.

Ten slotte wil ik de heer Lange danken voor de goede samenwerking van de voorbije maanden.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, autor projektu opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Dziękuję panu sprawozdawcy Berndowi Lange za bardzo jasne i otwarte prowadzenie negocjacji pomiędzy komisjami Parlamentu Europejskiego, pomiędzy twórcami opinii. Dzięki temu mogliśmy stworzyć – jak sądzę – dobrą opinię przy udziale wszystkich komisji Parlamentu.

Pragnę podkreślić tylko trzy bardzo konkretne rzeczy: nie wygramy na tym porozumieniu, jeśli ceny energii po obydwu stronach Atlantyku będą tak bardzo różne. Trzeba na pewno otworzyć rynek amerykański na eksport płynnego gazu do Europy, bo to daje nam szansę, ale równocześnie my na kontynencie europejskim musimy się zastanowić nad narzutami na wszystkie ceny energii na naszym kontynencie. Narzuty te są znacznie wyższe niż na kontynencie amerykańskim, co stawia nas w niekorzystnej sytuacji.

Druga sprawa to różnica pomiędzy emisjami CO2 po obydwu stronach Atlantyku. Takie gałęzie przemysłu, jak przemysł stalowy i chemiczny, muszą być chronione i to przez dłuższy czas. I trzecia sprawa: małe i średnie firmy a dostęp do zamówień publicznych po stronie amerykańskiej – przydałby się osobny rozdział na ten temat.

My wszyscy musimy się zabrać do promowania TTIP na kontynencie europejskim – nasi obywatele ciągle jeszcze za mało o nim wiedzą i nie mogą być zaskakiwani.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, rapporteur for the opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. Mr President, we want a smart TTIP. I will read every line to make sure it is so, and I would like to ask my colleagues to start thinking globally about the TTIP negotiations. In this debate today, let us focus on the important strategic questions about TTIP and Europe. How will we benefit from international trade if we fail to act on TTIP? What will happen to European standards as China rises if we are not part of the global decision-making process? What will happen to the 31 million jobs that depend directly on exports, and will Europe continue to have to get its energy sources from authoritarian governments?

A smart TTIP is a tool to address all these questions. TTIP is more than just an economic agreement: it is a geopolitical agreement. While making us stronger economically, it will help to confirm us as leaders in the world. I believe it would be an unacceptable mistake to miss this chance.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, Rapporteur voor advies van de Commissie vervoer en toerisme. Ik wil op de eerste plaats de rapporteur, Bernd Lange, maar zeker ook de EVP-schaduwrapporteur, mevrouw Quisthoudt, danken voor hun werk.

In de Transportcommissie was ISDS ook een zeer groot probleem, maar ik hoop dat we dat met het nieuwe compromisamendement kunnen oplossen. De transportsector is in TTIP zeer belangrijk. Europa heeft grote belangen in de maritieme sector, en ik hoop dat de commissaris en haar staf de maritieme sector in de VS kunnen openbreken. We willen de Jones Act niet afschaffen maar aanpassen. Een beetje milderen. Ik vraag ook aandacht voor de Buy American Act – iedereen kent dat onderwerp, daar ga ik niet op in – en voor de veiligheidsprocedures in de auto-industrie.

Tot slot, voorzitter, een vraag. Luchtvaart is uitgezonderd. Blijft dat zo of krijgen wij toch nog een opening, gezien de recente ontwikkelingen?

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, relatore per parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, l'agricoltura è una parte essenziale e sensibile dei negoziati TTIP. Le conseguenze dell'embargo russo hanno dimostrato chiaramente la rilevanza geopolitica dell'agricoltura, il bisogno di accesso a molteplici mercati agricoli e la necessità di partner commerciali affidabili.

La commissione agricoltura chiede un risultato ambizioso ed equilibrato dei negoziati, che possa migliorare l'accesso dei nostri prodotti agroalimentari nel mercato statunitense. Ma allo stesso tempo non si devono mettere in discussione le norme europee in materia di sicurezza alimentare, di salute umana, di benessere degli animali, di tutela dell'ambiente e dei consumatori. Il TTIP deve essere un'opportunità per fissare standard elevati a livello globale.

L'Europa ha interessi offensivi nel settore agroalimentare, Commissario Malmström, con un saldo attivo di circa 6 miliardi di euro. C'è ancora molto spazio di crescita per l'esportazione dei prodotti europei nel mercato americano, in particolare di quelli di qualità ed è per questo che il TTIP deve essere l'occasione per bloccare l'uso indiscriminato dei marchi geografici europei.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, rapporteur for the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development. Mr President, TTIP is estimated to be worth GBP 100 billion to the European Union. This would provide immense opportunities in my own constituency, and indeed right across Europe. But no trade negotiations are without risk. That is why we must have appropriate safeguards.

Right from the start I have said that agriculture should not be used as a bargaining chip in any negotiations with the United States, and in writing the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development on TTIP, my main focus was to put the retention of European food standards at the top of the agenda.

I am pleased that the report highlights the importance of geographical indicators (GIs). My colleagues from Italy and France may have many more GIs than I do in my part of the world, but producers of products with GIs certainly realise the value these have and recognise the benefits of their protection in any free trade. TTIP also has great potential export opportunities for many sectors, and especially for the dairy sector in agriculture, due in no small part to the sheer size of the US marketplace. We must have a fair and balanced TTIP that protects vulnerable sectors, protects public service and allows the maximum use of the opportunities of a closer trade relationship with the United States.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Kultur und Bildung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für den Kulturausschuss möchte ich festhalten, dass Kultur und Medien besondere Güter sind.

Sie sind nicht Waren wie andere, sondern sie sind Träger von Sinn und Bedeutung, und deswegen sollen sie auch anders reguliert und nicht so liberalisiert werden wie andere Dienste.

Deswegen haben wir gefordert, dass die Mitgliedstaaten bei audiovisuellen Medien weiterhin das Recht haben müssen, diese zu regulieren und zu fördern, und zwar zukunftsfest, und das heißt technologieneutral, also auch in der digitalen Welt.

Der Kulturausschuss beharrt darauf, dass mit einer rechtlich verbindlichen Klausel festgeschrieben wird, dass diese Dienste durch die TTIP nicht angegriffen werden. Dann möchten wir sichergestellt wissen, dass die Buchpreisbindung für Bücher, aber auch für die freie Presse gilt und dass sie durch die TTIP nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Darüber hinaus sehr wichtig: Wir wollen, dass Bildung nicht tangiert wird, dass die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit haben, Bildungseinrichtungen zu fördern und auch Ziele in diesem Bereich zu regulieren. Was besonders wichtig ist: Amerikanische Bildungseinrichtungen müssen sich an die gleichen Standards halten wie europäische, damit es zu keiner Wettbewerbsverzerrung kommt. Kultursubventionen dürfen durch die TTIP nicht angegriffen werden. Alle diese Punkte müssen in der TTIP klar geregelt werden, damit es kein Missverständnis gibt.

 
  
MPphoto
 

  Dietmar Köster, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bericht greift die Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger in Europa auf. Es gibt ein klares Bekenntnis zum Beispiel zu den IAO-Kernarbeitsnormen. Das ist vor allen Dingen das Verdienst von S&D.

Die entscheidende Schwachstelle in diesem Bericht bleibt aber nach wie vor die Behandlung der Schiedsgerichte. Wir brauchen keine Paralleljustiz, um die Investitionen von Unternehmen zu schützen. Schiedsgerichte brechen mit dem rechtsstaatlichen Grundsatz jeder Demokratie: ein Recht, das für alle in gleicher Weise gilt. Das muss auch künftig so bleiben. Sonst werden Gewinninteressen einiger weniger großer Unternehmen völkerrechtlich abgesichert.

Der ursprüngliche Änderungsantrag 27 greift die Position des Rechtsausschusses auf, sich daher gegen jede Form von Schiedsgerichten auszusprechen. Und diesem Änderungsantrag 27 oder jenen, die inhaltsgleich sind, sollten wir alle zustimmen – im Sinne der europäischen Rechtsstaatlichkeit und der sozialen Demokratie.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Señor Presidente, se dice que la ATCI va a beneficiar solo a las multinacionales. No es verdad. Las multinacionales son las únicas que no necesitan la ATCI.

Necesita la ATCI la economía europea, para crecer. Necesitan la ATCI los agricultores, para no pagar aranceles del treinta por ciento o poder vender naranjas en los Estados Unidos. Necesitan la ATCI las pequeñas y medianas empresas, que no pueden exportar. Necesitan la ATCI los consumidores, para que haya más competencia y para que haya precios más bajos. Y necesitan la ATCI los trabajadores, porque la ATCI va a crear puestos de trabajo. La ATCI va a crear un millón de puestos de trabajo en Europa, a los que no podemos renunciar.

Señor Presidente, Señorías, la globalización es un hecho. La globalización no es una teoría. La globalización, hoy, resulta imparable y, o nosotros tratamos de europeizar los mercados globales transmitiendo nuestros valores, transmitiendo nuestro mercado laboral, trasmitiendo nuestro sistema de protección, o, con el tiempo, tarde o temprano, lo que la globalización hará es disolver el mercado europeo. O europeizamos la globalización o la globalización nos disolverá. La ATCI es solo una oportunidad más.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa, rapporteur for the opinion of the Committee on Petitions. Mr President, I believe there are two vital objectives regarding TTIP. We have to reach a balanced trade agreement, but we also need to have mutual recognition of product standards or we have to work towards transatlantic standards.

The Committee on Petitions received many petitions regarding TTIP. Citizens raised a number of concerns that we, as representatives, have to take seriously, most of them related to the quality of food imports, the rights of EU citizens to digital self-determination, transparency, the economic impact, and protection of investors under the ISDS mechanism. I tried to underline the importance of the public consultations regarding TTIP, because this was the most important thing about these petitions, but I also tried to incorporate the accommodations of the Ombudsman regarding this dossier in the context of the Mobility Package and also in the context of establishing visa reciprocity for EU citizens of all Member States. I believe this is one of the key elements that is necessary in order to take full advantage of this agreement.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Frau Kommissarin! Was kann man heute sagen, das nicht schon ewig wiederholt wurde in den letzten Wochen und Monaten? Wir drehen uns im Kreis, anstatt unsere Verhandlungsführer zu unterstützen.

Erstens: In den vergangenen Monaten hat sich viel getan. Es gab erhebliche Fortschritte bei der Transparenz der Verhandlungsführung und eine spürbar wachsende Bereitschaft der Kommission, mit allen Interessenvertretern intensiven Dialog zu führen. Eine breite öffentliche Debatte hat sich in Gang gesetzt, und es ist wichtiger denn je, Fakten zu kommunizieren.

In diesem Zusammenhang war zum Beispiel die gemeinsame Erklärung, die Sie schon erwähnt haben, Frau Malmström, und Ihr Bekenntnis zum Schutz der öffentlichen Dienstleistungen besonders zu begrüßen. Wir haben die feste Zusage, dass unsere Standards in keinem Bereich gesenkt werden. Deshalb sollte das Europäische Parlament ein starkes Signal der Unterstützung senden.

Also: Worüber diskutieren wir konkret in der öffentlichen Debatte? Es gibt bislang wenig konsolidierte Texte, die belastbare Ergebnisse vorbringen. Die Diskussion basiert sehr viel auf Vermutungen, Unsicherheiten und Ängsten einer Anzahl von Bürgern. Vieles ist Zukunftsmusik; Konkretes muss ausgearbeitet werden. Deshalb verstehen wir diese Entschließung nicht nur als Nachricht an die Verhandlungsführer, sondern auch als positives Signal an unsere Bürger.

Die TTIP ist eine Chance für Europa. Vielleicht nicht so sehr für meine Generation, aber ganz bestimmt für die Generation unserer Kinder und unserer Enkel. Diese Chance dürfen wir nicht vertun. Wenn es nicht möglich ist, mit einem gleichartigen Partner wie den Vereinigten Staaten zu einem Abkommen zu kommen, dann können wir einpacken in der Handelspolitik. Wie sollen wir denn jemals mit weit unterschiedlicheren Partnern zusammenkommen?

Wir haben bei den Verhandlungen über diesen Entschließungstext hart gerungen. Insgesamt haben wir – meines Erachtens – einen guten Kompromiss erreicht. Da der Berichterstatter vorhin von Kampf gesprochen hat: Ja, es stimmt, Herr Berichterstatter: Wir haben gekämpft, wir haben uns zusammengerauft, aber ich denke, dass wir insgesamt gemeinsam diesen Text tragen können.

Ein letztes Wort zum Investitionsschutz. Wir brauchen ein robustes Kapitel über Investitionen, denn sie sind Stimulus für Wachstum und Arbeitsplätze. Und nur ein effektiver Einsatz, nur ein effektiver Schutz von Investitionen gibt die dringend benötigte Rechtssicherheit für die Anleger. Besonders bedanke ich mich bei den Mitgliedern meiner EVP-Fraktion. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Ich muss Sie auf Folgendes aufmerksam machen: Wir haben bei dieser Debatte circa 60 Rednerinnen und Redner auf der Rednerliste. Wenn wir jetzt praktisch nach oder während jeder Wortmeldung noch eine blaue Karte nehmen, kommen wir ganz sicher mit der Rednerliste nicht klar. Das wird bedeuten, dass am Ende Damen und Herren, die sich hier auf die Rednerliste haben einschreiben lassen, nicht zu Wort kommen. Ich finde, das ist in dieser Debatte nicht angebracht. Deshalb seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich keine blauen Karten zulasse, denn die Zahl der Rednerinnen und Redner zeigt das gesamte Spektrum der Debatte.

(Zwischenruf)

Darüber entscheide ich, und ich habe das jetzt so entschieden. Ich werde die Rednerliste so durchführen.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, on behalf of the S&D Group. Mr President, I want to firstly join the many members who have already thanked Bernd Lange for his hard work on this report. There is a view in some quarters, inside and outside this House, that our handling of TTIP has not been our finest hour. I beg to differ. I think Parliament has fulfilled exactly the role that it should play. The rapporteur has performed a Herculean task in bringing together competing and sometimes contradictory views on a wide range of sensitive and emotive issues. In my view, and in the view of my Group, if this report is adopted by Parliament it will provide an excellent blueprint for a progressive TTIP that not only creates jobs but protects public services and the right to regulate, and defends labour and environmental standards. Even on the most sensitive issue – ISDS – we have made progress.

I and my group remain opposed to ISDS, but nevertheless, look how far we have come. Firstly, the vast majority of this Parliament, and indeed the Commission, now accept that the old-style ISDS is dead and unacceptable. The majority now accept that any investor protection must be transparent, must not limit the right to regulate, and must not undermine health, labour or environmental standards. That is indeed progress on where we were six months ago.

In this report we have also made it clear that the sustainable development chapter must be binding and enforceable. We have demanded that the US sign and ratify core ILO conventions on workers’ rights; with this report we are also demanding, very clearly and explicitly, the full exemption of public services from the deal, regardless of how they are financed – and, as the rapporteur has said, that includes healthcare, education and water.

We also acknowledge that TTIP is an opportunity to help set global standards. That does not mean (again, as others have said) simply accepting all US standards, and the report again makes it clear that GMOs, some food standards and chemicals are not up for grabs. Where we can agree, we should agree common standards with the United States, and again, as others have said, if we do not, it will be the global marketplace that sets those standards. Do we really believe that the human rights standards from Latin America, the labour standards from China, the environmental standards from other parts of Asia, will be up to our standards? Do we really want to be driven down by that part of the world when we could reach an agreement on common standards with the United States that – for all its faults – could drag it up the way, not down the way?

My group has been explicit since the outset of the TTIP debate that we want a good TTIP but that we are ready to reject a bad TTIP, and we stand by that position. But this report, if it is accepted by Parliament and implemented by the negotiators, would create a Europe that helps to create jobs but ensures that European standards on workers’ rights and the environment are at the heart of our economic growth strategy. Commissioner, my recommendation to you would be, if Parliament adopts this report tomorrow, make sure your chief negotiator keeps it in his top pocket and refers to it every day during the negotiations.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). Mr President, we have seen your considerable power in being able to cancel a debate on a vote adjourned last plenary. Might I suggest to you that you use that power to extend the time of this debate to allow blue-card questions to be put to speakers so that we have a real debate, rather than expose this Parliament as a talking shop?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Verehrter Herr Kollege! Ich habe nicht die Macht, Debatten abzusagen. Das ist hier im Plenum mit Mehrheit beschlossen worden. Insofern war diese Aussage falsch.

Zweitens: Wir haben bereits die Abstimmungsstunde auf 13.00 Uhr verlegt. Diese Debatte ist schon um eine Stunde verlängert worden. Normalerweise sollte die Abstimmung um 12.00 Uhr stattfinden. Wir haben sie auf 13.00 Uhr verlegt, damit möglichst viele Rednerinnen und Redner zu Wort kommen. Das ist der Grund, warum ich Sie bitte, ausnahmsweise auf blaue Karten zu verzichten. Wir haben 60 Rednerinnen und Redner. Sie wollen ja sicher nicht, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen am Ende von der Rednerliste gestrichen werden müssen.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, on behalf of the ECR Group. Mr President, for me this report is about the potential opportunities that arise from striking a deal with one of our closest allies. This deal can bring us the growth that we so desire, cutting red tape and reducing tariffs, so that our businesses of all sizes can flourish in a truly transatlantic marketplace. In turn, the consumer wins, being able to choose from a wide range of products at a cheaper price, while the taxpayer gains from further competition if procurement is opened up too.

As we are all too aware, this is not the only debate taking place this week. We will be discussing the situation in Greece, a Member State that has fallen on hard times in one of the worst economic downturns we have ever known. But we cannot on the one hand condemn the situation there, scrambling to find a resolution to the problem, and, on the other, strike down TTIP. If we are to have any hope of overcoming this crisis, we must be outward-looking. Other parts of the world are making progress while Europe lags behind. As the Trans-Pacific Partnership nears conclusion with the signing of the Trade Promotion Authority in the US, Europe should lead the global trade agenda and not be led by it. This is not just an option for us: we must do this to catch up.

This includes leadership on the thorny issue of investment protection. We have taken part in numerous debates over recent months, and I do not recall having heard anyone deny that ISDS requires change. We must have a dispute settlement mechanism that is transparent and accountable and offers the opportunity to appeal. The compromise agreement that we have on the table takes this into account, and the need for reform is there for investment protection within TTIP. But let us be clear: Europe is desperate for investment, and with that must come some form of investment protection.

I, like my group, remain committed to the promotion of free trade to free and empower people the world over. We need to get further down the road of negotiations with the US to see what it is possible to achieve if the EU has any opportunity to prove that it is truly open for business.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. Mr President, there is not a Member in this House who did not contribute to this resolution on TTIP, informed by the daily discussions with citizens, civil society organisations, SMEs and companies. Their many wishes, but also concerns, are reflected in this intensive stocktaking. Is it a perfect text for our group? No, but it is important that this House sends a strong message to the negotiators, and cooperation requires some compromise. I would like to remind our Socialist and Democrat friends of that as well.

The text we have agreed maps out what we believe a good TTIP should look like. I am sure it is not the last debate we will have on TTIP and the state of play of the negotiations, which will probably last years more. We call on you, Commissioner, to get clear results from the US side, as results are the best way to demystify and clarify, while not, of course, replacing transparency initiatives, which we also encourage you to take more of.

Concretely, we need market access for EU companies in the US, government procurement at all levels, and an end to protectionist measures that seriously restrict the space for our businesses, notably in the transport sector. We need benefits for SMEs so they can more easily expand business across the Atlantic. Most growth in the global economy is foreseen as coming outside of Europe. We are happy to see developing economies succeed, but we must avoid a race to the bottom and do not believe in development and growth at any cost without respect for people and the planet. Our environmental, food safety, labour and other standards are cherished and cannot be lowered. We will also remind you of your commitments on public services.

It is key that Europe lead in strengthening rules-based trade globally. We need progress in finding a solution to the outdated ISDS mechanism which, frankly, has no fans left. I support your plans for an international court and hope the Member States and other countries, including the US, can be convinced that this is the way forward.

A lot of work remains to be done on the road to a good result from the negotiations. I hope we can all intensify our outreach and discussions to engage with stakeholders so that we have a well-informed and interactive debate.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Befürworter der TTIP führen gerne an, das Abkommen sei nötig, weil sich die Weltwirtschaft verändert habe. Es stimmt, sie hat sich verändert, und sie verändert sich. Unter allen geopolitischen und geowirtschaftlichen Blickwinkeln aber ist die TTIP die falsche Antwort.

Es ist nicht nur naiv, sondern falsch, gegen den Rest der Welt Standards setzen zu wollen. Wir brauchen kein konfrontatives Bündnis gegen China, Indien, Russland. Wir müssen unsere Welt vielmehr gemeinsam mit diesen Partnern gestalten. Dafür muss auch Handelspolitik multilateral und demokratisch getragen werden.

Die TTIP ist jedoch nicht nur nach außen eine Konfrontation, sondern auch nach innen. Die Bürgerinnen und Bürger empfinden Ihre Pläne zur regulatorischen Kooperation als Angriff. Was Sie Handelshemmnis nennen, sind in Wahrheit demokratische Errungenschaften. Konzernen gefällt das vielleicht nicht, aber für unsere Gesellschaften sind die gesetzlichen Regeln und Standards wichtig. Deshalb unsere prinzipielle Ablehnung von ISDS. Deshalb auch Ja zum Änderungsantrag 27. Deshalb unser Kampf für gute Arbeit, für gesunde Nahrung, für Bewahrung ländlicher Räume, für kommunale Dienstleistungen, für verbindliche Nachhaltigkeitskapitel und gegen die TTIP.

Meine Fraktion legt dem Plenum mit Änderungsanträgen wichtige Argumente aus Stellungnahmen von Ausschüssen dieses Parlaments dahingehend noch einmal zur Entscheidung vor. Wir meinen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Vieles dieser Arbeit muss sich in der Entschließung als Benchmark für die künftige Bewertung der Verhandlungen wiederfinden.

Frau Kommissarin, nutzen Sie die Zeit des Sommers zum Überdenken Ihrer Handelsstrategie! Die Verhandlungsansätze zu TTIP, CETA und TiSA entsprechen nicht mehr den heutigen und perspektivischen Aufgabenstellungen zur Förderung des regionalen Handels, zur Bekämpfung von Ausbeutung in den globalen Produktionsketten, zur Bekämpfung von Umweltdumping.

Beginnen Sie dafür einen demokratischen Prozess mit den Bürgerinnen und Bürgern der EU, mit ihren Organisationen und Parlamenten, mit unseren Partnerländern in einer gemeinsamen Zukunft. Und nutzen Sie und wir die Millionen Wortmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern in der EU und den USA dahingehend!

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, chers collègues, nous savons parfaitement que cette négociation n'est pas une négociation sur le libre- échange – il y a déjà le libre-échange avec les États-Unis –, mais que c'est une négociation sur nos espaces démocratiques et sur notre capacité à décider encore de la société dans laquelle nous voulons vivre.

Madame la Commissaire, vous dites que vous consultez les citoyens, mais écoutez-les! Quand vous les consultez, ils sont 97 % à refuser les tribunaux arbitraux. Vous dites parler au nom des salariés, mais écoutez les salariés! Les salariés ne veulent pas des tribunaux arbitraux. Ils sont très critiques sur le TAFTA. Vous dites parler au nom des consommateurs, mais écoutez les consommateurs! Les consommateurs ne veulent pas de ces tribunaux privés et ils sont très critiques sur le partenariat transatlantique. Écoutez les villes, écoutez les régions, écoutez les parlements! Arrêtez de les consulter et simplement de faire ce que vous avez envie de faire au nom d'un agenda qui est un agenda du big business.

Enfin, depuis trois semaines, ce Parlement commence à écouter la société européenne. Il était divisé, et un nouveau chevalier est apparu dans ce débat: le chevalier Schulz qui, utilisant le règlement intérieur, parce qu'il ne savait pas comment ce Parlement allait voter, a repoussé le vote. Il a agi aussi en créant aujourd'hui un amendement sur les tribunaux arbitraux avec le groupe PPE, en forçant une partie du groupe social-démocrate.

Monsieur Schulz, vous ne vous êtes pas simplement contenté de jeter la démocratie grecque en pâture aux technocrates, vous voulez aussi vendre la démocratie européenne au big business. Il n'y a pas un seul argument économique qui plaide en faveur du RDIE! Vous le savez parfaitement. Il n'y a pas une seule étude qui dit que le RDIE favorise l'investissement. On voit en permanence les investissements américains en Europe et les investissements européens aux États-Unis.

Ce qui est en cause ici, c'est une position politique qui vise à transférer une partie de notre souveraineté aux firmes multinationales, à contourner les juridictions nationales qui veulent d'abord protéger les droits sociaux, la santé, l'environnement, les services publics, et à transférer ce pouvoir à des tribunaux privés.

Madame la Commissaire, vous ne nous ferez pas prendre des couteaux de boucher pour des couteaux à beurre. Vos réformes ne changent pas un système qui vise à contourner les juridictions nationales.

Alors, chers amis sociaux-démocrates, ne vous laissez pas imposer une position qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes engagés pendant deux ans contre les tribunaux privés. Votez l'amendement 27 et, enfin, vous pourrez vous justifier devant vos électeurs.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insieme con il governo americano, la Commissione sta redigendo il più grande attacco agli standard, alla sicurezza e alla salute dei cittadini europei, la più grossa truffa dalla fine della Seconda guerra mondiale e tutto questo perché? Lo chiedo alla Commissione: perché volete così tanto il TTIP?

Tutti gli studi indipendenti, quelli davvero indipendenti, dimostrano che noi europei saremo più poveri, con perdite di reddito netto fino a 5 000 EUR l'anno a famiglia; con meno diritti, perché ci saranno oltre un milione di licenziamenti; più malati, perché saranno legali gli OGM, la carne clonata e quella con gli ormoni, e meno sicuri, perché vivremo in un mondo in cui il mega-blocco euroamericano sarà opposto a quello cinese-russo: un mondo di guerra fredda politica, economica e commerciale invece che un mondo di cooperazione.

Voi dite che per rilanciare gli investimenti c'è bisogno dell'ISDS, cioè di una giustizia privata per gli investitori, ma non è vero! Gli investimenti tra Stati Uniti ed Europa sono già a 3 000 miliardi di EUR anche senza ISDS e nei Paesi europei dove già esiste, questo sistema ha dato luogo a 30 miliardi di euro in richieste di compensazioni che aumentano ogni giorno.

Come potete dire che ritroveremo la crescita, quando secondo molti studi ci sarà una caduta delle esportazioni nette europee di almeno il 2% e una conseguente caduta del PIL? Con che coraggio dite che non cambieremo mai i nostri standard, quando voi, per facilitare il TTIP, avete già ritirato il divieto di usare acido lattico sulla carne? E se il TTIP non diminuirà la sicurezza del nostro cibo, perché avete appena ritirato la proposta di legge per limitare gli interferenti endocrini? Io lo so il perché! Perché quella legge avrebbe bloccato il 40% del cibo americano che entra in Europa e voi non potevate permetterlo. Avete venduto la salute dei cittadini europei nel nome del libero scambio.

Come potete credere che un mercato come il nostro, dove ci sono controlli per 143 000 sostanze chimiche sia compatibile con uno dove le sostanze controllate sono 6? Come fate anche solo a pensare che questo trattato aiuterà le piccole e medie imprese quando loro esportano prevalentemente in Europa e questo trattato strozzerà proprio il commercio intraeuropeo per favorire quello con gli Stati Uniti?

Voi volete farci passare per antiamericani, ma non è vero. Gli Stati Uniti sono un alleato dell'Europa, ma il problema qui non sono loro. Il problema è in casa nostra e sono le grandi multinazionali europee, americane e non solo, che stanno approfittando del TTIP per creare il mondo ideale, anzi, scusate, il mercato ideale: un mercato di 800 milioni di consumatori senza diritti, senza protezioni e senza sicurezza.

Ma ancora più di questo il problema siete voi, cari signori della Commissione, siete voi che dovreste essere un regolatore che dovreste proteggere i cittadini e invece siete i camerieri dei banchieri e delle multinazionali.E lei Presidente Schulz, lei dovrebbe essere un garante dell'imparzialità: ma vuole proporre un compromesso vergognoso, che forse metterà d'accordo socialisti e popolari, ma che nei fatti non dice nulla e svende i diritti dei cittadini agli investitori internazionali, fingendo di proteggerli.

Signor Presidente, colleghi, non sono le corporation ad averci eletto. E io mi auguro che tutti voi abbiate il coraggio di dimostrarlo perché prima o poi ne risponderete ai cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président Martin Schulz, lors de la dernière session de ce Parlement à Strasbourg, vous avez essayé d'empêcher les députés de voter sur les amendements déposés sur le traité transatlantique en utilisant une obscure procédure parlementaire. En fait, vous aviez peur que ce Parlement vote des amendements s'opposant à ce traité. Vous avez échoué dans votre tentative, puisque finalement tous les amendements seront soumis au vote demain devant cette assemblée. Mais nous nous souviendrons tous que votre attitude a révélé un profond mépris de la démocratie, alors même que votre rôle de Président de ce Parlement commande en toute occasion l'attitude inverse. Vous savez, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est précisément ce mépris et cette morgue que les Grecs viennent de vous renvoyer à la figure et, mon Dieu, ce retour de boomerang nous fait un bien fou!

Mais revenons au fond notre dossier. Nous avons dans les mains un rapport du Parlement européen sur les négociations du traité transatlantique. Hormis quelques amendements proposés par des députés courageux, ce document est une vaste fumisterie. Le Parlement ne fixe aucune ligne rouge à la Commission sur ce très dangereux traité transatlantique. Pourtant, vous le savez, ce traité est une bombe. Notre agriculture de qualité risque de disparaître si nous laissons le paysan européen en concurrence frontale avec les agro-industriels américains. Ceux-ci n'ont aucun scrupule à élever 40 000 vaches dans le bâtiment de Fair Oaks Farms, à injecter des hormones à tous les animaux vivants pour qu'ils grandissent plus vite, à laver les poulets au chlore, à épandre du Roundup sur des champs entiers d'OGM Roundup Ready. C'est ce que vous voulez? Ramener notre agriculture à ce niveau de qualité, couler les paysans qui aiment leurs produits, vendre aux Européens une alimentation d'une qualité de plus en plus médiocre, mélanger du vin blanc et du vin rouge pour en faire du rosé?

De surcroît, ce document ne fixe aucune restriction contre l'alignement forcé des normes européennes sur les normes américaines imposées par le traité transatlantique. C'est scandaleux, car les Américains n'ont pas du tout la même vision protectrice des normes que les Européens, comme les négociateurs nous le relatent régulièrement.

Que se passera-t-il une fois que les normes auront été alignées? Plus rien! Pour changer une norme, donc une protection du consommateur, une nation devra obtenir l'approbation des États membres de l'Union européenne et des États-Unis, autant dire jamais. À l'inverse, une multinationale quelconque, soi-disant lésée dans ses intérêts financiers, pourra convoquer cette nation devant une justice privée. Ce fameux tribunal d'arbitrage étant constitué d'avocats d'affaires spécialisés, il y aura bien évidemment de très nombreux conflits d'intérêts. C'est donc la supériorité d'une justice privée en perpétuel conflit d'intérêts sur une justice publique et indépendante que vous voulez organiser.

Ce sera un coup mortel, un de plus, porté à la démocratie. Pire, ce traité transatlantique créera un marché unique entre les États-Unis et l'Union européenne, démantelant ainsi le projet européiste dont vous êtes pourtant un des idéologues les plus convaincus. Tout ce texte n'est qu'une vaste déclaration d'intention faite pour couvrir ce Parlement contre les conséquences néfastes du PTCI!

Messieurs les Députés, les Européens ne vous ont pas élus pour vous couvrir ou pour vous coucher, ils vous ont élus pour les représenter et pour les défendre! Ce document est en-dessous de tout! Hormis quelques amendements s'opposant au traité transatlantique, nous le combattrons donc de toutes nos forces.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). Az EU és az Egyesült Államok között tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi egyezmény Európa számára hátrányos, mivel a partnerek gazdaságilag nincsenek egy súlycsoportban. Valójában a multinacionális cégek jogainak a kiszélesítéséről van szó. A globális cégek elmaradt haszon címén országokat perelhetnek be külön erre a célra létrehozott bíróságon. A legnagyobb veszély a szigorú uniós élelmiszerbiztonsági előírások fellazítása, génmódosított növényekből és hormonkezelt állatok húsából készült élelmiszerek forgalmazása.

Az EP weblapjának üdvözlő üzenete szerint, idézem: „Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott szerve. Az Európai Parlament 751 képviselője Önöket, a polgárokat képviseli.” Ha Önök itt valóban a polgárokat és nem a globális vállalatok érdekeit képviselik, akkor ezt a megállapodást végleg le kell venni a napirendről.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). Sehr geehrte Frau Präsidentin! Globalisierung findet statt. Wir als Europäische Volkspartei wollen sie nicht nur passieren lassen, sondern wir wollen sie gestalten. Deshalb sind wir grundsätzlich für völkerrechtlich verbindliche Handelsabkommen. Mit unseren mehreren Dutzend bestehenden Abkommen haben wir fast nur gute Erfahrungen gemacht.

Deshalb unterstützen wir auch die TTIP-Verhandlungen. Deshalb rufen wir diejenigen Gegner auf, die die Menschen verunsichern und fragwürdige Kampagnen veranstalten: Hört endlich damit auf und stellt euch endlich einer Debatte auf Basis von Fakten und verbreitet nicht Halbwahrheiten und Lügen.

Wir wollen besseren Marktzugang für unsere Unternehmen in Amerika. Aber wir wollen kein willkürliches Abschaffen von Regeln, Standards und Vorgaben. Wir wollen ein Abschaffen von Zöllen – wo möglich und sinnvoll – und nicht die Gefährdung von Arbeitsplätzen in Industrie und Landwirtschaft. Wir wollen besseren Marktzugang für unsere Dienstleister, für Filmproduzenten, für Architekten und Medienschaffende in den USA, aber wir wollen nicht die Gefährdung von Kunst, Kultur, Kulturförderung, öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Bildung oder Buchpreisbindung in Europa.

Wir wollen einen besseren Zugang zum Markt für das öffentliche Beschaffungswesen, aber wir wollen nicht, dass irgendjemand irgendwelche Einschränkungen bei der kommunalen Daseinsvorsorge ertragen muss.

Wir wollen, dass Unternehmen und Investoren in Amerika geschützt sind und sinnvolle Klagemöglichkeiten im Streitfall haben. Wir wollen nicht, dass Steuerzahler willkürlich zur Kasse gebeten werden. Wir wollen eine bessere Kooperation der Regierungen, der Verwaltungen und Standardsetzer auf beiden Seiten des Atlantiks, aber keine Einschränkungen für uns als demokratisch gewählte und legitimierte Gesetzgeber. Wir wollen bessere Möglichkeiten für unsere Landwirte, Weinbauern und Nahrungsmittelproduzenten und nicht eine Absenkung von Standards bei der Nahrungsmittelsicherheit. Darum geht es für uns bei der TTIP.

Aber, liebe Kollegin Harms und lieber Kollege Jadot, das ist jetzt mehrfach passiert: Jemand von Ihrer Fraktion spricht, Rechts- und Linkspopulisten klatschen, und viele Ihrer eigenen Fraktionskollegen klatschen nicht und schauen beschämt zu Boden. Ich rege an, dass Sie einmal überdenken, was Sie hier veranstalten und mit wem Sie gemeinsame Sache machen.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). Doamnă președintă, obiectivul nostru este de a obține cel mai bun acord posibil, nu un acord ideal, pentru că acordurile ideale există doar în Tommaso Campanella sau în Thomas Morus, „Utopia”; un acord posibil, de care vor beneficia toți cetățenii Uniunii Europene, care va garanta drepturi egale investitorilor naționali și străini și un acord care se va supune unor standarde înalte sociale, de mediu și sanitare, precum și de transparență.

Rezoluția care va fi votată este foarte importantă pentru că definește liniile fundamentale pe care Comisia trebuie să le urmeze în negocieri, puncte esențiale pentru care Grupul socialiștilor este profund angajat și fără realizarea cărora îi va fi foarte greu să voteze acest acord. Dar vă invit în egală măsură pe toți să facem astăzi diferența între adevăr și fapte, pe de o parte, și propagandă și manipulare, pe de altă parte.

Rezoluția cere respectarea unor standarde înalte sociale și de mediu, excluderea explicită a serviciilor publice din conținutul acestui acord. Obiectivul textului nostru e de a asigura competitivitatea întreprinderilor europene, fie ele multinaționale, fie întreprinderi mici și mijlocii, și de a încuraja investițiile străine, de care ducem atât de mare lipsă în Uniune.

Este absolut primordial să cerem Comisiei o propunere pentru un mecanism permanent de soluționare a litigiilor dintre investitori și state, care să înlocuiască serviciile de arbitraj private, disponibile actual - vechiul sistem ASDS. Un mecanism care să se supună principiilor democratice, controlului democratic cu judecători independenți în cadrul unor procese publice și care să permită, de asemenea, apelul. Este exact compromisul pe care colegul meu, Bernd Lange, îl va propune.

TTIP poate și trebuie să fie o nouă generație de acord comercial între două state, doi actori globali care dispun de economii integrate care pot asigura un sistem comun de standarde înalte pentru viitoarele acorduri comerciale. Dacă noi nu vom crea aceste standarde, alții o vor face. Și, vă rog, uitați-vă o clipă la Transpacific partnership, la Schengen initiative, uitați-vă la Banca Asiatică de Infrastructură și Investiții, ca să înțelegeți că Europa nu-și poate permite izolarea pe care o propun cei care se opun vehement acestui acord.

Și mai spun încă un lucru: TTIP-ul poate constitui un răspuns pentru provocările actuale de securitate, prin introducerea unui capitol de energie pentru beneficiile comune. Iar colegilor care spun „China se opune TTIP-ului”, le spun că acest lucru este fals! Poate dumneavoastră n-ați discutat cu oficialii chinezi! China încurajează TTIP-ul, așa cum încurajează un acord bilateral de investiții, ca un prim stagiu pentru un viitor acord de comerț și investiții între cele două părți.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). Paní předsedající, Evropská unie za sebou příliš mnoho úspěchů nemá. Uprchlickou krizi vyřešit neumí, kvóty, které vymyslela, postavily jenom jednotlivé státy proti sobě. A i jednotná měna, která měla být tmelem Evropské unie, se ukazuje jako neúspěch, jako něco, co staví evropské národy proti sobě, jak ukazuje krize eurozóny. V této situaci potřebujeme nutně nějaký pozitivní signál.

Já věřím, že úspěšná jednání o TTIP mohou být tímto pozitivním signálem a nejde jenom o ekonomický přínos, jde také o geopolitiku. Je třeba ukázat, že Evropa a Spojené státy americké jsou dvě strany téže mince, že to jsou dvě součásti euro-atlantické civilizace, že mají hrát spolu, ne proti sobě, jak bezpečnostně, tak politicky, tak ekonomicky. Je třeba se začít chovat racionálně, je třeba odložit předsudky a je třeba se postavit té vlně ideologického antiamerikanismu, která se valí Evropou, ať už přichází zleva nebo zprava.

Evropa potřebuje tuto smlouvu víc než Spojené státy. Když nebude, Američané se koneckonců mohou obrátit do Pacifiku. Budou mít svoji transpacifickou smlouvu, Evropa nebude mít nic, maximálně budeme mít ve světě pověst neschopné organizace, která ani neumí dojednat obchodní smlouvu.

Já věřím, že v Evropské parlamentu tentokrát zvítězí zdravý rozum, mnohokrát v minulosti tomu tak nebylo, takže budu rád svědkem toho, že tentokrát tomu tak bude.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). Madame la Présidente, il y a pour moi deux raisons de fond qui expliquent la méfiance – justifiée d'ailleurs – des opinions publiques à l'égard de cet accord commercial.

La première d'entre elles, ce n'est pas seulement la transparence, c'est qu'au fond, les peuples et les opinions publiques n'ont pas été associés au débat. Ils ne savent pas ce qui se passe. Je regrette que les chefs d'État et de gouvernement aient donné mandat à la Commission de négocier sans, préalablement, avoir eu des débats dans leur propre État membre. Je souhaite que les parlements nationaux aient la possibilité de donner leur aval, ou de ne pas le donner, à cet accord. C'est très important.

La deuxième raison, c'est que les opinions publiques ont le sentiment, à juste titre, que nous ne luttons pas à armes égales avec les États-Unis, que nous ne faisons pas jeu égal avec les États-Unis et que les Américains défendent mieux les intérêts des Américains que les Européens ne défendent les intérêts des Européens. Si l'on prend simplement la question des marchés publics, nous disons que nous voulons que les marchés publics américains soient ouverts. Les marchés publics américains sont réservés aux petites et moyennes entreprises américaines. Les Américains ont raison de le faire. Les Européens devraient le faire.

Par conséquent, je vous demande, et je nous le demande, de regarder en face ces deux raisons de fond qui sont en grande partie à l'origine des doutes et des inquiétudes légitimement exprimés.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). Señora Presidenta, yo les felicito, señores de la gran coalición, porque, tras secuestrar esta institución hace unas semanas, parece que ya han llegado a un trato y entonces ya nos dejan debatir y votar. Ha tenido que llegar el Presidente del Parlamento Europeo, el señor Schulz, a poner orden entre los que dudan, con razón, de las bondades de la ATCI. Con un compromiso que es una gran mentira, que nace muerto, porque saben mejor que yo que los Estados Unidos no aceptan un tribunal público en lugar del ISDS. Lo han dicho ellos. Intentan lavarse la cara, pero siguen vendiendo la democracia, incluidos sus propios escaños.

También hablan de la importancia geopolítica, pero ¿saben lo que han conseguido? Que Rusia y el resto de los BRICS se lancen a hacer lo mismo. Han abierto la puerta ustedes a una batalla comercial que nos llevará a la competencia a la baja. ¡Muy inteligente por su parte!

Para acabar les pido, por favor, a los compañeros socialistas que voten pensando en sus votantes, en quienes los han puesto ahí, porque ningún socialista de verdad apoyaría este tratado. Tengan en cuenta las predicciones independientes, como la del señor Capaldo, que explican el enorme ataque a los trabajadores que supone este tratado. Léanlo, infórmense antes de votar. No fallen a los trabajadores, porque se supone que están de su lado...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). Frau Präsidentin! Endlich haben wir jetzt die Debatte zur TTIP, endlich haben wir auch die Abstimmung zur TTIP. Das hätten wir aber auch schon letzten Monat haben können, denn die Argumente liegen ja schon seit einer Weile auf dem Tisch. Der Herr Präsident, der jetzt leider nicht mehr da ist, wollte dann aber noch Zeit haben, um zwei Positionen zusammenzuklatschen, die einfach nicht zueinander passen. Denn es ist doch eigentlich gar nicht schwierig: Entweder Sie sind für die Möglichkeit für Investoren, Staaten zu verklagen, oder Sie sind dagegen. Darum geht es bei der Frage um ISDS. Und dazu konnten sich auch alle Kolleginnen und Kollegen über die letzten Monate, sogar über die letzten Jahre eine Meinung bilden. Aber stattdessen hat der Präsident einen Formelkompromiss vorgeschlagen, der eigentlich mehr Satire ist als Politik. Statt einen Investor-Staat-Klagemechanismus vorzuschlagen, fordert der Präsident einen Mechanismus für Klagen zwischen Investoren und Staaten. Das erinnert mich, ehrlich gesagt, an die Volksfront von Judäa. Die Menschen wollen aber eine klare Aussage. Wir müssen hier klar und deutlich sagen, wofür oder wogegen wir stehen. Wenn Sie für Investor-Staat-Klagen sind, dann sollten Sie das sagen und nach außen hin vertreten und nicht einfach so herumlavieren.

Noch haben wir Zeit, hier im Haus eine ganz klare Meinung zu äußern. Sie können sich alle entscheiden: Sind Sie für Investor-Staat-Klagen, oder sind Sie dafür, dass Demokratie nicht ausgehöhlt wird, nicht unterwandert wird? Diese Entscheidung treffen wir im Haus. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Argumente in der letzten Zeit zurechtlegen können.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). Madam President, first of all, trade should be about economic benefits, not political goals, and yet the Commission persistently wants to exploit trade agreements in the course of its political agenda. I refer you to Commissioner Malström’s statement at the confirmation hearings when she said, in prepared remarks, that ‘trade is a powerful foreign policy tool; it must support Europe’s wider international goals’.

The intention is that Member States are to be forced to barter – trade away their sovereignty – in order to support the EU’s vanity foreign policy. The EU should not manipulate the UK’s trade, nor that of any other Member State, in order to promote the political pretensions of a wannabe European superstate, not with any trade agreement and not with ISDS either.

Now to the detail: first, the British National Health Service (NHS). The British Labour Party has spent months – years even – falsely accusing our party of wanting to privatise the NHS. Incidentally, in these false accusations, they have been consistently and disgracefully aided and abetted by the BBC. But in the Committee on International Trade (INTA), UKIP was the only British political party to table amendments that would have fully and properly protected the NHS. It was the S&D Group, of which the Labour Party is a principal component, that saw to it that no one got to vote on our amendments which protected the NHS. UKIP stands up for the NHS, even as the British Labour Party does not and fails to do so.

I have to make a potentially embarrassing personal confession, which is this: on a personal level, I rather like President Schulz. However, his exploitation of the rules to delay the vote on the amendments in last month’s plenary was not President Schulz’s finest hour, and I very much hope that this does not happen again. But we are getting to vote on the amendments tomorrow, and I urge Members to support our EFD amendments. These require, very simply, that the Commission does not use TTIP to establish a global regulatory regime, nor as a device to advance the foreign policy goals of the EU, nor to set up a parallel system that would undermine national courts and national legal systems through the much-mentioned ISDS. Above all, our amendments require the Commission to exclude specifically our British National Health Service from TTIP in its entirety.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayer (NI). Frau Präsidentin! Wenn heute der TTIP-Bericht vorliegt, muss man sich wirklich fragen: Warum nicht gleich? Letztlich sind ja nur drei Änderungsanträge entfallen. Es dürfte wohl weniger die Zahl der Änderungsanträge ausschlaggebend gewesen sein, sondern die Angst vor Kritik und Furcht und die Angst vor einer allfälligen Abstimmungsniederlage, die unser Präsidium bewogen hat, die Abstimmung auf einen späteren Termin zu verlegen.

Doch wovor warnen wir? Es hat sich ja nichts geändert. Es wird weiterhin keine Transparenz im Verhandlungsprozess geben, der Investorenschutz wird weiterhin Element des Abkommens bleiben, die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur wird trotz beruhigender Worthülsen im Raum stehen bleiben. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, von ungeklärten Fragen in Bezug auf die Umsetzung des Importverbots für Klonfleisch bis hin zur regulatorischen Kooperation, die unsere Mitgliedstaaten zu Befehlsempfängern degradieren wird und ihnen die Selbstbestimmung im Gesetzgebungsbereich nahezu unmöglich machen wird.

Auch das Ende unserer kleinstrukturierten alpinen europäischen Landwirtschaft lässt sich gut illustrieren. Unsere europäischen alpinen Bergbauern liefern die weltbeste Rohmilch, gewonnen von Kühen, deren Gesundheit die ihrer amerikanischen Artgenossen bei weitem übertrifft. Das lässt sich anhand der unterschiedlichen Keimbelastung in der Milch leicht bestimmen. Unsere Bergbauern werden da wohl preislich nicht mithalten können, und dank der TTIP wird dieser Kampf verloren werden, und wahrscheinlich wird auch ihre Existenz zugrunde gehen.

Geschätzte Damen und Herren, ich kann daher nur appellieren, sich von dieser Augenwischerei nicht täuschen zu lassen. Glauben Sie nicht, dass inhaltliche Gründe ausschlaggebend waren für die verschobene Abstimmung! Es geht darum, Ihre Bürger zu unterstützen, gegen das Freihandelsabkommen zu sein und gegen diesen Bericht zu stimmen.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). Κυρία Πρόεδρε, η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια που έχει γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για να υπάρξει ανάπτυξη, να γίνουν ανταγωνιστικές οικονομίες και να ευημερήσουν οι λαοί. Επίσης θα τεθούν νέες αρχές και κανόνες στο διεθνές εμπόριο.

Η κ. Κλίντον είχε πει ότι η σχέση αυτή είναι ένα εμπορικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια αντίστοιχη εμπορική συμφωνία όπως η συμφωνία στον στρατιωτικό τομέα.

Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Πρέπει αυτές να γίνονται με διαφάνεια, κάτι που απ’ ό,τι φαίνεται δεν το επιθυμούν οι Αμερικανοί και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες κυρίως στα θέματα παροχής υπηρεσιών αλλά και να εξασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εξελιχθεί η συμφωνία αυτή σε μία επιβολή των συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών. Επίσης, δεν πρέπει να δώσουμε σε ιδιώτες τις κοινωφελείς υπηρεσίες όπως την ενέργεια, την ύδρευση και τα νοσοκομεία. Πρέπει να μην καταργήσουμε τα θεσμικά εμπόδια που απαγορεύουν την ανεξέλεγκτη κερδοφορία των πολυεθνικών εταιρειών. Τέλος, η συμφωνία αυτή δεν πρέπει να γίνει για να χειραγωγηθούν οι λαοί...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, nous ne devons pas nous tromper de débat aujourd'hui. Il ne s'agit pas de voter pour ou contre le partenariat transatlantique. Il s'agit de rappeler avec force aux négociateurs les principes de fond qu'ils doivent respecter. Cet accord doit être négocié dans un esprit de bénéfice mutuel, mais nous ne l'accepterons pas à n'importe quel prix. Je tiens à rappeler ici nos lignes rouges.

Nous serons intransigeants sur la protection de notre diversité culturelle, avec notamment l'exclusion des services audiovisuels des négociations, ainsi que sur nos choix de société. Nous n'accepterons aucun affaiblissement de nos normes sociales, sanitaires et environnementales. Les services publics devront également être exclus des négociations. Nous devons également protéger notre agriculture, notamment par l'exclusion des produits agricoles sensibles et par un respect total de nos indications géographiques.

Une autre condition essentielle concerne l'ouverture des marchés américains, en particulier les marchés publics, notamment pour les PME.

Concernant le RDIE, nous refusons ce mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui. Nous n'accepterons un mécanisme de règlement des différends qu'à la condition qu'il soit profondément réformé et qu'il respecte les principes démocratiques. Il devra être transparent, comprendre un mécanisme d'appel, fonctionner avec des juges exempts de toute influence et surtout ne pas remettre en cause le droit des États à réguler.

Nous avons entendu les inquiétudes des citoyens et les négociateurs doivent savoir que nous n'accepterons pas cet accord s'il ne respecte pas ces conditions.

 
  
MPphoto
 

  Alessia Maria Mosca (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il TTIP è l'occasione, forse l'ultima per l'Europa, di essere protagonista nel mondo globale e di regolare la globalizzazione. Questa è la sfida più importante che abbiamo e non possiamo sprecarla. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione che può intervenire perché il negoziato sia condotto tenendo in massima considerazione le preoccupazioni dei cittadini sui possibili rischi se non ci fosse un buon accordo. È la sfida che come istituzione non possiamo mancare.

Per questo è necessario esprimerci e sostenere questa relazione che evidenzia e sottolinea tutte queste preoccupazioni. E lo fa declinando nel merito cosa significa per noi trasparenza, rispetto degli standard ambientali e alimentari, del lavoro, di sicurezza dei consumatori, rispetto della diversità culturale e salvaguardia dei servizi pubblici. Non strizza l'occhio alla sola protesta che prende applausi ma non è costruttiva: entra invece nel merito con realismo, ponendo paletti molto netti contro distorsioni e iniquità che una globalizzazione non regolata può causare.

È una buona relazione e per questo dobbiamo sostenerla con forza e lo dobbiamo fare perché la crisi che stiamo vivendo proprio in queste giornate è anche e soprattutto una crisi di fiducia nelle istituzioni. Oggi c'è un'equazione automatica per cui tutto ciò che viene proposto dalle istituzioni, percepite come establishment, è necessariamente negativo.

Dobbiamo spezzare questo meccanismo perché ci porta alla distruzione della struttura democratica che, per quanto imperfetta, è la migliore forma possibile di governo anche europeo di cui disponiamo. Dobbiamo esercitare fino in fondo e con coraggio il nostro ruolo di decisori e quindi esprimerci, approvando la relazione, perché se non lo facciamo noi, se non poniamo noi alcune condizioni, se non indichiamo noi le priorità, ma al contempo diamo una spinta affinché il negoziato prosegua, altri colmeranno il vuoto che noi lasciamo. E se la piazza, reale o virtuale, da un lato, o le corporazioni, dall'altro, prendono il posto delle istituzioni, la democrazia, lo si voglia o no, è a rischio.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR). Frau Präsidentin! Im Lange-Bericht findet sich die Formulierung: „preventing fiscal dumping”. „Preventing fiscal dumping” zielt auf Steuerharmonisierung.

Nationale Steuersysteme sind jedoch historisch gewachsen und orientieren sich an der nationalen Steuermoral. Weder Völker noch deren Steuermoral lassen sich harmonisieren. Steuerpolitik ist zentraler Teil der nationalen Gestaltung von Gesellschaft und Wirtschaft. Aus Gründen der Subsidiarität dürfen weder unsere Handelspartner noch die EU über nationale Steuern bestimmen.

Steuerharmonisierung kann daher nicht Teil eines Freihandelsabkommens sein. Die Formulierung „autonomy in fiscal policy“ entspricht dagegen dem Geist der Europäischen Verträge. Ich bitte Sie daher, für den Änderungsantrag „Autonomy in fiscal policy“ zu stimmen. Vielen Dank.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan lausua iloni siitä, että olemme pääsemässä nyt äänestämään TTIP-sopimuksesta. Uskon, että olemme myös pääsemässä yhteisymmärrykseen. Parlamentin yhtenäinen linja helpottaa komissaari Malmströmin työtä mennä eteenpäin. Kun olen kuunnellut tätä keskustelua, on tullut sellainen olo, että sekä äärioikealla että äärivasemmalla on varmaan luettu eri mietintöä kuin tätä Langen mietintöä. Niin ihmeellisiä asioita on nostettu esille. Toivon mukaan kuitenkin pitäydymme tässä Langen mietinnössä ja sen pohjalta tänään sitten äänestämme.

Yksi hyvä puheenvuoro oli Marietje Schaakella. Hän sanoi minusta hyvin olennaiset asiat tähän liittyen. Yhden asian haluan kuitenkin itse nostaa esille. Olen hieman huolissani maantieteellisistä merkinnöistä ja siitä, että ne ovat ehkä saaneet kohtuuttoman suuren painoarvon. Toivon, että tämä ei tule tarkoittamaan sitä, että esimerkiksi maataloustuotteisiin liittyvissä tuontiasioissa joudumme joustamaan liikaa. Meidän pitää pitää omaa huolta, mutta meidän pitää nähdä myös iso kuva. Isossa kuvassa on tärkeintä se, että me voimme saada kasvua aikaan ja tämä sopimus voi antaa sitä. Onnea ja menestystä komissaari Malmströmille. Lycka till jatkoneuvotteluihin.

 
  
MPphoto
 

  Anne-Marie Mineur (GUE/NGL). Madam President, I should like to address my fellow MEPs and remind them of whom they represent. It is not Business Europe or the American Chamber of Commerce, whose agenda is the basis for this agreement. It is not the lawyers, who are benefiting from an exploding number of ISDS cases. Nor is it the companies, which will be writing and rewriting our democratic laws.

Instead, you represent the 2.3 million people who have signed the European Citizens’ Initiative to stop TTIP. It is the 150 000 people who have contributed to the public consultation on ISDS, and who were 97% negative on the whole idea. It is the hundreds and thousands of people who are now writing letters and emails to you to stop TTIP and ISDS. It is the people you were talking to when you were canvassing. It is the people who voted for you. You are a democratically-elected representative. Vote no to TTIP and no to ISDS.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans (Verts/ALE). Madam President, I believe that TTIP will be damaging to the interests of my constituents in Wales, and that is why I take this opportunity to voice my opposition to it. I am grateful to the many thousands of constituents who have contacted me with their concerns that TTIP threatens our public services and health care, our jobs, environmental and food standards, small businesses and – an issue which is vital for Wales – minority languages and cultures. I am opposed to ISTS, or any similar process under another name, which gives foreign investors rights to take legal action against elected governments, rights which are not granted to anyone else. TTIP is about power and profit; it is not about people. We need a real and open debate about what kind of trade deal we want, a trade deal that will benefit – not threaten – our democracy, standards and values.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). Fru talman! Mitt eget parti är försiktigt positivt till ett handelsavtal. Vi tror att det kommer att stärka den svenska industrin genom borttagandet av både tullar och andra befintliga handelshinder. Men avtalet innehåller en mängd faktorer, vilket gör det väldigt komplext. Det är också svårt att bedöma exakt hur alla dessa faktorer kommer att påverka Sverige.

Istället för att hitta gemensamma regler för alla sektorer, tycker vi att det är bättre att rikta in sig på de sektorer där det finns goda chanser att komma överens om gemensamma regler. Däremot är vi starkt emot ISDS-klasulen.

Vi måste kunna stärka både arbetsrätt och miljö i Sverige utan att för den sakens skull riskera att bli stämda för det av missnöjda investerare, och därför är vi starkt emot ISDS.

Till sist, hur ska ni reglera importen så att man inte slår ut den inre marknaden inom EU, och vad säger ni om att undersökningar visar att exporten från EU kommer att minska?

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (ENF). Signora Presidente, onorevoli colleghi, domenica il popolo greco ha votato e ha deciso e da domenica, tutto è cambiato: nulla sarà più come prima.

Anche il Parlamento europeo deve capirlo!

Cari colleghi, dovete capire che il TTIP è un altro trattato fatto contro le nostre economie e i nostri cittadini, contro la nostra agricoltura e le nostre imprese. Oggi noi deputati, che rappresentiamo 500 milioni di cittadini, dovremmo approvare o bocciare una relazione di 100 pagine con centinaia di raccomandazioni alla Commissione e poi sperare che la Commissione ascolti. Purtroppo, a comandare in Europa sono poche persone che hanno in mano la Commissione, la BCE e il Fondo monetario: poche persone che hanno imposto un modello d'Europa mostruoso e fallimentare.

Non dobbiamo approvare nuovi trattati, ma dobbiamo riscrivere i vecchi trattati – Lisbona, Maastricht, Dublino, Schengen, Basilea – che hanno reso l'Unione europea uno strumento di distruzione e di rovina per i nostri popoli. Dobbiamo rivedere il sistema euro che è stato l'inizio della fine del sogno europeo.

Dobbiamo avere coraggio, alzare la testa e senza paura combattere insieme per cambiare questa Unione sovietica europea, come ha fatto, con coraggio, il popolo greco.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). Κυρία Πρόεδρε, η διατλαντική συμφωνία προετοιμάζεται μέσω έντονων αντιθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτελεί το οικονομικό ΝΑΤΟ, που είναι το ίδιο αντιλαϊκό και βάρβαρο με το στρατιωτικό. Επιδιώκει ισχυροποίηση των ευρωατλαντικών μονοπωλίων απέναντι σε ανταγωνιστές τους όπως στη Ρωσία, την Κίνα και αλλού.

Ενιαίος οικονομικός χώρος σημαίνει κοινοί κανόνες που σκληραίνουν: η κατάργηση δασμών, ο περιορισμός κίνησης κεφαλαίων και εμπορευμάτων, η απελευθέρωση αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις με αποκορύφωμα τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) στοχεύουν στην ανάκαμψη της κερδοφορίας των πολυεθνικών. Και όλα αυτά πάνε μαζί με τον πιο σιδερένιο κανόνα: κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, χτύπημα μισθών, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών δικαιωμάτων, εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών, υπονόμευση της ασφάλειας των τροφίμων, οδυνηρές συνέπειες σε φτωχομεσαίους αγρότες και αυτοαπασχολουμένους. Οι τροπολογίες κομμάτων του ευρωμονόδρομου για επιμέρους βελτιώσεις όχι μόνο δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα της αλλά παραπλανούν και τον νομιμοποιούν. Η TTIP δεν αλλάζει. Nα ξεσηκωθούν οι λαοί να τη ματαιώσουν και να ανατρέψουν τον δρόμο ανάπτυξης που υπηρετεί.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Cicu (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia importante, preliminarmente, fare un ragionamento su che cosa il TTIP va a rappresentare.

Oggi ci muoviamo su un accordo globale che vede, da una parte, l'Asia e, dall'altra, l'Europa. Credo che, per scrivere le regole della politica commerciale, bisogni partecipare senza pregiudizi ideologici e soprattutto senza demagogia. Ritengo fondamentale citare un dato: la crescita in Italia e in Europa è al 10 %, è all'1%. Io credo che il 90% sia la prospettiva, quel dato globale su cui noi dobbiamo, casomai, prepararci.

Le nostre piccole e medie imprese devono essere attrezzate ad avere una dimensione che consenta loro di partecipare a un processo di internazionalizzazione. Noi dobbiamo tutelare e tracciare la nostra sicurezza alimentare, dobbiamo realizzare indicazioni geografiche, dobbiamo cioè poter partecipare assicurando nel contempo che la nostra qualità sia tutelata e garantita.

Io sostengo un percorso di ragionamento: il TTIP non per forza e in ogni caso ma il TTIP è sicuramente una grande opportunità straordinaria, strategica e commerciale alla quale non possiamo sottrarci.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). Madame la Présidente, tout d'abord j'aimerais dire à ceux qui, dans ce Parlement, considèrent toute critique de la pensée unique ultralibérale comme étant populiste qu'ils sombrent dans une forme d'autoritarisme.

Alors que la Commission s'apprête à ouvrir un dixième cycle de négociations, les inquiétudes montent. Et elles ne montent pas seulement parmi certaines ONG et parmi les syndicats, elles enflent également parmi les juges, les médecins, les PME ou encore les agriculteurs. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre! Nous avons décidé d'entendre ces inquiétudes et de porter, dans cette résolution, un certain nombre de revendications. Je remercie, d'ailleurs, Bernd Lange de les avoir relayées afin d'encourager un développement économique, social et environnemental durable aujourd'hui en Europe.

Cependant, cette résolution ne prend pas en considération le refus catégorique qui a été exprimé en ce qui concerne le RDIE. Madame la Commissaire, vous avez mené une consultation qui a abouti à un rejet du RDIE à plus de 90 %. Pourtant, vous essayez de mettre sur la table un certain nombre de réformes. Nous ne voulons pas de ces réformes. Nous voulons tout simplement dire, à travers cette résolution, que les cours et tribunaux publics sont compétents pour protéger les investissements. Tout autre projet qui prônerait le RDIE ne serait pas acceptable.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). Eén op 7 banen of in totaal 31 miljoen banen in Europa zijn vandaag al gelinkt aan het feit dat Europa handel drijft met de rest van de wereld. Dan zou je denken: laten we dat versterken. Laten we inzetten op meer handel, op meer banen, op meer en betere producten voor onze consumenten, op meer kansen voor onze ondernemingen.

Maar helaas, blijkbaar kiezen sommige partijen voor bangmakerij. Zij hebben het debat verziekt. Laten we vandaag met dit Parlement opnieuw zekerheid geven aan onze consumenten en onze ondernemingen. Dit Parlement bepaalt vandaag waarover wel en waarover niet onderhandeld zal worden. Zo krijgen we sterke en eerlijke handel, niet tegen elke prijs, maar wel met een degelijke bescherming. Meer innovatie, meer investeringen, meer koopkracht voor iedereen. Wie liever blijft steken in protectionisme, schiet eerlijk gezegd vooral de Europese consument in de voet. Een goed TTIP-akkoord zal niet de oplossing zijn voor al onze problemen, maar het zal wel een serieuze duw in de rug betekenen voor onze Europese economie.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). Madam President, we need to increase the European presence in international markets to ensure that our return to growth is sustainable. Moreover, I regret the misinformation campaign against TTIP. No agreement has been reached yet and much of what is being said is getting ahead of events for purely ideological reasons. That is why I support the opening of negotiations to reach a deal for TTIP.

I would like to point out four issues that will decide my vote. First, consumer protection and European food safety standards must be maintained, making clear – as your Commissioner said in the joint statement with Ambassador Froman – that public services are excluded from TTIP. Second, European SMEs must be helped to increase their exports by lowering non-tariff barriers. Third, American public procurement must be open to European enterprises and, fourth, there must be a reformed ISDS that gives juridical safety to investments, based on the Malmström proposal for an international public court for investments, which is the right idea for me. So, good luck with this Christmas tree.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi diciamo "OXI" al TTIP per tante ragioni. Ne voglio ricordare qui una sola: la democrazia, il cui valore il popolo greco ci ha ricordato la scorsa domenica; l'ha ricordato a voi della Commissione, l'ha ricordato al Presidente del Parlamento europeo, il signor Schulz, che io ritengo indegno di sedere su quella poltrona per il ruolo che ha giocato sulla vicenda greca e per il ruolo che ha giocato sul TTIP.

Per la democrazia, perché lei sa bene, signor Commissario, che la cooperazione normativa o gli ISDS di nuova generazione sono in realtà un cavallo di Troia delle multinazionali, sono una modalità per far prevalere il diritto degli investitori sul diritto dei cittadini. E in nome della democrazia, perché quelle che voi chiamate barriere non tariffarie sono in realtà il diritto del lavoro, il principio di precauzione, il diritto alla salute.

Abbiamo studi che dimostrano come il TTIP provocherebbe più di 600 000 nuovi disoccupati in Europa, un nuovo e ulteriore spostamento del reddito dal salario al capitale. Noi abbiamo infinite ragioni per dire "OXI" al TTIP ma, soprattutto, voglio chiederle, signor Commissario, in nome della democrazia, lei è disposta a sottoporre il TTIP al referendum? Altrimenti noi chiediamo che vengano sospese....

(Il Presidente interrompe l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). Frau Präsidentin! Die TTIP ist keine Auseinandersetzung zwischen Europa und den USA oder gegen die USA. Bei dem geplanten Handelsabkommen geht es vielmehr um die Rechte der Bürger in Europa und in den USA, geht es um die Rechte der kommunalen, regionalen, nationalen, europäischen und amerikanischen Volksvertreter auf der einen Seite und der multinationalen Konzerne auf der anderen Seite. Private Schiedsgerichte würden die Rechte der Konzerne stärken und die der Bürger und ihrer gewählten Vertreter schwächen. Deshalb lehnen wir sie ab.

Auch die geplante Zusammenarbeit bei Gesetzen, Normen und Standards riskiert eher, die bei Umwelt, Tierschutz, Verbraucherschutz, Arbeitsrecht und Sicherheit am Arbeitsplatz besseren europäischen Standards zu schwächen.

Als Abgeordneter, der versucht, den Schutz der Bürger, der Umwelt und der Arbeiter in den Vordergrund seiner Arbeit zu stellen, will ich nicht und habe ich keine Lust, vor jeder europäischen Gesetzgebung eine Extrarunde mit amerikanischen und – durch die Hintertür – mit europäischen Konzernen zu drehen. Deshalb sind wir sehr skeptisch bei diesem TTIP-Abkommen.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Paní předsedající, já mám, pokud jde o TTIP, jednoduché rozhodování. Já jsem velmi pro volný obchod mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Jsem pro odstraňování cel.

Ale na druhou stranu jsem velmi silně proti tomu, aby byla součástí smlouvy dohoda ISDS. Co je to vůbec za nápad, aby firmy mohly žalovat státy za zmařené investice? Státy mají samozřejmě soutěžit o investory, ale ne se takto podbízet tím, že jim nabídnou snadné kompenzace na účet daňového poplatníka. Státy mají o investory soutěžit nízkými daněmi, mají o investory soutěžit funkčním systémem justice, ale ne takto.

Proto budu hlasovat pro tu smlouvu, pokud bude o volném obchodu a nebude její součástí doložka o arbitrážích ISDS. Jsem pro volný obchod, ale proti tomuto TTIP.

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). Madam President, my constituents in the UK have been in touch with me in massive numbers to voice their opposition to TTIP. This Parliament needs to understand the strength of opposition to this deal in the UK. For far too long, the European Parliament and the European Union have pushed through proposals that people simply do not want. Even the European Constitution – the Lisbon Treaty, which was rejected by voters when they were consulted – was pushed through in the same anti—democratic way.

I did not come to the European Parliament expecting to side with the Left in this Chamber, but I do so on TTIP for good reasons. In my country, the privatisation of health care by different governments has been a disaster. In the ENF Group, we say no to TTIP in the interest of big Brussels and big business. We say no to a deal that is not in the best interest of patients, voters or individual Member States. I am not here to represent the private interests who want to force through a TTIP which suits them. I am here to represent all those in the EU and Britain who say no to trade deals which are negotiated in secrecy by the European Union, and yes to a Europe of free and sovereign nations.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). Fru talman! Nu förhandlar vi om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Världens största frihandelsavtal som kan bli världens bästa frihandelsavtal för jobb och tillväxt.

Därför blir jag deprimerad när jag hör debatten här. Vilket dåligt självförtroende ni har. Ni talar ju bara om vad ni inte vill ha med i avtalet, inte vad ni vill ha med. Men det beror ju på att man på högerextrema kanten och den vänsterextrema kanten inte gillar USA och man gillar inte frihandel och därför avskyr man tanken på ett frihandelsavtal med USA och nu försöker man kasta grus i maskineriet.

Det är tråkigt att se tycker jag hur socialdemokraterna väljer att dansa efter högerkantens och vänsterkantens pipa. Man har gjort investeringsskyddet till ett rött skynke, men det är ärligt talat som Don Quixotes kamp mot väderkvarnar.

Det handlar inte om att inskränka demokratin. Det handlar om att även stater ska respektera grundläggande rättsprinciper. Att man inte ska diskriminera, expropriera eller bryta ingångna avtal. Det visar alla

Fru talman! Nu förhandlar vi om ett frihandelsavtal mellan EU och USA – världens största frihandelsavtal som kan bli världens bästa frihandelsavtal för jobb och tillväxt.

Därför blir jag deprimerad när jag hör debatten här. Vilket dåligt självförtroende ni har! Ni talar ju bara om vad ni inte vill ha med i avtalet, inte vad ni vill ha med. Men det beror ju på att man på den högerextrema och den vänsterextrema kanten inte gillar USA och man gillar inte frihandel och därför avskyr man tanken på ett frihandelsavtal med USA, och nu försöker man kasta grus i maskineriet.

Det är tråkigt att se, tycker jag, hur socialdemokraterna väljer att dansa efter högerkantens och vänsterkantens pipa. Man har gjort investeringsskyddet till ett rött skynke, men det är, ärligt talat, som Don Quijotes kamp mot väderkvarnar.

Det handlar inte om att inskränka demokratin. Det handlar om att även stater ska respektera grundläggande rättsprinciper. Att man inte ska diskriminera, expropriera eller bryta ingångna avtal. Det visar alla avgjorda rättsfall. Jag utmanade mina kolleger att ge mig ett enda rättsfall där man har inskränkt demokratin, men jag fick inget. För det är spöken, det är myter, det är väderkvarnar.

Nej, vänsterns motstånd mot investeringsskydd säger väldigt litet om problemen med investeringsskydd, men det säger tyvärr väldigt mycket om vilka rättsprinciper extremhögern och extremvänstern är villiga att kränka för att förverkliga sina politiska utopier. Det är precis därför vi behöver investeringsskydd, och därför kommer jag att rösta för ett ambitiöst avtal med USA med ett starkt investeringsskydd.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Schuster (S&D). Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute die Anforderungen, die das Europäische Parlament an die Verhandlungen zu dem TTIP-Abkommen mit den USA stellt. Wir entscheiden damit heute nicht über die TTIP, sondern wir geben der Kommission mit auf den Weg, was das Parlament als Verhandlungsergebnis akzeptieren kann und auch was es nicht akzeptieren kann. Es ist gelungen, viele der in der Öffentlichkeit kritisch diskutierten Punkte aufzugreifen und in Anforderungen an die Kommission umzumünzen.

Ich möchte hier zwei Punkte besonders hervorheben. Erstens: Wir erwarten, dass in den Abkommen Arbeitnehmerrechte auf hohem Niveau festgeschrieben werden. Das heißt unter anderem, dass die Unterzeichnung und Einhaltung aller IAO-Kernarbeitsnormen erfolgen muss. Und es muss sichergestellt werden, dass Arbeitnehmerrechte auch durchsetzbar sind. Das heißt, es muss einen Streitbeilegungsmechanismus geben, in dem Arbeitnehmerrechte einklagbar sind. Diese Bestimmungen sind für uns deshalb so wichtig, weil es ein Beitrag dazu ist, dass internationaler Wettbewerb nicht zu Sozial- und Arbeitslohndumping führt.

Zweitens: Mit dieser Entschließung ist, glaube ich, klargestellt, dass das EP die bisherigen privaten Schiedsgerichte à la ISDS ablehnt, weil dieses System rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien verletzt.

Der vorgelegte Bericht stellt Anforderungen an die Verhandlungen mit den USA, aber selbstverständlich gelten diese Anforderungen auch für Abkommen, die demnächst dem Parlament zur Ratifizierung vorgelegt werden sollen. Es wäre unglaubwürdig, so zu tun, als hätte das geplante Abkommen mit Kanada und das mit Singapur nichts mit unserer Diskussion zur TTIP zu tun. Das heißt, nach allem, was bisher zu diesen Abkommen bekannt ist, sind weder das Abkommen mit Kanada noch das mit Singapur zustimmungsfähig, unter anderem weil der Schutz der Arbeitnehmerrechte nicht ausreichend gewährleistet ist und unter anderem weil ein ISDS vorgeschlagen wird, das nicht unseren Ansprüchen an den Investitionsschutz gerecht wird.

Die Kommission sollte einkalkulieren, dass das Europäische Parlament seine Position auch ernst nimmt und zur Grundlage von Entscheidungen über die Ratifizierung von Abkommen macht.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). Chcę wspólnej strefy bezpieczeństwa i współpracy od Kalifornii po Morze Czarne. Taka strefa jest szczególnie potrzebna mojemu regionowi – Europie Środkowej i Wschodniej – zarówno wojskowa, jak gospodarcza obecność amerykańska. Troszczę się o wiele zapisów szczegółowych, jednak uważam, że ESDS – mechanizm znany w bilateralnych umowach transatlantyckich mojego regionu – powinien zostać zachowany w TTIP. On zwiększa spójność Unii Europejskiej, zwiększa przewagi konkurencyjne Europy Środkowej i Wschodniej w relacjach transatlantyckich. Powinniśmy, zwłaszcza po tragedii Grecji, z większą przychylnością spoglądać na mechanizmy transatlantyckie i nieco więcej pokory zachować w ocenie efektywności rozwiązań europejskich.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). Madam President, I do not think there is anybody in this House who wishes to have a bad TTIP, or an unbalanced TTIP, or to lower the standards. I am sure the Commission has no other interests either.

I should also say that we should have more confidence in our negotiations and in our ability to monitor and control. This brings me to the conclusion and to the view that the main reason why we differ, why we see and hear all these arguments, is that we just have different perceptions. We have different perceptions on free trade, current geopolitics and so on. So I think this is a fair assessment, and if that is the case, I think we should say so.

I have listened very carefully to the Commissioner. Madam Commissioner, I have understood you very well and I have full confidence in what you have said. In fact, I would like to say one important final thing. Nobody in this House has said today, on the basis of this or that agreement, that we have reason to be concerned. Why? Because there is no similar agreement from the past that would justify some of the arguments that we are hearing on the far left or far right. The reality is that there would be only positive...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Στέλιος Κούλογλου ( GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Schulz για τις παρεμβάσεις του τις προηγούμενες μέρες στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Είπε μέχρι ότι ήταν έτοιμος να διορίσει κυβέρνηση τεχνοκρατών, η οποία θα αντικαθιστούσε την εκλεγμένη κυβέρνηση. Ούτε στις καλύτερες εποχές της αποικιοκρατίας δεν είχαμε δει τέτοιες παρεμβάσεις. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί δείχνει την αντίληψη της δημοκρατίας που υπάρχει και μέσα σε αυτή συμφωνία που συζητάμε, όπου αντί για τις κυβερνήσεις και τους λαούς θα αποφασίζουν ορισμένοι πολιτικοί και βασικά οι πολυεθνικές εταιρείες.

Γίνονται συζητήσεις και δεν ξέρουμε ακόμα τις αμερικανικές προτάσεις και ενδεχομένως να μην τις μάθουμε και ποτέ· να τις μάθουμε μετά από τριάντα χρόνια και μετά από τριάντα χρόνια θα έχει αλλάξει όλη η Ευρώπη. Θα υπάρχουνε μεταλλαγμένα. Θα υπάρχει Δημοκρατία άραγε; Ο κ. Schulz δεν θα υπάρχει εδώ για να τον ρωτήσετε αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά από τριάντα χρόνια, συνάδελφοι που θα ψηφίσετε υπέρ, μπορεί τα παιδιά σας να σας ρωτήσουν τι είχατε ψηφίσει πριν από τριάντα χρόνια και δεν θα έχετε τι να τους πείτε...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). Madam President, we are the democratic arm of the EU institutions. Our job is to stand up for citizens and to tell you what they want, and I can tell you very clearly: they do not want TTIP. Well over 2 million have already petitioned the Commission to stop negotiating in their name. The only reason there are not more of them is that many people still do not know what TTIP is. TTIP is a threat to our public services and our democratic rights. It threatens to undermine the standards we fought for in areas such as air quality, water quality, safe food and animal welfare. It threatens the livelihoods of farmers in the South—West of the UK and across Europe.

More trade is not the solution to our problems. It is a way to allow corporations to take control of more of our economy, and that is why they are driving this agenda. As a continent we are currently facing massive crises in Greece, with migrants in the Mediterranean, with conflict in the Middle East and Ukraine and with climate change. These are the problems we should be focusing on rather than wasting money on negotiations for a treaty that only serves corporations.

 
  
MPphoto
 

  elnök asszony. – Látom képviselő urat, hogy kékkártyázna. Képviselő úr! Azt a döntést hoztuk a vita elején, hogy nincs kékkártyás lehetőség, úgy tartjuk az időkeretet. Kérem, fogadják el!

 
  
MPphoto
 

  Artis Pabriks (PPE). Madam President, TTIP is a unique chance to proactively shape European sustainable economic development and increase our geopolitical stability by shaping our continents – the United States and Europe – which are drifting apart. TTIP will also help small enterprises, increase our exports, create jobs and help to decrease poverty. It will actually strengthen our global values, and TTIP should also be concluded because exactly like this we can defend our national interests of Europe.

TTIP should not and will not solve all our interests, and therefore it should not be treated as such. And because of this, I am also telling the opponents of TTIP or ISDS that if you want to be respected, please do not use your arguments which are based on lies or on wrong data, because otherwise it is very difficult to earn respect. We can eternally collect treaties or referendums saying that people are against something, but in the recent referendum on Greece we could see that maybe only 5% really understood what they were voting for. As a comparison, I would say that in my country, Latvia, which is poorer than Greece, I could easily make a referendum in the autumn not to lend money to somebody who is not respecting the rules. We shall respect the rules and we shall conclude such agreements if you really want to make a better life for our continent. Finally, I hope that political games will not also decrease the chance to conclude agreements such as CETA just because we do not like Americans.

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D). Señora Presidenta, yo también me sumo, en primer lugar, a los agradecimientos al señor Lange por su arduo e intenso trabajo. Y quiero empezar afirmando dos cosas: creo que la economía de mercado es la mejor forma de garantizar el progreso económico con un Estado social que corrija sus fallos y redistribuya justamente, y creo que el comercio internacional estimula el crecimiento y el empleo.

Respeto a quienes no creen en la economía de mercado, en el comercio como un instrumento que facilita el crecimiento e, incluso, a quienes creen que los Estados Unidos están al otro lado del telón de acero. Pero, desde luego, estos planteamientos no responden a los principios de la socialdemocracia europea. El objetivo de las negociaciones de la ATCI es estimular el comercio y la inversión entre ambos lados del Atlántico. Actualmente está en casi un billón de euros al año y no tenemos un tratado que regule el cómo se comercia. Y tan importante es el qué se comercia como el cómo se producen los bienes que se comercian y el cómo se comercian.

La ATCI pretende alcanzar una cooperación regulatoria que va a permitir a las pequeñas y medianas empresas poder acceder mejor, en mejores condiciones, al mercado estadounidense, al no tener que cumplir dos normativas diferentes. Por eso, apoyo la negociación de un acuerdo, pero los socialistas no apoyaremos cualquier acuerdo. Defendemos un acuerdo que sirva para promover los principios y valores que compartimos, para asegurar los estándares de protección que disfrutamos. Que sirva de referencia a nivel internacional y que beneficie a los ciudadanos.

Apoyo la propuesta de Resolución que vamos a votar mañana, en la que se expone claramente la posición del Parlamento Europeo ante los negociadores en las principales áreas de la ATCI, recogiendo la mayoría de las exigencias de mi Grupo, el Grupo S&D. Apoyo esta Resolución, porque refuerza los derechos laborales, porque acabará con el ISDS actual, basado en el arbitraje privado. Hemos dado un paso adelante, pero no es suficiente. Nos queda mucho camino por recorrer en esta dirección.

Apoyo esta propuesta de Resolución, porque exige a los Estados Unidos ratificar los acuerdos internacionales en materia medioambiental y porque garantiza la exclusión de los servicios públicos. En definitiva, apoyo esta propuesta de Resolución porque quiero que el Parlamento Europeo influya y tenga la capacidad de conseguir un buen acuerdo.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). Frau Präsidentin! Ich muss sagen, ich sehe bemerkenswerte Parallelen zwischen der Debatte über die TTIP und der Debatte über die Sinnhaftigkeit der gemeinsamen europäischen Währung, des Euro.

Denn in beiden Fällen stellt man fest, dass es eine große Angst gibt, die ständig auch geschürt und instrumentalisiert wird, eine Angst, irgendetwas am Status quo zu verändern.

Aber wir müssen auch darüber nachdenken, was sinnvoll ist. So wie es sinnvoll ist, dass jedes Land seine eigene Währung hat und nicht viele unterschiedliche Länder eine gemeinsame, so ist es sinnvoll, dass Güter und Dienstleistungen frei gehandelt werden können.

Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dass man diese diffusen Ängste immer schürt – vor einer Zurückdrängung des Verbraucherschutzes oder der Zurückdrängung der Arbeitnehmerrechte oder ähnliche Sachen –, das sind Dinge, die man dann selbstverständlich diskutieren muss, die aber das Grundprinzip des freien Handels nicht berühren dürfen.

Das Einzige, was wirklich wesentlich ist und was wieder das typisch europäische Denken offenbart, ist der Versuch, einen gemeinsamen einheitlichen Schutz für Investitionsvorhaben zu implementieren. Dazu gibt es keine Rechtsgrundlage in den Europäischen Verträgen. Jedes Land sollte dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend seine eigenen Regelungen und dazu können.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). Fru talman! Att världens två största ekonomier, tillika demokratier, sluter avtal med varandra är någonting i grunden gott, och borde inte vara så kontroversiellt och föranleda så väldigt många helt onyanserade uttalanden som vi har hört här idag.

Till de tusentals medborgare i Sverige som har skickat oroliga mail till mig vill jag poängtera att de normer och värderingar som vi värnar om i EU inte på något sätt ska offras eller sänkas genom TTIP. Produkter som inte motsvarar EU:s höga krav ska inte heller i framtiden godkännas på den europeiska marknaden. Det gäller naturligtvis också hormonbehandlat nötkött eller klorblekta kycklingar som har skapat skräckrubriker.

Det är viktigt att EU och USA tillsammans tar tillfället i akt att sätta ribban högt för försvar för de grundläggande värderingarna som gäller demokrati, miljösäkerhet, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter, som är en självklarhet för båda våra länder och borde ligga till grund för globala standarder.

Jag tycker att det är ganska fantastiskt att vi har en kommissionär som har stått upp och slagits för detta, och på ett transparent sätt, och för det vill jag tacka.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). Madame la Présidente, l'acharnement qui est mis ici à nous faire voter un texte favorable au projet de traité transatlantique est plus que suspect, au moment même où de nouvelles révélations montrent que nos gouvernements, nos chefs d'État et nos chefs d'entreprise sont écoutés par les dirigeants nord-américains. Ceci aurait déjà dû nous conduire à suspendre les négociations.

En outre, le projet transatlantique est un projet anti-européen puisqu'il va fondre nos économies dans un vaste marché unique dit de libre-échange, où les multinationales seront les maîtres du jeu, contre les États et les peuples. Nous ne devons pas laisser primer ce qu'on nous propose, c'est-à-dire le droit des affaires sur les droits humains.

Ce débat doit sortir d'ici, être porté sur la place publique européenne, et les peuples doivent être consultés.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon (Verts/ALE). Frau Präsidentin! Ich frage mich, warum die Befürworter der TTIP so wenig konkret dabei sind, wenn es um die Vorteile geht und nur allgemeine Vorteile erwähnen.

Machen wir es doch konkret: Welche Vorteile hat Europa? 2008 haben die USA Finanzmarktprodukte streng reguliert, in Europa sind sie immer noch unreguliert. Mit der TTIP soll der US-Finanzmarkt aufgebrochen werden, europäische Banken und Versicherungen sollen ihre schlecht regulierten Produkte drüben gut verkaufen können. Das ist doch ein toller Vorteil für unsere Banken, nur nicht für die US-Konsumentinnen und -Konsumenten.

Fracking-Öl darf aus den USA nicht exportiert werden. Mit der TTIP soll billiges Öl nach Europa importiert werden können. Das ist doch ein Vorteil für die europäische Industrie, leider nicht für unsere Umwelt. Man sollte dazu sagen, dass ein Großteil des zusätzlichen Exports, der durch die TTIP entsteht, Öltanker sind, die über den Atlantik fahren – darum geht es.

Und als Drittes: Die öffentliche Beschaffung der USA ist geschützt und ist eine lokale Beschaffung. Europas Industrie will das aufbrechen und für europäische Konzerne öffnen. Ich weiß nicht, ob das im Interesse der amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten ist. Ich glaube nicht, dass wir als Parlament dafür eintreten sollten. Hier geht es nicht um USA gegen Europa, sondern um Großkonzerne gegen alle anderen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). Pani Przewodnicząca! TTIP to umowa, która ma bardzo obszerny zasięg i dotyczy wielu kwestii. Zawężę więc moje wystąpienie do jednej czy dwóch z nich: a mianowicie, kto ma być beneficjentem tej umowy? Ze zdumieniem słyszę tutaj wypowiedzi, w których twierdzi się, że beneficjentami będą banki, koncerny, firmy międzynarodowe, firmy transgraniczne.

Ja chcę powiedzieć, że według mnie głównym beneficjentem tej umowy będą małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy, które w poszczególnych krajach członkowskich stanowią 97–98% wszystkich przedsiębiorstw działających w Unii Europejskiej i zatrudniają 60–70% pracowników. Firmy te nie mają pieniędzy, nie mają sztabów prawników, dostępu do międzynarodowych kancelarii prawniczych. Firmy te mają trudności z prowadzeniem handlu, a więc także z tworzeniem nowych miejsc pracy. Dla kogo? – Dla Europejczyków, więc to są firmy, na rzecz których działamy, prowadząc powoli negocjacje na rzecz tejże umowy. Ta umowa jest potrzebna zwykłym ludziom, nie tylko bankom, kierownictwu wielkich koncernów. Opowiadają tu Państwo kompletne bzdury, których nie można zaakceptować.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D). Madame la Présidente, si nous voulons jouer pleinement notre rôle de parlementaires européens, je pense que nous devons être capables d'envoyer un message clair à la Commission, qui négocie au nom de l'Union européenne et qui fait parfois preuve – il faut le reconnaître – d'une étonnante naïveté dès qu'il s'agit de libre-échange, et même parfois – je dois le dire – d'une forme d'aveuglement et d'une logique navrante. Nous devons aussi adresser un message clair à nos concitoyens qui, à plusieurs reprises, se sont saisis de ce sujet et ont exprimé un certain nombre de doutes et de craintes, souvent légitimes.

La résolution de Bernd Lange se veut ambitieuse et, sur bien des points, elle l'est, notamment parce que notre collègue Lange a à cœur de rassurer et de protéger les travailleurs et les consommateurs, mais elle contient encore trop de formules ambiguës, trop de formules sophistiquées, trop de formules compliquées qui font que, à la fin, nous ne pouvons pas être rassurés.

Sur le RDIE, nous ne sommes pas rassurés et nous devons le dire clairement: nous ne voulons pas d'un système privé d'arbitrage. Choisissons un système public. Sur les services publics, nous ne sommes pas rassurés non plus. Il y a trop d'ambiguïtés. Il faut une vraie liste positive qui exclue clairement un certain nombre de secteurs de la libéralisation. Enfin, sur la coopération réglementaire, nous ne sommes pas suffisamment rassurés, car il y a des risques d'harmonisation par le bas. C'est la raison pour laquelle nous devons être plus clairs et plus déterminés...

(La Présidente interrompt l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). Pani Przewodnicząca! TTIP wywołuje, jak wiemy, wiele obaw społecznych i nie można ich lekceważyć. Wywołuje też wiele nadziei w kręgach gospodarczych, także wśród małych i średnich przedsiębiorców. Negocjatorzy z ramienia Unii nie powinni jednak zapominać, że umowa ta, jeśli ma być zawarta, powinna przynieść korzyści całej Unii, to znaczy wszystkim krajom Unii, bogatym i biedniejszym, że Unia jest związkiem zróżnicowanych pod względem gospodarczym państw.

Na pewno potrzeba będzie pewnych okresów ochronnych, na przykład ochrony polskiego przemysłu chemicznego. Ważna jest kwestia ochrony oznaczeń geograficznych produktów. Istotne jest zagwarantowanie równych szans małym i średnim przedsiębiorcom, także przez zakończenie obowiązku wizowego dla obywateli niektórych państw Unii. A przy okazji warto też się zastanowić, jak długo jeszcze ESDS ma być stosowany w relacjach handlowych między państwami Unii. Jeśli te i podobne sprawy nie zostaną rozwiązane, to układ ten tylko zwiększy w Europie podział na silnie uprzemysłowione centrum i pozostające w tyle peryferia dostarczające siły roboczej.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). Arvoisa puhemies, kannatan transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta. Me tarvitsemme hyvän sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Sopimuksen osaksi suunniteltu investointisuojamekanismi herättää kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin tarjoaa ratkaisuja. En suostu uskomaan, että Yhdysvaltojen ja EU:n jäsenvaltioiden oikeussuojajärjestelmissä on tällä hetkellä sellaisia puutteita, että tarvitaan tällainen investointisuojamekanismi. Jos on näin paljon puutteita, silloin on kyllä vakavia ongelmia koko oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa.

Yhdysvaltojen ja EU:n välillä käydään tällä hetkellä tuhansien miljardien eurojen arvoista kauppaa. Sijoittajat molemmin puolin ovat joko uhkarohkeita tai sitten he luottavat saavansa oikeudenmukaista kohtelua. On vaikea kuvitella, miksi demokraattiset yhteisöt luovuttaisivat valtaa yksityisten toimijoiden käsiin tällä tavoin kun on suunniteltu. Toivon, että tähän asiaan löydetään ratkaisu ja sopimus saadaan aikaan. Toivotan voimia ja onnea komissaari Malmströmille. Tämä on iso ja tärkeä asia ja investointisuojasopimus on se kaikkein ongelmallisin kohta.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). Madam President, this was a significant opportunity for the European Parliament. Millions of people across Europe have mobilised and they have asked this Parliament to defend democracy, the environment, workers’ rights, public services and our farming community by rejecting the Commission’s current approach to TTIP.

This Parliament has missed that opportunity. This report, and the actions of the Office of the President and of the larger groups, have positioned the European Parliament not as the democratic voice of the people of Europe but rather as a very expensive rubber stamp for the Commission’s agenda. Make no mistake about it: opposition to the TTIP deal that will undermine the very fabric of our communities is only going to grow in the time ahead.

MEPs have now got to decide whether we are on the side of the people of Europe or on the side of vested corporate interests. I know what side I am on, and the people of Ireland and the people of Europe are going to be looking very closely to see what side other MEPs are on.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson (Verts/ALE). Fru talman! Jag tänkte säga några ord om Acta-avtalet, för det verkar som historien är på väg att upprepas. Acta-avtalet var ett handelsavtal som förhandlades under förra mandatperioden, och precis som med TTIP började det med ett enhälligt beslut av medlemsländerna. Opinionen i parlamentet såg väldigt positiv ut; det verkade som om det var en självklarhet att avtalet skulle gå igenom.

Men ju längre förhandlingarna fortskred, desto mer växte kritiken från forskare och från folkrörelser. Kommissionen publicerade ett dokument där man sa att allting bara var myter. ”Tio myter om Acta” kallade man dokumentet som naturligtvis visade sig vara felaktigt.

När det blev dags att rösta hade opinionen vaknat på allvar. Civilsamhället mobiliserade och parlamentets grupper tog ställning mot Acta-avtalet. Röstsiffrorna, 3 år sen i lördags: 478 nej och 39 ja. Om inte kommissionen lyssnar så kommer TTIP-avtalet att gå samma väg.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Ich kann es nur holzschnittartig machen. Erstens wollte ich sagen: Ich finde es großartig, wieder deutlich zu sehen, wie Rechts- und Linksradikale in Griechenland bei der TTIP in allen Fragen in enger Kooperation stehen. Es zeigt, wo die Gegner der Demokratie stehen.

Das Zweite ist, dass wir sehen müssen, dass dieser Vertrag Nutzen für uns bringt. Freihandel hat immer Nutzen gebracht. Aber es muss in einer vernünftigen Weise geregelt werden. Das hat mit Arbeitsplätzen und dem Wohlstand unserer Bürger zu tun. Ich bin dabei sicher, Frau Malmström, dass es so verhandelt wird, dass unsere Standards nicht sinken. Dieses Parlament wird keinen Vertrag ratifizieren, in dem dieses Parlament oder der amerikanische Kongress ihre Rechte zur Festsetzung von Standards – heutiger und zukünftiger – abgeben wird. Ich gehe davon aus, dass das in den Verhandlungen entsprechend berücksichtigt wird. So habe ich Sie auch bisher immer verstanden. Also: keine Senkung von Standards!

Ich bin auch sicher, dass die französische Filmförderung und die Förderung des deutschen Stadttheaters wie die Sicherung von Daseinsvorsorge wie Wasser nicht verhandelt werden und nicht in Gefahr geraten. Auch dies scheint mir klar zu sein. Das sind alles Gerüchte, die verbreitet werden, die mit der Realität nichts zu tun haben.

Ich bin dafür, dass ein mittelständisches Unternehmen, das aufgrund von amerikanischer Gesetzgebung diskriminiert wird gegenüber amerikanischen Unternehmen, unseren Schutz bekommt und nicht einem amerikanischen Rechtsverfahren unterworfen wird, das es nicht bezahlen kann. Deswegen ist die Frage der Nichtdiskriminierung von entscheidender Bedeutung.

Der Vorschlag, der jetzt in dem Dokument steht, das wir mit Herrn Langen ausgehandelt haben, und auch in welche Richtung Sie sich bewegen, scheint mir ein Weg zu sein, dass diese Schiedsverfahren durch klare Definitionen, durch Einbeziehung von Berufsrichtern geregelt sind und auf diese Art und Weise die Sorgen nicht mehr vorhanden sind und diese Parlamente sich nicht aushebeln lassen.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). Senhora Presidente, Comissária, caros Colegas, eu quero saudar o trabalho do nosso relator Bernd Lange, que apresenta um excelente projeto de relatório que merece um claro apoio desta Casa. E merece apoio porque contém exigências firmes para um bom acordo no TTIP: salvaguarda dos direitos sociais e laborais, proteção do ambiente, da segurança alimentar e dos direitos dos consumidores, defesa dos serviços públicos, transparência das negociações e, não menos importante, o fim do sistema privado de arbitragem, o ISDS. Tudo isso está nesta resolução.

É preciso reconhecer que o ISDS tem suscitado abusos e preocupações legítimas. Mas, para que o debate seja sério, também é preciso reconhecer que aquilo que está proposto a este plenário é o fim do ISDS privado, tal como o conhecemos. O que está proposto é um sistema totalmente novo, público, transparente, não com advogados indicados pelos investidores privados, mas com juízes profissionais indicados pelos Estados e uma instância de recurso. E isso faz toda a diferença.

Este relatório dirige uma mensagem clara aos negociadores: só haverá TTIP se estas exigências forem respeitadas. E é por isso um passo importante em direção a um bom acordo no TTIP.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). V podstate súhlasím s obchodnými dohodami, lebo je lepšie, ak krajiny medzi sebou obchodujú, ako keby mali viesť vojny. Preto aj v podstate vítam dohodu TTIP medzi USA a Európskou úniou, avšak mám niekoľko vážnych výhrad.

Po prvé, je to nedostatočná transparentnosť. Toto kritizujem už dlhodobo. Myslím si, že text dohody mal byť dávno zverejnený, aby sa vedeli vyjadriť všetky dotknuté skupiny, a myslím si, že toto je práve voda na mlyn odporcom TTIP.

Po druhé, je to zavádzanie nových a ďalších regulácií. TTIP by malo v prvom rade slúžiť na odstránenie administratívnych bariér, no na viacerých miestach zavádza nové bariéry a regulácie.

A po tretie, sú to pokusy o harmonizáciu daní. Nízka daňová záťaž je plne legitímnou komparatívnou výhodou členských krajín a harmonizácia daní znamená zvýšenie ich daní. Práve naopak, TTIP by malo garantovať autonómiu v daňovej politike.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). Madame la Présidente, comment pourrait-on régler les différends entre investisseurs et États dans le cadre du partenariat transatlantique? Les propositions et les précédents existent.

Prenons l'exemple de l'Organisation mondiale du commerce. Si des situations conflictuelles surgissent entre deux ou plusieurs de ses membres, les litiges peuvent être tranchés au niveau de son organe de règlement des différends. Il ne viendrait à l'esprit de personne de remettre en question l'autorité de cette instance d'arbitrage. Tout le monde accepte cette instance, parce qu'elle est une émanation de nos États et qu'elle revêt un caractère institutionnel.

Pourquoi, Madame la Commissaire, chers collègues, ne pourrait-on pas s'inspirer de cet exemple qui fonctionne très bien à l'échelle multilatérale? Cela devrait à fortiori être aussi le cas dans un cadre bilatéral.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). Madam President, thank you very much for the opportunity to speak here. Several MEPs from the EPP speak about lies: Mr Pabriks spoke about lies, Mr Caspary spoke about half-truths and then we had a Spanish MEP, Mr González, talking about a million new jobs. Well, if we want to talk about the truth, let us tell the truth.

Our Minister with responsibility for this area, Richard Bruton, invited MEPs to a breakfast to discuss this issue. In the invitation he informed us that this agreement, if successful, would lead to an increase in growth of 0.5% GDP per year above what is now predicted. I asked him whether this was over one year – now remember we are talking about telling lies and telling the truth here – and he said yes. I asked him twice if it was over one year and he said yes. I asked him a third time and he said yes. That is a lie: the predicted growth is between now and 2027. It is not definite; it is the most ambitious scenario. Stick to the truth. Lies will not work here, Richard.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die EVP, Herr Kollege von der GUE, wird sich an die Wahrheit halten. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass die Erfahrung sagt, dass alle Handelsabkommen, die wir bisher geschlossen haben, eben zu einem Mehr an Arbeitsplätzen, zu einem Mehr an Wirtschaftswachstum in Europa geführt haben.

Deswegen hat der Kollege González Pons völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass aus unserer Sicht die TTIP nicht nur eine strategische Entscheidung für eine engere Zusammenarbeit mit der Demokratie, mit der uns viel mehr verbindet als mit vielen anderen Demokratien in der Welt, ist, sondern auch ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Frau Präsidentin, ich glaube, dass die Kommission mit ihrer Transparenzinitiative diese Verhandlungen sehr stark verbessert hat, sehr stark die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union mitgenommen hat.

Aber diese Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht nur Verbraucher. Ich gehöre selber dem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz an. Verbraucherschutz ist wichtig. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind auch Arbeitnehmer – manche arbeiten sogar bei Großkonzernen, die hier in diesem Haus keinen guten Ruf haben. Aber die verdienen auch dort ihr Geld, und sie verdienen überall den Lohn, der ihnen zusteht, und das sind in Europa überall gute Löhne.

Deswegen wollen wir Sorge dafür tragen, dass dies eine Entwicklung bleibt, die für alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union eine Entscheidung wird, die zugunsten dieser Menschen in Europa ausgeht.

Die Europäische Kommission hat ein Mandat, das in diese Richtung geht. Dieses Mandat wollen wir mit der Entschließung verstärken. Ich hoffe, dass alle Kollegen, auch diejenigen, die sich da vorher zu Wort gemeldet haben, dieses Ziel behalten. Wir wollen gute Standards für die Menschen in Europa, und das wird mit der TTIP möglich sein.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). TTIP is meer dan een handelsverdrag. Het is de creatie van een interne markt tussen de EU en de VS. Eén grote markt levert serieuze risico's op voor werknemers en voor ons sociaal stelsel. Binnen de EU worstelen we nog met de problemen op sociaal gebied. We moeten dus waakzaam zijn voor een nieuw marktavontuur met een supermacht als de VS.

Een onderhandelingsresultaat kan op onze steun rekenen als de sociale basisrechten ook in de VS erkend worden, als duidelijk is dat TTIP ons banen oplevert en wat er geregeld wordt voor de werknemers die getroffen worden, als onze Europese normen op het gebied van consumentenbescherming en milieu niet ondermijnd worden, als openbare diensten als onderwijs en gezondheidszorg uitgesloten worden, en als er geen particuliere ISDS-tribunalen komen waarvoor investeerders landen kunnen aanklagen.

We moeten duidelijk zijn: geen ISDS in TTIP. Investeerders kunnen net als iedereen een beroep doen op nationale publieke rechtspraak. Het internationale bedrijfsleven heeft geen eigen rechtssysteem nodig buiten de democratische rechtsstaat om. Zo voorkomen we tegelijkertijd dat door middel van claims invloed wordt uitgeoefend op staten en op regels die we democratisch vaststellen. Alleen een resolutie die heel duidelijk zegt: "wij hebben ISDS niet nodig en wij willen het niet", kan op mijn steun rekenen.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospođo predsjednice, stvaranje zone slobodne trgovine između Europe i Sjedinjenih Američkih Država nosi sa sobom neviđeni gospodarski potencijal. No, ne treba bježati od činjenice da donosi i neke izazove, pa čak i prijetnje europskom načinu života.

Praveći se da ti izazovi i prijetnje ne postoje otvaramo prostor strahovima naših građana, ali i onim neodgovornim pojedincima i skupinama koji takve intenzivne osjećaje vrlo oportuno koriste u svrhu vlastitog političkog probitka, ne mareći za opći napredak.

Smatram stoga da bismo upravo u ovom domu morali raditi na smanjenju tenzija umjesto na njihovom stvaranju. Osobno ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih objektivno informirala građane Hrvatske o svim aspektima ovog sporazuma, a takav bih pristup voljela vidjeti i kod ostalih kolega zastupnika.

Ovdje se radi o našoj budućnosti i budućnosti naše djece. Nemojmo ju olako odbacivati, ali i nekritički promatrati kako nam ju drugi stvaraju za nas.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). Señora Presidenta, estamos, pues, orientando a la Comisión en sus trabajos sobre un tema importantísimo. Siempre, siempre que se han abierto las fronteras al comercio internacional y se ha roto el proteccionismo, siempre se han beneficiado los pueblos y las sociedades. Había una organización que decía que todo proteccionismo y medida proteccionista es un atentado contra la sociedad. Y, curiosamente, eran los trotskistas, que, como usted comprenderá, están muy distantes de lo que pensamos los liberales y demócratas y de lo que piensa este Parlamento. Luego lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y ahí es donde intervienen el papel de este Parlamento y el trabajo de la Comisaria.

Confiamos, sin duda alguna, en que los falsos debates, como el famoso tribunal internacional, no vayan a desviarnos de lo importante, porque lo primero —como ha dicho el señor Goerens, y aquí lo apoyo— tiene una solución: una solución técnica y democrática fácil.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). Fru formand! Som de mange folkelige protester har vist, så er der store problemer med TTIP-forhandlingerne. For det første er kernen i aftalen jo, at når noget er godkendt et sted, så skal det også automatisk være godkendt et andet sted. Det betyder jo, at når USA har godkendt et kemikalie, så skal vi også acceptere det i EU, selv om vi kan være bekymrede for de sundhedsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. Dermed bliver vores demokratiske ret til at beskytte forbrugerne undermineret. For det andet får multinationale selskaber ret til at sagsøge demokratisk valgte regeringer, uanset om der kommer små justeringer af ISDS’en. For det tredje kommer TTIP til at betyde endnu mere liberalisering af offentlige opgaver. Og jeg kunne blive ved! Kære venner! Over 2,3 mio. europæere har skrevet og bedt os om at afvise denne aftale. Lad os nu vise dem, at vi faktisk lytter til dem, både i dag og i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, d'où nous sommes, ici dans cet hémicycle, nous avons le son en stéréo. Que cela vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, les discours sont les mêmes. Fin de notre indépendance, fin de notre modèle de société. Nous sommes à deux doigts d'entendre que ce sera, en fait, la fin du monde.

Il faut pourtant s'intéresser au monde extérieur pour comprendre l'intérêt des négociations. L'Asie, l'Amérique, le Pacifique et, récemment, l'Afrique rassemblent leurs forces pour affronter la mondialisation ensemble, tandis qu'en Europe, nous avons des mouvements populistes qui appellent à un repli sur soi. Vous surestimez les États-Unis, mais surtout vous sous-estimez l'Europe. Est-ce cela être patriote? Est-ce cela être altermondialiste? Négocier, ce n'est pas vendre son âme, c'est au contraire l'occasion de mettre sur la table ce qui ne va, pas tout en étant vigilant. On peut négocier, mais pas à n'importe quel prix. C'est affligeant de voir tous ceux qui cherchent à donner au PTCI un passif, alors qu'il n'a pas de passé. Négocier avec les Américains, c'est défendre nos multinationales face au choix de Barack Obama de changer des règles, c'est défendre nos PME pour leur ouvrir des marchés publics, c'est défendre notre savoir-faire pour permettre aux entreprises de faire rayonner notre gastronomie, notamment française. C'est aussi, mes chers collègues, défendre nos consommateurs et nos concitoyens en leur assurant une hégémonie sur les normes internationales dans une mondialisation parfois féroce.

Voilà pourquoi je souhaite discuter et négocier concrètement au lieu de palabrer. Le travail de pédagogie de Mme Malmström est nécessaire et me fait penser que nous n'avons plus les moyens d'être inefficaces...

(La Présidente interrompt l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). Madam President, these negotiations could present a unique opportunity to re-regulate globalisation and promote the high standards on which the European Union prides itself, and they could offer a means of creating jobs and growth in regions like my own where we urgently need them.

Trade is a tool: it is neither good nor bad. It all depends on the level of the rules set out in trade agreements, and Labour MEPs have set out exactly what we would like to see in a future TTIP deal: a full exclusion of public services, regardless of how they are provided, organised or financed; protection of our standards and our democracies; and no ISDS or special systems for foreign investors.

We delivered the first two in the Trade Committee, but we did not deliver the third, and that is why Labour MEPs will reject ISDS unambiguously tomorrow. This resolution’s only purpose is to steer the Commission. A fudge on ISDS will not do this; it will not deliver a TTIP that we will be able to support in the future.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η υπό συζήτηση έκθεση παρουσιάζει το σχέδιο της TTIP, δηλαδή της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων, ως ευκαιρία για περισσότερη ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας. H αλήθεια όμως είναι ότι τα κέρδη από την TTIP είναι αβέβαια και οι απειλές για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες σίγουρες. Oι ανησυχίες στον αγροτικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα είναι πολλαπλάσιες. Θα θυμίσουμε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει τις σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις για τους οργανικούς ρύπους.

Με την TTIP τίθενται σε κίνδυνο διάφορα ελληνικά αγροτικά προϊόντα τα οποία κατοχυρώνονται ως ΠΟΠ, δηλαδή ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, που εξάγονται στις ΗΠΑ, και κινδυνεύουμε να γεμίσουμε στην Ευρώπη με γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. Επιπλέον, με την TTIP επέρχεται πλήρης απορρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς αγροτικών προϊόντων και το ελληνικό ελαιόλαδο θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Τέλος, με την TTIP καταργείται το υπάρχον σύστημα δικαστικής προστασίας και οι αμερικανικές πολυεθνικές στην ουσία απολαύουν ετεροδικίας, ενώ μπορούν να προσφεύγουν ακόμα και κατά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικά δικαστήρια διαιτησίας ασκώντας αγωγές αποζημίωσης εκατοντάδων δισ. ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). Frau Präsidentin! Wir haben hier heute Morgen über Griechenland gesprochen. Was fehlt dem Land? Es fehlt Wirtschaftswachstum, es fehlen Arbeitsplätze, es fehlt an Perspektiven für junge Menschen. Was braucht so ein Land, was brauchen die anderen Länder, in denen in die Situation vergleichbar ist, in denen wir eine soziale Krise haben? Sie brauchen Wachstum. Sie brauchen Wirtschaftswachstum, mit dem neue Arbeitsplätze und Perspektiven entstehen können.

Die TTIP ist ein Wachstumsprogramm ohne Staatsverschuldung. Wer gegen die TTIP ist, stellt sich auch gegen die Jugendlichen in all den Ländern, in denen die Situation so schwierig ist, wie sie im Moment ist.

Dann sagen einige hier: Ja, das nützt ja großen Unternehmen. Natürlich nützt es großen Unternehmen, wenn Zölle abgebaut werden, wenn Bürokratie gesenkt wird. Aber es nützt auch mittleren Unternehmen. Es nützt auch Landwirten, die ihre Orangen in die USA exportieren können, wie ein spanischer Kollege richtig feststellte. Es nützt den Verbrauchern, wenn es mehr Produkte und Dienstleistungen zu günstigeren Preisen gibt. Es nützt mit anderen Worten der gesamten Gesellschaft, wenn wir dieses Abkommen erfolgreich zu Ende verhandeln.

Ich finde es entlarvend, dass hier die Rechtsextremen und die Linksextremen gemeinsame Sache machen, und besonders bedauere ich, dass die Grünen sich diesem wirklich extremistischen Anschlag auf unsere Wachstumsperspektive nicht verschließen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Madam President, something is puzzling me about this debate. Firstly, as Mr Schwab said, we have had free-trade agreements, which obviously are about economic growth and progress. Yet we have been led to believe that a free-trade agreement with the biggest power in the world would actually not create jobs and growth. This is mindboggling.

Secondly, we are asked to reject TTIP now as if it were a fait accompli, when in actual fact it says right up there: negotiations for TTIP. That is no fait accompli – it is a work in progress. So let us have faith in our negotiators, let them deal with the issues we are concerned about. In my country, we are very concerned, as Mr Nicholson pointed out, that maybe agriculture might become a bargaining chip. We do not want that to happen. ISDS is a big issue, but Commissioner Malmström’s proposals are a major step forward compared with what we have had in the past. I say, like mature people, let us vote on TTIP when we have TTIP to vote on.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, troppo spesso e volutamente si è confusa la discussione di oggi e la votazione della risoluzione Lange con il voto finale sul TTIP. Oggi non stiamo approvando il TTIP. La Commissione sta conducendo una trattativa, che sarà lunga e difficile e il cui esito non è scontato. Ci sarà dunque il momento in cui dovremmo dire un sì o un no a un trattato: quel momento non è ancora arrivato.

In una fase importante dei negoziati, la risoluzione indica chiaramente le nostre priorità: tutela delle indicazioni geografiche, accesso al mercato statunitense per le nostre piccole e medie imprese, superamento dei vecchi ISDS e tutela dei nostri standard sociali, sanitari e ambientali. Queste sono alcune delle nostre condizioni per arrivare a un risultato utile per l'Europa, per la sua crescita e la sua competitività.

In gioco non c'è soltanto un accordo commerciale ma la riscrittura delle regole della globalizzazione. Chi se non l'Europa potrà ridefinire i parametri di una globalizzazione più giusta e rispettosa dei diritti sociali e ambientali di tutti? Un buon TTIP potrà esserne un tassello importante.

Di fronte a questa sfida il Parlamento europeo, come l'Europa, può scegliere se giocare da protagonista o restare silente, in attesa che altri decidano per noi. Le preoccupazioni, i desideri, le speranze dell'Europa sono ben esplicitate nella relazione del collega Lange. Tempus fugit: sta a noi scegliere se stare al passo della storia o condannarci all'oblio.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir entscheiden morgen nicht über die TTIP.

Wir entscheiden über die Präzisierung, die Vertiefung, über Veränderungen des erteilten Mandats des Europäischen Parlaments. Das ist richtig und gut so, weil wir als Bürgerkammer auf die Fragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger eingehen. Deshalb unterstütze ich auch den Kompromiss für einen reformierten Investorenschutz und appelliere an meine Kollegen von der Sozialdemokratie und den Grünen, über die Fakten, über die Kompromisse, das gemeinsame Bekenntnis zu einem Freihandelsabkommen zu informieren und das Schattenboxen zu beenden.

Sie bauen Feindbilder auf, die der Realität nicht entsprechen. Der Bericht nimmt Ängste, und Sie machen trotzdem munter weiter – das ist schade. Wir wollen die Globalisierung regeln und arbeiten für eine globale Wirtschafts- und Sozialordnung. Wir als Europäisches Parlament haben das letzte Wort, und dieses wird nicht heute, sondern frühestens in zwei Jahren gesprochen.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo del señor Lange. Creo que ha quedado una propuesta de Resolución correcta. A todos nos habría gustado que se hubieran recogido algunas cosas más, pero creo que es una buena propuesta de Resolución y un buen punto de partida de este Parlamento.

En mi opinión, creo que es fundamental que el Parlamento manifieste cuál es su criterio en el proceso negociador que se está llevando a cabo. Yo quiero que haya una Resolución y no que no haya ninguna. Especialmente porque no es un tratado comercial más. No. Tiene un componente geopolítico, que muchos de los diputados han destacado, evidentemente, y, por primera vez, la negociación no se centra en los aranceles, sino en la convergencia o armonización de las reglas. Por eso, es muy importante.

Europa tiene un gran interés en su sistema agroalimentario y por eso es importante, señora Malmström, que se proteja y que queden claras las normas; que queden reflejados el sistema agroalimentario, la protección de la calidad con las denominaciones de origen y las IGP —es una gran oportunidad—, la sostenibilidad medioambiental, la seguridad agroalimentaria y nuestro modelo productivo. Y, por supuesto, quiero dejar claro, bien claro, desde el Grupo socialdemócrata, que rechazo los tribunales privados de solución de diferencias, no solo en la ATCI, sino en todos los tratados en los que se recojan.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). Madam President, in the years to come 90% of world growth and demand will be generated outside the European Union. That is why the European Union must remain open and needs trade agreements. We all know that today trade is no longer only about tariffs: it is about standards, sustainable development and consumer safety. It requires different, much more complex, agreements.

We need agreements that would open new markets, increase investment opportunities, make trade cheaper, easier and faster, set common rules on technical and sanitary standards, make the trade environment predictable, and also provide for a joint commitment in areas that affect trade, such as intellectual property rights, competition, and public procurement rules. TTIP’s role is also to launch a progressive elimination of barriers to investment, and that is why we also need protection for our European investors, legal certainty and transparency, and a generally secure investment environment. That is why we need to push forward with the negotiations and conclude them sooner rather than later.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, il y a un an déjà, nous tenions au sein de cet hémicycle un débat au sujet du partenariat transatlantique pour affirmer notre volonté d'exercer avec fermeté notre devoir de vigilance et notre pouvoir d'influence tout au long des négociations. À cette occasion, nous avions clairement exprimé les priorités et les lignes rouges du Parlement au sujet de cet accord: la transparence, le respect scrupuleux de l'ensemble des législations et des préférences collectives qui fondent notre modèle social européen, les normes les plus élevées en matière d'environnement, de santé publique, de sécurité alimentaire, de droits sociaux et de droits fondamentaux, la protection de nos indications géographiques, de nos services publics et de la diversité culturelle et, enfin, l'exclusion de l'arbitrage privé pour régler les différends entre investisseurs et États. La résolution qui nous est présentée reprend nombre de ces préoccupations et je veux, ici, remercier très sincèrement notre collègue Bernd Lange pour l'excellent travail qu'il a effectué.

Cependant, ce texte n'est pas suffisant, car il reste flou sur la question du RDIE. Or, aucun compromis ne peut s'envisager sur cette question majeure. Aussi, je nous appelle à voter clairement en faveur de l'amendement 27 qui nous est proposé. Pour moi, les juridictions nationales sont parfaitement compétentes pour statuer sur les différends entre les investisseurs et les États.

Le RDIE n'est pas nécessaire, ni à court terme, ni à long terme, et il faut en exclure son usage, comme nous le demandent les citoyens européens, les syndicats et les associations. C'est un impératif!

 
  
MPphoto
 

  Андрей Ковачев (PPE). Г-жо Председател, г-жо Комисар, на първо място споразумението трябва да бъде взаимноизгодно за всички, особено за малкия и среден бизнес. То представлява исторически шанс за нас - ние да зададем високите стандарти на глобалната сцена. Смятам, че енергетиката трябва да бъде част от това споразумение. Европейският съюз се нуждае наистина от диверсификация на енергийните доставки.

Едностранните визови ограничения за граждани на България, Румъния, Полша, Кипър и Хърватска са дискриминационни и следва да отпаднат. Много митове и неверни твърдения се разпространяват, въпреки че все още нямаме текст, договорен между двете страни. Трябва да се разсеят тези спекулации и да се гарантира, че няма да се прави компромис със стандартите за защита на околната среда, здравето на европейските граждани и правото на държавите да регулират в обществен интерес.

Жалко е използването за идеологическо противопоставяне от популисти, националисти и комунисти, и водещото абсолютно изопачаване на дебата за потенциалните ползи и рискове от споразумението. Аз съм убеден, че Европейският парламент ще подкрепи бъдещото споразумение, само ако то отговаря на интересите на гражданите и техният глас бъде чут.

 
  
MPphoto
 

  Goffredo Maria Bettini (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai come ora siamo stati in bilico rispetto al nostro futuro europeo. Paghiamo un'insufficiente unità e una spaventosa debolezza della politica. Sembriamo sotto assedio. Il terrorismo, i profughi, la lentezza della crescita, il reciproco isolamento tra noi e la Russia e, infine, lo sconvolgimento della Grecia, dagli esiti incerti e pericolosi dopo i referendum. La risoluzione del TTIP proposta qui batte un colpo positivo.

Un Parlamento europeo silente sarebbe stato un segnale ulteriormente negativo. Oggi non stiamo decidendo in modo conclusivo: stiamo dando degli indirizzi ai negoziatori. L'approdo raggiunto, grazie soprattutto alla costanza, intelligenza e fermezza del presidente Lange, la considero una vittoria anche dei socialisti, della loro visione e dei loro fondamentali principi.

Il TTIP non è buono o cattivo. Non è un feticcio, un mito, un simbolo: è un provvedimento che può diventare, se è fatto male, dannoso, se fatto bene, prezioso. Non c'è da fare le anime belle, o peggio nascondersi dietro le ideologie. C'è da vedere il merito e nel merito il documento che approviamo contiene la difesa di standard fondamentali sull'ambiente e la tutela dei lavoratori, la salute dei cittadini, i diritti umani.

Sappiamo che in questo Parlamento ci sono opinioni diverse sugli ISDS, ma a me non interessa il retropensiero degli altri gruppi, la loro...

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Fernando Ruas (PPE). Senhora Presidente, acho que não pronunciou bem o meu nome, e foi por isso que não me levantei.

Parece-me inegável que o acordo com os Estados Unidos terá vantagens óbvias para os dois lados do Atlântico, que se traduzirão objetivamente em mais emprego, maior produção, mais escolha para os consumidores e também novas oportunidades para os cidadãos, em especial para os mais jovens. É por isso que considero fundamental respeitar o difícil equilíbrio conseguido na INTA no que diz respeito à posição comum do Parlamento Europeu que hoje aqui discutimos.

Sabemos que os nossos concidadãos europeus e os nossos parceiros americanos acompanham com interesse o debate que hoje aqui fazemos. Gostaria, assim, de sublinhar a importância da defesa das denominações de origem e das indicações geográficas no quadro deste acordo, mas sempre, sempre, com vista a uma proteção mais ampla a nível global. É que muitas das nossas tradições europeias estão ligadas ao nosso território, que é, naturalmente, diverso. Além disso, representam relevantes fontes de rendimento e de fixação das populações no território, em diversas regiões da União.

Saúdo, a terminar, a inclusão da proteção das indicações geográficas no texto da recomendação e espero que tais princípios nunca sejam esquecidos pela equipa de negociadores e pela Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 

  elnök asszony. – Köszönöm, képviselő úr, és elnézést kérek Öntől, hogy rosszul ejtettem ki a nevét.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). Priekšsēdētājas kundze, kolēģi! Stāsta, ka strauss, putns, draudu gadījumā savu galvu iebāž smiltīs, lai tik neredzētu šīs briesmas. Līdzīgi varbūt ir politiķi, īpaši šī nama kreisajā un labajā ekstrēmajā flangā, kuri, baidīdamies no globalizācijas, kaut kā tagad cenšas izlikties, ka ar gribasspēku viņi var to kaut kā vienkārši novērst. Bet kas ir fakts? Fakts ir tas, ka globalizācija notiek, vai kādam tā patīk, vai ne. Tātad kā mums rīkoties? Mums vajadzētu rīkoties tā, lai mēs, Eiropa, esam globalizācijas notikumu noteicēji, nevis pakaļskrējēji. Un kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm mēs kontrolējam vairāk kā pusi pasaules iekšzemes kopprodukta. Tas nozīmē, ka, izveidojot spēcīgu transatlantisko tirdzniecības līgumu, Eiropa būtu nevis tā, kura ciestu no kaut kādiem draudiem, bet būtu spēles noteikumu noteicēja. Kolēģi, atbalstīsim šī līguma izveidi! Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). Ta sporazum je eden od odgovorov na spreminjajoči se svet.

Zdi se mi prav, da tako pomembnemu in ambicioznemu projektu z dolgoročnimi posledicami za čezatlantsko sodelovanje posvečamo posebno pozornost in visoko stopnjo transparentnosti.

Ne čudi me, da se širša javnost tako intenzivno zanima za ta sporazum in zahteva politična ter pravna zagotovila za ohranitev standardov, povezanih z zdravjem, hrano, okoljem in kulturo.

Vztrajanje na ohranitvi zadevnih standardov se mi zdi premalo. Skupna ambicija bi morala biti, da tovrstne standarde s skupnim regulatornim okvirjem v dobro ljudi še izboljšamo.

Ne gre samo za povečan obseg trgovine in geostrateški interes, ampak tudi za kakovost dobrin, od katerih je odvisna kakovost našega življenja.

Vesel sem, da smo dosegli napredek v zvezi s sistemom za reševanje sporov med investitorji in državami, ki je izredno pomemben tako za zaščito investitorjev, kot tudi za varovanje javnega interesa z ozirom na zasebni interes.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). Señora Presidenta, señora Comisaria, en un momento en el que el crecimiento y la creación de empleo deben ser nuestra total prioridad, contamos con un instrumento como la ATCI que, sin duda alguna, impulsará el crecimiento y la creación de empleo en todos los países de la Unión Europea, sin excepción. Y si hay un sector que se va a beneficiar de este acuerdo, sin lugar a dudas, es el de las pequeñas y medianas empresas, motores auténticos de la creación de empleo en la Unión Europea.

Pero, además, si queremos ser relevantes globalmente, si queremos que nuestras normas y valores sean un referente global, tenemos que actuar conjuntamente con los Estados Unidos. Por tanto, es importante que la Resolución que hoy debatimos y que vamos a votar cuente con un apoyo mayoritario, para que nuestra Comisaria y el conjunto del Colegio de Comisarios tengan el apoyo político que les dé la fuerza para negociar con los Estados Unidos.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Europäer sollten die Chancen nutzen, ein faires Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika abzuschließen, auszuhandeln.

Ich denke, der Abbau von Handelshemmnissen, der Abbau von Zöllen, das Entwickeln gemeinsamer technischer Standards kann nur für beide Seiten von Vorteil sein. Aber wir sollten genauso gegenüber unseren amerikanischen Verhandlungspartnern klar machen, was mit uns Europäern nicht zu machen ist. Insofern bin ich sehr dankbar über die Entschließung, lieber Kollege Lange. Vielen Dank für Ihre monatelange Arbeit, die Sie auch in die Entschließung hineingesteckt haben. Danke an alle Kollegen.

Ich denke, es ist wichtig aufzuzeigen, dass wir keine Absenkung unserer Standards wollen und dass wir vor allen Dingen auch bei ISDS einen Systemwechsel wollen. Wir wollen weg von den privaten Schiedsgerichten, hin zum Aufbau eines internationalen bilateralen Handelsgerichtshofs. Ich vertraue, Frau Kommissarin, in Ihre Verhandlungsführung und wünsche Ihnen viel Glück, unsere Unterstützung, und arbeiten Sie mit den Amerikanern an einem konstruktiven neuen Vorschlag, der eben weg von den Schiedsgerichten hin zu einer internationalen Handelsgerichtsbarkeit geht, dann haben Sie auch unsere volle Unterstützung.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospođo predsjednice, današnju raspravu shvaćam kao raspravu o rezoluciji koju je donio Odbor INTA i koja treba pomoći pregovaračima o daljnjem nastavku oko ovog vrlo važnog sporazuma.

Mislim da mi Europljani ovu šansu ne smijemo propustiti, ali naravno da smo osjetljivi, da naši građani žele znati više informacija. Na nama je parlamentarcima koji imamo pravo uvida u dokumente – nekoliko puta sam posjetila sobu u kojoj se mogu čitati dokumenti – da našim građanima transparentno približimo o čemu se radi jer u neznanju je najveći strah. Iz neznanja se uvijek rađaju ovakva protivljenja. Stoga sam za to da vodimo računa i o GMO proizvodima, javnim uslugama, vodi, medicinskim uslugama – o svemu onome što naše građane tišti, a posebno zaposlenike i tržište rada.

Stoga mislim da trebamo dati potporu pregovaračima, da je ovo sporazum strateškog karaktera – on nije samo trgovinski nego će ukinuti neke carine, ali donijet će puno više Europi, malim i srednjim poduzetnicima, radnim mjestima. Stoga sam za sporazum, ali, naravno, uz ravnopravno pregovaranje s Amerikancima.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). Frau Präsidentin! Der transatlantische Wirtschaftsraum kann nur dann beiden Seiten Wohlstand bringen, wenn er richtig ausgestaltet ist mit Ausgewogenheit, Transparenz und auf gleicher Augenhöhe.

Im Europäischen Parlament haben 15 Ausschüsse Stellungnahmen erarbeitet und viele Zweifel besorgter Bürger berücksichtigt. Im Beschäftigungsausschuss wurden meine Änderungsanträge angenommen – beispielsweise, dass EU Standards weder abgeschwächt noch außer Kraft gesetzt werden dürfen: Arbeitnehmerrechte, soziale Sicherheit, Berufsausbildung, sozialer Dialog. Falls die Bereiche gefährdet sind, müssen wir unverzüglich unterrichtet werden, um Veränderungen zu bewirken.

IAO-Kernarbeitsnormen, wie die Vereinigungsfreiheit oder das Recht auf Kollektivverhandlungen müssen Bestand haben. Die USA haben sich zwar nicht zu ihnen bekannt, aber sie nicht ratifiziert. Ich begrüße ausdrücklich den Kompromiss im Lange- Bericht. Ich bin gegen private Schiedsgerichte und für die Einrichtung eines Europäischen Schiedsgerichtshofs: verantwortungskonform, verfassungskonform mit rechtsstaatlichen Verfahren, die nicht ausgehebelt werden können. Die Chance, Frau Präsidentin, müssen wir nutzen – im Gegensatz zu Parolen von der unheiligen Allianz aus Rechtsradikalen und Linksradikalen hier im Haus.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). Senhora Presidente, eu penso que aqui é preciso, em primeiro lugar, chamar a atenção para um ponto que não é técnico, mas que é político: é que é fundamental ter no quadro da globalização atual um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. É a única forma de os valores que nós temos em matéria de direitos humanos, em primeiro lugar, mas de ambiente, em matéria de direitos laborais, e que são valores partilhados, mesmo quando têm algumas diferenças, poderem impor-se no quadro da globalização. E, portanto, o que está aqui em causa, muito mais do que uma norma técnica ou do que um ganho aqui ou um ganho ali, é um verdadeiro acordo político de grande importância.

Depois queria dizer que estou bastante satisfeito com os progressos que foram feitos na questão da resolução de conflitos, mas que ficaria muito mais feliz se nós fôssemos capazes ou de ter criado um tribunal arbitral permanente, próprio desta instituição, ou criar mesmo uma instituição jurisdicional só para este acordo. Penso que ganharíamos em transparência e penso que ganharíamos em confiança na ordem jurídica.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). TTIP je sicer največji, vendar samo eden od mnogih sporazumov, ki danes že obstajajo v svetu in katerih namen je povsod enak: izboljšati sodelovanje in doseči koristi za vse strani.

Evropi se tako ponuja možnost za nov gospodarski zagon, za nova delovna mesta. In ne bi bilo modro, da bi takšno enkratno priložnost zavrnili.

Vendar TTIP ni samo ekonomski dogovor, je tudi geopolitični, strateški dogovor med dvema stranema, ki gojita podobne oziroma enake vrednote.

Zelo me veseli, da so politične skupine uspele doseči tudi dogovor o enem izmed ključnih vprašanj, ki nas je vse motilo, o načinu reševanja sporov. In seveda podpiram boljši ISDS, ki bo bolj pravičen in bo zaščitil naše vlagatelje.

Evropsko gospodarstvo je odvisno od zunanje rasti in prav je, da ji s TTIP ponudimo novo priložnost.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). Madam President, Mr Lange told us it is worth a fight. I would say it is mandatory for it to be concluded and implemented – with all the safeguards, of course – because it is a unique opportunity to take control of globalisation and base it on democratic safeguards. If we miss this opportunity, hiding behind a multitude of details and protectionist requirements, the next chance is not certain to come.

Today the crucial issue is not TTIP; the crucial issue is to finally come out of sluggish economic growth. And TTIP helps us to do this, because it means an economic boost, more jobs, more trade and more SME opportunities. It is the best incentive for innovation, competitiveness and completing our own single market, and therefore complaining about poor growth and unemployment while at the same time rejecting TTIP is hypocritical and runs against the very basic principles of the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, il TTIP può rappresentare un accordo commerciale con grandi potenzialità e benefici per il mercato europeo e per le imprese europee, benefici in termini sia economici sia commerciali, di crescita e di occupazione: questo per noi è l'obiettivo. Ma nello stesso tempo anche agevolare l'ingresso nel mercato americano molte delle nostre realtà economiche, rendere più competitive le nostre imprese, i nostri prodotti europei, soprattutto quelli di eccellenza, quelli che noi definiamo effettivamente dal made in Italy al made in Europe. E questa deve essere una delle nostre priorità.

Il mio auspicio è che attraverso quest'accordo possiamo offrire buone opportunità per le nostre piccole e medie imprese. Tutto quello che stiamo facendo in questo Parlamento è mirato alle piccole e medie imprese, dallo Small business act a tutto quello che abbiamo approvato e approviamo ogni giorno.

Mi riferisco anche al mercato agricolo e, soprattutto, all'obiettivo di individuare le norme adeguate per l'indicazione d'origine dei prodotti per la giusta tutela dei nostri consumatori. Questo per noi è un punto focale.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). Fru formand! TTIP er godt for væksten og for flere arbejdspladser i Europa, og jeg skal ikke bruge tiden på at gentage, hvad mange af mine PPE-kollegaer allerede har sagt i dag. Det indre marked i EU har vist sit værd og skabt arbejdspladser. TTIP er et spejl af det indre marked, og jeg vil henlede opmærksomheden på den debat, som vi havde for over 10 år siden i 2002, da vi besluttede at optage 10 nye østeuropæiske lande i EU. Dengang var der også mange af de vesteuropæiske lande, der var bekymrede for arbejdstagerrettigheder, ulige konkurrence, høje timelønninger og dyre energipriser. Men hvad er der egentlig sket? Der er jo sket det, at f.eks. Polen har tredoblet sit BNP pr. indbygger, og et dyrt land som Danmark har øget eksporten fra 10 til 19 mia. Vi blev ikke udkonkurreret af billige energipriser; vi blev ikke udkonkurreret af billige timelønninger. Dette er altså et spørgsmål om, hvorvidt vi vil mere handel og flere arbejdspladser. Det er nu, vi sætter standarderne for 800 mio. forbrugere, standarder, som også kinesere og indere og andre må holde sig til.

 
  
 

„Catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). Čestitke kolegu Langeju za resolucijo.

TTIP je zame vitalnega pomena za nadaljnji obstoj in razvoj Evropske unije. Vsi vemo, da je pri tem ključna gospodarska moč. Če bomo gospodarsko bolj močni, bomo lažje nevtralizirali nekatere druge šibkosti Evropske unije, kot so šibki energetski viri, slaba demografska gibanja, naraščajoča varnostna tveganja, kriza upravljanja, padajoča moč Evropske unije v mednarodni politiki itd.

TTIP pa je lepa priložnost za gospodarsko revitalizacijo, za nova delovna mesta, za večjo konkurenčnost.

Odprava trgovinskih in naložbenih ovir bo prinesla dobrobiti tako evropskim kot ameriškim podjetjem in gospodinjstvom. Še posebej Evropa bo pridobila.

Sprašujem se, zakaj so nekateri evropski poslanci proti tem dobrobitim Evropske unije. Imam odgovor, a ne časa, da pojasnim.

Spoštovani! EU predstavlja le 7 % svetovne populacije. Če si ne bomo ustvarili optimalnih pogojev za gospodarjenje, bomo v prihodnje še bolj šibki in ranljivi.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Doamnă președintă, dragi colegi, doamnă comisar, mi-aș fi dorit mai multă rațiune în discuțiile de astăzi și mai puțină pasiune și politicianism ieftin. Cine nu dorește un acord comercial între două piețe mari nu cred că dorește binele cetățenilor. Niciun om de afaceri nu ar ignora un acord comercial! Orice acord comercial și de investiții trebuie negociat și nu respins! Noi azi dăm, de fapt, un mandat Comisiei și doamnei comisar pentru negociere și nu votăm un acord! Iată intoxicarea și manipularea în multe state membre! Petiționarii nu știu ce votăm noi astăzi! Avem datoria, pe parcursul negocierii, să ne întoarcem în țările noastre și să explicăm cetățenilor ce vrem prin acest acord.

În țara mea am făcut o dezbatere publică cu vot secret. Doamnă comisar, cetățenii din România doresc acest acord, dar doresc să îl negociați cu transparență, să asigurați armonizarea standardelor de produse, să asigurați acces IMM-urilor la piață și, evident, fără instanță privată.

De aceea cred că noi, acum, ar trebui să fim solidari ca Parlament European și să dăm un mandat corect comisarului și Comisiei pentru negociere. Și mai vreau, ca român, să vă cer, doamnă comisar, ca și românii să beneficieze de scoaterea vizelor pentru Statele Unite.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señora Presidenta, señora Comisaria, voy a apoyar este mandato negociador porque necesitamos este acuerdo pronto, con una negociación más transparente y con un control democrático. Nos jugamos los estándares que regirán el comercio y el trabajo en el mundo, y preferimos que se parezcan a los nuestros.

Este acuerdo nos acerca a este objetivo. La ATCI favorece además a las pymes, que ofrecen el 80 % del empleo y no disponen de los medios y las alianzas de las multinacionales para poder operar en Europa y en los Estados Unidos. La apertura del mercado estimulará la competencia. El acuerdo favorecerá la internacionalización, nuevas alianzas estratégicas entre empresas, otra forma de colaborar y competir y la aparición de nuevas oportunidades.

Compartimos las líneas rojas que planteamos a los negociadores y necesitamos defender los estándares europeos. Y queremos sustituir el miedo, las dudas, los intereses particulares y el rechazo que el acuerdo suscita en los dos extremos de la Cámara por la confianza, y conseguir un buen acuerdo. Con la ATCI vamos a ratificar que en Europa practicamos la innovación y cuidamos el conocimiento. Y Europa tiene que ser un actor, un líder en el mundo global, y este es el camino...

(La Presidenta interrumpe a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). Señora Presidenta, en Grecia, el Gobierno de Syriza convocó un referéndum para consultar al pueblo sobre las medidas que las instituciones europeas pretenden imponerles. Una lección de democracia de la que algunos deberían aprender. Por ejemplo, el Partido Popular, el Partido Socialista, CiU, UPyD y el PNV votaron en contra de la propuesta de Izquierda Unida de que la ATCI se sometiese a referéndum en el Estado español. También desprecian el resultado de la consulta de la Comisión Europea sobre el ISDS, con un 97 % de rechazo a estos tribunales de arbitraje donde las multinacionales podrán denunciar a los Estados. Y hoy, el Grupo popular y el Grupo socialista, hoy, los conservadores y los socialdemócratas pactan una versión maquillada de este ISDS, haciendo caso omiso de la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas.

¿Qué problema tienen ustedes con la democracia?

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Danes smo večkrat slišali, kakšna so prizadevanja za/proti sprejemanju sporazuma.

Sam bi seveda dejal, da smo slišali, da naj bi s tem sporazumom ne zmanjševali standardov, ampak mislim, da si moramo v Evropski uniji prizadevati k zviševanju standardov na mnogih področjih, tudi na področju okolja, socialne varnosti, na področju dela.

Zato bi tudi opozoril, da so ZDA ratificirale zgolj dve od osmih temeljnih konvencij s področja temeljnih pravic, EU pa vseh osem. In ZDA niso ratificirale niti najosnovnejših mednarodnih dokumentov s področja temeljnih socialnih pravic, tako na primer ne evropske socialne listine Sveta Evrope ali mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah OZN.

In prav ti standardi lahko predstavljajo potem tisto oviro, zaradi katere bodo uporabljeni različni mehanizmi zoper države članice kot ovira kapitalu pri pridobivanju še večjega dobička. In ravno zato opozarjamo tudi na ta vidik, ki mora biti izjemno pomembno poudarjen, in zato zahtevamo tudi od ZDA, da podpiše in da pristopi k vsem tem mednarodnim sporazumom, ki so temeljni.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mistificazione, inganno, truffa antidemocratica: solo così si può definire questo sedicente trattato di libero scambio, che invece è il trionfo più selvaggio e aggressivo dell'iperliberismo; un'arma che in un colpo solo mira a cancellare decenni di lotte europee per il diritto dei lavoratori, per la salute, per la sicurezza alimentare e per l'ambiente. Non c'è un solo studio serio e indipendente che assicuri la crescita dell'occupazione. E oltretutto voi offendete questi diritti chiamandoli barriere non tariffarie, mentre noi li consideriamo barriere democratiche.

Commissario, lei e tutti voi, avete semplicemente ignorato la parola di cittadini: il 97% ha detto no all'ISDS, no agli arbitrati privati, no e basta. Eppure provate ancora a propinarcelo sotto mentite spoglie, facendo in modo, appunto, che si aggredisca, da parte del profitto di pochi, il diritto di tutti. Questa non è più democrazia: questa è "Schulzcrazia",

Colleghi, ascoltate la voce dei piccoli imprenditori, degli agricoltori e dei lavoratori, ascoltate la voce della vostra coscienza, abbiate coraggio e dite no.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A görög kérdésben is látjuk, és itt a TTIP-vitában is látjuk azt, hogy az Európai Unió semmitől nem irtózik annyira, mint az emberek véleményétől és a valódi demokráciától. Ennek ellenére most mégis egy ötven magyar közéleti személyiség által jegyzett levélből idézek: „Követeljük a transzatlanti kereskedelmi paktumról folyó tárgyalások felfüggesztését, e piszkos alku végleges elutasítását. Elvárjuk a magyar kormány, az Országgyűlés és a magyar választók által delegált európai parlamenti képviselők minden tőlük telhetőt tegyenek meg, hogy ne lépjen hatályba ez a nemzetállamokat a multinacionális cégeknek kiszolgáltató kereskedelmi egyezség.”

Tudomásul kell venni, hogy meg kell hallani az emberek hangját. Ezzel a magyar emberek egy 2,3 millió európai polgártársukat már tömörítő és 477 európai szervezetet tömörítő civil mozgalomhoz csatlakoztak, amelynek az a neve, hogy Stop TTIP. Többi magyar honfitársamat és európai barátainkat is biztatom, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Paní předsedající, já bych chtěl reagovat na některé námitky, které zde byly řečeny, ale to, co považuji za nejzásadnější, je absence důvěry. Jako by se mi zdálo, že v jednáních, které má podstoupit Evropská komise, chybí naše vlastní důvěra této Komisi, že vyjedná dohodu, která bude přijatelná i pro členské státy, pro Evropany.

Zároveň jako by chyběla důvěra vůči Spojeným státům americkým, jako by to nebyl náš nejpřirozenější partner, jako by to nebyl náš partner, který sdílí naše vlastní hodnoty. Já nevím, s kým jiným by chtěli někteří mí kolegové vyjednávat dohodu o volném obchodu, jestli s Ruskem nebo s Čínou, jestli tyto země dostatečně reprezentují hodnoty, o které se můžeme opřít u Spojených států amerických. Proto bych volal po tom, abychom více věřili orgánům, které si sami volíme a které mají mít naši důvěru v to, že vyjednají oboustranně vyváženou a dobrou dohodu. Já v ni pevně věřím.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, considering the latest developments in negotiations for the TTIP, I would like to express my pleasure that the report contains important demands, namely strong protection of labour rights and ratification of the International Labour Organisation conventions, high environmental standards, protection of public services and also protection of our food and health safety standards.

I consider that this is a unique opportunity for the European Parliament to have a strong position in the negotiations between the European Union and the United States by setting up important standards on international trade. I congratulate the rapporteur on the compromise negotiated to oblige the Commission to exclude ISDS from the trade agreement, and I support the compromise amendment which replaces the ISDS with a new public, democratic and transparent system that functions on an appellate mechanism where private interests cannot undermine public policy objectives. TTIP is a huge opportunity, a necessity.

 
  
 

„Catch the eye vége”

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. Madam President, sometimes the European Union – you and the Commission – are accused of debating things that are not really of relevance to the citizens. I think this debate has proven that this has not been the case today. We are debating something that many people around the European Union and elsewhere actually do care about and follow very closely.

It is clear that there are many concerns. I also meet citizens who have concerns and who share them with me. But I also want to remind you that overall a majority of European citizens support those negotiations. They might not be as vocal as those who are against, but their voice is also important. That is also democracy.

Let me answer some of the questions. There was a question from the Committee on Development (DEVE) on the impact of TTIP on developing countries. We are doing a study on this in the Commission, and it will be published later this autumn. The preliminary results show there is actually very little impact on our neighbours and on developing countries, but we can come back to that once it is published. Regarding GMOs, our legislation will not change. What is prohibited in Europe today will remain prohibited; we will not change our laws on consumer protection; REACH standards will not be lowered, and we will stick very strongly to our precautionary principle.

On ISDS, this is a chance we have together to reform an old system. That system dates from the 1950s. You represent – all of you but one – countries who have many of these bilateral agreements already. You might like them, you might not like them, but they exist and we have to face that. So this is an opportunity to really get rid of an old—fashioned system to create something new – something that clearly spells out that states have the right to regulate in order to protect their citizens. This can never be called into question. That brings procedures which are transparent and open, with court-like systems, judges and a system of appeal, leading to an international court – starting with TTIP but moving towards an international court. This is something that is being discussed all over the world. We have the highest number of these – more than 3 000 agreements. So let us take the chance – the world is watching us – to reform this system and create something really new. We can jointly show leadership here.

I also want to address the audiovisual issue. The Committee on Culture and Education (CULT) raised this. Liberalisation of the audiovisual sector is excluded from the mandate, as you know. Book pricing is not up for negotiation, and TTIP will not impose any obligation on any Member State to provide financial support to culture industries.

There is also the question of jobs. Of course there are many studies being published in this regard. Most of them point in the same direction. This House – you – in September 2014, less than a year ago, published a paper with an in-depth analysis of the expected impact of TTIP on EU Member States. There was a hearing in the Committee on International Trade (INTA). It underlines that several studies generally confirm the trend that TTIP is expected to lead to benefits for the European Union as a whole, and the results are largely convergent. There are one or two divergent studies, but they use a different methodology. However, in your study you also say that the model used by the Commission in its impact assessment, and by others, is the most appropriate.

We are also accused of not listening to concerns. Well, transparency has increased, thanks to your concerns and those of many others. We are about to reform the old ISDS system dramatically. We have made clear statements with the United States on public services. We are highlighting the need for SMEs, because they will be the big winners on this. We will continue to engage with you and others.

Let me also remind you that the mandate to negotiate TTIP has been given by 28 countries unanimously and endorsed by this House as well. Why? Because Member States are convinced – and I think a majority of you are convinced – that trade agreements are good for Europe. 90% of growth in the coming years will come from outside Europe. We need to be there.

Despite seeing light at the end of the tunnel in the economic crisis, we are still not out of it. We need jobs. We need growth. We need investments. There are many ways to do this, but TTIP and the other trade agreements that we are negotiating are a part of that struggle. Member States, and you, are closely involved in those negotiations now and in the months to come.

When I and my team negotiate, we will never – nor will the Member States and nor will you – accept a TTIP that will lower protection for people or for the environment. Nobody will accept a TTIP that will restrict our right to provide new protections in the future. Nobody will accept a TTIP that gives companies unfair rights through secret tribunals. Nobody will accept a TTIP that will undermine Europe’s proud tradition of providing high-quality public services for our people. Instead we want a partnership – efficient, creating opportunities for European workers, consumers and SMEs – that allows us in Europe to be the shaper of globalisation, not a passive observer; a partnership based on close cooperation between this Parliament, national parliaments, Member States, the Commission and lots of stakeholders out there.

Your resolution is forward—looking, and if it is voted through – as I hope it will be tomorrow – that will help to give a clear platform for TTIP. It helps us to negotiate an ambitious, comprehensive and balanced agreement. This is what it is all about. This is what we want to deliver for Europe.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

   elnök asszony - Köszönöm szépen, és elnézést szeretnék kérni biztos asszonytól, hogy ilyen zajjal fogadjuk. Én értem, hogy szavazásra kerül sor nemsokára, mégis azt kérem képviselőtársaimtól, hogy várjanak türelmesen. Szeretném megadni a szót még a vita zárásaként a rapportőrnek, Mr. Lange-nak.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, Berichterstatter. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Drei Punkte möchte ich zum Schluss dieser Debatte noch mal ansprechen. Zunächst: Die Entschließung ist keine Entschließung über ISDS. Wir haben eine ganze Breite von Themen in der Entschließung angesprochen, die die europäischen Werte anspricht, die wir in einem Handelsvertrag verwirklicht sehen möchten. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen: Sehen Sie sich die Entschließung an. Es ist eine ganz breite Entschließung über kulturelle Vielfalt, über Daseinsvorsorge, über Dienstleistungen, über Datenschutz, über Arbeitnehmerrechte.

ISDS scheint mir so etwas wie ein Symbol geworden zu sein. Da bitte ich auch diejenigen, die sehr kritisch da herangehen, eine Entwicklung wahrzunehmen. Ich teile ja die Kritik an privaten Schiedsgerichten – keine Frage. Aber ich habe heute in der Diskussion auch niemanden gehört, der private Schiedsgerichte verteidigt hat. Ich bin der festen Überzeugung, private Schiedsgerichte sind tot und gehören nicht mehr in Handelsverträge. Das müssen wir durchsetzen in der TTIP, aber natürlich auch in den 1 300 bestehenden bilateralen Handelsverträgen, die in den Mitgliedstaaten geschlossen wurden. Das wird keine einfache Aufgabe werden, das mit den Partnerländern zu vereinbaren. Lassen Sie uns gemeinsam darangehen und ein neues System, das rechtsstaatlichen Prinzipien entspricht, durchsetzen. Das erfordert viel Kraft.

Ich habe viele Ängste gehört – im Konjunktiv formuliert, weil natürlich dann keiner ganz genau weiß, was am Ende des Tages herauskommen wird. Wir wollen ja gerade heute diskutieren und morgen die Entschließung verabschieden, damit die Sorgen und Nöte eben nicht zur Wirklichkeit werden. Wir wollen klarmachen, wo wir stehen. Das ist nicht ein Firlefanz, sondern das ist ein klares Mandat für die Europäische Kommission, mit dem wir ja dann bewerten werden – wenn ein Text vorliegt –, ob wir diesen Text akzeptieren können oder nicht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Nicht so defensiv, nicht nur etwas verteidigen, sondern manchmal kann man ja auch Verbesserungen durchsetzen! Auch darüber, zum Beispiel bei den Arbeitnehmerrechten, sollten wir streiten. Wenn es ein schlechtes Abkommen wird, werden wir es ablehnen. Wenn es ein gutes wird, das unseren Vorstellungen entspricht, werden wir dem zustimmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe sehr inklusiv gearbeitet. Vierzehn Ausschüsse haben Stellungnahmen abgegeben, viele Kolleginnen und Kollegen haben Änderungsanträge formuliert. Ich möchte, dass wir gemeinsam ein starkes Signal senden. Ich weiß, dass nicht jeder zu 100 % mit einem Kompromiss zufrieden ist, das kann auch nicht sein. Aber wenn wir die institutionelle Rolle des Parlaments ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann bitte ich jeden und jede, vielleicht das eine oder andere an Bedenken über Bord zu werfen und gemeinsam morgen für ein starkes Signal zu stimmen!

 
  
MPphoto
 

  elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2015.7.8-án, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. The Lange Report still leaves many of the main problems with TTIP unaddressed. Both the ISDS and the so-called compromise are deeply flawed. The report does not do enough to protect public services in the Member States. I am supportive of free trade, but this agreement as it stands appears to be a corporatist trade agreement. Furthermore, I deplore the manner in which – at every stage – transparency has been a pipedream, and debate even in this chamber has been suppressed.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. I have received more emails from my constituents on the subject of TTIP than on any other in the 11 years that I have been an MEP. Few people realise that the UK’s trade policy was surrendered to the EU when we joined in 1973. The main concern of my constituents is that the proposed ISDS mechanism would enable foreign corporations to take our government to court if it failed to comply with a TTIP requirement. This would not be in a civil court of law subject to the law of contract, but rather in a secret tribunal if government policy were to infringe TTIP. In particular my constituent concerns, which I share, are that areas such as the NHS could be opened up to private international companies; and this could not be altered later even if a democratically elected government chose to change the policy. Whether this will or will not be included in the final treaty remains to be seen, but from my point of view I will oppose TTIP because UK trade policy should be decided by the UK Government and not the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. Comisia Europeană negociază cu SUA din iulie 2013 acest parteneriat care ar putea crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Acordurile comerciale anterioare între UE și SUA au prezentat beneficii semnificative pentru economia europeană, schimburile comerciale și investiții, generând locuri de muncă noi și creștere economică. Acum însă vorbim despre un parteneriat care ar putea crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume.

Raportul vine în continuarea rezoluțiilor adoptate în legislatura anterioară, în octombrie 2012 și mai 2013, referitoare la negocierile cu Statele Unite privind schimburile comerciale și investițiile. În pofida numeroaselor voci critice din rândul publicului european referitoare la acordul aflat în curs de negociere, eu am ales să susțin acest raport, care cere mai multă transparență din partea Comisiei cu privire la negocieri, un acord care respectă valorile europene, stimulează creșterea durabilă și contribuie la bunăstarea tuturor cetățenilor, îmbunătățind mecanismul ISDS (soluționarea litigiilor dintre investitori și stat) și punând accentul totodată pe importanța geopolitică a încheierii unui astfel de parteneriat.

Parteneriatul trebuie să țină cont atât de provocările economice, de interesele economice, cât și de îngrijorările cetățenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. Tomorrow we finally vote on this report. I have consistently called for major amendment of the report to ensure that our public services, food, health, environmental and labour standards in Scotland are protected. I also reject any form of ISDS and I want a clear exemption for Scotland’s NHS. With an overwhelming mandate from the many thousands of constituents I have heard from, I will vote for radical amendments, in line with the position set out by SNP members at our recent conference.

As an SNP MEP, I remain pro-democracy, not anti-trade. For Scotland, the USA is our largest trading partner outside the EU. Therefore, I sincerely hope that the Commission and Council will listen to the serious concerns surrounding TTIP, all of which have been made crystal clear in the recent round of political wrangling in Strasbourg and Brussels. The language used in President Schulz’s so-called compromise on ISDS is unacceptable, allowing for a new mechanism for dispute resolution that we simply do not need. We already have law courts. This approach exemplifies the report’s failure to categorically exclude Scotland’s NHS and public services from TTIP negotiations, despite endless assurances from the European Commission, and others, to this effect.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Rasprava o TTIP-u nije rasprava koja će odmah rezultirati glasovanjem već je to, danas, rasprava Europskog parlamenta kako bismo poslali jasnu poruku Europskoj komisiji o našim stavovima. TTIP je u osnovi dokument kojim se želi regulirati kroz pravne mehanizme ono što je već godinama na sceni: globalizaciju! Važno je imati na umu da se globalizacija dešava, a da nemamo pravne regulative koje će slijediti realnost vremena u kojemu živimo. TTIP je i šansa za mnoge velike i male tvrtke koje imaju konkurentne proizvode i usluge. Vjerujem da će i Hrvatske tvrtke imati svoj interes na novom još većem tržištu jer se pokazalo da je ulaskom u Europsku uniju otvoreno ogromno tržište za naše tvrtke koje su značajno povećale izvoz.

Kako je tržište zemalja članica Europske unije postala prilika koja se uspješno iskorištava za povećanje zaposlenosti u Hrvatskoj tako to može biti i s novim velikim tržištem koje nudi ulazak na tržište SAD-a. Također, tu je i nova atraktivnost koju dobiva i turizam. Ono što svakako trebamo regulirati kroz TTIP je zaštita europskih interesa koji idu od politike poljoprivrede i zaštite okoliša preko interesa javnog sektora pa do kulturne politike. U tom kontekstu Europska komisija treba u svim pregovorima uzeti u obzir ove specifičnosti u pregovorima sa SAD-om.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. Kétségeket ébreszt az EU átlátható működésével kapcsoltban, ami az utóbbi hónapokban a TTIP kapcsán az uniós intézményekben zajlik. Pedig a történet biztatóan indult: a Bizottság tavaly társadalmi vitát indított a szabadkereskedelmi egyezmény vitarendezési mechanizmusáról, ahol a részt vevő több mint 150 ezer ember 97%-a nemet mondott az ISDS-re, támogatva, hogy az EU ne biztosítson a külföldi befektetők számára előjogokat a nemzeti kormányokkal illetve hatóságokkal szemben. Néhány hónap alatt 14 tagállamban több mint kétmillió aláírást gyűjtött a „Stop TTIP” Európai Civil Kezdeményezés, ami a Bizottságot kötelezi, hogy hivatalos választ adjon a TTIP-tárgyalások leállítását és az ISDS elvetését követelő indítványra, amelyről az Európai Parlamentnek is meghallgatást kell tartania.

De úgy tűnik, túlságosan nagy üzleti érdekek forognak kockán ahhoz, hogy az uniós polgárok véleménye dönthessen. Az EP két legnagyobb frakciója, az EPP és az S&D olyan jelentést fogadtatott el a Parlamenttel, amely az eredeti javaslatot átírva nem vetette el egyértelműen az ISDS-t, sőt, a szocialisták egy kompromisszumnak beállított átcsomagolási trükkel valójában a Bizottság ISDS-párti álláspontját készülnek támogatni.

A fentiek alapján joggal merül föl az európai demokrácia híveiben: hol van az a pont a TTIP-tárgyalásokon, ahol megkerülhetetlenné válik az állampolgárok véleménye az üzleti érdekekkel szemben, és kiket képviselnek azok, akik az európai polgárok álláspontjával ellentétes szabályok elfogadására készülnek?

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Az Európának és Magyarországnak egyértelmű előnyökkel kecsegtető amerikai szabadkereskedelmi megállapodást hónapok óta fogva tartja a befektető–állam vitarendezési mechanizmus körüli politikai hangulat- és hisztériakeltés.

Nyugodjanak meg, képviselőtársaim! A vitarendezési mechanizmus nem pusztítja el bolygónkat, nem zilálja szét az európai jogrendet és multik sem fognak arra kényszeríteni minket, hogy génmódosított hamburgert együnk ezentúl. Mindez világossá válik a Bizottság nyilvános tárgyalási mandátumából. Ezek szerint a jövőbeli vitarendezési mechanizmus kapcsán nincs helye titkolózásnak, a választott bíróságok függetlenségét garantálni kell. A vitarendezési mechanizmus egyetlen tagállamot sem kényszeríthet arra, hogy polgárai érdekével ellentétes törvényeket hozzon. A befektetők nem kényszeríthetnek minket génmódosított élelmiszerek termesztésére, a környezetvédelem gyengítésére, a munkavállalók vagy a fogyasztók jogainak gyengítésére.

A tudatos félremagyarázás ezzel szemben komoly károkat okoz az európai és a magyar embereknek. Ha nincs amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, az európai és a magyar családok évente 160 ezer forint megtakarítástól eshetnek el. Ha nincs egyezmény, Európa kétmillió, Magyarország 30 ezer munkahelytől esik el, Európa keleti peremén marad a totális orosz energiafüggőség. Ha nincs megállapodás, nincs 850 milliós gazdasági észak-atlanti szövetség, Európa világgazdaságban elfoglalt helye tovább gyengül. Ha nincs megállapodás, egy nap azon kaphatjuk magunkat, hogy a világgazdasági szabályokat Ázsia és Latin-Amerika diktálja. Akik politikai hisztériát keltenek, a fentiek alapos mérlegesével tegyék ezt!

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Новаков (PPE), в писмена форма. Големите цели в историята изискват големи крачки и визия. Крачките и визията са довели до неща като Европейския съюз. Това, което ни трябва, е следващото голямо нещо в икономиката. Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е това голямо нещо, далеч не просто търговска сделка. Това е споразумение между двете най-силни демокрации в света, между двата най-големи потребителски пазари и финансови системи. ТПТИ е прекият път към инвестиции, работни места и възможности за малкия и среден бизнес в Европа. За да стигнем до там, трябва да разбием няколко мита и да кажем няколко истини. Задкулисни сделки не са възможни - държавите членки ще имат последната дума. Компромиси в онлайн сигурността не могат да се правят - защитата на личните данни е фундаментално право в ЕС. Само държавите членки могат да решат дали здравните им системи ще са публични или частни. ТПТИ е създаден за малките и средни предприятия - 99% от фирмите в Европа. За младите предприемачи ще се отвори нов пазар, ще бъдат облекчени нетарифните бариери (бюрокрацията), ще се засили електронната търговия. Не е време за популизъм по темата ТПТИ. Популизмът води до ситуации като в Гърция. Време е за трезви икономически решения, за визия и за бъдещето на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus on ELi ja USA suhete edasises arengus äärmiselt oluline. See leping on ka olulise poliitilise ja julgeolekulise tähendusega. Praeguses maailmas on ELi ja USA tugev koostöö väga oluline ning seetõttu tuleb võimalikult kiiresti ka uue lepingu sõlmimiseni jõuda. ELi ja USA vabakaubandusleping peab aitama edendada majanduskasvu. Leping peab aitama tõsta meie rahvusvahelist konkurentsivõimet ja looma ELi äriühingutele, eeskätt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele uusi võimalusi ning toetama kvaliteetsete töökohtade loomist Euroopa kodanikele ja tooma otsest kasu Euroopa tarbijatele. Vabakaubandusleping looks suurimate võimalustega Euroopa ja USA vabakaubandusala.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. Rarement une négociation de partenariat commercial n'aura suscité autant de craintes. Et pour cause: le projet de traité transatlantique met en concurrence deux marchés et deux modèles économiques et sociaux très différents. Nous ne pouvons accepter que l'harmonisation des normes européennes se fasse à la baisse!

Bien que je ne sois pas opposé au principe d'une négociation avec les États-Unis, le simple fait que les négociateurs n'excluent pas totalement des discussions les tribunaux d'arbitrage des différends entre entreprises et États m'incite à m'y opposer. Les États-Unis comme l'Europe disposent d'outils de juridiction performants qui rendent tout système d'ISDS superflu.

La priorité doit être donnée au renforcement de l'unité européenne et à la mise en place d'une gouvernance économique et sociale permettant de relancer les investissements et l'emploi. Dans un monde multipolaire, l'Union européenne doit négocier d'égal à égal avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine, l'Amérique latine ou l'Afrique.

Je défends une Europe humaine dans un monde plus équitable. Ce n'est malheureusement pas la vision qui transparait de la résolution qui nous est proposée pour adoption. Elle vise à indiquer les "lignes rouges" de la négociation du TTIP, mais échoue à protéger l'ensemble des normes européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. Norėčiau pabrėžti, kad Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės – visapusiškos laisvosios prekybos ir investicijų sutartis yra svarbiausias pastarojo meto ES ir JAV projektas. Sėkmingas šios partnerystės įgyvendinimas suteiks naują impulsą transatlantinei prekybai ir taip prisidės prie tvaraus ekonomikos augimo, naujų darbo vietų kūrimo, didesnio tarptautinio konkurencingumo bei suteiks tiesioginės naudos ES ir JAV piliečiams bei įmonėms. Tikiu, kad skaidriomis derybomis bus pasiektas subalansuotas, visapusiškas, plataus užmojo prekybos ir investicijų susitarimas, kuris bus naudingas abiems pusėms. Tačiau svarbu užtikrinti, kad prieiga prie JAV rinkų nebūtų daroma ES įvairiose srityse taikomų aukštų standartų sąskaita. Ypatingai pritariu siekiui į susitarimą įtraukti atskirą skyrių dėl energetikos. Manau, kad yra būtina glaudžiau bendradarbiauti energetikos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityse, skatinti aukštus energijos gamybos tvarumo ir energijos vartojimo efektyvumo standartus, bei mažai anglies dioksido išmetančias ir ekologiškas technologijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. A forte aliança que, nesta Câmara, sustenta a política neoliberal está muito interessada em que se aprove o TTIP e não hesita em apresentar argumentos que se afastam completamente da realidade. Até agora, sabemos que a União Europeia e os Estados Unidos estão a negociar um grande nível de transferência de soberania dos povos para as grandes corporações transnacionais. Muitas das reformas feitas com o argumento da competitividade (reformas laborais, política agrária, abandono da política leiteira) já estão na linha de reparar o terreno para este grande acordo que, se o permitirmos, nos converterá em pessoas sem direitos e escravas das multinacionais. Aquelas e aqueles que apoiam este tratado, e vão votar sim, vão aprofundar a submissão dos direitos das pessoas aos interesses do capital. Estamos diante de um acordo que ataca a democracia, o princípio da precaução, os serviços públicos, os direitos laborais, as pequenas e médias explorações agrícolas, as Pequenas e Médias Empresas, e que afasta os produtores e as produtoras dos seus mercados locais e de proximidade. Por estes motivos, entre outros, votarei contra este acordo e peço a suspensão imediata das negociações.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership is more than a traditional trade deal and the current negotiating position that MEPs have access to is not a text I could support. Commerce and democracy are not mutually exclusive, nor should they ever be traded against each other. This opinion must send a clear statement to the Commission that this is the case or it serves no purpose. The Commission must understand that the fear of lowering standards through regulatory harmonisation expressed by citizens from across Europe is not irrational and must be addressed. The proposal to create a separate legal mechanism to protect investors is completely unacceptable. As a lawyer I am deeply worried by this because companies can and will take advantage of any avenues that are open to them. That the Scottish Government is currently before the European Court of Justice defending its policies against the challenge of the Scotch Whisky Association shows that investors already have numerous avenues to defend themselves. The SNP could support TTIP but only if it creates trade without compromising European standards, the Scottish NHS or the democratic accountability of the Scottish Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. A TTIP fontos eszközzé válhat a globalizációs folyamatok szabályozásában és az EU nemzetközi versenyképességének javításában, ehhez azonban számos jogi, politikai és gazdasági keretfeltételnek kell teljesülni. Éppen ezért az Európai Parlamentnek a TTIP előkészítését szolgáló tárgyalások egész folyamatában aktív politikai kontrollt és irányítást kell gyakorolnia, tevékenysége nem szorítkozhat a majdani végszavazásra. Ez lehet a garancia arra, hogy a megállapodás végeredményben tényleges európai munkahelyeket és növekedést generáljon, az uniós munkaügyi, szociális, környezet- és fogyasztóvédelmi normák sérelme nélkül.

A tagállamokkal és az EP-vel együttesen kialakított tárgyalási irányelvek végrehajtása során a Bizottság képviselőinek is ezt a komplex feltételrendszert kell szem előtt tartaniuk és érvényesíteniük, hiszen ez adja meg a megállapodás értelmét az európai érdekek szempontjából. Úgy vélem, az eddigi ISDS-mechanizmus, illetve az azt körüllengő átláthatatlan, visszaélésekre utaló módszerek felszámolását biztosító megoldás – lényegében egy új, átlátható és demokratikus kontroll alatt álló publikus rendszer létrehozása – is azért érdemel támogatást, mert ezzel a következő tárgyalási fordulóra világos és az európai érdekeket szolgáló tárgyalási keretet adhatunk a Bizottság kezébe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. La résolution ne va pas assez loin et certaines lignes rouges sont transgressées, dont le rejet de l'ISDS. Dans l'état actuel, les délégations PS—SPA voteront contre la résolution TTIP. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le TTIP divise au sein du Parlement européen, chaque paragraphe faisant l'objet de combats politiques acharnés.

Pour nous, la présence d'un mécanisme ISDS est inconcevable! Le compromis mis sur la table est un très mauvais signal. Le texte proposé va dans le sens d'une amélioration cosmétique du système ISDS actuel et passe à côté du message essentiel: les tribunaux publics nationaux doivent être les seuls garants de la protection des investissements.

À l'heure où des États comme la France annoncent leur opposition à l'accord avec le Canada tant qu'il y a un ISDS, la position reflétée dans ce compromis semble d'autant plus incompréhensible.

Le vote de cette résolution est un test et donne une idée de ce qui pourrait se passer en fin de négociations. À ce moment-là, chaque élu devra prendre ses responsabilités et rendre des comptes en cas de vote à l'encontre de l'intérêt général. Notre délégation socialiste sera, en tout cas, intraitable et rejettera tout accord de libre-échange qui pourrait mettre en danger l'intérêt général des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. Šis pranešimas yra per praeitą Parlamento kadenciją priimtų rezoliucijų dėl derybų, susijusių su transatlantine prekyba ir investicijomis, tęsinys. To tikslas buvo pateikti kuo išsamesnę informaciją ir įvairių Parlamento komitetų nariams suteikti galimybę prisidėti prie šito svarbaus proceso. Europarlamentarai turi didžiausią įtaką galutinei ES ir trečiųjų šalių prekybos susitarimų versijai. Susitarimas gali įsigalioti tik tuo atveju, jeigu Parlamentas jam pritaria. Tai, kad buvo atmestas kovos su klastojimu prekybos susitarimas (angl. ACTA), parodė, kad Parlamentas labai atsakingai vertina savo vaidmenį formuojant prekybos ir užsienio politiką. Atsižvelgdamas į daugelį kritiškų nuomonių, kurias pareiškė Europos visuomenė, ir į menką visuomenės pritarimą susitarimui, dėl kurio deramasi, Parlamentas turėtų siekti kuo didesnio skaidrumo siekiant užtikrinti, kad būtų patvirtintas tik geras susitarimas, kuris gerbs europines vertybes, skatins tvarų augimą ir prisidės prie visų piliečių gerbūvio augimo. Taip pat, nepamirškime labai svarbaus europiečiams klausimo – vizų režimo. Vizų režimo supaprastinimas Europos paslaugų ir prekių tiekėjams yra vienas iš raktinių elementų visiško sutarties potencialo išnaudojimui. Taipogi vykstant deryboms reikia padidinti politinį spaudimą, kad būtų užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas ir vienodas, be diskriminacijos požiūris į visus ES valstybių narių piliečius. Komisija derybų metu taip pat turėtų propaguoti aukščiausius pasaulinius žmogaus teisių standartus, deramą darbą bei visuotinę galimybę gauti kokybiškas viešąsias paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. Dincolo de soluționarea multiplelor crize cu care se confruntă, UE este interesată pe termen mediu de consolidarea creșterii economice sustenabile și de crearea de noi locuri de muncă, în special pentru tineri. În mod constant, UE este interesată să-și promoveze valorile fundamentale. Pentru a atinge aceste obiective, avem nevoie de aliați.

Dincolo de divergențele multiple și dincolo de faptul evident că Statele Unite ale Americii sunt și un competitor al UE, realitatea ne arată că ele sunt și aliatul natural al Europei în competiția globală. În contextul internațional extrem de tensionat și complicat, economiile emergente din Asia sunt supraevaluate. Analiștii apreciază creșterea lor economică spectaculoasă, dar este ea sustenabilă? Parteneriatul cu aceste economii este important pentru Europa. Dar oare împărtășim aceleași valori? Cred că TTIP este un instrument necesar pentru o Europă care își planifică viitorul. Cred că analiștii de pe celălalt mal al Atlanticului care ne sfătuiesc zilnic - acum, de pildă, făcând apologia Grexitului - reprezintă interese americane care nu sunt neapărat în armonie cu propriile noastre obiective, dar mai cred că diferențele dintre noi sunt mai puțin importante decât tot ceea ce ne leagă. Rezultatul negocierilor TTIP trebuie să țină cont de opinia PE, pentru că doar astfel tratatul va fi ratificat.

 
  
MPphoto
 
 

  Damiano Zoffoli (S&D), per iscritto. La riflessione sul TTIP e sui rapporti commerciali con gli Stati Uniti è un tema importante, un tema che noi Parlamentari dobbiamo conoscere e valutare in maniera corretta. Ben venga quindi questa relazione, che chiede che gli accordi transatlantici tutelino le nostre produzioni di eccellenza, gli elevati standard di qualità dei nostri prodotti, i diritti dei lavoratori e la protezione dei dati personali. Una relazione poi che lancia un segnale importante su un tema molto dibattuto come quello dell'ISDS: lo voglio ribadire anche qui, il sistema ISDS deve essere sostituito da un nuovo sistema pubblico di risoluzione delle controversie tra investitori e stati, soggetto a principi democratici e di controllo; la giustizia deve essere uguale per tutti. Certamente dobbiamo vigilare, certamente chi si troverà a trattare dovrà tenere ben conto delle questioni che oggi esprimiamo attraverso questa votazione; sono sicuro che, alla fine dei negoziati, avremo un sistema commerciale avanzato e che potrà portare risultati importanti per la nostra economia. In base a ciò che succederà e al testo che verrà presentato, valuteremo il nostro voto finale.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). Madam President, I wonder if, just before we start the vote, I could raise a point of order, or information, or a point of remembrance. Today we commemorate the 10th anniversary of the 7/7 terror attacks in London, and I hope this whole Chamber will join together with the eight London MEPs from all political parties in paying tribute to those who lost their lives and their families; the servicemen and women who saved lives and assisted the injured; and the people who next day went back to work in defiance of those who sought to divide us through acts of terror.

Today, I hope this Chamber will agree that we stand here united and resolute in defending pluralism, diversity and freedom. We stand shoulder to shoulder with the people of London to show these terrorists who seek to undermine us that we will never allow their fear to win through, and that we will walk together with the people of London.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D). Madam President, as Mr Kamall said, 10 years ago we had the 7/7 attacks in London. Fifty-two people were murdered and there were over 700 casualties. They were not all UK citizens; there were also other citizens of Europe and beyond. It is really important in these troubled times to take a moment to remember all those affected by this and other atrocities, and to reflect on the common values that will continue to unite us.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Madame Willmott, je crois effectivement que tout le Parlement s'associe à vos déclarations et au souvenir des victimes.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (ENF). Madame la Présidente, le sujet est moins grave, même s'il est important que ce Parlement respecte les principes, surtout lorsqu'il passe sa vie à donner des leçons de respect de la démocratie.

Tous les présidents de groupe dans ce Parlement sont assis au premier rang de l'hémicycle. Vous avez refusé, sans aucune raison valable, ce droit au groupe Europe des nations et des libertés. Vous violez ainsi les règles élémentaires de la démocratie. Vous faites preuve, encore une fois, de votre mépris de la volonté des peuples qui nous ont élus. Vous ne tirez, d'ailleurs, aucun bénéfice de cette minable bassesse! Où que ce soit dans cet hémicycle, vous entendrez notre voix qui vous dérange tant et qui est celle des millions d'électeurs que nous représentons.

Mais vous savez, ce n'est pas très grave, parce qu'on dit que lorsqu'un avion s'écrase, mieux vaut ne pas être assis dans les premiers rangs! Vu l'état de l'Union européenne, semble-t-il, vous nous rendez service!

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Madame Le Pen, cette discussion a eu lieu en Conférence des présidents.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Madam President, under Rule 162(8), President Schulz cancelled the blue cards in the last debate on TTIP. The only justification for that in the Rules of Procedure is disruption of a debate, and there was no threat of that. It seems absolutely clear to me that the powers that be are determined we will not have a proper debate on TTIP. There will be no discussion. We are now given just part of the morning for a series of pre-prepared, sterile statements. You will not listen to the Greek people, you will not listen to the hundreds of thousands of British people who have written to us on this subject, and you will not listen to the European people, so please do not misuse the Rules of Procedure in this way again to stifle debate.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – La procédure du carton bleu est une option et pas forcément une obligation. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur le PTCI ce matin.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio richiamo è particolarmente serio perché, purtroppo, ho dovuto constatare, con grande stupore, due settimane fa a Bruxelles, che in una mostra che era al terzo piano inerente l'Ucraina, era appeso il simbolo dell'orgoglio ucraino, il simbolo del cosiddetto "battaglione Azov", un battaglione che, grazie alle segnalazioni di tanti giornalisti che vivono anche quel conflitto sul campo, è accusato di crimini di guerra e ha una chiara ispirazione neonazista, visti i simboli che contiene il suo stemma.

Io credo che questa sia una vergogna e faccio appello all'Ufficio di presidenza affinché si prendano provvedimenti nei confronti di chi ha permesso che in questa Casa della democrazia si appendano simboli di origine neonazista.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Merci de cette précision, Monsieur Castaldo. Dernier rappel au règlement, Monsieur Batten.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). Madam President, I had hoped to speak at the beginning of the session, but Mr Kamall pre-empted what I was going to speak about. Let me return to that subject, because I am speaking under precedence. On many occasions in this Parliament over the years, we have observed a minute’s silence on solemn occasions regarding human tragedies. Today is indeed the tenth anniversary of the 7/7 bombings, when 52 people were murdered, and over 700 people were injured or maimed for life. I would respectfully ask that Chamber rises for a one-minute silence to observe that anniversary.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Frau Präsidentin! Ich glaube, die Geschäftsordnungsdebatte ist nicht dazu da, dass diese Gelegenheit genutzt wird, hier systematisch politische Erklärungen abzugeben.

Wenn ich zu zwei Punkten etwas sagen kann. Der Herr dort, der sich beschwert hat, keine Redezeit zu haben, der soll Einfluss in seiner Fraktion gewinnen, dass seine Fraktion ihn auf die Rednerliste stellt. Er hat scheinbar nicht einmal Einfluss in seiner Fraktion, dass er auf die Rednerliste kommt.

Zweitens: In der Ukraine werden keine Russen verfolgt, sondern Russen sind in der Ukraine, um Krieg zu führen. Das muss auch als Wahrheit gesagt werden.

 

5. Voting time
Video of the speeches
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

5.1. Nomination of a Member of the Court of Auditors - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (vote)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes, rapporteur. Madam President, the Committee on Budgetary Control (CONT) has evaluated the credentials of Bettina Michelle Jakobsen, the Council’s nominee for membership of the Court of Auditors, and heard Ms Jakobsen at the Committee’s meeting of 17 June.

Ms Jakobsen’s career and her professional background as an auditor, including serving as Assistant Auditor-General in Denmark since 2005, are truly excellent. They demonstrate her technical competence, her professional commitment and her full independence. These are all qualities which I believe should become the standard for nominees. Apart from that, with our positive vote, Bettina Jakobsen will be only the fifth female Member of the European Court of Auditors in its current composition. That means that the Member States also need to make further strong efforts to achieve a more gender-balanced institution.

Ms Jakobsen’s hearing before the CONT Committee demonstrated her commitment to good cooperation between the European Court of Auditors and the European Parliament in general and with the CONT Committee in particular. This cooperation must be based on mutual respect and understanding of the importance of effective European Union spending and policy management.

At this opportunity, allow me to highlight that I fully support the initiative to update the questionnaire addressed to nominees to ensure an even more comprehensive insight into nominees’ careers, independence and possible conflicts of interests.

In the CONT Committee, we fully support the European Court of Auditors’ ambitions to increase its focus on performance and value-for-money audits and to work more closely with the European Parliament and other stakeholders when establishing its reports programme, to help ensure the relevance of its work.

As a former Auditor-General myself, it is with deep respect for Ms Jakobsen’s professional background and with full support for her candidacy, as expressed by the CONT Committee, that I ask this House to follow the CONT Committee’s recommendation and vote ‘yes’ to Ms Bettina Michelle Jakobsen being appointed the new Danish Member of the European Court of Auditors.

 

5.2. Exercise of the Union’s rights under international trade rules (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (vote)

5.3. Protection against injurious pricing of vessels (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (vote)

5.4. Fishing opportunities in EU waters for fishing vessels flying the flag of Venezuela off the coast of French Guiana (A8-0195/2015 - João Ferreira) (vote)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, relator. Senhora Presidente, desde há vários anos que embarcações da Venezuela desenvolvem atividades de pesca nas águas da Guiana Francesa. De resto, daí resultando um benefício mútuo, já que é uma atividade essencial para a criação de emprego e para a dinamização da atividade económica na própria Guiana Francesa. Aquilo de que se trata agora é de dar um enquadramento apropriado a essa atividade. Não fosse o conflito institucional desnecessário e inconsequente suscitado pelo Conselho, há muito que esta questão poderia estar resolvida. De qualquer forma, ultrapassado esse conflito, aquilo que propomos é que, o mais rapidamente possível, possamos aprovar esta recomendação. Importa referir que a República Bolivariana da Venezuela tem vindo a respeitar todos os compromissos que estão previstos neste acordo, designadamente quanto às espécies-alvo, dispositivos de localização de embarcações, reporte de capturas, enfim, e outros aspetos que estão previstos na regulamentação europeia. E, portanto, mais uma razão para que se aprove desde já esta recomendação.

 

5.5. Draft amending budget No 3/2015: surplus from 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)

5.6. Draft amending budget No 4/2015: mobilisation of the EU Solidarity Fund for Romania, Bulgaria and Italy (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)

5.7. Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Floods in Romania, Bulgaria and Italy (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (vote)

5.8. Delivering multimodal integrated ticketing in Europe (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (vote)

5.9. Extension of the term of office of the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (vote)

5.10. Draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)

5.11. Draft amending budget No 5/2015 - Responding to migratory pressures (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (vote)

5.12. Review of the implementation of the Dairy package (A8-0187/2015 - James Nicholson) (vote)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). Deseo solicitar una aclaración sobre el apartado 22, porque es un texto lo suficientemente importante y no tenemos claro qué es lo que significa. Queremos saber si realmente ese apartado significa a favor o en contra de las cuotas lácteas. Que alguien nos lo explique, por favor, porque de eso depende el voto de muchas de nosotras.

 

5.13. External impact of EU trade and investment policy on public-private initiatives (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (vote)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). Señora Presidenta, quería decirle que yo no sé si es que no me he enterado yo, o no sé por qué no se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas europeas de los últimos atentados. Lo han pedido dos personas en esta Cámara. Creo que tenemos suficiente tiempo como para guardar un minuto de silencio. Podemos perder un minuto de nuestro tiempo.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Ce n'est pas du tout une question de sacrifice, Madame Jiménez-Becerril Barrio, mais, si vous le souhaitez, nous pouvons faire cette minute de silence.

Je vous propose que nous la respections maintenant.

(L'Assemblée, debout, observe une minute de silence)

 

5.14. The fruit and vegetables sector since the 2007 reform (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (vote)
MPphoto
 

  La Présidente. – Ceci clôt l'Heure des votes.

 

6. Explanations of vote
Video of the speeches
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle les explications de vote.

 

6.1. Nomination of a Member of the Court of Auditors - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
MPphoto
 
 

   Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für die Ernennung von Bettina Michelle Jakobsen zum Mitglied des Rechnungshofes gestimmt. Die unabhängige Arbeit des Europäischen Rechnungshofs ist für die Kontrollarbeit unseres Parlaments von höchster Bedeutung. Ich wünsche Frau Jakobsen viel Erfolg in ihrer neuen Funktion.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This vote was taken by secret ballot. I do not agree with the concept of secret ballots in this place, because my constituents have a democratic right to know how I voted. I therefore wish to clarify that I abstained on this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le rapport du Slovène Igor Šoltes porte sur la nomination proposée de la danoise Bettina Michelle Jakobsen comme membre de la Cour des comptes. Le texte présente le curriculum vitae de Mme Jakobsen, auditrice générale adjointe à la Cour des comptes danoise depuis octobre 2009, et donne ensuite les réponses au questionnaire auquel l'intéressée a été soumise.

Je note que Mme Jakobsen a notamment travaillé au siège de l'OTAN de 1997 à 2002 et, plus récemment, à la BEI (Banque européenne d'investissement).

Dans ses réponses au questionnaire, l'intéressée insiste sur sa volonté d'objectivité et d'impartialité.

La commission du contrôle budgétaire a voté à l'unanimité en faveur de sa candidature.

Quant à moi, je me suis abstenu, attendant de voir si les actes seront conformes à ces belles déclarations d'intention.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La commission du contrôle budgétaire a auditionné Mme Jakobsen et a rendu à l'unanimité un avis favorable à sa nomination à la Cour des comptes. J'ai voté en faveur de cette nomination.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de Bettina Michelle Jakobsen como miembro del Tribunal de Cuentas porque considero que tiene un currículum y experiencia que le permitirán desarrollar sus funciones con absoluta garantía.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose la nomination de Mme Bettina Michelle Jakobsen comme membre de la Cour des comptes européenne.

Le CV de Mme Jakobsen témoigne d'une solide expérience au Danemark durant 25 ans en tant qu'auditrice adjointe à la chambre des citoyens chargée de la réalisation des contrôles dans les domaines principaux liés aux citoyens dans différents ministères.

Elle a aussi occupé des fonctions internationales auprès de l'OTAN ou de la BEI. Le rapport comprend aussi des réponses à un questionnaire qui lui a été adressé. Elle met l'accent sur l'accomplissement de ses fonctions de manière objective, neutre et impartiale en indiquant que le contrôle des finances publiques est un élément important.

En effet, il est de notre devoir de rendre compte de l'utilisation des fonds publics, surtout européens, aux citoyens et à la commission du contrôle budgétaire.

Je me suis néanmoins abstenue sur ce vote afin de ne pas cautionner les institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de Bettina Michelle Jakobsen como nuevo miembro del Tribunal de Cuentas. Su formación y acreditada experiencia la capacitan sin lugar a dudas para el puesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo sutinkame Bettiną Michellę Jakobsen paskirti Audito Rūmų nare. Ji yra tinkama kandidatė, atitinkanti visus reikalavimus. Ponia Jakobsen šiuo metu yra Generalinio auditoriaus pavaduotoja, vadovaujanti Piliečių departamentui, kuris atsakingas už svarbiausių su piliečiais susijusių sričių tikrinimą auditu, pavyzdžiui, Užimtumo ministerijos, Vaikų, lyčių lygybės, integracijos ir socialinių reikalų ministerijos, Ekonomikos ir vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Bažnyčios reikalų ministerijos ir Kultūros ministerijos. Atsakinga už šešių ministerijų finansų, atitikties ir veiklos auditą, taip pat už centrinės valdžios grąžinamųjų išmokų savivaldybėms ir regionų veiklos auditą. Ji vadovauja keturiems direktoriams ir apytiksliai 50 darbuotojų. Danijos nacionalinės audito tarnybos valdymo komandos (vykdomosios valdybos) narė.

Kaip generalinio auditoriaus pavaduotoja, be kita ko, ponia Jakobsen buvo atsakinga už įvairias su piliečiais susijusias ataskaitas, teikiamas Viešosios apskaitos komitetui, pavyzdžiui, apimančias: moterų prieglaudas, priemones, kurių imtasi siekiant padėti benamiams, bylų nagrinėjimo valstybės administracinėse institucijose trukmę, neteisingai apskaičiuotas socialinio draudimo įmokas, integracijos priemones, psichikos sveikatos priežiūrą darbo vietoje ir mokslinių tyrimų išteklius ligoninėse.

Kaip generalinio auditoriaus pavaduotoja ji buvo atsakinga už valstybės sąskaitų 2013 ir 2014 m. audito ataskaitų Viešosios apskaitos komitetui rengimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Glede na več kot 25-letne izkušnje kandidatke na področju revizije tako na Danskem kot v mednarodnem prostoru in njeno aktivno delo v revizijskih odborih nekaterih evropskih institucij, ocenjujem imenovanje Bettine Michelle Jakobsen za članico Računskega sodišča kot primerno, zato sem jo tudi brez težav podprl tudi na plenarnem zasedanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržala sam imenovanje Bettine Michelle Jakobsen za članicu Revizorskog suda jer smatram da se radi o kompetentnoj i moralnoj osobi koja ima sve kvalifikacije za obavljanje tog važnog posla. Gospođa Jakobsen je radila kao revizorica za dansku vladu i NATO, te ima korisna iskustva iz sektora javne uprave. Zaključno, imenovanje će popraviti rodnu ravnotežu članova Suda.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della nomina di Bettina Michelle Jakobsen a membro della Corte dei conti, perché ritengo che il suo curriculum vitae dimostri che essa ha le qualità adatte a svolgere un ruolo di questo tipo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. La Corte dei Conti sta facendo troppo poco per far emergere i veri sprechi dell'Unione e dei suoi organi. La candidata, pur con un CV degno di nota, sarà un'ennesima inutile marionetta.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ This vote was taken by secret ballot. I do not agree with the concept of secret ballots in this place, because my constituents have a democratic right to know how I voted. I therefore wish to clarify that I abstained on this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ Following the hearing with Mrs Jakobsen – and after a short evaluation in camera – the European Parliament Committee on Budgetary Control gave a favourable opinion on the appointment of the Danish candidate to the European Court of Auditors. Mrs Bettina Michelle Jakobsen has been proposed as the new Danish Member of the European Court of Auditors, following the death of Henrik Otbo on 1 February 2015. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'Unione europea. Essa è composta da un cittadino per ciascuno Stato membro. Oggi il Parlamento europeo è stato consultato in merito al candidato danese. Benché Bettina Michelle Jakobsen abbia l'esperienza richiesta per esercitare questa funzione, insieme alla delegazione M5S ho preferito astenermi perché il potere del Parlamento è unicamente consultivo: la decisione spetta infatti unicamente al Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ J'ai choisi de m'abstenir sur ce rapport qui concernait la proposition de nomination de Bettina Michelle Jakobsen à la Cour des comptes.

Certes, on ne peut qu'être impressionné à la lecture du parcours de Mme Jakobsen: auditrice générale adjointe à la tête de la chambre des citoyens, chargée de la réalisation des contrôles dans les domaines principaux liés aux citoyens auprès de divers ministères danois, son expérience de plus de 25 ans en matière de finances publiques peut sembler un atout.

Cependant, je conteste la légitimité de la Cour des comptes et je ne suis par ailleurs pas farouchement convaincu par les garanties que donne Mme Jakobsen lorsqu'elle affirme qu'elle mènera son mandat avec objectivité, neutralité et impartialité: considérant les postes qu'elle a occupé à l'OTAN ou encore à la BEI, il est presque certain qu'elle soutient une grille de lecture mondialiste.

C'est pourquoi j'ai préféré m'abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Λαμβάνοντας υπόψιν τα σημαντικά προσόντα και το βιογραφικό της Bettina Michelle Jakobsen, θεωρώ ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι ψηφίζω θετικά στο νέο διορισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della nomina di Bettina Michelle Jakobsen a membro della Corte dei Conti. Considerato il suo notevole curriculum vitae, la ritengo persona adatta a ricoprire tale incarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Al nuovo membro della Corte dei conti, Bettina Michelle Jakobsen, vanno le mie vive congratulazioni e i migliori auguri per il suo nuovo incarico. Un ruolo importante e prestigioso, nonché un incarico fondamentale poiché ha la finalità di tutelare gli interessi dei contribuenti europei e di controllare che i fondi europei siano raccolti ed utilizzati correttamente, migliorando così la gestione finanziaria dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I support the appointment of Bettina Michelle Jakobsen as a member of the Court of Auditors. Bettina Michelle Jakobsen joined the Danish National Audit Office in 1990. Her experience has involved her in government auditing and the auditing of state-owned undertakings. She held positions at the Danish National Audit Office as auditor, special advisor, head of section and assistant Auditor General. In regard to her involvement in national and international activities, it is obvious that she has acquired detailed knowledge and experience in the area of auditing where she held the position of Auditor at the NATO Headquarters in Brussels. I think she is up to the role.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This report deals with the appointment of Bettina Michelle Jakobsen as a member of the Court of Auditors. After looking closely at her CV which includes serving in the role of Assistant Auditor General at the Danish National Audit Office for more than 10 years and acknowledging a unanimous vote in her favour at the Parliament’s Committee on Budgetary Control I have supported her nomination.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport propose la nomination de Mme Bettina Michelle Jakobsen au poste de membre de la Cour des Comptes. Au regard de l’expérience de Mme Jakobsen, actuellement vérificatrice générale adjointe au Danemark en charge de la vérification des comptes de l'État au sein du comité des comptes publics, et suite à son audition réussie en commission parlementaire en charge du contrôle budgétaire, j’ai voté en faveur de cette nomination.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Bettina Michelle Jakobsen európai parlamenti meghallgatása után az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának tagjai egyhangúlag támogatták a dán jelölt pályázatát, ellenszavazat nélkül fogadták el a dán kormány jelöltjét. Jakobsen asszony 2005-től a Dán Számvevőszék elnökhelyettese, kinevezését az Európai Néppárt és jómagam is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ Mrs Bettina Michelle Jakobsen was nominated as an ECA member by the Danish government following the death of the previous Danish ECA member. There is general consensus on her excellent qualifications for the post. She was Assistant Auditor General at the Danish National Audit Office and Auditor at the International Board of Auditors for NATO at the NATO Headquarters. Moreover, Mrs Jakobsen was designated by the Auditor General as Chair of the INTOSAI Professional Standards Committee (PSC) and appointed by the European Investment Bank (EIB) as a member of the Audit Committee of the European Investment Fund (EIF) in Luxembourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих назначаването на г-жа Бетина Мишел Якобсен за член на Съдебната палата като представител на датското правителство, тъй като нейният професионален опит и компетенции са на изключително високо ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση, καθώς προτείνεται ο διορισμός ενός ακόμη μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο του οποίου η διάρθρωση, η λειτουργία και ο ρόλος εκπροσωπούν απόλυτα το σύστημα εξουσίας που οδήγησε τη χώρα μας και πολλές άλλες στη σημερινή τραγική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote, parce que je ne reconnais pas la légitimité de la Cour des comptes en tant qu'institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η ψήφος μου είναι κατά, εφόσον προτείνεται ο διορισμός ενός ακόμη μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο του οποίου η διάρθρωση, η λειτουργία και ο ρόλος εκπροσωπούν απόλυτα το σύστημα εξουσίας που οδήγησε τη χώρα μου και πολλές άλλες στη σημερινή τραγική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Council’s nomination of Bettina Michelle Jakobsen as a Member of the Court of Auditors.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für die Ernennung von Bettina Michelle Jakobsen als Mitglied des Europäischen Rechnungshofes gestimmt, weil mich ihr Lebenslauf und ihre Expertise im dänischen Rechnungshof absolut überzeugt haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of the Šoltes report and Ms Jakobsen’s extensive experience in public sector auditing makes her a very suitable candidate for appointment to the Court of Auditors. I welcome the fact that her appointment will contribute to achieving a gender balance amongst ECA members, which has not yet been reached.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de la señora Jakobsen al considerar que su trayectoria académica y profesional así como las garantías de independencia que supo hacer valer durante la audiencia en el Parlamento Europeo el pasado 17 de Junio, se corresponden con las responsabilidades que deberá asumir en el Tribunal de Cuentas, en reemplazo del fenecido señor Otbo. Además, considero positivo que su incorporación corrija favorablemente el equilibrio de género en el equipo de auditores.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my European Labour Party colleagues voted in favour of this report which nominated Bettina Michelle Jakobsen to the Court of Auditors.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl siūlymo skirti Bettiną Michellę Jakobsen Audito Rūmų nare, nes manau, kad Bettina Michelle Jakobsen yra puiki kandidatė su nepriekaištinga praeitimi ir patirtimi. Be to, Jakobsen atitiko Biudžeto komiteto reikalavimus. Džiugu matyti tokius žmones ES institucijose!

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de la señora Jakobsen al considerar que su trayectoria académica y profesional así como las garantías de independencia que supo hacer valer durante la audiencia en el Parlamento Europeo el pasado 17 de Junio, se corresponden con las responsabilidades que deberá asumir en el Tribunal de Cuentas, en reemplazo del fenecido señor Otbo. Además, considero positivo que su incorporación corrija favorablemente el equilibrio de género en el equipo de auditores.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog odluke Europskog parlamenta o predloženom imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članicu Revizorskog suda zbog toga što je gospođa u svom profesionalnom iskustvu dokazala stručnost i kompetentnost za obnašanje navede funkcije.

Veliko iskustvo u provođenju revizija javnog sektora, ali i stručno obrazovanje gđe Michelle Jakobsen jamče upečatljiv i kvalitetan doprinos te predanost radu unutar Revizorskog suda. Iznimno je bitno da Revizorski sud u potpunosti osigura poštovanje načela neovisnosti i objektivnosti zbog važnosti koje predstavlja za cijelu Europsku uniju, a vjerujem da će u tome gđa Michelle Jakobsen, kao članica Suda, biti uspješna.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Igor Šoltes sur la nomination de Bettina Michelle Jakobsen en tant que membre de la cour des comptes. Mme Jakobsen a effectué toute sa carrière dans le contrôle et l’audit financier et est, depuis 2013, auditrice générale adjointe de la cour des comptes danoise. Mme Jakobsen a donc toutes les qualités requises pour intégrer la cour des comptes européenne.

Cette nomination a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la nomination de Bettina Michelle Jakobsen à la Cour des comptes. Son expérience passée et ses qualifications feront d’elle un membre compétent.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Frau Bettina Michelle Jakobsen hat einen beeindruckenden Werdegang, der keinen Zweifel an ihrer Fachkompetenz und Integrität lässt. Ich stimme deshalb für ihre Nominierung.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este nombramiento porque considero no solo que puede contribuir a mejorar la transparencia e independencia del Tribunal de Cuentas, sino también que supone reforzar la presencia de mujeres en el mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Zastupnik Igor Šoltes i Odbor za proračunski nadzor odobrili su imenovanje nove članice Revizorskog suda, danske kandidatkinje Bettine Michelle Jakobsen. Podržala sam mišljenje izvjestitelja budući da gđa Jakobsen ima sve kvalifikacije za ovo radno mjesto stečene tijekom obrazovanja i bogatog profesionalnog iskustva u revizorskom upravljanju i javnim financijama.

Gđa Jakobsen u saslušanju je navela kako je odgovorno upravljanje vlada i drugih tijela javnog sektora ključan dio kulture dobrog financijskog upravljanja. Uz podršku da i u daljem radu nastavi uz ovakav stav, iskrene čestitke!

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), por escrito. A pesar de que el voto era secreto, confieso que he votado a favor del nombramiento de Bettina Michelle Jakobsen como miembro del Tribunal de Cuentas. Cuanto más fuertes sean los organismos de control de la Unión Europea, más fuertes seremos todos nosotros. Elegir a una persona competente para un puesto de responsabilidad es el camino más correcto para el desarrollo de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με τον διορισμό της Bettina Michelle Jakobsen ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι θεωρώ ότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Esprimo voto favorevole in merito alla proposta del Consiglio di nominare Bettina Michelle membro della Corte dei conti. Ritengo, al riguardo, che le competenze acquisite dalla candidata, nonché la buona conoscenza degli standard internazionali in materia di revisione e contabilità pubblica, e il background professionale, siano da considerarsi valore aggiunto al lavoro e alle attività svolte dalla Corte dei conti, in termini di credibilità, qualità e professionalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Ritengo che la candidata Bettina Michelle Jakobsen disponga delle capacità necessarie per essere un valido membro della Corte dei conti. Grazie ad una grande esperienza professionale, la signora Jakobsen ha maturato una rilevante conoscenza nel settore dell'audit. Un'ottima comprensione delle dinamiche del settore finanziario, contribuisce a renderla una candidata più che apprezzabile. Per tutte le motivazioni appena segnalate, ho deciso di sostenere la relazione a firma del collega Soltes.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la propuesta de nombramiento de Bettina Michelle Jakobsen como miembro del Tribunal de Cuentas.

Su currículum vitae y su experiencia hacen de ella una magnífica candidata para entrar a formar parte del órgano fiscalizador.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe die Ernennung von Frau Bettina Michelle Jakobsen als Mitglied des Rechnungshofes unterstützt, da sie auf Grund ihres bisherigen Werdeganges sicherlich eine Bereicherung für dieses Gremium darstellen würde.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La nomination des membres de la cour des comptes est l'un des pouvoirs du Parlement européen. Dans les faits, il n'en est rien. Si le Parlement procède effectivement à un vote à la majorité simple sur les membres de la Cour des comptes proposés par le Conseil, son avis reste purement consultatif. Libre au Conseil de ne pas en tenir compte, ce qui a été le cas précédemment lors de votes négatifs du Parlement. La candidate proposée est la danoise Bettina Michelle Jakobsen. Ses compétences en matière de gestion publique ne sont pas à démontrer et, de plus, elle se déclare dans sa candidature être “une partisane de la tolérance zéro vis-à-vis de la fraude et de la corruption”. Cependant, elle reste une “orthodoxe” en matière budgétaire et je peine à croire qu'elle s'opposera aux politiques d'austérité européennes. Je ne peux donc voter en faveur de sa nomination, je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Voto favoravelmente o nome de Bettina Michelle Jakobsen, para membro do Tribunal de Contas, por considerar que tem condições para desempenhar um bom mandato. Desejo-lhe, assim, as maiores felicidades no desempenho das suas funções.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I supported Bettina Michelle Jakobsen’s nomination, due to the fact that she has long-standing working experience as an auditor in the Danish National Audit Office, gave a convincing presentation in committee, including coherent answers to the written questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A jelöltet meghallgatta és egyhangúlag támogatta a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a jelentésben vázolt életút meggyőző. Kinevezését támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ La candidature de Mme Jakobsen à la Cour des comptes s'apparente à une nomination technique et n'inspire pas de remarques particulières. Les députés de l'ENF se sont abstenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Após audição do candidato proposto pelo Conselho para o cargo de membro do Tribunal de Contas e pelo exposto no relatório, sou favorável à indigitação por parte do Conselho de Bettina Michelle Jakobsen para o cargo de membro do Tribunal de Contas.

Além de um currículo irrepreensível, destaco a vasta experiência da candidata no domínio das auditorias ao setor público, elemento fundamental para um bom desempenho de um membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport vise à proposer la nomination d’un membre de la Cour des comptes, Bettina Michelle Jakobsen. Bien que le curriculum vitae de Mme Jakobsen soit tout à fait idoine pour ce poste (elle a été pendant 25 ans auditrice adjointe à la chambre des citoyens chargée de la réalisation des contrôles dans les domaines principaux liés aux citoyens dans différents ministères, puis elle a occupé des postes dans les institutions internationales) et qu’elle ait répondu à un questionnaire mettant en avant ses qualités, son objectivité et son impartialité, j’ai décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte puisque je nie toute existence à cette Cour des comptes supranationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ Ms Jakobsen’s extensive experience in public sector auditing makes her a very suitable candidate for appointment to the Court of Auditors. I am pleased that this will contribute to gender balance amongst ECA members, which has not yet been reached.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la nomination de Bettina Michelle Jakobsen à la Cour des comptes. Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la proposition de nomination du Conseil a été transmise au Parlement européen. La commission parlementaire du contrôle budgétaire a auditionné Bettina Michelle Jakobsen et a évalué ses qualifications. J'ai suivi l'avis rendu par cette commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Considerando che la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo ha attentamente valutato le qualifiche della candidata, esprimiamo un parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Bettina Michelle Jakobsen, in qualità di nuovo membro della Corte dei Conti.

Il mantenimento di standard professionali e orientamenti di elevata qualità è essenziale ai fini della credibilità e della professionalità dell'audit del settore pubblico. Così come riteniamo che l'indipendenza dei membri della Corte dei conti sia un presupposto fondamentale ai fini della capacità di operare dell'istituzione. Sulla base della lunga esperienza maturata nel quadro dell'audit, ci auguriamo che la sig.ra Jakobsen possa garantire una sana gestione finanziaria del servizio pubblico, un'attenzione particolare alla legittimità della spesa, un sistema di controllo interno efficace, un'attenzione particolare al raggiungimento di un buon rapporto costi-benefici.

Pensiamo possa svolgere i compiti che le verranno assegnati, offrendo ogni possibile garanzia in materia di oggettività, neutralità e imparzialità.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della summenzionata relazione che esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Bettina Michelle Jakobsen membro della Corte dei conti.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – I have voted for the nomination of Bettina Michelle Jakobsen as Member of the Court of Auditors based on the evaluation made by the rapporteur that considers her best suited for this position.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin ettepanekut nimetada Bettina Michelle Jakobsen kontrollikoja liikmeks. Pr Jakobsenil on enam kui 25-aastane avaliku sektori auditeerimise kogemus ning suur kogemus juhtimise ja rahvusvahelise auditi vallas, mis on kontrollikoja töös kindlasti suure väärtusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Riguardo la nomina della collega Bettina Michelle Jakobsen a membro della Corte dei conti, esprimo le mie più sentite congratulazioni e la mia vicinanza augurandole una proficua carriera in merito, esprimendo pertanto un parere favorevole a tale nomina.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose la nomination d’un membre de la Cour des comptes, Bettina Michelle Jakobsen. Le curriculum vitae de Mme Jakobsen semble parfait pour ce poste : elle a été pendant 25 ans auditrice adjointe à la chambre des citoyens chargée de la réalisation des contrôles dans les domaines principaux liés aux citoyens dans différents ministères, puis elle a occupé des postes dans les institutions internationales. Elle a également répondu à un questionnaire mettant en avant ses qualités, son objectivité et son impartialité. Néanmoins, je dénie toute compétence à cette Cour des comptes supranationale qui porte atteinte à la libre souveraineté des peuples et j’ai donc décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam prijedlog odluke o predloženom imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članicu Revizorskog suda utemeljenu na bogatom profesionalnom iskustvu koje služi kao najbolji dokaz zbog čega je nominirana za ovu visoku funkciju. Isto mišljenje imao je i Odbor za proračunski nadzor 17. lipnja 2015. kada je održano saslušanje kandidatkinje Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu koje je ocijenjeno pozitivno.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Na sjednici Odbora za proračunski nadzor 17. lipnja 2015. održano je saslušanje kandidatkinje Vijeća za članstvo u Revizorskom sudu. Odbor za proračunski nadzor ocijenio je kvalifikacije predložene kandidatkinje izvrsnima, o čemu govori i jednoglasna potpora Odbora njezinom imenovanju.

Predložena kandidatkinja posjeduje zavidno profesionalno iskustvo u trima glavnim vrstama revizije javnog sektora – financijskoj reviziji, reviziji usklađenosti i reviziji učinkovitosti. Bila je zaposlena u Međunarodnom odboru revizora za NATO u Bruxellesu, kao prva žena na toj funkciji. Ujedno je bila predstavnica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, a trenutno je kandidatkinja predsjednica Odbora za profesionalne standarde organizacije INTOSAI te radi na razvoju Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija kojima je cilj promicanje neovisnog i učinkovitog provođenja revizije. Ujedno ima iskustvo članstva u trima međunarodnim revizorskim odborima – Revizorskom odboru Vijeća Europe u Strasbourgu, Revizorskom odboru Europskog investicijskog fonda i Revizorskom odboru Europske investicijske banke u Luxembourgu.

Slijedom navedenog, podržavam imenovanje gospođe Betinne Michelle Jakobsen za članicu Revizorskog suda EU-a, budući da iz priloženog životopisa kandidatkinje i odgovora danih prilikom saslušanja na Odboru, proizlazi kako se radi o vrsnoj stručnjakinji.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la candidature de Bettina Michelle Jakobsen pour intégrer la Cour des Comptes de l'Union européenne, pour son profil et son expérience.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A audição realizada pela Comissão do Controlo Orçamental a Bettina Michelle Jakobsen, proposta pelo Conselho para membro do Tribunal de Contas, avaliou, por meio de questionário, aspetos da sua experiência profissional e procurou aferir da imparcialidade e da independência da candidata, em conformidade com o disposto no artigo 286.º, n.º1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia que, a respeito dos membros do Tribunal de Contas, determina que "devem oferecer todas as garantias de independência." A comissão responsável deu parecer favorável à indigitação da candidata dinamarquesa e apreciadas a experiência profissional e as garantias de independência dadas, votei favoravelmente o relatório a fim de transmitir o parecer positivo da consulta realizada pelo Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Bettina Michelle Jakobsen para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Instituído em 1977, o Tribunal de Contas tem como objetivos a fiscalização das contas e melhoria da gestão financeira da União Europeia e neste sentido, a nomeação dos membros que o compõem tem se reger por critérios de competência e independência. Todos os dados apresentados para esta opção, incluindo as respostas ao questionário destinado aos candidatos a membros do Tribunal de Contas e o seu Curriculum Vitae, apoiaram a minha decisão. Para além disso, a Comissão do Controlo Orçamental procedeu à audição da candidata e avaliou as suas qualificações, nomeadamente quanto às condições estabelecidas no artigo 286.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu, comme la quasi-unanimité des députés européens, la nomination de Bettina Michelle Jakobsen comme membre de la Cour des comptes au vu de ses compétences pour la fonction. Elle a en effet acquis une expérience de plus de 25 ans en matière de contrôle des finances publiques et est responsable depuis plusieurs années des rapports annuels sur le contrôle financier des comptes publics danois adressés à la commission des comptes publics du parlement danois. Parmi les missions qu'elle devra assurer, figurera certainement celle visant à publier plus rapidement les rapports spéciaux de la Cour et à les rendre plus pertinents au même titre que son rapport annuel. C'est ainsi que la Cour des comptes européenne pourra pleinement jouer son rôle de contrôleur externe indépendant du budget de l'Union européenne pour débusquer les fraudes et renforcer la bonne gestion des fonds européens. Il restera au Parlement européen de remplir pleinement son rôle politique et de superviser les fonds de l'Union le plus efficacement possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma vez que que a Comissão do Controlo Orçamental avaliou as qualificações e procedeu à audição da candidata Bettina Michelle Jakobsen, não existe qualquer motivo para votar contra a sua indigitação para membro do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de Bettina Michelle Jakobsen como nuevo miembro del Tribunal de Cuentas. Su formación y acreditada experiencia la capacitan sin lugar a dudas para el puesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Mme Bettina Michelle Jakobsen a été proposée en tant que nouveau membre danois de la Cour des comptes européenne, à la suite du décès d'Henrik Otbo, le 1er février de cette année à Luxembourg. Mme Jakobsen possède une expérience de 25 ans en tant que juriste et auditrice. Elle occupe actuellement le poste d'auditrice générale adjointe au Danemark, chargée de la rédaction des rapports adressés à la commission des comptes publics sur le contrôle des comptes publics. Sa candidature a recueilli l'unanimité des groupes.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Na sequência do falecimento súbito, no passado mês de fevereiro, do Membro do Tribunal de Contas e antigo Auditor Geral dinamarquês Henrik Otbo - uma perda inestimável para o Tribunal Europeu para o mundo da auditoria em geral, bem como para os seus antigos colegas do Tribunal de Contas da Dinamarca e, obviamente, para os seus familiares e amigos foi proposto como novo membro dinamarquês para o Tribunal de Contas Europeu Bettina Michelle Jakobsen, advogada e auditora com 25 anos de experiência.

Tendo em conta a sua formação académica e o seu percurso profissional, a Comissão de Controlo Orçamental avaliou, de forma positiva, as qualificações da candidata para o cargo, nomeadamente quanto às condições estabelecidas no artigo 286.°, n.° 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, tendo emitido parecer favorável. Não havendo razões que obstem à nomeação em causa, votei favoravelmente esta decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de la señora Jakobsen al considerar que su trayectoria académica y profesional así como las garantías de independencia que supo hacer valer durante la audiencia en el Parlamento Europeo el pasado 17 de Junio, se corresponden con las responsabilidades que deberá asumir en el Tribunal de Cuentas, en reemplazo del fenecido señor Otbo. Además, considero positivo que su incorporación corrija favorablemente el equilibrio de género en el equipo de auditores.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Ms Jakobsen’s extensive experience in public sector auditing makes her a very suitable candidate for appointment to the Court of Auditors. I am pleased that this will contribute to gender balance amongst ECA members, which has not yet been reached.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za prijatie uznesenia o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov s prihliadnutím na pozitívne stanovisko EKR.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o imenovanju Bettine Michell Jakobsen za članicu Revizorskog suda s obzirom na njeno profesionalno i međunarodno iskustvo i prijašnje poslove koji uključuju financijsku reviziju, reviziju usklađenosti, reviziju učinkovitosti regija te ostale poslove koji je čine kvalificiranom za obavljanje poslova članice Revizorskog suda.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ Ms Jakobsen’s extensive experience in public sector auditing makes her a very suitable candidate for appointment to the Court of Auditors. I am pleased that this will contribute to gender balance amongst ECA members, which has not yet been reached.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće o predloženom imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članicu Revizorskog suda s obzirom na njezina prethodna radna mjesta:

- Pomoćnica glavnog državnog revizora (platni razred 39), danski Nacionalni ured za reviziju,

- Pomoćnica glavnog državnog revizora (platni razred 38), danski Nacionalni ured za reviziju,

- Direktorica (platni razred 37), danski Nacionalni ured za reviziju,

- Revizorica, Međunarodni odbor revizora za NATO, sjedište NATO-a, Bruxelles, Belgija,

- Posebna savjetnica, danski Nacionalni ured za reviziu,

- Načelnica odjela, danski Nacionalni ured za reviziju,

- Administratorica, Gradsko vijeće Kopenhagena.

Bettine Michelle Jakobsen bila je prva danska državljanka na položaju Revizorice u Međunarodnom odboru revizora za NATO u Bruxellesu. Radno mjesto obuhvaćalo je financijsku reviziju, reviziju usklađenosti i reviziju učinkovitosti raznih organizacija i projekata NATO-a. Također je uključivalo revizije koje su se provodile na infrastrukturnim programima NATO-a (NSIP), što je podrazumijevalo česta putovanja u sve zemlje članice NATO-a, dobro poznavanje međunarodnih revizijskih i računovodstvenih standarda, znanje engleskog i francuskog kao radnih jezika te znatno praktično i stručno iskustvo rada u međunarodnoj organizaciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Vymenovanie som podporil, keďže Bettinu Michelle Jakobsenovú považujem vzhľadom na jej kariérnu minulosť za viac ako dostatočne kvalifikovanú kandidátku na tento post.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članico Računskega sodišča. Bettine Michelle Jakobsen je že na zaslišanju pred Odborom za proračunski nadzor dokazala, da ima dolgoletne revizorske izkušnje v javnem sektorju ter obsežno znanje o finančnih revizijah, revizijah skladnosti in revizijah smotrnosti poslovanja. V svojih odgovorih je bila jasna, natančna in konsistentna. Za poročilo sem glasovala tudi zaradi njenega zagotovila, da si bo prizadevala za izboljšanje odnosov med Evropskim računskim sodiščem, nacionalnimi revizijskimi institucijami in Evropskim parlamentom (Odbor za proračunski nadzor).

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται ο διορισμός ενός ακόμη μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο του οποίου η διάρθρωση, η λειτουργία και ο ρόλος εκπροσωπούν απόλυτα το σύστημα εξουσίας που οδήγησε τη χώρα μας και πολλές άλλες στη σημερινή τραγική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Auditul reprezintă o activitate esențială pentru sănătatea financiară a societăților noastre în prezent. La nivelul Uniunii Europene, unde există o multitudine de programe financiare, activitatea de auditare are o importanță capitală pentru a evita eventualele fraude sau fapte de corupție ce pot apărea. De aceea, membrii Curții de Conturi a Uniunii Europene trebuie să dispună de o vastă experiență în domeniu, care să le permită un control cât mai riguros al bunei administrări a banilor europeni. Doamna Bettina Michelle Jakobsen dispune de această experiență atât la nivel național, cât și internațional. Activitatea sa în cadrul Curții de Auditori a NATO este o dovadă a profesionalismului și competenței sale în domeniu. De asemenea, doamna Jakobsen este un expert independent și credibil, care a administrat bugete de nivelul unei organizații complexe.

În cadrul audierilor, doamna Jakobsen a dovedit, prin răspunsurile sale, că este persoana potrivită pentru această funcție, acordând o importanță adecvată relației cu Parlamentul European. Nu în ultimul rând, avem nevoie de o femeie în cadrul Curții de Conturi pentru a echilibra balanța de gen în acest domeniu dominat de bărbați. Din aceste motive, susțin numirea doamnei Jakobsen în funcția de membră a Curții de Conturi Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la nomination de notre collègue Jakobsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za Izvješće o predloženom imenovanju gđe Bettine Michelle Jakobsen članicom Revizorskog suda, s obzirom na njezino izvanredno profesionalno iskustvo kao i iskustvo u provođenju revizija javnog sektora.

Izvješća Revizorskog suda su od velike važnosti ne samo za rad Europskog Parlamenta i Odbora za proračunski nadzor nego i korisnike pomoći kojima se trebaju pružiti relevantne i pravovremene informacije o trošenju sredstava EU-a te obavezama prilikom izvršavanja i provedbi programa i projekata.

Smatram da predložena kandidatkinja zadovoljava uvjete za imenovanje na mjesto članice Suda. Ovim putem joj iskazujem potporu te pozivam na nastojanja za promicanjem neovisnog i učinkovitog provođenja revizije, potpunu neovisnost u izvršavanju svojih dužnosti kao i zadržavanje stope nulte tolerancije na slučajeve prijevara i korupcije kako bi se što snažnije gradila praksa dobrog financijskog upravljanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Podprla sem poročilo o imenovanju članice računskega sodišča. Gospa Bettina Michelle Jakobsen je bila predlagana kot nova danska članica Evropskega računskega sodišča. Je odvetnica in revizorka z več kot 25 let izkušenj. Trenutno je pomočnica revizorka na Danskem, odgovorna za pripravo poročil Odbora za javne finance glede revizije državnih računov.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de la señora Jakobsen al considerar que su trayectoria académica y profesional así como las garantías de independencia que supo hacer valer durante la audiencia en el Parlamento Europeo el pasado 17 de Junio, se corresponden con las responsabilidades que deberá asumir en el Tribunal de Cuentas, en reemplazo del fenecido señor Otbo. Además, considero positivo que su incorporación corrija favorablemente el equilibrio de género en el equipo de auditores.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le rapport présente la candidature de Bettina Michelle Jakobsen pour le poste de membre de la Cour des comptes européenne. Auditrice générale adjointe à la tête de la chambre des citoyens, chargée de la réalisation des contrôles dans les domaines principaux liés aux citoyens auprès de divers ministère danois, elle possède une expérience de plus de 25 ans en matière de finances publiques.

Le rapport présente en détails son parcours, les postes qu'elle a occupés dans son pays, le Danemark, mais également à l'international auprès de l'OTAN ou de la BEI, entre autres.

Le rapport comprend également les réponses à un questionnaire que la commission du contrôle budgétaire lui avait adressé concernant ses fonctions précédentes ainsi que sa vision et ses ambitions pour le poste auquel elle est nommée. Dans ses réponses elle affirme que le contrôle des finances publiques est un élément important qui peut faire une différence dans la vie des citoyens. L'accent est mis sur le fait qu'elle compte remplir ses fonctions en offrant toutes les garanties possibles en matière d'objectivité, de neutralité et d'impartialité.

Je me suis abstenue sur ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék megfelelő működése elengedhetetlen a hatékony közösségi rendszerben. Szavazatommal – egyetértve az S&D frakció álláspontjával – támogattam Jakobsen asszony kinevezését.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del nombramiento de la señora Jakobsen al considerar que su trayectoria académica y profesional así como las garantías de independencia que supo hacer valer durante la audiencia en el Parlamento Europeo el pasado 17 de Junio, se corresponden con las responsabilidades que deberá asumir en el Tribunal de Cuentas, en reemplazo del fenecido señor Otbo. Además, considero positivo que su incorporación corrija favorablemente el equilibrio de género en el equipo de auditores.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ I supported the candidacy of Bettina Michelle Jakobsen for the Court of Auditors, she was unanimously supported by the CONT committee and she has a high professional profile and a high level of independence.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Visto el currículum vitae de la señora Jakobsen, así como sus respuestas al cuestionario y el resultado de la votación final en comisión (18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención), considero oportuno votar a favor de este nombramiento.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A personalidade a ser nomeada é a Auditora-Geral Adjunta a chefiar o departamento «Cidadãos», responsável por realizar auditorias nas principais áreas relacionadas com os cidadãos, ou seja, o Ministério do Emprego, o Ministério da Juventude, da Igualdade de Géneros, da Integração e dos Assuntos Sociais, o Ministério dos Assuntos Económicos e do Interior, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Assuntos Eclesiásticos e o Ministério da Cultura. Auditorias financeiras, de conformidade e de resultados a seis ministérios, pagamentos do governo central aos municípios e auditorias de resultados regionais. Gestão de quatro diretores e cerca de 50 membros do pessoal. Membro da equipa de gestão do Gabinete Nacional de Auditoria da Dinamarca (conselho executivo).

Parece-nos ter perfil adequado.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Zusammen mit meiner Fraktion habe ich für die Ernennung von Frau Bettina Michelle Jakobsen als Mitglied des Rechnungshofes gestimmt. Sie ist ausgezeichnet qualifiziert für den Posten. Das ist Konsens. Sie hat zuvor mehrere ähnliche Funktionen beim dänischen Rechnungshof und bei der NATO innegehabt. Darüber hinaus wurde Frau Jakobsen vom Präsidenten des Rechnungshofes als Vorsitzende des INTOSAI Komitees für Fachliche Normen (PSC) gewählt und von der Europäischen Investitionsbank (EIB) zum Mitglied des Prüfungsausschusses des Europäischen Investitionsfonds (EIF) in Luxemburg ernannt. Sie wird auch ihre neue Aufgabe sehr gut ausfüllen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemnĕ. ‒ Hlasoval jsem pro nominaci paní Bettiny Michelle Jakobsenové na pozici nové členky Evropského účetního dvora, jelikož věřím, že do této funkce přinese mnoho zkušeností jak z dánského, tak i mezinárodního auditního prostředí. Její životopis dokazuje, že má pro tuto pozici skvělé vzdělání i předpoklady a více než pětadvacetileté zkušenosti v oblasti auditu. Paní Jakobsenová nás přesvědčila o tom, že jednou z jejích klíčových priorit je transparentnost, nulová tolerance ke korupci a podvodům a neustálé zlepšování a posilování užívání veřejných zdrojů. To jsou klíčové aspekty, které od členů Evropského účetního dvora potřebujeme.

 

6.2. Exercise of the Union’s rights under international trade rules (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
MPphoto
 
 

   Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a tratarse de una codificación técnica de los textos legislativos existentes, implica la ratificación indirecta de las normativas de la OMC. Nuestra apuesta relativa al ámbito del comercio internacional pasa por un modelo económico diferente que permita la producción local para generar empleo en el conjunto de los territorios del planeta. Estas normativas tienen en muchas ocasiones el efecto de restringir de una forma contraproducente, en términos económicos, la participación pública en el desarrollo industrial de los países en aras de la generación de crecimiento y empleo. Es por esto por lo que pese a su carácter técnico no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report. The rapporteur of the report was a member of my parliamentary group, the GUE/NGL. The report was a ‘codification’ report – a simple procedural move to roll new existing rules that are currently in the form of a Council Regulation and amendments into legislation.

Politically the regulation relates to the Commission having control over the EU’s interaction with the World Trade Organisation.

However, even if I may oppose any aspect of the content of the regulation, it is already in place. There was nothing in this report that included any of the content of the regulation.

It was purely technical – a new Act to supersede existing rules, regulations and amendments without any change to the content.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de résolution voudrait que chaque État membre consulte l’Union avant de conclure un traité international en matière de commerce. Il s’agit d’une nouvelle étape pour fédéraliser encore plus l’Union, au mépris de la souveraineté des États membres.

Attachée à une Europe des Nations, je souhaite que chaque État membre puisse rester libre de conclure des accords commerciaux, que ce soit avec d’autres États membres ou avec des pays tiers.

J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As I oppose the procedures which are to be codified under this resolution, it was consistent for me to vote against the resolution itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette deliberation, car elle se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Une fois de plus, on tente de nous imposer une "politique commerciale commune", laquelle s'avère dictée par des considérations géopolitiques erronées plutôt que par les intérêts bien pensés de nos pays.

J'ai voté contre ce texte, car je considère que chaque État membre doit rester libre de négocier lui-même les accords commerciaux qu'il juge profitables à son peuple.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit ici d'une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor porque ha sido necesaria una codificación de los textos existentes por los que se modifican los procedimientos de la Unión para que aseguren el ejercicio de los derechos de la Unión de acuerdo con las normas comerciales internacionales sobre todo fijados por la OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

En commission des affaires juridiques, nos députés ont indiqué que chaque État membre devrait rester libre de négocier lui-même des accords commerciaux sans décision de l'Union européenne et c'est en vertu de ce principe que j'ai décidé de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non condivido le politiche di questa Europa nel settore della politica commerciale internazionale. Sempre più spesso l’UE tutela gli interessi delle grandi multinazionali e non quelli dei piccoli produttori che tutelano le nostre eccellenze e soprattutto la qualità. Per questi motivi non ho inteso sostenere col mio voto la relazione Maštálka.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo a este informe que recoge las recomendaciones realizadas por el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y que se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad šiuo pasiūlymu dėl reglamento, nustatančio Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje, siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Šis reglamentas numato Europos Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti naudojimąsi tarptautinės prekybos taisyklių, ypač sudarytų globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), Europos Sąjungai suteiktomis teisėmis, kurios, laikantis esamų nacionalinių įsipareigojimų ir tvarkos, yra skirtos tam, kad būtų imtasi priemonių prekybos kliūčių, kurios veikia Europos Sąjungos rinką, atžvilgiu siekiant pašalinti dėl jų patirtą žalą. Be to, reglamentas nustato, kad būtų imtasi priemonių prekybos kliūčių, kurios veikia trečiosios šalies rinką, atžvilgiu siekiant pašalinti dėl jų pasireiškiantį neigiamą poveikį prekybai.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Tudi v tem primeru, podobno kot pri Uredbi o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil, ne gre za vsebinske spremembe temveč za poenotenje zapisa iz leta 1994, zato moja podpora dokumentu ni bila vprašljiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. – J’ai voté contre ce rapport « arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune ».

En effet, je considère que chaque État membre doit garder l’exercice des droits conférés par les diverses règles posées par le droit du commerce international.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report. The rapporteur of the report was a member of my parliamentary group, the GUE/NGL. The report was a ‘codification’ report – a simple procedural move to roll new existing rules that are currently in the form of a Council Regulation and amendments into legislation.

Politically the regulation relates to the Commission having control over the EU’s interaction with the World Trade Organisation.

However, even if I may oppose any aspect of the content of the regulation, it is already in place. There was nothing in this report that included any of the content of the regulation.

It was purely technical – a new Act to supersede existing rules, regulations and amendments without any change to the content.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché ritengo che la codificazione dei testi legislativi e regolamentari che si occupano dell'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali sia doverosa, per una questione di certezza del diritto, e sia, in un certo senso, in linea con la nuova politica "Legiferare meglio" della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea propunerii de modificare a regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind adoptarea procedurilor Uniunii în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), deoarece se dorește codificarea exclusivă a acestui regulament.

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este o organizație internațională care supraveghează un număr mare de acorduri care definesc „regulile comerciale” dintre statele membre. OMC este succesoarea „Acordului general asupra tarifelor și comerțului“ și operează în direcția reducerii și abolirii barierelor comerțului internațional.

Ținând cont de faptul că Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora, consider că trebuie susținut acest raport, pentru o mai bună funcționare a procesului de unificare și uniformizare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Si tratta di un provvedimento di mera codificazione ma relativo a un testo di cui non condivido il contenuto. La UE deve rivedere completamente le normative che regolano il commercio internazionale e che stanno uccidendo il made in Italy e l'economia manifatturiera italiana.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Rendre la législation simple et accessible est une priorité pour les institutions européennes. À ce titre, la codification permet de regrouper différentes règlementations traitant d’un même sujet en un texte unique afin de faciliter son application. J’ai voté en faveur de ce rapport sur la codification sur l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.

È di primaria importanza che l'UE riesca a garantire la stabilità degli accordi commerciali internazionali e ciò deve avvenire per mezzo di strumenti adeguati come:

– norme che definiscano il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche;

– misure di riequilibrio, anche mediante la sospensione di concessioni nei casi in cui il Paese terzo interessato non attui appropriati adeguamenti;

– comunicazione e scambio di opinioni efficaci tra la Commissione, da una parte, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altra.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This vote was merely concerned with technical matters and it was not connected to the content but was instead concerned with codification.

This is important as if you do not codify the text the former several amended versions of the texts stay. Codification, is, in a nutshell a simplification.

Any proposal that provides greater legal clarity and transparency should be welcomed as it is the complex nature of such texts which frequently leads to unnecessary legal challenges often at the taxpayers’ expense

Politically the regulation relates to the Commission having control over the EU’s interaction with the World Trade Organisation.

However, even if I may oppose any aspect of the content of the regulation, it is already in place. There was nothing in this report that included any of the content of the regulation.

It was purely technical – and therefore, I voted in favour because it increases transparency and leads to better legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ As I oppose the procedures which are to be codified under this resolution, it was consistent for me to vote against the resolution itself.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ Having regard to the Inter-institutional Agreement of 20 December 1994 on an accelerated working method for official codification of legislative texts, the Consultative Working Party met to examine the amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Council Regulation (EC) No 3286/94 of 22 December 1994 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization and agreed that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance. The aim of this exercise is to make a law that has been frequently amended to be clear and transparent. I therefore, voted in favour of this Report.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione del collega Jiří Maštálkala verifica che la proposta della Commissione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali perciò ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à mettre en place des procédures « en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'OMC ».

Par principe, je m'oppose à l'article 3 du traité UE, qui dispose que la politique commerciale serait une compétence exclusive de l'Union européenne, le seul interlocuteur en interne comme en externe étant la Commission, qui, en tant que négociateur, représente les vingt-huit États. Ceux-ci, en vertu des traités, n'ont pas le droit d'assister aux négociations et, là où ils sont présents (OMC, etc.), ils ne peuvent prendre la parole qu'au titre national et non européen.

Ce dépouillement de la souveraineté des États membres en matière commerciale empêche ainsi chaque nation de mener des politiques dans l'intérêt de leurs entreprises, de leurs industries ou de leurs citoyens. Nier la possibilité pour chaque État membre de négocier les accords commerciaux nécessaires ou stratégiques à son pays est un déni de liberté et de développement sur lequel il s'agirait de revenir en renégociant les traités.

J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Είναι σημαντική αυτή η έκθεση που αφορά τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλισθεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'OMC. La proposta in questione si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune. Tenendo conto dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 "Legiferare meglio", il quale intende accelerare i tempi di codificazione ufficiale dei testi legislativi e considerando che il gruppo consultivo, composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, riunitosi il 26 febbraio 2015, ha concluso che la proposta in questione non intende modificare i testi esistenti ma si limita a codificarli, valuto in maniera positiva la proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório Jiří Maštálka sobre a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece procedimentos da União no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela União dos seus direitos ao abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio que vem (por exigência de clareza e racionalidade) proceder a uma codificação do Regulamento n.° 3286/94 do Conselho.

Tendo em conta uma alteração entretanto introduzida na proposta inicial, a Comissão decidiu apresentar – em conformidade com o artigo 293.º, n.º 2, do Tratado TFUE – uma proposta alterada de codificação do regulamento em questão que preserva integralmente o conteúdo dos atos codificados.

O ato em causa vem na senda do Acordo Interinstitucional, de 20 de dezembro de 1994, entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento, que estabelece um procedimento acelerado que pode ser utilizado para a adoção rápida dos atos codificados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione del collega Maštálka poiché la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I am voting in favour of this report but insist that European citizens are given the necessary information about the negotiations taking place for the Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Transatlantic Trade and Investment Partnership is a series of trade negotiations being carried out between the EU and US and this will directly affect the European citizens. It is very important that these negotiations do not decrease EU standards but ensure that these are safeguarded for the best of European citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a tratarse de una codificación técnica de los textos legislativos existentes, implica la ratificación indirecta de las normativas de la OMC. Nuestra apuesta relativa al ámbito del comercio internacional pasa por un modelo económico diferente que permita la producción local para generar empleo en el conjunto de los territorios del planeta. Estas normativas tienen en muchas ocasiones el efecto de restringir de una forma contraproducente, en términos económicos, la participación pública en el desarrollo industrial de los países en aras de la generación de crecimiento y empleo. Es por esto por lo que pese a su carácter técnico no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This resolution deals with the amended proposal which lays down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules. The proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance. Hence as this is a simple procedural exercise I have voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à codifier le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La législation prévoit que lorsque l'Union, saisie d'une plainte au nom d'une industrie européenne, d’une plainte au nom des entreprises européennes ou d'une demande d'un État membre d’engager des procédures dans le domaine de la politique commerciale commune, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission européenne après avoir informé les co-législateurs. Considérant que ce texte propose une simple codification de la législation existante sans modification substantielle, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le texte codifie certaines règles européennes en matière commerciale. La Commission européenne pourra désormais engager, conduire et clôturer les procédures internationales de règlement des différends à partir du moment où elle sera saisie d'une plainte émanant d’entreprises européennes. Cette nouvelle procédure améliorera la cohérence et l’efficacité de la politique commerciale européenne, compétence exclusive de l'Union. Les États membres en seront seront bien évidemment informés.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Tout au long de ma première année de mandat, j'ai réaffirmé les principes qui conditionnent mon engagement politique. En tant que député français au Parlement européen, je représente mon pays et ses intérêts au sein d'une Union sans limite. C'est pourquoi je réaffirme par mon vote la volonté de conserver intactes les souverainetés nationales des États membres. J'estime que les accords commerciaux doivent être négociés par les seuls États concernés, capables de définir les compromis servant les intérêts des peuples concernés. L'Union ne doit pas être la pièce maîtresse de ces négociations et doit stopper son empiètement sur les prérogatives nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), in writing. ‒ I support the adoption of this report because it concerns merely a simple and straightforward codification of existing texts. In my opinion, streamlining the European legal framework is very important in light of our commitment to the rules of subsidiarity and proportionality and improved understanding for citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση, καθώς διά μέσου αυτής επιδιώκεται απλώς η κωδικοποίηση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας δίχως τη δυνατότητα τροποποίησης αυτής. Η υπάρχουσα νομοθεσία παρουσιάζει κενά και δεν μας βρίσκει σύμφωνους στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution, parce que je considère que chaque État membre doit rester libre de négocier lui-même les accords commerciaux comme il l'entend, sans passer par l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Podporujem tento návrh, nakoľko jeho predmetom je jasná a jednoduchá kodifikácia už platných textov bez zmeny ich podstaty. V návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady sú stanovené postupy Európskej únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia a uplatňovania práv Európskej únie z pohľadu pravidiel medzinárodného obchodu s dôrazom na tie, ktoré boli vytvorené pod záštitou WTO, ako aj so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z decembra 2014 a s prihliadnutím na stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario a questa relzione. Seppur si tratti di una mera codificazione si parla della politica commerciale che è, ed è stata un disastro per il mio Paese.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. – Η ψήφος μου είναι κατά της έκθεσης, καθώς διά μέσου αυτής επιδιώκεται απλώς η κωδικοποίηση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας δίχως τη δυνατότητα τροποποίησης αυτής. Η υπάρχουσα νομοθεσία παρουσιάζει κενά και δεν με βρίσκει σύμφωνο στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the adoption of the proposal since the proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla proposta modificata del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale: tale esigenza risulta ancor più sentita in un momento storico in cui l'UE negozia diversi accordi commerciali bilaterali con importanti partner commerciali. Permettere alle società e alle imprese europee di denunciare direttamente alla Commissione i casi di pregiudizi e ostacoli al commercio internazionale riscontrati, e subito, va nella direzione di un'Europa che cura gli interessi delle proprie imprese e dei propri Stati membri in modo uniforme.

Ritengo, infine, importante la codificazione di questo regolamento che crea una procedura certa e applicabile in tutta l'UE per le denunce e le procedure di risoluzione delle controversie commerciali internazionali, in cui la Commissione Europea assume il ruolo di soggetto rappresentante degli interessi di tutta l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht über die Ausübung der Rechte der Union nach internationalen Handelsregeln gestimmt, weil dieses eher technische Dossier die grundlegenden Vereinbarungen für internationale Verhandlungen modernisiert und zudem in Teilen die Position des Europäischen Parlaments stärkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Maštálka report, given it simply concerns a codification to take into account changes in rules (already accepted by the EU) by the WTO in international trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe cuyo propósito es la codificación de normas que se superponen pero que preserva, en todo caso, el contenido de los actos anteriores. El voto no está conectado con ningún tipo de contenido expreso y solo expresa voluntad, por tanto, formal.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report alongside my colleagues in the Socialist and Democrats Group. This report is a simple codification to recognise account changes in rules by the WTO that have already been accepted by the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimo. Manau, kad pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimo pakeitimo tik prisidės prie ES institucijų darbo saugumo ir efektyvumo užtikrinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe cuyo propósito es la codificación de normas que se superponen pero que preserva, en todo caso, el contenido de los actos anteriores. El voto no está conectado con ningún tipo de contenido expreso y solo expresa voluntad, por tanto, formal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o izmijenjenom prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se zajamčilo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenim pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije jer se prijedlogom ide ka kodifikaciji postojećih tekstova bez suštinskih promjena. Pojednostavljenje vodi prema jasnijim aktima koji na taj način postaju pristupačniji građanima te lakši za pronalaženje i razumijevanje. Važno je omogućiti građanima da bez poteškoća pristupe svojim pravima te smanjiti potrebu za istraživačkim radom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ J’ai décidé de voter contre ce rapport sur l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Ce projet de résolution modifie grandement les règles diplomatiques des États membres. Ainsi, chaque État membre de l’Union se verrait obligé de demander l’avis de l’Union avant de conclure un traité international. Cette proposition va à l’encontre directe de la souveraineté nationale des États membres : ces derniers doivent rester libres de mener leurs relations diplomatiques comme ils l’entendent, même si, et surtout si, la diplomatie de l’Union va à l’encontre de leurs intérêts. Un tel empiètement sur la liberté et la souveraineté des États membres est absolument inacceptable, d’autant qu’il y a de fortes chances que cette résolution mette à mal l’économie de certains pays de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Jiří Maštálka sur l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Ce texte, essentiellement technique, permet de simplifier les différentes législations européennes et internationales en réunissant les textes législatifs concernés en un seul corpus. Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la résolution législative arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce vote est le résultat d’une procédure accélérée de simplification et de clarification du droit et n’affecte pas les conséquences juridiques de la version initiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere nach den im Rahmen der WTO vereinbarten Regelungen. Es ist keine inhaltliche Änderung, weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung, deshalb enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali. L'argomento in oggetto riguarda la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ho deciso, pertanto, di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Chaque État membre devrait rester libre de négocier lui-même des accords commerciaux comme il l'entend, sans passer par l'Union européenne. Vote: CONTRE

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, car j'estime que chaque État membre devrait rester libre de négocier lui-même des accords commerciaux comme il l'entend, sans passer par l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre. Ce rapport a pour but de donner à l'Union européenne des prérogatives lui permettant de procéder à des négociations en matière de politique commerciale. Ceci va bien entendu dans le sens du projet de mise sous tutelle des États membres qui doivent de plus en plus suivre les décisions prises par les institutions européennes. En tant que souverainiste, je ne peux pas soutenir un tel projet. Les États membres doivent pouvoir négocier librement tout accord commercial selon leurs intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a tratarse de una codificación técnica de los textos legislativos existentes, implica la ratificación indirecta de las normativas de la OMC. Nuestra apuesta relativa al ámbito del comercio internacional pasa por un modelo económico diferente que permita la producción local para generar empleo en el conjunto de los territorios del planeta. Estas normativas tienen en muchas ocasiones el efecto de restringir de una forma contraproducente, en términos económicos, la participación pública en el desarrollo industrial de los países en aras de la generación de crecimiento y empleo. Es por esto por lo que pese a su carácter técnico no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La Comisión presentó en junio de 2014 una propuesta para adherir la política comercial común (PCC) de la UE al conjunto de normas internacionales estipuladas por la Organización Mundial del Comercio.

Voto a favor de esta iniciativa puesto que tiene por objetivo sintonizar nuestras normas con el marco legislativo internacional, lo que sin duda contribuirá a un mejor funcionamiento del sistema comercial a nivel global.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro, jelikož jde pouze o konsolidaci existujícího znění a nemění se tímto původní legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Na prijedlog Europske komisije upućen Parlamentu i Vijeću o izmjenama Uredbe o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se zajamčilo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije, zastupnik Jiří Maštálka sastavio je mišljenje u ime Odbora za pravna pitanja.

Budući da su pravne službe odobrile kodifikaciju već postojećeg teksta i potvrdile da izmjene neće utjecati na sadržaj dokumenta, podržala sam mišljenje zastupnika Maštálka da se izmjene usvoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), por escrito. He votado de acuerdo con la línea de mi partido político y según mis convicciones: el comercio internacional que tanta importancia ha adquirido hoy en día debe desarrollarse según las estrictas normativas y principios de la UE, cuya eficacia ha quedado probada a lo largo de los años.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Predmetom návrhu je zjednotenie doterajšej právnej úpravy. Jasná a systematickejšia kodifikácia prispeje k prehľadnejšej právnej úprave, k jednoduchšej práci s textom nariadenia a tým aj k lepšiemu pochopeniu a interpretácii obsahu nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ενωσιακές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, διότι η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, διαπίστωσε διά κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση όντως συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte. Il réglemente les procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune, permettant ainsi à l’Union d’exercer ses “droits” en matière de commerce international. Nous nous opposons formellement à ce texte, car les accords commerciaux et leurs négociations devraient relever de la compétence des États membres et non pas de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal which is a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Si esprime voto favorevole sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'esercizio dei diritti dell'Unione, nell'ambito delle norme commerciali internazionali.

Nella proposta sono stabilite le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune, atte ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti dell'Unione nel quadro delle norme commerciali internazionali; con particolare riguardo a quelle istituite sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale del commercio.

La politica commerciale comune, difatti, si fonda su principi uniformi, soprattutto per quanto riguarda la difesa commerciale e su un meccanismo giuridico trasparente, finalizzato al superamento degli ostacoli agli scambi, adottati dai paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ La proposta si basa su una mera codificazione di testi esistenti, senza apportare agli stessi modifiche sostanziali. Conscia del fatto che, una semplificazione dei testi, favorisce la loro interpretabilità, ho deciso di sostenere con favore la relazione in oggetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei der Abstimmung meiner Stimme enthalten, da es sich bei dem vorliegenden Vorschlag um eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln, ohne jegliche inhaltliche Änderungen handelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement relatif aux droits de l'Union européenne en matière commerciale. Il s'agit d'un rapport purement technique. Néanmoins, le règlement faisant l'objet d'une codification ayant pour but principal de “réagir aux obstacles au commerce”, je vote contre ce texte qui favorise le libéralisme le plus forcené.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce projet de résolution voudrait que chaque État membre passe par l’Union européenne avant de conclure un traité international. Nous voyons très clairement que c’est une tentative d’unifier, de fédéraliser encore plus l’Union. Cela n’avantagera aucunement les économies des États membres qui ont déjà beaucoup de mal à lutter contre la concurrence internationale. Il est aussi évident que ce genre de proposition viole et réduit la souveraineté nationale de chacun des États membres. Les États doivent rester libre des accords commerciaux qu’il conclut, que ce soit des partenaires européens ou non. Afin de protéger la souveraineté de chacun des États membres et de ne pas rajouter un fardeau à l’économie des pays européens, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece procedimentos da União no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela União dos seus direitos ao abrigo das regras de comércio internacional, designadamente as estabelecidas no âmbito da Organização Mundial de Comércio. A proposta em questão tem como objetivo a codificação dos textos existentes, sem alterações substantivas, o que, do ponto de vista da técnica legislativa, com o intuito de simplificação das regras jurídicas existentes, merece a minha concordância.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal for Exercise of the Union’s rights under international trade rules, which is only a technical adjustment and fully preserves the content of the act being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az előterjesztett szöveg már hatályos uniós jogszabályok érdemi módosítás nélküli egységes szerkezetbe foglalása.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le texte est la codification du règlement (CE) n° 3286/94, qui accorde à l'Union européenne un pouvoir en matière de négociations commerciales. Il prévoit notamment qu'en cas de contentieux (plainte au nom d'une industrie ou d'entreprises de l’Union, ou demande d'un État membre d’engager des procédures dans le domaine de la politique commerciale commune), la Commission peut décider d'engager ou de clore la procédure de son propre chef, en en informant simplement les États membres. Les patriotes français sont pour la souveraineté nationale en la matière et ne peuvent donc soutenir ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Atendendo que a proposta em apreço se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas, o presente relatório tem o meu voto a favor.

O Regulamento (CE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, que estabelece procedimentos da União no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela União dos seus direitos ao abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio, já foi sujeito a inúmeras alterações. Como defendo que a legislação deve ser clara e simples, defendo que a codificação do referido diploma é a melhor forma de garantir segurança jurídica e a proximidade dos cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport intitulé « Exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international » vise à arrêter la politique commerciale commune que doit assurer l’Union européenne en vertu de ses compétences exclusives en matière de commerce international. M’opposant absolument à la politique commerciale commune qui n’est qu’une soumission à la logique mondialiste, et considérant qu’il revient à chaque État membre de déterminer librement la politique commerciale qu’il doit suivre, j’ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which is part of a group of codification files, and is simply a codification to take into account changes in rules (already accepted by the EU) by the WTO in international trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte purement technique, relatif à l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. Il s'agit d'une codification des textes existants sur les procédures en matière de politique commerciale commune de l'Union au regard des règles du commerce international et notamment à celles définies sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, accogliamo senza indugio questa proposta relativa alle procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune, al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nel corso dell'esame, infatti, il gruppo consultivo ha concluso, di comune accordo, che la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti e non apporta alcuna modifica di tipo sostanziale. Invitiamo, quindi, il nostro Presidente a trasmetterla quanto prima alla Commissione ed ai parlamenti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ L'Unione europea attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini. Tale obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.

Lo scopo della presente proposta è, quindi, quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, e trattandosi di una relazione di carattere tecnico che non introduce alcuna innovazione nei contenuti, ma si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, ho ritenuto opportuno sostenerla con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – I voted for this Commission proposal that complies with the recommendations of the Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), i scríbhinn. ‒ Chaith mise vóta i bhfabhar na tuarascála seo. Bhí an rapóirtéir mar pháirt de mo ghrúpa, GUE/NGL. Tuarascáil chódaíochta a bhí ann – céim nós imeachta chun na rialacha atá i bhfeidhm i láthair na huaire a chódú mar rialachán ón gComhairle agus leasuithe orthu a bhogadh go reachtaíocht.

Go polaitiúil, tá baint ag an rialachán seo leis an gCoimisiún agus an chumhacht atá aige maidir leis an mbaint atá ag AE leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

É sin ráite, cé go bhfuilim i gcoinne gnéithe den rialachán, tá na gnéithe sin i bhfeidhm cheana féin. Ní raibh rud ar bith sa tuarascáil seo a bhain le hábhar an rialacháin féin. Tuarascáil theicniúil a bhí ann: gníomh nua chun gabháil in ionad na rialacha atá i bhfeidhm faoi láthair; an gníomh sin a bheith i bhfoirm rialacháin agus leasuithe air, gan athrú ar bith ar an ábhar.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei diesem Bericht der Stimme enthalten, da es sich um eine reine Zusammenfassung der bestehenden Kodifikationen handelt, welche zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln (insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln) dienen sollte. Des Weiteren wurden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Osnovni je cilj pregovora staviti razvoj u središte svjetskog trgovinskog sustava. Zaključci pregovarača trebali bi pomoći jačanju kapaciteta država u razvoju za ostvarivanje dobiti u međunarodnoj trgovini i tako im pomoći u borbi protiv siromaštva.

EU je podržala pokretanje ovako širokog i ambicioznog kruga pregovora jer se to činilo kao jedini način koji bi omogućio da svi sudionici ostvare gospodarski rast i korist od razvoja, uz prihvaćanje kompromisa koji iz toga nužno proizlaze. Stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport, intitulé “Exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international”, vise à fixer la politique commerciale commune que doit suivre l’Union européenne en vertu de ses compétences en matière de commerce international. Je suis hostile à l’attribution de ces compétences et je m’oppose fermement à la politique commerciale commune, qui n’est qu’une soumission à la logique mondialiste. Je pense que c’est à chaque État membre de déterminer librement la politique commerciale qu’il entend mettre en œuvre. J’ai donc décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Cilj mehanizma Europske unije u području zajedničke trgovinske politike je osigurati postupovno sredstvo kada se od institucija Unije zahtijeva da reagiraju na trgovinske prepreke koje donose ili primjenjuju treće zemlje, a koje nanose štetu ili imaju štetni učinak na trgovinu, pod uvjetom da postoji pravo djelovanja u odnosu na te prepreke prema primjenjivim međunarodnim trgovinskim pravilima. Sukladno izmijenjenom prijedlogu ove Uredbe dužnost je Komisije postupati u odnosu na trgovinske prepreke koje donose ili primjenjuju treće zemlje, u okviru međunarodnih prava i obaveza Unije, samo u slučaju kada je ugrožen interes Unije. Kod ocjenjivanja tog interesa, Komisija treba posvetiti dužnu pažnju stajalištima svih zainteresiranih stranaka u postupku.

Stoga, podržavam prijedlog izvjestitelja kojim se nastoji određivanjem postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike osigurati ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, a posebno onima koja su uspostavljena pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije.

Tu važnost je prepoznala i Republika Hrvatska, koja je usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini omogućila primjenu pravne stečevine Europske unije iz područja trgovinske politike te sukladno istom osnovala Državni ured za trgovinsku politiku, kao nadležno tijelo za provođenje trgovinske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Primarni ciljevi EU-a i Svjetske trgovinske organizacije (WTO) jesu efikasna trgovinska zaštita svih subjekata uključenih u međunarodnu trgovinu. Neprijeporno je kako se zajednička trgovinska politika mora temeljiti na ujednačenim načelima. Uz detaljnu europsku regulativu na tom području, posebno se ističu pravila utvrđenih pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije te onih propisanih u prilozima Sporazuma WTO-a.

Svrha izmjena Uredbe o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike je uspostava efikasnijih postupaka kojima bi se osiguralo učinkovito ostvarivanje svih prava Unije u skladu s međunarodnim trgovinskim pravilima te stoga ova Uredba ima iznimno političko značenje za tržišne slobode unutar EU-a. Spomenuti postupci primjenjuju se posebno tijekom pokretanja i vođenja postupaka međunarodnog rješavanja sporova u području zajedničke trgovinske politike. Cilj ove Uredbe ujedno je osigurati efikasan odgovor na trgovinske prepreke koje utječu na tržište EU-a s ciljem uklanjanja nastale štete te na trgovinske prepreke koje imaju učinak na tržište trećih zemalja s ciljem uklanjanja nastalih štetnih učinaka na trgovinu.

Iz svega navedenog podržavam izmijenjeni prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la codification du règlement relatif aux procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune afin d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, et notamment celles instituées par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette procédure permet de clarifier et de simplifier le texte législatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O relator aprova a codificação feita dos textos existentes no Regulamento (CE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativo aos procedimentos da União no domínio da política comercial comum. Considerando o parecer favorável dado à proposta alterada pelo Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento e considerando ainda que as alterações ínsitas na proposta se cingem a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas ao texto legislativo, votei favoravelmente o projeto de resolução legislativa ora em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport rédigé par Jiří Maštálka au nom de la commission juridique visant l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international.

Il s'agit d'un nouveau règlement qui fait suite au travail consultatif des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Et même s'il s'agit ici de codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance, il importe de rappeler certains faits, étant donné que la bonne application de la politique commerciale commune vise en particulier celle des règles de l’Organisation mondiale du commerce. Si en tant que libérale, je suis sensible à un monde sans barrières qui favorise les échanges, y compris commerciaux, j'émets tout de même certaines inquiétudes face à l'absence de réformes d'envergure dans de nombreuses institutions internationales. Certaines méritent beaucoup plus qu'un rafraichissement. C'est en particulier le cas de l'OMC qui se trouve incapable de conclure le cycle de Doha, ouvert en 2001, et de réguler le commerce mondial en ce début de XXIème siècle.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma vez que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão emitiu parecer positivo e entende que a proposta em apreço se limita à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas dos textos, não há qualquer razão para o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo a este informe que recoge las recomendaciones realizadas por el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, dado que se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur la proposition de règlement arrêtant des procédures de l'Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l'Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette proposition de règlement se limite à une codification pure et simple des textes existants et n'apporte donc aucune modification de leur substance. Cette absence de modification a été confirmée par le groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei, de forma favorável, a presente resolução legislativa sobre a proposta alterada de regulamento que estabelece diversos procedimentos da União Europeia no domínio da política comercial comum. O principal objetivo é proceder à codificação do Regulamento (CE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, com vista a assegurar o exercício pela União dos seus direitos ao abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Trata-se de um procedimento em que o Parlamento Europeu decide de acordo com o processo legislativo ordinário e em pé de igualdade com o Conselho.

A política comercial comum deve reger-se por critérios de uniformização, pelo que a codificação deste regulamento veio estabelecer procedimentos que asseguram o exercício efetivo dos direitos da União ao abrigo das regras do comércio internacional, designadamente através da introdução de um mecanismo jurídico transparente, ao qual os Estados-Membros poderão recorrer quando existam entraves ou prejuízos ao comércio por parte de países terceiros.

De salientar ainda, como aspeto positivo de clareza e racionalidade, a clarificação que a codificação deste Regulamento veio trazer em matéria dos poderes da Comissão, assim como dos procedimentos de exame e de consulta.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione dell'On. Mastalka sull'Esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho scelto di votare contro in quanto si tratta di un provvedimento di mera codificazione relativo a un Regolamento che reputo nel complesso inadeguato.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe cuyo propósito es la codificación de normas que se superponen pero que preserva, en todo caso, el contenido de los actos anteriores. El voto no está conectado con ningún tipo de contenido expreso y solo expresa voluntad, por tanto, formal.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sull'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in quanto si tratta di una semplice codificazione dei testi legislativi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this group of codification files, as it is simply a codification to take into account changes in rules (already accepted by the EU) by the WTO in international trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za prijatie uznesenia o zmenenom návrhu nariadenia EP a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky, zameriavajúce sa na uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, predovšetkým tých pravidiel, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie, nakoľko predmetom návrhu bola jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh legislatívneho uznesenia EP o zmenenom návrhu nariadenia EP a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie. Keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb EP, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty, prijal Európsky parlament návrh Komisie v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Medzinárodný obchod je úspešným nástrojom na vytváranie rastu a zamestnanosti. Podporujem preto dodržovanie všetkých princípov EÚ a WTO v oblasti ochrany obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se zajamčilo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije s obzirom da je prijedlog prilagođen mišljenjima i preporukama savjetodavnih pravnih službi Europske komisije, Parlamenta i Vijeća.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported this report codifying international trade rules as these clarify the EU’s rights under international trade rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam nacrt izvješća o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se zajamčilo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodificirani tekst).

Savjetodavna radna skupina koju sačinjavaju pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 26. veljače 2015. u svrhu provjere spomenutog prijedloga Komisije.

Na tom sastanku provjerena je izmjena prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kodiranja Uredba Vijeća (EZ) br. 3286/94 od 22. prosinca 1994. kojom se utvrđuju postupci Zajednice u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Zajednice prema međunarodnim trgovinskim pravilima, osobito onih pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije. Savjetodavna radna skupine zaključila je da je prijedlog jednostavno šifriranje postojećih tekstova, bez promjene njihove supstance.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže jeho cieľom je len kodifikácia aktuálne platných textov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η κωδικοποίηση των κειμένων πρέπει να αποτελεί ευκαιρία επαναξιολόγησης του περιεχομένου τους ως προς την ουσία και όχι μόνο κατά τύπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Construcția instituțională a Comunităților Europene a constituit, încă de la fondarea acestora, o formă de sprijinire a comerțului liber între statele membre. Pe baza acestui principiu, Uniunea Europeană a contribuit în mod esențial la crearea Organizației Mondiale a Comerțului, forum de reglementare a raporturilor comerciale bazate pe liberul schimb la nivel mondial. În acest domeniu, însă, există și o serie de obstacole ridicate de unele țări terțe, care afectează interesele comerciale ale Uniunii Europene.

În vederea depășirii acestor obstacole, Consiliul European a adoptat Regulamentul (CE) nr. 3286/94, pentru a oferi producătorilor europeni și statelor membre dreptul de a contesta practicile incorecte față de comerțul liber. Regulamentul respectă practicile de soluționare a diferendelor comerciale stabilite în cadrul OMC.

Documentul respectiv, însă, a devenit insuficient în contextul actual al dezvoltării instituționale a UE. De aceea se impune adoptarea rezoluției de față, care codifică într-o formă adusă la zi regulamentul Consiliului, conferindu-i astfel o nouă legitimitate în fața partenerilor comerciali ai Uniunii și, în general, în fața membrilor OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The regulation allows for the use of EU procedures in its common commercial policy with the aim to ensure that the EU makes full use of its rights under international trade rules, especially those of the World Trade Organization. It deals particularly with rules that concern obstacles to trade affecting the EU market and those impacting the market of third countries. I voted in favour of the regulation because I believe that a consistent and unified approach will bring more clarity and facilitate international dispute settlement for the EU industries and enterprises as well as individual Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Kako bi osigurali trgovinsku zaštitu za međunarodno tržište i za tržišta trećih zemalja, nužan je stalni rad na ujednačavanju i modifikaciji načela kojima se štiti zajednička trgovinska politika, a kojima se ujedno vrše prilagodbe na tokove međunarodne trgovine.

Želim naglasiti da Komisija kao čuvar Ugovora mora dosljedno postupati u odnosu na trgovinske prepreke te nadgledati primjenu europskog prava, a u okviru međunarodnih prava i obaveza kada je ugrožen interes Unije spriječiti štetne učinke ili pak sanirati posljedice štete nastale zbog nepovoljnih učinaka na trgovinu.

No, budući da se u ovom slučaju radi o izravnoj kodifikaciji teksta uredbe o postupcima Unije u području zajedničke trgovinske politike, bez promjene u sadržaju, glasovala sam za.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Namen poročila je sprejetje spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o določitvi postopkov na področju skupne trgovinske politike v smeri zagotavljanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO). Zaradi aktualnosti in potrebnih sprememb je sprejetje poročila zelo pomembno, zato sem to poročilo podprla.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe cuyo propósito es la codificación de normas que se superponen pero que preserva, en todo caso, el contenido de los actos anteriores. El voto no está conectado con ningún tipo de contenido expreso y solo expresa voluntad, por tanto, formal.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Chaque État membre doit rester libre de négocier lui-même des accords commerciaux comme il l'entend, sans passer par l'Union européenne. Je m'oppose donc à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe cuyo propósito es la codificación de normas que se superponen pero que preserva, en todo caso, el contenido de los actos anteriores. El voto no está conectado con ningún tipo de contenido expreso y solo expresa voluntad, por tanto, formal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado favorablemente de este informe en aras de una mayor seguridad jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Visto que el grupo consultivo de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión consideran que la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos, considero positivo votar a favor de dicho informe para que pueda ser aprobado en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a tratarse de una codificación técnica de los textos legislativos existentes, implica la ratificación indirecta de las normativas de la OMC. Nuestra apuesta relativa al ámbito del comercio internacional pasa por un modelo económico diferente que permita la producción local para generar empleo en el conjunto de los territorios del planeta. Estas normativas tienen en muchas ocasiones el efecto de restringir de una forma contraproducente, en términos económicos, la participación pública en el desarrollo industrial de los países en aras de la generación de crecimiento y empleo. Es por esto por lo que pese a su carácter técnico no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório codifica o Regulamento (CEE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, que estabelece procedimentos da União no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela União dos seus direitos ao abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio.

Aceite-se o princípio da simplificação, mas não deixamos de condenar a liberalização do comércio mundial, ou seja, a abertura dos mercados à concorrência entre países com enormes disparidades nos níveis de desenvolvimento económico, bem como as suas consequências: o aumento da pobreza e das desigualdades a nível mundial, o ataque a conquistas dos trabalhadores e à soberania dos povos, a apropriação por parte das grandes multinacionais dos recursos naturais e da biodiversidade, a destruição ambiental, o aumento do desemprego e a ruína de milhões de pequenos agricultores.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Ich hätte mich bei der Abstimmung meiner Stimme enthalten, da es sich bei dem vorliegenden Vorschlag um eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln, ohne jegliche inhaltliche Änderungen handelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação do Regulamento (CEE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, que estabelece procedimentos da União Europeia no domínio da política comercial comum para assegurar o exercício pela UE dos seus direitos ao abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio.

Rejeitamos a liberalização do comércio mundial, ou seja, a abertura dos mercados à concorrência entre países com enormes disparidades nos níveis de desenvolvimento económico, com todas as consequências que daí advém: aumento da pobreza e das desigualdades a nível mundial, o ataque a conquistas dos trabalhadores e à soberania dos povos, a apropriação por parte das grandes multinacionais dos recursos naturais e da biodiversidade, a destruição ambiental, o aumento do desemprego, a ruína de milhões de pequenos agricultores e o colocar em causa da soberania e da segurança alimentares.

Assim, e apesar de proposta em apreço se cingir a uma codificação pura e simples dos textos existentes, votámos contra.

 

6.3. Protection against injurious pricing of vessels (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
MPphoto
 
 

   Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe debido a que supone un acto jurídico orientado a la protección de la industria naval europea, en grave crisis debido a la acción de la Comisión Europea en el ámbito de la competencia. Este informe señala los problemas que suponen las políticas de apoyo público al sector mientras estas están siendo gravemente perseguidas por la Comisión Europea. El sector naval es un sector industrial estratégico para el empleo en numerosas regiones europeas y es por ello necesario señalar los problemas en la competencia internacional así como los problemas con la persecución interna de la participación pública. Es por esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le considérant 5 de ce rapport offre une protection aux chantiers navals des États membres contre la concurrence déloyale de pays tiers qui acquièrent des bâtiments à un prix particulièrement bas. Les chantiers navals français ont particulièrement souffert de ces pratiques, c’est pourquoi nous devons y prêter particulièrement attention. Cette industrie reste un des fleurons de notre production nationale et nous devons absolument la protéger. Pour cette raison, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ Once again, this is a matter which should be within the remit of individual sovereign nations, not the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette deliberation, car elle se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Loin d'être parfait, ce rapport va néanmoins dans le bon sens et j'ai donc voté pour. En effet, il s'agit là de protéger les chantiers navals des États membres contre la concurrence de certains pays au sujet de navires acquis à vil prix.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit ici d'une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Ce rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale a pour objet la codification du régime protégeant les chantiers navals des États membres contre la concurrence de certains pays au sujet de navires acquis à prix dérisoires. Ce rapport va dans le bon sens puisqu’il veut conférer une protection, même relative, pour les chantiers navals français puisque la proposition de directive établit que l’Union européenne doit réagir en prenant des mesures strictes contre tout navire ayant fait l’objet de pratiques préjudiciables en matière de prix dont la vente en-dessous de la valeur normale cause un préjudice à l’industrie des pays de l’Union européenne. J’ai décidé de voter pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ In questo periodo di crisi che colpisce tutti i settori produttivi italiani ed europei ritengo che questo provvedimento si muova a difesa del comparto navale europeo tentando di proteggerlo dalle possibili speculazioni che possono avere luogo durante le trattative di vendita. Per questo motivo ho inteso sostenere la relazione col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo a este informe que recoge las recomendaciones realizadas por el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y que se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad šiuo pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Šis reglamentas svarbus tuo, jog pageidautina nustatyti aiškias ir išsamias gaires dėl veiksnių, kurie gali būti svarbūs nustatant, ar žalingai įkainotas pardavimas padarė materialinę žalą arba sukelia grėsmę, kad žala gali būti padaryta. Įrodinėjant, kad dėl konkretaus pardavimo kainos lygio Europos Sąjungos pramonei buvo padaryta žala, būtina atkreipti dėmesį į kitų veiksnių, ypač į vyraujančių ES rinkos sąlygų poveikį. Be to, būtina apibrėžti skundo dėl žalingai nustatytos kainos pateikimo procesines ir materialines sąlygas, taip pat nustatyti, kokiu mastu tokio skundo teikimą turėtų paremti ES pramonė ir kokia informacija apie laivo pirkėją, žalingą įkainojimą, padarytą žalą ir jos atsiradimo priežastis turėtų būti nurodyta tokiame skunde. Taip pat reikia nustatyti tvarką, pagal kurią suinteresuotosioms šalims turėtų būti pranešama apie valdžios institucijų reikalaujamą informaciją. Suinteresuotosioms šalims turėtų būti sudaromos plačios galimybės pateikti visus reikiamus įrodymus bei apginti savo interesus.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Ker gre pri uredbi o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil le za kodifikacijo uredbe iz leta 1996 in vsebinskih sprememb praktično ni, kar so ugotovile tudi pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, s podporo novi uredbi nisem imel nobenih težav.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. En effet, cette codification a pour objet de protéger les chantiers navals européens contre les navires acquis à vil prix. Le texte peut ainsi offrir une protection, relative, pour les chantiers navals français, qui luttent contre une concurrence déloyale. Ainsi, il dispose que « l’Union doit prendre des mesures à l’encontre de tout navire ayant fait l’objet de pratiques préjudiciables en matière de prix dont la vente au-dessous de la valeur normale cause un préjudice à l’industrie de l’Union ».

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché ritengo che la codificazione dei testi legislativi e regolamentari che si occupano della difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vandita di navi sia doverosa, per una questione di certezza del diritto, e sia, in un certo senso, in linea con la nuova politica di better regulation della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole. Le norme in oggetto sono relative alla regolamentazione della vendita di talune tipologie di navi al fine di impedire speculazioni relative al prezzo di vendita, che potrebbero svantaggiare l'industria dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Proposer des règlementations efficaces et transparentes est l’un des principaux objectifs des colégislateurs européens. Dans cette optique, la codification permet de regrouper, au sein d’un texte, différentes législations traitant du même sujet. Elle permet ainsi une plus grande simplification et une meilleure accessibilité. J’ai voté en faveur de ce rapport sur la codification sur la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. In questo caso la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

L'elaborazione di un codice relativo alle pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli nel settore della costruzione navale nasce dall'esigenza di predisporre efficaci strumenti di difesa nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale, tanto che questo elemento sia un fattore distorsivo del mercato.

È di conseguenza auspicabile stabilire orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti al fine di determinare se la vendita a prezzi pregiudizievoli abbia causato un pregiudizio grave oppure minacci di cagionare un pregiudizio. Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This vote was merely concerned with technical matters and it was not connected to the content but was instead concerned with codification.

This is important as if you do not codify the text the former several amended versions of the texts stay. Codification, is, in a nutshell a simplification.

Any proposal that provides greater legal clarity and transparency should be welcomed as it’s the complex nature of such texts which frequently leads to unnecessary legal challenges often at the taxpayers’ expense

Therefore, I voted in favour because it increases transparency and better legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Once again, this is a matter which should be within the remit of individual sovereign nations, not the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report taking over the Commission proposal as adapted to the recommendations of the Consultative Working Party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission.

The purpose of this proposal is to undertake a codification of Council Regulation (EC) No 385/96 of 29 January 1996 on protection against injurious pricing of vessels. The new Regulation will supersede the various acts incorporated in it; this proposal fully preserves the content of the acts being codified and hence it does no more than bring them together with only such formal amendments as are required by the codification exercise itself. The aim of this exercise is to make a law that has been frequently amended to be clear and transparent.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi redatta del collega Jiří Maštálka, la quale verifica che la proposta della Commissione si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui porte sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale.

Cette disposition permettrait en effet de protéger les chantiers navals des États membres de la concurrence déloyale opérée par des pays tiers dans ce domaine. Avec ces grands chantiers, comme celui de Saint-Nazaire, la France est en effet particulièrement visée par de telles mesures. La proposition de directive reconnaît la nécessité pour l'Union de prendre des mesures à l'encontre de tout navire ayant fait l'objet de pratiques préjudiciables en matière de prix, comme la vente au-dessous de sa valeur normale.

Considérant que cette mesure revient à une protection relative des industries européennes, je ne pouvais que voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. La proposta in questione si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta, di natura puramente tecnica, perché la difesa contro le politiche di prezzo che non facilitano la partecipazione concorrenziale sul mercato è da sempre un pilastro a cui fa riferimento il mio partito e i miei sforzi in questo senso mirano a sostenere l'economia italiana in Europa e nel mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ At the heart of this report is an attack on allegedly unfair pricing in shipbuilding, which I view as an attack on the free market.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ In seguito alla riunione dello scorso 13-14 ottobre in merito alla proposta di difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita delle navi, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno concluso di comune accordo che la proposta è una mera codificazione dei testi esistenti senza alcuna particolare modifica. Pertanto ho votato a favore della suddetta relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The report outlines that the Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission agreed that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance. Codification of agreements that have been amended on multiple occasions is important so as to ensure that they are accessible and clear to citizens. I have thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe debido a que supone un acto jurídico orientado a la protección de la industria naval europea, en grave crisis debido a la acción de la Comisión Europea en el ámbito de la competencia. Este informe señala los problemas que suponen las políticas de apoyo público al sector mientras estas están siendo gravemente perseguidas por la Comisión Europea. El sector naval es un sector industrial estratégico para el empleo en numerosas regiones europeas y es por ello necesario señalar los problemas en la competencia internacional así como los problemas con la persecución interna de la participación pública. Es por esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts relating to the injurious pricing of vessels without any change in their substance. Hence as this is a simple procedural exercise I have voted in favour of this proposal.