Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Ausführliche Sitzungsberichte
Mittwoch, 8. Juli 2015 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

10. Unterstützung der EU für Tunesien (Aussprache)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στην Τυνησία (2015/2765(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Mr President, we were all horrified by the images of tourists slaughtered in such a cowardly manner on the beach in Sousse. This was an attack that aimed to sow fear and division. We stand together with Tunisia so that the terrorists do not succeed. This was an attack on people, first and foremost, and our sympathy lies with the families and friends of the victims and the Tunisian people. It was also, however, an attack on Tunisia’s brave choice for democracy, targeting the tourism industry, which is the backbone of Tunisia’s economy and which was already facing enormous challenges.

The democratic transition accomplished by Tunisia since 2011 is unique and, as recognised by the Tunisians themselves, fragile as a result of the remaining political and socio-economic challenges still facing the country. Courageous reforms are still necessary to consolidate the country’s democratic constitution and to meet the social and economic difficulties of the country, which primarily affect Tunisia’s youth.

The European Union has supported Tunisia’s efforts since 2011 and will continue to do so as the government’s major source of external support. I sincerely hope that Europeans will continue to visit Tunisia and invest in the country. It is our shared responsibility to ensure that they can continue to do so safely and securely.

The attacks in Sousse and at the Bardo Museum were not the first signs of the enormous security challenges facing Tunisia. Since the revolution the European Union has been engaged with the country’s authorities in a dialogue about a comprehensive reform of the Tunisian security sector in order to ensure that its security institutions can more efficiently provide security to its citizens, in full respect for human rights and international norms, as guaranteed by the new constitution. Despite the difficulties inherent in developing cooperation programmes on such a sensitive topic, the current political context of an elected government committed to reform allows us to launch an ambitious programme of support for the sector. We will speed up as fast as possible the implementation of this programme.

As part of this wide-ranging reform, the fight against terrorism will be a major element, in particular to reinforce the confidence of the country’s citizens in its security institutions. However, we wish to go even further. Along with the EU’s counter-terrorism coordinator, Gilles de Kerchove, the Commission and the European External Action Service are currently identifying opportunities to act rapidly with all available instruments in order to assist Tunisia in strengthening its counter-terrorism strategy, particularly as regards counter-radicalisation, and reinforcing judicial and security mechanisms.

High Representative/Vice-President Mogherini sent a letter to the Prime Minister of Tunisia in May with a number of concrete proposals. I also wrote to the Minister for Development, Investment and International Cooperation immediately after the Sousse attack to assure him of the EU’s steadfast support and to inform him that we intend to accelerate the delivery of certain tranches of support that originally would have been implemented later this year. As I have already said, the Tunisian example is a target for terrorists because it is a success. If there is a cause in the world which requires the European Union to be united in its support, it is with this country, with its democratic pluralistic government and a society that is committed to the protection of democratic freedoms, pluralism and the rights of women. We need coherent mobilisation of all the resources available to us to defend and strengthen Tunisia’s transition to democracy. This means that all of the European institutions and our Member States must undertake actions that demonstrate our common resolve.

Our financial assistance is already substantial: EUR 187 million in bilateral assistance for 2015 alone. However, I intend to explore all avenues in order to reinforce this effort. Our macro-financial assistance is currently EUR 300 million and could be increased over the next few years. That said, Tunisia is a country in a particularly unstable region where our potential value added is commensurate with the size of the country and the crucial period of change the country is going through. We need to ensure that our contributions can be appropriately absorbed and remember that providing money for a problem will not, by itself, solve it.

Our support to Tunisia is therefore of prime strategic importance to the European Union as a whole and, as such, requires speed and flexibility in some cases, but also careful planning. Tunisia has consistently been the main beneficiary of the so-called umbrella funds, which are intended to supplement the financial allocations of selected partners on the basis of their progress towards deep and sustainable democracy. This year, in recognition of Tunisia’s great strides in the implementation of agreed reform objectives, we are proposing an additional amount of around EUR 70 million in order to address all these positive outcomes so far, but also in the light of recent events we are now examining how best to employ these funds to boost the number of priority initiatives.

Much remains to be done in order to consolidate Tunisia’s young democracy, including integration of the institutions provided for by the country’s constitution, reforms in the judicial and security sectors and launching the process of administrative decentralisation. Tunisia’s socio- economic transition demands considerable reforms and integration of a favourable climate for investment, growth and employment. Facing all these challenges will require efforts spread over many years, and in all these sectors the European Union has the capacity and expertise to provide support for Tunisia's efforts. We can also play a central role in enriching the privileged partnership that we have established with Tunisia.

Tunisia wishes to take advantage of the potential offered by our Community policies, which can provide additional opportunities for our partner countries. In areas such as education, youth and university exchanges, innovation and research or agriculture, which is a vital sector for the country, together with my fellow Commissioners we are exploring opportunities for additional actions, including by placing an emphasis on measures that lead to the creation of jobs. Faced with threats such as the threat of terrorism which play on fear and prejudice, our response should be to reinforce the links which bind our peoples and our economies. We should be ambitious and creative in order to ensure that we make a real difference in our support for the people of Tunisia.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Darlegungen und auch für die Arbeit, die wir als Europäische Union, als Kommission dort in Tunesien leisten.

Ich möchte zunächst auch meinem Entsetzen über die Anschläge in Sousse, aber auch im Bardo-Museum Ausdruck geben und allen Angehörigen mein tiefes Mitgefühl aussprechen.

Ich glaube, wir haben wirklich allen Anlass, diese junge Demokratie mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften zu unterstützen, und wir tun das ja auch, Sie haben es dargelegt. Ich selber durfte schon 2011 als Chief Observer der EU dort meine Arbeit tun und war auch mit dem Europäischen Parlament dort. Ich sehe einige Kollegen, die auch mit dabei waren bei den zweiten demokratischen Wahlen.

Wir haben feststellen können, die Tunesier wollen diese Demokratie. Es sind keine Extremisten bei diesen Wahlen angetreten, obwohl es eine ganz niedrige Schwelle gab, um bei Wahlen antreten zu können. Sie haben sich nicht zur Wahl gestellt. Die Tunesier wollen keinen Extremismus, und wir sollten sie in diesem Bemühen unterstützen. Sie haben einige Aspekte dort angesprochen.

Mir wäre es wichtig, dass wir vielleicht einen zusätzlichen Aspekt prüfen, und da bitte ich Sie, das vielleicht mit Frau Mogherini aufzunehmen: Wie Sie wissen, haben wir ja eine suspendierte EU Border Assistance Mission zwischen Tunesien und Libyen. Die ist irgendwie jetzt auf die tunesische Seite gezogen und wartet auf bessere Tage.

Meines Erachtens wäre es wirklich essenziell, wenn wir prüfen könnten, ob wir nicht eine EU-GSVP-Mission an der Grenze mit den Tunesiern dort auf tunesischer Seite einrichten könnten, um den Zustrom von Terroristen und anderen Elementen zu stoppen. Denn der Täter von Sousse ist in Libyen ausgebildet worden, ebenso wie auch die, die das Bardo-Museum überfallen haben. Das wäre vielleicht etwas, was wir konkret als Hilfestellung in diesem wichtigen Bereich leisten können. Ich bitte um Überprüfung, ob das möglich wäre.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, vorrei esprimere a nome mio personale e del mio gruppo le più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime, al governo e a tutto il popolo tunisino per gli attacchi terroristici. Questi attacchi tentano di distruggere l'eroica lotta del popolo tunisino per la libertà e per la dignità; tentano di convertire a Tunisia, il più grande esempio, forse l'unico ben riuscito, della cosiddetta Primavera araba, in un non Stato, vinto dall'organizzazione terroristica ed estremistica armata.

Noi non lo possiamo permettere. Il popolo tunisino non lo merita e noi dobbiamo proteggere la stabilità, la democrazia tunisina e il fragile processo di transizione politica. Ecco perché io chiedo a lei, signor Commissario e all'Alto rappresentante, Federica Mogherini, di assumere un impegno forte, politico, istituzionale e morale. L'Unione europea sia lì in prima linea! Ma non lo faccia soltanto con la solennità e l'autorevolezza che le compete bensì anche con concretezza.

La nostra proposta è un "Piano Marshall" per la Tunisia. La Tunisia è stata colpita al cuore nel settore nevralgico della sua economia: il settore turistico, che è una componente fondamentale. Noi dobbiamo aiutarli concretamente perché il rapporto tra l'Unione europea e Mediterraneo è un punto fondamentale, un punto riuscito di trasformazione democratica di quelle società.

Non possiamo darla vinta ai terroristi. Non possiamo darla vinta ai fondamentalisti. Non possiamo rinunciare alla nostra prospettiva strategica euromediterranea. Ecco il senso della nostra proposta di Piano Marshall.

Il gruppo del socialista e democratici chiede a lei e a Federica Mogherini di impegnarsi per questa grande proposta e realizzazione.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. Mr President, the terrorist attack against Tunisia saw the tragic loss of 39 lives, 30 of whom were my fellow British citizens, and many possibly even constituents; my condolences go to all their families and friends. This atrocity comes just a few months after a similar attack on the Bardo National Museum in Tunis, both committed by Jihadi extremists and both targeting areas with high concentrations of Western tourists.

This attack also reminds us of the support that traditionally secular Tunisia now vitally needs. As the country that was the home of the Arab Spring and indeed its most successful manifestation – probably why it is now a target – the overthrow of long-time dictator Ben Ali in 2011 ushered in the hope for multiparty democracy in a western style.

The EU and its Member States now need to support the inclusive government of Habib Essid, allowing Tunisia to flourish as a secular modern and model state for North Africa and the wider Middle East. With tourism accounting for 10% of Tunisian GDP, such attacks are extremely damaging to the country’s prosperity and, with a very young population, a stable economy is vital to ensuring political stability and preventing radicalisation and potential Islamist terrorism in the future.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE. Monsieur le Commissaire, nous disons tous la même chose et c'est bien naturel. Au fond, si les terroristes ont frappé la Tunisie à deux reprises en trois mois – au musée du Bardo et à Sousse –, c'est parce que la jeune démocratie tunisienne se porte bien et que la transition démocratique se déroule bien. C'est cela que les terroristes essaient de mettre à mal.

Évidemment, cela implique que notre Union européenne soit présente aux côtés des Tunisiens et aux côtés de la Tunisie d'une façon plus importante encore que par le passé. Nous devons être présents sur le plan de la sécurité, vous l'avez dit, sur le plan de la gestion, par exemple, et du contrôle des frontières avec la Libye. Ceci est une évidence. Nous devons être présents sur la question du flux migratoire. Il faut que nous gérions avec eux les flux de migration tunisien et européen. Nous devons être, évidemment, présents aussi sur un plan économique.

Vous avez parlé de débloquer des fonds et de donner ce que nous devions donner. Il faut aussi contribuer à la création de projets sur le long terme. Nous allons conclure un accord de partenariat, car nous allons développer des relations commerciales. C'est très important que cela se fasse au profit de la Tunisie, en préservant des secteurs qui sont vitaux pour elle, comme certains secteurs des services ou de l'agriculture.

En tous cas, il est absolument évident que notre Parlement vous déclare que l'Europe doit répondre présente. Elle doit être du côté de la Tunisie et des Tunisiens. Ceci n'est pas négociable pour nous.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. Monsieur le Président, l'horreur a une nouvelle fois frappé en Tunisie, à Sousse, trois mois après l'attaque du Bardo. Je m'associe aux condoléances déjà exprimées.

La cible des lieux touristiques est emblématique dans ce petit pays de 10 millions d'habitants pour lequel le tourisme est un véritable poumon: 14 % de l'emploi national en dépend. Emblématique aussi, car la Tunisie, où a démarré le printemps arabe, a poursuivi coûte que coûte sa transition démocratique. Les terroristes veulent à tout prix la faire échouer. Ils ne frappent pas au hasard. Notre solidarité devrait donc être sans faille. C'est loin d'être le cas! La Tunisie a besoin de notre aide dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais en veillant à ne pas mettre en cause les fragiles bénéfices démocratiques de la révolution et surtout en soutenant massivement son économie pour donner des perspectives à la jeunesse.

Jusqu'à présent, la Tunisie a trop peu reçu, même des soi-disant aides servies majoritairement sous forme de prêts qui n'ont fait qu'aggraver son endettement. La crise sociale se creuse, alimentant le désespoir. Les frontières restent fermées. Il est temps d'être à la hauteur, de mettre à plat, sur de nouvelles bases, la négociation des accords tant de libre-échange que de mobilité.

Il faut aborder la question de la restructuration de la dette, voire – pourquoi pas? – e son moratoire, développer la coopération régionale au bénéfice des régions les plus pauvres, et mettre en place un réel partenariat dans l'intérêt du peuple tunisien. Les réformes demandées ne peuvent être guidées par toujours plus de libéralisation au bénéfice d'abord des entreprises européennes. Alors oui, il faut aider la Tunisie, ce doit être une priorité, il y a urgence.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Sebastià, en nombre del Grupo Verts/ALE. Señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi condolencia, naturalmente, a las víctimas de estos brutales atentados en Túnez. Hace unos meses participé en la misión de observación del Parlamento Europeo para las elecciones en Túnez con alguno de los diputados que están hablando hoy en esta sesión.

Pude observar con detalle, sin ninguna interferencia, un proceso electoral limpio y transparente y un ambiente social lleno de esperanza. La misión mantuvo muchas reuniones con diversos grupos de la sociedad civil y representantes políticos y candidatos, entre ellos el que ahora es Presidente, Beyi Caid Essebsi. Nos recordaron que la «primavera árabe» es en realidad un conglomerado de situaciones muy distintas, y que, si hubo una auténtica «primavera», fue la tunecina, el único país donde se derrotó con la paz a un régimen totalitario y donde se ha producido una ruptura democrática con éxito.

Pero, al mismo tiempo que nos contaban eso, también nos contaban discretamente que los tunecinos se habían sentido solos, solos en medio de una región muy conflictiva, con más de un millón de refugiados libios y con la presión de los grupos terroristas, que desgraciadamente ha estallado. ¿Y qué ha hecho Europa hasta ahora? La cantidad de dinero que ha dado a Túnez para contribuir a su crecimiento es ridícula.

Túnez necesita urgentemente nuestro apoyo en materia de seguridad, está claro; político, está claro; pero, sobre todo, económico, para alcanzar una situación estable que permita a la juventud, uno de los sectores más afectados por las realidades terroristas, tener una esperanza de futuro. Túnez es el único país del Magreb que en estos momentos se puede convertir en una democracia plena y ser nuestro aliado preferente en esa frontera del sur, el Mediterráneo, hacia la que Europa mira menos de lo que debería. Necesitamos, señor Comisario, un compromiso formal, constante y claro con Túnez, porque la tranquilidad de su futuro es la tranquilidad del nuestro.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 21 morti al Bardo, 38 morti a Port el Kantaoui, vicino a Sousse, stato di emergenza in Tunisia. Obiettivo di questi attacchi terroristici è ovviamente mettere in ginocchio il turismo, uno dei settori chiave dell'economia, ben il 10 % del PIL, visto che il paese non ha risorse di idrocarburi apprezzabili. Perché questo accanimento? La ragione molto semplice: la Tunisia è un unicum nel mondo arabo odierno, l'unica vera transizione democratica che si sta pienamente, anche se faticosamente, compiendo in un presente di instabilità permanente in Siria come in Libia. Una transizione che fa paura a molti, ai terroristi, certo, ma anche ai regimi arabi autoritari, poiché dimostra pienamente la compatibilità tra Islam e democrazia. È un esempio scomodo: ecco perché la Tunisia ha tanti nemici.

Ma la Tunisia è anche tante Tunisie: è il suo volto sulle coste, più sviluppato, più occidentalizzato, più legato appunto al turismo e ai settori produttivi – afflitto chiaramente anche lì dalla disoccupazione anche per i laureati e i diplomati – a un entroterra povero, pieno di indigenza, che è il bacino principale di quei 3 000 o 4 000 foreign fighter.

Ho insistito fortemente in commissione AFET per avere una relazione specifica su questo Paese, perché credo che abbia un valore che va molto, molto al di là della sua taglia demografica e concordo con quanto affermato dal Presidente Pittella nel sostenere che c'è bisogno di un Piano Marshall: non possiamo limitarci a settori, pur importanti, come la cooperazione sulle migrazioni, sulla sicurezza, sulle migrazioni circolari. Sono fondamentali, sì, ma bisogna dar loro un piano politico, economico, sociale, un piano più ampio. La nostra expertise è fondamentale ma se non affrontiamo anche il problema dell'alleggerimento della pressione del debito, non saremo all'altezza di ciò che la Tunisia oggi merita. Se falliremo, essa piomberà di nuovo nel buio delle tenebre di un regime autoritario o in quelle dell'estremismo, rischiando di trascinare con sé anche il Maghreb.

Il popolo tunisino invece ha la precisa volontà di compiere pienamente la rivoluzione dei gelsomini: tutte le forze politiche che abbiamo incontrato nella missione di osservazione lo vogliono, perché credono nella democrazia. Se spezzeranno finalmente quelle catene, dipende anche da noi: non lasciamoli soli!

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, nos pensées vont bien sûr aux victimes des récents attentats en Tunisie.

Je tiens ici à saluer les décisions prises par le président tunisien Essebsi qui, avant même de décréter l'état d'urgence samedi dernier, a fait fermer pas moins de 80 mosquées salafistes. Puissent nos gouvernements suivre son exemple!

Depuis la révolution de 2011, les prêches radicaux interdits par Ben Ali ont repris de plus belle, en visant principalement le Code de statut personnel qui, imposé par Bourguiba, puis renforcé par Ben Ali, permet aux femmes tunisiennes d'être des citoyennes à part entière.

Plus généralement, au-delà même des terribles attentats qui l'ont frappée les 18 mars et 26 juin, il faut rappeler que la Tunisie est le pays qui fournit aujourd'hui le plus gros contingent de djihadistes aux factions islamistes qui sévissent actuellement en Syrie, en Irak et en Libye.

En Algérie, lors de la prise d'otages d'In Amenas, le commando terroriste comptait au moins 11 Tunisiens et ce sont encore des citoyens tunisiens qui forment le noyau de l'État islamique en Libye. En Tunisie même, depuis 2012, les islamistes tiennent le maquis dans la région du mont Chaambi.

Or, malgré le redressement de l'État tunisien, le démantèlement de son appareil sécuritaire ne laisse rien présager de bon.

Pendant ce temps, Ennahdha se positionne en recours. Ce parti islamiste a certes connu un léger reflux électoral, mais Rached Ghannouchi et les siens restent en embuscade.

En allant observer les élections législatives d'octobre dernier, j'ai pu m'entretenir avec les principaux responsables politiques de Tunisie. Ennahdha a savamment anticipé son repli et, s'inscrivant dans une stratégie à long terme, ce parti islamiste poursuit sa pénétration de l'ensemble du tissu social, sur le modèle des Frères musulmans.

Le maintien de la laïcité en Tunisie est donc plus précaire que jamais. Les responsables politiques européens ont fait preuve d'une grande imprudence en célébrant la destitution de Ben Ali, alors même que les régimes arabes laïcs sont les seuls à même de contenir la progression de l'islamisme.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). Mr President, I too will start by expressing my solidarity and my sympathy for the Tunisian people and passing on my condolences to the very many families affected by the series of tragic events and terrorist attacks.

Tunisia is the best example of democratic transition after the Arab Spring, but it is for this same reason that it is the biggest target for those who have interests in destabilising it and with it, the proof that the values of democracy and Islam are fully compatible. Tunisia desperately needs the support of the EU to achieve its objectives in development and stability and it needs EU assistance even more today, after the terrorist attacks, which specifically targeted foreign tourists to undermine the tourism industry in a key period of the year. I mean massive, effective, economic, financial and technical assistance to Tunisia, in line with my colleague and friend Gianni Pittella, who mentioned the possibility of a special programme for Tunisia.

Helping Tunisia also means that the EU benefits, because a stable, democratic and growing Tunisia will be the best example of what the countries of the region can achieve and aspire to. Reforms have already started. The country has a new constitution but it is still a young and small reality. Here I call on the Commissioner, and the High Representative as well, to help Tunisia technically in capacity building and counterterrorism intelligence and equally to consider the possibility of sending back Ben Ali’s assets, which are now disseminated among several EU Member States banks’ and financial systems.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). Mr President, like any sensible person I was shocked and appalled by the cowardly terrorist attack on tourists in Tunisia. My sympathy goes to the victims and their families and loved ones.

It reminds us that domestic and foreign policy cannot always be decoupled and that we live in a mutually-dependent world. But despite our grief at these horrible attacks, we must not forget – and work harder to ensure – that Tunisia is, and remains, a success story of how transition from dictatorship can lead to an open society. Tunisians who took to the street five years ago, asking for a more just and democratic society, voiced essential values as their aspirations. Transition is never easy; but those calls by young people sick of the injustices, the abuse of power and corruption, and the lack of opportunities and freedoms must not – and will not – be forgotten. The next generation deserves to find in Europe a reliable and committed partner in helping support further development, in building a free society, diverse and democratic, the complete opposite of the nihilistic and misguided dogma of political Islam advanced through violence.

I personally do not like to think in terms of support for Tunisia. Let us work with Tunisians so they can build their own future with the EU as a partner. The announcements of negotiations on a trade agreement should fit into that picture and help create a freer society with opportunities for all Tunisians, especially the young generation.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là dello nostro sdegno e cordoglio, dobbiamo dire che l'attacco di Sousse, il secondo nell'arco di pochi mesi, ha sortito un primo importante effetto: l'entrata in vigore di nuovo dello stato di emergenza.

Possiamo considerare questa decisione con una decisione necessaria ma è bene sapere che ciò mette in evidenza due precisi problemi. Il primo riguarda un quadro ancora di insicurezza esistente nel paese, che può destabilizzare seriamente il futuro della Tunisia. Il secondo è che il rischio dello stato di emergenza produca un abbassamento dei diritti civili e ciò non è positivo per lo sviluppo democratico e il consolidamento del processo di transizione.

In questa situazione abbiamo dunque bisogno di un impegno teso a consolidare la democrazia, soprattutto perché il paese conosca una stagione di sviluppo e crescita economica e sociale, l'unica strada per sconfiggere il terrorismo. Ed è decisivo il ruolo dell'Europa, lo abbiamo già indicato in diverse risoluzioni del Parlamento. Tuttavia, oggi bisogna fare di più, molto di più. Serve per la Tunisia un intervento più appropriato.

Lei, Commissario Hahn, ha parlato di programma ambizioso: ma non siamo ancora purtroppo ambiziosi. Serve un sostegno finanziario identico a quello che abbiamo fornito all'Ucraina. Se si vuole essere vicino alla Tunisia, serve consapevolezza su questo nuovo impegno e bisogna comprendere che dal consolidamento istituzionale e democratico dell'esperimento tunisino, dipende anche la stabilità della regione e la nostra sicurezza.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). Señor Presidente, primero, mis condolencias a las víctimas y mi condena más absoluta de los últimos atentados en Túnez. Habría que preguntarse qué está pasando en un país de la tradición cultural, política y religiosa de Túnez para que un joven ingeniero se vea envuelto en el círculo del yihadismo, qué está pasando con la frustración de muchísimos jóvenes en ese país.

Es evidente que la estrategia de seguridad es clave, pero también es evidente que no es la única. Y no es suficiente. Si Túnez no crece, será imposible consolidar el proceso democrático, y para que Túnez crezca necesita mucho más que declaraciones en esta Cámara o que pequeños programas de financiación. Si de verdad nos queremos comprometer con una democracia a las puertas de Europa, una democracia que pueda salir triunfante de lo que llamamos, muy mal llamadas, las «primaveras árabes», entonces tenemos que comprometernos, Comisario, de verdad, a fondo. Y no lo estamos haciendo.

Nos dijo el Presidente actual, cuando visitamos Túnez, que una golondrina no hace la primavera. Y, efectivamente, como sigamos así, vamos a acabar con las pocas golondrinas que de momento tenemos.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la Tunisie est soumise, une nouvelle fois, à l'horreur avec cet acte de terrorisme qui l'a frappée. Nous devons réaffirmer notre message de solidarité vis-à-vis des Tunisiennes et des Tunisiens.

En même temps, le débat doit être l'occasion de se demander ce que nous pouvons faire concrètement pour soutenir notre voisin, la Tunisie. Je crois, Monsieur le Commissaire, qu'il faut d'abord permettre à EUBAM Libya de retourner en Libye. Cela serait, je crois, une première étape pour que la Tunisie ne soit plus l'État tampon de cet État faillite qu'est la Libye. La proximité déstabilisatrice de ce pays est le problème majeur de la Tunisie. Nous devons ensuite financer, encore plus fortement – comme l'a rappelé notre collègue Panzeri – la Tunisie. Nous devons, dans notre nouvelle politique européenne de voisinage, faire en sorte qu'effectivement notre financement soit bien plus important.

Tels sont les deux axes que nous devons suivre, Monsieur le Commissaire, afin de poser cet acte de solidarité, mais aussi d'agir en faveur de la Tunisie.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Senhor Presidente, a expansão de organizações terroristas no norte de África procura, antes de mais, afundar a democracia em construção na Tunísia. Os cobardes massacres do Museu Bardo e agora na praia de Sousse, em que morreu uma cidadã portuguesa, mostram como as ameaças do terrorismo, do extremismo violento e do crime organizado não conhecem fronteiras, se interligam e encontram recrutas graças ao desemprego e à exclusão social e económica que a própria Europa, com políticas recessivas, desgraçadamente, faz tender na sua vizinhança.

A União Europeia tem a especial responsabilidade de se organizar para combater o Estado Islâmico e não o está a fazer eficazmente no Iraque e na Síria. Mais perto, na Líbia e na Tunísia, a Europa tem de agir, desde logo apoiando solidariamente a Tunísia, o seu governo saído de eleições democráticas, no desenvolvimento económico e na criação de emprego para dar futuro aos seus jovens, como também no reforço da segurança interna, marítima e de fronteiras.

Travar a expansão terrorista implica também que a União Europeia abra canais legais e seguros para migrantes e refugiados, única forma de não fortalecer as redes de traficantes que se prestam a ser usadas por terroristas, visando hoje cidadãos europeus, mais tarde ou mais cedo golpear o território europeu. Por isso, ajudar solidariamente a Tunísia a reforçar a sua segurança económica e democrática também é fundamental para a segurança da própria Europa.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I too rise to condemn the horrific terrorist attacks in Tunisia, which targeted mostly European citizens – many of them British, and some from my own constituency of the West Midlands. It brings back for us the pain of the 7/7 attacks, which we are commemorating in London. I would therefore like to offer my deepest condolences to the families of the victims, as well as to the Tunisian people, who have seen their country come under attack for the second time in just months.

With a new constitution and successful parliamentary and presidential elections, Tunisia is an example for other countries in the region to follow. This is why we need to step up our engagement even further. Firstly, we need to gear up counter-terrorism and security dialogue with Tunisia and make sure that the state of emergency meets the high standards of international law. We also need to explore how we can offer support through the centres of excellence on terrorist prevention which are being set up by the Commission. Given that tourism is the second largest job creator, it is also crucial that we focus on specifying security measures for this sector for the future safety not just of Europeans, but of all others in Tunisia as well.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). Señor Presidente, mi solidaridad y mi simpatía, en primer lugar, para todo Túnez, pero también para las familias de las víctimas: ciudadanos europeos, cierto, pero también ciudadanos tunecinos, tanto en el atentado del Museo del Bardo como en el atentado del hotel de Susa, en el que hemos visto imágenes de tunecinos protegiendo, con riesgo de sus vidas, a los turistas europeos. Porque son conscientes, más que nunca, de que el turismo es una fuente crucial para su independencia y autonomía, al no tener petróleo ni otros ingresos como otros vecinos.

Y eso lo saben los terroristas, que desde el principio han querido y quieren matar en Túnez, el único ejemplo de país, de primera democracia moderna del mundo árabe que, precisamente, ha sido capaz de ir caminando hacia la reforma de la manera más pacífica dentro de la región, y con una llamada además a la Unión Europea.

También nos interpelan ante el hecho de que miles de jóvenes, hombres y mujeres tunecinos, estén ahora integrando la yihad, cuando eran los jóvenes quienes volvían, en el invierno de 2010 y la primavera de 2011, a reconstruir su país llenos de ilusión y de vida.

¿Qué es lo que hemos hecho en la Unión Europea? Pues muy poco. No hemos hecho nada, realmente, en comparación con otras regiones a las que estamos ayudando masivamente. Y en Túnez, en ese sur, está nuestra seguridad, nuestra seguridad fundamental, y está también la necesidad de tantos jóvenes de que realmente hagamos algo definitivo por la democracia y por su futuro. Por eso requerimos un programa de choque, que ya esta Cámara pidió, y que todavía estamos esperando, señor Comisario.

 
  
 

Διαδικασία «Catch-the-Eye»

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία τρομοκρατική επίθεση στην Τυνησία συγκλόνισε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ιδίως στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Ταυτόχρονα είχαμε όμως και την απόφαση να τεθεί η Τυνησία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πράγμα το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα για τη δημοκρατική πορεία της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας των τζιχαντιστών, και η πρώτη παρέμβαση που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την οικονομική ανάπτυξη της Τυνησίας. Να χτυπηθούν δηλαδή οι οικονομικές και οι κοινωνικές αιτίες που έχουν προκαλέσει τη φτώχεια και την υπανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό για να γίνει, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του εξωτερικού χρέους της Τυνησίας. Τον θυμόσαστε, κύριοι συνάδελφοι, τον περίφημο δικτάτορα της Τυνησίας, τον Μπεν Αλί, που επί είκοσι τρία χρόνια κυβερνούσε την Τυνησία, που ήταν το αγαπημένο παιδί του ΔΝΤ, που όταν έπεσε από την εξουσία βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ στο σπίτι του; Επομένως το βασικό θέμα είναι να υπάρξει διαγραφή του εξωτερικού χρέους της Τυνησίας προς το ΔΝΤ, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, nije slučajno Tunis izabran za još jedan teroristički napad. I nije slučajno izabran upravo turizam u Tunisu za jedan takav zločinački poduhvat. Stradale su mnoge žrtve, stradale su njihove obitelji i naravno da želimo izraziti veliku solidarnost s njima.

Ali moramo izraziti solidarnost i s tuniškim narodom i moramo, gospodine povjereniče, učiniti sve da sačuvamo mir i stabilnost Tunisa u ovoj situaciji. To iziskuje razne vrste pomoći, prije svega institucionalne, u sigurnosnom smislu, i sve ono što već činimo, ali moramo osnažiti jer nam Tunis mora ostati kao uzor svega onoga lošeg što se, nažalost, dogodilo nakon „arapskog proljeća”. Tunis je dobar primjer, sačuvajmo taj primjer zajedničkim snagama i pomognimo toj zemlji čim više možemo.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. Herr Präsident! Ich bedanke mich für alle Debattenbeiträge. Im Wesentlichen spiegeln sie auch unsere Sichtweise wider. Ich darf Ihnen auch versichern, dass Tunesien allergrößte Aufmerksamkeit genießt. Es bedurfte nicht dieser schrecklichen terroristischen Attacken.

Im Übrigen habe ich der tunesischen Regierung unmittelbar nach der letzten Attacke angeboten, sofort zu kommen, nicht nur um Solidarität zum Ausdruck zu bringen, sondern auch, um gegenüber den europäischen Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass man trotzdem nach Tunesien kommen und seinen Urlaub verbringen kann. Ich wurde gebeten, momentan nicht zu kommen, weil sie aus auch verständlichen Gründen ziemlich damit beschäftigt sind, mit der aktuellen Situation umzugehen. Aber es sollte zum Ausdruck bringen, dass wir wirklich an der Seite stehen und sie unterstützen.

Ich teile auch Ihre Ansichten, die zusammengefasst unter Marshall-Plan figurieren. Es geht nicht nur um Tunesien, auch andere Länder in der Nachbarschaft wären potenzielle Kandidaten für so einen sozusagen aktualisierten Marshall-Plan des 21. Jahrhunderts. Ich bin im Gespräch mit unseren Diensten, aber auch mit der Weltbank, die möglicherweise hier die meiste Expertise hat, dass wir hier sozusagen ein Grundschema darauf vorbereiten, damit geholfen werden kann, sobald die Möglichkeit besteht.

In Tunesien – das darf ich schon sagen – sind wir ganz massiv präsent, versuchen auch, das Geld zusammenzukratzen. Wir werden heute spät am Abend ja noch die Möglichkeit haben, im Rahmen des Berichts Kukan über die Revision der Nachbarschaftspolitik zu reden.

Unser primäres Ziel – und ich glaube, da sind wir uns einig – ist, Stabilität in der Region zu sichern. Damit wir diese Stabilität auch sichern, müssen wir auf der anderen Seite institutionell und finanziell aber auch hinreichend flexibel sein, um reagieren zu können. Hier darf ich jetzt schon meine Bitte an Sie richten – wenn wir diese Flexibilität brauchen, um Stabilität sicherzustellen –, dass Sie uns dahingehend auch unterstützen.

Die Sicherheitsfragen und —anregungen nehme ich mit. Ich weiß, dass die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin Mogherini in der Frage tätig geworden ist und da auch natürlich hier sieht und sucht, welche Möglichkeiten es im Zusammenhang mit der Situation in Libyen gibt.

Schlussendlich möchte ich Ihnen noch sagen – auch auf Ihre Bitte hin –, dass Tunesien auf der Tagesordnung des nächsten Außenministerrates am 20. Juli sein wird und es eine Einladung gibt an den tunesischen Außenminister Taïeb Baccouche, bei unserem Lunch dabei zu sein. Das ist das übliche Format, wo intensiv tatsächlich sozusagen Tacheles geredet wird.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. A Tunísia sofreu um atentado terrorista terrível que ceifou a vida a 38 turistas na cidade costeira de Sousse. Já muito se disse sobre a exceção tunisina no rescaldo da Primavera Árabe. No entanto, e apesar dos avanços verificados no plano político, a economia continua a deteriorar-se e a maioria dos jovens permanece sem perspetivas de obtenção de emprego e de acesso a um futuro melhor. A democracia tunisina precisa, mais do que nunca, da ajuda da Europa. Mas a Europa também precisa da Tunísia: precisa de uma Tunísia que possa ser um fator de estabilidade no Magrebe e que possa contagiar, com o seu exemplo de democracia plural e laica, respeitadora dos direitos e da dignidade das mulheres, países que estão hoje mergulhados no caos e de onde são oriundos centenas de milhares de migrantes que tentam desesperadamente chegar à Europa. Temos ouvido vários líderes europeus dizer que, mais do que acolher migrantes provenientes do Magrebe e do Levante, é necessário combater as causas das migrações nos seus países de origem, fomentando o desenvolvimento social e económico. O diagnóstico está correto – a Europa pode começar a aplicar o remédio na Tunísia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. Instability in North Africa was boosted by the efforts of European powers to achieve regime change there. They did this without having a road map for the future. The resulting confusion has fuelled radical extremism, multiplying the security threat both inside and outside North Africa.

Still, Tunisia managed to achieve a fragile democratic balance that has become almost unique as a model for the area. This has made the country a priority target for terrorism, as witnessed by the recent act of atrocious violence on the beaches of Tunisia. Its fragility is caused by insufficient jobs, investment and economic growth. Precisely, terrorists aim to destabilise Tunisia by hitting at this fragility to create more unemployment, frighten investment off and undermine the economy.

The destabilisation of Tunisian democracy is contrary to Europe’s vital interests. There is a moral obligation and just as importantly a geostrategic urgency for Europe to counter this threat. This can only be done by a special programme, one that is suitably funded by the European Union, meant to help Tunisia counter the economic consequences of the terrorist threat it is facing and be in an effective position to sustain jobs, investment and growth.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen