Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 8 юли 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Програма на дейностите на люксембургското председателство (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет (25-26 юни 2015 г.) и от срещата на високо равнище на ЕС (7 юли 2015 г.) и настоящото положение в Гърция (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (гласуване)
  4.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (гласуване)
  4.3.Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) (A8-0189/2015 - David McAllister) (гласуване)
  4.4.Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  4.5.Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  4.6.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (гласуване)
  4.7.Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (гласуване)
  4.8.Морски лица (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (гласуване)
  4.9.Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  4.10.Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта (A8-0205/2015 - Laura Agea) (гласуване)
  4.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  4.12.Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  4.13.Инициатива за зелена заетост (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (гласуване)
  4.14.Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (гласуване)
 5.Обяснения на вот
 6.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Неотдавнашни терористични нападения (разискване)
 10.Подкрепа на ЕС за Тунис (разискване)
 11.Бъдещите отношения между ЕС и Куба (разискване)
 12.Положението в Йемен (разискване)
 13.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)
 14.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)
 15.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (разискване)
 16.Преглед на европейската политика за съседство (разискване)
 17.Трансфер на бюджетни средства
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1056 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3989 kb)
Правна информация - Политика за поверителност