Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 8. července 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Program činností lucemburského předsednictví (rozprava)
 3.Závěry Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a současná situace v Řecku (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (hlasování)
  4.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (protokol, který zohledňuje přistoupení Chorvatska) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (hlasování)
  4.3.Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení se Srbskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU (A8-0189/2015 - David McAllister) (hlasování)
  4.4.Obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Indií (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  4.5.Vědecká a technologická spolupráce s Faerskými ostrovy: Horizont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  4.6.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasování)
  4.7.Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (hlasování)
  4.8.Námořníci (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasování)
  4.9.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci se Švýcarskem: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  4.10.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0205/2015 - Laura Agea) (hlasování)
  4.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  4.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  4.13.Iniciativa zelené zaměstnanosti (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (hlasování)
  4.14.Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 9.Nedávné teroristické útoky (rozprava)
 10.Pomoc EU Tunisku (rozprava)
 11.Budoucí vztahy mezi EU a Kubou (rozprava)
 12.Situace v Jemenu (rozprava)
 13.Výroční zpráva o lidských právech ve světě za rok 2014 (rozprava)
 14.Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě (rozprava)
 15.Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (rozprava)
 16.Přezkum evropské politiky sousedství (rozprava)
 17.Převod prostředků: viz zápis
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1056 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3989 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí