Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Luksemburgi eesistumisaja tegevusprogramm (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (hääletus)
  4.2.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist ELiga (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (hääletus)
  4.3.Serbiaga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (A8-0189/2015 - David McAllister) (hääletus)
  4.4.Indiaga sõlmitud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  4.5.Teadus- ja tehnoloogiakoostöö Fääri saartega: „Horisont 2020” (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  4.6.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (hääletus)
  4.7.Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (hääletus)
  4.8.Merelaevade töötajad (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (hääletus)
  4.9.Teadus- ja tehnikakoostöö Šveitsiga: programmi „Horisont 2020” ja ITERi tegevus (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  4.10.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0205/2015 - Laura Agea) (hääletus)
  4.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  4.12.2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  4.13.Keskkonnasäästliku tööhõive algatus (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (hääletus)
  4.14.Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 9.Hiljutised terrorirünnakud (arutelu)
 10.ELi toetus Tuneesiale (arutelu)
 11.ELi ja Kuuba edaspidised suhted (arutelu)
 12.Olukord Jeemenis (arutelu)
 13.Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2014. aastal (arutelu)
 14.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)
 15.Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (arutelu)
 16.Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (arutelu)
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1056 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3989 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika