Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Luxemburgin puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (äänestys)
  4.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseks)i (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (äänestys)
  4.3.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) (A8-0189/2015 - David McAllister) (äänestys)
  4.4.Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  4.5.Tiede- ja teknologiayhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  4.6.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (äänestys)
  4.7.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (äänestys)
  4.8.Merenkulkijat (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)
  4.9.Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  4.10.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0205/2015 - Laura Agea) (äänestys)
  4.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  4.12.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  4.13.Vihreän työllisyyden aloite (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (äänestys)
  4.14.Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 9.Viimeaikaiset terrori-iskut (keskustelu)
 10.EU:n tuki Tunisialle (keskustelu)
 11.EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (keskustelu)
 12.Jemenin tilanne (keskustelu)
 13.Vuosikertomus ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2014 (keskustelu)
 14.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)
 15.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (keskustelu)
 16.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (keskustelu)
 17.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1056 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3989 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö