Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2015 m. liepos 8 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Liuksemburgo pirmininkavimo programa (diskusijos)
 3.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. birželio 25–26 d.) ir Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo (2015 m. liepos 7 d.) išvados bei dabartinė padėtis Graikijoje (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (balsavimas)
  4.2.Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (balsavimas)
  4.3.Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Serbija (protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES) (A8-0189/2015 - David McAllister) (balsavimas)
  4.4.Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Indija: susitarimo atnaujinimas (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  4.5.Mokslinis ir technologinis bendradarbiavimas su Farerų Salomis: programa „Horizontas 2020“ (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  4.6.Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (balsavimas)
  4.7.Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (balsavimas)
  4.8.Jūrininkai (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsavimas)
  4.9.Susitarimas su Šveicarija dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje: „Horizontas 2020“ ir ITER veikla (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (balsavimas)
  4.10.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A8-0205/2015 - Laura Agea) (balsavimas)
  4.11.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  4.12.2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  4.13.Žaliojo užimtumo iniciatyva (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (balsavimas)
  4.14.Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 9.Pastarojo meto teroristiniai išpuoliai (diskusijos)
 10.ES parama Tunisui (diskusijos)
 11.ES ir Kubos santykių ateitis (diskusijos)
 12.Padėtis Jemene (diskusijos)
 13.Metinis pranešimas apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2014 m. (diskusijos)
 14.ES vaidmuo Artimųjų Rytų taikos procese (diskusijos)
 15.Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono saugumo problemos ir politinio stabilumo perspektyvos (diskusijos)
 16.Europos kaimynystės politikos persvarstymas (diskusijos)
 17.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 19.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1056 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3989 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika