Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Luksemburgas prezidentūras darba programma (debates)
 3.2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes un 2015. gada 7. jūlija Eurosamita secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (balsošana)
  4.2.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (balsošana)
  4.3.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) (A8-0189/2015 - David McAllister) (balsošana)
  4.4.Sadarbība ar Indiju zinātnes un tehnoloģijas jautājumos — nolīguma pagarināšana (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  4.5.Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Fēru Salām — "Apvārsnis 2020" (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  4.6.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (balsošana)
  4.7.Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (balsošana)
  4.8.Jūrnieki (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsošana)
  4.9.Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Šveici — "Apvārsnis 2020" un ITER pasākumi (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  4.10.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0205/2015 - Laura Agea) (balsošana)
  4.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  4.12.2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  4.13.Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (balsošana)
  4.14.Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 9.Nesenie teroristu uzbrukumi (debates)
 10.ES atbalsts Tunisijai (debates)
 11.ES un Kubas turpmākās attiecības (debates)
 12.Stāvoklis Jemenā (debates)
 13.Ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2014. gadā (debates)
 14.ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (debates)
 15.Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (debates)
 16.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (debates)
 17.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1056 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3989 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika