Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 8 juli 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Activiteitenprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap (debat)
 3.Conclusies van de Europese Raad (25-26 juni 2015) en van de Eurotop (7 juli 2015) en de huidige situatie in Griekenland (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (stemming)
  4.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (stemming)
  4.3.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A8-0189/2015 - David McAllister) (stemming)
  4.4.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met India: verlenging van de overeenkomst (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (stemming)
  4.5.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Faeröer: Horizon 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (stemming)
  4.6.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (stemming)
  4.7.Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (stemming)
  4.8.Zeevarenden (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (stemming)
  4.9.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland: Horizon 2020 en ITER-activiteiten (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (stemming)
  4.10.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0205/2015 - Laura Agea) (stemming)
  4.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  4.12.Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  4.13.Initiatief voor groene werkgelegenheid (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (stemming)
  4.14.Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen in ontwikkelingslanden (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 9.Recente terroristische aanslagen (debat)
 10.EU-steun aan Tunesië (debat)
 11.Toekomstige betrekkingen EU-Cuba (debat)
 12.De situatie in Jemen (debat)
 13.Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2014 (debat)
 14.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
 15.Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (debat)
 16.Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (debat)
 17.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1056 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3989 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid