Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 8 lipca 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Program działalności prezydencji luksemburskiej (debata)
 3.Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (głosowanie)
  4.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (głosowanie)
  4.3.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) (A8-0189/2015 - David McAllister) (głosowanie)
  4.4.Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  4.5.Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020” (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  4.6.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (głosowanie)
  4.7.Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (głosowanie)
  4.8.Marynarze (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (głosowanie)
  4.9.Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  4.10.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0205/2015 - Laura Agea) (głosowanie)
  4.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  4.12.Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  4.13.Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (głosowanie)
  4.14.Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Niedawne zamachy terrorystyczne (debata)
 10.Wsparcie UE dla Tunezji (debata)
 11.Przyszłe stosunki UE-Kuba (debata)
 12.Sytuacja w Jemenie (debata)
 13.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (debata)
 14.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 15.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (debata)
 16.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (debata)
 17.Przesunięcie środków: patrz protokół
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1056 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3989 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności