Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 8 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Programul activităților Președinției luxemburgheze (dezbatere)
 3.Concluziile Consiliului European (25-26 iunie 2015) și ale reuniunii la nivel înalt a zonei euro (7 iulie 2015) și situația actuală din Grecia (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (vot)
  4.2.Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (vot)
  4.3.Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) (A8-0189/2015 - David McAllister) (vot)
  4.4.Acordul de cooperare științifică și tehnologică cu India: reînnoirea acordului (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (vot)
  4.5.Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (vot)
  4.6.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (vot)
  4.7.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (vot)
  4.8.Navigatorii (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
  4.9.Cooperarea științifică și tehnologică cu Elveția: Orizont 2020 și activitățile ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (vot)
  4.10.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0205/2015 - Laura Agea) (vot)
  4.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (vot)
  4.12.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (vot)
  4.13.Inițiativa privind locurile de muncă verzi (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (vot)
  4.14.Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 9.Atacurile teroriste recente (dezbatere)
 10.Ajutorul acordat de UE Tunisiei (dezbatere)
 11.Viitoarele relații UE-Cuba (dezbatere)
 12.Situația din Yemen (dezbatere)
 13.Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2014 (dezbatere)
 14.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 15.Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (dezbatere)
 16.Revizuirea politicii europene de vecinătate (dezbatere)
 17.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 19.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1056 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3989 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate