Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 8. júla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program činnosti luxemburského predsedníctva (rozprava)
 3.Závery Európskej rady (25. – 26. júna 2015) a samitu eurozóny (7. júla 2015) a súčasná situácia v Grécku (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  4.2.Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (hlasovanie)
  4.3.Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) (A8-0189/2015 - David McAllister) (hlasovanie)
  4.4.Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  4.5.Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  4.6.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasovanie)
  4.7.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (A8-0029/2015 - Ivo Belet) (hlasovanie)
  4.8.Námorníci (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (hlasovanie)
  4.9.Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  4.10.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (A8-0205/2015 - Laura Agea) (hlasovanie)
  4.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  4.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  4.13.Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (A8-0204/2015 - Jean Lambert) (hlasovanie)
  4.14.Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (A8-0184/2015 - Elly Schlein) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Nedávne teroristické útoky (rozprava)
 10.Podpora EÚ pre Tunisko (rozprava)
 11.Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (rozprava)
 12.Situácia v Jemene (rozprava)
 13.Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (rozprava)
 14.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (rozprava)
 15.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (rozprava)
 16.Revízia európskej susedskej politiky (rozprava)
 17.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1056 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3989 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia