Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

16. Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid