Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 9. července 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Petice: viz zápis
 4.Evropský program pro bezpečnost (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 8.Přípomínka událostí ve Srebrenici (rozprava)
 9.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii (rozprava)
 10.Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (rozprava)
 11.Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (krátké přednesení)
 12.Hlasování
  12.1.Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  12.2.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (hlasování)
  12.3.Vytváření unie kapitálových trhů (B8-0655/2015) (hlasování)
  12.4.Evropský program pro bezpečnost (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (hlasování)
  12.5.Příprava pracovního programu Komise na rok 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (hlasování)
  12.6.Situace v Jemenu (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (hlasování)
  12.7.Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (hlasování)
  12.8.Přezkum evropské politiky sousedství (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (hlasování)
  12.9.Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (A8-0209/2015 - Julia Reda) (hlasování)
  12.10.Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (hlasování)
  12.11.Situace v Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (hlasování)
  12.12.Přípomínka událostí ve Srebrenici (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (protokol, který zohledňuje přistoupení Chorvatska) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení se Srbskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Indií (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Vědecká a technologická spolupráce s Faerskými ostrovy: Horizont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Námořníci (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci se Švýcarskem: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Iniciativa zelené zaměstnanosti (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Účinné využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Vytváření unie kapitálových trhů (B8-0655/2015)
  13.18.Evropský program pro bezpečnost (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Situace v Jemenu (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Přezkum evropské politiky sousedství (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Situace v Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Přípomínka událostí ve Srebrenici (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 17.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  17.1.Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech
  17.2.Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy
  17.3.Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába
  17.4.Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu
 18.Hlasování
  18.1.Návrh kambodžského zákona o nevládních organizacích a odborech (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (hlasování)
  18.2.Demokratická republika Kongo (DRC), zejména případ dvou zadržovaných aktivistů v oblasti lidských práv Yvese Makwambaly a Freda Baumy (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (hlasování)
  18.3.Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžába (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (hlasování)
  18.4.Situace dvou křesťanských pastorů v Súdánu (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (hlasování)
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 20.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 21.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 22.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 23.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (5063 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (15668 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí