Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 9. juli 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Andragender (jf. protokollen)
 4.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 7.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 8.Srebrenica-mindedagen (forhandling)
 9.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker (forhandling)
 10.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (forhandling)
 11.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (kortfattet forelæggelse)
 12.Afstemningstid
  12.1.Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  12.2.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (afstemning)
  12.3.Etablering af en kapitalmarkedsunion (B8-0655/2015) (afstemning)
  12.4.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (afstemning)
  12.5.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (afstemning)
  12.6.Situationen i Yemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (afstemning)
  12.7.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (afstemning)
  12.8.Revision af den europæiske naboskabspolitik (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (afstemning)
  12.9.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (A8-0209/2015 - Julia Reda) (afstemning)
  12.10.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (afstemning)
  12.11.Situationen i Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (afstemning)
  12.12.Srebrenica-mindedagen (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Søfarende (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom) (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Grønt beskæftigelsesinitiativ (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.De maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Etablering af en kapitalmarkedsunion (B8-0655/2015)
  13.18.Den europæiske dagsorden om sikkerhed (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Situationen i Yemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Revision af den europæiske naboskabspolitik (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Situationen i Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Srebrenica-mindedagen (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  17.1.Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger
  17.2.Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma
  17.3.Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab
  17.4.Situationen for to kristne præster i Sudan
 18.Afstemningstid
  18.1.Cambodjas lovforslag om NGO'er og fagforeninger (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (afstemning)
  18.2.Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig sagen om de to tilbageholdte menneskerettighedsaktivister Yves Makwambala og Fred Bauma (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (afstemning)
  18.3.Bahrain, særlig sagen om Nabeel Rajab (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (afstemning)
  18.4.Situationen for to kristne præster i Sudan (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 21.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 22.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 23.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5063 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (15668 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik