Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Euroopan turvallisuusagenda (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Komission työohjelman 2016 valmistelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 8.Srebrenican muistotilaisuus (keskustelu)
 9.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen (keskustelu)
 10.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (keskustelu)
 11.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (lyhyt esittely)
 12.Äänestykset
  12.1.Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (äänestys)
  12.2.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (äänestys)
  12.3.Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (B8-0655/2015) (äänestys)
  12.4.Euroopan turvallisuusagenda (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (äänestys)
  12.5.Komission työohjelman 2016 valmistelu (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (äänestys)
  12.6.Jemenin tilanne (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (äänestys)
  12.7.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (äänestys)
  12.8.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (äänestys)
  12.9.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (A8-0209/2015 - Julia Reda) (äänestys)
  12.10.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (äänestys)
  12.11.Burundin tilanne (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (äänestys)
  12.12.Srebrenican muistotilaisuus (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseks)i (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Tiede- ja teknologiayhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Merenkulkijat (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Vihreän työllisyyden aloite (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (B8-0655/2015)
  13.18.Euroopan turvallisuusagenda (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Jemenin tilanne (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Burundin tilanne (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Srebrenican muistotilaisuus (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat: ks. pöytäkirja
 17.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  17.1.Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset
  17.2.Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus
  17.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus
  17.4.Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa
 18.Äänestykset
  18.1.Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (äänestys)
  18.2.Kongon demokraattinen tasavalta ja erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin, Yves Makwambalan ja Fred Bauman, tapaus (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (äänestys)
  18.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (äänestys)
  18.4.Kahden kristityn pastorin tilanne Sudanissa (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 20.Poslanecký mandát
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5063 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (15668 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö